The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by umijazmin, 2019-12-24 03:48:36

Maklum Balas Mesy Guru_Bil.6/2019

24 Oktober 2019

Keywords: maklum balas

SPSK PK 07/3

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT

PERKARA : MAKLUM BALAS MESYUARAT GURU BIL 6/2019
TARIKH : 17 Oktober 2019
TEMPAT : Balai Warisan, SMK Tinggi Klang

TINDAKAN/

M/S PARA PERKARA UNIT/ PANITIA PERKEMBANGAN/

ULASAN

6-7 4.1.6 Keberhasilan Pegawai Penilai Pertama (PP1) dan Pegawai Pengurusan Guru-guru SMK Tinggi

Penilai Kedua ( PP2) Pentadbiran Klang seramai 90% telah

mengambil inisiatif

Pengerusi mengingatkan kepada semua pegawai yang dinilai melaksanakannya. Guru-
boleh berjumpa dengan pegawai penilai masing-masing untuk
berbincang keberhasilan dan sertakan bersama borang guru masih ada tempoh
markah dan eviden-eviden sebagai bukti seperti sijil selewat-
lewatnya pada 31 Oktober 2019. sehingga akhir bulan

Oktober ini untuk

berbincang dengan PP1

dan PP2

9 4.2.4 Postmortem SPMc dan PPPT3 2019 Pengurusan 90% ketua panitia telah
menyerahkan post mortem
4.2.4.1 Pengerusi menegaskan agar Ketua Panitia Kurikulum kepada SU Kurikulum .
Pada bulan November
menghantar postmortem bersama kuadran penyelesaian nanti sepatutnya baki
sejumlah 10% postmortem
masalah panitia masing-masing seperti yang telah selesai hantar
dimaklumkan dalam group ‘WhatsApp’sebelum ini. Pengerusi

mengingatkan keputusan peperiksaan adalah hasil usaha

guru-guru dan mengharapkan supaya semua guru SPM
bersungguh-sungguh semasa aktiviti ‘Final Touch’ supaya

dapat meningkatkan lagi keputusan peperiksaan.

10 4.2.5 Pelan Strategik Kurikulum 2020

Pengerusi mengingatkan bahawa semua Ketua Panitia dan Pengurusan 90% ketua panitia telah

Setiausaha dbawah unit kurikulum boleh mula merancang Kurikulum menyerahkan pelan

Pelan Strategik 2020 mengikut panitia masing-masing dan strategik kepada GKMP

akan diminta hantar dalam masa terdekat awal bulan masing-masing. November

November. nanti sepatutnya semua

SPSK PK 07/3

panitia telah
menyerahkannya.

10 4.2.6 Kajian Tindakan 2019 Pengurusan Guru-guru SMK Tinggi
Pengerusi memaklumkan kepada 15 orang guru yang yang Kurikulum
terlibat agar menyiapkan Laporan Kajian Tindakan untuk Klang yang terlibat telah
tahun 2019 dan menghantarnya kepada En.Mohd Yusri b Pengurusan
Ahjam atau Pn. Hjh.Umi Kalsom bt Mohd. Wahi selewat- Kurikulum mengambil inisiatif
lewatnya 24 Oktober ini.
melaksanakannya. Guru-
10 4.2.7 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Pentaksiran
Bilik Darjah (PBD) guru masih ada tempoh
Pengerusi memaklumkan kepada semua guru pastikan ada
menyimpan rekod pembelajaran dan mengisi data PBD dalam sehingga 30 Oktober untuk
sistem offline. Pentaksiran bukan akademik juga perlu
dilengkapkan. Eviden seperti salinan sijil perlu diminta menyiapkannya.
daripada pelajar untuk pemberian markah kokurikulum dalam
PAJSK, PBS mecangkupi 2 bidang iaitu: Guru-guru SMK Tinggi

Klang semua 100% telah

selesai melengkapkannya
dalam sistem `off-line’ PBD.
Proses `key-in’ PAJSK

masih berlangsung lagi.

11 4.3.1 Kemaskini APDM Pengurusan Guru-guru SMK Tinggi
Semua guru tingkatan diminta mengemaskini nama, status HEM
kewarganegaraan, kaum, agama, jantina (berdasarkan sijil Klang seramai 90%
kelahiran) bagi tingkatan 2, 4 sebagai persediaan peperiksaan
awam. Begitu juga dengan maklumat penjaga utama dan mengambil inisiatif
penjaga kedua,pendapatan, pekerjaan, nombor telefon,
maklumat majikan dan alamat rumah. Maklumat bayaran FI melaksanakannya. Guru-
dan surat kebenaran belajar bagi murid bukan warganegara
juga perlu dikemaskini. Tarikh akhir kemaskini APDM ialah 5 guru masih ada tempoh
November 2019. Kegagalan guru tingkatan kemaskini APDM
boleh menyebabkan: sehingga akhir bulan

Oktober ini untuk

melengkapkannya.

SPSK PK 07/3

11 4.3.2 Kemaskini e-Kehadiran atas talian Pengurusan Seramai 90% guru SMK
Pengerusi mengingatkan kepada semua guru tingkatan agar HEM
dapat mengemaskini e-Kehadiran setiap hari. Tinggi Klang telah
Sesi pagi : sebelum jam 9.30 pagi. Pengurusan
Sesi petang : sebelum 3.30 petang. HEM mengambil inisiatif

12 4.3.3 Pelan Strategik HEM 2019 dan 2020 Pengurusan melaksanakannya. Guru-
Pengerusi mengingatkan agar Pelan strategik tahun 2019 yang Kokurikulum
lengkap dengan respon menggunakan pen perlu dihantar guru masih dalam proses
selewat-lewatnya 31 Oktober 2019. Bagi Pelan Strategik Unit
HEM tahun 2020 perlu dihantar selewat-lewatnya pada 8 menyiapkannya sehingga
November 2019.
akhir bulan Oktober ini .
13 4.4.5 Pelan Strategik Kokurikulum 2019 & 2020
Pengerusi mengingatkan agar Pelan Strategik Kokurikulum 80% guru Unit HEM telah
tahun 2019 lengkap dengan respon (menggunakan pen)
dihantar selewat-lewatnya 31 Oktober 2019 dan Pelan mengisi respon dalam
Strategik bagi tahun 2020 pula perlu dihantar selewat-
lewatnya pada 8 November 2019. Pelan Strategik 2019.

Disediakan oleh: Masih ada 20% guru

sedang menyiapkannya.

Sementara itu untuk Pelan

Strategik 2020, masih ada

50% guru Unit HEM dalam

proses menyiapkannya.

60% guru penasihat Unit

Kokurikulum telah mengisi

respon dalam Pelan

Strategik 2019. Masih ada

40% guru sedang

menyiapkannya.

Sementara itu untuk Pelan

Strategik 2020, masih ada

70% guru penasihat Unit

Kokurikulum dalam proses

menyiapkannya.

Disahkan oleh:

Urus Setia , …………………………
Mesyuarat Guru : Rozainal bt Muda Tarikh: 24 Oktober 2019
Tarikh: 24 Oktober 2019


Click to View FlipBook Version