The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suzanamgsipoh, 2020-02-04 08:38:37

RPT PJ Tahun 5 2020- Suzana

RPT PJ Tahun 5 2020- Suzana

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

1 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.1.1 Melakukan Lombol Permainan kecil:
Lombol kangkang Gimnastik Asas 1.2.1 Kangkang. Mari menghambur
02-03 JAN Fokus: Mengawal imbangan badan
2020 Berkebolehan 1.1 Berkebolehan melakukan 2.1.1 semasa dan selepas EMK :
melakukan kemahiran hambur dan melakukan Lombol Keusahawanan –
kemahiran pendaratan dengan lakuan 5.1.1 Kangkang dan Hambur Berani mengambil
Lombol Kangkang yang betul 5.1.3 Arab. peluang
dan pendaratan Mengenal pasti otot-otot
dengan lakuan 1.2 Berkebolehan melakukan utama yang menghasilkan Modul:
yang betul pergerakan yang daya semasa melakukan m/s : 1– 4
memerlukan kawalan Lombol Kangkang dan
Cadangan Aktiviti badan dan sokongan Hambur Arab. Soalan KBAT –
1. Memanaskan Menerangkan persediaan Mengapa
2.1 Berkebolehan mengaplikasi diri dan pakaian kedudukan tangan
badan konsep hambur dan berdasarkan aktiviti yang perlu berada di
2. Penyampaian pendaratan dalam dijalankan. bahagian hadapan
pergerakan Mematuhi peraturan peti lombol
standard keselamatan di tempat sewaktu melakukan
pembelajaran 5.1 Berkebolehan mematuhi melakukan aktiviti. tolakan tangan?
3. Permainan dan mengamalkan elemen
kecil pengurusan dan
4. Menyejukkan keselamatan
badan

2 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.1.2 Melakukan Hambur Arab. Persembahan:
Hambur Arab Gimnastik Asas 1.2.1 Mengawal imbangan badan Hambur garis lurus
06-10 JAN Fokus: semasa dan selepas
2020 Berkebolehan 1.1 Ber Berkebolehan 2.1.1 melakukan Lombol EMK :
melakukan melakukan kemahiran Kangkang dan Hambur Keusahawanan –
kemahiran hambur dan pendaratan 2.2.1 Arab. Berani tanggung
Hambur Arab dan dengan lakuan yang betul 5.1.3 Mengenal pasti otot-otot risiko
pendaratan utama yang menghasilkan
dengan lakuan 1.2 Berkebolehan melakukan daya semasa melakukan Modul:
yang betul pergerakan yang Lombol Kangkang dan m/s : 5 – 10
memerlukan kawalan Hambur Arab.
Cadangan Aktiviti badan dan sokongan Mengenal pasti perubahan Soalan KBAT –
1. Memanaskan kedudukan pusat graviti Mengapakah kamu
2.1 Berkebolehan mengaplikasi semasa melakukan Lombol mengekalkan
badan konsep hambur dan Kangkang dan Hambur kelajuan yang
2. Penyampaian pendaratan dalam Arab sekata semasa
pergerakan Mematuhi peraturan melakukan Hambur
standard keselamatan di tempat Arab?
pembelajaran 2.2 Berkebolehan mengaplikasi melakukan aktiviti.
3. Persembahan konsep kawalan badan dan
4. Menyejukkan sokongan dalam
badan pergerakan.

5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan
keselamatan

3 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.2.2 Melakukan rangkaian Persembahan:
Aneka Imbangan Gimnastik Asas imbangan yang melibatkan Imbanganku
13-17 JAN Fokus: 2.2.2 beberapa tapak sokongan
2020 Berkebolehan 1.2 Berkebolehan melakukan 5.1.4 di atas lantai dan bangku EMK :
melakukan pergerakan yang gimnastik.. Keusahawanan –
rangkaian memerlukan kawalan Mengenal pasti jenis-jenis Berani tanggung
imbangan yang badan dan sokongan imbangan yang digunakan risiko
memerlukan dalam rangkaian imbangan.
kawalan badan 2.2 Berkebolehan mengaplikasi Mengenal pasti ruang yang Modul:
dan sokongan. konsep kawalan badan dan selamat untuk melakukan m/s : 11 – 16
sokongan dalam aktiviti.
Cadangan Aktiviti pergerakan.
1. Memanaskan
5.1 Berkebolehan mematuhi
badan dan mengamalkan elemen
2. Penyampaian pengurusan dan
keselamatan
standard
pembelajaran
3. Persembahan
4. Menyejukkan
badan

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

4 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.3.1 Bergayut dan mengayun Persembahan:
Sokong, gayut Gimnastik Asas pada palang dengan Rutin pendek
20-24 JAN dan ayun
2020 Fokus: 1.3 Berkebolehan melakukan genggaman atas, EMK :
Berkebolehan kemahiran gayut dan ayun genggaman bawah, dan Keusahawanan –
melakukan dengan lakuan yang betul genggaman campuran Berani tanggung
kemahiran gayut dengan pelbagai posisi risiko
dan ayun dengan 2.3 Berkebolehan mengaplikasi
pelbagai jenis Modul:
gengaman konsep gayut dan ayun 1.3.2 badan dan kaki. m/s : 17 – 22
dalam pergerakan 2.3.1
Cadangan Aktiviti 5.2 Menunjukkan keyakinan Menyokong badan di atas Soalan KBAT –
1. Memanaskan dan tanggungjawab kendiri palang dengan kedua-dua Kenapa siku tidak
semasa melakukan aktiviti belah tangan dan boleh difleksi ketika
badan fizikal. mengayun badan melakukan sokong
2. Penyampaian Mengenal pasti posisi badan di atas
palang?
standard badan dan kaki yang sesuai
pembelajaran
3. Persembahan semasa mengayun
4. Menyejukkan
badan 2.3.2 Mengenal pasti genggaman

yang sesuai mengikut posisi

badan semasa menyokong

badan dengan kedua-dua

belah tangan di atas palang

dan mengayun
5.2.4 Menerima cabaran dan

berasa seronok semasa

melakukan aktiviti

CUTI TAHUN BARU CINA

23-27 JAN 2020

5 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.4.1 Melakukan putaran Persembahan:
Putar menegak Gimnastik Asas Aksi kami
27-31 JAN Fokus: 1.4.2 menegak 180° di atas
2020 Berkebolehan 1.4 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan kemahiran putaran dengan 2.4.1 trampolin dan mendarat ke Keusahawanan –
kemahiran lakuan yang betul 2.4.2 Berani tanggung
putaran menegak 5.1.3 atas tilam gimnastik dengan risiko
di atas trampolin 2.4 Berkebolehan mengaplikasi
konsep putaran dalam kedua-dua belah kaki serta Modul:
Cadangan Aktiviti pergerakan m/s : 23 – 26
1. Memanaskan lutut difleksi.
5.1 Berkebolehan mematuhi Soalan KBAT –
badan dan mengamalkan elemen Melakukan putaran Putaran menegak
2. Penyampaian pengurusan dan menegak 180° di atas yang manakah
keselamatan trampolin dengan membuat mudah dilakukan?
standard pelbagai bentuk badan dan Mengapa?
pembelajaran mendarat di atas trampolin
3. Persembahan dengan kedua-dua belah
4. Menyejukkan kaki serta lutut difleksi
badan Mengenal pasti aksi-aksi
bentuk badan yang
membantu putaran
Mengenal pasti hubung kait
antara bentuk badan
dengan putaran
Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti

6 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.4.2 Melakukan putaran Persembahan:
Putar dan bentuk Gimnastik Asas menegak 180° di atas Putar menegak
03-07 JAN Fokus: 2.4.2 trampolin dengan membuat pelbagai bentuk
2020 Berkebolehan 1.4 Berkebolehan melakukan 5.2.2 pelbagai bentuk badan dan badan
melakukan kemahiran putaran dengan mendarat di atas trampolin EMK :
kemahiran lakuan yang betul dengan kedua-dua belah Keusahawanan –
putaran menegak kaki serta lutut difleksi Berani tanggung
di atas trampolin 2.4 Berkebolehan mengaplikasi Mengenal pasti hubung kait risiko
dan mendarat konsep putaran dalam antara bentuk badan
pergerakan dengan putaran Modul:
Cadangan Aktiviti Mempamerkan keyakinan m/s : 27 – 30
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan untuk melakukan pelbagai
dan tanggungjawab kendiri kemahiran pergerakan Soalan KBAT –
badan semasa melakukan aktiviti Mengapakah
2. Penyampaian fizikal perlakuan memutar
sambil mendakap
standard lebih sukar
pembelajaran dilakukan
3. Persembahan berbanding dengan
4. Menyejukkan memutar sambil
badan

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

7 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.5.1 Mereka cipta pergerakan menepuk tangan di
10-14 FEB Medan selera Pergerakan Berirama kreatif bertema udara?
Fokus: menggunakan props
2020 Berkebolehan 1.5 Berkebolehan melakukan berdasarkan konsep Persembahan:
melakukan pergerakan mengikut muzik “Charade”
PENDIDIKAN pergerakan kreatif pelbagai corak pergerakan yang didengar
SIVIK bertema mengikut Melakukan pergerakan EMK :
muzik yang mengikut irama kreatif bertema yang direka Kreativiti dan Inovasi
8 didengar cipta menggunakan props - Mereka cipta
17-21 FEB 2.5 Berkebolehan mengaplikasi mengikut muzik yang pergerakan kreatif
Cadangan Aktiviti didengar menggunakan props
2020 1. Memanaskan konsep pergerakan 1.5.2 Mengenal pasti konsep yang sesuai
pergerakan yang
9 badan mengikut irama melibatkan arah, aras, Modul:
24-28 FEB 2. Penyampaian laluan, dan hubungan yang m/s : 31 – 34
5.4 Berkebolehan membentuk digunakan dalam
2020 standard pergerakan kreatif bertema Soalan KBAT –
pembelajaran kumpulan dan bekerjasama Melibatkan diri secara aktif Apakah alatan lain
3. Persembahan sebagai ahli kumpulan yang sesuai
4. Menyejukkan dalam kumpulan digunakan sebagai
badan Mereka cipta pergerakan props dalam
2.5.1 kreatif bertema pergerakan kamu?
Tajuk: menggunakan props Jelaskan.
Mesin Menari 5.4.1 berdasarkan konsep
Fokus: pergerakan mengikut muzik Persembahan:
Berkebolehan Modul Kemahiran: 1.5.1 yang didengar Tarian Mesin
mereka cipta Pergerakan Berirama Melakukan pergerakan
pergerakan kreatif kreatif bertema yang direka EMK :
bertema dan 1.5 Berkebolehan melakukan cipta menggunakan props Kreativiti dan Inovasi
membuat mengikut muzik yang - Mereka cipta
persembahan pelbagai corak pergerakan didengar pergerakan kreatif
mengikut muzik Mengenal pasti konsep menggunakan props
mengikut irama pergerakan yang Keusahawanan -
Cadangan Aktiviti melibatkan arah, aras, Membuat
1. Memanaskan 2.5 Berkebolehan mengaplikasi laluan, dan hubungan yang pemerhatian secara
digunakan dalam kritis dan kreatif
badan konsep pergerakan 1.5.2 pergerakan kreatif bertema
2. Penyampaian Mengiktiraf kebolehan dan Modul:
mengikut irama menerima kekurangan m/s : 35 – 38
standard rakan sebaya
pembelajaran 5.3 Berkebolehan Soalan KBAT –
3. Persembahan Mereka cipta pergerakan Mengapa kamu
4. Menyejukkan berkomunikasi dalam kreatif bertema memilih anggota
badan menggunakan props badan tertentu untuk
pelbagai cara semasa berdasarkan konsep membentuk mesin
Tajuk: pergerakan mengikut muzik yang lengkap?
Zaki dan pokok melakukan aktiviti fizikal 2.5.1 yang didengar Jelaskan.
petai Melakukan pergerakan
Fokus: 5.3.2 kreatif bertema yang direka Persembahan:
Berkebolehan cipta menggunakan props Ceritaku
mereka cipta Modul Kemahiran: 1.5.1 mengikut muzik yang
pergerakan kreatif Pergerakan Berirama didengar EMK :
bertema dan Mengenal pasti konsep Kreativiti - Mereka
membuat 1.5 Berkebolehan melakukan pergerakan yang cipta kesudahan
persembahan melibatkan arah, aras, cerita
mengikut muzik pelbagai corak pergerakan laluan, dan hubungan yang Keusahawanan –
yang didengar digunakan dalam Menghasilkan idea
mengikut irama pergerakan kreatif bertema melalui pemerhatian
Cadangan Aktiviti Berkomunikasi antara
1. Memanaskan 2.5 Berkebolehan mengaplikasi rakan, guru, dan ahli Modul:
kumpulan semasa m/s : 39 – 44
badan konsep pergerakan 1.5.2 melakukan aktiviti
2. Penyampaian Soalan KBAT –
mengikut irama Mengapa kumpulan
standard kamu merancang
pembelajaran 5.3 Berkebolehan kesudahan cerita
3. Persembahan sedemikian?
4. Menyejukkan berkomunikasi dalam
badan
pelbagai cara semasa

melakukan aktiviti fizikal 2.5.1

5.3.1

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

10 Tajuk: Modul Kecergasan: 3.5.1 Mengukur ketinggian dan EMK :
Lemak Oh Lemak Komponen Kecergasan 3.5.2 TMK – Mencari
02-06 Fokus: 4.5.1 menimbang berat badan maklumat
MAC 2020 Mengukur dan 3.5 Mengenal pasti komposisi 4.5.2 menggunakan
mengira Indeks badan Merekod pertumbuhan diri internet
Jisim Badan (BMI) 5.2.3
berdasarkan 4.5 Berkebolehan memahami dari segi ketinggian dan Modul:
ukuran tinggi dan hubung kait antara 5.3.3 m/s : 209 – 212
berat badan komposisi badan dengan berat badan
kecergasan Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti Membanding Indeks Jisim Pada pendapat
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan Badan (BMI) sendiri dengan kamu, adakah
dan tanggungjawab kendiri norma seseorang yang
badan semasa melakukan aktiviti Menyatakan cara-cara berbadan besar
2. Penyampaian fizikal mengurangkan kandungan akan mempunyai
lemak berlebihan dalam skor BMI yang
standard 5.3 Berkebolehan badan tinggi? Mengapa?
pembelajaran berkomunikasi dalam Memilih tindakan untuk
3. Menyejukkan pelbagai cara semasa menyelesaikan masalah
badan melakukan aktiviti fizikal berdasarkan rekod
kecergasan
Memberi dan menerima
maklum balas secara
terbuka

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.6.1 Melakukan ujian EMK :
Cergas dan Komponen Kecergasan Keusahawanan –
Segak 3.6.2 kecergasan fizikal dengan Berorientasikan
Fokus: 3.6 Berkebolehan mengukur 4.6.1 pencapaian
Berkebolehan tahap kecergasan 4.6.2 menggunakan Bateri Ujian
mengenal pasti 5.3.2 Modul:
tahap kecergasan 4.6 Berkebolehan mengenal Standard Kecergasan m/s : 213 – 216
fizikal berasaskan pasti tahap kecergasan
ujian SEGAK fizikal Fizikal Kebangsaan Untuk Soalan KBAT –
Bagaimanakah
Cadangan Aktiviti 5.3 Berkebolehan Murid Sekolah Malaysia kamu dapat
1. Memanaskan berkomunikasi dalam meningkatkan
pelbagai cara semasa (SEGAK) tahap kecergasan
badan melakukan aktiviti fizikal fizikal?
2. Penyampaian Merekod keputusan ujian

standard SEGAK
pembelajaran
3. Menyejukkan Membandingkan skor
badan pencapaian diri dengan
norma ujian SEGAK.
Menilai tahap kecergasan
fizikal diri berasaskan
kesihatan
Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan
rakan sebaya

CUTI PERISTIWA 1 : KEJOHANAN OLAHRAGA

06 MAC 2020

MINGGU 11
09-12 MAC 2020
UJIAN SUMATIF 1

MINGGU 12
14-22 MAC 2020
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

13 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik Permainan kecil:
23-27 Hantar dan terima Kemahiran Asas Permainan Lima kali hantaran
MAC Fokus: Kategori Serangan 1.6.2 hantaran bola ke sasaran
2020 Berkebolehan EMK :
melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan 2.6.1 dengan menggunakan Keusahawanan –
14 pelbagai teknik kemahiran asas permainan 2.6.2 Peka kepada
30 MAC hantaran bola ke kategori serangan dengan 5.1.1 alatan dan anggota badan peluang
sasaran dan lakuan yang betul. 5.1.2
– 03 menerima bola 5.4.7 yang dibenarkan Modul:
APRIL 2.6 Berkebolehan mengaplikasi m/s : 45 – 48
Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan Menerima hantaran bola
2020 1. Memanaskan prinsip mekanik dalam Soalan KBAT –
kemahiran asas permainan dari pelbagai jarak dan arah 1. Bagaimanakah
badan kategori serangan kamu menghantar
2. Penyampaian dengan menggunakan bola kepada rakan
5.1 Berkebolehan mematuhi sekumpulan supaya
standard dan mengamalkan elemen alatan dan anggota badan bola kekal dalam
pembelajaran pengurusan dan penguasaan
3. Permainan keselamatan yang dibenarkan kumpulan?
kecil 2. Bilakah situasi
4. Menyejukkan 5.4 Berkebolehan membentuk Mengenal pasti pelbagai yang sesuai
badan kumpulan dan bekerjasama cara menghantar bola ke menghantar bola
dalam kumpulan sasaranpergerakan kepada rakan dalam
Mengenal pasti ruang kumpulan?
yang sesuai untuk
menerima bola
Menerangkan persediaan
diri dan pakaian
berdasarkan aktiviti yang
dijalankan.
Menyimpan peralatan
Pendidikan Jasmani
berdasarkan spesifikasi
alatan
Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.3 Mengelecek bola melepasi Permainan kecil:
Pantas Kelecek Kemahiran Asas Permainan Serang kelecek
Fokus: Kategori Serangan 2.6.3 pemain lawan dan
Berkebolehan 5.2.4 EMK :
mengelecek bola 1.6 Berkebolehan melakukan 5.2.5 mengawal bola daripada Keusahawanan –
melepasi pemain kemahiran asas permainan Peka kepada
lawan dan kategori serangan dengan direbut peluang
mengawal bola lakuan yang betul.
Mengenal pasti situasi yang Modul:
Cadangan Aktiviti 2.6 Berkebolehan mengaplikasi m/s : 49 – 52
1. Memanaskan konsep pergerakan dan sesuai untuk mengelecek
prinsip mekanik dalam Menerima cabaran dan Soalan KBAT –
badan kemahiran asas permainan berasa seronok semasa Bilakah masa yang
2. Penyampaian kategori serangan melakukan aktiviti sesuai untuk
Menerima keputusan dalam mengelecek?
standard 5.2 Menunjukkan keyakinan permainan secara positif
pembelajaran dan tanggungjawab kendiri
3. Permainan semasa melakukan aktiviti
kecil fizikal
4. Menyejukkan
badan

15 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.5 Memintas bola yang Permainan kecil:
Mari memintas Kemahiran Asas Permainan 2.6.4 dihantar oleh pemain lawan Pantas pintas
06-10 Fokus: Kategori Serangan 5.4.7 dan menghantar kepada
APRIL Berkebolehan rakan yang bergerak EMK :
memintas bola 1.6 Berkebolehan melakukan Mengenal pasti kedudukan Keusahawanan –
2020 yang dihantar kemahiran asas permainan pengadang yang sesuai Peka kepada
oleh pemain kategori serangan dengan untuk mengecilkan ruang peluang
lawan dan dapat lakuan yang betul. pergerakan pemain lawan
menghantar bola dan memintas bola Modul:
kepada rakan 2.6 Berkebolehan mengaplikasi Bekerjasama dalam m/s : 53 – 56
sepasukan konsep pergerakan dan kumpulan semasa
prinsip mekanik dalam melakukan aktiviti Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti kemahiran asas permainan Bilakah masa yang
1. Memanaskan kategori serangan sesuai untuk
memintas bola?
badan 5.4 Berkebolehan membentuk Mengapa?
2. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan
standard
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

CUTI PERISTIWA 2 : GOOD FRIDAY
10 APRIL 2020

16 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.6 Melakukan takel, mengawal Permainan kecil:
Takel Oh Takel Kemahiran Asas Permainan 2.6.5 bola, dan menghantar Kawal pintu
13-17 Fokus: Kategori Serangan 5.3.1
APRIL Berkebolehan kepada rakan sepasukan EMK :
melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan Mengenal pasti situasi yang Keusahawanan –
2020 kemahiran takel, kemahiran asas permainan sesuai untuk melakukan Peka kepada
mengawal bola, kategori serangan dengan takel peluang,
PENDIDIKAN dan menghantar lakuan yang betul. Berkomunikasi antara kesanggupan
bola kepada rakan, guru, dan ahli belajar daripada
SIVIK rakan 2.6 Berkebolehan mengaplikasi kumpulan semasa kesilapan
konsep pergerakan dan melakukan aktiviti
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam Modul:
1. Memanaskan kemahiran asas permainan m/s : 57 – 60
kategori serangan
badan Soalan KBAT –
2. Penyampaian 5.3 Berkebolehan Bagaimanakah cara
berkomunikasi dalam untuk melakukan
standard pelbagai cara semasa takel yang
pembelajaran melakukan aktiviti fizikal berkesan?
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

17 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.7 Menjaring dengan melepasi Permainan kecil:
20-24 Jaringanku Cantik Kemahiran Asas Permainan 2.6.6 Gol! Oh gol!
APRIL Fokus: Kategori Serangan pengadang
2020 Berkebolehan 5.2.4 EMK :
melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan 5.4.7 Mengenal pasti situasi Keusahawanan –
18 kemahiran kemahiran asas permainan Peka kepada
27 menjaring kategori serangan dengan yang sesuai untuk peluang,
APRIL melepasi lakuan yang betul.
– 01 pengadang menjaring Modul:
MEI 2.6 Berkebolehan mengaplikasi m/s : 61 – 64
2020 Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan Menerima cabaran dan
1. Memanaskan prinsip mekanik dalam berasa seronok semasa Soalan KBAT –
kemahiran asas permainan melakukan aktiviti Bagaimanakah
badan kategori serangan Bekerjasama dalam kamu dapat
2. Penyampaian kumpulan semasa meningkatkan
5.2 Menunjukkan keyakinan melakukan aktiviti peluang untuk
standard dan tanggungjawab kendiri membuat jaringan?
pembelajaran semasa melakukan aktiviti
3. Permainan fizikal
kecil
4. Menyejukkan 5.4 Berkebolehan membentuk
badan kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.1 Melakukan pelbagai jenis Permainan kecil:
Ragam Servis Kemahiran Asas Permainan servis menggunakan alatan Servis tornado
Fokus: Kategori Jaring dan anggota badan yang
Berkebolehan dibenarkan EMK :
melakukan servis 1.7 Berkebolehan melakukan Mengenal pasti titik kontak Keusahawanan –
menggunakan kemahiran asas permainan 2.7.1 dan lakuan ikut lajak untuk Peka kepada
tangan, kaki, dan menghasilkan pelbagai jenis peluang,
raket dengan kategori jaring dengan hantaran kesanggupan
lakuan yang betul Berkomunikasi antara belajar daripada
lakuan yang betul rakan, guru, dan ahli kesilapan
Cadangan Aktiviti kumpulan semasa
1. Memanaskan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi melakukan aktiviti Modul:
m/s : 65 – 68
badan konsep pergerakan dan 5.3.1
2. Penyampaian prinsip mekanik dalam

standard kemahiran asas permainan
pembelajaran
3. Permainan kategori jaring
kecil
4. Menyejukkan 5.3 Berkebolehan
badan
berkomunikasi dalam

pelbagai cara semasa

melakukan aktiviti fizikal

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

CUTI HARI PEKERJA
01 MEI 2020

19 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.2 Melakukan pelbagai jenis Permainan kecil:
04-08 Hantaran saya Kemahiran Asas Permainan 2.7.2 hantaran menggunakan Rali bersilang
MEI Fokus: Kategori Jaring 5.2.4 alatan dan anggota badan
2020 Berkebolehan yang dibenarkan mengikut EMK :
melakukan 1.7 Berkebolehan melakukan situasi Keusahawanan –
20 pelbagai jenis kemahiran asas permainan Mengenal pasti perkaitan Kesanggupan
11-15 hantaran kategori jaring dengan antara kelajuan kontak belajar daripada
MEI menggunakan lakuan yang betul alatan atau anggota badan kesilapan
2020 alatan dan dengan kelajuan objek
anggota badan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi pascakontak (selepas Modul:
PENDIDIKAN mengikut kategori konsep pergerakan dan kontak) m/s : 69 – 72
SIVIK jaring dengan prinsip mekanik dalam Menerima cabaran dan
lakuan yang betul kemahiran asas permainan berasa seronok semasa Soalan KBAT –
kategori jaring melakukan aktiviti Bagaimanakah
Cadangan Aktiviti kamu dapat
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan meningkatkan
dan tanggungjawab kendiri kelajuan bola?
badan semasa melakukan aktiviti
2. Penyampaian fizikal Permainan kecil:
Voli tenis
standard Modul Kemahiran: 1.7.3 Melakukan kemahiran voli
pembelajaran Kemahiran Asas Permainan 2.7.3 EMK :
3. Permainan Kategori Jaring 5.3.1 menggunakan alatan Keusahawanan –
kecil Keyakinan diri dan
4. Menyejukkan 1.7 Berkebolehan melakukan 5.3.2 Mengenal pasti situasi yang berani membuat
bd kemahiran asas permainan keputusan
kategori jaring dengan sesuai untuk voli
Tajuk: lakuan yang betul Modul:
Kemahiran Voli Berkomunikasi antara m/s : 73 – 76
Fokus: 2.7 Berkebolehan mengaplikasi rakan, guru, dan ahli
Berkebolehan konsep pergerakan dan kumpulan semasa Soalan KBAT –
melakukan prinsip mekanik dalam melakukan aktiviti Situasi manakah
kemahiran voli kemahiran asas permainan Mengiktiraf kebolehan dan kamu akan
menggunakan kategori jaring menerima kekurangan melakukan pukulan
alatan dengan rakan sebaya voli?
lakuan yang betul 5.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam
Cadangan Aktiviti pelbagai cara semasa
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal

badan
2. Penyampaian

standard
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

CUTI HARI NUZUL AL-QURAN
11 MEI 2020

20 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.4 Melakukan smesy Permainan kecil:
Saya Pakar Kemahiran Asas Permainan 2.7.2 menggunakan alatan Smesy dan susun tin
11-15 Smesy Kategori Jaring Mengenal pasti perkaitan
MEI Fokus: 5.3.2 antara kelajuan kontak EMK :
2020 Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan alatan atau anggota badan Kreativiti dan inovasi
melakukan smesy kemahiran asas permainan dengan kelajuan objek – Ruang yang
PENDIDIKAN menggunakan kategori jaring dengan pascakontak (selepas bersesuaian
SIVIK raket dengan lakuan yang betul kontak) Keusahawanan –
lakuan yang betul Mengiktiraf kebolehan dan Keyakinan dalam
2.7 Berkebolehan mengaplikasi menerima kekurangan melakukan aktiviti
Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan rakan sebaya
1. Memanaskan prinsip mekanik dalam Modul:
kemahiran asas permainan m/s : 77 – 80
badan kategori jaring
2. Penyampaian Soalan KBAT –
5.3 Berkebolehan 1. Mengapa kamu
standard berkomunikasi dalam melakukan smesy?
pembelajaran pelbagai cara semasa 2. Ke manakah
3. Permainan melakukan aktiviti fizikal sasaran kamu
kecil melakukan smesy
4. Menyejukkan
badan 7

RPT PJ TAHUN 5 (2020)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

MINGGU 21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN SUMATIF 2

18-22 MEI 2020
MINGGU 22 & 23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 MEI-07 JUN 2020

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25 MEI 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
06 JUN 2020

24 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
08-12 Siapa Cekap Rekreasi dan Kesenggangan 2.14.1 untuk menghasilkan gajet Cantum dan ikat
JUN Fokus: Menyenaraikan jenis-jenis
2020 Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan 5.3.1 ikatan dan simpulan EMK :
melakukan 2.14 aktiviti rekreasi dan Keusahawanan –
kemahiran ikatan 5.3 kesenggangan berdasarkan gajet yang Berkeupayaan
dan simpulan Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan memimpin
pengetahuan dan strategi Berkomunikasi antara
Cadangan Aktiviti dalam aktiviti rekreasi dan rakan, guru, dan ahli Modul:
1. Penyampaian kesenggangan kumpulan semasa m/s : 161 – 164
Berkebolehan melakukan aktiviti
standard berkomunikasi dalam Soalan KBAT –
pembelajaran pelbagai cara semasa Mengapa Simpul
2. Permainan melakukan aktiviti fizikal Manuk lazim
kecil digunakan sebagai
permulaan dalam
membina sesuatu
gajet?

25 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
Siapa Cekap Rekreasi dan Kesenggangan 2.14.1 untuk menghasilkan gajet Cantum dan ikat
15-19 JUN Fokus:
2020 Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan 5.3.1 Menyenaraikan jenis-jenis EMK :
melakukan 2.14 aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan Keusahawanan –
kemahiran ikatan 5.3 kesenggangan berdasarkan gajet yang Berkeupayaan
dan simpulan Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan memimpin
pengetahuan dan strategi Berkomunikasi antara
PENDIDIKA Cadangan Aktiviti dalam aktiviti rekreasi dan rakan, guru, dan ahli Modul:
N SIVIK 1. Penyampaian kesenggangan kumpulan semasa m/s : 161 – 164
Berkebolehan melakukan aktiviti
standard berkomunikasi dalam Soalan KBAT –
pembelajaran pelbagai cara semasa Mengapa Simpul
2. Permainan melakukan aktiviti fizikal Manuk lazim
kecil digunakan sebagai
permulaan dalam
membina sesuatu
gajet?

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

26 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
Ikatan dan Rekreasi dan Kesenggangan 2.14.1 untuk menghasilkan gajet Pagar bungaku
22-26 Simpulan Menyenaraikan jenis-jenis
JUN Fokus: 1.14 Berkebolehan melakukan 5.4.7 ikatan dan simpulan EMK :
2020 Berkebolehan 2.14 aktiviti rekreasi dan berdasarkan gajet yang Keusahawanan –
menghasilkan 5.4 kesenggangan dihasilkan Daya kreativiti dan
gajet melalui Berkebolehan mengaplikasi Bekerjasama dalam inovasi
ikatan dan pengetahuan dan strategi kumpulan semasa
simpulan dalam aktiviti rekreasi dan melakukan aktiviti Modul:
kesenggangan m/s : 165 – 168
Cadangan Aktiviti Berkebolehan membentuk
1. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama Soalan KBAT –
dalam kumpulan Ikatan buku sila
standard sesuai digunakan
pembelajaran untuk membuat
2. Permainan gajet. Jelaskan?
kecil

27 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
Ikatan dan Rekreasi dan Kesenggangan 2.14.1 untuk menghasilkan gajet Pagar bungaku
29 JUN- Simpulan Menyenaraikan jenis-jenis
03 Fokus: 1.14 Berkebolehan melakukan 5.4.7 ikatan dan simpulan EMK :
Berkebolehan 2.14 aktiviti rekreasi dan berdasarkan gajet yang Keusahawanan –
JULAI menghasilkan 5.4 kesenggangan dihasilkan Daya kreativiti dan
2020 gajet melalui Berkebolehan mengaplikasi Bekerjasama dalam inovasi
ikatan dan pengetahuan dan strategi kumpulan semasa
simpulan dalam aktiviti rekreasi dan melakukan aktiviti Modul:
kesenggangan m/s : 165 – 168
Cadangan Aktiviti Berkebolehan membentuk
1. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama Soalan KBAT –
dalam kumpulan Ikatan buku sila
standard sesuai digunakan
pembelajaran untuk membuat
2. Permainan gajet. Jelaskan?
kecil

CUTI HARI RAYA
PUASA
6 – 10/7 2016

28 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.5 Melakukan rejaman, dan Permainan kecil:
Rejaman dan Kemahiran Asas Permainan 2.7.2 libasan menggunakan Perejam dan pelibas
06-10 libasan Kategori Jaring anggota badan yang
JULAI Fokus: 5.3.2 dibenarkan EMK :
2020 Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan Mengenal pasti perkaitan Keusahawanan –
melakukan kemahiran asas permainan antara kelajuan kontak Ciri-ciri tidak
rejaman dan kategori jaring dengan alatan atau anggota badan berputus asa dan
libasan lakuan yang betul dengan kelajuan objek berusaha dengan
menggunakan pascakontak (selepas bersungguh-
anggota badan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi kontak) sungguh, ciri-ciri
yang dibenarkan konsep pergerakan dan Mengiktiraf kebolehan dan rajin dan berusaha
mengikut kategori prinsip mekanik dalam menerima kekurangan
jaring dengan kemahiran asas permainan rakan sebaya Modul:
lakuan yang betul kategori jaring m/s : 81 – 86

Cadangan Aktiviti 5.3 Berkebolehan Soalan KBAT –
1. Memanaskan berkomunikasi dalam 1. Bagaimanakah
pelbagai cara semasa kamu dapat
badan melakukan aktiviti fizikal melakukan rejaman
2. Penyampaian dengan betul?
2. Mengapakah
standard bola bergerak
pembelajaran dengan pantas
3. Permainan selepas dilibas?
kecil
4. Menyejukkan
badan

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

29 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan Permainan kecil:
13-17 Kemahiran Kemahiran Asas Permainan 2.7.4 adangan Adangan Permata
JULAI Mengadang Kategori Jaring Mengenal pasti lakuan
2020 Fokus: 5.2.2 mengadang yang sesuai EMK :
Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan mengikut situasi TMK – Melayari
30 melakukan kemahiran asas permainan Mempamer keyakinan untuk internet untuk
20-24 pelbagai kategori jaring dengan melakukan pelbagai mendapatkan
JULAI kemahiran lakuan yang betul kemahiran pergerakan maklumat
2020 adangan
mengikut kategori 2.7 Berkebolehan mengaplikasi Modul:
PERCUBAAN jaring dengan konsep pergerakan dan m/s : 87 – 90
UPSR lakuan yang betul prinsip mekanik dalam
kemahiran asas permainan Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti kategori jaring
1. Memanaskan 1. Mengapakah
5.2 Menunjukkan keyakinan kamu gagal
badan dan tanggungjawab kendiri melakukan dangan?
2. Penyampaian semasa melakukan aktiviti 2. Kemahiran
fizikal mengadang yang
standard manakah paling
pembelajaran mudah kamu
3. Permainan lakukan? Mengapa?
kecil
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.1 Membaling bola dengan Permainan kecil:
Membaling Bola Kemahiran Asas Permainan 2.8.1 tangan lurus mengikut arah Siapa Hebat
Ke Petak Sasaran Kategori Memadang 2.8.2 pusingan jam ke petak
Fokus: 5.1.4 sasaran EMK :
Berkebolehan 1.8 Berkebolehan melakukan Menyatakan teknik Keusahawanan –
melakukan kemahiran asas permainan membaling bola dengan Berorientasikan
kemahiran kategori memadang tangan lurus ke petak pencapaian, peka
membaling bola dengan lakuan yang betul sasaran kepada peluang
dengan tangan Menyatakan perkaitan
lurus mengikut 2.8 Berkebolehan mengaplikasi antara pemindahan daya Modul:
arah pusingan konsep pergerakan dan dengan jarak pukulan m/s : 91 – 96
jam ke petak prinsip mekanik dalam Mengenal pasti ruang yang
sasaran dengan kemahiran asas permainan selamat untuk melakukan Soalan KBAT –
lakuan yang betul kategori memadang aktiviti. Sasaran manakah
yang paling sukar
Cadangan Aktiviti 5.1 Berkebolehan mematuhi bagi kamu?
1. Memanaskan dan mengamalkan elemen Mengapa?
pengurusan dan
badan keselamatan
2. Penyampaian

standard
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

MINGGU 31
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

25 JULAI-02 OGOS 2020

CUTI HARI RAYA HAJI
31 JULAI 2020

32 Tajuk: Modul Kecergasan: 3.6.1 Melakukan ujian EMK :
Cergas dan Komponen Kecergasan 3.6.2 kecergasan fizikal dengan Keusahawanan –
03-07 Segak menggunakan Bateri Ujian Berorientasikan
OGOS Fokus: 3.6 Berkebolehan mengukur Standard Kecergasan pencapaian
2020 Berkebolehan tahap kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk
mengenal pasti Murid Sekolah Malaysia Modul:
tahap kecergasan 4.6 Berkebolehan mengenal (SEGAK) m/s : 213 – 216
fizikal berasaskan pasti tahap kecergasan Merekod keputusan ujian
ujian SEGAK fizikal SEGAK Soalan KBAT –
Bagaimanakah
Cadangan Aktiviti 5.3 Berkebolehan kamu dapat
1. Memanaskan berkomunikasi dalam meningkatkan
pelbagai cara semasa
badan melakukan aktiviti fizikal 10

RPT PJ TAHUN 5 (2020)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI
33 4.6.1 Membandingkan skor tahap kecergasan
10-14 2. Penyampaian 4.6.2 pencapaian diri dengan fizikal?
OGOS standard 5.3.2 norma ujian SEGAK.
2020 pembelajaran Menilai tahap kecergasan
fizikal diri berasaskan
PENDIDIKAN 3. Menyejukkan kesihatan
SIVIK badan Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan
rakan sebaya

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.2 Membaling bola dengan Permainan kecil:
Mari Membaling Kemahiran Asas Permainan Baling dan Lari
Fokus: Kategori Memadang 2.8.1 tangan lurus mengikut arah
Membaling bola EMK :
dengan tangan 1.8 Berkebolehan melakukan 5.4.1 lawan pusingan jam ke Keusahawanan –
lurus mengikut kemahiran asas permainan 5.4.2 Nilai berdaya saing
arah lawan kategori memadang 5.4.3 petak sasaran antara individu dan
pusingan jam ke dengan lakuan yang betul 5.4.5 kumpulan semasa
petak sasaran 5.4.6 Menyatakan teknik melakukan aktiviti.
dengan lakuan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi Memberi
yang betul konsep pergerakan dan membaling bola dengan penumpuan
prinsip mekanik dalam berkaitan dengan
Cadangan Aktiviti kemahiran asas permainan tangan lurus ke petak sesuatu usaha yang
1. Memanaskan kategori memadang dilakukan
sasaran
badan 5.4 Berkebolehan membentuk Modul:
2. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama Melibatkan diri secara aktif m/s : 97 – 100
dalam kumpulan sebagai ahli kumpulan
standard Menerima ahli baharu Soalan KBAT –
pembelajaran dalam kumpulan yang Mengapakah lakuan
3. Permainan dibentuk ikut lajak penting
kecil Membimbing ahli dalam aktiviti
4. Menyejukkan kumpulan semasa membaling ke arah
badan melakukan aktiviti sasaran?
Berperanan sebagai ketua
kumpulan
Patuh kepada arahan ketua

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.3 Memukul bola ke pelbagai Permainan kecil:
Memukul dan Kemahiran Asas Permainan 2.8.3 arah dan jarak serta Kriket Pusing
Bergerak Kategori Memadang bergerak ke kawasan yang EMK :
Fokus: 5.4.1 ditetapkan Kreativiti - Strategi
Memukul bola ke 1.8 Berkebolehan melakukan Menyatakan perkaitan dalam permainan
pelbagai arah dan kemahiran asas permainan antara kedudukan Keusahawanan –
bergerak ke kategori memadang permukaan alatan pemukul
kawasan yang dengan lakuan yang betul dengan arah pergerakan Kebolehan individu
ditetapkan bola semasa memukul atau untuk menghasilkan
2.8 Berkebolehan mengaplikasi menahan dengan alatan atau mencipta
Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan pemukul sesuatu,
1. Memanaskan prinsip mekanik dalam Melibatkan diri secara aktif menyelesaikan
kemahiran asas permainan sebagai ahli kumpulan masalah, dan
badan kategori memadang mencapai sesuatu
2. Penyampaian objektif
5.4 Berkebolehan membentuk Modul:
standard kumpulan dan bekerjasama m/s : 101 – 104
pembelajaran dalam kumpulan Soalan KBAT –
3. Permainan
kecil Ke arah manakah
4. Menyejukkan bola harus dipukul?
badan Mengapa?

CUTI AWAL MUHARAM
20 OGOS 2020

34 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.4 Menahan bola ke pelbagai Permainan kecil:
Menahan Bola Kemahiran Asas Permainan 2.8.3 arah dengan alatan Softbol Lokomotor
17-21 Fokus: Kategori Memadang pemukul dan bergerak ke
OGOS Menahan bola kawasan yang ditetapkan EMK :
2020 dengan alatan 1.8 Berkebolehan melakukan Menyatakan perkaitan Kreativiti –
pemukul ke kemahiran asas permainan antara kedudukan Merancang strategi
pelbagai arah kategori memadang permukaan alatan pemukul
dengan lakuan yang betul 11

RPT PJ TAHUN 5 (2020)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi dengan arah pergerakan untuk mendapat
1. Memanaskan mata
konsep pergerakan dan 5.2.4 bola semasa memukul atau Keusahawanan –
badan prinsip mekanik dalam Kemahiran
2. Penyampaian kemahiran asas permainan menahan dengan alatan membuat keputusan
kategori memadang
standard 5.2 Menunjukkan keyakinan pemukul Modul:
pembelajaran dan tanggungjawab kendiri Menerima cabaran dan m/s : 105 – 108
3. Permainan semasa melakukan aktiviti berasa seronok semasa
kecil melakukan aktiviti Soalan KBAT –
4. Menyejukkan 1. Di manakah
badan fizikal sepatutnya bola
jatuh semasa kamu
bunt?
2. Apakah situasi
yang memerlukan
pukulan bunt?

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.5 Membaling bola Permainan kecil:
Balingan Bawah Kemahiran Asas Permainan 2.8.4 Softbol Balingan
Fokus: Kategori Memadang mengunakan balingan Bawah
Melakukan 5.4.1
balingan bawah 1.8 Berkebolehan melakukan 5.4.2 bawah EMK :
dengan lakuan kemahiran asas permainan 5.4.3 Kreativiti dan Inovasi
yang betul kategori memadang 5.4.5 Mengenal pasti titik - Mengaplikasikan
dengan lakuan yang betul 5.4.6 pelepasan (point of release) konsep pergerakan
Cadangan Aktiviti paling sesuai semasa dan kecergasan
1. Memanaskan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi melepaskan bola dalam dalam merancang
konsep pergerakan dan kemahiran balingan bawah program kecergasan
badan prinsip mekanik dalam Melibatkan diri secara aktif fizikal.
2. Penyampaian kemahiran asas permainan sebagai ahli kumpulan
kategori memadang Menerima ahli baharu Modul:
standard dalam kumpulan yang m/s : 109 – 112
pembelajaran 5.4 Berkebolehan membentuk dibentuk
3. Permainan kumpulan dan bekerjasama Membimbing ahli Soalan KBAT –
kecil dalam kumpulan kumpulan semasa 1. Di manakah
4. Menyejukkan melakukan aktiviti kedudukan tangan
badan Berperanan sebagai ketua kamu
kumpulan semasa melepaskan
Tajuk: Patuh kepada arahan ketua bola?
Tangkap Bola 2. Bagaimanakah
35 Fokus: Modul Kemahiran: 1.8.6 Me nangkap bola yang kamu membaling
Menangkap bola Kemahiran Asas Permainan 2.8.5 bola dengan
24-28 yang melantun Kategori Memadang 5.2.1 melantun balingan bawah
OGOS dengan lakuan tangan?
2020 yang betul 1.8 Berkebolehan melakukan Menyatakan kedudukan
kemahiran asas permainan tangan semasa menangkap Permainan kecil:
Cadangan Aktiviti kategori memadang bola lantun Kriket Melantun
1. Memanaskan dengan lakuan yang betul Meningkatkan komponen
kecergasan berdasarkan EMK :
badan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi kesihatan Keusahawanan -
2. Penyampaian konsep pergerakan dan Berorientasikan
prinsip mekanik dalam pencapaian
standard kemahiran asas permainan
pembelajaran kategori memadang Modul:
3. Permainan m/s : 113 – 116
kecil 5.2 Menunjukkan keyakinan
4. Menyejukkan dan tanggungjawab kendiri Soalan KBAT –
badan semasa melakukan aktiviti Kenapa lebih susah
fizikal menangkap bola
yang melantun
berbanding bola
lurus?

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.1 Berlari pecut pada satu Permainan kecil:
Larian Memecut Kemahiran Asas Berlari 2.9.1 Raja Pecut
Fokus: jarak yang ditetapkan EMK :
Berkebolehan 1.9 Berkebolehan melakukan
melakukan kemahiran asas berlari Menyatakan perkaitan 12
kemahiran asas dengan lakuan yang betul antara tempat kontak
bebola kaki pada
RPT PJ TAHUN 5 (2020)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI
36
31 lari pecut dengan 2.9 Berkebolehan mengaplikasi permukaan dengan Keusahawanan –
OGOS-04 lakuan yang betul kedudukan badan semasa Peka kepada
konsep pergerakan dan berlari pecut peluang
SEPTEMB Cadangan Aktiviti Berkomunikasi antara
1. Memanaskan prinsip mekanik dalam rakan, guru, dan ahli Modul:
ER 2020 kumpulan semasa m/s : 117 – 120
UPSR badan kemahiran asas berlari 5.3.1 melakukan aktiviti
2. Penyampaian Soalan KBAT –
5.3 Berkebolehan Bahagian manakah
standard pada tapak kaki
pembelajaran berkomunikasi dalam yang digunakan
3. Permainan apabila berlari
kecil pelbagai cara semasa pecut? Mengapa?
4. Menyejukkan
badan melakukan aktiviti fizikal

CUTI HARI KEMERDEKAAN
31 OGOS 2020

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.2 Berlari dan melakukan Permainan kecil:
Lari Berganti-ganti Kemahiran Asas Berlari 2.9.2 Lari Berganti-ganti U
Fokus: 2.9.3 pertukaran baton dalam zon
Berkebolehan 1.9 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan kemahiran asas berlari 5.3.2 pertukaran Keusahawanan –
kemahiran asas dengan lakuan yang betul Kesanggupan
berlari dan Mengenal pasti tempat belajar daripada
menukar baton 2.9 Berkebolehan mengaplikasi penerima baton mula berlari kesilapan.
dalam zon konsep pergerakan dan bagi menerima baton di zon
pertukaran prinsip mekanik dalam pertukaran Modul:
kemahiran asas berlari Mengenal pasti tempat m/s : 121 – 124
Cadangan Aktiviti penerima baton mula berlari
1. Memanaskan 5.3 Berkebolehan bagi menerima baton di zon Soalan KBAT –
berkomunikasi dalam pertukaranbaton di zon Mengapa kamu
badan pelbagai cara semasa pertukaran perlu menunggu di
2. Penyampaian melakukan aktiviti fizikal Mengiktiraf kebolehan dan luar petak
menerima kekurangan pertukaran baton
standard rakan sebaya sebelum kamu
pembelajaran menerimanya?
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.3 Berlari beritma melepasi Permainan kecil:
Lari Beritma Kemahiran Asas Berlari Lari Ulang-Alik
Berhalangan 2.9.4 halangan secara berterusan Berhalangan
Fokus: 1.9 Berkebolehan melakukan 5.4.4
Berkebolehan kemahiran asas berlari dengan lakuan kaki dan EMK :
berlari beritma dengan lakuan yang betul Kreativiti –
melepasi tangan yang betul Mengaplikasikan
halangan 2.9 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan
berterusan konsep pergerakan dan Memerihal aksi kaki dan konsep pergerakan
dengan lakuan prinsip mekanik dalam tangan semasa lari beritma dalam menghasilkan
yang betul kemahiran asas berlari melepasi halangan pergerakan
Menerima kelemahan rakan
Cadangan Aktiviti 5.4 Berkebolehan membentuk sepasukan dan kekuatan Modul:
1. Memanaskan kumpulan dan bekerjasama pihak lawan sebagai m/s : 125 – 128
dalam kumpulan cabaran
badan
2. Penyampaian Soalan KBAT –

standard 1. Bagaimanakah
pembelajaran aksi kaki dan tangan
3. Permainan kamu semasa lari
kecil beritma melepasi
4. Menyejukkan halangan?
badan 2. Kenapa kamu
perlu kekalkan ritma
berlari?

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI
37 Permainan kecil:
Tajuk: Olahraga Asas: 1.10.1 Berlari dan melompat pada Juara Capai Bintang
07-11 Lompat Berjarak Kemahiran Asas Lompatan 2.10.1
Fokus: satu jarak EMK :
SEPTEMB Berkebolehan 1.10 Berkebolehan melakukan 5.2.2 Keusahawanan –
melakukan 2.10 kemahiran asas lompatan Mengenal pasti perkaitan Peka kepada
ER 2020 kemahiran asas 5.2 dengan lakuan yang betul antara kelajuan melonjak peluang
melompat pada Berkebolehan mengaplikasi dengan jarak lompatan
satu jarak dengan konsep pergerakan dan dalam lompat jauh. Modul:
lakuan yang betul prinsip mekanik dalam Mempamerkan keyakinan m/s : 129 – 132
kemahiran asas lompatan untuk melakukan pelbagai
Cadangan Aktiviti Menunjukkan keyakinan kemahiran pergerakan Soalan KBAT –
1. Memanaskan dan tanggungjawab kendiri Mengapakah perlu
semasa melakukan aktiviti ada kelajuan
badan fizikal sebelum melonjak
2. Penyampaian bagi melepasi
sesuatu halangan?
standard
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Olahraga Asas: 1.10.2 Melakukan lompat tinggi Permainan kecil:
Lompat Tinggi Kemahiran Asas Lompatan 2.10.2 Lompat Serumpun
Gaya Gunting dengan gaya gunting
Fokus: 1.10 Berkebolehan melakukan 3.1.1 EMK :
Berkebolehan 2.10 kemahiran asas lompatan 5.2.4 Mengenal pasti lakuan yang Keusahawanan –
melakukan dengan lakuan yang betul betul bagi kemahiran lari Berani mengambil
kemahiran asas 3.1 Berkebolehan mengaplikasi landas, lonjakan, layangan, risiko
lompat tinggi 5.2 konsep pergerakan dan dan mendarat semasa
dengan gaya prinsip mekanik dalam melakukan lompat tinggi Modul:
gunting dengan kemahiran asas lompatan dengan gaya gunting m/s : 133 – 136
lakuan yang betul Berkebolehan melakukan Melakukan aktiviti
aktiviti fizikal berdasarkan Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti konsep kecergasan memanaskan badan yang Mengapa kaki
1. Memanaskan Menunjukkan keyakinan hadapan kamu
dan tanggungjawab kendiri khusus berdasarkan aktiviti diluruskan semasa
badan semasa melakukan aktiviti melonjak dalam
2. Penyampaian fizikal fizikal yang akan dilakukan melompat gaya
gunting?
standard Menerima cabaran dan
pembelajaran berasa seronok semasa
3. Permainan melakuan aktiviti
kecil
4. Menyejukkan
badan

CUTI HARI MALAYSIA
16 SEPTEMBER 2020

38 Tajuk: Olahraga Asas: 1.11.1 Melontar peluru dari Permainan kecil:
Saya Kuat Kemahiran Asas Balingan 2.11.1 Lontar 3 Cara
14-18 Fokus: kedudukan power position
Berkebolehan 1.11 Berkebolehan melakukan 5.1.3 EMK :
SEPTEMBER melontar peluru 2.11 kemahiran asas balingan 5.1.4 Mengenal pasti perkaitan Keusahawanan –
dengan lakuan 5.1 dengan lakuan yang betul antara kelajuan lontaran Daya kreativiti dan
2020 yang betul Berkebolehan mengaplikasi dengan jarak lontaran inovasi
konsep pergerakan dan semasa melontar peluru
PENDIDIKAN Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam Mengaplikasi peraturan Modul:
SIVIK 1. Memanaskan kemahiran asas balingan keselamatan di tempat m/s : 137 – 140
Berkebolehan mematuhi melakukan aktiviti
badan dan mengamalkan elemen Mengenal pasti ruang yang Soalan KBAT –
2. Penyampaian pengurusan dan selamat untuk melakukan 1. Berdasarkan dua
keselamatan aktiviti cara lontaran
standard dipelajari,
pembelajaran lontaran manakah
3. Permainan akan menghasilkan
kecil jarak
4. Menyejukkan lontaran yang lebih
badan jauh?
2. Mengapa terdapat
perbezaan jarak
lontaran?

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

Tajuk: Olahraga Asas: 1.11.2 Melempar cakera dari Permainan kecil:
Saya Kuat Kemahiran Asas Balingan 2.11.2 Lempar Dengan Betul
Melempar kedudukan power position
Fokus: 1.11 Berkebolehan melakukan 5.1.3 EMK :
Berkebolehan 2.11 kemahiran asas balingan 5.1.4 Mengenal pasti perkaitan Keusahawanan –
melempar cakera 5.1 dengan lakuan yang betul antara kelajuan melempar Daya kreativiti dan
dengan lakuan Berkebolehan mengaplikasi dengan jarak lemparan inovasi
yang betul konsep pergerakan dan semasa melempar cakera.
prinsip mekanik dalam Mengaplikasi peraturan Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti kemahiran asas balingan keselamatan di tempat 1. Berdasarkan dua
1. Memanaskan Berkebolehan mematuhi melakukan aktiviti cara lemparan yang
dan mengamalkan elemen Mengenal pasti ruang yang dipelajari, lemparan
badan pengurusan dan selamat untuk melakukan manakah akan
2. Penyampaian keselamatan aktiviti menghasilkan jarak
lemparan yang lebih
standard jauh?
pembelajaran 2. Mengapa terdapat
3. Permainan perbezaan jarak
kecil lemparan?
4. Menyejukkan
badan

39 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.2 Bermain permainan Permainan kecil:
Konda Kondi Rekreasi dan Kesenggangan tradisional yang Mari Bermain Konda
21-25 Fokus: 2.14.2 menggunakan kemahiran Kondi
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan 5.4.4 membaling, memukul,
SEPTEMBER bermain 2.14 aktiviti rekreasi dan berlari, dan menangkap EMK :
permainan 5.4 kesenggangan seperti permainan Konda Keusahawanan –
2020 tradisional Konda Berkebolehan mengaplikasi Kondi Prinsip keadilan
Kondi pengetahuan dan strategi Menyatakan strategi dalam
dalam aktiviti rekreasi dan permainan tradisional Modul:
Cadangan Aktiviti kesenggangan seperti Konda Kondi dan m/s : 169 – 172
1. Memanaskan Berkebolehan membentuk Tating Lawi Ayam
kumpulan dan bekerjasama Menerima kelemahan rakan Soalan KBAT –
badan dalam kumpulan sepasukan dan kekuatan Bahagian kayu anak
2. Penyampaian pihak lawan sebagai yang manakah
cabaran paling sesuai
standard dipukul untuk
pembelajaran mendapatkan jarak
3. Permainan yang jauh?
kecil Mengapa?
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.3 Menggunakan kemahiran Permainan kecil:
Tating Lawi Ayam Rekreasi dan Kesenggangan 2.14.2 menimang berterusan Timang ‘Chapteh’
Fokus: 5.4.1 dalam permainan tradisional
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan seperti Konda Kondi dan EMK :
bermain 2.14 aktiviti rekreasi dan Tating Lawi Ayam Keusahawanan –
permainan 5.4 kesenggangan Menyatakan strategi dalam Daya kreativiti dan
tradisional Tating Berkebolehan mengaplikasi permainan tradisional inovasi
Lawi Ayam pengetahuan dan strategi seperti Konda Kondi dan
dalam aktiviti rekreasi dan Tating Lawi Ayam Modul:
Cadangan Aktiviti kesenggangan Melibatkan diri secara aktif m/s : 173 – 176
1. Memanaskan Berkebolehan membentuk sebagai ahli kumpulan
kumpulan dan bekerjasama Soalan KBAT –
badan dalam kumpulan Bahagian kaki
2. Penyampaian manakah yang
paling mudah
standard untuk menimang
pembelajaran lawi ayam?
3. Permainan Mengapa?.
kecil
4. Menyejukkan
badan

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI
40
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:
28 Konsep Konsep Kecergasan Nadiku Berdenyut
Kecergasan 3.1.2 memanaskan badan yang Kencang
SEPTEMBER Fokus: 3.1 Berkebolehan melakukan 3.1.3
-02 Berkebolehan aktiviti fizikal berdasarkan 4.1.1 khusus berdasarkan aktiviti EMK :
mengira kadar konsep kecergasan Keusahawanan –
OKTOBER nadi sebelum dan 4.1.2 fizikal yang akan dilakukan Bertanggungjawab
selepas 4.1 Berkebolehan mengaplikasi 4.1.3 terhadap keputusan
2020 melakukan aktiviti konsep kecergasan 4.1.4 Melakukan aktiviti
fizikal semasa melakukan aktiviti 5.2.4 Modul:
fizikal menyejukkan badan m/s : 177 – 180
Cadangan Aktiviti
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan Mengira kadar nadi Soalan KBAT –
dan tanggungjawab kendiri 1. Berapakah kadar
badan semasa melakukan aktiviti sebelum dan selepas nadi yang mesti
2. Penyampaian fizikal dicapai selepas
melakukan aktiviti fizikal memanaskan
standard badan? Mengapa?
pembelajaran Mengenal pasti aktiviti 2. Mengapa ibu jari
3. Permainan yang sesuai untuk tidak digunakan
kecil senaman memanaskan untuk mengesan
4. Menyejukkan badan yang khusus nadi?
badan berdasarkan aktiviti fizikal
yang akan dilakukan
Menerangkan perbezaan
antara aktiviti memanaskan
badan dengan aktiviti
menyejukkan badan
Mengenal pasti kadar nadi
yang mesti dicapai selepas
memanaskan badan
Menerangkan kesan
dehidrasi terhadap prestasi
semasa melakukan
senaman
Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:
Senam dan Sihat Komponen Kecergasan 3.1.2 Jauh atau Dekat
Fokus: 3.2.1 memanaskan badan yang
Berkebolehan 3.1 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan aktiviti aktiviti fizikal berdasarkan 4.2.1 khusus berdasarkan aktiviti Keusahawanan –
yang boleh konsep kecergasan 4.2.2 Berorientasikan
meningkatkan fizikal yang akan dilakukan pencapaian
kapasiti aerobik 3.2 Berkebolehan melakukan 5.1.3
senaman meningkatkan Melakukan aktiviti Modul:
Cadangan Aktiviti kapasiti aerobik m/s : 181 – 184
1. Memanaskan menyejukkan badan
4.2 Berkebolehan mengaplikasi Soalan KBAT –
badan konsep asas kapasiti Melakukan aktiviti Terangkan
2. Penyampaian aerobik perbezaan suhu
meningkatkan kapasiti sebelum dan
standard 5.1 Berkebolehan mematuhi selepas melakukan
pembelajaran dan mengamalkan elemen aerobik berterusan dalam aktiviti?
3. Permainan pengurusan dan
kecil keselamatan jangka masa yang
4. Menyejukkan
badan ditetapkan

Mengaplikasi prinsip FITT
(frequency, intensity, time,
and type) dalam
meningkatkan kapasiti
aerobik
Memerihal perubahan
kadar nadi sebelum,
semasa, dan selepas
melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti
aerobik
Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

41 Tajuk: Modul Kecergasan: 3.2.1 Melakukan aktiviti Persembahan:
Kapasiti Aerobik Komponen Kecergasan 4.2.1 Dansarobik
05-09 Kalistenikar 4.2.2 meningkatkan kapasiti
Fokus: 3.2 Berkebolehan melakukan 5.4.7 EMK :
OKTOBER Berkebolehan senaman meningkatkan aerobik berterusan dalam Kreativiti dan Inovasi
melakukan aktiviti kapasiti aerobik – Menghasilkan
2020 yang boleh jangka masa yang idea-idea yang
meningkatkan 4.2 Berkebolehan mengaplikasi berkaitan dengan
kapasiti aerobik konsep asas kapasiti ditetapkan sesuatu perkara
aerobik
Cadangan Aktiviti Mengaplikasi prinsip FITT Modul:
1. Memanaskan 5.4 Berkebolehan membentuk (frequency, intensity, time, m/s : 185 – 188
kumpulan dan bekerjasama and type) dalam
badan dalam kumpulan meningkatkan kapasiti
2. Penyampaian aerobik
Memerihal perubahan
standard kadar nadi sebelum,
pembelajaran semasa, dan selepas
3. Persembahan melakukan aktiviti
4. Menyejukkan meningkatkan kapasiti
badan aerobik
Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.3.1 Melakukan senaman Permainan kecil:
Regangan Huruf Komponen Kecergasan Tubuh Berhuruf
Fokus: 4.3.1 regangan pada sendi-sendi
Berkebolehan 3.3 Berkebolehan melakukan 4.3.2 EMK :
melakukan senaman meningkatkan 5.4.7 yang dapat meningkatkan Keusahawanan –
senaman kelenturan Menganalisis
regangan untuk julat pergerakan (range of pemerhatian secara
meningkatkan 4.3 Berkebolehan mengaplikasi kritis dan kreatif
kelenturan konsep asas kelenturan motion)
Modul:
Cadangan Aktiviti 5.4 Berkebolehan membentuk Menyatakan perkaitan m/s : 189 – 192
1. Memanaskan kumpulan dan bekerjasama antara senaman regangan
dalam kumpulan dengan kelenturan Soalan KBAT –
badan Menamakan otot-otot Bagaimanakah
2. Penyampaian utama yang digunakan senaman regangan
semasa melakukan boleh membantu
standard senaman regangan kamu dalam
pembelajaran Bekerjasama dalam melakukan
3. Permainan kumpulan semasa aktiviti fizikal harian?
kecil melakukan aktiviti
4. Menyejukkan
badan

41 Tajuk: Modul Kecergasan: 3.3.1 Melakukan senaman Permainan kecil:
Regangan Komponen Kecergasan Gelombang
05-09 Dengan Muzik 4.3.3 regangan pada sendi-sendi Regangan
Fokus: 3.3 Berkebolehan melakukan 5.2.1
OKTOBER Berkebolehan senaman meningkatkan yang dapat meningkatkan EMK :
melakukan kelenturan Keusahawanan –
2020 senaman julat pergerakan (range of Merancang sesuatu
regangan untuk 4.3 Berkebolehan mengaplikasi projek dengan teliti
Oktober meningkatkan konsep asas kelenturan motion)
kelenturan Mengaplikasi prinsip ‘FITT’ Modul:
2020 5.2 Menunjukkan keyakinan dalam meningkatkan m/s : 193 – 196
Cadangan Aktiviti dan tanggungjawab kendiri kelenturan melalui senaman
1. Memanaskan semasa melakukan aktiviti regangan Soalan KBAT –
fizikal Meningkatkan komponen Bagaimanakah
badan kecergasan berdasarkan kamu gunakan
2. Penyampaian kesihatan prinsip FITT untuk
meningkatkan
standard kelenturan?
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.4.1 Melakukan aktiviti yang Permainan kecil:
Komponen Kecergasan boleh meningkatkan daya
RPT PJ TAHUN 5 (2020) 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI
41
05-09 Daya Tahan Dan 3.4 Berkebolehan melakukan tahan dan kekuatan otot Relay Kekuatan dan
Kekuatan Otot Daya Tahan
OKTOBER Fokus: senaman meningkatkan seperti separa cangkung,
Melakukan aktiviti EMK :
2020 untuk daya tahan dan kekuatan ringkuk tubi separa, bangkit Keusahawanan –
meningkatkan Berorientasikan
Oktober daya tahan dan otot tubi, jengkit kaki setempat, pencapaian
2020 kekuatan otot
4.4 Berkebolehan mengaplikasi lentik belakang berselang Modul:
Cadangan Aktiviti m/s : 197 – 200
1. Memanaskan konsep asas kekuatan dan seli tangan dan kaki,
Soalan KBAT –
badan daya tahan otot hamstring curl, tekan tubi Bagaimanakah daya
2. Penyampaian tahan otot kamu
5.2 Menunjukkan keyakinan ubah suai, tekan tubi, dan boleh ditingkatkan?
standard
pembelajaran dan tanggungjawab kendiri oblique curl berulang kali
3. Permainan
kecil semasa melakukan aktiviti dalam jangka masa 30 saat
4. Menyejukkan
badan fizikal 4.4.1 Menamakan otot-otot
utama yang terlibat semasa
4.4.2 melakukan senaman
5.2.4 kekuatan dan daya tahan
otot
Mengaplikasi prinsip ‘FITT’
dalam meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot
Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.4.1 Melakukan aktiviti yang Permainan kecil:
Daya Tahan Dan Komponen Kecergasan Lalu Lintas
Kekuatan Otot (2) boleh meningkatkan daya Berhalangan
Fokus: 3.4 Berkebolehan melakukan
Melakukan aktiviti senaman meningkatkan tahan dan kekuatan otot EMK :
untuk daya tahan dan kekuatan Kreativiti dan inovasi
meningkatkan otot seperti separa cangkung, – Pemikiran kreatif
daya tahan dan keluwesan.
kekuatan otot 4.4 Berkebolehan mengaplikasi ringkuk tubi separa, bangkit Keusahawanan –
konsep asas kekuatan dan Daya kreativiti dan
Cadangan Aktiviti daya tahan otot tubi, jengkit kaki setempat, inovasi.
1. Memanaskan TMK – Pencarian
5.1 Berkebolehan mematuhi lentik belakang berselang maklumat melalui
badan dan mengamalkan elemen laman sesawang
2. Penyampaian pengurusan dan seli tangan dan kaki,
keselamatan Modul:
standard 4.4.1 hamstring curl, tekan tubi m/s : 201 – 208
pembelajaran
3. Permainan 4.4.2 ubah suai, tekan tubi, dan Soalan KBAT –
kecil 5.1.3 Bagaimanakah
4. Menyejukkan oblique curl berulang kali intensiti aktiviti ini
badan dapat ditingkatkan?
dalam jangka masa 30 saat

Menamakan otot-otot
utama yang terlibat semasa
melakukan senaman
kekuatan dan daya tahan
otot
Mengaplikasi prinsip ‘FITT’
dalam meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot
Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktivit

MINGGU 42
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN SUMATIF 3

12-16 OKTOBER 2020

MINGGU 43
19-23 OKTOBER 2020

CUTI PERISTIWA 3 : MAJLIS APRESIASI KOKURIKULUM / SUKAN
23 OKTOBER 2020

MINGGU 44
26-30 OKTOBER 2020
SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK

28 OKTOBER 2020

CUTI MAULIDUR RASUL
29 OKTOBER 2020

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2020)

MINGGU TAJUK / FOKUS / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

MINGGU 45
02-06 NOVEMBER 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK
06 NOVEMBER 2020

MINGGU 46
09-13 NOVEMBER 2020

HARI BERTEMU WARIS (2)
10 NOVEMBER 2020

CUTI HARI DEEPAVALI
13-16 NOVEMBER 2020

CUTI PERISTIWA 4 : MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID
19 NOVEMBER 2020

MINGGU 47
16-20 NOVEMBER 2020

CUTI AKHIR TAHUN
21 NOVEMBER 2020- 1 JANUARI 2021

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH,

……………………………………………………………. …………………………………………………….. ……. …………………………………………………….
PN SUZANA BT HJ MAHMOOD @ SAID PN NORSYUHADA BT HUMARI PN SITI ZABEDAH BT MAHMUD
GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

RPT PJ TAHUN 5 (2020) 19


Click to View FlipBook Version