The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tugasan 2 GKEB 1072 BM SK3 (NURUL SHAFIQA BINTI MOHD DAWUD)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shafiqa.d03, 2021-11-08 01:06:06

Tugasan 2 GKEB 1072 BM SK3 (NURUL SHAFIQA BINTI MOHD DAWUD)

Tugasan 2 GKEB 1072 BM SK3 (NURUL SHAFIQA BINTI MOHD DAWUD)

PETA
I-THINK

KEMAHIRAN
MEMBACA DAN
MEMBUAT NOTA

NURUL SHAFIQA BINTI MOHD DAWUD - BMSK3

KANDUNGAN 1
1
PENGENALAN
KEPENTINGAN KEMAHIRAN MEMBACA DAN

MEMBUAT NOTA 1
JUSTIFIKASI ALAT KEMAHIRAN BERFIKIR 2-4
PEMILIHAN ALAT BERFIKIR 5
RUMUSAN

1. PENGENALAN

Membaca merupakan satu proses mentafsir dan 2. KEPENTINGAN KEMAHIRAN
menganalisis bahan bacaan untuk mencari MEMBACA DAN MEMBUAT NOTA
maklumat. Pelajar perlulah tahu cara yang baik
untuk membaca agar pembacaan lebih efektif. Kemahiran membaca amat penting untuk peljajar
Seterusnya, terdapat lima kaedah untuk mengambil agar pembacaan mereka lebih berkesan kepada
nota yang boleh dipraktikkan. Setiap kaedah ini mereka. Dengan ini nota yang mereka hasilkan
mempunyai gaya dan tujuan yang berbeza. Oleh dapat membantu merke membuat rujukan kerana
sebab itu penguasaan kaedah ini amat penting mempunyai nota yang sistematik, ringkas dan padat.
untuk mencatat nota yang lebih berkesan . Hal ini demikian menyebabkan mereka dapat
menjimatkan masa mengulangkaji dengan merujuk
3. JUSTIFIKASI PEMILIHAN ALAT nota mereka. Oleh sebab itu, kemahiran membaca
KEMAHIRAN BERFIKIR dan membuat nota perlu dikuasai untuk
mengelakkan diri kurang menguasai pelajaran.
Peta minda ialah sejenis rajah yang dilukis untuk
meringkaskan maklumat dan idea dengan padat.
Lakaran peta minda ini dapat jadikan maklumat yang
tersirat menjadi tersurar. Peta minda ini dilakukan
dengan cara tidak formal dan mengikut kreativiti
sendiri. Peta minda ini dapat membantu kita
mengorganisasikan maklumat yang anda dalam
bentuk yang mudah difahami. Oleh sebab itu peta
minda ini menunjukkan keberkesanan dalam
membuat nota

1

4. PEMILIHAN ALAT KEMAHIRAN
BERFIKIR

2

3

4

Rumusan

Kemahiran membaca dan menulis nota dapat membantu kita dari
pelbagai askpek terutamanya dalam pelajaran. Dengan menguasai
kemahiran ini pelajar dapat menjadikan kaedah pembelajaran mereka
lebih berkesan dan memudahkan mereka untuk mengulangkaji pelajaran
sebelum peperiksaan. Oleh sebab iu dengan bantuan alat kemahiran
berfikir dapat membantu murid dalam mengorganisasikan pelajaran
dengan cara yang lebih mudah, ringkas dan padat. Pleajar juga dapat
mencari dan menggunakan nota tersebut di pelbagai tempat dan pada
bila-bila masa sahaja. Oleh sebab itu, penguasaan kemahiran ini amat
penting kepada pelajar

5

RUJUKAN

Ismail, S., Subki, A., & Adnan, A. (2014). Kemahiran belajar edisi kedua.
Multimedia Sdn. Bhd.

Moi, W.-A. G., & Lian, O. L. (2007). Introducing Mind Map in Comprehension .
Recent Research on Mind Maps in Education.

Wong, K. W., Norlia Mat Esa, Tan, A. L., & Ridza Ahmad Nizam. (2019). Siri
pendidikan guru-kemahiran belajar. Pencetakan Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Abdul R. S. (1996), Kemahiran Belajar Dalam KBSM dan KBSR, Penerbitan Al-
Azim.


Click to View FlipBook Version