The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Haji_Mohd_Asri, 2019-12-11 21:10:47

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL

KOMUNITI PEMBELAJRAN PROFESIONAL

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

KOMUNITI

PEMBELAJARAN

PROFESIONAL

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

PENGAJARAN
BERSAMA

RAKAN GURU

KAJIAN / PLC TUNJUK CARA
PENYELIDIKAN DALAM
PENGAJARAN
PENGAJARAN
GURU

PERKONGSIAN SISTEM
PINTAR SOKONGAN

(KOLABORATIF) RAKAN
SEKERJA

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SISTEM YANG TELAH DIGUNAKAN DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DI
NEGARA-NEGARA MAJU

PENGAJARAN BERSAMA RAKAN SEBAYA (TEAM TEACHING)
TUNJUK CARA DALAM PENGAJARAN (LESSON DEMONSTRATION)
SISTEM SOKONGAN RAKAN SEKERJA (BUDDY SUPPORT SYSTEM)
PERKONGSIAN PINTAR ANTARA KOMUNITI SEKOLAH DAN LUAR SEKOLAH
PENGAJARAN SECARA KOLABORATIF (COLLABORATIVE TEACHING)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

2011 ~ KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MELALUI BAHAGIAN
PENDIDIKAN GURU TELAH MENGORAK LANGKAH DENGAN
MELAKSANAKAN PLC PADA 289 PANITIA DI 289 BUAH SEKOLAH
YANG BERPRESTASI RENDAH MELALUI STRATEGI ‘LESSON STUDY’

2012 ~ USAHA DITERUSKAN PADA 107 PANITIA DI 107 BUAH SEKOLAH
DENGAN PENAMBAHAN PELBAGAI TEKNIK PLC TERMASUKLAH
‘PEER COACHING, LEARNING WALK DAN SHARING SESSION

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

DIALOG PENGSWASTAAN FOKUS SECARA KOLABORATIF NORMA DAN
REFLEKTIF AMALAN KOLEKTIF NILAI

PEMBELAJARAN DIKONGSI
MURID BERSAMA

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

PENGSWASTAAN
AMALAN

JELAJAH BIMBINGAN RAKAN
PEMBELAJARAN SEBAYA ATAU

(LEARNING WALK) PEMBIMBING INSTRUKSI

SESI (PEER COACHING /
PERKONGSIAN INSTRUCTION COACHES)

GURU BELAJAR
MENGGUNAKAN RPH
(TEACHER SHARING
SESSIONS) (LESSON STUDY)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

JELAJAH
PEMBELAJARAN

(LEARNING WALK)

OBJEKTIF

• MENGUMPUL BAHAN BUKTI AKSI PEMBELAJARAN
YANG DIPERHATIKAN DALAM BILIK DARJAH

• BERBINCANG DENGAN AHLI KUMPULAN BERDASARKAN
BAHAN BUKTI YANG DIKUMPUL

• BELAJAR DARIPADA AMALAN PDP YANG BAIK
UNTUK DIRI SENDIRI DAN KUMPULAN GURU

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

JELAJAH
PEMBELAJARAN

(LEARNING WALK)

LANGKAH 1

(PENUBUHAN KUMPULAN / PASUKAN)

• TERDIRI DARIPADA ANGGOTA PANITIA

• DIKETUAI OLEH ‘LEAD WALKER’

• BERKUMPUL DAN BERBINCANG BERKAITAN FOKUS

• MEMILIH DAN MENETAPKAN KELAS, WAKTU DAN TARIKH

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

PENETAPAN FOKUS UNTUK PEMERHATIAN

LANGKAH
I

PENGUMPULAN BAHAN BUKTI DARIPADA
LANGKAH KELAS-KELAS SEMASA PEMERHATIAN

II

LANGKAH PERKONGSIAN DAPATAN DENGAN
III SEMUA GURU

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

JELAJAH
PEMBELAJARAN

(LEARNING WALK)

LANGKAH 1

(PENETAPAN FOKUS UNTUK PEMERHATIAN)

• BOLEH DIPERHATIKAN DALAM BILIK DARJAH

• DINYATAKAN DENGAN JELAS

• BERKAIT DENGAN PENINGKATAN PROFESIONALISME

• MEMPUNYAI KEPENTINGAN BERKAIT RAPAT
•DENGAN KEUTAMAAN SEKOLAH

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

JELAJAH
PEMBELAJARAN

(LEARNING WALK)

LANGKAH 1

(PENETAPAN FOKUS UNTUK PEMERHATIAN)

• TEKNIK PENYOALAN
•PENGGUNAAN BAHAN BANTU BELAJAR
• SUASANA FIZIKAL BILIK DARJAH (PDPA 21)

• AMALAN PENILAIAN BERKESAN
• PENGLIBATAN MURID

• ARAHAN GURU SEMASA PDP
• PENGGUNAAN PAPAN PUTIH / HITAM

• PENGGUNAAN ICT

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

JELAJAH
PEMBELAJARAN

(LEARNING WALK)

LANGKAH 2

(PELAKSAAN SESI JELAJAH PEMBELAJARAN)

• PERBINCANGAN PRAPERMERHATIAN
• LAWATAN KE BILIK DARJAH

•PERBINCANGAN PASCAPEMERHATIAN

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

JELAJAH
PEMBELAJARAN

(LEARNING WALK)

LANGKAH 3

(HASIL DAPATAN)

• HASIL DAPATAN DAN AMALAN TERBAIK AKAN DIKONGSI
BERSAMA KALANGAN GURU DALAM JANGKA MASA
SATU MINGGU SELEPAS SESI DIJALANKAN

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

MULA Kelas 1 Perbincangan
Perbincangan (10 minit) Koridor 1
Prapemerhatian (5 minit)
Perbincangan
(15 minit) Koridor 2 Kelas 2
(5 minit) (10 minit)
Kelas 3
(10 minit) AKHIR Perkongsian
Perbincangan bersama semua
Perbincangan Pascapemerhatian
Koridor 3 guru
(5 minit) & Refleksi (dalam masa
(15 minit)
Seminggu)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

HASBROUCK 1997

Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau
Pembimbing Instruksi merujuk kepada strategi

secara sistematik untuk memerhatikan
pengajaran guru lain dengan menggunakan

kitaran prakonferensi, pemerhatian dan
pascakonferensi ialah satu daripada strategi

untuk memperbaiki pelaksaan kurikulum
terhadap strategi teknik dan kemampuan guru

dalam pembelajaran

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

Bimbingan rakan sebaya ialah satu proses
yang melibatkan dua atau lebih rakan

profesional bekerja bersama-sama untuk
mencerminkan almalan semasa, berkembang,
menghalusi, dan membina kemahiran baharu,

berkongsi idea, mengajar antara satu sama
lain, menjalankan penyelidikan bilik darjah,
atau menyelesaikan masalah di tempat kerja

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

MENURUT SHULMAN (1991) :

PEER COACHING (PC) IALAH SATU
SITUASI YANG MEMBOLEHKAN GURU

BERKONGSI PENGALAMAN
PENGAJARAN DAN PENGETAHUAN
PEDAGOGI DI DALAM BILIK DARJAH

TANPA SEBARANG PAKSAAN

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

GURU MENGAJAR
MODEL PENGAJARAN

Guru yang mengajar
manakala jurulatih (coach)
dan guru-guru lain akan memerhati

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

PRAKONFERENSI

~ PENENTUAN TOPIK
~ PENENTUAN OBJEKTIF
~ APA YANG HENDAK DILIHAT
~ CARA PENGUMPULAN DATA

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

PEMERHATIAN

~ MENCATAT
~ MEREKOD
~ SENARAI SEMAK
~ CARTA DAN JADUAL
~ GAMBAR DAN VISUAL

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ATAU PEMBIMBING INSTRUKSI

(PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COACHES)

PASCAPEMERHATIAN

~ PENGAJAR / GURU MEMBUAT PENIALAIAN KENDIRI
BERDASARKAN SITUASI DALAM KELAS

~ PEMERHATI MENYATAKAN SKOP / FOKUS YANG
DIJADIKAN PEMERHATIAN

~ KONGSI DATA DAN BERI KOMEN
~ BERI CADANGAN SEKIRANYA DIMINTA
~ MINTA PENGAJAR / GURU MENYATAKAN TINDAK SUSUL

UNTUK PENAMBAHBAIKAN KENDIRI

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

BRISCOE DAN PETERS (1997)
~ Guru kurang berkolaboratif antara satu sama lain.
~ Mereka menguruskan bahan mereka sendiri dan

menyimpan amalan pedagogi untukkegunaan
sendiri.

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

Sesi perkongsian bermatlamat meningkatkan
kualiti perkongsian ilmu antara anggota melalui

penyebarluasan pengetahuan, kemahiran,
pengalaman dan amalan pedagogi sedia ada

dalam sesebuah komuniti.

Perkongsian ini membolehkan ahli belajar
sesama sendiri bagii memahami dunia
pengetahuan dan persekitaran mereka.

Perkongsian guru merupakan satu elemen
penting dalam perkembangan profesionalisme
seorang guru (teacher profesional development)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

Sekumpulan guru (daripada institusi yang sama
atau yang berbeza) bertemu secara kerap atau

berkala secara formal untuk berkongsi
pengetahuan, kemahiran, pengalaman, dan

amalan pedagogi yang terbaik.

Tidak dihadkan jumlah anggota kumpulan tetapi
minimum 2 orang yang berkongsi pengalaman

sesama sendiri

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

JENIS-JENIS PERKONGSIAN

a) Perkongsian Bahan Maujud
~ bahan bantu belajar / bahan bantu mengajar
~ laman sesawang
~ lembaran kerja
~ rancangan mengajar
~ skema pemarkahan

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

JENIS-JENIS PERKONGSIAN

a) Perkongsian Bahan Bukan Maujud
~ amalan pedagogi
* amalan PdP
* pengurusan murid
* pengurusn bilik darjah
* kemahiran dan pengalaman

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

MATLAMAT
PERKONGSIAN

LAPORAN @ JENIS PERKONGSIAN
PEMBENTANGAN
(LEBIH 2 KUMPULAN) MAUJUD @
BUKAN MAUJUD

SESI
PERKONGSIAN

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

SESI PERKONGSIAN GURU

(TEACHER SHARING SESSION)

PELAKSANAAN

a) SHOW, TELL, AND SHARE
b) PILLOW TALK AND GALLERY WALK
c) TONGKAT SAKTI

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

Guru secara KAJIAN / Memupuk semangat
kolaboratif PENYELIDIKAN kekitaan dan kepunyaan
bersama-sama berusaha PENGAJARAN
menghasilkan RPH yang BUdaya kerja berterusan
berfokus kepada GURU
pembelajaran murid (LESSON STUDY) Melahirkan sekolah yang
berkualiti, cemerlang
Meningkatkan pengetahuan dan bertaraf dunia
kandungan pedagogi guru

Meningkatkan pengetahuan
isi kandungan

Pengembelengan idea,
pengalaman
dan kemahiran

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

Model yang berasaskan Berfokus kepada
Peningkatan pembelajaran murid

Profesionalisme guru berterusan
Secara jangka panjang

Berfokus secara langsung CIRI-CIRI Satu usaha yang
kepada peningkatan pengajaran LESSON STUDY Kolaboratif dalam

berdasarkan kesesuaian Kalangan guru

Guru yang terlibat dalam Lesson Study melihat diri
mereka menyumbang kepada perkembangan
pengetahuan mengenai pengajarandan juga

perkembangan profesional diri sendiri dan muriid

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

LANGKAH 1

Membentuk kumpulan Lesson Study dan menentukan
matlamat

a) Melantik Ketua Kumpulan
b) Kaji matlamat kurikulum dan sukatan pelajaran
c) Kaji dan bincang masalah pembelajaran murid
d) Bincang dan tentukan matlamat yang hendak dicapai

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

RANCANG DAN BINA RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

a. Pilih unit / tajuk yang hendak diajar dalam satu sesi pengajaran
b. Bincang masalah pembelajaran murid berkaitan dengan unit/tajuk berkenaan
c. Bina langkah-langkah dalam RPH dan sediakan sumber pengajaran
d. Fikirkan dengan mendalam strategi pengajaran yang sesuai digunakan.
e. Fikirkan dan jangkakan respon murid semasa proses pengajaran
f. Bentang dan lihat semua strategi pengajaran dengan teliti

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

PELAKSANAAN PENGAJARAN

Seorang Pakar Rujuk (PR) atau Knowledgeble Other (KO)
dijemput sebagai pemerhati, pemberi komen dan cadangan

bagi langkah-langkah penambahbaikan dalam RPH.
Sebelum itu, Ketua kumpulan perlu memberi taklimat
ringkas kepada PR berkaitan dengan skop pengajaran yang

akan dilaksanakan

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

b) Seorang / lebih guru dalam kumpulan akan melaksanakan pengajaran kepada kelas
tertentu yang telah dipilih pada peringkat awal seperti yang terdapat dalam RPH yang
disediakan secara kolabratif.

c) Ahli kumpulan dan guru-guru lain hadir bersama sebagai pemerhati dan mengumpul
data-data atau maklumat sepanjang sesi pengajaran tersebut untuk sesi
perbincangan/refleksi (Guna borang pemerhatian yang disediakan)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

d) Ahli kumpulan dan guru-guru lain digalakkan melihat hasil pembelajaran murid tanpa
mengganggu mereka ketika belajar.

e) Data yang dikumpul termasuk interaksi guru-murid dan hasil pembelajaran murid. Fokus
utama diberikan kepasa respon, tingkah laku dan pembelajaran murid.. Elakkan fokus
kepada pengajaran guru.

f) Sepanjang pemerhatian, guru perlu sentiasa membuat refleksi kendiri

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

4) Sesi Refleksi Pengajaran
a) dikendalikan oleh Ketua Kumpulan
b) Sesi dimulakan dengan melihat matlamat ‘Lesson Study’
c) Guru yang mengajar diberi peluang terlebih dahulu untuk memberi
komen, pandangan dan refleksi terhadap pengajaran yang
dilaksanakan mengikut RPH
d) Seterusnya guru-guru lain yang menjadi pemerhati perlu berkongsi
maklumat dan masing-masing perlu menekankan kepada
aspek-aspek positif pembelajaran murid. (berdasarkan eviden)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BANGSAR / PUDU
143, JALAN HANG JEBAT

BELAJAR MENGGUNAKAN RPH

(LESSON STUDY)

Pandanglah kepada keindahan
Hati ingat kepada pencipta-Nya

Pandanglah kepada kejayaan
Hati ingat kepada milik-Nya

Pandanglah kepada kegagalan
Hati ingat kepada hikmah di sebaliknya

Pandanglah kepada kesakitan
Hati ingat kepada kesabaran

Pandanglah kepada hati
Hati ingat kepada KEIKHLASAN.

Kita ikhlaskan hati untuk m menerusi pedagogi dan amalan

harian. 43


Click to View FlipBook Version