The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Taklimat Kualiti Sempena Perhimpunan Staf

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azlan muharam, 2019-11-14 22:28:03

Taklimat Kualiti Sempena Perhimpunan Staf

Taklimat Kualiti Sempena Perhimpunan Staf

Sesi

Penerangan

MS ISO 9001:2015

Azlan Muharam, PhD
Pegawai Sistem Kualiti

[email protected]

Isi kandungan  [email protected]

1 Informasi [Ch. 1]
2 Fail Rekod Pensyarah[Ch. 2]
3 Fail Rekod Pelajar[Ch. 3]

TPaeknleimraantgPaenneISrOan9g0a0n1:I2S0O159001:2015

Skop

Pemberian latihan teknikal dan
vokasional di peringkat sijil dalam
bidang teknologi komputer, landskap
dan elektrik

Taklimat PenearnadnagAanraIsSOISO9090010:210:210515  [email protected]

Skop baharu

Pemberian latihan teknikal dan
vokasional di peringkat sijil dan diploma

Taklimat PenearnadnagAanraIsSOISO9090010:210:210515  [email protected]

Sijil ISO  [email protected]

Validating Period:
1 April 2016-11 Mac 2019

Certification No:
AR 5135

Taklimat PenearnadnagAanraIsSOISO9090010:210:210515

Sijil ISO  [email protected]

Validating Period:
12 April 2016-11 Mac 2022

Certification No:
QMS 02158

Taklimat PenearnadnagAanraIsSOISO9090010:210:210515

Visi JPKK

Menjadi peneraju Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional serta
Hab Pembelajaran Sepanjang Hayat menjelang 2020

Visi JPPKK

Menjadi peneraju Institusi TVET
yang unggul

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Misi JPKK

Membangunkan komuniti setempat sebagai tenaga kerja berpengetahuan
dan terlatih untuk memenuhi tuntutan dunia pekerjaan melalui Pendidikan
dan Latihan Teknikal dan Vokasional dan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Misi JPPKK

 Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diktiraf
 Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat
 Membangun graduan holistic, berciri keusahawanan dan seimbang
 Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan

pihak berkepentingan

Prosedur Kerja

BIL NOMBOR DOKUMEN TAJUK NAMA PEMEGANG PROSES

1.0 KKMT-MK Manual Kualiti Nor Khairi Bin Mohammad Ali
Norazamimah Bt Mak Jim
2.0 KKMT-PK-PS-01 Penyediaan Bajet Mohd Faizal Bin Karim
3.0 KKMT-PK-PS-02 Pengurusan Perolehan Mohd Faizal Bin Karim
Bekalan dan Perkhidmatan
4.0 KKMT-PK-PS-03 Pengurusan Penyenggaraan Saiful Shah Rizam Bin Ab Aziz
Mohd Sukri Bin Ab. Rahman
5.0 KKMT-PK-PS-04 Kawalan Dokumen Mohammad Irwan Bin Md.
Sagir
6.0 KKMT-PK-PS-05 Pengurusan Rekod Kualiti Nurazura Binti Zurali
7.0 KKMT-PK-PS-06 Pengendalian Maklumbalas Zuraida Binti Othman
Pelanggan
8.0 KKMT-PK-PS-07 Perancangan dan Aneetha Asyikeen Binti
Pengurusan Latihan Staf Othman

9.0 KKMT-PK-PS-08 Pengendalian Audit Dalaman Masmuliana Binti Borhan

10.0 KKMT-PK-PS-09 Kajian Semula Pengurusan Najdiah Binti Aris

11.0 KKMT-PK-PS-10 Risiko dan peluang Mohd Faroul Rafiq Bin Romli
penambahbaikan
Sesi Perkongsian ISO 9001:2015  [email protected]

P. L. Teknik Vokasional

1 KKMT-PK-PLTV-01 Perancangan Aktiviti PLTV Nor'akma Binti Osman

2 KKMT-PK-PLTV-02 Pengurusan Pendaftaran Siti Zanariah Binti Muhamed

Pelajar dan Pengendalian Hamidah Binti Mohamed

Hari Suaikenal Shah

3 KKMT-PK-PLTV-03 Perancangan Dan Norfadzilah Binti Mohamad

Pelaksanaan Pengajaran Norashikin Binti Amir

Dan Pembelajaran

4 KKMT-PK-PLTV-04 Perancangan dan Nurul Hidayah Binti
Pelaksanaan Latihan Ahmad Alemi
Industri
Mohd Fitri Bin Ab Rasid
5 KKMT-PK-PLTV-05 Proses Pengurusan
Peperiksaan

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Fail Rekod Pensyarah 02

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Panduan FRP

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Fail Rekod Pensyarah (FRP)

Pemasangan Elektrik  [email protected]

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015

Fail Rekod Pensyarah (FRP)

Landskap

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Fail Rekod Pensyarah (FRP)

Komputer dan Sokongan  [email protected]

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015

Fail Rekod Pensyarah (FRP)

Teknologi Maklumat  [email protected]

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015

Fail Rekod Pensyarah (FRP)

Pengajian Am

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Semakan Rancangan Mengajar Semester(RMS)

Penting!!!

1. Disemak oleh juruaudit dalaman yang dilantik;
2. Dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan

jadual waktu;
3. Juruaudit diberi tempoh seminggu untuk

menyemak RMM/RMS;
4. Jika terdapat kesalahan pensyarah perlu

memurnikan semula dan juruaudit tidak akan
turunkan tandatangan selagi pembetulan tidak
dibuat.

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Borang semakan RMM/RMS

Komen juruaudit  [email protected]

Tandatangan juruaudit

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015

Contoh audit RMM/RMS

Minggu Penilaian

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Refleksi

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Contoh penulisan catatan/refleksi

refleksi

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Contoh penulisan catatan/refleksi

refleksi

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Contoh penulisan catatan/refleksi

refleksi

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]Kawalan dokumen melalui kod

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015 No kawalan
prosedur

[email protected]

Rekod penghantaran FRP

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Rekod penghantaran FRP

Pastikan
telah
ditandatang
an oleh TPA
untuk
semakan
pertama dan
kedua

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Borang Tandatangan Semakan FRP

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Surat Tunjuk Sebab

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Surat Tunjuk Sebab No. rujukan
adalah terkawal
Taklimat Penerangan ISO 9001:2015
[email protected]

Surat Amaran

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Surat Amaran No. rujukan
adalah terkawal
Taklimat Penerangan ISO 9001:2015
[email protected]

Senarai semak tutup FRP

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Daftar Tutup FRP

Pastikan telah
ditandatangan
oleh ajk kualiti bagi
borang semakan
tutup FRP

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Daftar Tutup FRP

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Daftar Tutup FRP

Pastikan telah
ditandatangan
oleh TPA untuk
semakan
pertama dan
kedua

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Kaedah Pengauditan FRP

1. Disemak oleh juruaudit dalaman yang
dilantik;

2. Merujuk silibus/sukatan program (GLT/ILT),
penilaian, pecahan markah, jam mengajar;

3. Rekod penggantian kelas;
4. Rekod kehadiran pelajar/MC/Memo

pelepasan kelas/Surat amaran.

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Contoh

“audit notes”

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Rekod Penilaian
kehadiran Berterusan

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Rekod Dapatan Audit
kehadiran
[email protected]
Taklimat Penerangan ISO 9001:2015

Pensyarah  [email protected]
modul

Penilaian/rujuk
silibus

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015

Dapatan  [email protected]

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015

Fail Rekod Pelajar 03

Taklimat Penerangan ISO 9001:2015  [email protected]

Sesi Perkongsian ISO 9001:2015  [email protected]

Sesi Perkongsian ISO 9001:2015  [email protected]

Dokumen  [email protected]
Sokongan

Sesi Perkongsian ISO 9001:2015

Rekod  [email protected]
Penilaian

Sesi Perkongsian ISO 9001:2015

Refleksi

DONEuntilIt always seems impossible it’s

Nelson Mandela

Azlan Muharam, PhD Terima
Pegawai Sistem Kualiti kasih
Kolej Komuniti Masjid Tanah
Kementerian Pendidikan Malaysia


Click to View FlipBook Version