The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suzanamgsipoh, 2020-02-04 09:32:20

RPT PK T5 2020 SUZANA

RPT PK T5 2020 SUZANA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
KURIKULUM STANDARD
2020

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
1 MODUL 1 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif  Paparkan gambar
02-03 JAN KESIHATAN FIZIKAL lelaki dan perempuan. TP tentang sistem reproduktif
TAJUK : KESIHATAN Pertumbuhan serta perkembangan Memahami fungsi organ dalam 2 lelaki dan perempuan.
2020 DIRI DAN sistem reproduktif lelaki dan  Perbincangan tentang
REPRODUKTIF fizikal yang sihat. 1.1.2 perempuan. sistem reproduktif lelaki dan
2 perempuan.
06-10 JAN
MODUL 1 1.2 Mengetahui dan memahami 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif TP  Bahagikan murid
2020
KESIHATAN FIZIKAL Pertumbuhan serta perkembangan lelaki dan perempuan. 2 kepada kumpulan kecil dan
3
13-17 JAN TAJUK : KESIHATAN fizikal yang sihat. 1.1.2 Memahami fungsi organ dalam setiap kumpulan diedarkan

2020 DIRI DAN sistem reproduktif lelaki dan sampul yang berisi fungsi organ.

REPRODUKTIF perempuan.  Aktiviti gunting dan

tampal.

MODUL 1 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.3 Mengetahui persenyawaan TP  Perbincangan dalam

KESIHATAN FIZIKAL pertumbuhan sertaperkembangan dalam asas kejadian manusia. 3 kumpulan : Bagaimana saya

TAJUK : KESIHATAN fizikal yang sihat. dilahirkan?

DIRI DAN  Pembentangan hasil

REPRODUKTIF perbincangan.

4 MODUL 1 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.4 Memahami kaitan kitaran haid TP  Paparkan carta kitaran
KESIHATAN FIZIKAL pertumbuhan serta perkembangan dengan persenyawaan. 5 haid.
20-24 JAN TAJUK : KESIHATAN fizikal yang sihat.
2020 DIRI DAN  Perbincangan tentang
REPRODUKTIF kitaran haid.

5 MODUL 1 1.2 Mengetahui dan memahami 1.1.4 Memahami kaitan kitaran haid TP  Paparkan gambar rajah
KESIHATAN FIZIKAL pertumbuhan serta perkembangan dengan persenyawaan. 5 proses persenyawaan.
27-31 JAN TAJUK : KESIHATAN fizikal yang sihat.
2020 DIRI DAN  Penerangan serta
REPRODUKTIF perbincangan berkenaan setiap
CUTI TAHUN proses di dalam gambar rajah
BARU CINA tersebut.

23-27 JAN
2020

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
6 MODUL 1 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.1 Memahami kepentingan  Murid sumbangsaran
KESIHATAN FIZIKAL kemahiran untuk menangani menghargai aspek seksualiti TP keistimewaan sebagai lelaki
03-07 JAN TAJUK : KESIHATAN pengaruh dalaman serta luaran dilahirkan sebagai lelaki atau 1 atau perempuan.
2020 DIRI DAN yang mempengaruhi kesihatan diri perempuan.
REPRODUKTIF dan kesihatan. TP  Guru menekankan
3 perasaan bersyukur dan
bangga dilahirkan sebagai lelaki
dan perempuan.

 Melengkapkan peta
buih.

7 MODUL 1 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan  Murid memberi respon
KESIHATAN FIZIKAL kemahiran untuk menangani 1.2.3
10-14 FEB TAJUK : KESIHATAN pengaruh dalaman serta luaran menghormati anggota seksual diri terhadap gambar kebersihan,
2020 DIRI DAN yang mempengaruhi kesihatan diri
REPRODUKTIF dan kesihatan. sendiri dengan menjaga keselamatan dan kesihatan
PENDIDIKAN
SIVIK kebersihan, keselamatan dan anggota seksual yang

kesihatan. dipamerkan.

Mengaplikasikan cara  Aktiviti peta dakap

menghormati anggota seksual  Lakonan cara

orang lain. menghormati anggota seksual

orang lain.

8 MODUL 1 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.4 Mengaplikasikan batas sentuhan TP  Pembahagian kepada

KESIHATAN FIZIKAL kemahiran untuk menangani pada anggota seksual dalam 5 kumpulan kecil.

17-21 FEB TAJUK : KESIHATAN pengaruh dalaman serta luaran aspek menjaga kebersihan,  Guru membaca soalan
2020 DIRI DAN yang mempengaruhi kesihatan diri keselamatan dan kesihatan. dan murid menjawab pilihan

REPRODUKTIF dan kesihatan. jawapan dengan meletakkan

kad bintang pada tempat

pilihan jawapan.

9 MODUL 1 1.3 Mengetahui dan mengamalkan 1.3.1 Memahami kepentingan TP  Setiap kumpulan

KESIHATAN FIZIKAL pemakanan yang sihat serta mengambil pelbagai jenis 1 diminta menyiapkan tugasan

24-28 FEB TAJUK : selamat. makanan. berdasarkan tajuk ‘Menu Saya’.

2020 PEMAKANAN  Pembentangan hasil

tugasan.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
10 MODUL 1 1.3 Mengetahui dan mengamalkan 1.3.2 Mensintesis menu makanan  Setiap kumpulan
KESIHATAN FIZIKAL seimbang. TP diminta mensintesis setiap
02-06 MAC TAJUK : pemakanan yang sihat serta 3 kandungan makanan yang
2020 PEMAKANAN selamat. ditetapkan.
 Pembentangan hasil
tugasan.

CUTI PERISTIWA 1 : KEJOHANAN OLAHRAGA

06 MAC 2020
MINGGU 11

09-12 MAC 2020

UJIAN SUMATIF 1
MINGGU 12

14-22 MAC 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13 MODUL 1 1.4 Mengetahui dan mengamalkan 1.3.3 Menilai makanan yang berkhasiat. TP  Guru membawa

KESIHATAN FIZIKAL pemakanan yang sihat serta 4 beberapa jenis makanan.

23-27 MAC TAJUK : selamat.  Murid dalam
2020 PEMAKANAN
kumpulan diminta menilai

kesemua makanan dan

masukkan ke dalam petak

berkhasiat atau tidak

berkhasiat.

14 MODUL 1 1.5 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan TP  Paparkan beberapa

30 MAC – KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta inhalan. 1 gambar jenis bahan inhalan.
03 APRIL TAJUK : berkemahiran menangani situasi  Murid membezakan
PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap diri, keluarga dan setiap gambar yang diberikan.
2020 BAHAN masyarakat.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
15 MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.2 Memahami kesan jangka pendek  Pembahagian kepada
KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta terhadap fizikal dan mental TP kumpulan kecil.
06-10 TAJUK : berkemahiran menangani situasi akibat penyalahgunaan bahan 2  Setiap kumpulan
APRIL 2020 PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap diri, keluarga dan inhalan. dikehendaki membincangkan
BAHAN masyarakat. TP tentang kesan jangka pendek
CUTI Memahami kesan jangka pendek 2 terhadap fizikal dan mental.
PERISTIWA 2 terhadap fizikal dan mental
akibat penyalahgunaan bahan  Pembentangan hasil
: GOOD inhalan. perbincangan mnggu lepas.
FRIDAY
10 APRIL

2020

16 MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.2
KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta
13-17 APRIL TAJUK : berkemahiran menangani situasi
2020 PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap diri, keluarga dan
BAHAN masyarakat.
PENDIDIKAN SIVIK

17 MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.3 Memahami kesan jangka panjang TP  Pembahagian kepada

KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta terhadap fizikal dan mental akibat 2 kumpulan kecil.

20-24 TAJUK : berkemahiran menangani situasi penyalahgunaan bahan inhalan.  Setiap kumpulan
berisiko terhadap diri, keluarga dan dikehendaki membincangkan
APRIL 2020 PENYALAHGUNAAN

BAHAN masyarakat. tentang kesan jangka pendek

terhadap fizikal dan mental.

18 MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.3 Memahami kesan jangka panjang TP  Pembentangan hasil

KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta terhadap fizikal dan mental akibat 2 perbincangan mnggu lepas.
27 APRIL – TAJUK :
berkemahiran menangani situasi penyalahgunaan bahan inhalan.

01 MEI 2020 PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap diri, keluarga dan

BAHAN masyarakat.
CUTI HARI

PEKERJA

01 MEI 2020

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
19 MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4 Mengaplikasikan cara berkata  Pembahagian
KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta TIDAK kepada penyalahgunaan TP
04-08 MEI TAJUK : berkemahiran menangani situasi bahan inhalan 4 kumpulan
2020 PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap diri, keluarga dan
BAHAN masyarakat. TP  Setiap kumpulan
6
dibekalkan kad pengucapan

berirama.

 Murid dikehendaki

menghasilkan elemen aktiviti

mengikut kreativiti kumpulan

tersebut: intonasi, gaya dan

persembahan.

20 MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.5 Menilai maklumat berkaitan  Pembahagian kepada
KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta kesan penyalahgunaan bahan
11-15 MEI TAJUK : berkemahiran menangani situasi inhalan untuk disebarkan kepada kumpulan kecil.
2020 PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap diri, keluarga dan ahli keluarga dan rakan sebaya.
BAHAN masyarakat.  Murid dikehendaki
PENDIDIKAN
SIVIK membincangkan langkah-

langkah atau cara

menyebarkan kesan

pengambilan bahan inhalan

kepada keluarga dan rakan

CUTI HARI sebaya.
NUZUL AL-

QURAN
11 MEI 2020

MINGGU 21
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN SUMATIF 2

18-22 MEI 2020

MINGGU 22 & 23
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23 MEI-07 JUN 2020

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25 MEI 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
06 JUN 2020

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
24 MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.5 Menilai maklumat berkaitan kesan  Pembentangan hasil
08-12 JUN KESIHATAN FIZIKAL penyalahgunaan bahan serta penyalahgunaan bahan inhalan TP perbincangan kumpulan.
TAJUK : berkemahiran menangani situasi untuk disebarkan kepada ahli 6
2020 PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap diri, keluarga dan keluarga dan rakan sebaya.  Tayangan video.
BAHAN masyarakat. TP  Sumbangsaran tentang
25 3 tayangan video.
15-19 JUN MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.1 Memahami situasi konflik dan
KESIHATAN kepentingan dan cara mengurus stress dalam keluarga.
2020 MENTAL, EMOSI emosi untuk meningkatkan
DAN SOSIAL kesihatan mental dalam kehidupan
PENDIDIKAN TAJUK : seharian.
SIVIK PENGURUSAN
MENTAL DAN
EMOSI

CUTI PENGGAL 1

26 MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.2 Memahami situasi konflik dan TP  Pembahagian

KESIHATAN kepentingan dan cara mengurus stress dalam kalangan rakan 3 kumpulan.

22-26 JUN MENTAL, EMOSI emosi untuk meningkatkan sebaya.  Lakonkan situasi
2020 DAN SOSIAL kesihatan mental dalam kehidupan konflik dan stres dalam

TAJUK : seharian. kalangan rakan sebaya.

PENGURUSAN  Kumpulan lain

MENTAL DAN menyenaraikan kesan konflik

EMOSI dan stres daripada situasi

tersebut.

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.3 Memahami kesan konflik dan TP  Tayangan video.

KESIHATAN kepentingan dan cara mengurus stress dalam keluarga. 3  Sumbangsaran tentang

MENTAL, EMOSI emosi untuk meningkatkan tayangan video.

DAN SOSIAL kesihatan mental dalam kehidupan

TAJUK : seharian.

PENGURUSAN

MENTAL DAN

EMOSI

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
27 MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.4 Memahami kesan konflik dan  Pembahagian
KESIHATAN kepentingan dan cara mengurus stress dengan rakan sebaya. TP
29 JUN-03 MENTAL, EMOSI emosi untuk meningkatkan 3 kumpulan.
JULAI 2020 DAN SOSIAL kesihatan mental dalam kehidupan
TAJUK : seharian. TP  Lakonkan situasi
PENGURUSAN 4
MENTAL DAN konflik dan stres dalam
EMOSI TP
1 kalangan rakan sebaya.

 Kumpulan lain

menyenaraikan kesan konflik

dan stres daripada situasi

tersebut.

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.5 Mengaplikasikan cara mengurus  Edarkan kad situasi.
KESIHATAN kepentingan dan cara mengurus
MENTAL, EMOSI emosi untuk meningkatkan konflik dan stress dalam  Murid berbincang
DAN SOSIAL kesihatan mental dalam kehidupan
TAJUK : seharian. kalangan ahli keluarga dan rakan dalam kumpulan berdasarkan
PENGURUSAN
MENTAL DAN 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri sebaya. kad situasi.
EMOSI dan ahli keluarga serta kepentingan
institusi kekeluargaan dalam aspek  Perbincangan dan
MODUL 2 kesihatan keluarga.
KESIHATAN rumusan.
MENTAL, EMOSI
28 DAN SOSIAL 2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli  Papar gambar suasana
TAJUK : dalam keluarga dalam aspek keluarga bahagia.
06-10 KEKELUARGAAN mental, emosi dan sosial.
JULAI 2020  Perbincangan
tanggungjawab ahli keluarga
berdasarkan gambar tersebut.

29 MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri 2.2.2 Memahami harapan ahli keluarga. TP  Sumbangsaran murid
13-17 KESIHATAN dan ahli keluarga serta kepentingan 2 menyatakan harapan keluarga.
JULAI 2020 MENTAL, EMOSI institusi kekeluargaan dalam aspek
DAN SOSIAL kesihatan keluarga.
30 TAJUK :
20-24 KEKELUARGAAN 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri 2.2.3 Memahami keperluan dan TP  Murid menyenaraikan
JULAI 2020 dan ahli keluarga serta kepentingan kehendak ahli keluarga dalam 3
PERCUBAAN MODUL 2 institusi kekeluargaan dalam aspek aspek mental, emosi dan sosial. tanggungjawab bagi setiap ahli
UPSR KESIHATAN kesihatan keluarga.
MENTAL, EMOSI keluarga di rumah.
DAN SOSIAL
TAJUK :
KEKELUARGAAN

MINGGU 31
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

25 JULAI-02 OGOS 2020

CUTI HARI RAYA HAJI

 31 JULAI 2020

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
32 MODUL 2 2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan 2.3.1 Mengetahui maksud remaja  Murid dikehendaki
03-07 OGOS KESIHATAN kemahiran interpersonal serta TP menjelaskan maksud remaja.
MENTAL, EMOSI komunikasi berkesan dalam 2.3.2 Memahami peranan remaja dalam 1
2020 DAN SOSIAL kehidupan harian. masyarakat.  Guru memberikan
TAJUK : TP
33 PERHUBUNGAN 2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan 2 beberapa situasi kepada murid
10-14 OGOS kemahiran interpersonal serta
MODUL 2 komunikasi berkesan dalam TP contoh:
2020 KESIHATAN kehidupan harian. 4
PENDIDIKAN MENTAL, EMOSI - Sekolah
DAN SOSIAL TP
SIVIK TAJUK : 5 - Kawasan
PERHUBUNGAN
perumahan/kampung

- Surau/masjid

 Murid menceritakan

pengalaman berdasarkan

situasi tersebut.

34 MODUL 2 2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan 2.3.3 Memahami cabaran yang dialami  Murid dikehendaki
KESIHATAN kemahiran interpersonal serta oleh remaja dalam perhubungan
17-21 OGOS MENTAL, EMOSI komunikasi berkesan dalam maya dan bukan maya. menyenaraikan aktiviti yang
2020 DAN SOSIAL kehidupan harian.
TAJUK : 2.3.4 Memahami perhubungan maya sihat dan tidak sihat dalm
CUTI AWAL PERHUBUNGAN 2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan dan bukan maya secara sihat
MUHARAM kemahiran interpersonal serta sesama remaja. perhubungan maya dan bukan
20 OGOS 2020 MODUL 2 komunikasi berkesan dalam
KESIHATAN kehidupan harian. maya.
35 MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL  Murid bercerita
24-28 OGOS TAJUK :
2020 PERHUBUNGAN tentang pengalaman

menggunakan laman sosial

seperti

skype,facebook,messenger,dan

sebagainya.

 Papar dan bincang
gambar perhubungan maya
dan bukan maya secara sihat.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
36 MODUL 3 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.1 Mengetahui beberapa jenis  Penerangan mengenai
KESIHATAN mencegah serta mengelak risiko penyakit berjangkit yang boleh TP vaksin.
31 OGOS-04 PERSEKITARAN penyakit dalam kehidupan harian. dicegah melalui vaksin iaitu 2  Memaparkan gambar
TAJUK : PENYAKIT campak, rubella, cacar serta penyakit Rubella, Beguk,
SEPTEMBER beguk. Campak, Cacar.

2020

UPSR

CUTI HARI
KEMERDEKAAN

31 OGOS 2020

37 MODUL 3 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.1 Mengetahui beberapa jenis TP  Penerangan mengenai
KESIHATAN mencegah serta mengelak risiko penyakit berjangkit yang boleh 2 vaksin.
07-11 PERSEKITARAN penyakit dalam kehidupan harian. dicegah melalui vaksin iaitu
TAJUK : PENYAKIT campak, rubella, cacar serta  Memaparkan gambar
SEPTEMBER beguk. penyakit Rubella, Beguk,
Campak, Cacar.
2020
TP  Murid dipaparkan
38 MODUL 3 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.2 Memahami gejala dan tanda 3 gambar mengenai penyakit
KESIHATAN mencegah serta mengelak risiko penyakit iaitu campak, rubella,
14-18 PERSEKITARAN penyakit dalam kehidupan harian. cacar dan beguk. berjangkit.
TAJUK : PENYAKIT  Murid menjelaskan
SEPTEMBER dengan contoh bagaimana
penyakit berjangkit merebak
2020 berdasarkan gambar yang
dipaparkan.
PENDIDIKAN
SIVIK

CUTI HARI
MALAYSIA
16 SEPTEMBER

2020

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
38 MODUL 3 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.3 Memahami cara penyakit iaitu  Murid bermain aktiviti
KESIHATAN mencegah serta mengelak risiko campak, rubella, cacar dan TP permainan “Virus vs Vaksin”
14-18 PERSEKITARAN penyakit dalam kehidupan harian. beguk merebak. 4 (rujuk panduan pengajaran)
TAJUK : PENYAKIT
SEPTEMBER

2020

39 MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga 3.2.1 Menganalisis pengaruh positif dan TP  Guru memaparkan

KESIHATAN keselamatan diri dan negatif dalam perhubungan 2 beberapa situasi melibatkan

21-25 PERSEKITARAN mendemonstrasi kemahiran maya serta bukan maya dengan pengaruh positif dan negatif.

SEPTEMBER TAJUK : kecekapan psikososial dalam rakan lain.  Guru menerangkan
2020 kehidupan harian. situasi tersebut kepada murid.
KESELAMATAN

39 MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga 3.2.1 Menganalisis pengaruh positif dan TP  Murid memilih

KESIHATAN keselamatan diri dan negatif dalam perhubungan maya 2 pengaruh positif dan negatif

21-25 PERSEKITARAN mendemonstrasi kemahiran serta bukan maya dengan rakan

SEPTEMBER TAJUK : kecekapan psikososial dalam lain.
2020
KESELAMATAN kehidupan harian.

40 MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga 3.2.2 Mengaplikasikan cara menangani TP  Penerangan tentang

KESIHATAN keselamatan diri dan pengaruh negatif dalam 3 cara menangani pengaruh

28 PERSEKITARAN mendemonstrasi kemahiran perhubungan maya dan bukan negatif perhubungan maya dan
TAJUK : kecekapan psikososial dalam maya dengan rakan lain. bukan maya dengan rakan lain.
SEPTEMBER KESELAMATAN kehidupan harian.
-02  Perlaksanaan aktiviti
gotong-royong cth: kelas,
OKTOBER pondok bacaan, tamn sains dan
2020 sebagainya.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti
Penguasaan
40 MODUL 3 3.3 Mengetahui asas pertolongan 3.3.1 Memahami situasi yang  Guru menayangkan
KESIHATAN cemas dan kepentingan bertindak menyebabkan kecederaan TP beberapa video tentang
28 PERSEKITARAN dengan bijak mengikut situasi. ringan iaitu melecet, dan 1 kecederaan ringan yang
TAJUK : melecur. berlaku di kawasan rumah,
SEPTEMBER PERTOLONGAN TP sekolah dan taman permainan,
-02 CEMAS 3 taman sains.
 Penerangan tentang
OKTOBER situasi yang memerlukan
2020 tidakan segera.

41 MODUL 3 3.3 Mengetahui asas pertolongan 3.3.2 Mengaplikasikan langkah-  Guru tunjuk cara
KESIHATAN cemas dan kepentingan bertindak langkah semasa memberi bantu memberikan bantu mula.
05-09 PERSEKITARAN dengan bijak mengikut situasi. mula untuk kecederaan ringan  Murid
TAJUK : iaitu melecet dan melecur. mengaplikasikan tunjuk cara
OKTOBER PERTOLONGAN tersebut.
CEMAS
2020

41 MODUL 3 3.3 Mengetahui asas pertolongan 3.3.3 Mengetahui agensi yang boleh TP  Murid menamakan
KESIHATAN cemas dan kepentingan bertindak memberi perkhidmatan 1 agensi yang boleh memberi
05-09 PERSEKITARAN dengan bijak mengikut situasi. kesihatan dan keselamatan
TAJUK : mengikut situasi. perkhidmatan kesihatan dan
OKTOBER PERTOLONGAN keselamatan mengikut situasi.
CEMAS
2020

MINGGU 42
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN SUMATIF 3

12-16 OKTOBER 2020

MINGGU 43
19-23 OKTOBER 2020

CUTI PERISTIWA 3 : MAJLIS APRESIASI KOKURIKULUM / SUKAN
23 OKTOBER 2020

MINGGU 44
26-30 OKTOBER 2020
SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK

28 OKTOBER 2020

CUTI MAULIDUR RASUL
29 OKTOBER 2020
MINGGU 45

02-06 NOVEMBER 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK
06 NOVEMBER 2020

MINGGU 46
09-13 NOVEMBER 2020
HARI BERTEMU WARIS (2)

10 NOVEMBER 2020

CUTI HARI DEEPAVALI
13-16 NOVEMBER 2020

CUTI PERISTIWA 4 : MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID
19 NOVEMBER 2020

MINGGU 47
16-20 NOVEMBER 2020

DISEDIAKAN OLEH, CUTI AKHIR TAHUN DISAHKAN OLEH,

21 NOVEMBER 2020- 1 JANUARI 2021

DISEMAK OLEH,

…………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. …….……………………………………………………….
PN SUZANA BT HJ MAHMOOD @ SAID PN NORSYUHADA BT HUMARI PN SITI ZABEDAH BT MAHMUD
GURU PENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 5 KETUA PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN


Click to View FlipBook Version