The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NWALIAS, 2019-12-16 00:29:45

Buku Pengurusan 2020

BUKU PENGURUSAN

23300 KETENGAH JAYA, DUNGUN,
TERENGGANU

098200354/098204300
www.skrasau.com
[email protected]

[email protected]

Disiplin Cemerlang SFeRa Terbilang

Pengurusan
Sekolah



MAKLUMAT DIRI

1. Nama : _____________________________________________________________

2. Alamat Rumah : ______________________________________________________

3. Jantina : ____________ 4. Agama : _____________________

5. Tarikh Lahir : _______________ 6. Tempat Lahir : ________________

7. No. Kad Pengenalan : ________________ 8. No. Passport : _______________

9. No. Surat Beranak : _________________ 10. No. Kerakyatan : ___________

11. No. Rujukan SPP : _________________ 12. No. Rujukan JPN : ___________

13. No. Cukai Pendapatan : ____________ 14. Tarikh Kenaikan Gaji : ________

15. No. KWSP : ______________________ 16. Kelulusan Ikhtisas : ___________

17. Kelulusan Akademik : _____________ 18. Opsyen : ___________________

19. Nama Waris Terdekat : ____________ 20. Alamat : ____________________
_____________________

21. Telefon (P) : _____________________ 22. Telefon (R / H.P) : ______________

Mata Pelajaran Diajar / Kelas

Mata Pelajaran Kelas Mata Pelajaran Kelas

Sekolah Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran

Tahun

KATA-KATA ALUAN

TUAN GURU BESAR

Assalamualaikum WBT…

Alhamdulilah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat
Allah s.w.t kerana dengan izinNya Buku Pengurusan Sekolah 2020 dapat diedarkan kepada guru
-guru semua. Semoga Buku Pengurusan Sekolah 2020 ini menjadi panduan dalam kita
melaksanakan tugasan kita di sekolah sepanjang tahun 2020. Budaya Kerja Berkualiti
diharapkan dapat diterapkan dan dicapai sepenuhnya di kalangan warga SFeRa melalui buku
pengurusan ini. Buku ini adalah amat penting untuk rujukan “one stop centre” kepada semua
Pentadbir, Guru-guru, Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP), Pembantu Pengurusan Murid PPM)
dan warga sekolah dalam melaksanakan tugas dan peranan masing-masing bagi memastikan
Visi dan Misi KPM dapat direalisasikan sebagaimana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 mencapai sasarannya yang mana sekarang ini berada di
Gelombang 2 (2016-2020).

Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) , Dasar-dasar seperti
MBMMBI, KSSR, PBD, 1M1S dan STEM amat ditekankan dan kita sebagai Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan diharapkan dapat melonjakkan pencapaian sistem pendidikan negara kita ke pering-
kat global dan SK Felda Seri Rasau “ Disiplin Cemerlang SFeRa Terbilang” akan sentiasa
mendapat tempat dalam setiap penyertaan dalam bidang Akademik, Kokurikulum dan Ko
Akademik, In Shaa Allah.

Usaha dan kerjasama dari setiap pihak, terutama warga sekolah ini yang sentiasa
sanggup untuk menggembeleng tenaga mampu menjayakan setiap aktiviti dan program yang
dirancang dalam memperkemas serta memantapkan lagi pelaksanaan proses pembinaan modal
insan secara menyeluruh dan berterusan agar berupaya menghasilkan pengeluaran yang me-
menuhi kehendak Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu dan selaras dengan hasrat Kementeri-
an Pelajaran Malaysia.

Penghargaan dan terima kasih kepada semua pegawai perkhidmatan Pendidikan, AKP, PPM,
PIBG dan komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi mencapai kejayaan
murid SFeRa secara holistik dan konsisten.

Akhir kalam yakin dan percayalah setiap usaha yang baik dan murni itu pasti mendapat
balasan yang setimpal di sisiNya.

Amalkan slogan “Disiplin Cemerlang SFeRa Terbilang” dalam pencapaian sekolah.
Budayakan KASIH SAYANG DAN HORMAT MENGHORMATI.

Sekian, Terima kasih.

CIKGU SUHAINI ASMIRA BINTI SALLEH
Guru BesarVISI & MISI

Pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera.

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan
potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara
Berilmu Beriman Beramal

Disiplin Cemerlang SFeRa Terbilang

Lagu sekolah

BINA MALAYSIA MAJU
Sekolah Kebangsaan Felda Seri Rasau
Tempat kami belajar dan menuntut ilmu
Taat setia dan tekun tanpa jemu

Kepada guru hormat selalu
Berikrar dan bersetia menjaga namamu

Di bidang sukan dan ilmu
Sekolah Kebangsaan Felda Seri Rasau

Akan ku ingat selalu
Menjayakan wawasan insan berilmu

Bina Malaysia maju
Bina Malaysia maju
Bina Malaysia maju

Lencana & bendera

PUTIH – Melambangkan kesucian Ilmu
JINGGA – Melambangkan tanah air setempat

iaitu Felda Kerteh 2 dan Kerteh 3

Sejarah sekolah

Bermula daripada 2.2.1982, sekolah ini telah mula dibuka dengan menggunakan bangunan Pejabat Felda Kerteh II sebagai bilik kelas. Bilangan
murid pada waktu itu kira-kira 152 orang sahaja dapat ditempatkan di bilik kelas yang terlalu sempurna itu dengan bilangan guru seramai 10
orang.
Penempatan murid-murid tersebut di bangunan pejabat Felda Kerteh II adalah penempatan sementara sahaja. Walaupun selama 1 tahun 4
bulan sahaja tetapi ia telah menjadi asas yang kukuh bermula era persekolahan di Felda Kerteh dua dan Felda kerteh Tiga..
Sekolah ini terletak di dalam penempatan rancangan Felda Rasau Kerteh II dan Felda Kerteh Rasau kerteh III iaitu sebahagian daripada
Bandar B(Bandar Ketengah Jaya) iaitu Bandar baru yang telah diwujudkan di bawah rancangan kemajuan Terengganu Tengah(KETENGAH).
Oleh kerana pusat penempatan peneroka di Felda Rasau Kerteh II dan III ini dikatakan satu pekan atau Bandar disebut orang dengan
Bandar B (1). Bila wujudnya sekolah ini pada 24.4.1983,dengan arahan jabatan Pendidikan Negeri Terengganu,semua murid dan alatan
kelengkapan sekolah dipindahkan ke bangunan sebenar yang telah diberi nama Sekolah Kebangsaan Rasau kerteh Bandar B1. Bangunan ini
merupakan bangunan kekal 2 tingkat yang mengandungi 10 bilik kelas.
Penempatan peserta di perkampungan Felda meningkat dengan pesatnya, maka jumlah murid terus meningkat kepada 502 orang pada
31.3.1984. Bagi menampung keramaian murid ini, jabatan pendidikan Terengganu telah membina sebuah lagi bangunan separuh kekal yang
mengandungi 4 bilik kelas.
Sebuah lagi bangunan separuh kekal yang mengandungi 3 bilik kelas dibina pada bulan November 1986 bagi menampung pertambahan murid.
Pada 1.1.1987,jumlah murid bertambah menjadi 720 orang. Ianya ditempatkan ke dalam 19 buah bilik kelas. Pada sesi persekolahan 1988 ber-
mula dengan jumlah murid kepada 975 orang dengan menggunakan 25 buah bilik kelas dalam 2 sesi pagi dan petang.
Pada 9.10.1989 sebuah lagi bangunan separuh kekal telah siap dibina di bawah projek gotong-royong. Bangunan ini mengandungi 4 bilik kelas
untuk digunakan mulai sesi persekolahan 1989/1990. Sekolah kebangsaan Rasau Kerteh Bandar B1 telah dikategorikan sebagai sekolah gred
A mulai 1.1.1988 dengan jumlah guru yang seramai 51 orang dan 4 orang kakitangan bukan guru.. Pada 5.1.1992, satu lagi bangunan separuh
kekal yang mengandungi 3 bilik kelas telah dibina untuk menampung jumlah murid yang dijangka meningkat. Bangunan tersebut telah siap pada
15.1.1993. Bila persekolahan sesi 1993/1994 bermula.sekolah ini memulakan persekolahan dengan bilangan kelas sebanyak 20 buah kelas sesi pagi
dan 17 kelas sesi petang dengan jumlah guru seramai 60 orang dan 5 orang kakitangan bukan guru..
Pada akhir tahun 1994, sekolah ini dijangka akan dapat menggunakan satu lagi bangunan kekal 3 tingkat yang mengandungi 15 buah bilik. 8
daripadanya adalah bilik khas dan selebihnya adalah bilik PSS dan lain-lain bilik pengurusan sekolah. Kerja pembinaannya telah dimulai pada
5.9.1993 dan dijangka siap pada 8.8.1994. Walau bagaimanapun, dengan terbinanya bangunan tembahan ini, ianya masih belum dapat menam-
pung jumlah murid seramai 1345 orang pada tahun 1994 ini ke dalam satu sesi persekolahan pagi sahaja.
Kini sekolah ini telah mempunyai 6 blok bangunan bilik kelas,1 blok kantin,11 unit rumah guru,sebuah surau, sebuah makmal computer, 2 garaj
kereta,1 garaj basikal. Semua bangunan ini terletak di dalam kawasan seluas 12.8 ekar. Keseluruhan penduduk di sini adalah berbangsa Melayu.
Mereka dibawa masuk ke rancangan Felda ini dari dari beberapa daerah di seluruh negeri Terengganu. Sebagai peneroka felda mereka ditem-
patkan di kawasan penempatan yang disediakan. Purata pendapatan setiap penduduk di sini dianggarkan kira-kira RM500 sebulan. Ke-
banyakan mereka bergantung kepada hasil tanaman kelapa sawit.
Sekolah Kebangsaan Rasau Kerteh Bandar B1 terletak sejauh 21 km dari pekan paka. 14 km dari Bandar Ketengah Jaya, 25 km dari Ban-
dar Dungun dan 121 km dari Bandar Kuala Terengganu. Pada 15 November 2009 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1430 YB Tuan Haji Matu-
lidi Bin Jusoh,PPK,PPN Ahli parlimen Dungun dengan rasminya telah mengistiharkan pertukaran nama sekolah dari SK Rasau Kerteh Bandar
B1 dengan nama Sk Felda Seri Rasau di dewan sekolah. Maka tercatat satu sejarah lagi pada sekolah ini dengan pertukaran nama terse-
but berkuasakuasa semerta.

Piagam pelanggan

MESRA
Melayan pelanggan dengan bahasa

yang sesuai dan berhemah.

BETUL
Segala aduan dan permohonan
oleh pelanggan dilayan mengikut
prosedur yang telah ditetapkan
oleh Surat Pekeliling Ikhtisas

Kementerian Pendidikan
Malaysia.

SAKSAMA
Pelanggan dilayan secara adil

mengikut keutamaan
sehingga selesai.

Guru besar

BIL NAMA TAHUN
1 EN. MOHAMAD BIN ABDULLAH 1982-1985
2 EN. ABDUL MANAN BIN HASSAN 1986-1988
3 EN. ABDUL MALIK BIN MOHAMED 1988-1991
4 TN. HAJI RAHIM @ MOHAMAD DERAMAN 1991-1993
5 EN. WAN ABDUL WAHAB BIN WAN ISMAIL 1994-1995
6 TN. HAJI ABDULLAH @ HUSSIN BIN ISMAIL 1996-1997
7 EN. MUKHTAR BIN AWANG 1997-1998
8 EN. ABDULMOLOK BIN SALLEH 1998-1999
9 EN. JAAFAR BIN GHANI 1999-2002
10 EN ABU BAKAR BIN CHE MIN 2002-2002
11 EN. RASHID BIN MOHD 2003-2006
12 EN. WAN JUSOH BIN WAN KADIR 2006-2009
13 EN. AMINUDDIN BIN YAZID 2009-2012
14 TN. HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HASSAN 2012-2016
15 PN. ZAINI BINTI YAHAYA DIS 2016 - MAC 2018

16 EN. AZHAR BIN MUDA APRIL 2018- JAN 2019

17 CIKGU SUHAINI ASMIRA BINTI SALLEH 2019 - KINI

PROFIL SEKOLAH

KOD SEKOLAH PROFIL AM
TBA1037
ALAMAT SEKOLAH
SK FELDA SERI RASAU, 23300
PPD KETENGAH JAYA, TERENGGANU.
STATUS
NO.TELEFON PPD DUNGUN
NO.FAX BEROPERASI
SESI 098200354
JENIS SEKOLAH 098204300
Tarikh ditubuhkan
Gred sekolah Pagi
lokasi Sekolah kebangsaan
Bahasa penghantar
Model sekolah 2 Januari 1982
A

Luar bandar
Bahasa melayu
Sekolah biasa

[email protected]
email

[email protected]

Guru yang positif

JUJUR
KUAT BEKERJA
LEMBUT TETAPI TEGAS
PAKAR DALAM BIDANGNYA
MENEPATI MASA DAN JANJI
BERMORAL TINGGI DAN SIMPATI
MEMPUNYAI UNSUR KELAKAR (HUMOR)
MENJAGA PERAWAKAN DAN PAKAIANYA
MUDAH BERGAUL DENGAN RAKAN SEJAWAT
MEMPUNYAI SIFAT KEPIMPINAN YANG TINGGI
MEMPUNYAI PENGETAHUAN YANG LUAS DALAM BIDANG
SUKA MEMENUHI KEPERLUAN PENDIDIKAN MURID-MURID
SENTIASA INGIN MENAMBAH BAIK TUGAS YANG
DIAMANAHKAN

SIFAT GURU YANG DIHARAPKAN
© Murabbi ( Pendidik ): memupuk dan menyuburkan potensi serta sifat-sifat baik

yang sedia ada dalam diri pelajar.
© Mu’allim ( Pengajar ): menyampaikan segala maklumat dan ilmu pengetahuan dengan

penuh hikmah, sistematik, dan beradab.
© Muaddib (Pembentuk adab) : menanam, mengasuh dan mendidik pelajar dengan

adab-adab yang mulia; menjadi model dan contoh ikutan yang baik kepada pelajar
© Muhallil ( Pakar Rujuk ): Bersedia menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi

oleh pelajar; perlu menguasi pelbagai ilmu pengetahuan dan pakar dalam bidang
yang diceburi.
© Qiadi (Pemimpin ): ada karisma dan gaya kepimpinan yang baik dan berusaha me-
lahirkan kepimpinan pelajar yang cemerlang dan bertaqwa.

Peringatan kendiri

(Guru Membantu Peningkatan Tahap Displin Pelajar)

PERKARA—PERKARA YANG PERLU SAYA LAKUKAN
SEBELUM SESI PERSEKOLAHAN

Saya akan meneliti peraturan-peraturan sekolah untuk pelajar dan prosedur pentad-
biran untuk guru sama ada dari buku-buku panduan yang diterbitkan oleh pihak pen-
tadbiran sekolah, PPD atau JPN atau mendapatkannya dari guru-guru lain.

Saya akan mendapatkan maklumat yang jelas dan terang tentang ganjaran dan huku-
man berkaitan dengan peraturan sekolah yang telah ditetapkan untuk membolehkan
saya menggunakan ganjaran dan hukuman yang tepat.

Saya akan meneliti dan memahami segala prosedur berkaitan dengan tindakan displin
terhadap pelajar.

Saya akan menyediakan pelan susun kerusi, meja dan alat-alat di dalam bilik kelas un-
tuk memastikan pelajar dapat bergerak dengan cara yang teratur dan ruang kelas
digunakan dengan berkesan dan selesa.

Saya akan menyediakan peraturan-peraturan untuk kelas saya(berkaitan dengan
kedatangan, menepati masa, menyiapkan tugasan di rumah dan lain-lain)

Saya akan merancang teknik-teknik yang akan saya gunakan untuk mendorong murid-
murid supaya lebih seronok untuk belajar.

Tatacara perhimpunan

Masa perhimpunan : 7:30 (Loceng di bunyikan tujuan berhimpun )
: 7.45 hingga 8.15pagi (Waktu perhimpunan)

Format : Seperti jadual di bawah.

Bil Perkara

1. Zikir dan Doa (pengawas bertugas)

2. Kata Alu-aluan oleh pengacara majlis.(pengawas/guru bertugas.)

3. Menaikkan bendera Jalur Gemilang dan negeri sambil menyanyikan lagu
Negaraku, Selamat Sultan,Bina Malaysia Maju dan Pendidikan Terengganu.

4. Ikrar pelajar (Ketua Pengawas)- Rukunegara/Dadah

5. Laporan/pesanan guru bertugas minggu lepas.

6. Guru bertugas memberi info mengenai tajuk yang diberi.(Lampiran)

7. Program NILAM

8. Penyampaian Anugerah

9. Ucapan GB/PKP / PKHEM / PKKO

10. Tazkirah 3 minit oleh Guru Besar / guru bertugas kepada semua guru
termasuk pentadbir selepas perhimpunan berakhir.

Aktiviti 1 hingga 8 adalah di bawah tugasan Guru Bertugas Mingguan.

Kejayaan penampilan murid menggambarkan kesungguhan aktiviti P&P dan guru
pengawas mingguan yang melaksanakan program menjurus ke arah keberkesanan
kurikulum, kokurikulum dan budaya sekolah.

Tatacara perhimpunan
harian

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
7:30-7:40 pagi 7:30-7:40 pagi 7:30-7:40 pagi 7:20-7:40 pagi

SUDUT PIDATO KAWAD KAKI WEDNESDAY IS BACAAN YASIN
ENGLISH DAY

PANITIA MP TERAS UNIT UNIFORM PANITIA BI PANITIA PAI

Format :-

Guru bertugas harian/waktu pertama bersama pelajar berbaris di tapak
perhimpunan.
Bacaan al-Fatihah dan Surah Lazim
Makluman ringkas guru bertugas.
Doa harian.
Murid – murid masuk ke kelas dalam keadaan berbaris dan berdisiplin diiringi
guru mata pelajaran waktu pertama.

Berikut disenaraikan tatacara rutin bagi guru-guru yang bertugas harian:

Datang awal ke sekolah sebelum 7.30 pagi. Ini bertujuan untuk meninjau
tentang kebersihan, penguatkuasaan peraturan sekolah dan sebagainya serta
pulang lewat untuk melaporkan perkara sebenar berlaku di sekolah.

Mempengerusikan perhimpunan secara professional.

Bertanggungjawab menggunakan radio sekolah dan pembesar suara pada
setiap pagi.

Tatacara perhimpunan
harian

Mengawasi disiplin murid dan fungsi pengawas sekolah.
Membenarkan murid dibawa keluar oleh ibu bapa/penjaga setelah dirujuk kepada
Guru Besar. Sila catatkan dalam buku ‘Keluar Masuk Murid’ di pejabat sekolah.
Murid yang sakit atau memerlukan rawatan hendaklah direkod.
Memastikan loceng dibunyikan apabila tiba waktunya.
Cuba menyelesaikan dan mengatasi masalah murid.
Membuat tindakan susulan hasil daripada laporan guru bertugas minggu lepas.
Melapor sesuatu tindakan yang perlu kepada Guru Besar.
Membuat catatan dalam ‘Buku Bertugas Harian’ pada setiap hari bertugas.
Keunggulan disiplin, peraturan sekolah disamping kebersihan yang terkawal
adalah mencerminkan kewibawaan pengawasan guru bertugas pada minggu itu.
Kerjasama yang ikhlas akan melahirkan iklim sekolah yang sihat, tenteram dan aman
di samping penghayatan dan pengukuhan budaya ilmu.

Pelan bangunan

NO. 487 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 114D
113A 113B 113C 113D 114C

114B
114A

SURAU BLOK G
B BLOK D BLOK E
BLOK B BLOK C
BLOK F

BLOK A (PEJABAT) MAKMAL
KOMPUTER
SURAU A
KANTIN

PETUNJUK:

BLOK A: PEJABAT, BILIK GURU, BILIK ABM, BILIK RAWATAAN, BILIK
PEMULIHAN, BILIK PENDIDIKAN KHAS, BILIK SUKAN

BLOK B: KELAS 2Z, 2K, 3N
BLOK C : KELAS 1N, 1Z, 1K, 2N
BLOK D : BILIK JQAF, PRASEKOLAH
BLOK E : 3Z, 3K, BILIK LINUS
BLOK F : MAKMAL SAINS, BILIK SENI, KELAS TAHUN 4, 5 & 6
BLOK G : BILIK KAUNSELING, PERPUSTAKAAN, PRASEKOLAH, BENGKEL KH

Pelan KEBAKARAN

NNOO.. 448877 NNOO..11 NNOO..22 NNOO..33 NNOO..44 NNOO..55 114D
111133AA 111133BB 111133CC 111133DD 114C

114B
114A

BLOK F BBLLOOKK GG
BBLLOOKK DD BBLLOOKK EE
SURAU
B

BLOK F

BLOK B BBLLOOKK CC

SURAU A BLOK A (PEJABAT) MAKMAL
TEMPAT BERKUMPUL KOMPUTER

KANTIN

PENGGAL PERSEKOLAHAN

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI JUMLAH
MINGGU
01.01.2020 31.01.2020 19
11
01.02.2020 29.02.2020 20 1
9
01.03.2020 12.03.2020 10 2
7
JUMLAH HARI 49 1

1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 16

13.03.2020 21.03.2020 9 6

22.03.2020 31.03.2020 8

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 31.05.2020 11

JUMLAH HARI 41

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.05.2020 06.06.2020 16

07.06.2020 30.06.2020 18

01.07.2020 23.07.2020 17

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08.2020 9

2 02.08.2020 31.08.2020 19
01.09.2020 30.09.2020 21

01.10.2020 31.10.2020 20

01.11.2020 19.11.2020 11

JUMLAH HARI 71

CUTI AKHIR TAHUN

20.11.2020 31.12.2020 42

MINGGU PERSEKOLAHAN

MING TARIKH CATATAN MING TARIKH CATATAN
GU GU

1 1-2 JAN 2020 21 7-11 JUN 2020
2 5-9 JAN 2020
3 12-16 JAN 2020 22 14-18 JUN 2020
4 19-23 JAN 2020 22-26: CNY
5 26-30 JAN 2020 23 21-25 JUN 2020
6 2-6 FEB 2020
7 9-13 FEB 2020 24 28 JUN-2 JUL
2020

25 5-9 JUL 2020

26 12-16 JUL 2020

8 16--20 FEB 2020 27 19-23 JUL 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (24 JUL -

9 23-27 FEB 2020 1 OGOS 2020)

10 1-5 MAC 2020 4: PERTABALAN 28 2-6 OGOS 2020

11 8-12 MAC 2020 29 9-13 OGOS 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (13-21 MAC 30 19-20 OGOS 2020 20: AWAL MUHARRAM
31 23-27 OGOS 2020
2020)

12 22 - 26 MAC 22: ISRAK & 32 30 OGOS-3 SEP 31: MERDEKA
2020 MIKRAJ 2020

13 29 MAC-2 APR 33 6-10 SEP 2020
2020
34 13-17 SEP 2020 16: HARI MALAYSIA

14 5-9 APR 2020 35 20-24 SEP 2020
15 12-16 APR 2020
36 27 SEP-1 OKT
2020
16 19 - 23 APR 2020
37 4 - 8 OKT 2020

17 26 - 30 APR 2020 26: KEPUTERAAN 38 11 - 15 OKT 2020

18 3-7 MEI 2020 7: WESAK 39 18 - 22 OKT 2020

19 10-14 MEI 2020 10: NUZUL QURAN 40 25 - 29 OKT 2020 29: MAULIDURRASUL
20 17-21 MEI 2019 41 1-5 NOV 2020
42 8-12 NOV 2020
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 22 MEI-6 JUN 43 15-19 NOV 2020 14-16: DEEPAVALI
2020 CUTI AKHIR TAHUN 20 NOV-31 DIS 2020

CUTI PERAYAAN

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKAN OLEH KPM

KUMPULAN A KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA 22 JAN 2020 23 JAN 2020 SEMUA NEGERI KUMPULAN B
(RABU) (KHAMIS)
25 & 26 JAN 2020
(SABTU & AHAD) 23 JAN 2020 24 JAN 2020
(KHAMIS) (JUMAAT)
HARI RAYA
20 MEI 2020 21 MEI 2020
AIDILFITRI (RABU)
24 & 25 MEI 2020 (KHAMIS) -
(AHAD & ISNIN) 21 MEI 2020
(KHAMIS) 22 MEI 2020
HARI DEEPAVALI 15 NOV 2020
(AHAD) (JUMAAT)
14 NOV 2020 16 NOV 2020
(ISNIN) 13 NOV 2020

(JUMAAT) SEMUA NEGERI KUMPULAN B
16 NOV 2020

(ISNIN)

HARI KAAMATAN SABAH DAN LABUAN SAHAJA

30 & 31 MEI 2020
(SABTU & AHAD)

HARI GAWAI DAYAK

1 & 2 JUN 2020 SARAWAK SAHAJA

(ISNIN& SELASA)

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau pinang, Perak, Selangor, Sembilan,
Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan
dan Putrajaya

CATATAN :
Hari Raya Aidilfitri (24 & 25 Mei 2020) - Dalam Cuti Pertengahan Tahun
Hari Kaamatan (30 & 31 Mei 2020) - Dalam Cuti Pertengahan Tahun
Hari Gawai Dayak (1 & 2 Jun 2020) - Dalam Cuti Pertengahan Tahun
Hari Raya Aidiladha ( 31 Julai & 1 Ogos 2020) - Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2
Hari Krismas ( 25 Disember 2020) - Dalam Cuti Akhir Tahun

Takwim persekolahan

26-12-2019 KHAMIS MESYUARAT PENGURUSAN BIL. 1/2020
29-12-2019 AHAD MESYUARAT GURU BIL. 1/2020 & JKS
29-12-2019 AHAD MESYUARAT INDUK HEM & KOKURIKULUM BIL. 1/2020 & LADAP eRPH
30-12-2019 ISNIN PENDAFTARAN MURID PRA SEKOLAH & TAHUN 1 – THN 6
01-01.2020 RABU HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

januari

BULAN KEBERSIHAN SEKOLAH DAN BULAN PANITIA KESENIAN/PSV/MZ

TARI HARI PROGRAM / AKTIVITI
KH
PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 RABU HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN / MESY. JK GURU PENYAYANG

2 KHAMIS PROGRAM TRANSISI Perjumpaan i/bapa

3 JUM

4 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PROGRAM TRANSISI
5 AHAD
6 ISNIN PROGRAM TRANSISI Mesy. Bimb & K/
seling / Murid Cicir X 1

7 SELASA Perjumpaan / Pendaftaran Ahli Baru Kelab Persatuan/Pasukan Badan Beruniform/Rumah Sukan

8 RABU PROGRAM TRANSISI/ Mesy U. Disiplin x 1 Mesyuarat Agong 1M1S
Mesy. Pemulihan LATIHAN M/ DESA
9 KHAMIS
10 JUM PROGRAM TRANSISI
11 SABTU
12 AHAD PERHIMPUNAN MINGGUAN
13 ISNIN
14 SELASA Mesy. JK PSS

15 RABU MESY. AGUNG Kelab Persatuan/Pasukan Badan Beruniform/
16 KHAMIS Rumah Sukan/ Sukan Permainan
17 JUM
18 SABTU Mesy J/k ICT Mesy HEM x 1/2019 1M1S
19 AHAD
20 ISNIN Tak. iThink LATIHAN M/ DESA
21 SELASA
PERHIMPUNAN MINGGUAN
22— RABU-
26 AHAD Mesy UPSR/PBS
27 ISNIN
MESY. AGUNG Kelab Persatuan/Pasukan Badan Beruniform/
28 SELASA Rumah Sukan
29 RABU
30 KHAMIS CUTI TAHUN BARU CINA
31 JUM
PERJUMPAAN BADAN
PENGAWAS

Ujian Pengesanan TOV Aktiviti U/Beruniform
1M1S

Takwim persekolahan

FEBRUARI

BULAN KEBERSIHAN DIRI DAN BULAN PANITIA BAHASA MELAYU
PROGRAM / AKTIVITI

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN/ PLC Aktiviti Kelab/Persatuan
2 AHAD LAPORAN JADUAL 1M1S
3 KEDATANGAN
ISNIN
4 LAPORAN AEDES /
5 SELASA KANTIN/

6 RABU ADUAN/AADK
7
8 KHAMIS PERHIMPUNAN MINGGUAN/ Prgm Motivasi I/Bapa / PLC
9 JUMAAT
10 SABTU Mesy. J/K PSS
11
AHAD MAJLIS PENTAULI- Aktiviti unit beruniform
12 ISNIN AHAN PENGAWAS 1M1S

13 SELASA Pelancaran Minggu
Bahasa
14 RABU
15 Perjumpaan Ibubapa
16 KHAMIS Thn 6
17
18 JUMAAT PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
19 SABTU Penyeliaan Guru
20 AHAD
21 ISNIN Aktiviti Kelab/Persatuan
22 SELASA 1M1S
23 RABU
24 KHAMIS PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
25 JUMAAT Mesy. Data & Maklumat
26 SABTU
27 AHAD Aktiviti unit beruniform
28 ISNIN 1M1S
29 SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

Takwim persekolahan

mac

KEMPEN MAKAN TAK TUMPAH DAN BULAN PANITIA PJPK

TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI

1 AHAD PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
Aktiviti Kelab Persatuan
2 ISNIN LAPORAN JADUAL
3 SELASA KEDATANGAN Aktiviti unit beruniform
4 RABU PENYELIAAN GURU
CUTI PERTABALAN SULTAN TERENGANU
5 KHAMIS Aktiviti Kelab Persatuan
Mesy. Panitia kali ke 2 LAPORAN AEDES/AADK/ IMIS
6 JUMAAT KANTIN
Aktiviti unit beruniform
7 SABTU UJIAN SEGAK BIL.1 PROGRAM LATIHAN
8 AHAD UJIAN SEGAK BIL.1 KEBAKARAN
9 ISNIN
10 SELASA UJIAN SEGAK BIL.1 GOTONG ROYONG
KECERIAAN KANTIN
11 RABU
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
15 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
17 SELASA
18 RABU ISRAK DAN MIKRAJ
19 KHAMIS
20 JUMAAT
21 SABTU
22 AHAD
23 ISNIN
24 SELASA
25 RABU
26 KHAMIS
27 JUMAAT
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN
31 SELASA

Takwim persekolahan

april

KEMPEN SIFAR SAMPAH DAN BULAN PANITIA BAHASA INGGERIS

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM PROGRAM / AKTIVITI KOKURIKULUM
1M1S
1 RABU HEM
Aktiviti Kelab Persatuan
2 KHAMIS LAPORAN JADUAL IMIS
3 JUMAAT KEDATANGAN
4 SABTU Aktiviti Unit beruniform
5 PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC IMIS
6 AHAD
7 ISNIN Aktiviti Kelab Persatuan
SELASA 1M1S

8 RABU LAPORAN AEDES/ KANTIN/ Aktiviti Unit Beruniform
ADUAN/AADK IMIS
9 KHAMIS
PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
10 JUMAAT
11 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
12 AHAD
13 ISNIN LAPORAN PENARAFAN
14 SELASA KEBERSIHAN TANDAS
15 RABU AWAL RAMADHAN
16 KHAMIS HARI KEPUTERAAN SULTAN TERENGGANU
17 JUMAAT
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
21 SELASA
22 RABU

23 KHAMIS

24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS

Takwim persekolahan

mei

KEMPEN SEKOLAH SELAMAT DAN BULAN PANITIA AGAMA ISLAM& BAHASA ARAB

TARIKH HARI KURIKULUM PROGRAM / AKTIVITI KOKURIKULUM
PENGURUSAN HEM
1
2 JUMAAT CUTI HARI PEKERJA
3
4 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / Bengkel Subjek UPSR / PLC
AHAD
5 ISNIN LAPORAN JADUAL KEDATANGAN

6 SELASA Aktiviti Kelab Persatu-
7 an
8 RABU 1M1S
9 KHAMIS
10 CUTI HARI WESAK
11
JUMAAT
12
SABTU
13
14 AHAD NUZUL QURAN
15
16 ISNIN PEPERIKSAAN Mesyuarat JK Kokurikulum
17 SELASA PERTENGAHAN 2/20
18 RABU
KHAMIS TAHUN
19
SAMBUTAN HARI GURU/ Pep. Pertengahan Tahun
20
21 JUMAAT
22
23 SABTU
24
25 AHAD PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
26
27 ISNIN Aktiviti
28 SELASA Unit Beruniform
29 RABU
30 IMIS
31
KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SABTU

AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ISNIN HARI RAYA AIDILFITRI

SELASA HARI RAYA AIDILFITRI
RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Takwim persekolahan

JUN

BULAN DISIPLIN DAN BULAN PANITIA SAINS

TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI

1 ISNIN PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
2 SELASA
3 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aktiviti Kelab Persatuan
4 KHAMIS IMIS
5 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
7 AHAD
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8 ISNIN
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
9 SELASA
HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG
10 RABU
11 KHAMIS PERHIMPUNAN MINGGUAN/PLC
13 JUMAAT
15 SABTU LAPORAN JADUAL
14 AHAD KEDATANGAN
15 ISNIN
LAPORAN AEDES/ KANTIN/
ADUAN/AADK

Mesy Panitia M/P

PERHIMPUNAN MINGGUAN / MESYUARAT GURU KALI KE3/Mesy Kecemerlangan UPSR

16 SELASA Aktiviti Unit Beruniform

17 RABU

18 KHAMIS

19 JUMAAT

20 SABTU

21 AHAD PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC

22 ISNIN MESY. JKS

X KE3

23 SELASA LAPORAN PENARAFAN Aktiviti Kelab Persatuan
KEBERSIHAN TANDAS 1M1S

24 RABU Aktiviti Unit Beruniform

25 KHAMIS Majlis Temu Murni T6

26 JUMAAT

27 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
28 AHAD

29 ISNIN

30 SELASA

Takwim persekolahan

JUlai

KEMPEN AKHLAK MULIA DAN BULAN PANITIA MATEMATIK

TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI

1 RABU PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1M1S
2 KHAMIS LAPORAN JADUAL
3 JUMAAT KEDATANGAN
4 SABTU
5 PERHIMPUNAN MINGGUAN / Minggu Pusat Sumber / PLC
AHAD
6 LAP. AEDES/KANTIN /
ISNIN ADUAN/AADK
7 Aktiviti
SELASA Kelab Persatuan
8
9 RABU 1M1S
10 KHAMIS
11 JUMAAT PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC Aktiviti Unit Beruniform
12 SABTU 1M1S
13 AHAD MESYUARAT INDUK HEM
14 ISNIN KALI KE 3
SELASA
15 PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
RABU
16 Aktiviti Kelab Persatuan
17 KHAMIS 1M1S
28 JUMAAT
19 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
20 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
21 AHAD
22 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
23 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24 RABU
25 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
27 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 / HARI ARAFAH
28 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
29 ISNIN
30 SELASA
31 RABU
KHAMIS
JUMAAT

Takwim persekolahan

ogos

BULAN KEMERDEKAAN DAN BULAN PANITIA SEJARAH

TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI

1 SABTU PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
2 AHAD
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
3 ISNIN
CUTI KELEPASAN AM SEMPENA HARI RAYA AIDILADHA
4 SELASA
LAPORAN AEDES/
5 RABU KANTIN/ ADUAN/AADK
6 KHAMIS
7 JUMAAT LAPORAN JADUAL Aktiviti Unit Beruniform
8 SABTU KEDATANGAN 1M1S
9 AHAD
10 ISNIN PROGRAM 40 HARI UPSR
11 SELASA
12 RABU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
13 KHAMIS
14 JUMAAT Aktiviti Kelab Persatuan
15 SABTU 1M1S
16 AHAD
17 ISNIN PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC Aktiviti Unit Beruniform
18 SELASA AWAL MUHARRAM 1M1S
19 RABU
20 KHAMIS PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
21 JUMAAT
22 SABTU Aktiviti Kelab Persatuan
23 AHAD 1M1S
24 ISNIN
25 SELASA PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
26 RABU HARI KEBANGSAAN KE-63
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN

Takwim persekolahan

SEPTEMBER

BULAN KEMERDEKAAN DAN BULAN PANITIA RBT/TMK

TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI

1 SELASA PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
Aktiviti Unit Beruniform
2 RABU LAPORAN JADUAL
KEDATANGAN 1M1S
3 KHAMIS
4 JUMAAT LAPORAN AEDES/ KANTIN/
5 SABTU ADUAN/AADK
6
7 AHAD PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
8 ISNIN
9 SELASA Aktiviti Kelab Persatuan
10 RABU 1M1S
11 KHAMIS
12 JUMAAT PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
13 SABTU
14 AHAD Aktiviti Unit Beruniform
15 ISNIN
16 SELASA CUTI HARI MALAYSIA
17 RABU Solat Hajat Perdana
18 KHAMIS
19 JUMAAT Kem Bestari Solat
20 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / MASLIS RESTU ILMU UPSR
21 AHAD
22 ISNIN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
23 SELASA
24 RABU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
25 KHAMIS
26 JUMAAT Aktiviti Kelab Persatuan
27 SABTU 1M1S
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA
RABU

Takwim persekolahan

OKTOBER

KECEMERLANGAN MURID DAN BULAN PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN

TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI

1 KHAMIS PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
JUMAAT
2 LAPORAN JADUAL
3 KEDATANGAN
4
5 SABTU
6
7 AHAD PERHIMPUNAN MINGGUAN PLC

8 ISNIN Aktiviti Unit Beruniform
SELASA 1M1S
9 RABU
10 Mesy Hari Apresiasi
11 KHAMIS Kecemerlangan
12 JUMAAT
13
14 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
15 AHAD
16
17 ISNIN Aktiviti Kelab Persatuan
18 SELASA 1M1S
19 RABU
20
21 KHAMIS
22
23 JUMAAT
24
25 SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
26 AHAD
27
28 ISNIN Aktiviti Unit Beruniform
29 SELASA 1M1S
30 RABU
31
KHAMIS

JUMAAT

SABTU PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC
AHAD

ISNIN Aktiviti Kelab Persatuan
SELASA 1M1S
RABU
KHAMIS MAULIDURRASUL

JUMAAT

SABTU

Takwim persekolahan

NOVEMBER

TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI

1 AHAD PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
2 ISNIN
3 SELASA PERHIMPUNAN MINGGUAN / PLC

4 LAPORAN JADUAL KED-
ATANGAN
5
6 RABU MESYUARAT 1M1S /KARNIVAL PERMAINAN/
7 GURU KALI KE 4 PENYERAHAN/ PENGHANTARAN
8
9 SEMUA DOKUMEN KELAB

10 PERS. /KOAKADEMIK
11
12 KHAMIS LAPORAN AEDES/
13 KANTIN /ADUAN/AADK
14 JUMAAT
15 SABTU MESYUARAT JKS
16 AHAD KALI KE 4
17
18 ISNIN LAPORAN KEBERSIHAN PENILAIAN KOKURIKULUM
19 TANDAS 1M1S/MESY J/K KO 3/18
20 SELASA
21 HARI DEEPAVALI
22 RABU
23 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
24 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
25 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
26 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
27 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
28 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
RABU CUTI AKHIR TAHUN
KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

Takwim persekolahan

TARIKH HARI DISEMBER TINDAKAN
1 SELASA
2 RABU PROGRAM / AKTIVITI GB/ SEMUA GPK
3 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
4 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN SEMUA GURU
5 SABTU CUTI AKHIR TAHUN SEMUA GURU
6 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
7 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN GPKHEM
8 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
9 RABU CUTI AKHIR TAHUN
10 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
11 JUMAAT MESYUARAT PENGURUSAN BIL.1/2021
12 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
13 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
14 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
15 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
16 RABU CUTI AKHIR TAHUN
17 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
18 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
19 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
21 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
22 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
23 RABU CUTI AKHIR TAHUN
24 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
25 JUMAAT
26 SABTU HARI KRISMAS
27 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
28 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
29 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
30 RABU CUTI AKHIR TAHUN
31 KHAMIS MESYUARAT GURU BIL.1/2021
MESYUARAT JKS / INDUK HEM & KOKURIKULUM
PENDAFTARAN MURID/ ORIENTASI TAHUN 1/ TEMU MURNI
CUTI AKHIR TAHUN

GURU SFERA

BIL NAMA GURU NO. K/P GRED NO FAIL PPPD NO TELEFON PGT

1 SUHAINI ASMIRA BINTI SALLEH 741118-11-5232 DG34 (KUP) PPDD.200/18-01/ 2607 0192931973 4
(GURU BESAR)

2 ADNAN BIN MUSTAFFA 640214-11-5395 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/573 0139688741 10
( GPK PENTADBIRAN )

3 MOHAMAD BIN YAMIN 730418-11-5257 DG34 (KUP) PPDD.200/18-01/1450 0139870858 1
(GPK HEM )

4 ROSMALIZA BINTI MAT ARIFFIN 720104-03-6012 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/183 0169238434 10
(GPK KO)

5 ABD AZIZ BIN SAAD 630310-07-5005 DG 38 (KUP) PPDD.200/18-01/366 01399329590 1

6 ABDUL RAHMAN BIN JUSOH 790225-11-5239 DG 32 (KUP) PPDD.200/18-01/2506 0199365224 7

7 ASMA HANIZA BINTI MUSA 800829-11-5180 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/1724 0199899190 1

8 ASMAH HANI BINTI SHAHROM 820818-01-5094 DG41 PPDD.200/18-01/1699 0199611915 1

9 AZUAN BIN SHAFIE 790824-11-5011 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/1021 0199673114 1

10 ENGKU MUZAFFAR BIN ENGKU MAHARANI 750429-06-5249 DG42 (KUP) PPDD.200/18-01/1015 0199495705 4

11 HALIM BIN HASHIM 741118-11-5021 DG42 PPDD.200/18-01/1895 0179848082 10

12 IZZATUL NADIAH BINTI CHE ADANAN 910715-11-5614 DG41 PPDD.200/18-01/2565 0148262302 1

13 MARIATI BINTI RANI 710613-11-5158 DG38 (KUP) PPDD.200/18-01/1010 0179365069 10

14 MASTURA BINTI MD ZAIN 830923-02-5146 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/2542 0125399697 1

15 MAZNAH BINTI OMAR 750629-11-5458 DG34 (KUP) PPDD.200/18-01/1016 0199522793 4

16 MOHAMAD RAFAIN BIN IBRAHIM 710707-11-5095 DG42 (KUP) PPDD.200/18-01/1130 0199449044 4

17 MOHD HAMEDAN BIN EMBONG 780602-11-5877 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/1023 0199653155 1

18 MOHD SHUKRI BIN MOHD NOH 760322-11-5241 DG32 (KUP) PPDD.200/18-01/303 0182914241 7

19 MOHD SUKRI BIN HARINI 820820-03-5027 DG32 (KUP) PPDD.200/18-01/2564 0142924145 1

20 MOHD RIDZUAN BIN MD NOR 850816-11-5015 DG41 PPDD.200/18-01/ 0132929554 1
1
21 MUHAMMAD SYAZWAN SAFWAN BIN 880311-11-5357 DG41 PPDD.200/18-01/2601 0139351935 10
JAAFAR

22 NAFISAH BINTI SAID 750915-06-5324 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/2585 0167452094

23 NORHASHIMAH BINTI YUSUF 770530-03-6504 DG41 PPDD.200/18-01/2490 0148314306 1

GURU SFERA

BIL NAMA GURU NO. K/P GRED NO FAIL PPPD NO TELEFON PGT

24 NORHAYATI BINTI ABDUL AZIZ 770325-11-5094 DG41 PPDD.200/18-01/1510 0129643361 1

25 NORHAYATI BINTI MAMAT 800414-11-5090 DG32 (KUP) PPDD.200/18-01/1011 0139005747 1

28 NUR IZZA AZIETA BT MOHD JID 901119-11-5576 DG41 PPDD.200/18-01/2071 0194563295 4

29 NUR ZILA HAIDAYAH BINTI M.ROFI 870526-03-5208 DG41 PPDD.200/18-01/2647 0194433415 4
901026-03-5112 DG41 PPDD.200/18-01/2566 0109004364 4
26 NURBILLAH SYAFIQAH BINTI ABDULLAH 900806-11-5370 DG41 PPDD.200/18-01/2512 0139187765 4
ZAWAWI

30 NURFINI BINTI ZAKARIA

27 NURI FIZLAH BINTI ZULKEFLI 880518-26-5096 DG41 PPDD.200/18-01/2316 0135313142 1

31 NURUL WAHIDA BINTI ALIAS 830725-03-5394 DG41 PPDD.200/18-01/2286 0122662090 1

32 ROHANI BINTI YAZID 780714-11-5054 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/2457 0135535929 1

33 ROKAYYAH BINTI MOHD 800105-11-5054 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/2245 0197545054 7

34 SAIDI BIN IBRAHIM 750517-11-5381 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/2160 0192775381 1

35 SAIFUL NIZAL BIN ZULKIPLI 841122-02-5393 DG41 PPDD.200/18-01/2454 0193310203 10

36 SOFIAH BINTI ABAS 740217-11-5006 DG34 (KUP) PPDD.200/18-01/447 0139427812 1

37 SURIANI BINTI MOHD GHAZI 870326-11-5086 DG41 PPDD.200/18-01/1836 0179137371 1

38 TUAN SHARIFAH AZURA BINTI TUAN ABDULLAH 810518-11-5430 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/1026 0139121027 7

39 WAN NOOR ZURAIFAH BINTI WAN ABAS 770130-11-5246 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/1577 0199097181 4

40 ZAINAB BINTI MUSA 721107-11-5044 DG44 (KUP) PPDD.200/18-01/2136 0139965173 1

41 ZAINUDIN BIN PEE 670320-11-5441 DG34 (KUP) PPDD.200/18-01/1003 0139605117 10

42 ZURIATI BINTI DRAHMAN 730825-11-5262 DG42 (KUP) PPDD.200/18-01/1884 0198003775 7

43 NORHASINA BINTI MAT SULONG

44 ADNAN BIN AWANG

45 CIKGU X

46

KAKITANGAN SFERA

BIL NAMA NO. K/P GRED NO FAIL PPPD NO TELEFON PGT
1 NORSIHAT BINTI KABIL 0138625653 7
2 NORLELA BINTI HAMZAH 720826-13-5178 PT N22 (KUP) PPDD.200/19-01/182 0199980254 1
3 NORHAYATI BINTI YUSOF 0199549722 7
4 HERMALINA BT ISMAIL 720206-11-5248 PPM N19 PPDD.200/19-01/65 0199194066 10
5 NURUL FARAHANA BINTI MOHD HASSAN 851108-11-5412 (P.KHAS) PPDD.200/19-01/185 0179770631 10
810530-11-5230 PPDD.200/19-01/202
941230-11-5124 PPM N19 PPDD.200/19-01/428
(P.KHAS)

PPM N19
(PRA)

PPM N19
(PRA)

JADUAL PEMANTAUAN
PDPC 2020

BIL NAMA GURU GB GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KO
FEB/JUN FEB/JUN
1 SUHAINI ASMIRA BINTI SALLEH
(GURU BESAR)

2 ADNAN BIN MUSTAFFA ( GPK PEN- FEB/JUN
TADBIRAN )

3 MOHAMAD BIN YAMIN (GPK HEM ) FEB/JUN

4 ROSMALIZA BINTI MAT ARIFFIN (GPK FEB/JUN
KO)

5 ABD AZIZ BIN SAAD

6 ABDUL RAHMAN BIN JUSOH FEB/JUN

7 ASMA HANIZA BINTI MUSA FEB/JUN

8 ASMAH HANI BINTI SHAHROM MAC/JUL

9 AZUAN BIN SHAFIE FEB/JUN
MAC/JUL
10 ENGKU MUZAFFAR BIN ENGKU MAC/JUL
MAHARANI

11 HALIM BIN HASHIM

12 IZZATUL NADIAH BINTI CHE ADANAN MAC/JUL

13 MARIATI BINTI RANI FEB/JUN

14 MASTURA BINTI MD ZAIN FEB/JUN

15 MAZNAH BINTI OMAR FEB/JUN

16 MOHAMAD RAFAIN BIN IBRAHIM FEB/JUN

17 MOHD HAMEDAN BIN EMBONG FEB/JUN

18 MOHD SHUKRI BIN MOHD NOH FEB/JUN

19 MOHD SUKRI BIN HARINI MAC/JUL

20 MOHD RIDZUAN BIN MD NOR MAC/JUL

21 MUHAMMAD SYAZWAN SAFWAN BIN MAC/JUL
JAAFAR MAC/JUL

22 NAFISAH BINTI SAID

23 NORHASHIMAH BINTI YUSUF FEB/JUN

JADUAL PEMANTAUAN
PDPC 2020

BIL NAMA GB GPK P GPK HEM GPK KO
FEB/JUN FEB/JUN
24 NORHAYATI BINTI ABDUL AZIZ MAC/JUL
MAC/JUL FEB/JUN
25 NOR HAYATI BINTI MAMAT FEB/JUN MAC/JUL
FEB/JUN
26 NURBILLAH SYAFIQAH BINTI ABDULLAH MAC/JUL MAC/JUL
ZAWAWI MAC/JUL
FEB/JUN
27 NURI FIZLAH BINTI ZULKEFLI MAC/JUL
MAC/JUL
28 NUR IZZA AZIETA BT MOHD JID
MAC/JUL
29 NUR ZILA HIDAYAH BINTI M.ROFI
MAC/JUL
30 NURFINI BINTI ZAKARIA MAC/JUL
MAC/JUL
31 NURUL WAHIDA BINTI ALIAS
MAC/JUL
32 ROHANI BINTI YAZID

33 ROKAYYAH BINTI MOHD MAC/JUL

34 SAIDI BIN IBRAHIM

35 SAIFUL NIZAL BIN ZULKIPLI

36 SOFIAH BINTI ABAS

37 SURIANI BINTI MOHD GHAZI

38 TUAN SHARIFAH AZURA BINTI TUAN
ABDULLAH

39 WAN NOOR ZURAIFAH BINTI WAN ABAS MAC/JUL

40 ZAINAB BINTI MUSA FEB/JUN
41 ZAINUDIN BIN PEE
42 ZURIATI BINTI DRAHMAN
43 NORHASINA BINTI MAT SULONG
44 ADNAN BIN AWANG
45 MISS Z

46

JADUAL PEMANTAUAN
BUKU TULIS MURID

BULAN BM MATA PELAJARAN RBT
FEB BI PJ TMK
MAC MT MUZIK
APRIL SN JAWI PK
MEI BA
PAI DSV RBT
JUN SEJ TMK
BM PJ MUZIK
JULAI BI JAWI PK
OGOS MT BA
SEPTEMBER SN DSV
OKTOBER PAI SEJ
NOVEMBER
TAHUN
PEMANTAU
GURU BESAR 1&6

GPK PENTADBIRAN 2&5
GPK HEM 3
GPK KOKURIKULUM
4

SEMUA GURU MATA PELAJARAN HENDAKLAH MENYERAHKAN BUKU TULIS KEPADA
PEMANTAU MENGIKUT BULAN YANG TELAH DITETAPKAN.

BIDANG & SENARAI TUGAS

GURU BIDANG:
PENOLONG
Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya.
KANAN
PENTADBIRAN Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kuriku-
lum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan kesela-
matan.

Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses
pengajaran.

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan
dan pengurusan sekolah.

SENARAI TUGAS

KURIKULUM PENGURUSAN

Menentukan rancangan pelajaran harian, Membantu beban tugas guru dan staf sokongan
mingguan, penggal dan sebagainya. sekolah

Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan,
kursus dan latihan guru serta staf sokongan.
Membantu penyediaan peralatan teknologi pen-
didikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. Membantu menyelenggara dan menyelaras
kutipan data/ maklumat.
Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan
bahan-bahan sumber pendidikan. Membantu merancang takwim sekolah.

Membantu serta membimbing dalam latihan Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf
mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru sokongan.
mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam
menjalankan tugas harian mereka. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk
urusan odit tahunan.
Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan
dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan Menyelaras semua jenis kutipan yuran
susulan.
Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
Menyelaraskan segala jenis program kurikulum
yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.
Daerah, Negeri dan Kementerian Pendidikan.
Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan
Membantu memilih buku teks, bahan pusat sum- sekolah.
ber dan buku bacaan.

Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta me-
nyediakan jadual waktu gantian.

SENARAI TUGAS

GURU PEMBANGUNAN PELAJAR
PENOLONG
Membantu merancang dan menyelia program bu-
KANAN daya sekolah, keceriaan dan kebersihan sekolah.
PENTADBIRAN
Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar.

Mengadakan kursus kemahiran pelajar

PEMBANGUNAN ORGANISASI

Mewujudkan hubungan dua hala di antara
sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.

Mengadakan kursus/latihan personal

PEMBANGUNAN KENDIRI

Mempertingkatkan budaya membaca dan
budaya ilmu.

Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.

Menjalankan kajian bagi kecemerlangan
pengurusan sekolah.

Melibatkan diri secara aktif dalam per-
satuan yang berkaitan dengan profesion
perguruan.

BIDANG TUGAS

GURU Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa keti-
PENOLONG adaan Pengetua dan Guru Penolong Kanan.

KANAN Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan
HAL EHWAL Pengetua.

MURID Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal
disiplin, bimbingan dan kaunseling, keselamatan dan
kebajikan murid, kesihatan, buku teks, biasiswa,
perayaan sekolah, kantin sekolah, kebersihan dan

SENARAI TUGAS

PEMBANGUNAN DIRI MURID PEMBANGUNAN DIRI MURID
Disiplin Bimbingan dan Kaunseling

Menentukan penerapan amalan-amalan Merancang dan menyelaras pelaksanaan
dan nilai-nilai murni. Bimbingan dan Kaunseling bersama-
sama dengan guru Bimbingan dan Kaun-
Memastikan peraturan-peraturan seling.
sekolah dikuatkuasakan.
Menyelaras dan menyediakan rekod dan
Menjadi ketua guru penasihat Lembaga kaunseling murid serta menyediakan
Pengawas Sekolah. laporan yang diperlukan.

Mengambil tindakan yang sesuai ter- Mengadakan kursus motivasi dan kema-
hadap kes-kes murid yang melanggar hiran pelajar.
peraturan tatatertib dan salahlaku.
Merancang dan melaksanakan program
Menyelaras dan menyediakan rekod dan dan orientasi bagi murid-murid baru.
laporan disiplin murid .

senarai TUGAS

GURU PEMBANGUNAN DIRI MURID
PENOLONG Program Perlindungan Murid

KANAN Merancang dan menyelaras program
HAL EHWAL mencegah penyalahgunaan dadah dan
program lain di peringkat sekolah.
MURID Mmakuesrmaidnaasktsaikenam.nalsaangkbaehr-aldaangkdaih kseekseollaamh adtailn-

PEMBANGUNAN DIRI MURID PEMBANGUNAN DIRI MURID
Kesihatan Skim Pinjaman Buku Teks

Mengurus kemudahan rawatan murid. Menyelaras pengeluaran, pengambilan,
Memastikan program-program kesihatan pengagihan dan hapuskira buku teks.
murid dijalankan dengan sempurna. Menguruskan kutipan data, mengawal bu-
Menguruskan kad 001/002, Kad Tenaga ku stok dan bilik SPBT.
Asas dan lain-lain. Menyediakan anggaran belanjawan bagi
Menyelaras penyeliaan kantin sekolah. pengurusan skim pinjaman buku teks.
Menyelaras aktiviti kesihatan murid.
PEMBANGUNAN DIRI MURID
PEMBANGUNAN DIRI MURID Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan Sekolah
Biasiswa dan Bantuan
Membantu dalam merancang dan menye-
Menyelenggarakan perakuan-perakauan lia program bagi kebersihan, keceriaan
biasiswa dan bantuan. dan keindahan sekolah.
Mengemaskini rekod biasiswa dan
bantuan.
Menguruskan tuntutan dan bayaran
biasiswa murid.

senarai TUGAS

GURU PENGURUSAN
PENOLONG
Mengurus dan mengemaskini buku rekod
KANAN dan pendaftaran murid.
HAL EHWAL
Menguruskan kemasukan dan penem-
MURID patan murid.
Menguruskan pertukaran murid.
PEMBANGUNAN ORGANISASI Menyemak kedatangan harian murid
(APDM).
Mewujudkan hubungan dua hala sekolah Menguruskan surat akuan,sijil-sijil,
dengan ibu bapa / masyarakat. pengesahan dan pengedaran sijil ber-
Mengadakan kursus/latihan untuk guru henti sekolah.
dan staf sokongan. Menyemak kad 001/002 dan kad tena-
ga asas.
Menyediakan anggaran belanjawan
sekolah.

PEMBANGUNAN KENDIRI TUGAS-TUGAS LAIN

Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Menganggotai Jawatankuasa-
Budaya Ilmu.
Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. jawatankuasa yang diluluskan oleh
Menjalankan kajian bagi kecemerlangan
pengurusan sekolah (R&D). Pengetua dari semasa ke semasa.
Menghasilkan artikal-artikal bidang
ikhtisas dan pengurusan. Melaksanakan arahan-arahan dan tu-
gasan-tugasan yang diberikan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS

GURU PENGURUSAN
PENOLONG
Membantu sekolah dalam segala jenis
KANAN pengelolaan atau penganjuran dalam pro-
KOKURIKULUM gram yang melibatkan kokurikulum.

TUGAS-TUGAS LAIN Menyelaras pengagihan murid mengikut
aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk
Menganggotai Jawatankuasa yang meningkatkan tahap pencapaian.
diluluskan oleh Guru Besar dari
masa ke semasa. Mengurus alatan dan kemudahan untuk
Melaksanakan arahan dan tugas kegiatan kokurikulum .
yang diamanahkan oleh Guru Besar
dari masa ke semasa. Memastikan rekod dan data kokurikulum
dilengkap dan dihantar satu salinan ke Pe-
jabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pela-
jaran Negeri.

Mengurus kursus dan latihan untuk guru
dan murid dalam bidang kokurikulum.

Mengenal pasti guru dan murid yang ber-
potensi dalam aktiviti kokurikulum dan
menyusun serta merancang latihan untuk
mereka.

Merancang aktiviti kokurikulum untuk ak-
tiviti selepas peperiksaan dan semasa cuti
sekolah (jika perlu).

BIDANG TUGAS

GURU Mematuhi dasar pelaksanaan kokurikulum
PENOLONG KPM dan sekolah serta pekeliling-pekeliling
yang berkaitan dengan kokurikulum.
KANAN
KOKURIKULUM Menjalankan tugas-tugas Guru Besar se-
masa ketiadaan Guru Besar / PK Pentad-
biran / PK HEM.

Mengajar sebilangan waktu mengikut ara-
han Guru Besar.

Bertanggungjawab kepada Guru Besar
dalam aspek pengurusan kokurikulum.

Menyelia dan menilai aktiviti Kokurikulum
sekolah.

Membantu Guru Besar di dalam semua
aspek perancangan dan pengurusan ko-
kurikulum sekolah.

SENARAI TUGAS

PEMBANGUNAN KOKURIKULUM PENGURUSAN

Unit Beruniform, Kelab Persatuan, Sukan Permainan Menyelaras proses penubuhan kelab

Merancang kegiatan Unit Beruniform, dan persatuan, unit pakaian beruniform
Persatuan dan Sukan Permainan.
serta sukan dan permainan.
Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan
Unit Beruniform, Persatuan dan Sukan Menyusun, menyelaras dan memantau
Permainan.
takwim kegiatan kokurikulum.
Menyelia kegiatan Unit Beruniform,
Persatuan dan Sukan Permainan. Menyediakan anggaran perbelanjaan

Menyelaras aktiviti Unit Beruniform, pengurusan kokurikulum.
Persatuan dan Sukan Permainanan di dalam
dan di luar sekolah. Menentukan langkah-langkah

keselamatan dalam kokurikulum yang

diambil.Pengurusan sekolah

Jk pengurusan
sekolah

Jawatankuasa Pengurusan Sekolah

Pengerusi : Cg Suhaini Asmira binti Salleh ( GB )
Naib Pengerusi : Cg Adnan bin Mustaffa ( PKP )
Setiausaha : Pn Norsihat binti Kabil ( PT )
AJK : Cg Mohammad bin Yamin ( PKHem )

Cg Rosmaliza binti Mat Ariffin ( PKKO )

Jawatankuasa Kewangan Sekolah.

Pengerusi : Cg Suhaini Asmira bt Salleh ( GB )
Naib Pengerusi : Cg Adnan bin Mustaffa ( PKP )
Setiausaha : Pn Norsihat bt Kabil ( PT )
AJK : Cg Mohammad b Yamin ( PK HEM )

: Cg Rosmaliza bt Mat Ariffin ( PKKO )
: Cg Mohd Hamedan bin Embong

( Juru Audit Dalaman)
: Cg Nur Izza Azieta binti Mohd Jid

( Penyelaras Pendidikan Khas )
: Cg Saiful Nizal b Zulkifli

( Penyelaras Kelas Pra Sekolah )
: Semua Ketua Panitia

Jawatankuasa Kualiti Sekolah (NKRA/SKPMG2)

Pengerusi : Cg Suhaini Asmira bt Salleh ( GB )

Naib Pengerusi : Cg Adnan b Mustaffa ( PKP )
Setiausaha : Cg Hamedan bin Embong (Guru Data Sekolah)
AJK : Cg Mohammad bin Yamin ( PKHem )

: Cg Rosmaliza bt Mat Ariffin ( PKKO )
: Ustaz Abdul Rahman bin Jusoh

( Pengerusi Kelab Guru dan Kakitangan )
: Cg Mohamad Rafain bin Ibrahim

( Penyelaras UPSR )
: Cg Norhayati bt Abdul Aziz ( Guru Pemulihan )

Jk pengurusan
sekolah

Jawatankuasa Penyeliaan , Pemantauan dan Prestasi

Pengerusi : Cg Suhaini Asmira binti Salleh ( GB )
Naib Pengerusi : Cg Adnan bin Mustaffa ( PKP )
Setiausaha : Cg Mohammad bin Yamin ( PKHem )
AJK : Cg Rosmaliza binti Mat Ariffin ( PKKO )

: Semua KP Mata Pelajaran

Jawatankuasa Data, EMIS Dan Maklumat Sekolah.

Pengerusi : Cg Suhaini Asmira binti Salleh ( GB )
Naib Pengerusi : Cg Adnan bin Mustaffa ( PKP )
Setiausaha : Cg Mohd Hamedan bin Embong (Guru Data)
AJK : Cg Mohammad bin Yamin ( PKHem )

: Cg Rosmaliza binti Mat Ariffin ( PKKO )
: Pn Norsihat binti Kabil ( PT )
: Guru-Guru Kelas

Jawatankuasa Mesyuarat Guru Dan Staff.

Pengerusi : Cg Suhaini Asmira binti Salleh ( GB )
Naib Pengerusi : Cg Adnan bin Mustaffa ( PKP )
Setiausaha 1 : Cg Norhasina binti Mat Sulong
Setiausaha 2 : Pn Norsihat binti Kabil
AJK : Semua Guru Dan Kakitangan

Jawatankuasa Bimbingan Pelajar.

Pengerusi : Cg Suhaini Asmira bt Salleh ( GB )
Naib Pengerusi : Cg Mohammad bin Yamin ( PKHem )
Setiausaha : Cg Norhayati bt Mamat
AJK : Semua Guru Kelas


Click to View FlipBook Version