The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kamaruddin Maharip, 2019-11-27 11:43:32

PP KAMARUDDIN BIN MAHARIP

PP KAMARUDDIN BIN MAHARIP

INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK

FUFT KURSUS KEPIMPINAN PEMIMPIN PERTENGAHAN
(KETUA PANITIA - SEKOLAH RENDAH)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUCHING

TUGASAN FUFT LCML

KAMARUDDIN BIN MAHARIP

11/27/2019

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

ISI KANDUNGAN

Bil Kandungan M/S

BAHAGIAN 1 PROFIL 2
2
1. Maklumat Guru LCML
7
2. Maklumat Guru Panitia 8
9
BAHAGIAN 2: KANVAS STRATEGI ANALISIS DATA ( SURVEY ) 13

3. Jadual kedatangan murid Tahun 6 Januari- Mac 17

4. Analisis Peperiksaan AT/PT 2019 20
21
5. Minit Mesyuarat Panitia/Bahan lain

6. Borang survey- SKPMg2 Standard 4

BAHAGIAN 3: ANALISIS DATA

7. Analisis jurang (Graf)

BAHAGIAN 4 MERANCANG PROGRAM

8. Borang sPeCt

9. Borang OPPM

1

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

BAHAGIAN 1: PROFIL

1. MAKLUMAT GURU LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP
Nama: 52 TAHUN
Umur: LELAKI
Jantina: BERKAHWIN
Status Perkahwinan: ISLAM
Agama: MELAYU
Bangsa: SIJIL PERGURUAN ASAS ( PENGAJIAN INGGERIS )
Maklumat Ikhtisas: MAKTAB PERGURUAN SARAWAK, MIRI
SARJANA MUDA PERGURUAN ( TESL )
Gred Semasa: UiTM KAMPUS SAMARAHAN
Pengalaman Mengajar: DG44
Mengajar Bahasa Inggeris: 28 TAHUN
28 TAHUN

2

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP
2. MAKLUMAT GURU PANITIA

Nama: ABBYNA MAZWA RAIHAN BT AMIR ABDULLAH
Umur: 37 TAHUN
Jantina: PEREMPUAN
Status Perkahwinan: BERKAHWIN
Agama: ISLAM
Bangsa: MELAYU
Maklumat Ikhtisas: SIJIL PERGURUAN ASAS ( PENGAJIAN INGGERIS )
IPG RAJANG
Gred Semasa: DG44
Pengalaman Mengajar 11 TAHUN
Mengajar Bahasa Inggeris 7 TAHUN

Nama: NUR EMMALIZAWATI BINTI ABDULLAH
No Kad Pengenalan: 800503135026
Jantina: PEREMPUAN
Status Perkahwinan: BERKAHWIN
Agama: ISLAM
Bangsa: MELAYU
Maklumat Ikhtisas: DIPLOMA PERGURUAN ( BAHASA INGGERIS / SIVIK
KEWARNEGARAAN )
Gred Semasa: INSTITUT PERGURUAN TUN ABDUL RAZAK
Pengalaman Mengajar: DG44
Mengajar Bahasa Inggeris: 11 TAHUN
11 TAHUN

3

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

Nama: FATIMAH MASRI
Umur: 56 TAHUN
Jantina: PEREMPUAN
Status Perkahwinan: BERKAHWIN
Agama: ISLAM
Bangsa: MELAYU
Maklumat Ikhtisas: SIJIL PERGURUAN ASAS ( PENGAJIAN INGGERIS )
MAKTAB PERGURUAN RAJANG
Gred Semasa: DG32
Pengalaman Mengajar: 32 TAHUN
Mengajar Bahasa Inggeris: 32 TAHUN

Nama: ISMAWARITI @ ISMAWATI BINTI JOBLI
No Kad Pengenalan: 740922135192
Jantina: PEREMPUAN
Status Perkahwinan: BERKAHWIN
Agama: ISLAM
Bangsa: MELAYU
Maklumat Ikhtisas: SIJIL PERGURUAN ASAS ( PENGAJIAN INGGERIS )
MAKTAB PERGURUAN BATU LINTANG, KUCHING
Gred Semasa: SARJANA MUDA PERGURUAN ( BAHASA INGGERIS/PJPK )
Pengalaman Mengajar: UPSI
Mengajar Bahasa Inggeris: DG44
24 TAHUN
18 TAHUN

4

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

Nama: JUDY ENDON ANAK JEPON
Umur: 55 TAHUN
Jantina: PEREMPUAN
Status Perkahwinan: BERKAHWIN
Agama: KRISTIAN
Bangsa: IBAN
Maklumat Ikhtisas: SIJIL PERGURUAN ASAS ( PENGAJIAN INGGERIS )
MAKTAB PERGURUAN SARAWAK MIRI
Gred Semasa: SARJANA MUDA PERGURUAN ( KESUSTERAAN MELAYU )
Tugas Khas: UNIVERSITI MALAYA
DG48
Pengalaman Mengajar: GURU DISIPLIN
Mengajar Bahasa Inggeris: GURU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
GURU TINGKATAN
30 TAHUN
25 TAHUN

Nama: NORAINI BT. MUSTAPA
No Kad Pengenalan: 671218135790
Jantina: PEREMPUAN
Status Perkahwinan: BERKAHWIN
Agama: ISLAM
Bangsa: MELAYU
Maklumat Ikhtisas: SIJIL PERGURUAN ASAS ( PENGAJIAN INGGERIS )
MAKTAB PERGURUAN RAJANG
Gred Semasa: DG34
Pengalaman Mengajar: 30 TAHUN
Mengajar Bahasa Inggeris: 19 TAHUN

5

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP
STATUS GURU _ MASALAH KESIHATAN

Nama: DAYANGKU NORHAIDA AWANG AHMAD
No Kad Pengenalan: 661124135520
Jantina: PEREMPUAN
Status Perkahwinan: BERKAHWIN
Agama: ISLAM
Bangsa: MELAYU
Maklumat Ikhtisas: SIJIL PERGURUAN ASAS ( PENGAJIAN INGGERIS )
MAKTAB PERGURUAN SANDAKAN, SABAH
Gred Semasa: DG34
Pengalaman Mengajar: 31 TAHUN
Pengalaman Mengajar: BAHASA INGGERIS ( 21 TAHUN )

6

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

BAHAGIAN 2:
KANVAS STRATEGI ANALISIS DATA

( SURVEY )

3. Jadual kedatangan murid Tahun 6 Januari- Mac

JANUARI FEBRUARI MAC
88% 95% 95%

PERATUS KEHADIRAN MURID TAHUN 6

95% 95% JAN
88% FEB
MAC
JAN FEB MAC

7

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP
4. Analisis Peperiksaan AT/PT 2019

ANALISIS PAT 2019
63.29

50

36.71
29

6.33 15.19 13.92 M
5 12 11 %

1.27
1

8

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

5. Minit Mesyuarat Panitia/Bahan lain

9

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

10

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

11

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

12

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

6. Borang survey- SKPMg2 Standard 4

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI

Nama guru ABBYNA MAZWA RAIHAN BT No. 820107055102
AMIR ABDULLAH KP
Tarikh B.I
Kelas 11/10/2019 M/P 9:10 - 10:10

3 ABU BAKAR Masa

Tanda Tangan Guru

ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR

4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 100.00 10.00
10 81.25 8.13
4.2 Guru Sebagai Pengawal 4.2.1 5 81.25 4.06
4.2.2 15 81.25 12.19
25 81.25 20.31
4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 5 90.63 4.53
4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.1 10 73.75 7.38
4.4.2 20 100.00 20.00

4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1 86.59

4.6 Murid Sebagai Pembelajar 4.6.1
Aktif

JUMLAH

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI

Nama guru NUR EMMALIZAWATI BINTI No. 800503135026
ABDULLAH KP
Tarikh B.I
Kelas 10/10/2019 M/P 7:10 - 8:10

6 ABU Masa

Tanda Tangan Guru

13

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR

4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 81.25 8.13
10 81.25 8.13
4.2 Guru Sebagai Pengawal 4.2.1 5 95.31 4.77
4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.2.2 15 96.25 14.44
25 81.25 20.31
4.3.1 5 95.31 4.77
10 73.75 7.38
4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.1 20 100.00 20.00
4.4.2
87.91
4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1

4.6 Murid Sebagai Pembelajar 4.6.1
Aktif

JUMLAH

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI

Nama guru FATIMAH MASRI No. KP 630929135382
Tarikh 8/10/2019 M/P B.I
Kelas 1 UTHMAN Masa 9:10 - 10:10
Tanda Tangan Guru

ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR

4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 81.25 8.13
10 81.25 8.13
4.2 Guru Sebagai Pengawal 4.2.1 5 90.63 4.53
4.2.2 15 96.25 14.44
25 81.25 20.31
4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 5 100.00 5.00
10 77.50 7.75
4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.1 20 89.31 17.86
4.4.2
86.14
4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1

4.6 Murid Sebagai Pembelajar 4.6.1
Aktif

JUMLAH

14

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI

Nama guru [email protected] Jobli No. KP 740922135192
Tarikh 30/04/19 M/P B.I
Kelas 2 Abu Bakar Masa 10:30 - 11:30
Tanda Tangan Guru

ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR

4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 81.25 8.13

4.2 Guru Sebagai Pengawal 4.2.1 10 81.25 8.13
4.2.2 5 90.63 4.53

4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 15 81.25 12.19

4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.1 25 81.25 20.31
4.4.2 5 100.00 5.00

4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1 10 85.00 8.50

4.6 Murid Sebagai Pembelajar 4.6.1 20 100.00 20.00
Aktif

JUMLAH 86.78

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI

Nama guru JUDY ENDON AK JEPON No. 641203135336
KP
Tarikh 10/10/2019 B.I
Kelas 5 UTHMAN M/P 8.10-9.10

Masa

Tanda Tangan Guru

15

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR

4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 100.00 10.00
10 81.25 8.13
4.2 Guru Sebagai Pengawal 4.2.1 5 85.94 4.30
4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.2.2 15 85.00 12.75
25 81.25 20.31
4.3.1 5 95.31 4.77
10 81.25 8.13
4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.1 20 89.31 17.86
4.4.2
86.24
4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1

4.6 Murid Sebagai Pembelajar 4.6.1
Aktif

JUMLAH

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI

Nama guru NORAINI BT. MUSTAPA No. KP 671218135790
Tarikh 24/10/19
Kelas 1 UMAR M/P B.I
Tanda Tangan Guru Masa 10:30 - 11:30

ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR

4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 87.44 8.74

4.2 Guru Sebagai Pengawal 4.2.1 10 87.44 8.74
4.2.2 5 81.25 4.06

4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 15 81.25 12.19

4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.1 25 81.25 20.31
4.4.2 5 81.25 4.06

4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1 10 88.75 8.88

4.6 Murid Sebagai Pembelajar 4.6.1 20 97.38 19.48
Aktif

JUMLAH 86.46

16

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP
7. Analisis jurang (Graf)
BAHAGIAN 3
ANALISIS DATA

ABBY EMMA FATIMAH ISMA JUDY NORAINI JUMLAH SKOR
4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.33 20.33 3.39
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.33 18.33 3.06
3.00 3.75 3.50 3.50 3.25 3.00 20.00 3.33
3.00 3.80 3.80 3.00 3.20 3.00 19.80 3.30
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 3.00
3.50 3.75 4.00 4.00 3.75 3.00 22.00 3.67
2.60 2.60 2.80 3.20 3.00 3.40 17.60 2.93
4.00 4.00 3.43 4.00 3.43 3.86 22.72 3.79

17

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

18

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP

19

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP
8. Borang sPeCt
BAHAGIAN 4
MERANCANG PROGRAM

20

FUFT LCML KAMARUDDIN BIN MAHARIP
9. Borang OPPM

21


Click to View FlipBook Version