The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hj waladcute, 2019-01-28 21:00:52

BIPEM Tahun 6 2019

SRK Sacred Heart

BIPEM T6

BIRO PEMBELAJARAN TAHUN 6
2019

“Kecemerlangan murid-murid tanggungjawab dan
impian bersama”

JAWATANKUASA INDUK BIRO TAHUN 6
SRK SACDER HEART
2019

Penasihat : En. Tony Ong Chin Wah ( Guru Besar)

Pengerusi : Pn. Bertha Samuel ( Penolong Kanan 1 )

Tim Pengerusi : Pn. Jainin Ulang ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )

Naib Pengerusi 1 : Datin Hayati Ahmad ( Penolong Kanan Kokurikulum )

Naib Pengerusi 2 : En Sakmud Maksud ( PK. Petang )

Penyelaras Biro : Pn. Puteri Laupe

Pen. Penyelaras 1: Pn. Gan Hi Fong

Setiausaha : Cik Fadilah Ismail

Pen. Setiausaha : Pn Masning Ali Omar

Bendahari : Pn. Lo Su Nee

Pen. Bendahari : Pn Azlina Jamil

Unit B & K : Pn. Daisy Ak Jombing

Pen. Bestari : Tn. Hj Mohd Nazri Bin Kamaruddin

AJK : Semua guru Tahun 6 2019

OBJEKTIF

1. Mengukuhkan pemahaman murid tentang sesuatu topik dengan latih
tubi dan kerja latihan yang diberikan.

2. Memantapkan pengetahuan dan penguasaan murid dalam empat subjek
teras.

3. Meningkatkan prestasi dan potensi sedia ada murid agar mampu
mencapai kejayaan yang lebih cemerlang.

4. Memupuk keyakinan diri dan sentiasa bersedia dalam menghadapi ujian
dan peperiksaan.

5. Meningkatkan prestasi dalam PPSR.

Tempoh Pelaksanaan
02 Januari 2019 hingga 22 November 2019

Kumpulan Sasaran
Semua murid Tahun 6 2019

Kutipan Kelas Bimbingan dan program
RM 300

Moto
‘’ KECEMERLANGAN MURID-MURID TANGGUNGJAWAB

DAN IMPIAN BERSAMA’’

subjek KPI UPSR 2019 D E
BM 1 ABC 14 1
BM 2 16 28 42 7 1
BI 1 16 50 27 20 6
BI 2 30 25 20 15 6
M3 30 20 30 24 25
22 15 15 17 3
SN 15 36 30

Bilangan Calon : 100 orang
Bilangan Lulus Penuh : 75 orang
Peratus Lulus Penuh : 75%

Perbandingan PAT 2018 dan KPI 2019

subjek A B C D E

PAT 2018 3 16 28 14 39
1
BM 1 KPI 16 28 42 14 30
BM 2 1
BI 1 PAT 2018 1 15 24 19 36
BI 2 6
M3 KPI 16 50 27 7 50
6
SN PAT 2018 12 20 17 15 64
25
KPI 30 25 20 20 51
3
PAT 2018 2 9 22 17

KPI 30 20 30 15

PAT 2018 1 5 14 17

KPI 22 15 15 24

PAT 2018 4 9 14 22

KPI 15 36 30 17

PROGRAM BIPEM T6 ( 2019 )

BIL TARIKH PROGRAM

1 16 Februari 2018 Motivasi KESADI 1

Akujanji Bersama ibu bapa

3 Feb : 18,19,20,21, 25,26,27,28 Kelas Bimbingan
4 5- 8 Mac 2019 Ujian 1

5 Mac: 4,5,6,7,11,12,13,14 Kelas Bimbingan

6 April: Kelas Bimbingan

1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,

25

7 24 & 25 April 2019 Teknik Menjawab Soalan PPSR 1
8 13-17 Mei 2019 Peperiksaan Pertengahan

Tahun

9 25 Mei – 9 Jun 2019 Cuti Pertengahan Tahun

10 Jun : Kelas Bimbingan

10,11,12,13,,17,18,19,20,24,25,26,27

11 15 Jun 2019 Motivasi KESADI 2

Hari Bersama Ibu Bapa

12 Julai : Kelas Bimbingan

1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,

25 Ujian Percubaan PPSR 1
13 8 – 11 Julai 2019

14 15 Julai 2019 Countdown (70 hari )

15 30 & 31 Julai 2019 Teknik Menjawab Soalan PPSR 2

16 2 Ogos 2019 Hari Bersama Ibu Bapa

(Galus/Halus)

17 Ogos: 5,6,7,8,19,20,21,22,26,27,28,29 Kelas Bimbingan
18 26 – 29 Ogos 2019 Ujian Percubaan PPSR 2

19 September: 2,3,4,5,9,10,11,12, Kelas Bimbingan

20 23- 26 Sept 2019 PPSR

21 30Sept – 22 Nov Pasca PPSR

22 7 & 8 Okt 2019 Sesi Fotografi Majlis Apresiasi
23 28 -31 Okt 2019 Peperiksaan Akhir Tahun

24 21 Nov 2019 Majlis Apresiasi Tahun 6

• JADUAL UJIAN

Hari Masa Mata Pelajaran Tempoh Masa

6:50 – 7:20 Perhimpunan / Persediaan bilik peperiksaan 30 Minit
Bahasa Malaysia I (Kefahaman) 1 Jam 15 Minit
Pertama 7:30 – 8:45 Bahasa Malaysia II (Penulisan) 1 Jam 15 Minit
8:55 – 10:10 REHAT
10:10 – 10:30 PdP seperti biasa 20 Minit
2 Jam 10 Minit
10:30 – 12:40 Ulangkaji / Persediaan bilik peperiksaan
Bahasa Inggeris I (Kefahaman) 20 Minit
Kedua 6:50 – 7:20 Bahasa Inggeris II (Penulisan) 1 Jam 15 Minit
7:30 – 8:45 REHAT 1 Jam 15 Minit
8:55 – 10:10 PdP seperti biasa
20 Minit
10:10 – 10:30 Ulangkaji / Persediaan bilik peperiksaan 2 Jam 10 Minit
10:30 – 12:40 Matematik Kertas 1
Matematik Kertas 2 20 Minit
6:50 – 7:20 REHAT 1 Jam
7:20 – 8:20 PdP seperti biasa 1 Jam
20 Minit
Ketiga 8:35 – 9:35 Ulangkaji / Persediaan bilik peperiksaan 2 Jam 30 Minit
9:50 – 10:10 Sains Kertas 1 20 Minit
Sains Kertas 2 1 Jam
10:10 – 12:40 REHAT 1 Jam
20 Minit
6:50 – 7:20 PdP seperti biasa 2 Jam 30 Minit
7:20 – 8:20

Keempat 8:35 – 9:35
9:50 – 10:10
10:10 – 12:40

JADUAL PEPERIKSAAN

Hari Masa Mata Pelajaran Tempoh Masa
Pertama 6:45 - 7:00 Membuat persediaan 15 Minit
Kedua 7:10 - 8:25 Bahasa Malaysia I (Pemahaman)
Ketiga 8:40 - 9:55 Bahasa Malaysia II (Penulisan) 1 Jam 15 Minit
Keempat 10:00 - 10:20 1 Jam 15 Minit
Kelima 10:30 - 11:30 Rehat
11:40 - 12:40 Reka Bentuk dan Teknologi 20 Minit
6:45 - 7:00 B. Arab / B. Cina / B. Kadazandusun 1 Jam
7:10 - 8:25 1 Jam
8:40 - 9:55 Membuat persediaan 15 Minit
10:00 - 10:20 Bahasa Inggeris I (Pemahaman) 1 Jam 15 Minit
10:30 - 11:30 Bahasa Inggeris II (Penulisan) 1 Jam 15 Minit
11:40 - 12:40 20 Minit
6:45 - 7:00 Rehat 1 Jam
7:20 - 8:20 Sejarah 1 Jam
8:40 - 9:40 Pendidikan Kesihatan 15 Minit
9:50 - 10:10 Membuat persediaan 1 Jam
10:20 - 11:20 Matematik Kertas 1 1 Jam
11:35 - 12:35 Matematik Kertas 2 20 Minit
6:45 - 7:00 Rehat 1 Jam
7:20 - 8:20 Pendidikan Moral / Agama Islam 1 Jam
8:40 - 9:40 Pendidikan Muzik 15 Minit
9:50 - 10:10 Membuat persediaan 1 Jam
10:20 - 11:50 Sains Kertas 1 1 Jam
11:50 - 12:35 Sains Kertas 2 20 Minit
6:45 - 7:00 Rehat 1 Jam 30 Minit
7:20 - 8:20 Pendidikan Seni Visual 45 Minit
8:40 - 9:40 PdP seperti biasa 15 Minit
9:50 - 10:10 Membuat persediaan 1 Jam
10:10 - 11:10 Pendidikan Jasmani 1 Jam
Teknologi Maklumat dan Komunikasi 20 Minit
Rehat 1 Jam
Pelajaran Jawi / PdP seperti biasa

Kutipan Sumbangan BIPEM T6 2019

1. Kelas Bimbingan = RM80.00

2. Modul/latih tubi/countdown = RM80.00

3. Motivasi = RM20.00

4. Teknik Menjawab = RM20.00

5. Apresiasi = RM80.00

6. Pasca PPSR = RM20.00

Jumlah = RM300.00

*Sumbangan boleh dibuat secara ansuran dan selesaikan selewat-
lewatnya 30 April 2019.

*Pastikan ibu bapa mendapatkan salinan resit bagi setiap
sumbangan yg diberikan.

Guru-guru yang terlibat mengajar dalam Kelas Bimbingan Tahun 6 ( 2019 )

BIL NAMA GURU M/PELAJARAN KELAS
01 En Ridwan Sukri Bahasa Malaysia 6 Alpha
02 Pn Masning Ali Omar Bahasa Malaysia 6 Beta
03 Pn. Gan Hi Fong Bahasa Malaysia 6 Gamma
04 En. Vincent Rabindra Bahasa Inggeris 6 Alpha/6 Gamma
05 Pn DK Emas Rudziah Bahasa Inggeris 6 Beta
05 Pn. Azlina Jamil Foo Matematik 6 Alpha/Gamma
06 En Tony Ong Che Wah Matematik 6 Beta

En Ricky Wong Sains 6 Beta
07 Pn. Puteri Laupe Sains 6 Alpha/6 Gamma
08 Pn. Esther Lo Sue Nee

JADUAL PELAKSANAAN KELAS BIMBINGAN DAN GURU-GURU YANG TERLIBAT

Kelas/

Hari 6 Alpha 6 Beta 6 Gamma

Isnin Matematik Matematik Sains

(1.00 – 2.00 ptg) (Pn Azlina) (GB Tony/ En (Pn Esther)
Ricky)

Selasa B.Malaysia B. Inggeris Matematik

(12.40-1.40 ptg) (En Ridwan) (Pn DK Emas) (Pn Azlina)

Rabu B. Inggeris B. Malaysia B. Malaysia

(12.40-1.40 ptg) (En Vincent) (Pn Masning) (Pn Gan Hi Fong)

Khamis Sains Sains B. Inggeris

(12.40-1.40 ptg) (Pn Esther) (Pn Puteri) (En Vincent)

TUGASAN GURU
BIPEM T6 2019

NO AKTIVITI TINDAKAN

1 Modul Cuti Sekolah Akhir Tahun Tahun 5 2018 Pn Puteri
2 Motivasi KESADI 1 Pn Daisy
Akujanji Bersama ibu bapa Pn Gan Hi Fong
Semua Guru Tahun 6
3 Modul Kelas Bimbingan Pn Puteri
4 Modul Cuti Sekolah Mac (1 minggu) Pn Azlina
5 Teknik Menjawab Soalan PPSR 1 Pn Daisy
Semua guru Tahun 6
6 Modul Cuti Sekolah Pertengahan Tahun (2 minggu) Pn Gan Hi Fong
7 Motivasi KESADI 2 Pn Daisy
Hari Bersama Ibu Bapa Semua Guru Tahun 6
8 Modul Countdown En Ridwan Sukri
Semua guru Tahun 6
9 Teknik Menjawab Soalan PPSR 2 Pn Daisy
Semua guru Tahun 6
10 Hari Bersama Ibu Bapa Semua guru Tahun 6
PASCA PPSR 2019

11 Aktiviti Pasca UPSR Pn Puteri
12 1M1S En Vincent
13 Sijil Apresiasi murid Pn Shaharul Bariah/Mohd
Nazri
Sesi Fotografi Majlis Apresiasi En Ridwan & En Ricky
14 Senamrobik Pn Puteri
15 Crossword Puzzle/Jigsaw Puzzle/silangkata Cik Eileen & Cik Fadilah & En
16 Penyelesaian Masalah Matematik & Sains Heldye
17 Penulisan Karangan BM & BI Pn Azlina & Pn Esther
18 Permainan Dalaman Pn Masning & En Vincent
19 Hari Keusahawanan/ Garage Sale En Heldye/ Pn Masning
20 Permainan Tradisional En Anderias/ Pn Esther
21 Perlawanan Persahabatan (Bola baling/Ragbi) En Ridwan/Pn Puteri/En
22 Tayangan Wayang Ricky
23 Ceramah/Transisi Ting 1 En Anderias / Pn Gan
24 Hari Kreativiti En Mohd Nazri
25 Clay Home Made Pn Daisy
26 Gotong Royong Pn Gan/Cik Eileen/Cik Fadilah
27 Sukaneka Pn Puteri
28 The Voice En Vincent/En Heldye/semua
29 Lawatan (sekiranya ada) guru mengikut masa
30 Latihan Persembahan En Anderias/Pn Gan/Pn
31 Majlis Apresiasi Azlina/ Semua guru Tahun 6
Pn Marlina
Pn Azlina
Guru Kelas & Pembantu GK
Semua Guru SRKSH


Click to View FlipBook Version