The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jiraporn.suda, 2022-07-23 11:22:18

Final Project MK101

Final Project MK101

NIKE

รายงาน

วิชา Marketing (MK101)

เสนอ
อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์

จัดทำโดย
1650200122 ประภาศิริ ประเทศ
1650200395 นภัสสร กับกิว
1650201914 ณัฐธยาน์ ตระกูลนิ่มนวล
1650217480 จิราภรณ์ สุดาชม
1650217621 ฟัยรูซ การีอูมา
1650217639 เปมิกา ปานประจง
1650217712 ชลดา อ่อนศรี
1650217738 สุพิชชา พรนิคม
1650217746 มนสิชา ชัยยันต์

ปีการศึกษา 1/1 2565

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการตลาด รหัสวิชาMK101 ได้จัดทำขึ้นตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงอุดมศึกษาจากเดิมกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวัง
ให้นักศึกษาเกิดความรู้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในทางด้านการ
ตลาด(Marketing)และนำไปประกอบอาชีพได้ ในเรื่อง Marketing Mix หรือ 4P’s และ
ในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินธุรกิจผ่านเครื่องมือ (SWOT Analysis) กับการ
กำหนดเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองของ Nike คณะผู้จัดทำได้เลือกธุรกิจ Nike นี้มา
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่น่าสนใจทั้งมีการเจริญเติบโตของในทางด้านการตลาดอย่างแพร่หลาย
อีกทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นมา

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ Nike และได้รับความรู้ทำให้สามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวันได้สืบไป

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ คือ อ.เยาวลักษณ์
เอกไพฑูรย์ และนายศิริชัย พยุงทอง และขอขอบคุณเจ้าของเอกสารข้อมูลอ้างอิงทุกแห่งที่
นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานฉบับนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัด
ทำต้องขออภัย ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ หน้า
1
เรื่อง 9
ประวัติของ Nike
Marketing Mix 10
28
Product & Price 31
Place 36
Promotion 37
SWOT Analysis 38
Strengths 39
Weakness 40
Opportunity 41
Threats 42
Market Segment & Market target 45
47
เกณฑ์ที่ธุรกิจเลือกใช้หรือกำหนดตลาด แบ่งส่วนการตลาด 56
กลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรอง
ความคิดเห็นต่างๆของสมาชิกในกลุ่ม
บรรณานุกรม

ประวัติความเป็นมา

Nike เป็นบริษัทผลิตเครื่องกีฬา อย่างรองเท้า อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีบริษัทหลักอยู่ที่
สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย บิลล์ บาวเวอร์แมน และ ฟิล ไนต์
ในปี 1948 บิลล์ บาวเวอร์แมน เป็นโค้ชให้กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน มีผลงานในการแข่งขัน NCAA
outdoor championships ในปี 1962, 1964, 1965 และ 1970 เขาทำให้ทีมชาติอเมริกาพิชิตถึง 6
เหรียญทองในโอลิมปิก และฟิล ไนต์ได้รู้จักกับบาวเวอร์แมนในขณะที่เขาเป็นนักวิ่งให้กับมหาวิทยาลัยโอ
เรกอน ซึ่งทั้งคู่ต่างต้องการรองเท้าคุณภาพเยี่ยมที่มีความเบาและทนทานสำหรับการแข่งขัน จนในปี
1962 ไนต์ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลและพบว่ารองเท้ากีฬาจากประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพดี และมีราคาถูกกว่า
สินค้ากีฬาจากประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นผู้นำตลาดในอเมริกาอยู่ขณะนั้น และหลังจากที่ไนต์เรียนจบด้าน
MBA จึงได้ออกเดินทางไปทั่วโลก และไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาได้มีโอกาสพบกับ Onitsuka Tiger
Company โรงงานผลิตรองเท้ากีฬาของญี่ปุ่น และชักชวนให้ Tiger ขยายตลาดเข้ามาในอเมริกา

ไนต์ใช้ชื่อสินค้าว่า “Blue Ribbon Sports” หรือ BRS ซึ่ง

เป็นชื่อเดิมของไนกี้ และได้ก่อตั้งบริษัทร่วมกับบาวเวอร์แมนที่
ชื่อ BRS ขึ้น โดยไนต์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านการเงิน

และการตลาด ส่วนบาวเวอร์แมน ดูแลทางด้านการพัฒนา

ออกแบบรองเท้ากีฬา
ต่อมาในปี 1970 บาวเวอร์แมนทดลองทำพื้นรองเท้ายางจาก

เครื่องอบขนมวาฟเฟิลของภรรยา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สำหรับรองเท้ากีฬา ที่พื้นรองเท้าเป็นแบบที่เห็นในทุกวันนี้
ถัดมาในปี 1971 บาวเวอร์แมนจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ที่ชื่อว่า
Nike โดย Jeff Johnson (เจฟ จอห์นสัน) พนักงานคนแรก
ของเขาได้เสนอไอเดียว่า ควรเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Nike
ซึ่งเป็นชื่อเทพเจ้าหนึ่งของกรีก โดยมีความหมายว่า “เทพธิดา
แห่งชัยชนะ” และได้ว่าจ้างกราฟฟิคดีไซน์ให้ออกแบบโลโก้ใน
ตำนาน “swoosh” หรือเครื่องหมายถูกที่คุ้นตาเรานั่นเอง
ด้วยค่าจ้างเพียง 35 ดอลล่าร์ฯ เท่านั้น และในปีถัดมา BRS
และ Onitsuka Tiger ได้แยกบริษัทออกจากกันอัน

เนื่องจากความขัดแย้งกันทางธุรกิจ ในปีนี้เองได้ออกแบรนด์
ไนกี้เพื่อเจาะกลุ่มนักกีฬากรีฑาในโอลิมปิก ต่อมาในปี 1981
BRS และ Nike ได้รวมบริษัทเข้าด้วยกัน

ปี 1984 ไมเคิล จอร์แดน นักบาสเกตบอลชื่อดังได้มาร่วม

งานกับไนกี้ ซึ่งทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จทางด้านการ
ตลาด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อแบรนด์เป็นชื่อ "Jordan" และ
ในปี 1997 สินค้าประเภทเสื้อผ้าของ “M.J.” แตกไลน์ออกไป
โดยใช้ชื่อ "12-Star products" (ในปีนั้นไมเคิล จอร์แดนได้
รับเป็นผู้เล่น All-Star Game ถึง 12 ครั้ง) และไนกี้ยัง
ประสบความสำเร็จกับแคมเปญ โฆษณาชุด “Just Do It” อีก
ด้วย การใช้นักกีฬาในการเป็น Brand Endorser ยังเริ่มใช้
ในปีนี้ โดยเป็นสปอนเซอร์ให้นักเทนนิสชาวโรมาเนียชื่อ IIie
Nastase ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และ

นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือ นักบาสเกตบอลชาว

อเมริกัน ไมเคิล จอร์แดน และผลิตภัณฑ์สำหรับกีฬา

บาสเกตบอลไลน์จอร์แดน ยังทำรายได้ให้ไนกี้มหาศาล

ไนกี้เริ่มทำโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 1982 สำหรับการออก

อากาศในการถ่ายทอดการแข่งขันนิวยอร์กมาราธอน สร้างโดย บริษัท
Wieden+Kennedy โดยคำขวัญที่ว่า Just do it ซึ่งได้รับการยกย่องจาก แอดเวอร์
ไทซิ่ง เอจ ว่าเป็นหนึ่งในห้าสโลแกนแห่งศตวรรษที่ 20
ปัจจุบัน Nike มีพนักงาน 23,000 คนทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ 2 แห่ง คือที่เมืองโอ

เรกอน ประเทศอเมริกา และประเทศเนเธอร์แลนด์ กีฬาสำคัญที่ไนกี้ได้ให้การสนับสนุน คือ

บาสเกตบอล เบสบอล อเมริกันฟุตบอล เทนนิส ฟุตบอล และอื่นๆ

Marketing Mix

Product & Price

Nike Air Force1
ราคา 3,500 บาท

Nike Air Max Excee
ราคา 3,300 บาท

Product & Price

Nike Air Jordan1Mid
ราคา 4,600 บาท

Nike Dunk High Retro
ราคา 4,600 บาท

Product & Price

Nike Air Jordan1
Retro High OG
ราคา 3,439 บาท

Nike Dunk Low Retro SE
ราคา 4,400 บาท

Product & Price

Nike Waffle Debut
ราคา2,400 บาท

Nike Air Zoom
Structure 24
ราคา 4,600 บาท

Product & Price

Nike Phantom GT2
Dynamic Fit Elite FG
ราคา 8,800 บาท

Nike Air Force1
Low By You
ราคา 4,700 บาท

Product & Price

Nike Jordan Sophia
ราคา 3,000 บาท

Nike Offcourt Duo
ราคา 1,039 บาท

Product & Price

Nike Victori One
ราคา 1,100 บาท

Nike Sportwear
ราคา 900 บาท

Product & Price

Nike Sportwear Future365
ราคา 1,100 บาท

Nike Tech
ราคา 1,500 บาท

Product & Price

Nike Jordan
ราคา 900 บาท

Nike Gym Club
ราคา 1,800 บาท

Product & Price

Nike Sportwear Legacy 91
ราคา 900 บาท

Nike Jordan Jumpman
ราคา 900 บาท

Product & Price

Nike Dri- FIT AeroBill
ราคา 850 บาท

Nike Goalkeeper match
ราคา 1,100 บาท

Product & Price

Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash
ราคา 1,500 บาท

Nike Jordan Essentials
ราคา 1,200 บาท

Product & Price

Jordan x Nike Chanel Abney
ราคา 5,200 บาท

Nike
ราคา 1,400 บาท

Product & Price

Nike Sportswear Essential
Windrunner
ราคา 3,200 บาท

Nike Therma-FIT Repel Ace
ราคา 2,400 บาท

Product & Price

Nike Sportswear phoenix Fleece
ราคา 2,200 บาท

Nike Sportswear Essential
ราคา 1,400 บาท

Product & Price

Nike Sportswear Swoosh
ราคา 3,500 บาท

Nike Dri- FIT Run Division
ราคา 2,400 บาท

Product & Price

Nike Dri-FIT
ราคา 2,600 บาท

Nike Everyday
ราคา 600 บาท

Product & Price

Nike Everyday Plus Lightweight
ราคา 600 บาท

Nike Jordan Essential
ราคา 600 บาท

Place

เซ็นทรัลลาดพร้าว
(Central Ladprao)
ชั้น 3

เซ็นทรัลเวสเกต
(Central Westgate)
ชั้น 1

เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
(Central Pinklao) ชั้น
2

Place

เซ็นทรัลเวิร์ล
(Central world)
ชั้น 3

Nike Bangkok
(Siam center) unit G01 ,
G02 , G06
ชั้น G

Nike Iconsiam
ชั้น 2

Place

Nike Factory Store
เมืองทองธานี CW1
Cosmo Walk Zone

Nike Clearance Store เซ็นทรัล
มารีน่า (Central Marina)

Nike Factory Store เชียงใหม่
พลาซ่า (Chiang Mai Plaza)
ชั้น 2 โซนอควาเรียม

Promotion

Sale 70% อัมรินทร์ พลาซ่า คือการนำเสนอ
งาน Sale ที่ยิ่งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปี กับงาน
Amarin Brand Sale : Nike Sale ที่มอบ
ส่วนลดสุดพิเศษให้กับแบรนด์ Nike แบบที่ไม่
เคยมีมาก่อน สูงสุดถึง 70% กับกองทัพ
สินค้าไลฟ์สไตล์และ Sport wear คุณภาพ
พรีเมี่ยมกว่า 1000 ไอเทม ให้นักช็อปได้ช็อป
สนุกสุดคุ้มระหว่างวันที่ 9-27 ก.ค. ณ Event
hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

Promotion

โปรโมชั่น Nike Factory Outlet Sale ลดสูงสุด
70% ที่วิคตอเรียการ์เด้นส์ เป็น Sale รอบใหม่ที่ให้
คุณมาหารองเท้าคู่ใจไปใส่เตะบอลกันให้เพลิน งานนี้
พิเศษเฉพาะรองเท้าสตั๊ดลดสูงสุด 70% ที่งาน
Promotion Nike Factory Oulet Sale up to
70% Off ตั้งแต่ วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2559 นี้ที่
วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 ตั้งแต่เวลา
11.00-21.00 น.

Nike Brand Day Sale งานที่ขนมาจัดเต็ม
ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ราคาพิเศษมากมาย ลด
สูงสุด 50% ในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่
16-22 ม.ค. 2563 นี้เท่านั้น นี้เท่านั้น ที่
แผนก สปอร์ตมอลล์ ชั้น 2 ลาน Sports
HalI สยามพารากอน

Promotion

Nike จัดโปรลดราคาถึง 70% ในงานเดียวแต่มีของ
ลดให้ตั้งแต่กระเป๋า หมวก รองเท้า รวมไปถึงรองเท้า
เด็ก ( เฉพาะสินค้าบางชิ้นที่ร่วมรายการ ) ตั้งแต่วันที่
27 ต.ค. - 10 พ.ย. 64 ณ Nike Sports Hall ชั้น
2 สยามพารากอน

Nike รวมไอเทมลดแรงทั้งร้าน สูงสุด 50%
ของเยอะ สต๊อกแน่นแบบไม่พูดเยอะ ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อ กางเกง รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ ตั้งแต่ 25
มี.ค 64 ไปจนกว่าของจะหมด เฉพาะสาขาที่เข้า
ร่วมรายการ ( Nike Bangkok Siam Center
, Nike Icon , Nike CentralWorld , Nike
Central Westgate , Nike Central
Pinklao , Nike Central Floresta Phuket )

Promotion Nike Shop by Playground360 มอบโปรโมชั่น
สุดพิเศษสำหรับวันแม่ในปี 2562 นี้ สินค้าไนกี้ลด
Nike End of season เริ่มแล้ว ลดเดือดๆ กลางปี สูงสุดถึง 40% ทั้งรองเท้าวิ่ง รองเท้ากีฬา แฟชั่นรุ่น
สูงสุดถึง 70%ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า รองเท้าวิ่ง กระเป๋า
ไอเทมสายแฟ ของผู้ชาย ผู้หญิง รวมไปถึงของเด็ก ดัง สุดฮิตมากมาย รวมไปถึงเสื้อผ้า ชุดกีฬา ผู้ชาย ผู้
สินค้าราคาปกติ ซื้อ 1 ชิ้นลด 15% ซื้อ 2 ชิ้น ลด
20% ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 มิ.ย. 64 ที่ Nike หญิง และอื่นๆอีกมากมายระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่
Sports Mall ใน The Mall สาขา สยามพารากอน, วันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 ที่ ช็อป ไนกี้ Shop
เอ็มโพเรียม, เอ็ทควอเทียร์, บางกะปิ, บางแค, Nike by Playground360 ทุกสาขา ** พิเศษ
ท่าพระ, งามวงศ์วาน, โคราช และบลูพอร์ต (ยกเว้น เฉพาะที่ Nike Shop สาขา เซ็นทรัล ศาลายา ลดทั้ง
Bluport และ Donmuang) ร้าน สูงสุด 50%

Promotion

NIKE ขนกองทัพสปอร์ตไอเทมที่มาพร้อม
โปรโมชั่นสินค้าลดสูงสุดถึง 60% ทั้งรองเท้า
กระเป๋า ชุดออกกำลังกาย แถมมาในราคาเอา
ท์เล็ตสุดคุ้ม ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 2564 ที่
เซ็นทรัล วิลเลจเท่านั้น

Nike สินค้ากีฬา ลดสูงสุด 30% + คูปอง
ลดเพิ่ม 10% เพียงเลือกช้อป รองเท้าสตั๊ด
รองเท้าฟุตบอล ลูกฟุตบอล เสื้อฟุตบอล
สปอร์ตบรา รองเท้าแตะ และกระเป๋าเป้
เป็นต้น ที่ Supersports

SWOT
Analysis

Strength
Ss

- Nike เป็นแบรนด์ที่มีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากที่มีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี
1964 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงโด่ง

ดังและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่าง
ประเทศ
- Nike มีพันธมิตรทางธุรกิจและเงินทุนที่ดีจึง

ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าที่สูง
- Nike เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงจึงทำให้

มีความสามารถทางการตลาดที่เหนือกว่าแบรนด์

อื่ น
- Nike เป็นรองเท้าที่มีคุณภาพในการใช้งานที่ดี

เพราะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกีฬาจึงใช้วัสดุที่เหมาะ

สำหรับการเคลื่ อนไหวอย่างคล่องตัวและการทำ

กิจกรรมต่างๆ

Weakness

W

-เป็นสินค้าที่เหมาะกับผู้ที่มีกำลังทรัพย์
ในการซื้อ เนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
สูงในการผลิตจึงทำให้ต้นทุนมีราคาที่
สูงตามไปด้วย
- มีสาขาเยอะแต่ไม่กระจายทั่วทั้ง
ประเทศจึงทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ใน
ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้
อย่างทั่วถึง

Opportunity

O - การที่ Nike ได้รางวัล Outdoor Grand Prix ในงาน
Cannes Lions 2019 ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ในหมวดสื่อ
โฆษณากลางแจ้งที่ได้ Colin Kaepernick อดีตนัก

อเมริกันฟุตบอลที่ต่อต้านการเหยียดสีผิว พร้อมกับข้อความ
Believe in something, Even if it mean sacrificing

everything (เชื่อมั่นในบางสิ่ง แม้ต้องสูญเสียทุกสิ่ง) จึง
ทำให้เกิดกระแสและความประทับใจในกลุ่มลูกค้าผิวสีและ

ลูกค้าทั่วไป
- ในปัจจุบันมีตลาดเกิดใหม่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ Nike ได้มี
โอกาสในการตีตลาดใหม่ มีพื้นที่และช่องทางการขายมากขึ้น

ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
- มีนวัตกรรมและอุปกรณ์ในการผลิตใหม่ๆ จึงทำให้สินค้ามี

คุณภาพที่สูงขึ้นและสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- มีกระแสนิยมเนื่องจาก Nike ผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวน

จำกัดจึงทำให้กลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากกว่าจำนวน

สินค้าที่ผลิตออกมาเลยทำให้มีการอัพราคาสินค้าจากกลุ่มผู้

บริโภคบางกลุ่มที่ซื้อมาเพื่อขายต่อ สินค้าจึงเป็นกระแสมาก

ยิ่งขึ้น

Threats

T

- เศรษฐกิจในปัจจุบันย่ำแย่ เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 จึงทำให้ผู้บริโภคไม่มี
กำลังทรัพย์ในการซื้อสินค้าเลยทำให้ยอดขาย
ลดลง
- มีแรงกดดันในการแข่งขันสูงเนื่องจากมีคู่
แข่งเป็นจำนวนมาก
- รองเท้าบางรุ่นทำออกมาได้ไม่ตรงความ
ต้องการของลูกค้าจึงทำให้เสียฐานผู้บริโภค
บางกลุ่มไป
- ในปัจจุบันมีสินค้าลอกเลียนแบบเกิดขึ้น
มากมาย ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนหันไปซื้อ
สินค้าลอกเลียนแบบ เนื่องจากมีราคาที่ถูก
กว่า และลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับของ
แท้ จึงทำให้ยอดขายของแบรนด์ลดลง

Marketing
Target



Marketing
Segment

Market Segment

เกฑณ์ที่ธุรกิจเลือกใช้และกำหนดการตลาด
แบ่งส่วนการตลาด

เกณฑ์เชิงประชากรศาสตร์
อายุ - อายุต่ำกว่า 11 ปี - อายุ 15-25 ปี
อายุ 25-35 ปี - อายุ 35 ปีขึ้นไป
เพศ - เพศชาย - เพศหญิง

เกณฑ์เชิงพฤติกรรมประเภทสินค้า
รองเท้ากีฬา
รองเท้าแตะ
เสื้อผ้ากีฬาของเด็กและผู้ใหญ่
เสื้อผ้าลำลองของเด็กและผู้ใหญ่
เครื่องประดับ
อุปกรณ์กีฬา
สินค้าไอคอนจาก nike

สถานที่ใช้สินค้า
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่สนามกีฬา
ใช้ที่สถานที่ท่องเที่ยว

Market Segment

ช่องทางทำให้รู้จักธุรกิจและเกิดการซื้อสินค้า
ผ่านทางเว็บไซต์ online
ผ่านทางห้างสรรพสินค้า
การมีส่วนร่วมของลูกค้า และสร้างความภักดีต่อแบรนด์
Digital marketing
Customer Care

เกณฑ์เชิงจิตวิทยาความเหมาะสม
-ไลฟสไตล์
-ความชื่นชอบ
-บุคลิคภาพ
-ราคามีความเหมาะสม
-ราคาไม่มีความเหมาะสม

Market Segment

สิ่งที่ชื่นชอบในแบรนด์
-คุณภาพของสินค้า
-ชอบที่เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
-ดีไซน์ทันสมัย
-สีที่ถูกใจ
-การบริการที่ดี
-ชื่นชอบโลโก้
-ชื่นชอบใน Brand Ambassador
-ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง
-ชอบสโลแกน just do it

Market Target

กลุ่มเป้าหมายหลัก

คือกลุ่มลูกค้าตั้งแต่อายุ 18 ปีถึงช่วงอายุ 29 ปี
เป็นกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทำงานมีความชื่นชอบและ
สนใจในการเล่นกีฬาไปจนถึงชื่นชอบในตัวแบรนด์
สินค้าที่มีทั้งในด้านรองเท้ากีฬา รองเท้าแฟชั่น
รองเท้าเพื่ อสุขภาพไปจนถึงสินค้าอื่ นๆภายใต้
แบรนด์Nike จึงต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพที่มากเพียงพอในการใช้งานอย่างคุ้ม
ค่า และมีกำลังซื้อในการเลือกซื้อสินค้าที่มีราคา
ตามคุณภาพตามมาตรฐานของแบรนด์

Market Target

กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ช่วงอายุ 15 ถึงช่วง
อายุ 25 ปี ที่มีความชื่นชอบในตัวสินค้าไปจนถึง
การออกแบบสินค้าของแบรนด์ Nike ที่มีความ
สวยงามตามความต้องการของผู้บริโภครวมไป
ถึงผู้บริโภคเลือกที่จะลองสินค้าใหม่ๆที่ทาง
แบรนด์ได้ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
การใช้ในชีวิตประจำวัน และรวมไปถึงกลุ่มลูกค้า
ที่มีความต้องการตามสังคมนิยมที่มีออกมาอยู่
เรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะ
ปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจไนกี้ประสบความสำเร็จต่อไป

“แบรนด์ Nike สาขาที่มีส่วนมากจะมีแค่ในห้าง
ใหญ่ๆหรือตัวเมืองเป็นหลักจึงทำให้กลุ่มลูกค้าที่
อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายถึงแม้จะมี
บริการจัดส่งและสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็ควรที่จะมี
สาขาที่เปิดกระจายตามต่างจังหวัดเพื่อเป็นการ
รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ด้วย”

1650200122
นางสาวประภาศิริ ประเทศ เลขที่ 6

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะ
ปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจไนกี้ประสบความสำเร็จต่อไป

“อยากให้แบรนด์มีสินค้าตามเทศกาลต่างๆ
เป็นธีม เป็นคอลเลคชั่น สำหรับคนที่ชอบสะสม
จะได้ซื้อเก็บไว้ได้ หรือซื้อใส่ก็เข้ากับเทศกาล ”

1650200395
นางสาวนภัสสร กับกิว เลขที่ 15

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะ
ปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจไนกี้ประสบความสำเร็จต่อไป

“แบรนด์ควรผลิตดีไซน์เเละลูกเล่นของสินค้า
เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเเละเเต่ละช่วง
วัยเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆของกลุ่ม
ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายเเละควรเพิ่มสาขา
เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง”

1650201914
นางสาวณัฐธยาน์ ตระกูลนิ่มนวล เลขที่ 83

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะ
ปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจไนกี้ประสบความสำเร็จต่อไป

“แบรนด์Nikeเป็นแบรนด์ที่เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายได้หลาก
หลาย ทั้งวัยรุ่นไปจนถึงวันทำงาน กลุ่มคนมีฐานะและไม่มี
ฐานะและสินค้าแต่ละอย่างของNikeก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่
ต่างกันด้วยทั้งรองเท้ากีฬา หมวก จนไปถึงเสื้อผ้า ซึ่งสินค้า
บางอย่างก็มีราคาที่อาจจะไม่สมกับตัวสินค้ามากนักเลยคิดว่า
ควรจะปรับเปลี่ยนราคาในบางสินค้าดู และในเรื่องของสินค้า
บางรุ่นที่มีไม่มากพอตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้า
ขาดตลาด บางสาขาก็ยังไม่มี ควรปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ด้วย”

1650217480
นางสาวจิราภรณ์ สุดาชม เลขที่ 154


Click to View FlipBook Version