The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azulazure11, 2018-12-31 04:23:12

Prospektus Pengurusan SKK7

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

ISI KANDUNGAN BAHAGIAN : PENGURUSANBIL PERKARA MUKA SURAT

1 Carta Organisasi Pengurusan dan Perancangan 2
2 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah (EXCO) 3
3 Jawatankuasa Perancangan Sekolah 3-4
4 Jawatankuasa Data & Maklumat Sekolah 4-5
5 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 5
6 Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Pemantauan Sekolah 5-6
7 Jawatankuasa Siaraya dan Dokumentasi 6
8 Jawatankuasa Persiapan Awal Penggal 6-7
9 Jawatankuasa Program Transisi 7
10 Jawatankuasa Pengurusan HRMIS 7
11 Jawatankuasa Perhimpunan Sekolah 8
12 Jawatankuasa Sambutan dan Perayaan 8
13 Jawatankuasa Pengurusan Aset/Bangunan/Perabot 9
14 Jawatankuasa Kelab Guru dan kakitangan (KGK) 9-10
15 Jawatankuasa Kedai Buku PIBG 10
16 Jawatankuasa Kelas Abad ke 21 10
17 Jawatankuasa Pengurusan ICT/VLE 11
18 Jawatankuasa Sekolah Selamat 11
19 Jawatankuasa Perkembangan Staff /e-SPLG 12
20 Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas 12
21 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 13
(SKPMg2)
23 Jadual Tugasan Mingguan Guru 14-26


1 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PERANCANGAN

GURU BESAR
EN. AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
PEN KANAN HEM PEN KANAN PENTADBIRAN PEN KANAN KOKURIKULUM

PN ZUWARIAH BT MAHMUD EN JOHARI BIN AHMAD PN SURIANI BT ABDULLAH @ MOHD


DATA DAN MAKLUMAT PERHIMPUNAN SEKOLAH PAK 21
En Mohd Suhaimi Yusoff En Mohd Adnan bin Omar En. Wasanthan a/l Perumel
KEWANGAN DAN AUDIT SAMBUTAN & PERAYAAN ICT/VLE
PT Pn Faridah binti Muda En Mohd Suhaimi YusoffPENGURUSAN KUALITI DAN PENGURUSAN e-SPLG
PEMANTAUAN ASET/BANGUNAN/PERABOT Pn Nur Azwa binti Sanudin

En Mohd Adnan bin Omar En Mohd Nizam bin Bakar

SIARAYA DAN KOMUNIKASI KEDAI BUKU PIBG
BILIK KHAS
En Rahim bin Mahamad Pn Nor Hanani bt Sulaiman
Pn. Faridah binti Muda

Fadzil

PERSIAPAN AWAL PENGGAL KELAB GURU/KAKITANGAN SKPMg2
Pn Nur Asila bt Abu Sujak En Mohd Ismail b. Mohd Yusoff
Cik Norazura Osman


TRANSISI
HRMISS
Pn. Nur Azwa bt Sanudin
En Mohd Suhaimi Yusoff
2 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019

1.1 Jawatankuasa Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah (EXCO)


Pengerusi EN. AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Mohd Suhaimi bin Yusoff Guru Data
AJK En Mohd Adnan bin Omar KP Pen Islam
Pn Faridah bt Muda KP Matematik
PT
Pn Lizawati bt Abd Razak PO

Bidang Tugas:
i. Badan yang tertinggi yang menentukan dasar pengurusan sekolah, Kurikulum,Sahsiah Pelajar,
kokurikulum selaras dengan matlamat FPN.
ii. Bertanggungjwab menentukan pembahagian tugas guru dan staff sokongan.
iii. Bertindak sebagai jawatankuasa laporan Penilaian Prestasi Tahunan
iv. Menganggotai Jawatankuasa perancang Sekolah.

1.2 Jawatankuasa Perancangan Sekolah

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha Cik Norazura bt Osman SU Kurikulum
AJK En Mohd Suhaimi Yusoff DATA DAN MAKLUMAT
PT KEWANGAN DAN AUDIT
PENGURUSAN KUALITI DAN
En Mohd Adnan bin Omar
PEMANTAUAN
En Rahim bin Mahamad Fadzil SIARAYA DAN KOMUNIKASI
Pn Nur Asila bt Abu Sujak PERSIAPAN AWAL PENGGAL
Cik Nur Azwa bt Sanudin TRANSISI
En Mohd Suhaimi Yusoff HRMISS
En Mohd Adnan bin Omar PERHIMPUNAN SEKOLAH
Pn Faridah binti Muda SAMBUTAN & PERAYAAN

PENGURUSAN
En Mohd Nizam bin Bakar
ASET/BANGUNAN/PERABOT
Pn. Faridah binti Muda BILIK KHAS

En Mohd Ismail bin Mohd Yusof KELAB GURU/KAKITANGAN
Pn Nor Hanani bt Sulaiman KEDAI BUKU PIBG


3 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan


En. Wasanthan a/l Perumel PAK 21
En Mohd Suhaimi Yusoff ICT/VLE
Pn Nur Azwa binti Sanudin e-SPLG
Pn Faridah binti Muda BILIK KHAS
Cik Norazura binti Osman SKPMg2
Pn Rashidatul Husna binti Abd Majid SARANA


Bidang tugas
i. Menjadi badan tertinggi sekolah, memainkan peranan sebagai tempat rujukan.
ii. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuklah bangunan, dewan, bilik guru,
surau serta kawasan sekolah.
iii. Merancang strategi rohani dan sahsiah.
iv. Sebagai jawatankuasa bertindak ke atas sesuatu masalah yang timbul dari perjalanan
sekolah meliputi akademik,kokurikulum, sahsiah dan lain-lain.
v. Menyelaras perlaksanaan segala program yang dirancang.
vi. Merancang takwim sekolah.
vii. Memantau pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual.
viii. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik, pepepriksaan UPSR
PKSR dan pepepriksaan yang berkaitan.
ix. Merancang pengurusan sekolah;
 Merancang Takwim Sekolah dan menyediakan BUKU PROSPEKTUS
SEKOLAH
 Menyusun dan mengagihkan tugas guru
 Mengawal pengajaran guru
 Mengawal tatatertib pelajar
 Merancang pengurusan ko-kurikulum
 Mengawal tatatertib guru dan kakitangan

1.3 Jawatankuasa Data & Maklumat Sekolah
Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Mohd Suhaimi bin Yusoff Guru Data/Frog VLE
AJK Cik Norazura bt Oman SU Kurikulum
Pn Wan Arda bt Wan Semail SU HEM
En Wasanthan a/l Perumel SU Kokurikulum
Cik Khadijah bt Abdul Jalil SU Peperiksaan/ SU BOSS
Pn Nur Azwa binti Sanudin SU e-SPLG
En Mohd Adnan bin Omar SU Disiplin
Pn Zairani bt Che Ab Hamid Penyelaras Intervensi


4 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

En Rahim bin Mahamad Fadzil I-KePS

Bidang Tugas:
i. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan data sekolah dan data program
Kementerian/JPN/PPD dari semasa ke semasa secara offline atau online.
ii. Mengedar dan memungut borang-borang data.
iii. Menyediakan statistik pelajar akhir bulandengan kerjasama guru pendaftaran.
iv. Mengisi dan melengkapkan sebarang data yang diarahkan oleh PPD/JPN/Kementeian
Pendidikan dengan kerjasama bahagian masing-masing.
v. Menghadiri taklimat dari masa ke semasa dan sentiasa peka dengan tarikh data yang
perlu dikemaskini dan dihantar.

1.4 Jawatankuasa Kewangan Sekolah

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En. Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn. Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha PT
AJK Semua KP Mata Pelajaran
En. Mohd Nizam bin Bakar Pegawai Aset
Pn. Lizawati bt Abdul Razak PO

Bidang tugas :
i. Memahami surat pekeliling berkaitan pengurusan kewangan dan perakaunan.
ii. Mengeluarkan surat kuasa kepada Guru Penolong Kanan,Penyelaras,Guru Kelas dan
Kerani.
iii. Mengagihkan Buku resit kepada Guru Kelas.
iv. Memastikan semua penerima dimasukkan ke dalam bank.
v. Memastikan semua pembelian berdasarkan peraturan kewangan.
vi. Menyemak,menandatangani buku tunai kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit
vii. Menguruskan perbelanjaan dan agihan mengikut peruntukan.

1.5 Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Pemantauan Sekolah
Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En. Mohd Adnan bin Omar
AJK Pn Nor Hanani bt Sulaiman KP BM
En Mohd Nizam bin Bakar KP BI
Pn Faridah bt Muda KP MT
En Mohd Suhaimi bin Yusoff KP SN


5 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

Cik. Wahida Amalin bt. yusoff Penyelaras PSS

Bidang Tugas:
i. Memastikan semua dokumen SPKS difailkan mengikut sistem kualiti.
ii. Setiausaha hendaklah sentiasa menyemak fail dan melaporkan kepada GB/GPK
sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
iii. Memantau Pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas
iv. Melaporkan hasil pemantauan dengan dokumen dan borang SKPM2 (Penarafan
kendiri)


1.6 Jawatankuasa Siaraya dan Dokumentasi

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil
AJK En Mohd Nizam bin Bakar
En Mohd Suhaimi bin Yusoff
Cik Norazura bt Osman
Cik Khadijah bt Abdul Jalil

Bidang Tugas:
i. Menyediakan carta organisasi dan agihan jadual tugas AJK
ii. Medokumentasikan segala program/aktiviti yang dilakasanakan.
iii. Mengemas dan menyimpan bahan dokumentasi dalam bentuk gambar/CD/ di bilik
PSS atau Bilik Khas.
iv. Mempamerkan gambar atau menyediakan video/power point untuk kegunaan bila
diperlukan.

1.7 Jawatankuasa Persiapan Awal Penggal
Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha Pn Nur Asila bt Abu Sujak
AJK Cik Norazura bt Osman Su Kurikulum
Pn Wan Arda bt Wan Semail SU Hem
En Wasanthan a/l Perumel Su Kokurikulum
Pn Nur Asila bt Abu Sujak SU Prasekolah
En Mohd Nizam bin Bakar SU Aset/perabot
Pn. Nur Azwa bt Sanudin SU P Transisi Thn 1
En Mohd Adnan bin Omar SU perhimpunan6 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

Semua Guru Kelas

Bidang Tugas:
i. Mempastikan pesiapan awal untuk persekolahan awal tahun berikutnya berada dalam
keadaan yang sedia, terurus dan siapsiaga.
ii. Menyiap dan menyediakan semua dokumen-dokumen yang berkaitan untuk
mempastikan sesi awal persekolahan berjalan lancar dan sempurna.
iii. Mengambil tindakan yang sewajarnya jika belaku sesuatu keadaan yang akan
menyebabkan sesi baru persekolahan terganggu.

1.8 Jawatankuasa Program Transisi

Pengerusi EN. AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha Pn Nur Azwa bt Sanudin
AJK Semua guru M/P Tahun 1

Bidang Tugas:
i. Menyediakan mesyuarat awal bagi menyediakan buku program.
ii. Menyediakan perkara-perkara yang berkaitan dengan program selama tiga minggu
pertama setiap awal tahun.
iii. Menganal pasti kaedah bagi murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan
persekitaran,guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
iv. Menyelaras keperluan kognitif,emosi,kerohanian, dan jasmani murid secara
menyeluruh sebelum memulakan proses PdP secara formal di tahun satu.
v. Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa masalah.

1.9 Jawatankuasa Pengurusan HRMIS


Pengerusi EN. AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Mohd Suhaimi bin Yusoff
AJK PT
Pn Lizawati bt Abdul Razak PO

Bidang Tugas:
i. Memastikan guru dan kakitangan mempunyai sandaran dalam sistem.
ii. Mengemaskini semua data dalam sistem dengan maklumat yang sahih, terkini dan
kemaskini.


7 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

iii. Memastikan perlaksanaan sistem dapat dilaksanakan dengan terurus.
iv. Bersedia untuk menyediakan maklumat guru dan kakitangan apabila diperlukan.
1.10 Jawatankuasa Perhimpunan Sekolah

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Mohd Adnan bin Omar Guru Disiplin
AJK Pn Wan Arda bt Wan Semail Guru Bimbingan dan Kaunseling
Semua Guru Bertugas Mingguan

Bidang Tugas:
i. Memastikan perhimpunan yang diadakan , yang diadakan dilaksanakan sebaik
mungkin.
ii. Merancang dan menguruskan data dengan tepat, mengikut masa yang telah ditetapkan.
iii. Memastikan data adalah tepat, terkini dan berinformasi untuk disampaikan semasa
perhimpunan.

1.11 Jawatankuasa Sambutan dan Perayaan

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha Pn Faridah binti Muda
AJK Pn Faridah binti Muda Hari Guru
Pn Faridah bt Muda Hari Raya
Pn Wan Arda bt Wan Semail Maulidur rasul
En Mohd Adnan bin Omar Khatam Quran
En Mohd Ismail bin Mohd Yusof Majlis Berbuka Puasa
Wasanthan a/l Perumel Majlis Anugerah Kecemerlangan
Pendidikan
Cik Khadijah bt Abdul Jalil Pelancaran/Penutup Hari
Kebangsaan

Bidang Tugas:
i. Memastikan tarikh sambutan dimasukkan dalam takwim tahunan sekolah.
ii. Melantik jawatankuasa kerja dan merancang program yang akan dilaksanakan.
iii. Membuat perancangan dan belanjawan bagi pelaksanaan program dengan merujuk
program tahun sebelumnya.
iv. Meyuarat serta merta apabila diminta oleh guru besar.
v. Menyediakan menu jamuan dengan persetujuan guru besar.

8 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

vi. Membuat anggaran perbelanjaan dan perbincangan dengan guru besar tentang sumber
kewangan yang akan digunakan.

1.12 Jawatankuasa Pengurusan Aset/Bangunan/Perabot

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Mohd Nizam bin Bakar Pegawai Aset
Timb./Setiausaha PT

AJK Cik Wahida Amalin binti Yusoff Guru Media
Cik Lizawati bt Abdul Razak PO
Penyelaras ICT
Penyelaras makmal komputer
Setiausaha sukan
Guru Pemulihan
Guru prasekolah
Guru bilik-bilik khas
Guru-guru kelas
Ketua-ketua panitia

Bidang Tugas:
i. Merekod dan mengemaskini daftar harta modal dan inventori
ii. Merekod kehilangan dan hapus kira serta membuat pelupusan.
iii. Membuat permohonan perabot dan peralatan
iv. Melantik pegawai aset setiap 2 tahun sekali
v. Menyemak dan mencatat barang-barang yang ada dalam stok pada awal penggal dan
akhir tahun

1.13 Jawatankuasa Kelab Guru dan kakitangan (KGK)

Penasihat En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Pengerusi En Mohd Ismail Bin Mohd Yusof
Naib Pengerusi En Rahim bin Mahamad Fadzil
Setiausaha Cik Khadijah bt Abdul Jalil
Bendahari Cik Norazura Bt Osman
AJK Pn Faridah bt Muda
Mohd Adnan Bin Omar


Wan Arda Binti Wan Semail

Pn Nur Asila Bt Abu Sujak9 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

Lizawati Binti Abdul RazakBidang tugas:
i. Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program tahunan dan menetapkan yuran dan
sumbangan guru.
ii. Bertanggungjawab mengelola majlis Jamuan Akhir Tahun , Hari Guru, Perpisahan guru,
guru bertukar, bersara dan guru baru.
iii. Bertanggunjawab menjaga kebajikan guru dan memberi sumbangan kepada guru yang
ditimpa kemalangan,melangsungkan perkhawinan,mendapat cahaya mata baru, dan waris
guru/kakitangan yang meninggal.
iv. Membantu pihak sekolah menguruskan balajar sambil melawat untuk meningkatkan
profesionalisme keguruan.

1.14 Jawatankuasa Kedai Buku PIBG

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha Pn Nor Hanani bt Sulaiman
AJK Cik Norazura bt Osman

Bidang Tugas:
i. Menguruskan pembelian dan penjualan barang-barang.
ii. Mengemaskini akaun kedai daari masa ke semasa.
iii. Memastikan baran berada dalam keadaan selamat dan sempurna.
iv. Melaporkan penyata kewangan dalam mensyuarat guru dan bila-bila masa diperlukan.
v. Membuat perancangan teratur dan berkesan untuk memberi kemudahan dan peralatan
kepada murid.
vi. Sentiasa menjaga dan mengemas kedai dengan baik.
vii. Melantik jurujual dikalangan pelajar untuk menguruskan jualan pada waktu rehat.


1.15 Jawatankuasa PAK 21

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari Bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En. Wasanthan a/l Perumel
AJK Semua Guru Kelas10 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan
1.16 Jawatankuasa Pengurusan ICT/VLE

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Mohd Suhaimi bin Yusoff Makmal komputer
AJK Pn Nur Azwa binti Sanudin Bilik Guru
Pn Wan Arda bt Wan Semail Bilik Kaunseling
Cik Norazura bt Osman Bilik Pemulihan
Pn Zairani bt Che Ab Hamid Bilik Linus

1.17 Jawatankuasa Sekolah Selamat

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil SU 3K
AJK Semua Guru Kelas
Pn Wan Arda bt Wan Semail SU HEM
Guru disiplin

Bidang Tugas:
i. Memastikan semua bangunan , pendawaian, sekolah berada dalam keadaan selamat.
ii. Bertanggunjawab menyelia segala pembaikian.
iii. Bekerjasama dengan pekerja sekolah bagi menentukan keselamatan bangunan dan
mengesyorkan langkah baik pulih.
iv. Mempastikan kawasan sekitar dan pandangan hadapan terpelihara.
v. Hiasan pintu masuk dan susun atur pokok terpelihara.
vi. Bekerjasama dengan pekerja sekolah bagi memastikan kawasan hadapan sentiasa
bersih, indah dan menarik.
vii. Mempastikan kawasan sekitar dan kawasan hadapan sentiasa bersih.
viii. Bekerjasama dengan pekerja sekolah bagi menantukan kawasan persekolahan sentiasa
bersih.
ix. Kebersihan tandas, kantin, bilik khas, & sistem pelupusan sampah terkawal.11 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan
1.18 Jawatankuasa Perkembangan Staff /e-SPLG

Pengerusi En. Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha Pn Nur Azwa bt Sanudin
AJK Cik Khadijah bt Abdul Jalil
Pn faridah binti Muda
Pn Nur Asila bt Abu Sujak

Bidang tugas:
i. Memastikan guru-guru melengkapakn data dalam sistem SPLG
ii. Memastikan guru membuat LADAP selepas menerima Taklimat/Latihan.
iii. Memastikan data dalam sistem dikemaskini dan diselia.

1.19 Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas

Pengerusi En Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari Bin Ahmad Gpk Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah Bt Mahmud Gpk Hem
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani Bt Abdullah @ Mohd Gpk Kokurikulum
Setiausaha Pn Faridah binti Muda
Ajk Pn Lizawati Bt Abdul Razak Pejabat Pentadbiran
Pn Zairani Bt Che Ab Hamid Bilik Gerakan/ Bilik Mesyuarat
En Johari bin Ahmad Bilik Pendidikan Kesenian
Pn Zuwariah binti Mahmud
Pn Suriani binti Abdullah @Mohd
Pn Nur Azwa Binti Sanudin Bilik Guru/ Bilik Rehat Guru
En Adnan Bin Omar Surau/Bilik Wuduk
En Wasanthan A/L Perumel Stor Sukan /Bilik PAK 21/ Bilik
Koko/Stor Koko
Cik Khadijah Binti Abdul Jalil Bilik BOSS
Cik Norazura Bt Osman Kelas Pemulihan/Klinik
En Mohd Nizam Bin Bakar Stor Aset
En Mohd Suhaimi Bin Yusoff Bilik Sains
Pn Wan Arda Bt Wan Semail Bilik J-Qaff/Bilik Kaunseling
Cik Nur Asila Bt Abu Sujak Prasekolah
Pn Faridah binti Muda Kantin/Sudut Pidato
En Rahim Bin Mahamad Fadzil Bilik KH/Bilik RBT
En Mohd Ismail bin Mohd Yusof Dewan


12 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan


Bidang Tugas:
i. Memastikan bilik-bilik khas sentiasa berada dalam keadaan kemas , ceria dan tersusun.

1.20 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2)

Pengerusi En Ahmad Shakri Bin Hamzah Guru Besar
Timb./Pengerusi En Johari bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK Kokurikulum
Setiausaha Cik Norazura bt Osman SU Kurikulum
AJK Pn Wan Arda bt Wan Semail SU Hem
En Wasanthan a/l Perumel Su KoKurikulum

Bidang Tugas

i. Memastikan pengisian skor dibuat dalam SKPM 2010, 2003 dan SKPMg2 sebelum
tarikh berakhir13 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019

2019 JAN PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH MOHD ADNAN BIN OMAR  DISPLIN AM

SEL 1 FARIDAH BT MUDA
RAB 2 NUR AZWA BT SANUDIN
KHA 3
JUM 4
SAB 5
AHD 6
ISN 7 JOHARI BIN AHMAD MOHD NIZAM BIN BAKAR  PAKAIAN
SEL 8 NOR HANANI BT SULAIMAN SEMASA
RAB 9 KHADIJAH BT ABDUL JALIL MENGHADIRI
KHA 10 SEKOLAH
JUM 11
SAB 12
AHD 13
ISN 14 ZUWARIAH BINTI MAHMUD RAHIM BIN MAHAMAD  PAKAIAN
SEL 15 FADZIL SEMASA
RAB 16 NUR ASILA BT ABU SUJAK MENGHADIRI
KHA 17 NORAZURA BINTI OSMAN AKTIVITI
JUM 18 KOKURIKULUM
SAB 19
AHD 20
ISN 21 SURIANI BINTI ABDULLAH @ MOHD ISMAIL BIN MOHD  PAKAIAN KETIKA
SEL 22 MOHD YUSOF MENJALANI
RAB 23 ZAIRANI BT CHE AB HAMID AKTIVITI
KHA 24 WAHIDA AMALIN BT YUSOFF PENDIDIKAN
JUM 25 JASMANI
SAB 26
AHD 27
ISN 28 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH WASANTHAN A/L PERUMEL  KEBERSIHAN
SEL 29 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF RAMBUT DAN
RAB 30 RASHIDATUL HUSNA BT KUKU
KHA 31 ABDUL MAJID
JUM WAN ARDA BINTI WAN
SAB SEMAIL
AHD
ISN14 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan


2019 FEB PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN
SEL
RAB
KHA

JUM 1
SAB 2
AHD 3
ISN 4 JOHARI BIN AHMAD MOHD ADNAN BIN OMAR  KENDERAAN
SEL 5 FARIDAH BT MUDA PELAJAR
RAB 6 NUR AZWA BT SANUDIN
KHA 7
JUM 8
SAB 9
AHD 10
ISN 11 ZUWARIAH BINTI MAHMUD MOHD NIZAM BIN BAKAR  LARANGAN
SEL 12 NOR HANANI BT SULAIMAN MEROKOK DAN
RAB 13 KHADIJAH BT ABDUL JALIL PENYALAHGUNA
KHA 14 AN DADAH
JUM 15
SAB 16
AHD 17
ISN 18 SURIANI BINTI ABDULLAH @ RAHIM BIN MAHAMAD
SEL 19 MOHD FADZIL
RAB 20 NUR ASILA BT ABU SUJAK  ETIKA SEMASA
KHA 21 NORAZURA BINTI OSMAN BERADA DI
JUM 22 PERPUSTAKAAN
SAB 23

AHD 24

ISN 25 MOHD ISMAIL BIN MOHD  ETIKA SEMASA
AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
SEL 26 YUSOF BERADA DI
RAB 27 ZAIRANI BT CHE AB HAMID PUSAT SUMBER
KHA 28 WAHIDA AMALIN BT YUSOFF
JUM
SAB
AHD


15 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan2018 MAC PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN
SEL
RAB
KHA
JUM 1
SAB 2
AHD 3
ISN 4 JOHARI BIN AHMAD WASANTHAN A/L PERUMEL  ETIKA KETIKA
SEL 5 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF BERADA DI
RAB 6 RASHIDATUL HUSNA BT MAKMAL SAINS
KHA 7 ABDUL MAJID DAN BILIK
JUM 8 WAN ARDA BINTI WAN KEMAHIRAN
SAB 9 SEMAIL HIDUP
AHD 10
ISN 11 ZUWARIAH BINTI MAHMUD MOHD ADNAN BIN OMAR  ETIKA KETIKA
SEL 12 FARIDAH BT MUDA BERADA DI
NUR AZWA BT SANUDIN SURAU
13
RAB
KHA 14
JUM 15
SAB 16
AHD 17
ISN 18
SEL 19
RAB 20 ETIKA KETIKA
KHA 21 MOHD NIZAM BIN BAKAR BERADA DI KANTIN
JUM 22 SURIANI BINTI ABDULLAH @ NOR HANANI BT SULAIMAN
SAB 23 MOHD KHADIJAH BT ABDUL JALIL
AHD 24
ISN 25  CUTI
SEL 26 PERTENGAHAN
RAB 27 PENGGAL 1

28
KHA
JUM 29
SAB 30
AHD 31


16 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan2019 APR PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN
SEL
RAB
KHA
JUM
SAB
AHD
ISN 1 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH RAHIM BIN MAHAMAD  ETIKA KETIKA
SEL 2 FADZIL BERADA DI
RAB 3 NUR ASILA BT ABU SUJAK TANDAS
KHA 4 NORAZURA BINTI OSMAN
JUM 5
SAB 6
AHD 7
ISN 8 JOHARI BIN AHMAD MOHD ISMAIL BIN MOHD  CUTI SEKOLAH
SEL 9 YUSOF
RAB 10 ZAIRANI BT CHE AB HAMID
KHA 11 WAHIDA AMALIN BT YUSOFF
JUM 12
SAB 13
AHD 14
ISN 15 ZUWARIAH BINTI MAHMUD WASANTHAN A/L PERUMEL  MAKSUD
SEL 16 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF PELANGGAN
RAB 17 RASHIDATUL HUSNA BT
KHA 18 ABDUL MAJID
JUM 19 WAN ARDA BINTI WAN
SAB 20 SEMAIL

21
AHD
ISN 22 SURIANI BINTI ABDULLAH @ MOHD ADNAN BIN OMAR  TINGKAHLAKU
SEL 23 MOHD FARIDAH BT MUDA JENAYAH
RAB 24 NUR AZWA BT SANUDIN
KHA 25
JUM 26
SAB 27
AHD 28
ISN 29

17 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan


2019 MEI PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN  TINGKAHLAKU
SEL LUCAH

RAB 1 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH MOHD NIZAM BIN BAKAR
KHA 2 NOR HANANI BT SULAIMAN
JUM 3 KHADIJAH BT ABDUL JALIL
SAB 4
AHD 5
ISN 6 JOHARI BIN AHMAD RAHIM BIN MAHAMAD  KEKEMASAN DIRI
SEL 7 FADZIL
RAB 8 NUR ASILA BT ABU SUJAK
KHA 9 NORAZURA BINTI OSMAN
JUM 10
SAB 11
AHD 12
ISN 13 ZUWARIAH BINTI MAHMUD MOHD ISMAIL BIN MOHD  TINGKAH LAKU
SEL 14 YUSOF TIDAK
ZAIRANI BT CHE AB HAMID MEMENTINGKAN
15 WAHIDA AMALIN BT YUSOFF MASA
RAB
KHA 16
JUM 17
SAB 18
AHD 19
ISN 20 WASANTHAN A/L PERUMEL  TINGKAH LAKU
SEL 21 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF KURANG SOPAN
RAB 22 SURIANI BINTI ABDULLAH @ RASHIDATUL HUSNA BT DAN BIADAP
KHA 23 MOHD ABDUL MAJID

JUM 24 WAN ARDA BINTI WAN
SAB 25 SEMAIL

26
AHD
ISN 27 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH  CUTI
SEL 28 PERTENGAHAN
RAB 29 TAHUN
KHA 30
JUM 31
SAB
AHD
18 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan2019 JUN PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN 
SEL
RAB
KHA
JUM

SAB 1
AHD 2
ISN 3  CUTI
SEL 4 PERTENGAHAN
RAB 5 TAHUN
KHA 6
JUM 7
SAB 8
AHD 9
ISN 10 JOHARI BIN AHMAD MOHD ADNAN BIN OMAR
SEL 11 FARIDAH BT MUDA
RAB 12 NUR AZWA BT SANUDIN  TINGKAHLAKU
KHA 13 TIDAK JUJUR
JUM 14 DAN MENIPU
PONTENG
SAB 15
AHD 16
ISN 17 ZUWARIAH BINTI MAHMUD MOHD NIZAM BIN BAKAR
SEL 18 NOR HANANI BT SULAIMAN  TINDAKAN
RAB 19 KHADIJAH BT ABDUL JALIL YG BOLEH
KHA 20 DIBERIKAN KEPADA
JUM 21 MURID
SAB 22
AHD 23
ISN 24  TINDAKAN
SEL 25 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH RAHIM BIN MAHAMAD TERHADAP KES
RAB 26 FADZIL PONTENG
KHA 27 NUR ASILA BT ABU SUJAK SEKOLAH
NORAZURA BINTI OSMAN
28
JUM
SAB 29
AHD 30
ISN


19 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan


2019 JUL PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN 1
SEL 2
RAB 3
KHA 4
JUM 5
SAB 6
AHD 7
ISN 8 JOHARI BIN AHMAD MOHD ISMAIL BIN MOHD  TINDAKAN
SEL 9 YUSOF TERHADAP KES-
RAB 10 ZAIRANI BT CHE AB HAMID JENAYAH
KHA 11 WAHIDA AMALIN BT YUSOFF
JUM 12
SAB 13
AHD 14
ISN 15 ZUWARIAH BINTI MAHMUD WASANTHAN A/L PERUMEL  KEBERSIHAN
SEL 16 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF KELAS
RAB 17 RASHIDATUL HUSNA BT
KHA 18 ABDUL MAJID
JUM 19 WAN ARDA BINTI WAN
SAB 20 SEMAIL
AHD 21
ISN 22 SURIANI BINTI ABDULLAH @ MOHD ADNAN BIN OMAR  PENJAGAAN
SEL 23 MOHD FARIDAH BT MUDA BUKU
NUR AZWA BT SANUDIN
24
RAB
KHA 25
JUM 26
SAB 27
AHD 28
ISN 29 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH MOHD NIZAM BIN BAKAR  ADAB DENGAN
SEL 30 NOR HANANI BT SULAIMAN GURU
RAB 31 KHADIJAH BT ABDUL JALIL
KHA
JUM
SAB
AHD
ISN
SEL

20 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan
2019 OGO PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN  ADAB DENGAN
SEL ORANG YANG
RAB JOHARI BIN AHMAD RAHIM BIN MAHAMAD FADZIL LEBIH DEWASA

KHA 1 NUR ASILA BT ABU SUJAK
JUM 2 NORAZURA BINTI OSMAN
SAB 3
AHD 4
ISN 5 ZUWARIAH BINTI MAHMUD MOHD ISMAIL BIN MOHD  BERTERIMA
SEL 6 YUSOF KASIH DAN
RAB 7 ZAIRANI BT CHE AB HAMID BERSYUKUR
WAHIDA AMALIN BT YUSOFF
8
KHA
JUM 9
SAB 10
AHD 11
ISN 12 CUTI PERTENGAHAN
SEL 13 PENGGAL 2
RAB 14
KHA 15
JUM 16
SAB 17
AHD 18
ISN 19 WASANTHAN A/L PERUMEL KASIH SAYANG
SEL 20 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF
RAB 21 RASHIDATUL HUSNA BT
KHA 22 SURIANI BINTI ABDULLAH @ ABDUL MAJID
JUM 23 MOHD WAN ARDA BINTI WAN
SAB 24 SEMAIL
AHD 25
ISN 26 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH  ETIKA
SEL 27 BERPAKAIAN
RAB 28 MOHD ADNAN BIN OMAR
KHA 29 FARIDAH BT MUDA
JUM 30 NUR AZWA BT SANUDIN
SAB 31
AHD


21 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan


2019 SEP PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN
SEL
RAB
KHA
JUM
SAB

AHD 1
ISN 2 JOHARI BIN AHMAD MOHD NIZAM BIN BAKAR  KEBERSIHAN DAN
SEL 3 NOR HANANI BT SULAIMAN KEKEMASAN DIRI
RAB 4 KHADIJAH BT ABDUL JALIL
KHA 5
JUM 6
SAB 7
AHD 8
ISN 9 ZUWARIAH BINTI MAHMUD RAHIM BIN MAHAMAD FADZIL  TANGGUNGJAWAB
SEL 10 NUR ASILA BT ABU SUJAK PELAJAR
RAB 11 NORAZURA BINTI OSMAN
KHA 12
JUM 13
SAB 14
AHD 15
ISN 16 SURIANI BINTI ABDULLAH @ MOHD ISMAIL BIN MOHD  HORMAT
SEL 17 MOHD YUSOF MENGHORMATI
RAB 18 ZAIRANI BT CHE AB HAMID
KHA 19 WAHIDA AMALIN BT YUSOFF
JUM 20

SAB 21

AHD 22
ISN 23 WASANTHAN A/L PERUMEL  KEBERSIHAN KELAS
SEL 24 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF
RAB 25 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH RASHIDATUL HUSNA BT
KHA 26 ABDUL MAJID
WAN ARDA BINTI WAN

27 SEMAIL

JUM
SAB 28
AHD 29
ISN 30 
22 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan


2019 OKT PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN JOHARI BIN AHMAD WASANTHAN A/L PERUMEL  ETIKA KETIKA

SEL 1 MOHD SUHAIMI BIN YUSOFF KELUAR
RAB 2 RASHIDATUL HUSNA BT KELAS/KETIAD
KHA 3 ABDUL MAJID AAN GURU
JUM 4 WAN ARDA BINTI WAN
SAB 5 SEMAIL
AHD 6
ISN 7 ZUWARIAH BINTI MAHMUD MOHD NIZAM BIN BAKAR  BUDAYA
SEL 8 NOR HANANI BT SULAIMAN MEMBERI
RAB 9 KHADIJAH BT ABDUL JALIL SALAM
KHA 10
JUM 11
SAB 12
AHD 13
ISN 15 SURIANI BINTI ABDULLAH @ RAHIM BIN MAHAMAD FADZIL  LARANGAN
SEL 16 MOHD NUR ASILA BT ABU SUJAK BULI
RAB 17 NORAZURA BINTI OSMAN
KHA 18
JUM 19
SAB 20
AHD 21
ISN 22 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
SEL 23 MOHD ISMAIL BIN MOHD  ETIKA KETIKA
RAB 24 YUSOF BERKENDERAAN
KHA 25 ZAIRANI BT CHE AB HAMID
JUM 26 WAHIDA AMALIN BT YUSOFF
SAB 27
AHD 28
ISN 29 JOHARI BIN AHMAD WASANTHAN A/L PERUMEL  MENJAGA
SEL 30 WAHIDA AMALIN BINTI YUSOFF KEBERSIHAN
RAB 31 WAN ARDA BINTI WAN SEMAIL
KHA
JUM
SAB
AHD
23 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan2019 NOV PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN
SEL
RAB
KHA
JUM 1
SAB 2
AHD 3
ISN 4 ZUWARIAH BINTI MAHMUD MOHD ADNAN BIN OMAR  LARANGAN
SEL 5 FARIDAH BT MUDA MEROKOK DAN
RAB 6 NUR AZWA BT SANUDIN PENYALAHGUN
KHA 7 AAN DADAH
JUM 8
SAB 9
AHD 10
ISN 11 SURIANI BINTI ABDULLAH @ MOHD NIZAM BIN BAKAR  PONTENG
SEL 12 MOHD NOR HANANI BT SULAIMAN
RAB 13 KHADIJAH BT ABDUL JALIL
KHA 14
JUM 15
SAB 16
AHD 17
ISN 18 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH RAHIM BIN MAHAMAD FADZIL  MENJAGA DIRI
SEL 19 NUR ASILA BT ABU SUJAK
RAB 20 NORAZURA BINTI OSMAN
KHA 21
JUM 22
SAB 23
AHD 24
ISN 25 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
SEL 26 JOHARI BIN AHMAD
RAB 27
KHA 28 CUTI AKHIR TAHUN
JUM 29 2019
SAB 30
AHD
24 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan2018 DEC PENTADBIR GURU BERTUGAS CATATAN
ISN
SEL
RAB
KHA
JUM
SAB
AHD 1
ISN 2 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
SEL 3 ZUWARIAH BINTI MAHMUD
RAB 4 CUTI AKHIR TAHUN
KHA 5 2019
JUM 6
SAB 7
AHD 8
ISN 9 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
SEL 10 SURIANI BINTI ABDULLAH @
RAB 11 MOHD
KHA 12 CUTI AKHIR TAHUN
JUM 13 2019
SAB 14
AHD 15
ISN 16 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
SEL 17 JOHARI BIN AHMAD
RAB 18 CUTI AKHIR TAHUN
KHA 19 2019
JUM 20
SAB 21
AHD 22
ISN 23 AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
SEL 24 ZUWARIAH BINTI MAHMUD
RAB 25
KHA 26 CUTI AKHIR TAHUN
JUM 27 2019
SAB 28
AHD 29
ISN 30


25 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
Pengurusan

Senarai Tugas Guru Bertugas

1. Mengendalikan perhimpunan rasmi dan perhimpunan pagi.
2. Menyusun jadual guru bertugas di dewan selepas waktu rehat murid mengikut kesesuaian
masa guru.
3. Menulis laporan dalam buku laporan bertugas.
4. Memastikan Guru Bertugas lain melaksanakan tugas yang ditetapkan mengikut bidang
masing-masing.
5. Mengawasi murid waktu datang dan balik di pintu pagar.
6. Menguruskan murid sakit, kemalangan, menghubungi ibu bapa / penjaga dan menghantar
balik jika perlu.
7. Menguruskan murid yang datang lewat. Memberi surat peringatan kepada ibu bapa /
penjaga yang kerap datang lewat.
8. Mengawasi murid dan menjaga keselamatan murid selepas rehat di kantin dan di dewan
terbuka.
9. Menyediakan tempat dan mengemas semula peralatan seperti kerusi dan p.a. system.
10. Mengawasi murid dan menjaga keselamatan murid selepas rehat di kantin dan di dewan
terbuka.
11. Mengurus aktiviti dan mengawal murid sementara menanti waktu pertama naik ke kelas.
12. Mengawal disiplin murid sewaktu di tapak perhimpunan sewaktu perhimpunan dan
mengawasi murid sewaktu pergerakan murid dari tapak perhimpunan ke kelas.
13. Mengawasi murid waktu datang dan balik di pintu pagar.
14. Memastikan pergerakan murid-murid sewaktu balik dalam keadaan teratur.
15. Memantau dan memberi markah kebersihan.
16. Memantau keselamatan kawasan sekolah dan mengambil tindakan sekiranya perlu.
17. Mengawasi murid dan menjaga keselamatan murid selepas rehat di kantin dan di dewan
terbuka.
26 | P a g e


Click to View FlipBook Version