The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suzanamgsipoh, 2020-02-04 09:58:10

RPT TMK T5 2020 SUZANA

RPT TMK T5 2020 SUZANA

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH,

……………………………………………………………. …………………………………………………….. ……………………………………………………..
PN SUZANA BT HJ MAHMOOD @ SAID PN ROSLIZA BT SALIKAN PN SITI ZABEDAH BT MAHMUD
GURU TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KETUA PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
1.0 Mengenal Rangkaian EMK:
Komputer 1.1 Menerangkan konsep 1  Menyatakan maksud, kegunaan dan medium - Kreativiti dan Inovasi
rangkaian rangkaian
KREATIVITI:
1.2 Menerangkan medium 2  Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 - Maklumat baru
rangkaian: wayar dan contoh kegunaan rangkaian - Menjana idea
tanpa wayar

1.3 Menyatakan kegunaan 3  Memilih medium rangkaian yang sesuai mengikut NILAI MURNI:
rangkaian situasi yang diberi - Disiplin
- Bekerjasama
MINGGU 1.4 Membuat ilustrasi model
1@2 rangkaian 4  Mengenalpasti kelebihan penggunaan rangkaian dan AKTIVITI PAK21:
kelebihan rangkaian wayar atau tanpa wayar. - Think-pair-share, peta I-
02-10 JAN 2020

think

5  Meramal dan memberi justifikasi perkakasan lain yang KBAT:
boleh dirangkaikan berdasarkan konsep rangkaian - Menganalisis
yang dipelajari dalam kehidupan seharian

 Melakar satu model rangkaian di rumah yang BBB
6 menghubungkan 4 perkakasan secara kreatif dan - Contoh medium rangkaian

inovatif. PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

1 Page 1

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
2.0 Memahami Fungsi 2.1 Menamakan peranti - Kreativiti dan Inovasi
Peranti Rangkaian  Menama dan menyatakan fungsi peranti rangkaian
Komputer rangkaian: 1 yang dipelajari KREAT IVIT I:
 kabel rangkaian - Maklumat baru
 Menunjuk, menama dan menyatakan fungsi 4 peranti - Menjana idea
 kad antaramuka rangkaian apabila diminta
NILAI MURNI:
rangkaian (NIC) 2  Memilih peranti rangkaian yang perlu ada bagi - Disiplin
 wireless card/adapter menyediakan rangkaian wayar atau tanpa wayar - Bertanggungjawab

MINGGU  hab  Mengenalpasti kesan jika sesuatu peranti rangkaian AKTIVITI PAK21:
3@4 tidak berfungsi - I See, I Think, I Wonder (Saya
 suis (switch) lihat, Saya fikir dan saya
13-24 JAN 2020 bertanya), peta i-think
 modem 3
CUTI TAHUN
BARU CINA  penghala (router)
23-27 JAN 2020
 Titik Capaian Tanpa
Wayar (Wireless Access
Point) 4

2.2 Menerangkan fungsi 5  Menilai dan membentang hasil carian mengenai KBAT :
peranti rangkaian keupayaan sesuatu peranti rangkaian - Menganalisis

2.3 Menilai dan membanding BBB
keupayaan peranti - Contoh peranti rangkaian
rangkaian
6  Melakar peranti rangkaian masa depan yang
mempunyai pelbagai fungsi secara kreatif dan inovatif PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

2 Page 2

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
3.0 Mengenal Internet EMK:
3.1 Menyatakan maksud  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
Internet 1 perkhidmatan internet yang diketahui.
KREATIVITI:
3.2 Menyenaraikan 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang - Maklumat baru
perkhidmatan Internet betul melalui carian yang dibuat. - Menjana idea

NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
MINGGU 3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
5@6 - Bertanggungjawab

27 JAN-07 4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
FEBRUARI 2020 membuat pembentangan - Sumbangsaran, peta i-think

5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT:
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Mengaplikasi

kesan terhadap diri dan masyarakat BBB

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang - Contoh perkhidmatan internet

6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)

3 Page 3

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
3.0 Mengenal Internet EMK:
3.3 Mencari maklumat  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
menggunakan pencarian 1 perkhidmatan internet yang diketahui.
Boolean (AND,OR), KREATIVITI:
berfrasa(“ “) atau simbol - Maklumat baru
- Menjana idea
(*) 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab
MINGGU
7@8 4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
membuat pembentangan - Round table, peta i-think
10-21 FEBRUARI
2020

5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT:
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Mengaplikasi

kesan terhadap diri dan masyarakat BBB

- PC

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang - Internet (search engine)

6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

4 Page 4

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
3.0 Mengenal Internet EMK:
3.4 Menyebarkan maklumat  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
perkhidmatan internet yang diketahui.
menggunakan mailing list 1 KREATIVITI:
dalam buku alamat e-mel. - Maklumat baru
- Menjana idea
2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.

MINGGU NILAI MURNI:
9 @ 10  Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
24 FEBRUARI – 3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
06 MAC 2020 - Bertanggungjawab

CUTI 4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
PERISTIWA 1 : membuat pembentangan - Café ( Kedai Kopi), peta i-
KEJOHANAN
think
OLAHRAGA
06 MAC 2020 5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT:
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Mengaplikasi
kesan terhadap diri dan masyarakat

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang BBB
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - PC
- Internet (emel)
dan inovatif
PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

5 Page 5

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU 11
UJIAN SUMATIF 1
09 -12 MAC 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
3.0 Mengenal Internet
3.5 Mengelas jenis laman  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan EMK:
web: komersial, peribadi, perkhidmatan internet yang diketahui. - Kreativiti dan Inovasi
organisasi, hiburan, berita 1 KREAT IVIT I:
- Maklumat baru
dan social - Menjana idea
NILAI MURNI:
MINGGU 3.6 Menyenaraikan kebaikan 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
13 @ 14 dan keburukan Internet betul melalui carian yang dibuat.
23 MAC – 03
APRIL 2020 3  Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail - Bertanggungjawab
MINGGU 12
CUTI AKTIVITI PAK21:

PERTENGAHAN 4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan - Presentation
PENGGAL 1 membuat pembentangan (Persembahan), Peta i-think

14-22 MAC 2020 5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT :
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Menganalisis

kesan terhadap diri dan masyarakat BBB

- PC
- Internet
 Menghasilkan blog secara kumpulan yang
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

6

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
3.0 Mengenal Internet - Kreativiti dan Inovasi
3.7 Menghasilkan laman blog  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan
persatuan atau kelab perkhidmatan internet yang diketahui. KREATIVITI:
secara berkumpulan. 1 - Maklumat baru
- Menjana idea
MINGGU 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
15 @ 16 betul melalui carian yang dibuat.
06 – 17 APRIL
NILAI MURNI:
2020  Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail - Bertanggungjawab
CUTI
PERISTIWA 2 - Bekerjasama
: GOOD FRIDAY
10 APRIL 2020 4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
membuat pembentangan - Free discussion
MINGGU 16
PENDIDIKAN  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang (perbincangan bebas)
5 dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan
SIVIK kesan terhadap diri dan masyarakat KBAT :
- Mengaplikasi, mencipta

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang BBB
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - PC
- Internet (blog)
dan inovatif
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

7 Page 7

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
3.0 Mengenal Internet - Kreativiti dan Inovasi
3.7 Menghasilkan laman blog  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan
persatuan atau kelab perkhidmatan internet yang diketahui. KREATIVITI:
secara berkumpulan. 1 - Maklumat baru
- Menjana idea
2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.

MINGGU 17 & 18 NILAI MURNI:
17 APRIL-01 MEI  Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail - Bertanggungjawab
2020
- Bekerjasama
CUTI HARI
PEKERJA 4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
01 MEI 2020 membuat pembentangan - Free discussion

 Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang (perbincangan bebas)
5 dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan
kesan terhadap diri dan masyarakat KBAT :
- Mengaplikasi, mencipta

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang BBB
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - PC
- Internet (blog)
dan inovatif
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

8

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
1.0 Memahami Data dan - Kreativiti dan Inovasi
Maklumat 1.1 Mengenal pasti jenis data  Mengenal pasti 3 jenis data yang dipelajari untuk
menghasilkan maklumat KREATIVITI:
1.2 Menghasilkan maklumat 1 - Maklumat baru
- Menjana idea
dari data yang dikumpul
NILAI MURNI:
MINGGU 2  Menjelaskan setiap jenis data yang sesuai untuk - Disiplin
19 @ 20 kegunaan sesuatu maklumat - Bertanggungjawab
04-15 MEI 2020
3  Membentuk maklumat dari data yang diberi

MINGGU 20 4  Menganalisa petikan yang diberi untuk memperoleh AKTIVITI PAK21:
PENDIDIKAN data - Survey (Tinjauan)

SIVIK

CUTI NUZUL AL 5  Menentukan jenis data dari petikan yang dianalisa ke KBAT :
QURAN dalam bentuk jadual - Menganalisis

11 MEI 2020 BBB
- Contoh data (maklumat)
6  Membuat perkongsian maklumat dengan PENILAIAN
menggunakan media sosial - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

9 MINGGU 21

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

UJIAN SUMATIF 2 / PERTENGAHAN TAHUN
18-22 MEI 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
- Kreativiti dan Inovasi
MINGGU 2.0 Mengkaji Sistem 2.1 Menerangkan maksud KREAT IVIT I:
24 @ 25 Pangkalan Data dan ciri-ciri pangkalan - Maklumat baru
data 1  Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data - Menjana idea
8 MEI – 19 JUN NILAI MURNI:
2020 - Disiplin
2.2 Menyatakan contoh - Bertanggungjawab
CUTI pangkalan data yang 2  Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah AKTIVITI PAK21:
PERTENGAHAN mudah lihat atau tahu - Sumbangsaran
-Peta-think
TAHUN 3  Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan KBAT :
23 MEI – 07 JUN - Menganalisis
BBB
2020 - Contoh dan ciri-ciri pangkalan
data
CUTI HARI 4  Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang PENILAIAN
RAYA diberi - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
AIDILFITRI 5  Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan
24-25 MEI 2020 bagi tujuan pembinaan pangkalan data Page 10

CUTI 6  Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di
KEPUTERAAN atas kertas
YDP AGONG
06 JUN 2020

MINGGU 25
PENDIDIKAN

SIVIK
1
0

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
2.0 Mengkaji Sistem EMK:
Pangkalan Data 2.3 Menentukan jadual, rekod - Kreativiti dan Inovasi

dan medan. 1  Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data

2.4 Menentukan jenis medan 2  Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah KREATIVITI:
dalam pangkalan data lihat atau tahu - Maklumat baru
(Teks, Tarikh dan - Menjana idea
Nombor)

NILAI MURNI:
- Disiplin
3  Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan - Bertanggungjawab

MINGGU 4  Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang KEMAHIRAN ABAD 21:
26 @ 27 diberi - Literasi Maklumat
22 JUN – 03 - Menyelesaian masalah
JULAI 2020

5  Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan AKTIVITI PAK21:
bagi tujuan pembinaan pangkalan data - Presentation.

KBAT :
- Menganalisis

6  Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di BBB
atas kertas - Pangkalan data

PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

1 Page 11
1

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
2.0 Mengkaji Sistem - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data 2.5 Menghasilkan pangkalan
KREAT IVIT I:
data secara lakaran di atas 1  Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data - Maklumat baru
kertas - Menjana idea

2  Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah NILAI MURNI:
lihat atau tahu - Disiplin
- Bertanggungjawab
3  Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan
KEMAHIRAN ABAD 21:
MINGGU 4  Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang - Literasi Maklumat
27 @ 28 diberi - Menyelesaian masalah
29 JUN-10 JULAI
AKTIVITI PAK21:
2020 - Rocket writing (Penulisan
pantas), Presentation
5  Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan (perbentangan).
bagi tujuan pembinaan pangkalan data

KBAT :
- Mengaplikasi

6  Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di BBB
atas kertas - Pangkalan data

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

1 Page 12
2

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN
29 @ 30 EMK:
13-24 JULAI 3.0 Membangunkan Sistem 3.1 Membina jadual  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
membangunkan pangakalan data
2020 Pangkalan Data menggunakan jenis data 1 KREATIVITI:
PERCUBAAN teks, tarikh dan nombor - Maklumat baru
- Menjana idea
UPSR  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang NILAI MURNI:
- Disiplin
dipelajari - Bekerjasama

3  Membina borang dalam pangkalan data AKTIVITI PAK21:
menggunakan aplikasi yang dipelajari - Free discussion
(Perbincangan bebas), Peta i-
4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah think.
dibangunkan
KBAT :
5  Menjana report mengikut kehendak carian - Mengaplikasi

BBB
 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi - Contoh jadual (data)
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi
PENILAIAN
pangkalan data
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

1 Page 13
3

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
32 @ 33 3.0 Membangunkan Sistem - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data 3.2 Memasukkan data 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan
CUTI menggunakan jadual membangunkan pangakalan data KREATIVITI:
PERTENGAHAN - Maklumat baru
 Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
PENGGAL II 2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
25 JULAI – 02 NILAI MURNI:
OGOS 2020 dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
CUTI HARI 3  Membina borang dalam pangkalan data
RAYA HAJI menggunakan aplikasi yang dipelajari AKTIVITI PAK21:
31 JULAI 2020 - Think-Pair-Share
4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah
MINGGU 33 dibangunkan KBAT :
PENDIDIKAN - Mengaplikasi
5  Menjana report mengikut kehendak carian
SIVIK BBB
 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi - Contoh jadual (data)
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi
PENILAIAN
pangkalan data - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

1 Page 14
4

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
34 @ 35 - Kreativiti dan Inovasi
17-28 OGOS 3.0 Membangunkan Sistem 3.3 Membina borang 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan
Pangkalan Data membangunkan pangakalan data KREATIVITI:
2020 - Maklumat baru
CUTI AWAL  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
MUHARAM 2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
20 OGOS 2020 NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3  Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari KEMAHIRAN ABAD 21:
- Literasi Maklumat
4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah - Menyelesaian masalah
dibangunkan
AKTIVITI PAK21:
5  Menjana report mengikut kehendak carian - Free discussion, Peta i-think

KBAT :
- Mengaplikasi, mencipta.

6  Membina pangkalan data mudah yang mengandungi BBB
sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - PC
pangkalan data - Jadual (data)

1 PENILAIAN
5 - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia
Page 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
3.0 Membangunkan Sistem - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data 3.4 Menambah rekod 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan
menggunakan borang membangunkan pangakalan data KREATIVITI:
- Maklumat baru
MINGGU  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
36 @ 37 2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
31 OGOS- 11 NILAI MURNI:
SEPTEMBER dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
2020 3  Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari AKTIVITI PAK21:
CUTI HARI - Think-pair-share, Peta i-
KEMERDEKAAN 4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah think.
31 OGOS 2020 dibangunkan
KBAT :
UPSR 5  Menjana report mengikut kehendak carian - Mengaplikasi
1-4 SEPTEMBER
BBB
2020 - PC
- Jadual (data)
 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
pangkalan data - Hasil kerja murid

1 Page 16
6

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Membangunkan Sistem  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
membangunkan pangakalan data
Pangkalan Data 3.5 Menyunting rekod 1 KREATIVITI:
menggunakan borang - Maklumat baru
- Menjana idea
MINGGU  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang
38 @ 39 2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang NILAI MURNI:
14-25 - Disiplin
SEPTEMBER dipelajari - Bekerjasama

2020 3  Membina borang dalam pangkalan data KEMAHIRAN ABAD 21:
menggunakan aplikasi yang dipelajari - Literasi Maklumat
CUTI HARI - Menyelesaian masalah
MALAYSIA 4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah
16 SEPTEMBER dibangunkan AKTIVITI PAK21:
- Free discussion, Peta i-think
2020 5  Menjana report mengikut kehendak carian

MINGGU 38 KBAT :
PENDIDIKAN - Menganalisis

SIVIK 6  Membina pangkalan data mudah yang mengandungi BBB
sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - PC
1 pangkalan data - Jadual (data)
7
PENILAIAN
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

Page 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
- Kreativiti dan Inovasi
3.0 Membangunkan Sistem  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan
Pangkalan Data 3.6 Membuat carian membangunkan pangakalan data KREATIVITI:
1 - Maklumat baru
- Menjana idea
 Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang NILAI MURNI:
- Disiplin
dipelajari - Bekerjasama

MINGGU 3  Membina borang dalam pangkalan data AKTIVITI PAK21:
40 @ 41 menggunakan aplikasi yang dipelajari - Free discussion
28 SEPTEMBER - Peta i-think
2020- 09 4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah
OKTOBER 2020 dibangunkan KBAT :
- Mengaplikasi
5  Menjana report mengikut kehendak carian

BBB
- PC
 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi - Jadual (data)
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi
pangkalan data PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

1 Page 18
8

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Membangunkan Sistem  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
membangunkan pangakalan data
Pangkalan Data 3.7 Menjana laporan 1 KREATIVITI:
- Maklumat baru
 Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3  Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari KEMAHIRAN ABAD 21:
- Literasi Maklumat
MINGGU 4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah - Menyelesaian masalah
40 @ 41 dibangunkan
28 SEPTEMBER AKTIVITI PAK21:
2020- 09 5  Menjana report mengikut kehendak carian - Free discussion, Peta i-think.
OKTOBER 2020
KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
- PC
- Jadual (data)

 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi PENILAIAN
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - Soalan (lisan atau bertulis)
pangkalan data - Hasil kerja murid

1 Page 19
9

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU 42
42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN SUMATIF 3

12-16 OKTOBER 2020

43
MINGGU 43

19-23 OKTOBER 2020

CUTI PERISTIWA 3 : MAJLIS APRESIASI KOKURIKULUM / SUKAN
23 OKTOBER 2020

44
MINGGU 44

26-30 OKTOBER 2020

SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK
28 OKTOBER 2020

2 Page 20
0

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

44
CUTI MAULIDUR RASUL
29 OKTOBER 2020

45
MINGGU 45

02-06 NOVEMB ER 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK
06 NOVEMB ER 2020

46
MINGGU 46

09-13 NOVEMB ER 2020

HARI BERTEMU WARIS (2)
10 NOVEMB ER 2020

CUTI HARI DEEPAVALI
13-16 NOVEMB ER 2020

2 Page 21
1

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

46
CUTI PERISTIWA 4 : MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID
19 NOVEMB ER 2020

47
MINGGU 47

16-20 NOVEMB ER 2020

CUTI AKHIR TAHUN
21 NOVEMB ER 2020- 1 JANUARI 2021

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH,

……………………………………………………………. …………………………………………………….. ……………………………………………………..
PN SUZANA BT HJ MAHMOOD @ SAID PN ROSLIZA BT SALIKAN PN SITI ZABEDAH BT MAHMUD
GURU TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KETUA PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
TAHUN 5

2 Page 22
2

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


Click to View FlipBook Version