The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by christian bogaoan, 2019-10-11 05:49:36

ExamPermit

ExamPermit

IMAH

- PAG UGNAY NG
BAGAY NA N

HEN

G TULA SA MGA
NASA PALIGID

PAK

- KAALAMAN,
MENSAHE

KSA

KAISIPAN, AT
E NG TULA

UNANG S

TANGGAPIN MO, ANAK, IT
NA YARI SA PATPAT A

MAGANDANG LARUA
NA MAY PANGALAN MO

-PAG ALOK NG AMA SA KA
MAHALAGA

SAKNONG

TONG MUNTING GURYON
AT PAPEL DE HAPON;
NG PULA, PUTI, ASUL,
ONG SA GITNA NAROON.

ANIYANG ANAK NG ISANG
ANG BAGAY

IKALAWANG

ANG HILING KO LAMA
ANG GURYON MONG IT

ANG SOLO’T PAULO’Y
NANG HINDI MAG-IKIT

- NAGBIBIGAY NG PAALALA NA K
GU

G SAKNONG

ANG, BAGO PALIPARIN
TO AY PAKATIMBANGIN;
SUKATING MAGALING
O KAYA’Y MAGKILING.

KAILANGANG PAGKAINGATAN ANG
URYON

IKATLONG

SAKA PAG SUMIMOY
AT SA PAPAWIRI’Y B

DATAPWA’T ANG PISI’
AT BAKA LAGUTIN NG

-PAGIGING MATAGAG SA
-HARAPIN ANG M

SAKNONG

ANG HANGIN, ILABAS
BAYAANG LUMIPAD;
’Y TIBAYAN MO, ANAK,
G HANGING MALAKAS.

MGA HAMON NG BUHAY
MGA PROBLEMA

IKA-APAT S

IBIGIN MO’T HINDI, B
AY MAPAPABUYONG
MAKIPAGLABAN KA,
NA ANG NAGWAWAGI’Y A

- PAGIGING MATAPANG SA

SAKNONG

BALANG ARAW IKAW
G MAKIPAGDAGITAN;

, SUBALI’T TANDAAN
ANG PUSONG MARANGAL.

A MGA HAMON NG BUHAY

IKA-LIMA S

AT KUNG ANG GURYON M
MATANGAY NG IBA

KUNG SAKA-SAKALIN
MAAWAING KAMAY NA

- INILALAHAD ANG POSIBILIDAD N
GURYON AT ANG PAGHANGAD NA

MABUTING TAO NA

SAKNONG

MO’Y SAKALING MADAIG,
O KAYA’Y MAPATID;

NG DI NA MAPABALIK,
AWA ANG MAGKAMIT!

NA MATANGAY NG HANGIN ANG
A SANA’Y NA SA MGA KAMAY NG
A MAGBABALIK NITO

IKA-ANIM S

ANG BUHAY AY GURYON
DAGITI’T DUMAGIT, SA
O, PALIPARIN MO’T
BAGO PA TULUYANG S

- PINAPAKITA ANG DAAN NA TATA
AY LUMILIPAD NA INIHAHAMBI

SAKNONG

N: MARUPOK, MALIKOT,
AANMAN SUMUOT…
T IHALIK SA DIYOS,
SA LUPA’Y SUMUBSOB!

HAKIN NG GURYON HABANG ITO
ING SA BUHAY NG ISANG TAO


Click to View FlipBook Version
Previous Book
IIUM Press Rights Catalogue 2020
Next Book
1538 Coverdale Bible English_Latin