ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น Download PDF
  • 202
  • 11
การเรียนรู้กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่งในยุคสังคมออนไลน์ ศึกษากรณีศาลจังหวัดมหาสารคาม
การเรียนรู้กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่งในยุคสังคมออนไลน์ ศึกษากรณีศาลจังหวัดมหาสารคาม
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications