The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arminah ahmat, 2020-02-16 22:26:38

BUKU PROGRAM KEJOHANAN SUKAN new

BUKU PROGRAM KEJOHANAN SUKAN new

TARIKH : 9 MAC 2020
TEMPAT : KOMPLEKS SUKAN LAHAD

DATU
MASA : 07:00 am

Dirasmikan oleh :
Y.A.B Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie Haji

Apdal

Ketua Menteri Sabah

PENGE LOL A

1 ISI KANDUNGAN

BI PERKARA MUKA SURAT
L
1. Ucapan Perasmi 2
2. Ucapan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah 3
3. Ucapan Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pengurusan Bakat 4

Murid) Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 5
4. Kata-kata Aluan
6
Pegawai Pendidikan Daerah Lahad Datu 8
5. Pengenalan 9
6. Objektif dan Matlamat 10
7. Sasaran Penyertaan 12
8. Penginapan Kontingen 13
9. Ahli Jawatankuasa Induk MSS Sabah 14
10. Ahli Jawatankuasa Induk Pengelola Kejohanan 22
11. Ahli Jawatankuasa Pelaksana 23
12. Tentatif Perasmian Pembukaan Kejohanan 28
13. Jadual Kejohanan 29

14. Senarai Acara
15. Catatan

KATA-KATA ALUAN 2

Y.A.B Datuk Dr. Yusuf Yacob

Menteri Pelajaran & Inovasi Negeri Sabah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh/ dan Salam Sejahtera.

Syukur Alhamdulillah kehadrat Allah S.W.T kerana sekali lagi kita dapat mengadakan Kejohanan
Olahraga, Majlis Sukan Sekolah-sekolah Sabah Tahun 2020 yang dikelolakan oleh MSS Lahad Datu.

Syabas dan tahniah kepada Pejabat Pelajaran Daerah Lahad Datu kerana berjaya mengelolakan
kejohanan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Sabah Tahun 2020 ini dengan teratur, lancar dan sempurna.
Sesungguhnya penganjuran kejohanan ini bukan sahaja signifikan terhadap kesempatan para pelajar dalam
melibatkan diri, bahkan menjadi ruang terbaik kepada mereka dalam mengembangkan potensi, seterusnya
mencapai kemajuan dalam bidang sukan.

Sesungguhnya penganjuran kejohanan ini adalah kesempatan terbaik untuk kita menyediakan ruang
kepada pelajar-pelajar untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan. Aktiviti sukan, khsusnya dalam kalangan
pelajar seharusnya sentiasa diberi galakan seperti yang disarankan oleh Menteri Pendidikan Malaysia yang
mahukan kegemilangan sukan dikembalikan ke sekolah-sekolah memandangkan ia adalah institusi utama
mengembangkan bakat sukan diperingkat akar umbi.

Saya juga percaya kejohanan ini boleh kita jadikan batu loncatan ke arah merealisasikan hasrat untuk
meneruskan kekukukah, kekuatan dan tradisi kegemilangan sukan di negara kita. Harapan saya semoga para
pasukan dapat mengambil kesempatan menerusi kejohanan ini untuk bersaing secara sihat dan menyerlahkan
kemampuan masing-masing.

Akhir kata saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada Pasukan MSS
Bahagian Negeri Sabah ke Daerah Lahad Datu selaku pengelola Kejohanan Olahraga MSS Sabah tahun ini.
Semoga kesempatan ini dapat kita manfaatkan untuk saling mengenali dengan lebih intim sesama rakan taulan
antara bahagian dan daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kejohanan ini, saya ucapakan
syabas dan tahniah serta terima kasih.

Y.A.B Datuk Dr. Yusuf Yacob

Menteri Pelajaran & Inovasi Negeri Sabah

3 KATA-KATA ALUAN

YANG BERBAHAGIA Dr. PUAN MISTIRINE
BINTI RADIN

Pengarah Pendidikan Negeri Sabah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana
dengan izinNya kita dapat bertemu dalam Majlis Perasmian Kejohanan Olahraga MSS
Sabah Tahun 2020 yang cukup gemilang pada kali ini. Pada kesempatan ini saya
mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Pengelola kerana telah
berupaya mengelolakan kejohanan seumpama ini dengan sempurna. Sesungguhnya
pemberian hak bagi kejohanan-kejohanan yang besar seumpama ini bukan sahaja
mencerminkan bahawa wujud kepercayaan semua pihak kepada pihak pengegola,
bahkan lebih daripada itu ianya merupakan satu bentuk pengiktirafan pelbagai pihak
terhadap kebolehan dan kemampuan pihak pengelola dalam mengurus tadbir dan
menggendalikan sesuatu kejohanan yang besar seumpama ini.

Tuan-tuan, Puan-puan, Para pasukan dan Hadirin sekalian,

Boleh dikatakan bahawa kegiatan sukan khususnya sukan permainan dan
olahraga telah menjadi satu gerak sosiobudaya yang amat penting di setiap negara
moden ketika ini. Hal ini menunjukkan bahawa bidang sukan mempunyai nilai tersendiri
yang cukup signifikan terhadap berbagai-bagai manfaat disemua peringkat dalam
sesebuah negara.

Akhir kata, semoga sifat dedikasi dan semangat kental setiap peserta dalam
kejohanan ini, akan berupaya menjulang nama negeri Sabah di peringkat kebangsaan.

Sekian dan Terima Kasih.

Yang Berbahagia Dr. Puan Mistirine Binti Radin
Pengarah Pendidikan Negeri Sabah

KATA-KATA ALUAN 4

DATU ROSLIN DATU SIABOK
(KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN

(PENGURUSAN BAKAT MURID)
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh/ Salam Sejahtera.
Syukur Alhamdulillah kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya dan

inayahNya Kejohanan Olahraga MSS Sabah Tahun 2020 dapat kita laksanakan dengan
jayanya. Sehubungan dengan itu, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan
dan ucapan syabas serta tahniah kepada semua yang terlibat dalam menggelolakan
kejohanan pada kali ini.

Sesungguhnya aktiviti sukan sama ada sukan olahraga atau sukan permainan
cukup penting kepada rakyat dan negara khususnya generasi anak bangsa pewaris nusa
yang tercinta. Selain daripada menjamin kecergasan, kecerdasan minda dan kesihatan,
aktiviti sukan dapat memperlihatkan murid daripada pelbagai kaum dan agama dapat
memupuk semangat kesukanan dan perpaduan sekaligus menggeratkan ikatan
silaturrahim. Sukan adalah satu kaedah untuk membina peribadi mulia dalam kalangan
pelajar.

Dalam sukan pelbagai perkara dipelajari dari patuh kepada arahan jurulatih
sehinggalah membina kesepaduan pasukan menurusi kesabaran, ketepatan masa,
bertolak ansur, berkerjasama dan sebagainya.pihak sekolah sentiasa mendukung harsat
KPM dengan sentiasa responsif terhadap keperluan pelajar ke arah pemupukan dan
membina bakat bagi murid yang berkecenderungan memilih kerjaya mereka dalam apa
jua bidang .

Ahkir kata aspek-aspek yang saya sebutkan ini amat penting sekali dalam usaha
kerajaan kita untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan dan
melonjakkan kecemerlangan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan
Induk Pembangunan Pendidikan. Tidak lupa juga saya ucapkan syabas dan tahniah sekali
lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kejohanan ini. Selamat
bertanding dengan penuh semangat kesukanan semoga kejohanan ini akan mengeratkan
lagi hubungan silaturrahim antara kita.
Sekian, terima kasih.

DATU ROSLIN DATU SIABOK
(KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN

(PENGURUSAN BAKAT MURID)
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

5 KATA-KATA ALUAN

Pegawai Pendidikan Daerah Lahad
Datu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh/ Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan
inayahNya, Kejohanan Olahraga MSS Sabah Tahun 2020 pada kali ini dapat kita
laksanakan dengan jayanya. Selain itu, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada
semua Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu.

Kita sedia maklum bahawa Falsafah Pendidikan Negara yang menjadi teras
pendidikan Kebangsaan amat menekankan perkembangan potensi individu secara
bersepadu dan menyeluruh mencakupi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh
sebab itu, kelestarian pengelolaan Kejohanan Olahraga MSS Sabah yang kita adakan ini
merupakan sebahagian daripada elemen penting dalam merealisasikan hasrat dan
matlamat Falsafah Pendidikan tersebut.

Usaha untuk mencungkil dan mengasah bakat-bakat pelajar dalam bidang
sukan sewajarnya diberikan penekanan di semua peringkat khususnya menerusi
penganjuran pelbagai kejohanan sukan. Usaha-usaha seumpama ini akan menjadi
mekanisme penting dalam melahirkan bakat-bakat sukan dan berupaya mewakili negeri
Sabah ke peringkat kebangsaan, bahkan juga bagi melahirkan jaguh sukan yang
bertaraf dunia pada masa hadapan.

Akhir kata, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang
terlbat dalam menjayakan Kejohanan Olahraga MSS Sabah kali ini. Ucapan selamat
datang dan selamat bertanding saya ucapkan kepada semua pasukan. Semoga
kejohanan ini akan merapatkan lagi hubungan silaturrahim antara kita.
Sekian, terima kasih.

Pegawai Pendidikan Daerah Lahad Datu
Merangkap Pengerusi Pengelola

Kejohanan Olahraga MSS Sabah Tahun 2020

PENGENALAN 6

7 PENGENALAN

Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan
fizikal murid selaras dengan ungkapan minda yang cerdas terletak
pada tubuh yang sihat. Dalam konteks ini, bidang sukan memainkan
peranan yang penting bagi melahirkan insan yang sihat, cergas dan
produktif agar dapat memberikan sumbangan kepada
kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justeru,
Kejohanan Sukan Olahraga (khususnya), dilaksanakan bagi
menarik minat murid agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif.

Kejohanan Sukan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah
(MSSS), merupakan kejohanan sukan yang dilaksanakan setiap
tahun seperti yang terkandung dalam Takwim Majlis Sukan Sekolah
Sabah (MSSS) Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.

Pada tahun ini, Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu
mengambil kesempatan dan peluang dengan sokongan dari
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, untuk menawarkan diri sebagai
pengelola Kejohanan Sukan Olahraga kali ke-52, Tahun 2020.

OBJEKTIF DAN MATLAMAT 8

Kejohanan ini dapat mencungkil menonjolkan bakal atlet olahraga untuk dibawa
ke peringkat lebih tinggi khususnya ke Kejohanan Olahraga MSSM
(Kebangsaan).

Memberi peluang penyertaan kepada atlet dari 24 buah PPD Sabah.

Mewujudkan kolaborasi di kalangan Jurulatih dan atlet dari 24 PPD Sabah
untuk berkongsi kepakaran / pengalaman di samping bersaing secara sihat
dan positif.
Sebagai platform pembangunan sukan olahraga yang berterusan.

Memupuk hubungan dan kerjasama yang erat dalam kalangan agensi luar
terutamanya Majlis Sukan Negeri Sabah dalam pembangunan sukan negeri
Sabah.

Memperkasakan Sukan dan Kokurikulum di peringkat negeri. Menggalakkan
penglibatan pelajar dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan dan kemahiran
sukan dalam kejohanan ini.

9 SASARAN PENYERTAAN

Bil Kontinjen Bilangan Bilangan Pegawai Jumlah

Majlis Sukan Sekolah Peserta 80
80
Daerah (MSSD) L&P 12,15,18 Ketua Pengurus Jurulatih 80
Kontinjen 80
TKB 6 13 80
1 6 13 80
1 MSSD LAHAD DATU 60 1 6 13
1 6 13 80
2 MSSD KUNAK 60 1 6 13 80
1 6 13 80
3 MSSD TAWAU 60 1 80
80
4 MSSD SEMPORNA 60
80
5 MSSD SANDAKAN 60 80
80
6 MSSD 60 1 6 13 80
KINABATANGAN 60 1 6 13 80
1 6 13 80
7 MSSD BELURAN 1 6 13 80
1 6 13 80
8 MSSD TELUPID 60 80
80
9 MSSD RANAU 60 80
80
10 MSSD TUARAN 60 80
1920
11 MSSD KOTA 60 1 6 13
KINABALU 60 1 6 13
1 6 13
12 MSSD PENAMPANG 1 6 13
1 6 13
13 MSSD KUDAT 60 1 6 13
1 6 13
14 MSSD KOTA BELUD 60 1 6 13
1 6 13
15 MSSD KOTA MARUDU 60 1 6 13
1 6 13
16 MSSD PITAS 60 1 6 13
1 6 13
17 MSSD BEAUFORT 60 24 144 312

18 MSSD PAPAR 60

19 MSSD SIPITANG 60

20 MSSD KUALA PENYU 60

21 MSSD KENINGAU 60

22 MSSD TAMBUNAN 60

23 MSSD PENSIANGAN 60

24 MSSD TENOM 60

JUMLAH 1440

PENGINAPAN KONTINJEN 10

Kontinjen Tempat / Sekolah Pegawai Perhubungan
Bil Majlis Sukan Sekolah
SMK SEPAGAYA Penolong Kanan Kokurikulum.
Daerah (MSSD) SK SEPAGAYA - En. Rosbert @ Muhammad Bin
1. MSSD LAHAD DATU SMK TERUSAN Jalilul (0135431695)
SK TERUSAN Penolong Kanan Kokurikulum.
2. MSSD TAWAU SK BINUANG Pn. Marjani Abdul (01126891469)
3. MSSD KUNAK SK BATU 6½ Penolong Kanan Kokurikulum
En. Abdul Wahid Aliasgar
4. MSSD SEMPORNA SJKC CHEE VUN (0138510251)
5. MSSD SANDAKAN Penolong Kanan Kokurikulum
6. MSSD KINABATANGAN Pn. Jurairah (0138719978)
Penolong Kanan Kokurikulum
7. MSSD BELURAN
8. MSSD TELUPID En. Hamzani (0109491117)
9. MSSD RANAU Penolong Kanan Kokurikulum
10. MSSD TUARAN En. Zainuddin Relay
11. MSSD KOTA KINABALU (01116017668)
12. MSSD PENAMPANG Penolong Kanan Kokurikulum
En. Lee Ket Fah (0168263856)

SK LAHAD DATU IV Penolong Kanan Kokurikulum
SK PAYANG
Pn. Juraidah (0135504056)
SJKC YUK CHOI Penolong Kanan Kokurikulum

(0198931203)
Penolong Kanan Kokurikulum

Pn. Siow Pui Nam @ Sandra

(0168206656)

11 PENGINAPAN KONTINJEN

Kontinjen Tempat / Sekolah Pegawai Perhubungan
Bil Majlis Sukan Sekolah
SMK AGASEH Penolong Kanan Kokurikulum
Daerah (MSSD) En. Ahmad Parakasi (0138866501)
13 MSSD KUDAT

14 MSSD KOTA BELUD

15 MSSD KOTA MARUDU Penolong Kanan Kokurikulum
16 MSSD PITAS SK LAHAD DATU III En. Sapihi (0138304059)
17 MSSD BEAUFORT
18 MSSD PAPAR SK PEKAN Penolong Kanan Kokurikulum
19 MSSD SIPITANG Pn. Melati Pandi (0124633561 /
20 MSSD KUALA PENYU 0142009561)

SK LAHAD DATU II Penolong Kanan Kokurikulum
En. Loo Hui Hon (0138869007)

21 MSSD KENINGAU SJKC SIEW CHING Penolong Kanan Kokurikulum
22 MSSD TAMBUNAN SM ST DOMINIC En. Khoo Tse Vun (0198423862)
23 MSSD PENSIANGAN Pengetua
24 MSSD TENOM SK ST DOMINIC Pn. Wong Vui Hang (0198838686)
Penolong Kanan Kokurikulum
En. Azmi Teo (0142847414)

25 PEGAWAI TEKNIKAL Pusat Kokurikulum, Pegawai Penyelaras Pusat Ko
Kem Semulung En. Redzuan Binting
(01126699049)

AHLI JAWATANKUASA INDUK MSS SABAH 12

Penaung KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
Penasihat PENGARAH BAHAGIAN SUKAN, KESENIAN DAN KOKURIKULUM
Yang Dipertua YBhg. DR. MISTIRINE BINTI RADIN
Timbalan Yang Dipertua PENGARAH JPN SABAH
Timbalan Yang Dipertua EN MUDDIN BIN BETING
II TIMBALAN PENGARAH (SPM)
TUAN HAJI DARMAN SHAH BIN HAJI ASAKIL
Naib Yang Dipertua TIMBALAN PENGARAH
Setiausaha SEKTOR PERANCANGAN DAN PENGURUSAN DASAR (SPPD)
Naib Setiausaha I EN MOHD ZAINI BIN YANIN
Naib Setiausaha II TIMBALAN PENGARAH
Bendahari SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Ex Officio EN ABIDIN BIN MARJAN
TIMBALAN PENGARAH
Ahli Jawatankuasa SEKTOR PEMBELAJARAN (SPb)

SEMUA PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
DATU ROSLIN BIN DATU SIABOK
KPPK PENGURUSAN BAKAT MURID
CIK KASMANI BINTI HJ KUMIT
KPP PENGURUSAN BAKAT MURID
EN MOHD ADLI BIN MAHALI
PENOLONG PENGARAH / KETUA UNIT SUKAN
EN VINSON EMBARAN
KPPK SEKTOR PENGURUSAN
(KEWANGAN, AKAUN DAN PENTADBIRAN)
KETUA JEMAAH NAZIR
SEMUA KPPK SEKTOR
KETUA KAUNSELOR PENDIDIKAN NEGERI
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
SEMUA SETIAUSAHA AGUNG DAERAH

13 AHLI JAWATANKUASA INDUKPENGELOLA KEJOHANAN

Penasihat YBhg DR.MISTIRINE RADIN
Pengerusi Pengarah Pendidikan Negeri Sabah
Timbalan Pengerusi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Naib Pengerusi EN MUDDIN BETING
Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid
Setiausaha Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Penolong Satiausaha Pegawai Pendidikan Daerah
Bendahari Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu
DATU ROSLIN DATU SIABOK
Ahli Jawatankuasa Ketua Penolong Pengarah Kanan
Pengurusan Bakat Murid,
Sektor Pembangunan Murid
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
CIK KASMANI HJ KUMIT
Ketua Penolong Pengarah
Pengurusan Bakat Murid,
Sektor Pembangunan Murid
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
EN. MOHD. ADLI BIN MAHALI
Penolong Pengarah
Pengurusan Bakat Murid (Sukan),
Sektor Pembangunan Murid
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
PENOLONG PENGARAH BAKAT, SPM, JPN SABAH
EN VINSON EMBARAN
KPPK SEKTOR PENGURUSAN
(KEWANGAN, AKAUN DAN PENTADBIRAN)
DATIN AIDAH MURSHID
(KETUA PEMBANTU TADBIR, SPM)
HAJI Dr. SUHARPI BIN HAJI LASUDDANG.
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Pembangunan Murid
EN. AMIR KASAN IBNU HASSAN.
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Perancangan Dan Pengurusan
PN. AISHAH HASSAN (MEMANGKU)
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Pengurusan Sekolah
CIK HO FUI LU
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Pembelajaran
EN. MISRAN MOHD. ALI
PTPS Olahraga MSS SABAH

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA 14

Penasihat EN MUDDIN BETING
Pengerusi Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi Sektor Pembangunan Murid
Naib Pengerusi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Pegawai Pendidikan Daerah
Setiausaha Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu
Dr. HJ. SUHARPI BIN HJ. LASUDDANG
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Pembangunan Murid
Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu
EN. AMIR KASAN IBNU HASSAN.
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Perancangan Dan Pengurusan
Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu

PN. AISHAH HASSAN
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah (Memangku)
Sektor Pengurusan Sekolah
Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu

CIK HO FUI LU
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Pembelajaran
Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu

EN. RUZAIN@MADZIN BIN TEEPI
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
Sektor Pembangunan Murid
Pendidikan Daerah Lahad Datu
EN. ALYAMANI BIN MOHD. HUSSIN
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
Pembangunan Bakat Murid (Sukan)
Sektor Pembangunan Murid
Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu

15 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Penolong Setiausaha EN. BAXTER BIN JANIE
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah,
Bendahari Pembangunan Bakat Murid (Sukan),
Pegawai Teknikal Sektor Pembangunan Murid,
Ahli Jawatankuasa Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu.

EN. ABDUL RASID BIN GUMONG
PT KEWANGAN DAERAH PENGELOLA

EN. MISRAN MOHD. ALI (PTPS OLAHRAGA MSS Sabah)
ROBERT SAMAN. (PTPS MSS Daerah Lahad Datu)

: Pejabat Daerah Lahad Datu
: Semua Penolong PPD, PPD Lahad Datu
: Semua Pengetua Cemerlang / Pengetua PPD Lahad Datu
: Semua Guru Besar Cemerlang / Guru Besar PPD Lahad Datu
: PTPS Olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah (MSSS)
: PTPS Olahraga MSSD Lahad Datu
: Majlis Daerah Lahad Datu
: Pengurus, Kompleks Sukan Daerah Lahad Datu
: Bomba & Penyelamat Lahad Datu
: Polis Di Raja Malaysia, Lahad Datu
: Pejabat Kesihatan Kawasan Lahad Datu
: Jabatan Kecemasan, Hospital Lahad Datu
: Sabah Electricity Sdn. Bhd (SESB) Lahad Datu
: Jabatan Air Sabah, Lahad Datu
: Pejabat Pertahanan Awam Daerah Lahad Datu
: Pejabat RELA Daerah Lahad Datu

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA 16

BIL JAWATANKUASA AHLI / SEKOLAH

1. JK Urusetia a) Tn. Dr. Hj Suharpi Bin Hj Lasuddang (TPPD, SPM, PPD

Pengelola Lahad Datu)

b) En. Alyamani Bin Mohd. Hussin (Penolong PPD,

Pembangunan Bakat Murid, SPM, PPD Lahad Datu)

c) En. Rizwan Dahlan (Penolong PPD, Pembangunan Bakat

Murid, SPM, PPD Lahad Datu)

d) Pengurus Kompleks Sukan Lahad Datu (En. Mohd. Nazri Bin

Abdullah)

e) Kementerian Belia & Sukan Daerah Lahad Datu (En. Irwan

Iskandar)

2. JK Urusetia Pengerusi Bersama :

Kejohanan a) Pengetua SMK Sepagaya

b) Guru Besar, SK Sepagaya

c) Cik Lee Zee Ruey SMK Sepagaya

3. JK e-Buku Pengerusi Bersama :

Kejohanan & E- a) Guru Besar, SK Kennedy Bay (E-Buku Aturcara)

Buku Atur Cara b) Guru Besar, SK Terusan (Buku Atur Cara – Perasmian)

c) Guru Besar, SK Silam (Buku Aturcara – Penutupan)

4. JK Kecemasan & Pengerusi Bersama :

Perubatan a) Pengetua, SMK Tungku

b) Guru Besar, SK Batu 6½ Segama

c) APM Lahad Datu

d) Jabatan Kecemasan Hospital Lahad Datu

5. JK Penyediaan Pengerusi Bersama :

Khemah Peserta a) Guru Besar, SK Pekan

& Teknikal b) Guru Besar, SK Tanjong Paras

c) Guru Besar SK Lahad Datu IV

d) Guru Besar SK Payang

17 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

BIL JAWATAN AHLI / SEKOLAH
6. KUASA
Pengerusi:
7. JK Perasmian Pembukaan a) Guru Besar, SK Unico Desa (Majlis
8. & Penutupan
9. Penangguhan/Penutupan)
JK Persiapan Pentas & b) Guru Besar, SK Bukit Balacon (Majlis
10. Bilik VVIP;
11. Perasmian Pembukaan)
JK Ikrar Kejohanan; Pengerusi Bersama :
a) Guru Besar, SK Bikang
JK Publisiti & Seranta / P.A b) Guru Besar, SK Permai
Sistem / Media / Banner & c) Guru Besar, SJK(C) Sin Wah
Bunting / ‘Photo Pengerusi Bersama:
Booth’. a) Pengetua, SM Sains
b) Guru Besar, SK St Stephen
JK Juruacara Pengerusi Bersama :
(Majlis Pembukaan & a) Guru Besar, SK Amalania (P.A Sistem &
Penutupan & Sepanjang
Kejohanan) Seranta)
JK Kebersihan Stadium / b) Guru Besar, SK Jeroco (Banner & Bunting /
Kompleks Sukan
‘Photo Booth’)
c) Guru Besar, SJK(C) Kiau Shing (Publisiti &

Media)
d) Pejabat Penerangan, Lahad Datu
Pengerusi Bersama :
a) Guru Besar, SK Tambisan
b) Guru Besar, SK Sri Pantai

Pengerusi Bersama :
a) Guru Besar, SK Sri Darun
b) Guru Besar, SK Lok Buani
c) Majlis Daerah Lahad Datu
d) Kompleks Sukan Lahad Datu

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA 18

BIL JAWATAN AHLI / SEKOLAH
KUASA

12. JK Penyambut Tetamu & Pengerusi Bersama :

Protokol a) Sektor Pengurusan Sekolah PPDLD

b) Sektor Pengurusan Pembelajaran PPDLD

c) Pegawai SIP+ PPDLD

d) Pegawai SISC+ PPDLD

e) YDP MGB LD

f) Pengerusi PPSMS LD

13 JK Hadiah / Medal / Sijil / Pengerusi Bersama :

Cenderamata; a) Pengetua SMK Silabukan

b) Guru Besar, SK Cenderawasih

14. JK Keselamatan Pengerusi Bersama :

a) Guru Besar, SK Bangingod

b) Guru Besar, SK Sahabat 16

c) PDRM (IPD Lahad Datu)

d) RELA Lahad Datu

e) Pengawal Keselamatan Kompleks Sukan

Lahad Datu

f) Polis Di Raja Malaysia, Lahad Datu

15. JK Perbarisan Lintas Pengerusi Bersama :

Hormat, Bendera a) Guru Besar, SK Lahad Datu III

Kejohanan & Papan Tanda b) Guru Besar, Fajar Harapan

&

Tiang Bendera

16. JK Sambutan Pengerusi Bersama :

a) Guru Besar, SK Tanjung Labian

b) Guru Besar, SK Tungku

17. JK Jamuan VVIP Majlis Pengerusi Bersama :

Pembukaan Dan a) Guru Besar, SK Silabukan

Penutupan; b) Guru Besar, SK Telisai

19 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

BIL JAWATAN AHLI / SEKOLAH
18. KUASA
Pengerusi Bersama :
19. JK Gimik Perasmian
Pembukaan Dan Maskot a) Guru Besar, SK Sahabat 2
20. Kejohanan
JK Persembahan Majlis b) Guru Besar, SK Ulu Tungku
Perasmian Pembukaan &
Penutupan Pengerusi Bersama :
JK Penginapan Kontinjen
a) Pengetua, SMK Segama

b) Guru Besar, SJK(C) Yuk Choi

Pengerusi Bersama :

Pengetua, SMK Sepagaya – D’Perdana Homestay

(MSSD LD)

Pengetua, SMK Terusan – Royal Palm (Kunak)

Pengetua, SMK Agaseh - KIV

Pengetua, SM St Dominic – Silam Dynasti

Guru Besar, SK Sepagaya – Tabin Longe /

Guru Besar, SK Terusan - KIV

Guru Besar, SK Binuang – Eksecutive Hotel

Guru Besar, SK Batu 6½ Segama – Hotel Ocean

Guru Besar, SJK(C) Chee Vun - KIV

Guru Besar, SK Lahad Datu IV -

Guru Besar, SK Payang -

Guru Besar, SJK(C) Yuk Choi -

Guru Besar, SK Lahad Datu III -

Guru Besar, SK Pekan –

Guru Besar, SK Lahad Datu II -

Guru Besar, SJK(C) Siew Ching -

Guru Besar, SK St Dominic -

Pegawai Penyelaras Pusat Kokurikulum, Kem

Semulung

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA 20

BIL JAWATAN AHLI / SEKOLAH
21. KUASA
22 Pengerusi Bersama :
JK Pengangkutan a) Unit Pentadbiran, PPD Lahad Datu Pejabat
23.
JK Tajaan Kejohanan Daerah Lahad Datu
24. Pengerusi Bersama :
25 JK Penyediaan Tag AJK a) PPSMS Lahad Datu
26. Kerja & AJK Teknikal Dan b) MGB Lahad Datu
Perhubungan Kontinjen / c) Sektor Pengurusan (Kewangan, Infrastruktur
27. Nombor Peserta
(Kontinjen); dan Perolehan) PPD Lahad Datu
JK Teks Ucapan Pengerusi Bersama :
a) En. Naif ( SK Batu 6½ Segama)
JK Makanan & Minuman JK b) Pn. Julia Binti Subandi (SMK Sepagaya)
Kerja / JK Pegawai c) Majlis Kaunseling Daerah Lahad Datu
Teknikal;
JK Pasar Ria / ‘Booth’ Gerai Pengerusi Bersama :
Makanan & Minuman / a) Sektor Pembelajaran (Unit Bahasa) PPD Lahad
‘Booth’ Jualan
Peralatan & Pakaian Sukan; Datu
b) Unit Kaunselor Pendidikan PPD Lahad Datu
Pengerusi Bersama :
a) Guru Besar, SK Sabah Cocoa
b) Guru Besar, SK Telisai
Pengerusi Bersama :
a) SiSc+ PPD Lahad Datu
b) Guru Besar, SK Tawaiyari
c) Guru Besar, SJK(C) Chee Vun

JK Bacaan Doa (Perasmian Pengerusi Bersama :
Pembukaan & Penutupan) a) Unit Pendidikan Islam, SPP, PPD Lahad Datu
b) Tuan Hj. Samsuddin Bin Sabirin

21 AHLI JAWATANKUASA TEKNIKAL KEJOHANAN

BIL JAWATAN AHLI / SEKOLAH
1. KUASA
Pengerusi Bersama:
2. JK Pegawai Teknikal a) En. Misran Ali (PTPS Olahraga MSS Sabah)
3. Kejohanan b) En. Robert @ Kasman Bin Saman (PTPS
4.
5. JK Pemeriksa Dokumen Olahraga MSSD Lahad Datu)
JK Pembantu Teknikal – c) En. Awang Iswan (Penolong PTPS Olahraga
6. Acara Lari Berpagar (20
Pelajar) MSSD Lahad Datu)
7. JK Pembantu Khas Teknikal d) En. Mohd Shukari Ismail (PTPS Olahraga MSSD
& Kejohanan (5 Guru & 106
pelajar Tingkatan 6) Kunak)
JK Kepegawaian Teknikal Pengerusi Bersama :
a) Guru Besar, SK St Dominic
JK ‘T.I.C’; b) Guru Besar, SK Binuang
Pengerusi :
JK Buletin, Media & Laman a) Pengetua, SMK Terusan
Sesawang
Pengerusi :
a) Pengetua SMK Sepagaya

Pengerusi Bersama :
a) Unit Pembangunan Bakat Murid, SPM, JPN Sabah
b) Unit Pembangunan Bakat Murid, SPM, PPDLD
c) Pengetua, SMK Desa Kencana
d) Guru Besar, SK Lahad Datu II
e) PTPS MSSDLD
f) PTPS MSSS
Pengerusi Bersama :
a) Bibi Zaib Un Nesa Omar Faruk Khan(SMK Agaseh)
b) Nurliyana Binti Lasamaun (SMK Agaseh)
c) Lee Zee Ruey (SMK Sepagaya)
d) Mohd Roslan Chee (SJKC Chee Vun)
e) Abdul Khalid Bin Kadrasman (SK Sepagaya)
f) Mohammad Saffuwan Bin Mohamad Othman (SK

Pekan)
g) Mohd Izzat Firdaus Bin Sahari (SMK Agaseh
h) Ramfatullah Ramlee (SMK Agaseh)
i) Wakil JPN Sabah
Pengerusi Bersama :
a) En. Daman Bin Jemu (Pegawai BTP, PPDLD
b) En. Jill Dewin J. Gadaun (SMK St Dominic)
c) En. Saharuddin Bin Latuwo (SMK Agaseh)
d) Lamahia Laali (SMK Agaseh)
e) Mohd. Hanif Bin Mohd. Nordin (SK Lahad Datu
f) Chai Yapp Chien (Penolong PPD, SPS, Pendidikan

Swasta, PPD

22TENTATIF PERASMIAN PEMBUKAAN KEJOHANAN

MASA PERKARA
7.00 am
7.45 am Ketibaan Jawatankuasa Pengelola
8.00 am
8.30 am Ketibaan Dif-dif Jemputan
8.35 am
Ketibaan Dr Misterine Binti Radin, Pengarah Pendidikan Negeri
11.00 am Sabah
Ketibaan Perasmi
Y.A.B Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie Haji Apdal
Ketua Menteri Sabah

 Persembahan sambut tamu
 Lintas hormat kontinjen perbarisan
 Nyanyian Lagu ’Negara Ku’ & ’Sabah Tahah Air Ku’
 Bacaan doa
 Ucapan Alu-Aluan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah
 Ucapan Perasmian Pembukaan oleh Y.A.B Datuk Seri

Panglima Haji Mohd Shafie Haji Apdal (Ketua Menteri
Sabah)
 Penyampaian Cenderamata
 Upacara menaikan bendera kejohanan
 Larian dan nyalaan Obor Kejohanan.
 Pembacaan ikrar kejohanan
 Kontinjen perbarisan keluar baris
 Persembahan Pelajar SMK Segama Lahad Datu

Majlis dijangka bersurai

23 JADUAL KEJOHANAN

JADUAL KEJOHANAN 24

25 JADUAL KEJOHANAN

JADUAL KEJOHANAN 26

27 JADUAL KEJOHANAN

SENARAI ACARA 28

29 CATATAN

30

Tahniah, buat semua kontinjen!


Click to View FlipBook Version