The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Info berkaitan bulan Ramadhan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Cikgu_An, 2021-04-19 02:07:02

Buletin Ramadhan 1

Info berkaitan bulan Ramadhan

Keywords: Buletin Ramadhan

MUTIARA RAMADAN 1

RAMADAN 1438H / 2021M

JAWATANKUASA BAHAYA AIR KELAPA
MUTIARA RAMADAN 1 2021
Banyak dari kita percaya
KVTAA bahawa air kelapa
PENAUNG memiliki banyak khasiat
En. Mat Ali bin Ismail terutama pada orang
(Pengarah KVTAA) yang sedang mengalami kera-
PENASIHAT cunan.
En. Zainol Azhar bin Ali Dan memang sudah
En. Jamil Bin Mohamad banyak yang membuktikan.
En Rezwan Bin Tasiman
PENGARANG Tapi tahukah kita,
Pn. Suriya Binti Jamaludin bahawa disebalik
Pn. Nur Afiqah binti Bahrim segudang manafaat
Pn. Roihan bt Abd Ghani air kelapa ada
juga bahaya yang
Berkata Ulama’: mengintai bagi yang
Sedekah itu tidak belum faham akan
memiskinkan kamu, teta- reaksi elektrolit pada
pi membuka pintu rezeki air kelapa.
kamu lebih luas. Maka Jangan sesekali
bersedekahlah. meminum air kelapa
dengan campuran
Bahawasanya Nabi SAW bersabda yang bermaksud : "Ada tiga jenis sirup dan ais batu
perkara yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. iaitu doa orang yang pada siang hari
berpuasa sampai berbuka, doa seorang pemimpin yang adil dan doa dibulan Ramadhan
itu akan membatalkan
orang yang dianiaya." (Hadis Riwayat Tirmidzi) puasa.

Cuit Ramadan Apa itu Al-Quran? Dari segi bahasa, Al-Quran bererti "yang
dibaca" atau "bacaan". Sedangkan, menurut istilah pengertian Al
Kisah sedih pembawa bekal -Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Al-
Anak minta saya buat bekal makanan pergi sekolah, lama saya tenung bekas ma- lah SWT, yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi Mu-
kanan ni. hammad dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berfungsi
Terus teringat hal 30 tahun lepas. Waktu masih belajar di sekolah rendah. Saya sebagai petunjuk / pedoman bagi umat manusia dalam men-
pergi sekolah bawa bekal. capai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai pe-
Tiba waktu rehat saya menyorok belakang sekolah. Buka bekal nasi lemak yang doman hidup, isi kandungan Al-Quran terbahagi menjadi tiga
nenek buatkan. Lapar sangat waktu tu. pembahasan pokok iaitu akidah, ibadah, dan prinsip-prinsip syari-
Belum sempat saya suap makanan dalam mulut, at .
“ Hoi bodoh. Tak malu datang sekolah bawa bekal” jerkah rakan sekolah saya.
Puiiii, dia ludah ke dalam bekal saya. Al-Quran mempunyai kedudukan sebagai sumber utama
Dia hebahkan pada rakan-rakan lain dan cikgu-cikgu di sekolah. Satu sekolah pan- hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum ke-Tuhanan, Allah telah
dang serong pada saya sebab bawa bekal. mensyari'atkan kepada para hamba-Nya. Al-Quran merupakan
Dalam usia yang begitu muda saya rasa sangat tertekan. Tak tertahan air mata. dalil pokok dan merupakan jalan untuk mengetahui hukum-
Akhirnya jatuh juga. hukum ini. Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan jalan
Balik rumah dengan bekal yang masih tak luak, saya mengadu pada nenek. pertama untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. Alasan yang
"Tok, esok tak nak dah bawa bekal. Kawan-kawan gelak. Malu". menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia
"Ha.. Tahu pun malu. Orang lain puasa, kau tak nak puasa. Esok belajar puasa. " dan hukum-hukum yang ada didalamnya merupakan undang-
nasihat nenek saya. undang yang wajib ditaati. Kebenaran dari Al-Quran tidak dira-
gukan.

Setiap muslim tentu menyedari bahwa Al-Quran adalah
kitab suci yang merupakan pedoman hidup dan dasar setiap
langkah hidup. Al-Quran bukan hanya sekadar mengatur hub-
ungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur
hubungan manusia dengan manusia serta dengan lingkungann-
ya. Itulah sebabnya, Al-Quran menjadi sumber hukum yang per-
tama dan utama bagi umat Islam. Seseorang dikatakan ber-
pegang teguh pada Al-Quran apabila selalu mengamalkan apa
yang diajarkan dalam Al-Quran dan manusia diharapkan dapat
memiliki akhlak yang terpuji.

Puasa bulan Ramadan telah difardukan pada bulan Soalan 4:
Syaaban tahun ke‐2 Hijrah. Sebelum itu amalan puasa telah Adakah harus berpuasa di Hari Syak?
pun biasa dilakukan di kalangan umat terdahulu dan ahli kitab Jawapan:
yang sezaman dengan Nabi. Hal ini berdasarkan firman Allah Hari Syak ialah hari 30 Syaaban dengan syarat pada malam 30 Syaaban itu
di dalam Surah al‐Baqarah, ayat 183: cuaca terang dan orang fasik mengatakan dia nampak anak bulan. Mengi-
kut pendapat yang kuat tidak harus berpuasa di hari tersebut kecuali puasa
Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan belum dis- qada’ dan nazar. Bagi mereka yang sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan
yariatkan lagi ketika itu. Persamaan antara mereka dengan Khamis maka harus baginya berpuasa.
umat‐umat terdahulu adalah dari segi pensyariatan puasa itu
saja. Kemudian umat Nabi Muhammad secara khususnya Soalan 5:
difardukan puasa bulan Ramadan. Benarkah tidur pada siang hari dalam bulan Ramadan itu dikira sebagai
ibadah? Jika benar tidur yang bagaimana?
Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan ber-
puasa (Ramadhan) sebagaimana diwajibkan atas orang- Jawapan:
Tidur di siang hari pada bulan Ramadan itu ibadah dan dapat pahala. Tidur
orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu ber- yang dimaksudkan itu ialah tidur kerana keletihan berpuasa. Ini bererti
semua pancainderanya tidak melakukan sebarang kegitan yang dilarang
Pada masa yang sama juga difardukan Zakat Fitrah. oleh syarak.
Pada tahun ini jugalah berlakunya peperangan Badar al-
Kubra dan umat Islam kali pertama menyambut Hari Raya Soalan 6:
pada tahun ini. Orang yang terdahulu telah diwajibkan Adakah tampal gigi pada bulan puasa membatal-
juga untuk berpuasa tetapi tanpa ditentukan pada bulan kan puasa?
Ramadan. Justeru itu, puasa orang terdahulu itu tidak Jawapan:
jauh bezanya dengan puasa umat Muhammad SAW. Ia Berikut merupakan perkara rutin berkaitan
pemeriksaan gigi yang tidak membatalkan puasa.
Sayid Qutub berkata: “Demikianlah ayat ini
menonjolkan tujuan agung dari ibadat puasa itu 1. Pemeriksaan pergigian
iaitu untuk mencapai taqwa. Taqwa itulah yang 2. Tampalan gigi
bersemarak di dalam hati ketika ia mengerjakan 3. Rawatan akar gigi
fardu puasa karena menjunjung perintah Allah dan 4. Membuat gigi palsu termasuklah pengambi-
mengutamakan keredhaan‐Nya. Taqwa itulah
yang mengawal hati dari merosakkan ibadat pua- lan acuan gigi.
sa dengan maksiat walaupun maksiat yang ber-
bisik di dalam hati. 5. Pengambilan x-ray mulut
6. Pemberian ubat bius sebelum mencabut gigi
7. Cabutan gigi
8. Tertelan air liur semasa rawatan

Seputar Ramadan HIKMAH BERPUASA DI BULAN
RAMADAN
Soalan 1:
Apakah kita dibolehkan memberus gigi selepas waktu subuh ketika Antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan:
berpuasa? 1. Puasa akan menyedarkan kita sebagai hamba
Jawapan:
Sengaja bersugi atau memberus gigi dalam berpuasa dengan benda Allah yang tidak memiliki apa-apa.
basah atau kering tidak membatalkan puasa. Menurut Imam Syafei 2. Melatih kita erti bersyukur dengan nikmat yang
memberus gigi setelah tergelincir matahari dengan tujuan untuk
menghilangkan bau mulut adalah makruh. telah Allah kurniakan
3. Mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah
Soalan 2: 4. Agar kita menjadi orang yang bertaqwa dan taat
Apakah hukum memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk dan
ketika mandi wajib selepas masuk waktu subuh? Bagaimana kita hen- perintah Allah
dak meratakan air ke dalam cuping telinga? Dikhuatiri air akan terma- 5. Melatih kejujuran seorang muslim
suk ke dalam telinga? 6. Melatih kesabaran seorang muslim
Jawapan: 7. Puasa juga menghilangkan kesombongan dan
Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk pada bulan Rama-
dan tidaklah membatalkan puasa, kerana memasukkan air di sini bukan- keangkuhan diri
lah menyedutnya hingga ke dalam tetapi cukup saja dengan mem- 8. Melatih diri untuk mendisiplinkan diri dengan wak-
bersihkan rongga hidung tersebut. Begitu juga dengan membasuh telin-
ga, cukup membasuh di luarnya saja tidaklah sampai memasukkan air ke tu
dalam rongga telinga bagi menghilangkan dahaga. Walau 9. Hubungan silaturahim menjadi lebih erat
bagaimanapun adalah lebih baik mandi wajib sebelum masuk waktu 10. Lebih peduli terhadap sesama umat Islam melalui
solat Subuh.
amalan bersedekah
Soalan 3:

Adakah boleh tidak bersahur disebabkan ma-
las untuk bangun bersahur?

Jawapan:
Yang membezakan puasa kita dengan puasa
bangsa Yahudi ialah makan sahur. Seeloknya
bangun sejam sebelum masuk waktu imsak.
Lagi lewat kita bersahur lebih berkat.

BULAN Ramadan melakarkan pelbagai peristiwa penting da- Bermula daripada saat Baginda SAW diangkat sebagai rasul, ayat
lam lipatan sejarah Islam. Selain pensyariatan puasa, peristiwa lain al-Quran mula diturunkan hinggalah berakhir sebelum
yang ditulis dengan tinta emas adalah kemenangan Islam dalam kewafatannya iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah.
Badar Kubra, pembukaan Kota Mekah, pertempuran Ain Jalut, Yom Sifat penurunan al-Quran begini ini adalah suatu hikmah yang
Kippur, intifadhah Palestin dan sebagainya. besar kepada umat Islam terdahulu.
Namun, peristiwa penting terbesar adalah penurunan al-Quran Penurunan al-Quran secara beransur-ansur adalah mengikut
atau Nuzul al-Quran yang disambut oleh kita pada bulan Ramadan. persediaan Rasulullah SAW sendiri, keperluan situasi zaman dan
Penurunan mukjizat ini dirakamkan dalam al-Quran dalam firman- menjawab persoalan semasa. Kadang-kadang ayat diturunkan
Nya: Bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi berdasarkan sesuatu masalah, menjawab pertanyaan Sahabat
petunjuk bagi manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan atau hasil sebab peristiwa yang berlaku dan kadang-kadang
petunjuk dan perbezaan (antara benar dengan salah). (al-Baqarah: merupakan suatu perintah dalam sesuatu amalan syariat.
185) Sifat penurunan begini memberi banyak hikmahnya. Ia memu-
Ayat ini jelas menunjukkan al-Quran sebagai suatu dokumen ru- dahkan Rasulullah SAW serta para Sahabat memahami,
jukan dan cahaya petunjuk kepada semua manusia. Pedoman me- menghafal dan mengamalkan ajaran al-Quran. Malah, adat jahi-
lahirkan individu atau masyarakat Islam tulen juga terkandung da- liah dan pengamalan bukan secara Islam juga dapat dibuang
lam al-Quran. sedikit demi sedikit tanpa menimbulkan kejutan kepada masyara-
Malah, penurunannya juga adalah suatu bukti kewujudan Allah kat awal Islam.
SWT serta kerasulan Muhammad SAW dengan apa yang diba- Selain itu, kategori penurunan ayat-ayat juga melambangkan
wanya. Menurut Jalaluddin al-Suyuti, al-Quran diturunkan dalam kemukjizatan al-Quran. Ini terserlah melalui penurunan kategori
dua peringkat. Peringkat pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul ayat sebelum hijrah dan selepasnya.Ayat yang diturunkan sebe-
Izzah di langit dunia secara sekali gus. lum hijrah disebutkan Makkiyah biasanya melibatkan ayat-ayat
Penurunan sekaligus ini berlaku pada malam al-Qadar di bulan pembinaan akidah, akhlak di samping keterangan tentang sifat-
Ramadan yang dirakam dalam al-Quran: Sesungguhnya Kami telah sifat ketuhanan dan keesaan Allah SWT.
menurunkan al-Quran pada malam al-Qadar. Dan apakah engkau Kategori ayat ini berlainan dengan fasa selepas hijrah yang dise-
mengetahui malam al-Qadar? Malam al-Qadar lebih baik daripada butkan ayat-ayat Madaniyah. Ayat dalam kategori kedua ini mem-
seribu bulan. (al-Qadr: 1-3) beri perhatian kepada jihad, cara amal ibadat, hukum-hakam dan
Penurunan peringkat kedua pula daripada Baitul Izzah di langit proses pengisian individu dan masyarakat Islam. Proses
dunia kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur dalam tem- penurunan al-Quran ini mempunyai kaitan yang sangat rapat
poh lebih kurang 23 tahun. dengan malam al-Qadar, bulan Ramadan dan ibadat puasa sep-
erti yang dinyatakan di atas.
Secara umum, ia mengandungi makna simbolik tentang kelebi-
hannya dan kemuliaan al-Quran yang Allah SWT kurniakan pada
kita. Oleh itu, kita sebagai umat akhir zaman yang masih boleh
menatap al-Quran sebelum kita dimatikan atau sebelum al-Quran
diangkat ke langit hendaklah mengambil beberapa langkah peru-
bahan.


Click to View FlipBook Version