The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noorzaironnajaihan, 2021-11-26 09:19:58

PEMBELAJARAN KOPERATIF SIRI 4

PEMBELAJARAN KOPERATIF SIRI 4

SK SUNGAI MANGGIS
42700 BANTING
SELANGOR

PEMBELAJARAN KOPERATIF
SIRI 4

YAKIN PASTI JAYA

1. Membentuk – Berkongsi – Mendengar
– Mencipta

Karl A. Smith, University of Minnesota

• Membentuk sesuatu jawapan secara
individu.

• Berkongsi jawapan dengan pasangan.
• Mendengar dengan teliti jawapan

pasangan.
• Mencipta jawapa baharu selepas

perbincangan.

2. SEMAKAN PASANGAN

(PAIR – CHECK)

• Setiap kumpulan terdiri daripada dua
pasangan (4 orang).

• Setiap pasangan terdiri daripada Murid A
dan Murid B.

• Setiap kumpulan diberikan dua atau lebih
soalan / masalah.

• Murid A menyelesaikan masalah pertama,
sementara Murid B membimbing.

• Murid B menyelesaika masalah kedua,
sementara Murid A membimbing.

• Semak dengan pasangan laian dalam
kumpulan.

Sekiranya jawapan berbeza, fikirkan sebab-
sebabnya.

Pestikan setiap ahli kumpulan bersedia
menerangkan jawapan kepada kumpulan
lain jika perlu.

Peringatan:

a. Semasa giliran menyelesaikan masalah,
nyatakan langkah-langkah yang diambil,
pasangan akan menolong jika
menghadapi kesukaran.

b. Semasa giliran membimbing, beri isyarat
dan galakan, serta menyoal tetapi
jangan hanya memberi jawapan.

3. Roundrobin/Roundtable

-Susan Ledlow, Arizona State University

a. Menjawab secara lisan mengikut

giliran

v Dengar soalan dengan baik, fikirkan jawapan
yang sesuai.

v Sumbangkan satu jawapan secara lisan.
v Dengar jawapan yang disebut oleh ahli

kumpulan.
v Sumbangkan lagi jawapan anda yang belum

disebut oleh ahli kumpulan.
v Teruskan sumbangan jawapan secara bergilir

sehingga masa tamat.

b. Menjawab secara menulis mengikut giliran

Keluarakan sehelai kertas untuk kegunaan
kumpulan.

Dengar soalan dengan baik, fikirkan jawapan
yang sesuai.

Tuliskan satu jawapan atas kertas.
Berikan kertas itu kepada ahli kumpulan di

sebelah kiri.
Baca semua jawapan yang ditulis oleh ahli

kumpulan dan tuliskan jawapan yang baru.
Teruskan menulis jawapa secara bergilir

sehingga masa tamat.

4. Aktiviti Penyelesaian Masalah Secara
Berkumpulan

Karl A. Smith, University of Minnesota

Permulaan : Guru menyediakan solan untuk
dibincangkan.

Komponen Koperatif : Hanya satu jawapan
daripada setiap kumpulan diperlukan. Semua
ahli mesti bersetuju dan menerangkannya.

Akauntabiliti inividu : Setiap ahli kumpulan aka
dipanggil secara rambang untuk menjelaskan
jawapan kumpulan.

Tingkah laku sosial yang dijangkakan.

I. Penglibatan semua ahli
II. Mendapat persetujuan bersama mengenai

sesuatu masalah.

5. Tulis – Berpasangan- Berhadapan

• Tulis sebanyak mungkin jawapan.
• Buat satu rarisa melintang slepas

jawapan terakhir.
• Murid membandingkan jawapan dengan

pasangan.
• Murid menulis jawapan pasangan yang

berbeza dengan jawapannya.
• Buatkan satu garisan melintang selepas

jawapa terakhir.
• Bandingkan jawapan dengan pasangan

yang lain dalam kumpulan sendiri.
• Tambahkan lagi jawapan.
• Bentangkan jawapan kumpulan dengan

kelas apabila diminta oleh guru.


Click to View FlipBook Version