The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Peak Nopparut, 2022-07-08 06:57:46

ภูเก็ต (1)

ภูเก็ต (1)

TRAVEL

SAPARACHINEE TRANG SCHOOL

INTRODUTION

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียน ว 21292 วิชาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้าง

เป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนเองและและคนที่สนใจจะศึกษา


แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตต่อไป
ทั้งนี้เนื้อหาได้รวบรวมมาจากหนังสือเว็บไซต์ออนไลน์ กระทู้ บล๊อกข้อความต่างๆจากหลาย

แหล่งข้อมูล ขอขอบพระคุณครูวิลาสิณี สุทธินวล อย่างสูงที่กรุณาตรวจ ให้คำแนะนำเพื่อ

แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้


ที่นำไปใช้ให้เกิดผลตามความคาดหวัง

ด.ช.นพรุจ งานสมเเละด.ช. อัศว์วิศิษฏิ์ บุญพา
ผูจัดทำ

CONTENT หน้ า
สารบัญ
เรื่ อง

ส่วนที่ 1 ความเป็ นมาของจังหวัดภูเก็ต 1


2
ส่วนที่ 2 แผนที่จังหวัดถูเก็ต 3

4
5
ส่วนที่ 3 ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญจังหวัดภูเก็ต

6
7
ส่วนที่ 4 เพลง และธงประจำจังหวัดภูเก็ต 8

9

ส่วนที่ 5 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่ 6 อาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดภูเก็ตส่วนที่ 7 สถานที่ท่องเที่ยงประจำจังหวัดภูเก็ตส่วนที่ 8 จุดเช็คอินจังหวัดภูเก็ตส่วนที่ 9 บรรยากาศภายในจังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต

เดิมคำว่าภูเก็ตนั้นสะกดว่า ภูเก็จ

ซึ่งแปลได้ว่า เมืองแก้ว จึงใช้ตราเป็นรูปภูเขา (ภู) มีประกายแก้ว (เก็จ) เปล่งออกเป็นรัศมี (ดูตราที่ผ้าผูกคอ
ลูกเสือ) ตรงกับความหมายเดิมซึ่งชาวทมิฬเรียก มณิครัม ตามหลักฐาน พ.ศ. 1568 ภูเก็ตเป็นที่รู้จักของนัก
เดินเรือที่ใช้เส้นทางระหว่างจีนกับอินเดีย โดยผ่านแหลมมลายู หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ หนังสือภูมิศาสตร์
และแผนที่เดินเรือของคลอดิอุส ปโตเลมี เมื่อประมาณ พ.ศ. 700 กล่าวถึงการเดินทางจากแหลมสุวรรณภูมิลง
มาจนถึงแหลมมลายู ซึ่งต้องผ่านแหลม จังซีลอน หรือเกาะภูเก็ต (เกาะถลาง) นั่นเอง[ต้องการอ้างอิง]

จากประวัติศาสตร์ไทย ภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงก์ อาณาจักรศรีวิชัย สืบต่อมาจนถึง
สมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชเรียกเกาะภูเก็ตว่า เมืองตะกั่วถลาง เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร
โดยใช้ตราเป็นรูปสุนัข จนถึงสมัยสุโขทัย เมืองถลางไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า ในสมัยอยุธยา ชาวฮอลันดา
ชาวโปรตุเกส และชาวฝรั่งเศส ได้สร้างสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรับซื้อแร่ดีบุกจากเมืองภูเก็ต (ถลาง)

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น พระเจ้าปดุง กษัตริย์
ของประเทศพม่าในสมัยนั้น ได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ เช่น ไชยา นครศรีธรรมราช และให้ยี่
หวุ่นนำกำลังทัพเรือพล 3,000 คนเข้าตีเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมือง
ถลาง (พญาพิมลอัยาขัน) เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยา และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวม
กำลังต่อสู้กับพม่าจนชนะเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรี
สุนทร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็น มณฑลภูเก็ต
และเมื่อปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่2

ส่วนที่ 3 ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญจังหวัด

ภูเก็ต

ตราสัญลักษณ์

คำขวัญ

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

ส่วนที่ 4 เพลง และธงประจำจังหวัดภูเก็ต

ไม่ต้องยอมมากับฉัน เพลง
หากลมทะเลหาดทรายไม่ใช่ที่หวัง
ถ้าไม่เห็นฉันสำคัญ
จะยอมพร้อมเดินออกมา
ถึงแม้จะมีน้ำตาบ้าง
จะดีแค่ไหน ที่ในสุดท้าย
ได้ไกล จากกัน
ได้คิดถึงเค้าทุกวัน
ไม่ต้องเกรงใจฉัน
ให้เธอได้ทำในสิ่งที่ฝัน ไว้ กับ เค้า
ขอให้เธอ
ได้พบเจอ
กับคนที่เธอ
แอบไปเผลอใจเอาไว้
รักครั้งใหม่
คงจะง่ายดาย
ดีใจที่เธอได้เตรียมเอาไว้
ทั้งที่มีฉันอยู่
ลา ล่า ล้า ลา
ลา หล่า ลา ลา
ลา หล่า ลา
ล่า ล้า ลา ล้า ลา .
มันดีใช่ไหม ที่ในสุดท้าย
ได้ไดล จากกัน

ได้คิดถึงเค้าทุกวัน
ไม่ต้องเกรงใจฉัน

ให้เธอได้ทำในสิ่งที่ฝัน ไว้ กับ เค้า
ขอให้เธอ
ได้พบเจอ
กับคนที่เธอ
แอบไปเผลอใจเอาไว้
รักครั้งใหม่
คงจะง่ายดาย
ดีใจที่เธอได้เตรียมเอาไว้
ทั้งที่มีฉันอยู่
ลา ล่า ล้า ลา
ลา หล่า ลา ลา
ลา หล่า ลา
ล่า ล้า ลา ล้า ลา .
ขอให้เธอ
ได้พบเจอ
กับคนที่เธอ
แอบไปเผลอใจเอาไว้
รักครั้งใหม่
คงจะง่ายดาย
ดีใจที่เธอได้เตรียมเอาไว้
ทั้งที่มีฉันอยู่
กับคนที่เธอ แอบไปเผลอใจ
ดีใจที่เธอกับเค้าได้คบกัน
ในตอนที่ฉันก็อยู่

ส่วนที่ 5 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต

ต้นไม้

ต้นประดู่บ้าน

ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต

ดอกเฟื่ องฟ้า

ส่วนที่ 6 อาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดภูเก็ต

1. ฮูแช้ (สลัดผักสไตล์ภูเก็ต) ...
2. น้ำพริกภูเก็ต ...
3. โลบะ ...

4. เปาะเปี๊ ยะสดภูเก็ต ...
5. เสี่ยวโบ๋ย หรือ ติ่มซำ ...

6. ขนมจีนภูเก็ต ...
7. หมี่ผัดฮกเกี้ยน ...

8. หมูฮ้อง

ส่วนที่ 7 สถานที่ท่องเที่ยงประจำจังหวัดภูเก็ต

1. ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต

2. แหลมพรหมเทพ

ส่วนที่ 8 จุดเช็คอินจังหวัดภูเก็ต

ถนนสายรุ้ง

วัดพระใหญ่

ส่วนที่ 9 บรรยากาศภายในจังหวัดภูเก็ต


Click to View FlipBook Version