The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nikaufazayyan25, 2021-05-16 12:12:49

AN-NAJJAH- Jual Beli Binatang Yang Haram Dimakan

Jual beli binatang haram dimakan

AN-NAJJAH

Topik Utama : Edisi Mei 2021

Jual beli binatang
yang haram dimakan

Tujuh gerai Sembelihan
jual daging ayam di Pasar
babi ditutup Besar Peremba
tidak patuh
JAKIM standard halal
tidak tolak
kegiatan Penduduk
seludup gesa ambil
daging
tidak halal tindakan
penjual
daging babi

Hukum Pendapatan Jual Beli
Tenggiling

ISI KANDUNGAN

oKATA-KATA ALUAN KETUA EDITOR 1

oSIDANG REDAKSI 2

o PENGENALAN ISU-ISU 3-10

oGALERI ALBUM 11

o KESIMPULAN 12

o HARAPAN DAN CADANGAN 13

KATA-KATA ALUAN
KETUA EDITOR
Nik Muhammad
Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera, Aufazayyan
Bin

Rostam Afendi
18DHF20F1027

Bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpah kurnianya majalah
ini berjaya diselesaikan dalam tempoh masa yang
ditetapkan. Saya sebagai ketua editor bagi majalah ISLAM
DIHATIKU edisi Mei 2021 ingin memberikan setinggi-tinggi
penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan
kursus PELANCONGAN DAN HOSPITALITI DALAM ISLAM
berkod (MPU23072).

Saya juga berterima kasih kepada pensyarah dan ahli
kumpulan saya kerana tanpa mereka majalah ini mungkin
tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.

Objektif pelancongan dan hospitaliti dalam islam adalah
memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai
pelancongan dan hospitaliti mengikut perspektif islam.
Antara aspek-aspeknya adalah penyediaan rumah
penginapan, makanan, layanan terhadap tetamu dan
hubungan alam sekitar berasaskan konsep Islam.Selain itu, ia
juga membincangkan nilai-nilai kebersihan dan estetika
Islam dalam bidang tersebut.

Akhir kata, saya sebagai ketua editor ingin memohon maaf
sekiranya terdapat kekurangan dalam majalah yang kami
buat ini dan saya harap para pembaca berpuas hati dengan
hasil kerja dan kreativiti kami dalam menghasilkan majalah
ini.

Sekian, terima kasih

1

SIDANG REDAKSI

PN. SOLHAL HUDA BINTI HASMADI
PENASIHAT

NUR FATEHAH FITRI BINTI NORIZAM
JURU KUMPUL DATA

MUHAMMAD AMAL BIN
KHAIRUL ANUAR
JURUGRAFIK

NURUL QAISARAH BINTI MAZLAN
JURUARTIKEL

2

PENGENALAN HUKUM
PEMAKANAN ISLAM

❖ Fiqh telah menetapkan makanan Sumber utama makanan dan 10.Semua jenis haiwan dan
yang halāl dan yang harām. minuman manusia adalah dari tumbuh-tumbuhan yang
Makanan halal boleh dijelaskan haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan dihasilkan oleh
dengan sesuatu bahan makanan semulajadi, bahan kimia dan mikro- bioteknologi DNA adalah halal,
yang suci dan baik di samping tidak organisma yang mana ada di namun haram dimakan yang
melanggari syariat Islam sewaktu antaranya yang dihalalkan dan ada berasal dari haiwan yang lahir
mendapatkan dan yang diharamkan. dari salah satu keturunan dari
menggunakannya. Arak, khinzir Haiwan babi atau anjing.
serta anjing adalah contoh Haiwan boleh dibahagikan kepada Haiwan air
makanan yang telah ternyata tidak dua kumpulan iaitu; Haiwan air ialah haiwan yang
dihalalkan oleh syarak (haram) •a) Haiwan Darat. boleh hidup di dalam air sahaja.
untuk memakannya. Ini adalah •b) Haiwan Air. Ia adalah halal dan boleh
berdasarkan pada peraturan yang Haiwan darat dimakan kecuali yang beracun,
ditemui dalam al-Qur'an, kitab Semua haiwan darat memabukkan dan
suci Islam. Peraturan lain ditambah (mamalia maun @ mamalia herbivor) membahayakan kesihatan
kepada ini seperti lembu, rusa, kambing dan manusia.
dalam fatwa oleh Mujtahid dengan sebagainya halal dimakan, kecuali; Tumbuh-tumbuhan
berbagai peringkat ketegasan, 1.Haiwan yang tidak disembelih Semua jenis tumbuh-tumbuhan
tetapi mereka bukan sentiasa mengikut hukum syarak. (Disembelih dan hasilnya adalah halal
dipegang sebagai berautoritatif bukan kerana Allah). dimakan kecuali yang beracun,
oleh semua. Menurut al-Qur'an, 2.Babi. memabukkan, membahayakan
satu-satunya fokus yang secara 3.Anjing. kesihatan manusia
jelas diharamkan adalah daging 4.Haiwan yang mempunyai taring Minuman semua air adalah
dari haiwan yang mati sendiri, atau gading yang digunakan untuk halal diminum kecuali yang
darah, daging babi, dan haiwan membunuh beracun misalnya racun atau
yang didedikasikan selain untuk seperti harimau, gajah, badak ubatan merbahaya,
Tuhan.(Al-Qur'an 5:3). sumbu, kucing dan seumpamanya. memabukkan dan
5.Burung yang mempunyai kuku membahayakan kesihatan
❖ Perkara berhubung Halal dan pencakar, paruh tajam, makan manusia Bahan semulajadi
Haram telah diperjelaskan dengan menyambar (burung pemangsa) Semua bahan semulajadi
begitu nyata dalam al-Quran. seperti burung helang, burung hantu seperti air, mineral dan lain-lain
Setiap sumber makanan, sumber dan seumpamanya adalah halal kecuali yang
pendapatan, bahan keperluan 6.Haiwan-haiwan yang disyariatkan bercampur dengan najis,
harian dan sebagainya, wajib Halal. oleh Islam untuk dibunuh beracun, memabukkan dan
Dalam Islam tidak ada istilah seperti tikus, kala jengking, ular dan membahayakan kesihatan.
‘Separa Halal’, ‘Separuh Halal’ atau seumpamanya Bahan kimia
‘Gred Halal dengan 3 Bintang’ atau 7.Haiwan yang dilarang oleh Islam Semua bahan kimia adalah
sebagainya. Setiap bahan dan membunuhnya halal kecuali yang bercampur
sumbernya perlulah 100% Halal seperti semut, lebah, burung hud- dengan najis, beracun,
malah suci dan baik dan tidak hud dan labah-labah. memabukkan dan
menimbulkan rasa was-was atau 8.Haiwan yang dipandang jijik oleh membahayakan kesihatan.
keraguan mengenai status umum seperti kutu, lalat, ulat dan Bahan aditif
Halalnya. Ini adalah kerana setiap seumpamanya. Bahan tambahan makanan
sumber yang haram akan menjadi 9.Haiwan yang hidup di darat dan di seperti penstabil, pengemulsi,
darah daging dan akan air (dua alam) pewarna, perisa, pengawet dan
menjejaskan amalan, doa dan seperti katak, buaya, penyu, dan seumpamanya adalah
personaliti dalaman dan luaran seumpamanya (amfibia). halal kecuali yang dihasilkan
seseorang. dari sumber haiwan atau
tumbuh-tumbuhan yang
❖ Dalam kita membincangkan konsep diharamkan oleh hukum syarak.
Haram, ia bukan sahaja meliputi
makanan yang tidak mengandungi
khinzir, malah ia meliputi konsep
yang lebih luas lagi seperti sumber
pendapatan, cara hidup dan lain-
lain lagi. Malah haram bagi umat
Islam sesuatu barangan atau
perkhidmatan itu, jika ia dicari
dengan cara seperti mencuri dan
menyalahi aturan penggunaannya
dalam konsep undang-undang
Islam.

3

ISU-ISU

4

Sembelihan ayam di Pasar Besar
Peremba tidak patuh standard halal

Tiga pekerja pusat penyembelihan ayam di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Pasar Besar Peremba di sini diberi masa (Jakim).
seminggu untuk mematuhi standard halal Tegas Rosyadah, biarpun sudah
yang melibatkan aspek menyembelih dan beroperasi selama hampir 10 tahun,
memproses ayam selain memastikan tahap pusat penyembelihan itu masih belum
kebersihan seluruh proses itu terjamin. memperolehi sijil kelayakan
Tiga pekerja itu diberi amaran keras selepas menyembelih ayam.
pemeriksaan oleh penguatkuasa Jabatan "(Hasil pemeriksaan) memang keadaan
Agama Islam Kedah (JAIK) awal pagi Khamis itu tidak memuaskan, tidak sempurna.
mendapati mereka gagal mematuhi standard Pisau yang digunakan tidak dicelup
halal yang menjadi amalan biasa sembelihan. dengan air yang bersih. Ayam yang
Pemeriksaan JAIK itu mendapati kebanyakan disembelih itu juga dibaling ke dalam
pusat penyembelihan memendekkan tempoh sebuah bekas. Kita bimbang ayam itu
pendarahan ayam yang disembelih dengan mati kerana lemas atau tertindih dengan
segera memasukkan ayam berkenaan ke ayam lain. Jadi, kita nasihatkan kepada
dalam air panas sebaik saja selepas disembelih penyembelih untuk asingkan ayam itu
untuk diproses. secara bergilir," katanya.
Pusat penyembelihan itu juga didapati tidak Ops Cara Sembelihan ini dilakukan
memeriksa ayam yang telah disembelih bagi secara bersepadu bersama beberapa
memastikan telah benar-benar disembelih. Ia agensi lain termasuk Majlis Bandaraya
juga didapati tidak mencuci pisau yang Alor Setar (MBAS) dan Jabatan Kesihatan
digunakan selepas setiap kali sembelihan. Daerah Kota Setar.
Penolong Pengarah Penyelidikan Jabatan Sementara itu, pihak MBAS merampas
Agama Islam Kedah (JAIK), Rosyadah Ramli 49 ekor ayam termasuk dua ekor ayam
berkata pusat penyembelihan itu dipercayai yang telah mati.
tidak mematuhi standard halal yang telah Kes ini akan disiasat mengikut seksyen
ditetapkan oleh 3(a) Undang-Undang Kesil Kekotoran
Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah
1983 yang membawa hukuman
kompaun maksimum sehingga RM300.

5

Penduduk gesa ambil tindakan
penjual daging babi

SABAK BERNAM: Penduduk Islam Mohd Aini berkata, penduduk pada
daerah ini mengecam tindakan peniaga mulanya menyangka peniaga terbabit
bukan Islam yang menjual daging babi menjual ayam panggang tetapi
secara terbuka menggunakan van di selepas beberapa hari, mereka
tepi jalan bertentangan premis menyedari daging babi yang dijual
perniagaan Majlis Daerah Sabak peniaga terbabit.
Bernam (MDSB) di Pekan Sabak
Bernam, sejak tiga bulan lalu. Katanya, tindakan biadap peniaga itu
Penduduk, Mohd Aini Basri, berkata memberi kesan terhadap peniaga
tindakan peniaga itu seperti tidak kedai makan berhampiran apabila
memikirkan sensitiviti umat Islam yang jumlah pelanggan mereka semakin
ingin menjamu selera di kedai makan merosot.
yang terletak hanya kira-kira 10 meter "Pelanggan berasa jijik dengan
daripada tempat jualan babi terbabit. penjualan daging haiwan ini secara
"Peniaga terbabit menjual daging babi terbuka. Jika keadaan berterusan,
panggang secara bergantung pada kita bimbang pelanggan tidak mahu
setiap Khamis bermula kira-kira jam 6 singgah di gerai makan ini lagi,"
pagi dan berakhir jam 10 pagi. katanya.
"Tempat jualan daging babi itu juga Mohd Aini berkata, mereka berharap
adalah laluan orang ramai. Kita hairan MDSB menjalankan siasatan
bagaimana peniaga ini begitu berani menyeluruh berhubung perkara itu
menjual daging babi di kawasan dan mengambil tindakan tegas
penduduk majoritinya beragama Islam, terhadap peniaga terbabit.
sedangkan mereka tahu haiwan ini "Kami mahu tindakan segera diambil
adalah haram di sisi Islam," katanya. supaya isu sensitif seperti ini
diselesaikan segera.," katanya.

6

JAKIM tidak tolak kegiatan
seludup daging tidak halal

KUALA LUMPUR: Jabatan Kemajuan Islam "Kalau nak kata tidak (ada kelemahan), ia adalah
Malaysia (JAKIM) tidak menolak kemungkinan mkeussiltaaphailnsbeebralabkuk.ita sebagai manusia mesti ada
ada penyeludupan bekalan daging tidak halal dan k"SeOtirPisaitnu suddi ahbaedbaeraspeajak aseskpieakn laymanag, beprlearkluu
diletakkan logo halal palsu sebelum diagihkan di dikemaskini dan diperkuatkan supaya ia tak
berlaku lagi," katanya.
pasaran tempatan di negara ini. Beliau berkata, peranan pasukan JAKIM adalah
Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikannya, memeriksa sama ada sesebuah rumah
Datuk Dr Sirajuddin Suhaimee, berkata ia tidak penyembelihan di luar negara, mematuhi hukum
mustahil berlaku disebabkan kelemahan dan syarak dari aspek proses penyembelihan
ketirisan beberapa aspek yang perlu ditambah dseimhiansgugkaklaahn kedadgainlagm kitoutak ddibaulanmgkuskeaddaaann
baik termasuk di peringkat proses pensijilan halal bebas cemar.
"Permit mengimport daging dikeluarkan oleh
sendiri. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan
"Situasi ini turut berlaku di negara lain contohnya Pemeriksaan Malaysia (MAQIS). Apabila produk
di Singapura sehingga menyebabkan Indonesia itu sampai ke pintu masuk negara, Jabatan
tidak mempercayai bekalan daging (halal) dari Kastam Diraja Malaysia akan melihat dari segi
cdui kdaail.aSmelneepgaasraprioadaudkadlaahgitnegrtiatuklubkerdaidbaadwi aghudAakntga
negara itu. PPeerrdihaaglaDngaagnangDaanla2m011Nedgierbiawdaahn KHemalenEtehrwiaanl
"Bekalan ini dibawa ke gudang dan ditukar Pengguna (KPDNHEP)," katanya.
bungkusannya dan dilabelkan halal, jadi tidak Minggu lalu, BH mendedahkan berhubung
mustahil ia turut berlaku di negara ini," katanya kegiatan kartel yang mendalangi penyeludupan
melalui segmen tanya JAKIM bertajuk SOP Halal: daging import dari negara sumber tidak sah
Di mana silapnya yang disiarkan di laman termasuk yang diragui status halal dan kualitinya,
dipercayai 'membeli' sesetengah kakitangan
Facebook JAKIM, di sini. kbeargaijaamne, lteeprmasaisupkepmeegraikwsaaiaknanadni apgienntusi temrtaesnutuk
DPada masa sama, Sirajuddin berkata, JAKIM nKeagrtaerla. didakwa mempunyai 'orang dalam' di
turut mengakui wujudnya kelemahan prosedur semua peringkat prosedur dan pemeriksaan di
operasi standard (SOP) dalam pembangunan pintu masuk, menyebabkan mereka 'kebal'
pensijilan halal di negara ini, sekali gus berisiko sehingga mampu beroperasi lebih 40 tahun tanpa
menyebabkan bekalan daging import yang dikenakan sebarang tindakan.
Pada masa sama, mengulas mengenai isu itu
dibawa ke negara ini diragui status halalnya. Sirajuddin berpendapat, tindakan sesuatu
"Namun dalam membangunkan SOP itu, JAKIM bpeurknainalgaahansuatyuandgosadbikeusaasr akieraknaartmeleredkiasifhaatknayna
tidak bergerak sendiri sebaliknya ia turut Nmaemnguunasbaei pliaausarbaenr.kata, pihaknya tidak boleh
membabitkan beberapa agensi lain seperti mengesahkan atau menafikan berhubung
kegiatan itu sudah berlarutan sejak 40 tahun lalu
Jabatan Standard Malaysia. kerana tempoh itu mungkin didakwa berlaku oleh
"JAKIM turut bersedia mengemaskini dan peserta industri dan perlu dibuktikan terlebih
menguatkan SOP yang menyebabkan ketirisan di dahulu.
beberapa aspek dalam memastikan isu bekalan Beliau berkata, proses membawa bekalan daging
daging import yang diragui status halalnya tidak pimropsoerdt ukrepenmegearrikasainain akdealalohji ppaennjyaenmg bteelrihmaansudki
lPuearrkhidnmegaataran Vyeatenrginartu(rDuVt S) ddisaenrtaKiemJenatbeartiaann
berlaku lagi di masa depan. Kesihatan.
Katanya, laporan audit kemudiannya perlu
dikemukakan kepada pelbagai agensi berkaitan
dengan hasil penemuan akan melalui proses
perbincangan sebelum JAKIM memberikan syor
berhubung bekalan yang boleh dibawa ke negara
i"nNia. mun ketirisan boleh berlaku dalam beberapa
adseppeakn uynatnugk pmeernlugekliatakkatanmsbitauhasbi asiakmpaadbaerlmakaus,a"
katanya.
Sirajuddin berkata, mana-mana pihak industri yang
berkeyakinan bahawa produk mereka disahkan
hkeaylaalkinapnerlupentgagmupnial umnetumkbabmitkeanngembbeaklaiklaann
daging import ini.

7

Tujuh gerai jual daging babi ditutup

Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka "Arahan itu juga dibuat selepas
(MITC) mengambil tindakan drastik perbincangan bersama Mufti Melaka,
mengarahkan tujuh gerai jualan Datuk Abdul Halim Tawil dan Yang
makanan yang didapati menjual Dipertua Majlis Perbandaran Hang
makanan tidak halal ketika Ekspo Tuah Jaya, Mahani Masban," katanya.
Tastefully Food & Beverage, ditutup. Abdul Wahab berkata demikian ketika
Arahan itu dikeluarkan setelah gerai sidang media berhubung isu itu di
berkenaan didapati menjual daging MITC, pada Sabtu.
babi berkonsepkan makanan jalanan Jelasnya, ini merupakan insiden
dan tular di media sosial sehingga pertama yang berlaku selepas ekspo
mendapat perkongsian lebih 500 sama diadakan sejak empat tahun
pengguna Facebook. lalu.
Ketua Pegawai Eksekutif MITC, Abdul "Kita juga akan lebih prihatin dan
Wahab Ibrahim berkata, tindakan memastikan perkara yang menyentuh
yang dilakukan bukan sahaja menutup sensitiviti orang Islam tidak berulang
gerai-gerai yang terbabit malah ia juga pada masa akan datang," katanya.
akan disertu mengikut peraturan yang Sementara itu, penganjur Lanceford
dilakukan oleh penguatkuasa Jabatan Exhibition (M) Sdn Bhd, Dicky Lee
Agama Islam Melaka (JAIM) sebaik berkata, eskpo itu sememangnya
sahaja eskpo tersebut tamat pada menyasarkan pelanggan bukan
malam tadi. beragama Islam dan sebanyak 60
"Kami, MITC mohon maaf dan daripada 170 buah gerai menjual
mengakui ini kesilapan teknikal produk tidak halal.
membabitkan penyusunan gerai Dalam pada itu, insiden yang tular
makanan tidak halal yang sepatutnya sejak Jumaat malam bukan sahaja
berada di ruang berasingan. mendapat kecaman orang ramai
malah menimbulkan kemarahan
netizen.

8

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-243 : HUKUM
PENDAPATAN JUAL BELI TENGGILING SOAL

JAWAB

• Soalan:
• Assalamualaikum Dato`. Apakah hukum mengambil duit daripada menjual binatang yang tidak boleh

dimakan seperti tenggiling?
• Jawapan:
• SAAlhWa,madhulilikllealhu,asreggaala pujbi abgaignidAallaShAWSW, sTa, hsealbaawtabtadgainndsaalSaAmWkespeardtaa ojurnanjugn-goarannbgeysaanr gNambei nMguikhuatmi jmejaadk

langkah baginda SAW.
• Mukadimah
• KyjaaavnmagnuicspaaDndejaawnnagndims(eEubdnuicstui jnuKggenaeymaTpeunantg)tguimklinemgnteSamukrnaidfkkaaa.nnHs‘ateebmnibguagttildihnaagni’wsaaennbaaiin-gaianaiadsia.elajNehanmiksaawbisanasaiatnantnifhgikunytayaanngdaadbnaelralsahidsaiMknagdnadinsi

negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Kemboja, Indonesia (Kepulauan Jawa dan
Sumatra, Sunda Kecil, dan Kalimantan), Laos, Myanmar dan Vitenam. Haiwan ini sedang mengalami
kepupusan akibat pemburuan haram kerana permintaan yang tinggi terhadap sisik, daging dan
darahnya yang didakwa memiliki nilai perubatan dan rasa yang eksotik.
• Hukum Memakan Tenggiling
• Hukum memakan haiwan tenggiling ini tidak terdapat dalam nas al-Quran atau hadis Nabi SAW. Begitu
juga tiada arahan membunuh atau tegahan terhadapnya. Apabila berlaku begini, status haiwan itu
BhSheaeanlkdaidrrlalaaainknhlya(am2h/ad2dka9ail)tan.emnlityiak.edaJadirkiapaaandmabeiraepskeaara(kmbuueaknnagnamndgaagsrayuapraratb)kuaroturkaAnmrgaabAkraatebhrhamarademanpglaahnbgamgikeampaatbakauaiknnbmyuareu.mkRaukmjuaenkmnMyaaak,talmna’nayakala-.
• Mengenai tenggiling, kami tidak menemui kenyataan yang jelas dalam kitab-kitab muktamad mazhab
Syafie tentang halal atau haramnya. Namun, terdapat ibarat di dalam kitab Sabila al-Muhtadin(hlm. 258)
menyebut pengharaman haiwan tenggiling ini: “(dan haram) baghal dan keldai negeri dan tiap-tiap yang
dnmeaegnmebrpie,urnduyaaannigkt,audrcianinngggyhaaujnatgha,nk,duaabnteryasainnnggg-abmedreaannnggua],ansdjiaaningd, mednaugnsaabnnagdb,iia,ddasanenpteekrnetigrakm,aalducanangn,bydaaadnnagkt,budepasaani,r,kdduaabnnantmegn,agdcgaailnnindkgua, chdianangn,
katak, dan kongkang, dan cicak, dan teki, dan bengkarung.”
• Namun begitu dalam kitab Matla` al-Badrain (2/26), Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani, sinjab
adfmataaaklatukomatruaykppaiatanaibgbdilimammekuanikstgatuahklmakiharaaandtmdsmkataraluanzkmhttuaekbrnagtategeln-igSlgionykragoifhriiaeaakliyawahtaennn‘gmgylegaamiinlnignpsguhe,napkyleiaatrlaitditmaiTmrueinahngkfdaaaytnupa.lanIMtngiiuikjahuutgtaaiadtj adsykaeanpnmgeNermtimihyeapanyunagngtuyuaadlsiiamatla-iuMrdkineutagnhmgtbaaaajn.dhJkkdiaakianna’
gigi seperti kenyataan di atas. Sebagai langkah berhati-hati, kami cenderung kepada pendapat Syeikh
Muhammad Arsyad al-Banjari yang mengharamkan makan tenggiling.

• Hukum Jual Beli Haiwan Yang Haram Dimakan 9
• Islam mensyaratkan lima perkara bagi barang jualan untuk menjadikan jualan itu sah:
1. Hendaklah barang itu suci dan bukan najis.
2. Hendaklah barang itu bermanfaat.
3. Hendaklah barang itu boleh diserahkan kepada pembeli.
4. Hendaklah barang itu dimiliki oleh penjual.
5. Hendaklah diketahui jenis, kadar dan sifatnya oleh pembeli dan penjual.

• Rujuk al-Taqrirat al-Sadidah Qism al-Buyu` (hlm. 14-15)
• Berdasarkan syarat-syarat ini, jual beli tenggiling itu adalah seperti berikut:
• dkThiejuinnagzlgibri.elilnAi.gdaapduanlahsestuelcaihseiammasaati,iajikhaidukiptakemraennagatniagdgaapdnaylial yhaanrgamm,emnyaaktaakiaanaidaanlaahjisnsaejipseyratinagnjdinilgardanagn
• Haiwan yang diharamkan memakan, justeru manfaatnya untuk dimakan adalah dinafikan. Para ulama

menyebutkan bahawa ular, kala jengking dan kumbang tanduk adalah tidak sah jual belinya kerana tiada
manfaat sekalipun perubatan. Gajah dan keldai domestik diharuskan jual beli sekalipun haram dimakan
kdkeuihrliaat rntueasnkbgaognlielijnhugadlbimbeeramlinajfiankafaatkadatiankjaeurpnautdnuatkumkdaimtnueunnsgiggaha. anJpguussdtekaranunmstyiekamurasbt. akRweutajiugkabaiMnraianmtlgae.`mKaaul-dcBaianidgbraadgyoinmte(e2ns/g4tgi6kil-i4np7gu).l.aNaadmaluanh,
• Jika tenggiling itu telah dibuktikan sebagai bermanfaat, maka hendaklah ia boleh diserahkan kepada
pembeli. Begitu juga bagi syarat keempat dan kelima.
• mKsueedslaaimhinpkmualnaantsineytleiadp,aatkesndbgiosglaielmihngadkiydkaaunglgiatnnhygiadkuapn dkiebroalenhakabnanmgkeanijaaddi ablaarhanngajdisagyaannggant.idNakambuonle, htendgidgailginagngykaanng,

Hukum Jual beli binatang SOAL JAWAB

Soalan: Imam an-Nawawi di dalam Raudhoh at-
Apakah hukum jual beli kucing, ular dan Tholibin (1/422) berkata:
lain-lain binatang seperti serangga? ‫ نهى عن ثمن‬، - ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ أن النبي‬: ‫ومنها‬
Bagimana pula dengan duit hasil ‫ إذ ليس فيها‬، ‫ الهرة الوحشية‬: ‫ المراد‬: ‫ قال القفال‬. ‫الهرة‬
penjualannya? ‫ أنه يصح بيع‬: ‫ مذهبنا‬: ‫ قلت‬. ‫منفعة استئناس ولا غيره‬
- ‫ رضي الله عنه‬- ‫ نص عليه الشافعي‬، ‫الهرة الأهلية‬
Jawapan: ‫وغيره‬
Ia bergantung pada jenis binatang atau Bahawa Nabi sollallahu 'alaihi wa sallam
haiwan atau serangga tersebut. Jika ia melarang (sumber duit) dari hasil penjualan
bermanfaat kepada manusia, seperti lebah kucing. Berkata al-Qaffal: Yang dimaksudkan
bagi menghasilkan madu, kucing jinak atau (larangan menjual kucing di dalam hadis ini)
arnab atau ikan bagi peliharaan rumah adalah merujuk kepada kucing liar, kerana
sebagai hiburan, harimau untuk dijadikan (kucing liar) tidak bermanfaat sama ada
pemburuan, dhob (biawak pasir) bagi memberikan hiburan (pada manusia) atau
pelancaran darah dan sebagainya, maka sah manfaat lainnya. Saya (Imam an-Nawawi)
jual beli binatang yang bermanfaat mengatakan : Bagi mazhab kami (al-Syafie),
seumpama ini. menjual kucing perumahan (jinak) adalah
Adapun jika binatang itu tiada bawa sah, ini telah dinaskan sendiri oleh Imam al-
manfaat atau faedah kepada manusia, Syafi'e dan selainnya." [Raudhoh at-Tholibin]
seperti kucing hutan (kerana sifatnya yang
liar), kumbang, kala jengking, ular, cacing, Imam an-Nawawi di dalam al-Majmu'
tikus, semut, anjing, khinzir dan lain-lain (9/286) berkata:
yang tidak berfaedah di sisi manusia (malah ‫ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺨﻨﺎﻓﺲ‬
menimbulkan kerosakan seperti tikus dan ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﺄﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻞ ﻭﺳﺎﺋﺮ‬
khinzir), maka tidak sah jual beli binatang ‫ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ‬: ‫ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‬
atau serangga seperti ini, dan haram jika ‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺻﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎﻓﻬﺔ‬
masih menjual dan membelinya. "Haiwan yang tidak bermanfaat (atau
Berkenaan duit hasil penjualan yang tidak tidak berfaedah kepada manusia) tidak
sah dan haram, seperti menjual khinzir, sah menjualnya, seperti kumbang, kala
tikus, bangkai, kumbang, kala jengking, ular jengking, ular, cacing, tikus, semut dan
dan lain-lain binatang yang tidak serangga lain seumpamanya. Telah
bermanfaat, maka dilihat dulu. Jika berkata as'hab kami (ulamak Syafi'iyyah)
keseluruhan duitnya dari sumber yang : Tidak dilihat ia (haiwan-haiwan ini)
haram, maka menjual atau membeli sebagai bermanfaat, melainkan (jika ada
barangnya haram, sewa atau meminjam pun) manfaatnya terlalu kecil." [al-
dengannya haram, makan makanannya juga Majmu' Syarh al-Muhazzab]
haram dan sebagainya. Adapun jika bukan
keseluruhannya dari sumber yang haram,
tapi bercampur halal dan haram, maka
menjual atau membeli barangnya makruh,
sewa atau meminjam dengannya makruh,
makan makanannya makruh dan
sebagainya.

10

GALERI ALBUM

11

KESIMPULAN Berdasarkan isu isu yang
MENJUAL BELI
BINATANG YANG
HARAM UNTUK
DIMAKAN

timbul berkaitan penjualan daging, kami
dapat menyimpulkan bahawa
kebanyakkan pengguna akan lebih
meneliti tentang status halalnya. hal ini
kerana, pengeluaran yang halal
merupakan signifikasi sebelum membuat
sebarang pembelian.

Selain itu, berdasarkan isu isu
yang dibincang dalam e-majalah ini,
kami dapat simpulkan bahawa makanan
halal sangat penting dlm kehidupan
seharian kerana ia mempengaruhi
keimanan seseorang itu. Jika seseorang
itu memakan makanan haram ia akan
memberi impak yang negatif terhadap
imannya.

akhir sekali, Allah SWT
memerintahkan hambanya untuk
mencari dan memakan rezeki yang halal
serta baik. Justeru, para ulama telah
mendatangkan beberapa dhawabit yang
boleh dijadikan sebagai penanda aras
kepada seluruh umat Islam dalam
mengaplikasikan perintah Allah SWT ini
dalam kehidupan seharian. Haiwan
seperti ikan dan binatang ternakan yang
dianggap baik oleh bangsa Arab adalah
dihalalkan kepada umat Islam manakala
semua binatang buas yang mempunyai
taring yang kuat untuk menangkap
mangsa adalah haram. Selain itu, semua
binatang yang disunatkan bunuh adalah
haram untuk dimakan oleh umat Islam

12

CADANGAN dan HARAPAN

1. Pihak berkuasa perlu lebih teliti dalam
meluluskan sesuatu lesen penjualan
daging dengan bertanyakan soalan
soalan yang dapat meyakinkan bahawa
penjualan daging itu halal.

2. Pihak penjual daging itu sendiri
seharusnya mendalami cara
pelaksanaan dan kaedah penjualan
daging dari pelbagai aspek. Misalnya,
tahu dari mana daging itu diperolehi
sekiranya di import. Selain itu, cara
penyimpanan dan penyembelihan yang
betul juga mempengaruhi status halal
daging tersebut.

3. Setiap tempat penjualan tu mestilah ada
orang yg mempunyai ilmu tentang
agama sebagai contoh untuk memerhati
cara penyembelihan itu betul atau tidak
dan pekerjanya sama ada islam atau
bukan

4. Pengguna mestilah mengkaji dan
berhati hati sebelum membeli daging
yang tidak tahu prosesnya.

5. Berharap agar cadangan dan perkara
yang dinyatakan dapat dititik beratkan
kerana isu ini mampu menimbulkan rasa
keraguan kepada pengguna. Malah, jika
terdapat banyak pengeluar yang tidak
mengambil endah akan menyebabkan
sesuatu institusi itu jatuh serta
mengundang ekonomi yang merosot.

13

SUMBER RUJUKAN

• https://www.google.com.my/amp/s/www.bharian.com.my/amp/taxonomy/term/2644/2
016/03/137553/penduduk-gesa-ambil-tindakan-penjual-daging-babi

• https://www.google.com.my/amp/s/www.astroawani.com/berita-malaysia/tujuh-gerai-
jual-daging-babi-ditutup-188193%3famp=1

• https://www.google.com.my/amp/s/www.bharian.com.my/amp/berita/nasional/2020/1
2/769716/jakim-tidak-tolak-kegiatan-seludup-daging-tidak-halal

• https://www.google.com.my/amp/s/www.astroawani.com/berita-malaysia/sembelihan-
ayam-di-pasar-besar-peremba-tidak-patuh-standard-halal-30916%3famp=1

• https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pemakanan_Islam
• https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2568-irsyad-al-fatwa-

siri-ke-243-hukum-pendapatan-jual-beli-tenggiling
• http://algombaqi.blogspot.com/2017/07/jual-beli-binatang.html

Maksudnya :
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan
darah, dan daging babi, dan binatang-binatang Yang disembelih tidak kerana Allah
maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya
dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda Yang dimakan itu), maka tidaklah
ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Surah al-Baqarah 2 : 173

14

DISEDIAKAN OLEH

KELAS DHF 2B

PELANCONGAN DAN HOSPITALITI DALAM ISLAM
(MPU 23072)

NIK MUHAMMAD AUFAZAYYAN BIN
ROSTAM AFENDI
18DHF20F1027

NUR FATEHAH FITRI BINTI NORIZAM
18DHF20F1019

MUHAMMAD AMAL BIN KHAIRUL
ANUAR
18DHF20F1038

NURUL QAISARAH BINTI MAZLAN
18DHF20F1007

15


Click to View FlipBook Version