The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nisakhaleeda, 2021-10-28 02:40:59

PSIKOMETRIK (IKP)

PSIKOMETRIK (IKP)

INVENTORI KECERDASAN
PELBAGAI (IKP)

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

KHAIRUN NISAK BINTI AHMAD
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SMK (P) METHODIST KUANTAN

TUJUAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
TINGKATAN 3

◦ MENGUKUR KEBOLEHAN SEMULAJADI DAN KEBOLEHAN YANG DIPEROLEH
◦ DESKRIPSI TEPAT PROFIL INDIVIDU
◦ MEMAHAMI KEKUATAN DAN POTENSI MURID
◦ PANDUAN PEMILIHAN KERJAYA KRITIKAL DAN REALISTIK
◦ MENINGKATKAN PEMAHAMAN SIFAT DAN PERUBAHAN INDIVIDU
◦ PERSEDIAAN MAKLUMAT PERSONALITI KERJAYA REALISTIK, MELUASKAN

APRISASI MURID

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
TINGKATAN 3

UJIAN APTITUD – UJIAN PERSONALITI –
UJIAN KECERDASAN INVENTORI MINAT
KERJAYA
PELBAGAI

AM KHUSUS
Kebolehan / bakat Kenal pasti / menilai
semulajadi, untuk belajar / kesediaan, potensi,
melakukan sesuatu dengan kesesuaian bidang / aliran
mudah dan cepat. sesuai dipelajari murid

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3
Inventori Kecerdasan Pelbagai

9 Komponen Khusus

VERBAL LOGIK
LINGUISTIK MATEMATIK

Keupayaan seseorang Keupayaan seseorang
individu menggunakan individu menggunakan
nombor dalam kehidupan
Bahasa, memahami seharian untuk membuat
maklumat dan memberi penyelesaian secara logikal
respons dalam pelbagai
bentuk set komunikasi

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3
Inventori Kecerdasan Pelbagai

VISUAL MUZIK
RUANG

Bukan verbal (pintar Keupayaan seseorang
visual dan ruang) : individu menghargai,
keupayaan seseorang
individu mengguna, menghayati dan
menganggar dan menggubah muzik.
mengintepretasi ruang.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3
Inventori Kecerdasan Pelbagai

NATURALIS INTRAPERSONA
L
Keupayaan seseorang
individu mengenalpasti, Keupayaan seseorang
individu memahami dan
menghargai alam
semulajadi. menilai kekuatan,
kelemahan, bakat dan

minat kendiri.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3
Inventori Kecerdasan Pelbagai

INTERPERSONAL KINESTATIK

Keupayaan seseorang Jasmani (pintar jasmani) :
individu berkomunikasi, Keupayaan seseorang
individu mengawal dan
berinteraksi dan memahami pergerakan
bekerjasama dengan orang tubuh.

lain.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3
Inventori Kecerdasan Pelbagai

EXISTENTIAL

Peka dan berkebolehan
membincangkan hal-hal
kewujudan seperti mencari
makna dalam kehidupan.

Sekian, terima kasih.
Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Methodist, Kuantan.


Click to View FlipBook Version