The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ajakiri TRE+ nr 16 - November 2018 (Järvaamaa Messi ERIVÄLJAANNE)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TRE+, 2019-02-13 11:33:54

TRE+ nr16 - November 2018

Ajakiri TRE+ nr 16 - November 2018 (Järvaamaa Messi ERIVÄLJAANNE)

Keywords: tre+,tre raadio,ajakiri tre+,kesk-eesti tre raadio

NOVEMBER Kesk-Eesti
2018 eetris otse
Järvamaa Messilt
16 101,0 MHz

ERIVÄLJAANNE

JÄRVAMAA MESS
16.-17. november

Paide Muusika- ja Teatrimajas

Uku Suviste ja Hedvig Hanson
ON KOOS LAVAL lk 4

Jürgen Ligi lk 11 Yoko Alender lk 14-15 Siret Pihelgas lk 17 Jaak Madison lk 19

2

Järvamaa Mess 2018 osalejad

Aire Kiviselg Merle Moeäri
Amii Küünlakoda MES Ehted
Mirlenda
Amserv Niitlind
Anatoli Piho Nobenäpp
Annika Üksik
Anzela Mirosnitsenko Paide LC Bastion
AquaBalde/Coffe4You Paide linn
Aura Vision
Avon/Aloe Vera Paide Muusika ja Teatrimaja
Palvemaja talu
Bergwald
Best Events Pearlstory /Claricia
Delikatess Raudale Talu
Eesti Pagar
Ege Rannik Reformierakond
Revolution Human
EKRE
E-Piim Ristemäe Talu
Euroleib Selgesilm
Evenol OÜ Selgesilm
Foodtruck Sidoonia
Handel Kirjastus Sinumaitse
Hille Leppoja
Indagom Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Järva Rehvikeskus Sternoberg
Järva Teataja Söödi Karn
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Kadakapuu OÜ Tammelinn OÜ
Kalamatsi Meierei Traageldaja
Kampana Tradeter
Kangalaegas Tre Raadio
Karusauna talu mesila
Kodulahendused Treppoja Sahver
Kuma Trimiks
Lea Haugas
Lukemer Uhke OÜ
Läänemaa Colortex Unestiil
LX Cosmetics Venevere linnukasvatus
Vexon Auto OÜ
Villagu Talu
Võhma Valgusevabrik
Võlli-Kingu talu
Young Factory

Selles mõttes võiks Järvamaa Messi nimetada
ka laadaks. Samas on paljud messil osalevad
ettevõtted oma teenused suunanud just teistele
ettevõtetele.

Seega Järvamaa Messilt leiab huvitavat vaatamist
ja ostmist nii ettevõte kui tavakodanik. Oleme
kasutanud ka hüüdlauset "Kaubamaja kaheks
päevaks".

Järvamaa Messi idee on välja kasvanud AS Traditsiooniliselt on Järvamaa Mess jõuluhooaja
Taig arvutus- ja kontoritehnika näitustest. 1996. avapauguks Järvamaa kaubanduses. Just Järvamaa
aastal otsustasid 10 firmat korraldada ühiselt oma Messilt saab esimesena osta jõulukinke. Kuna oma
toodete ja teenuste näitusmüügi. Ettevõtmisele sai tooteid pakuvad paljud ettevõtted kelle toodangut
nimeks Järvamaa Messike. Messike äratas huvi ei leia tavalisest supermarketist ega turult, siis on
kaugemalgi, kohalikele firmadele lisandus peagi Järvamaa Mess just õige koht leidmaks erilist ja
osalejaid ka väljastpoolt maakonda. Tänaseks on omanäolist kingitust jõuludeks.
messikesest kasvanud välja mess, millel umbes 80 Enamus messil osalevatest firmadest pakub oma
osaleja-firmat. tooteid ja teenuseid tavahinnast soodsamalt.
Kui kakskümmned aastat tagasi oli pea igas Seega on messilt ostude sooritamine ka rahakotile
maakonnas maakondlik mess, siis praeguseks on säästev.
Järvamaa Mess ainsana maakonnamessina ellu
jäänud. Kõikidele külastajetele on sissepääs messile tasuta
Järvamaa Mess ei ole klassikaline mess, kus ja lisaks loositakse messil ostu sooritanute vahel
ettevõtted reklaamivad ennast peamiselt teistele välja suur ilutulestik Arnikalt. Viimastel aastatel
ettevõtetele ja messil otseselt midagi osta ei saa. on Järvamaa Messi külastajate arv jäänud 5000
Järvamaa Mess on suunatud kõigile Kesk-Eesti inimese kanti. Kõik see on muutnud Järvamaa Messi
firmadele ja eraisikutele. Järvamaa Messil võib atraktiivseks enda tutvustamise ja müügikohaks.
ja on lausa soovitav reklaamitavat kaupa müüa.
Kohtume Järvamaa Messil Paide Muusika- ja
Teatrimaja 16. ja 17. novembril, uksed on valla
reedel kl 10–18 ja laupäeval kl 10–15.

Urmas Jõgi www.jarvamess.ee
Järvamaa messi korraldaja

MESSIKÜLASTAJA MEELESPEA

1. Varu aega. Kauplejaid-väljapanekuid on 80 4. Küsi messil osalejate käest lisainfot ja- ma-
ringis ning enamus neist väärib vähemalt korraks terjale. Paljude kauplejate tooteid saab Järva-
seisatumist. Mõne populaarsema väljapaneku maal osta vaid neil kahel päeval aastas. Küsi jul-
juures tuleb arvestada väikese järjekorraga, gelt ja uuri järele, kus nad oma kaupa müüvad,
omajagu aega kulub ka degusteerimiseks tunne huvi ka nende kodulehe vastu. Nii saad
väljapandud hõrgutiste nautimiseks. meeldima hakanud kaupu tarbida ka edaspidi.

2. Võta kaasa sularaha. Ehkki mõni kaupleja 5. Hoia kodus või tööl olles raadio sagedusel
pakub ka kaardimaksevõimalust, on väiksemate 101,0 MHz, sest Kesk-Eesti Tre raadio läheb
ostude eest mugavam tasuda sularahas. eetrisse otse messilt ja hoiab kuulajat toimuvaga
kursis.
3. Võimalusel külasta messi väljaspool
tipptundi. Parim aeg kohale tulla on juba reedel, 6. Kasuta messi sooduskuponge, mis annavad
sest siis on rahvast vähem, kaupa kõige enam soodustust ühekordseks ostuks Paide ja Türi
ning kauplejatel rohkem aega küsimustele paljudes kauplustes, Jaama kohvikus, Paide
vastamiseks. Vallitornis ning tanklas Õlitäht. Täpsemat teavet
messinädala soodustuste kohta saad käesolevast
JÄRVAMAA MESS ON AVATUD brošüürist. Kupongid, millele reklaamides
REEDEL, 16. novembril kl 10–18 ja viidatakse, saad messile sisenedes.
LAUPÄEVAL, 17. novembril kl 10–15.

Hedvig Hanson
Suviste Uku
Uku Suviste

OLEME HEDVIGIGA
NAGU ÕDE JA VEND

Uku Suviste, luureandmed väidavad, et see pole teil 11.12 kell 19
üldsegi esimene kord koos laval olla? PAIDE PÜHA RISTI KIRIKUS
Vastab tõele. See oli juba kuus aastat tagasi kui me
tegime oma esimese ühise ettaste. Siis tundus, et meie Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
lavaline tunnetus ja muusikamaitse ühtivad ja neid www.kontsertkorraldus.ee
esinemisi hakkaski järjest tulema.
Öeldakse, et muusikud duetis peaksid olema millegis %
erinevad, et teineteist täiendades saaks sündida uus Järvamaa Messilt Kupong kehtib
kvaliteet. messipäevadel Paide
Ma arvan, et antud juhul on tegemist supernäitega, 15 €saadud kupongiga on Muusika ja Teatrimaja
sellepärast et põhiesinemistelt Hedvig on ikkagi rohkem kassas või tund enne
džässartist ja mina olen avalikkuse ees kvalifitseeritud Paide kontserdipilet
kui popartist. Küll aga on ka minul suur armastus nii kontserti kohapeal.
džäss kui soulmuusika vastu ja see on vast see ühisosa.
Me ei tee asja, mis oleks meie jaoks uus ja mitte omas eriti kuna teeme kahekesi, on tähtis tagasiside nii
elemendis, pigem vastupidi – me koos leiame selle esinemiskohalt kui inimestelt. See ei tähenda otseselt,
elemendi. kas keegi midagi ütleb, plaksutab, vaid see on midagi
Kes repertuaari valib? sellist, mida tunnetaksid ka kinnisilmi. Iga koht loob
Meie mõlemad. nagu täiesti uue esinemise.
On selles küsimuses vahel raginaks ka läinud? Keerame ajaratast tagasi. Hedvig tõusis suurele
Tavaliselt raginate käigus võivad tekkida veel paremad tuntusele märksa varem. Kas imetlesid teda tol ajal?
ideed, aga peab tunnistama, et sellist raginat pole veel Jaa, imetlesin väga. Mulle meeldis tema karisma ja
tekkinud. Aga meie tõsisem proovigraafik ootab alles iseloom, mis igalt poolt välja paistis. Ma ei saa öelda,
ees, nii et võib-olla ehk seal. No tõenäoliselt küll mitte, et ma 90-ndatel nii palju džässi oleks kuulanud, kuid tal
ma usun, et me näeme asju päris ühtemoodi. oli erinevaid mitte nii väga džässilikke asju, igasuguseid
Tean sind kui muusikut, kes lähtub muusika puhul projekte, näiteks Koiduga.
iseendast, oma koolitusest ja maitsest, mitte niivõrd Mäletan, et see oli aastal 2001 või 2002, just siis,
hetketrendidest. Kuidas sobib sinna jõulumuusika? kui pöördusin muusika juurde tagasi. Vahepeal olid
Mulle on alati jõulumuusika tegemine meeldinud. olnud sõjaväed-värgid, IT-õpingud... aga siis äkki
Seda tehakse aastas ühel väikesel ajahetkel ja nagu pöörasin tagasi muusikasse. Käisime Õnne 13
nii ei teki tüdimust. Me üritame seekord leida uut trupiga ühel reisil Egiptuses. Ja Hedvig tegi seal ühe
lähenemist, väga akustilises võtmes, mis annab meile üllatusesinemise kogu trupile. Minu jaoks oli ta ammu
ühtlasi vabad käed lähtumaks publiku reaktsioonidest teada-tuntud nimi, aga see oli üks hetk, kus – vau!-
ja tagasisidest. See annab sellise atmosfääritunnetuse ta tegi seda superhästi! Ma istusin kõige keskel ja mul
ja hea mängumaa. oli tunne, et ta vaatab kogu aeg mulle silma ja flirdib
Sel tuuril on teil väga toredaid esinemiskohti, minuga. Aga võib-olla ma lihtsalt kujutasin ette seda.
märgilise tähendusega kirikuid väikestes kohtades - Kogenud artistidega on vahel nii, et nad suudavad
Tori kirik, Sangaste kirik, ainulaadse arhitektuuriga laval visata nalja, olla südamlikud, etendada vanu
Paide kirik... Kas see koht kuidagi töötab kontserdiga kamraade, kuid pärast saame kuskilt intervjuust
kaasa? Kas sa tunnetad seda? teada, et nad ei lävi väljaspool lava üldse. Kuidas
Absoluutselt. Iga esinemiskoht loob täiesti uue teiega on?
situatsiooni. Loomulikult on asjad, mis on igal kontserdil Me oleme pigem väga head sõbrad ja kutsume
samad, aga tahes-tahtmata sellise kontserdi puhul, ennast õde ja vend. Soulsister ja soulbrother. Laval
sõpru meil näidelda vaja ei ole, pigem vastupidid –
me ei julge kõiki neid nalju küll laval tegema hakata,
mida me muidu teeme.

Tekst: Mati Palmet

5

%

MESSIKUPONGID!

See on juba ammune traditsioon, et Järvamaa Mess on pidu, mille piirid ulatuvad palju kaugemale
Paide Muusika- ja Teatrimajast. Igal aastal liituvad messiaegsete sooduspakkumistega paljud

kauplused Paides ja Türil oma statsionaarides. Lisaks pakutakse muidki meeldivaid üllatusi.
Sel aastal näiteks saavad messikülastajad kokku hoida Uku Suviste ja Hedvig Hansoni võrratule
kirikukontserdile piletit ostes, Paide Vallitornis läbi Eestimaa ajaloo rännates või Vexon Autos

oma sõiduki ähmaseks jäänud esitulesid taas säravaks renoveerides.

Et messisoodustustest osa saada, tuleb tulla Järvamaa Messile, kus kõik tulijad saavad uksel
kupongide lehe. Milliseid soodustusi need pakuvad, saab järgi uurida käesolevast ajakirjanumbrist.

Aga jälgige kindlasti kupongide kehtivusaega, sest enamus neist tuleb ära kasutada juba
järgmise nädala jooksul.

Kasulikke oste ja toredaid avastusi nii Järvamaa Messil kui meie partnerite juures!

KESK-EESTI Suurima3
s2uur3KAUPLUSE RISTSÕNA

AUHINNAKS SUUR KRINGEL MAKSIKÖÖGILT

PAIDE MAKSIMARKET LILL STIIMER ROHKEM POSTKAST ANNO
KUI ÜKS
SUURIM KAUPLUS KESK-EESTIS KUNI 31.12
KESTAB
COOPIS RAHAÜHIK
LAY´s COOP TEGELANE
JÕULU... "KOLMES
MUSKE-
ROO...
(LIND) TÄRIS"
KANA TÖÖ
RAVIM- "VIRU ..."
TAIME
MAAPEAL- (KALA-
NE OSA TOODETE-

VASTUS FIRMA)

AAFRIKA ...ÜTLEV
LIIT NÄOTUS

AJAKIRI
"EESTI ..."

18.-19. SAJ.
SÕJALAEV

NAISENIMI ARVUTIS
LOODUD

PILT
...VIOLETT

saJäardvuadmkauapoMnegsisgialton COOPI ...PEA
...-POOD (RABISTAJA)
KÕIK MÄNGUASJADMnakovsiemmabrrkieltõip2u.nkioPrariduesel
KALA
-25 % KEHAOSA

KALDALT HUNDI
MERRE HÄÄLT
ULATUV TEGEMA
TAMM KINDRAL
(1931-2017)

PINK

COOP ...
(FINANTS-
ASUTUS)

saJaädruvdamkaupaoMnegsigsailton POST PAIDE MAK-
MERIDIEM SIMARKET:
-20 %KÕIK KOMMIKARBIDMankosviemmabrrkieltõip1u. nkoi Prariudseel
AMPER ... TN. 2
KÕRGENDIK

MERES
...MUNAD

ALEVIK
JÄRVA-
MAAL

LAEVNIK SÕIDUK
1051.

ÕHUKE
KIHT

LAULJA

SÜSINIK

VASK TEGUTSE-
MISIHA

Vastus saatke meiliaadres- VASTUS ......................................................................................................
sile [email protected] või postitage NIMI .............................................................................................................
aadressil Kesk-Eesti Tre raadio, TELEFON ...................................................................................................
Pärnu 57, Paide 72712

Loosimine Kesk-Eesti Tre raadio
otse-eetris 30. novembril.

ARU NAISE- ÜHE EESTI NAGU NUPUKE KÕRVA IGAPÄE- SIHT- COOPI MAKSI-
SAAMA, NIMI PRESIDEN- NORTH (INGLISE K.) KÕHUL VASELT ASUTUS PARTNER MARKET
NÄOLI VAAT DI EESNIMI KUULME- NÕUTAV JOOD
TAIPAMA LUUKE KAUBA- PIIR-
LÕUNA- ARTIKKEL VÄÄRTUSE
MAINE VILI
MAKSIMAR- TÄHIS
KETI LETIL GEO-
NAISENIMI

VORSTI- RÕIVA-
SORT SUURUS

... EESTI- ENERGIA-
MAIST! SALVESTI

K.-AASIA MULK COOPI
ÜLIK PARTNERI
KÕRBE- A. LE COQi
BALERIIN LUIDE
... KÕRB KAUBA-
MÄRK

TÕHUS, RIIDESORT
KOPSAKAS
VASTUS MAASSE
LÖÖDUD
jätkub
KEPP

LILL (VILJA)- TAEVA-
TÜRGI TERA KEHA
OHVITSE-
RITIITEL ... VEGAS NAGI

ILMAKAAR TEHING MEHENIMI REEDE
PRAHT VESKIKIVI KUNSTNIK ÕLITAIM
SILMAS
OLEV RAUD

RAHAÜHIK NÕUTAV SINA
(LÜHEND.) KAUBA- ALKO-
GLAVNOJE ARTIKKEL HOOLNE
UPRAVLENIE SUUR JOOK
LAGEREI TURG

SOUTH SOTT MINGIKS
AFRICA VESIKANA TÖÖKS
TÜTAR- VAJALIK
LAPS
ABI-
VAHEND

RONITAIM TAEVA-
KEHA
LINN
KANADAS VINN,
PUNN

LAUAVESI LAPSE-
APARELL VANEM
PITSA ON
... RAHVUS-

TOIT

ROHUMAA NAISENIMI ÕHUKE-
NII JA ... SPACEXi SEKS KU-
ASUTAJA LUNUD RIIE
... MUSK IRVITUS

TÕDE SAL- VAAL MEISTRI-
GAMATU (VENE K.) VÕISTLU-

... ...-TOP SED
IGA KORD
KONTAVEIT

RELIGIOON 2 x TÄHT MASTI KÕIGE
VÕÕRA RÕHTPUU KÕHNEM
LAPSE PÜHA ... VENUS TRÜKITÄHT
RINNAGA HÄRG (RAIDKUJU)
TOITJA ÜRGAEG

VASTUS
jätkub

SUVENIIR IIAL ... MAKSIMAR- RAADIUS
VEEKOGU PIKKSUKK KETIS ON
ANNO INDIANA ... KAUBA-
DOMINI UNIVER-
VALIK
SITY J NAABRID

MAHU-
MÕÕT

AAR ...-SÄRK

DIAPA- UNGARI
SOON VEIN

10

Jürgen Ligi
KÕIGE ENAM HÄIRIVAD
PÕHJENDAMATUD OTSUSED

Millega seletad, et oled saanud juba kahtedel Riigikogu Nad on siiamaani Krimmis ja Ida-Ukrainas, neil on Euroopas
valimistel siit nii muljetavaldava häältesaagi, olles ise vallutused ja siis läheb Eesti peaminister ja hakkab neid
Tallinna mees? kaitsma. Teiste peaministrite ees! See teeb haiget. Siin ei ole
Ma olen väga tänulik, et mind ei võeta kauge pealinlasena . koalitsiooni ja opositsiooni vaheline jagelemine, see on väga
Kaks korda on mind äravalitud korraliku tulemusega ja see on põhimõtteline asi ja Eesti ajaloos ennekuulmatu.
südames oluline. Aga ise olen pärit Tartust, elanud Saaremaal, Kuidas vaatad olukorda alkoholiaktsiisiga? Oled ju ise
olen enamik aega ikka vaadanud Eestit Tallinnast eemalt ja väga kõva spordimees ja terve eluviisi toetaja. Äkki need
päris tallinlaseks ma hingelt ei olegi saanud. Esimesed 23 alkoturismi hoogustamise altarile kingitud kümned
aastat elasin ilma mugavusteta korteris – ahiküte ja külm vesi, või isegi sada miljonit maksuraha ongi hind, mis tuleb
aga see-eest aiamaa. Sellisest saab paadunud pealinlane ainult maksta tervema eluviisi eest?
siis, kui tal on kalk süda. Ma pole karsklane, joon punast veini. Aga riigi alkoholipoliitikas
Sul on juba perekondlikult väga tugevalt olemas on aktsiisid loomulikud, aga kaugelt mitte nii kanged ega
ajaloolase taust. Kas see koos elukogemusega annab läbi lahjal alkoholil nii kanged võrreldes kangega. Üks alatusi
olukordade kordumise võimaluse selgemalt ära tajuda, oli jutt, justkui oleks ühtlustatud viina ja õlle aktsiisi. Õllele
mis on Eestile ohtlik ja mis võib kasulik olla? virutati lihtsalt 70% otsa ja pärast veel, et raha saada. See läks
Humanitaarne põhi kodust, ma arvan, on väga oluline nii selgelt üle piiri, et ta ju suurendas kokkuvõttes tarbimist,
südamekasvatuseks. Pikk ajalugu võib-olla ei ole niivõrd sest tekkis tung tuua massiliselt odavat Lätist. Kui tarbimine
määrav, kuivõrd vaatenurk. Olen esimese diplomitöögi oli kümme aastat kukkunud, siis selle tagajärjel on tarbimine
kirjutanud ajaloolise ja geograafilise keskkonna mõjust hakanud isegi suurenema. Mitte küll palju, aga langus lõppes.
piirkonna arengule, miks mingisugused asjad kuskil on nii ja Lätile kaotati mõnikümmend miljonit, sest Läti kogub ise vähe
kuidas need kujunesid, see on mu mõtteviisis tugevalt sees. aktsiisi, aga ise kaotati kordi rohkem. Eesti on kaotanud aastas
üle 100 miljoni.
Kuigi valitsus, ei võta omaks ja ütleb, et ta alahindas inimeste
huvi alkoholi vastu, mida ka ei tohi tegelikult üks valitsus teha,
keeldub ta ka viga parandamast. Tehti kahju rahva tervisele,
aga tehti ka väga suurt kahju eelarvele ja majandusele.

Oled tuntud oma väga otsese ütlemise poolest. Samal ajal Edukas esinemine Riigikogu valimistel on erakonnale ka
kuiteisedpoliitikudtihtiräägivadolukordapehmendavalt kõige kindlam pilet valitsusse. Kui tuleb selline võimalus,
arvamuste paljususest, ütled sina sageli lolluste kohta kas võtaksid veelkord vastu rahandusministri portfelli?
sellesama sõnaga – lollus ongi lollus. Mis on praegusel Selleks peaksin saama ka isiklikult palju hääli. Suhtun küll alati
hetkel kõige suurem rumalus, mis Eesti riigis häirib? skeptiliselt igasugu populaarsusesse, aga ise olen väga tänulik,
No hetkel on selleks valimisloosungid. Tänagi kuulsin rumalusi kui need hääled saan.
pensionisüsteemi teemadel. See teeb haiget. Kui lihtne on Jaeitasusilmakirjalikolla,kuivajaonparimatrahandusministrit,
end suruda poliitiku palgale lihtsalt küünilise lobaga. Aga kui siis peaks mulle ettepaneku tegema. See pagas on niivõrd palju
kuulatainimesiRiigikogusomaotsuseidpõhjendamas,siisneid kopsakam ja karakter tugevam, mida on rahanduses vaja.
loetakse paberilt maha teisi kuulamata ja argumentatsiooni Mida püüaks rahandusminister Jürgen Ligi kohe muuta?
esitamata. See on kõige valusam asi, mis häirib juba aastaid. Meie maksusüsteemi hinnatakse endiselt maailma kõige
Jasiisonkonkreetsemadasjad.Seevalitsus,millemesaime,tegi konkurentsivõimalisemaks ja poliitikud ei tohiks vehkida
robinal hulga otsuseid, mida ta nüüd ise ei taha omaks võtta. maksulubadustega nagu nad teevad. Aga viimase paari aasta
See, mis tehti tulumaksusüsteemiga, mis tehti aktsiisidega, vead tuleks ikkagi ära parandada. Teha maksuvaba miinimum
seda ei põhjendatud ega lastud ka vaielda Riigikogus. Lihtsalt ühtlaseks 500ks, kaotada pensionide kõrgem makstatamine,
pandi ühte seadusse palju jama kokku ja pärast ei võta keegi ja pensionäride tööhõive võidaks, lasta allapoole aktsiise.
seda omaks. Ka see kuidas mindi eelarvet tasakaalust välja Ilmselt on võimalik aktsiisi alandamisega tekitada maksuvõitu
viima kõige halvemal mõeldaval ajal. eelarves.
Või julgeoleku teema. Olin paar kuud ka välisminister ja selle Aga kohe muutmise asemel rõhun põhjendatud muutustele
aja kõige valusam arutelu oli venelaste tegevus Süürias ja mistahes valdkonnas. Põhjendamatud otsused on need,
Ukrainas. Olin ka ise sõna võtnud Euroopas, kuidas sõnastada mis mind poliitikas kõige rohkem häirivad. Edevad
venelaste vastutust. Ja siis kui olen äsja lahkunud valitsusest, enesenäitamised, tegemised tegemise pärast, muutmised
tuleb Eesti peaminister ja hakkab Venemaa süüd Euroopas muutmise pärast, et saada valitud.
kokku lepitud tekstist välja rääkima. Aga reaalselt nad ju tapsid!
Nad reaalselt kiidavad siiamaani heaks keemiarünnakuid.

12

KORRALDA ENDA VÕI LAPSE
SÜNNIPÄEV AJALOOLISES
PAIDE VALLITORNIS!

Info ja broneerimine

[email protected]
+372 5850 2001

www.wittenstein.ee

%

Järvamaa Messilt

POOLE HINNAGAsAajaadkuedskkküuulsapesotWnagimtigtianeneosntein

Kupong kehtib 16.-25. NOVEMBER

13

ENNE

PÄRAST

Vexon Auto OÜ Käru, Lao 35 Paide, Pärnu mnt 116 %
tel +372 51 36 789 [email protected]
Järvamaa Messilt
MTEUSLSESIALJA,AKVBUEIIMEDNAEDSSUIEDSJTÄITERUHVLAAE!MDEAGAA
-20%kspõaoiakldetueudrliekmduiespeorsnejeangooitrgvueaedmeotornönimöddiigsea,
soodsamad
Kupong kehtib 2018 aasta lõpuni

Foto: Daisy Lappard

Yoko Alender
JUST SIIN ON EESTIMAA SÜDA

Mina teeks nii, et riik oleks päriselt õiglane. Kui valitsuserakonna liikmed tulevad rääkima, et
Tõstaks pealehakkamise tagasi ausse. pensionäridel on aeg hakata panustama, olla so-
lidaarne ja täna me karistame seda pensionäri,
Yoko Alender, miks tegid otsuse kandideerida kes tahab tööd teha ning võtame talt kõrgemat
järgmisse Riigikogu koosseisu siin Järva- ja Vil- maksu, siis see minu silmis ei ole õiglane Eesti.
jandimaal? Mina teeks nii, et riik oleks päriselt õiglane.
Mul on selline põhimõte oma elus ja töös, et ta- Arvan, et inimese ettevõtlikkust, töötahet, tarkust,
han pidevalt midagi juurde õppida. Olles kursis ka nutikust karistada, on vale. Eesti püsib sellel, et
sellega, et meil siin piirkonnas pole pikka aega ol- meil on panustada tahtvad inimesed, kes taha-
nud ühtegi naist kandideerimas, tundus mulle, et vad enda elu paremaks teha, tahavad kogu Ees-
see on üks igati väärikas väljakutse. Seda enam, ti elu paremaks teha ja riik peab looma selleks
et mu enda juured ema poolt ulatuvad Viljandi- kõikvõimalikud tingimused, mitte seda piirama ja
maale ja ise poolt Järva-Madise kanti. karistama.
Olen kasvanud lasteaia asemel Eesti teedel, sest Ma arvan, et ka eesti pere tugevus tuleb sellest-
isa ju rändas ringi, tegi oma etendusi ja kont- samast oma elu kujundamise vabadusest. Eesti on
serte ja ma olin tal alati kaasas. See ongi minu tänaseks ikka imeliselt vaba riik ja meil on vaba-
Eesti. dus siin oma lapsi kasvatada, saada neile hea ha-
Kui arutasime minu kandideerimist erakonnaga ridus. Aga ma arvan, et seda turvatunnet, millest
ning kohalike liikmete poolt oli toetus olemas, siis need lapsed sünnivad, seda kindlasti rahaga ei
mulle tundus, et sellest võib saada hea asi. Ja mis osta. Siin näiteks jällegi valitsus tahtis panustada
seal salata – Jürgeniga (Reformierakonna esinum- miljon uude sihtasutusse, kes justkui peaks iivet
ber Järvamaal – Jürgen Ligi. M.P) meil klapib ka tõstma. Ma ei usu sellesse! Küll aga ma arvan,
koostöö hästi. Poliitika on meeskonnatöö ja need, et sellised asjad nagu vanemahüvitis ja lasterikka
kes ühest erakonnast koos lähevad inimeste usal- pere toetus, seal saab riik natuke kindlustunnet
dust paluma, peavad ka omavahel hästi toimima. omalt poolt hästi täpselt sihtides lisada.
Kui sa saaksid oma käe järgi ringi teha Eesti rii- Kas mu lapse koolis on õpetaja, kes on stressis
gis asju oma tahtmise järgi , näiteks teades, et ja närviline, kellel on liiga suur koormus ja liiga
sind toetaksid kõik 101 Riigikogu saadikut, mida madal palk või õpetaja, kes tunneb, et kool on
sa teeksid kohe teistmoodi? tema jaoks hea arengukeskkond, et teda väärtus-
Väga kihvt küsimus! tatakse, et tal on koostöö perega, arvan, et see on
Vaadake, Jüri Ratas tuli välja loosungiga „Õiglane lapsevanema jaoks hästi tähtis.
riik kõigile“. Ma arvan, et see ei ole aus loosung, Olen igapäevaselt töötanud kultuurikomisjonis
arvan, et täna on see silmakirjalik loosung. neli aastat ja eelkõige just haridusküsimustega.
Tean, et eesti kool on ka üks põhjus, miks paljud
tulevad Eestisse tagasi. Seda me peame hoidma
ja pidevalt arendama. See on ka üks põhjuseid,
miks tahame õpetajate palka tõsta.

Aga vaatame ka asja tumedamat poolt. Mis
on see viga või oluline valestitegemine, mida sa
kahjuks oma mõttekaaslastega pole suutnud
peatada?

Yoko peab haridust üheks olulisemaks Eesti edu ja heaolu alustalaks. Midagi ei ole teha, arvan, et selle aja jooksul te-
Paide Arvamusfestivali haridusarutelu vedamas. gelikult eestlaste usaldus riigi vastu on langenud.
Mulle tundub nii. Esiteks see kuidas maksusüs-
Ühest saadikust Riigikogus küll väga palju ei teem keerati tuksi, see kuidas aktsiisipoliitikaga
sõltu, koostöös võib aga palju korda saata. Mis keerati ühe eesmärgi pärast totaalselt vint üle...
on need asjad , mille puhul võid eelnevale nelja- Mulle tundub, et siin tehti nagu midagi katki. Tükk
le aastale tagasi vaadates rahulolevalt tunnis- aega me ehitasime oma riiki. Okei, makse maksta
tada, et need on sinu osalusel ära tehtud? keegi ei taha, aga me tegime seda, sest see on
Ma tooksin kaks teemat. Olen erialalt arhitekt ja meie riik. See on loogiline ja arusaadav, kuid täna
linnaplaneerija. Kui ma kümme aastat tagasi hak- ümbrikupalkade hulk kasvab. Meil on oma peres
kasin rääkima meie elukeskkonna inimsõbralikku- ka mitu ettevõtet ja tean, et pensionärid ei taha
sest, siis see tundus nagu natuke selline UFO-tee- enam ametlikult tööle tulla ning inimlikult ma saan
ma. Aga tänaseks on paljude huulil arutlused sellest aru. Aga kui ma vaatan seda Riigikogu liik-
selle üle, kuidas ühistransporti paremini korralda- mena, siis mul on otsustajate pärast piinlik. Mina
da, kuidas lapsed saaksid turvaliselt rattaga kooli küll isiklikult ei ole nendele nuppudele vajutanud,
sõita, olgu see väikeses linnas või suures linnas... vaid vastupidi püüdnud seda takistada.
need teemad on ikka üha enam pildis ja mulle Lihtsalt on tehtud asju selleks, et teha teisiti, aga
tundub, et elukeskkonna kvaliteet on muutumas mitte sellepärast, et see on mõistlik. See on see
üha olulisemaks. häda, mis selle viimase valitsuse vahetumisega oli
Aga üks konkreetsem asi on hariduse valdkon- ja seda on olnud murettekitav vaadata. Aga sa-
nast. See kuidas me oleme ühtsele eestikeelsele mas see motiveerib jätkama. Ega midagi ei ole
haridusele üleminekule suutnud toet taha saada, teha, ei saa püssi põõsasse visata.
see on hästi oluline. Kui me kohalike valimiste eel Mida saaks või peaks riik pakkuma Järva- ja
Tallinnas Reformierakonnaga selle idee esitasi- Viljandimaale?
me, siis teised erakonnad olid alguses täiesti šo- Järvamaa ja Viljandimaa eripära on, et nemad on
kis. Aga kui tõime välja faktid, et spetsialistid on need, kes saavad ise hakkama. Peavad saama ise
selle poolt, et me peame lõpetama lõhestamise hakkama, sest Ida-Virumaal on oma programm,
ja, et pealinna getostumise probleem on oluline saartel on täitsa omad teemad, Kagu-Eesti saab
mitte ainult tallinlasele, vaid igale eestlasele. See palju erikohtlemist, aga Kesk-Eesti on katmata
on turvarisk, see on majandusrisk. Nende inimeste riiklike ekstratoetustega. Selles mõttes mulle tun-
potentsiaal jääb Eesti jaoks rakendumata. Ja tä- dub, et Järva- ja Viljandimaa on see õige, tubli
naseks, mulle tundub, kuna ka inimesed küsitluste Eesti, kes saab ise hakkama, kuid sellegipoolest
järgi väga toetavad üleminekut ühtsele eestikeel- peaks riik natuke rohkem nägema ka siinset iden-
sele haridusele, siis erakonnad lihtsalt on aru saa- titeeti, toetama ja mõistma seda, et just siin on
nud, et nad peavad moel või teisel sellega kaasa Eestimaa süda
tulema.

Parim paik on kodu. Yoko koos pere nooremate lastega.

Yoko hobiks on üle kümne aasta jooga, mis
hoiab vormis nii meele kui keha. Sellest aastast
annab Yoko ka ise õpetajana joogatunde.

Yoko perega esimeses lumes jalutamas. Tule Järvamaa messi raames Yokoga yin jooga
Foto: Annika Metsla tundi! Kaasa matt, pleed ja padi, eelnevat

kogemust ei nõua, aga mõjub hästi ka tublile
tervisesportlasele. Tunnid toimuvad 17. novembril

Paide Muusika- ja Teatrimaja Peegelsaalis.
Registreerimine [email protected]

16

17

Siret Pihelgas
KÜPSETAB MESSIKÜLASTAJATELE
ÕUNAFESTIVALI VÕIDUKOOGI

Paide endine linnapea ja praeguna abilinnapea Siret Pihelgas Kas oli siis täpselt sama maitsega kui ette kujutasid?
on ainus poliitikas ja omavalitsuselus tuntud inimestest, kellel
olnud raadios oma kokandussaade. Koos noorte säravate Oli küll. Nii nagu helilooja oskab heliteose peas valmis
saatejuhtide Ken-Konrad Kermi ja Simo Toodega veedeti kirjutada, suudab ka kogenud kokk maitseid peas või paberil
2013. aasta sügisel igal nädalal tunde Sireti koduses köögis, komponeerida. Enamasti vastab lõpptulemus ettekujutusele.
valmistati keeruliste retseptide järgi põnevaid toite ja räägiti
selle tegevuse juures paljudki maailma asjad selgeks. Mingit Lubasid teha Järvamaa Messi külastajatele sama koogi.
näitlemist ei olnud – kõik saates kirjeldatud hõrgutised tehti Messi külastab iga aastal ligi 5000 inimest, karta on et kõigile
ka reaalselt valmis, küll aga tuli eetriaja säästmise huvides ei jätku. Millal tulla, et kindlasti osa saada?
pärast saade lühemaks lõigata, sest tegelik salvestus kestis
4-5 tundi.. Mina tahaks küll kõigile pakkuda, aga seda koormust vist
koduköök välja ei kannataks, seepärast teeme nii, et olen
Siret, see on muidugi tore, et sinu oskused, millest sõprade koogiga kohal laupäeval kell 10.
ringis legende räägiti, sel moel ka laia avalikkuse ette jõudsid.
Aga kuidas sinu pereliikmed selle üle elasid, et iga nädal oli Oled olnud edukas Paide linnapea ja abilinnapea, saanud
ühel päeval kodu raadiotegemist täis? valimistel muljetavaldava häältesaagi ja eelolevatel valimistel
kandideerid Riigikogusse. Kas see tähendab, et edu korral
Oi, lastes tekitas see elevust, et kodus tehakse päris kokasaadet. kaotab Paide veel ühe tegusa inimese?
Tegelikult on kokandusgeen vist edasi ka kandunud, sest
minu poeg Sander lähetas juba lapseeas Youtube’i midagi Kindlasti mitte. Minu elukoht ja pere on siin ja minu eesmärgid on
kokakooli taolist oma ettekujutuse kohaselt. Aga kõigile minu seotud Järvamaaga. Aga meil on vaja oma kodukohta tugevalt
pereliikmetele meeldib head toitu nautida, nii et selles mõttes esindada ka riigi tasandil. Võtame näiteks Järvamaa eesmärgi
olid need saatetegemised teretulnud. hoida oma inimesi ja siia tuua tagasi noori peresid. Oleme
väga pingutanud selle nimel, Paide linn toetab noori peresid
Siis juhtus nii, et sinust sai Paide linnapea ning raadiosaate eluasemelaenu intressi tasumisel, naabervallas Türil ahvatletakse
jaoks enam aega ei jagunud. Kas kodused ikka saavad otsesõnu osa soetatava kinnisvara kinnimaksmisega. Nüüd on
sinu köögioskusi nautida või on tegutsemine linnapeana ja vaja, et ka riik panustaks. Kahjuks meie riigis eluasemepoliitikas
abilinnapeana ka nende võimalusi vähendanud? puudub strateegiline plaan. Ja see puudutab kõige teravamalt
just Kesk-Eestit, nii Järvamaad kui Viljandimaad.
Loomulikult on vähendanud, mis seal salata. Aga päriselt pole
ma kööki unarusse jätnud. Tihti öeldakse, et Riigikogu saadik esindab riiki, mitte kodukohta.
Muidugi on siingi tõetera, aga päris nõus sellega kuidagi olla
Seda on ka näha. Sel sügisel võitsid Türi õunafestivali ei saa. Kes siis peaks seisma meie huvide eest kui Riigikogus
koogikonkursi. Kas kasutasid mõnda oma ammust uusi seadusi vastu võetakse? Kes peaks märku andama
salaretsepti? meie vajadustest ja huvidest kui pannakse paika prioriteete
ja vahendite suunamisi regioonidesse? Kes peaks sekkuma
Tegeklikult oli nii, et konkurss oli laupäeval, aga valmistuma sain kui järjekordselt võetakse vastu otsuseid, mis suurendavad
hakata alles reede õhtul. Läksin kell 20 õhtul poodi ja varustasin omavalitsuste kohustusi ja vähendavad võimalusi? Püüan
ende erinevate materjalidega, et kodus nende baasil midagi positiivselt mõelda, aga siiski on raske uskuda, et sellistel
täiesti uut välja mõelda. Läbi katsetamiseks aega ei olnud, puhkudel sekkuvad saadikud, kellel oma valimispiirkonnaga
seepärast koostasin retsepti oma peas, püüdes kogemuste igasugune otsene side puudub või kes võib-olla tõesti on
pealt ette kujutada, kuidas õige maitseni jõuda ja milline see valmis valimisvõidu nimel järjekindlalt ennast kohaliku tegijana
tulemus olema peaks. Hommikul kell 6 ärkasin üles, asusin näitama, kuid reaalselt pole päevagi siin elanud. Nii et ma tean
tegutsema. Kuna nädalavahetus oli tihedalt kohustusi täis, kell väga täpselt, miks ma tahan sinna minna.
9 viisin koogi Türile ja minu enda poolt see proovimata jäigi.
Üllatus tuli pärastlõunal kui teatati Türilt, et festivali külastajad
olid minu koogi parimaks valinud.

Kas nüüd oled proovida saanud?

Muidugi oli uudishimu olemas ja paar päeva hiljem tegin oma
perele täpselt sama retsepti järgi.

18

Läti Vabariigi Suursaatkond
Eesti Vabariigis

Jaak Madison :
PRESIDENTI PEAKS VALIMA RAHVAS

Oled üks Eesti tuntumaid poliitikuid. Sellisel
puhul valitakse kandideerimiseks enamasti
rahvarohke piirkond mõnes suuremas linnas, et
tulemus pärast uhkem välja paistaks.
Miks tegid otsuse ikkagi kodukandile truuks
jääda ja kandideerida Riigikogusse Järva- ja
Viljandimaal?

Põhiline põhjus on ikka see, et ma olen siit
pärit, siin kasvanud ja selle piirkonnaga
kõige tihedamalt seotud. Minu arvates on
väga kentsakas minna kuskile kandideerima

eesmärgiga, et tulemus parem välja näeks. Eesmärk on siiski teha Riigikogus võimalikult head tööd ja
saada selleks mandaat omadelt inimestelt, kes minu puhul elavad Järva- ja Viljandimaal, mitte kuskil
mujal.

Samuti olen ma olnud Albu Vallavolikogu liige ja nüüd olen Viljandi Linnavolikogu liige. Seega minu
puhul oli otsust väga lihtne teha, kuna kuskil mujal kandideerimine oli minu puhul mõeldamatu.

Oled küll noor mees, kuid juba muljetavaldava poliitilise baasiga. Võiks teha vahekokkuvõtte. Mis
on see, mida oled oma mõttekaaslaste toel saavutanud esimese nelja aastaa suures poliitikas?

Enesekiitmine on küll tänamatu töö, kuid teatud saavutused, mida oleme või olen suutnud pea nelja
aastaga parlamendis saavutada, saab esile tõsta. Näiteks võime küll laita või kiita regionaalseid
toetusi ehk “katuserahasid”, kuid olen isiklikult saan sealt toetust suunata lasteaedadele Türil,
Viljandis, Albus ja mujal. Olen saanud aidata kaasa mitme kooli renoveerimisel, olen saanud suunata
abi mitmele kogudusele, külaseltsile ja mis minu arvates ehk veelgi olulisem: lõpuks on tehtud
ausammas Eesti ühele väärikamale riigimehele Artur Sirkile, mis tuli Amblasse.

Üldisemalt rääkides saan aga tuua esile, et tänu see töö, mida oleme teinud parimal võimalikul moel,
on toonud kaasa ka väga võimsa toetuse kasvu. Oleme kindlalt kolmas erakond Eestis ja ohustame
esimese kahe liberaalse erakonna positsiooni ning see on suurim tänu meie tööle Eesti inimestelt. See
on kindlasti toetus meie tööle, mille tulemusel on blokeeritud kooseluseadus, migratsioonipoliitika on
võetud teravalt luubi alla, Eesti ääremaastumine ja maaelu on võetud ka avalikult fookusesse ning
palju muud.

Kui sul oleks võimalus ainuisikuliselt kehtestada või tühistada üksainus seadus Eesti Vabariigis,
milline see oleks?

Neid seadusi on muidu palju, mis tuleks koheselt tühistada ja enamus neist on seotud Euroopa
Liidu määrustega, mida Eesti on sunnitud üks-ühele vastu võtma ja vastu vaidlemata. Kuid ma siiski
toon välja midagi palju positiivsemat: esimene seadus, mida oleks kindlasti vaja, on Põhiseaduse
muutmine, et teha presidendi valimine rahva poolt otsevalimiseks.


Click to View FlipBook Version