The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ajakiri TRE+ nr18 - Veebruar 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TRE+, 2019-02-13 06:47:19

TRE+ nr18 - Veebruar 2019

Ajakiri TRE+ nr18 - Veebruar 2019

Keywords: treraadio,tre+,kesk-eesti tre raadio,tre raadio ajakiri,tre ajakiri

VEEBRUAR
2019

18

Ansambel

HOROSKOOP
lk 3-5

IGAÜHEL >> Ain Ostra Helir-Valdor
lk 6 Seeder
OMA lk 8-9
Yoko
lugu Jürgen Alender Kersti
Ligi lk 12-13 Sarapuu
lk 10-11 lk 16-17

Siret Jaak Aab Heli Koit Lauri
Pihelgas lk 20-21 lk 22-23 Läänemets
lk 18-19 lk 24-25

2

HELMUT Riigikogu liige ja linnavolinik
HALLEMAA
- Lõpetanud Tartu Ülikooli geograafi erialal (1977)
1010 Töötanud:
- arenduskonsultandina, maavalitsuse regionaalse arengu ameti peaspetsialisti ja juhatajana
TERVIS - Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektori nõunikuna ning Tallinnas uue suure
Sõle büroo ülesehitaja ja juhina
Palun tule ja toeta! - ATK maastikuhoolduse peaspetsialistina
- riikliku ja maakondliku looduskaitsevalitsuse peaökoloogi ja juhataja asetäitjana
Tänud!
Pikaajalised kogemused kodanikuühiskonnas ja mitme vabaühenduse liige.
1990. aastate keskel pani koos mõttekaaslastega aluse organisatsioonile
Eesti Külaliikumine Kodukant.

Palgatõusud peavad jätkuma
Viime ellu erakorralise pensionitõusu

Suurendame pere- ja lastetoetusi
Pakume tasuta toitu ka lasteaias

Tõstame linnade ja valdade tulubaasi
Arendame edasi tasuta ühistransporti

Investeerime kohalike teede korrashoidu
Muudame kruusateed tolmuvabaks

Ehitame põhimaanteed neljarealiseks
Tallinn-Tartu maantee esmajärjekorras neljarealiseks Imavereni

KUTSE KOHTUMISELE
Yoko Alender – naise, ema ja
joogaõpetajana tipp-poliitikas

20. veebruaril kell 18:00–20:00
Käru rahvamajas

21. veebruaril kell 18:00–20:00
Koeru Kultuurimaja kontori saalis

Lisainfo: www.yokoalender.ee

3

Tekst: Mati Palmet Fotod: Liina Notta

Ansambel

HOROSKOOPLaulu headust saab hinnata vaid aeg.

Aasta lõpul andis oma esimese albumi välja ansambel Horoskoop – noored muusikud, kes on otsustanud
elustada 50 aasta vanused poplaulud ja tõmmanud endaga kaasa hulga erinevate põlvkondade
soliste, noorest ja säravast Marianne Leiburist kuni vana estraadihundi Voldemar Kuslapini välja.
Kõik nad on keskendunud sellele, et taasluua vanu laule just sellistena nagu nad kunagi kirjutati.

>>

Ansambli HOROSKOOP pillimehed Peter Põder sündis
1991. aastal ja alustas
Martin Trudnikov kitarriõpinguid eraõpetaja
sündis 1995. aastal ja Vahur Vessarti juures
õppis akordionit nii ning jätkas hiljem
Nõmme Muusikakoolis Georg Otsa nimelises
kui ka Georg Otsa Tallinna Muusikakoolis.
nimelises Tallinna Peter on lõpetanud
Muusikakoolis. Hetkel ka Tallinna Ülikooli
õpib ta Eesti Muusika- bakalaureuseõppe
ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika
pedagoogika erialal. erialal.

Martti Laas sündis 1994. Jaanus Salm, Meelis Tinno,
aastal ja alustas muusi- meie trummar, meie klahvpilli-
kaõpinguid laulmisega sündis 1969. mängija, sündis
Toomas Volli juures. Edasi aastal ja on üdini 1977. aastal.
tulid basskitarriõpingud iseõppija: alguses Meelis alustas
esmalt Pärnu Muusika- kitarr ja hiljem samuti iseõppi-
koolis ja hiljem Georg trummid. Täna- jana, kuid hiljem
Otsa nimelises Tallinna seks on ta juba jätkas Georg
Muusikakoolis. Hetkel aastaid olnud Otsa nimelises
õpib Martti basskitarri hinnatud trum- Tallinna
Eesti Muusika- ja mar mitmetes Muusikakoolis.
Teatriakadeemias. koosseisudes.

VASTAB Olete kõik sündinud pärast seda, kui ETV eetris oli legen-
ANSAMBLI JUHT daarne muusikasaade Horoskoop. Kuidas on sinuni jõud-
MARTIN TRUDNIKOV: nud teadmine, et selline asi oli?
Laulud on teada ju kõigile eestlastele. Minu vanemad kuulasid
neid lugusid, samuti vanavanemad ja lapsepõlves mängis
ikka selline muusika. Kuidagi on see minu tähelepanu köitnud
kogu aeg. Just muusika 50ndatest, 60ndatest ja 70ndatest,
näiteks välismaistest lauljatest on minu suurteks lemmikuteks
Engelbert Humperdinck ja Tom Jones. Ka nende laule on
eestikeelsetena Horoskoobis esitatud. Teadmine konkreetsest
saatesarjast on jõudnud minuni aga läbi vanemate inimeste
meenutuste ja juttude, seejärel hakkasin ise uurima ja
avastasin, et näe, kõik need head, vanad tuttavad laulud on
sealt ühest saatesarjast. See on imetlusväärne, kui palju hitte
ühes saatesarjas võis olla.

Kuidas ansambel kokku tuli?
Kevadel tekkis mul idee, et tantsubänd, mida selle hetkeni
olime natuke teinud, ei omanud mingit kindlat stiili ja ma
tahtsin teha ansambli, millel oleks kindel nägu. Kuna olin
fännanud juba varem Horoskoobist pärit laule, tekkis idee, et
mis oleks, kui teeks ansambli noortest meestest, kes esitabki
ainult sellest saatesarjast pärit laule. Rääkisin mõttest oma
väga heale sõbrale ja muusikapartnerile Peter Põderile, kes
küll võttis paar päeva mõtlemisaega, aga kui siis tagasi
helistas, ütles, et muidugi teeme! Nii sai asjale algus tehtud.
Asusime kahekesi arutama, keda kutsuda bändi mängima
ja õige pea oligi bänd koos ning sai hakata juba mõtlema
seadetele, et kuidas neid lugusid esitada, sest päris üks-ühele
ka ei tahtnud. Nii läkski veel aega, kuni lõpuks jõudsime
proovideni ja siis juba salvestamiseni. Kui tekkis idee kaasata
ka külalissoliste, siis alguses ei teadnud täpselt, keda kaasata,
aga tagantjärgi mõeldes tegime, ma arvan, külalissolistide
näol parima valiku, mida üldse sai teha!

5

Mis on kõige suurem erinevus tolleaegsete poplaulude Ansambel kaasab teatavasti oma kontsertidele erinevaid
ja praeguste hittide vahel? Mida peab tegema, et laulud soliste. Oled öelnud, et see nimekiri on lahtine ja võib
kõlaksid piisavalt autentselt, kuid samas ei jätaks külmaks täieneda. Kas on keegi juba lisandunud, keda aasta lõpul
ka teie eakaaslasi? ilmunud heliplaadil kuulda ei ole?
Tollasele popmuusikale on omane, et lähtuti meloodiast, Jaa. Plaadil teevad kaasa Birgit Sarrap, Marianne Leibur,
mis pidi olema meeldejääv, samas muusikaliselt tunglev ja Voldemar Kuslap, Karl Madis ja Marek Sadam. Erinevatel
sisutihe. Oli oluline, et oleks suhteliselt klassikaline harmoonia, kontsertidel teevad kaasa kas siis nad kõik või vastavalt
millele loodi peale imeilus meloodia ja sisukas lüürika. See tellija soovile osad neist. Samuti on suvel lubanud meiega
kõik andis tulemuseks laulud, mis kestavad aastakümneid. kontserdi teha Nele-Liis Vaiksoo, kes on nüüd ka meie
Tänapäeval aga tundub, et poplaulu luues kasutatakse külalissolistide nimekirjas ja kellega koos on meid võimalik
loomise asemel tegusõna “ehitama”. Tähtis on produktsioon, esinema kutsuda.
tähtsad on efektid, aga kuhu jääb meloodia??? Ma ei taha
väita, et tänapäeval oleks halvad lood, kindlasti mitte. Aga Milliseid hinnanguid olete saanud oma kogenud solistidelt,
kui meloodia pole esimese tähtsusjärgu osa laulus, siis on kellest Voldemar Kuslap oli ise nende aegade noor täht ja
küsitav, kas laul ikka elab üle aastakümnete. Üks ülimalt suur ka Karl Madis on ilmselt kuulsat telesarja oma silmaga
erinevus veel tolle ajastu ja tänapäeva vahel on see, et tol näinud, kui just vanemad varakult magama ei ajanud?
ajal kirjutasid laule professionaalsed heliloojad ja laulutekste Suhtumine on olnud kõigi poolt väga pooldav ja innustav.
luuletajad, tänapäeval on rohkem levinud, et igaüks teeb ise On tõeline au koostööd teha niivõrd auväärsete ning samas
endale laulud. Tulemust oskab hinnata vaid aeg. Laule peab nii soojade ja innustavate lauljatega!
esitama kire ja päris naturaalsete pillidega, siis ei jäta see
külmaks ühtegi inimest, kellel süda õiges kohas. Milline on sinu arvates parim nendest vanadest lauludest,
mille olete oma repertuaari võtnud?
Saatesari Horoskoop oli ühelt poolt väga hea väljund Väga raske on tuua välja ühte konkreetset. Mulle väga meel-
eesti estraadi kuldajastu suurepärastele heliloojatele, aga dib Peteri lauldud laul ”Oled mu maailm”. Samas muidugi ka
samas ka värav vaba maailma popmuusika juurde. Kas ülikuulsad lood “Pühapäev” ja “Meie kaks” kuuluvad kindlasti
kasutate laulude seadmisel nende välismaiseid originaale minu lemmikute hulka.
või Horoskoobi-aegseid eestindusi?
Kasutame mõlemaid. Kuulame läbi mitu erinevat varianti, Aga milline on parim laul samast ajastust, mida te (veel)
et saada aimu erinevatest lähenemistest loole ja siis juba ei esita?
püüame luua oma variandi. Sellel ajastul tehti niivõrd palju häid ja aegumatuid lugusid,
et paraku sellele küsimusele ei ole võimalik ühest vastust
VOLDEMAR KUSLAP: anda. Küll aga võin öelda niipalju, et Horoskoobi saatest
pärit lugudest tahaks kindlasti repertuaari võtta veel sellised
lood nagu “Mul meeles veel” ja “On kusagil”, mis mõlemad
on kusjuures kunagi Horoskoobis tuntuks lauldud Toomas
Jõesaare poolt.

Kas noored muusikud saavad endisaegsete laulude esitamisega hakkama?

Oi, loomulikult! Noored tublid pillimehed. Ja nii tore žest nende poolt, et nad mõne laulu algesitaja ka enda
hulka kutsusid. Eks tase tuleb kogemuste ja aastatepikkuse koostööga, aga nad on väga andekad.

Kas on mõni laul Horoskoobi saadetest, mis eriti meeldib?

Minu jaoks ei ole väga selliseid asju olemas nagu parim laul, parim film või parim raamat. Need laulud on
kõik head.
Kustas Kikerpuul oli eriline vaist erinevate maade raadiojaamadest tipplugusid üles leida, neid maha
kirjutada ja arranžeerida.

Cliff Richardi repertuaarist laenatud “Õnnesoovide” tekst on natuke muutunud – kui eestikeelses
algvariandis võtab noormees vastu õnnitlusi, sest üks kena neiu on teda märganud, siis Horoskoobi
plaadil tänatakse lauluga pigem publikut. Kes tegi uue teksti?

Mina tegin. Tegelikult küll muutsin seal paari sõna, sest sageli tundus esinemistel, et oleks vaja lähetada
selline kummardus ka publiku poole.

KARL MADIS:

Kas oled ise Horoskoopi oma silmaga näinud?
Muidugi olen. Olin siis juba suur 9-aastane mees. Selle saate ajal kogunes kogu Eesti telerite ette. Eriti veel
minu pere, kus muusikat väga armastati.
Räägitakse, et siis ei tahtnud lasteaialapsedki laulda kraavi kaldal krooksuvast konnakesest, vaid
lõõritasid dramaatiliselt - lõppenud on päevad, mil nii tihti käisid siin!
Oli tõesti nii. Eriti selline laul nagu “Korraks vaid” oli kõigil otsast lõpuni peas. Nüüd on minul Horoskoobi-
poistega hea esineda, sest laulude sõnu mäletan juba lapsepõlvest.

6

Tekst: Mati Palmet Foto: Vabaerakond

Ain Ostra:

Regionaalse ebaõiglusega ei tohi leppida

Oled Vabaerakonnas olnud esimesest päevast peale? asutamiseks on kergem saada laenu, tulevad ka töökohad
Jah, siinsamas minu kodu lähedal Lahmusel see otsus ja tulevad palgad. Praegu on nii, et kui tallinlased ootavad
sündiski. Olime liikumisega Vaba Isamaaline Kodanik pikisilmi keskmise palga kasvu, teades, et see neid puudutab,
novembris 2013 siin koos, kui tõusis saalis Jüri Adams siis vaesema piirkonna inimene ei julge avalikult rääkida,
ning ütles, et iga liikumine algab püstitõusmisest ja et saab keskmist palka, sest pahatahtlikud hakkavad
esimesest sammust. Ja selle sammu all mõtles ta erakonna kadestama.
algatusrühma loomist. Vähem kui aasta pärast oli erakond
registreeritud. Me oleme ise kuidagi liiga kergelt leppinud selle kõigega.
Minu arvates olid ministeeriumiametnikel ka enne väga
Oled kohati lausa mittevabaerakondlikult konkreetne viksid ja viisakad kabinetid, aga ikka oli vaja ehitada
oma väljaütlemistes. Mis on see pagas, millega lähed vas- luksuslik superministeerium. Ehitagu! Aga siis, kui koolid on
tu neile valimistele? remonditud, külateed korras ja suurem osa eestimaalastest
Minu veendumused lähtuvad sellest, mida ise näen ja kogen. ei peaks lugema sente palgapäevani. Sellega ei tohi leppida,
Elame siin kaugel väljaspool Tallinna kuldset ringi ja näen ebaõiglusele tuleb pidevalt osutada ja nõuda oma õigust.
iga päev, mis toimub. Tõesti oleks nagu kaks Eestit ja meie Seda ma oma valijate nimel ka Riigikogus teha kavatsen.
teiega elame saatuse tahtel selles teises. Saan aru, et keegi
pole otseselt sellist otsust teinud, kuid teoks on saanud Eesti Külateede probleemid keerati nüüd suures osas ilma in-
jagamine regionaalses mõttes kaheks. vesteeringurahadeta kohalike omavalitsuste kaela, kui-
das on aga nendel teedel liikuva ühistranspordiga?
Aga mida saaks teha kohe, uue Riigikogu esimesest Algelist ja läbimõtlematut ühistranspordiskeemi õigustatakse
tegutsemispäevast peale, et seda olukorda muuta? sellega, et see on üksikute vanainimeste teema, lootes, et kui
Ühtset võluvitsa ei ole, aga otsuseid, mis tasakaalu õiges asi ainult vanu puudutab, saab küsimuse kalevi alla lükata.
suunas nihutaks, saaks hakata tegema kasvõi täna. Aga kui meil siin kooliõpilaste käest küsiti, mis on nende
jaoks valusaim teema, siis tuli välja, et see ongi ühistransport.
Võtame näiteks talu, kus elab väike Eesti pere. Nad Pensionär saab oma tegemised sättida bussiaegade järgi,
ei ole jõukad, kuid saaksid hakkama. Oma toit on laual, kuid lapsed kurdavad, et nad peavad tunde ootama. Samuti
saagi ülejääki saaks realiseerida, kuid nüüd tulevad ette pole rongide sõiduplaane ja bussigraafikuid suudetud
igasugused riigipoolsete regulatsioonidega seatud nõuded kokku viia – tühi buss veereb minema kolm minutit enne
ja piirangud. Need võtavad väiketootjal võimaluse oma rongi saabumist. Lõputul virinal pole mõtet. Need asjad
toodetega turule jõuda. Olen kuulnud kurtmist, et aasta tuleb lihtsalt korda teha ja see on riigi ülesanne.
jooksul sisse-välja voorivad ja erinevaid aruandeid nõudvad
ning ettekirjutusi esitavad ametnikud raiskavad ära kogu Väga selge jutt. Aga miks nii sageli räägitakse, et vaba-
väiketootja aja ja energia. Nii peab töökas, iseendaga erakondlaste seisukohtadest on raske aru saada?
hakkamasaav inimene lõpuks siduma end sotsiaalabiga. Võib-olla on asi selles, et me ei näe eriti vaeva enda mää-
Pere oleks jõudnud ära toita, aga ametnikekarja enam ratlemisega parem-vasak teljel ja võitlemisega euroopalike
ei jõudnud. Sellised ülearused regulatsioonid vajavad väärtuste poolt või vastu ning panustame pigem reaalsete
viivitamatut revideerimist. probleemide lahendamisele. Tore on poliitilisi mänge män-
gida, aga teeme enne meie inimesi otseselt puudutavad
Või võtame tööhõive. Riik ei saa käsutada pankasid asjad korda. Eks?
laenu andma, küll aga saaks anda garantiisid. Kui ettevõtte

Järva- ja Viljandimaa

Kui armastad
eesti keelt ja kultuuri,

SIIS SOBIME
HÄSTI

180

ARLET
PALMISTE

• Eesti metsa ja ajaloolist elukeskkonda tuleb hoida ja kaitsta
• Peame viima Eesti kultuuri maailma. See on ühtlasi ka meie turvalisuse tagatiseks
• Väikeettevõtjate maksukoormust tuleb vähendada
• Annetused heategevusse maksuvabaks

Oma ahjupuud toon oma metsast ja talvisel teel Meie riik püsib eestikeelsel kultuuril tema kõige
katsun püsida oma autoga. Tean, mida tähendab elu ilusamas tähenduses. Seepärast on siia lubamatu
maal. Tean, milliseid raskusi ja rohkeid rõõme see võõraste kultuuride kontrollimatu ja massiline
endaga kaasa toob. sissemarss. Eesti rahvas on üle elanud 11 võõrvõi-
Elukutselt olen meelelahutaja ehk kultuurivaldkon- mu, kuid nüüd iseseisvuse saavutatuna, peab meil
na väikeettevõtja. Ma näitlen, laulan, juhin õhtuid, olema endal võimalus öelda, kuidas tahame oma
kuid kõige enam viimasel ajal kirjutan. Olen kirjuta- kodumaal elada. Kuid oma elu siin riigis peame
nud mitmeid kodukandi ajalool põhinevaid näiden- suunama austades ja hoolides oma naabritest ja
deid. Minu jaoks on see oluline protsess. Teadvus- partneritest üle maailma. Me elame ühises kristli-
tada inimestele nende põlvnemise lugu, siduda kus komberuumis ja 10 käsku peaksid olema meie
neid kodukoha ja eestlaseks olemisega. kõigi igapäevase käitumise aluseks.

www.vabaerakond.ee Eesti Vabaerakond

8

Helir-Valdor Seeder
KAS ISAMAA ON IGAVENE? KAS RAHVUSRIIGIL ON TULEVIKKU?

Kuidas suhtud sellesse, et meile püütakse nii nagu bioloogiline mitmekesisus ja elurikkus tagab
järjest enam sisendada, et rahvusriikide aeg on elu kestmise, erinevate liikide säilimise ja tasakaalu
möödas? looduses, nii on ka ühiskonnas. Kui tahame, et ühiskond
säilitaks oma tasakaalu ja arengu, siis erinevate
Parafraseerides tuntud ütlusi – kuuldused rahvusriiki- kultuuride ja rahvuste olemasolu ja mitmekesisus
de surmast on sügavalt eksitavad ja ennatlikud. tagavad ühiskonna järjepideva arengu.

Esiteks - Euroopa Liit on ikkagi rahvusriikide Rääkides arvamustest, et üldine globaliseerumine
liit. See on pika ajaloo ja loogilise arengu tulemus. on paratamatu, usun, et küll järgneb see arusaamine
Rahvusriikide, erinevate kultuuride ja keelte olemasolu ja aeg, kus raskuskese läheb vastupidi – jällegi
ongi Euroopa identiteedi alus. Kui need peaksid rahvusriikide põhisele Euroopale. Nii on see olnud
kaduma, siis lõpeb Euroopa tsivilisatsioon. See on ajaloos varemgi. Suurte impeeriumide aeg on
kõige laiemas mõttes nii. vaheldunud rahvusriikide tekkega. Elu käib tsükliliselt,
nii nagu majanduses ja looduses. Juba ongi saabunud
Teine põhjus on pragmaatiline. Me oleme ise saa- see aeg, kus globaliseerumist hakkab tasakaalustama
nud suunata oma rahvusriigi arengut, luues seaduste- järjest rohkem rahvusriikide Euroopa. See protsess
ga oma õigusruumi, maksu- ja ettevõtluskeskkonna. poliitikas juba toimub, mida liberaalid nimetavad
Me oleme saanud kujundada oma keele- ja kultuuri- praegu äärmusluseks. Aga see on vastukaal kiirele
ruumi ning hariduselu iseseisvalt. globaliseerumisele.

Kolmas põhjus tuleneb lausa loodusseadusest -

Isamaa kontoris valimisprogrammi tutvustamas, jaan 2019

Isamaa on erakonnana saanud tagasi oma
ühetähendusliku ja ilusa kõlaga nime. Kas
erakond ise on ka muutunud?

Muutunud on aeg ja maailm meie ümber, muutunud Perepilt 2018
on erakond ja inimesed. Kõik on pidevas muutumises.
Erakonna näo ja suurel määral ka poliitika ja tegevuse Nad olid lihtsalt vales erakonnas, kus ei saanud ellu
sisu kujundavad erakonna aktiivne liikmeskond ja viia oma poliitikat ja samal ajal hägustasid Isamaa
juhtkond. Minu esimeheks saamisega on erakond poliitikat. Nüüd peame kompassi õigel suunal hoidma.
muutunud rahvuslikumaks, konkreetsemaks oma Ühiskondlikud protsessid on inertsed. Mina arvan,
hoiakutes, sõnumites ja poliitikas. See tuleneb ka ilmselt et erakond, kes tahab pikalt tegutseda, ei pea mitte
minu talupoeglikust mõttelaadist ja konkreetsemast lühiajalist populaarsust, vaid usaldust taotlema. Need
väljenduslaadist. See konkreetsus on erakonnale on erinevad asjad.
toonud kaasa ka teatava selginemise, et mitte öelda
puhastumise nendest inimestest, kes on erakonnas Mida me peame tegema, et kaasa aidata oma
olnud konjuktuursetel kaalutlustel või kellel ei ole rahvusriigist isamaa püsimisele?
selgeid ideoloogilisi vaateid, keda ei ole sidunud
see ideoloogiline selgroog, mis Isamaal on tegelikult Oma riik algab oma kodust ja oma perest. Oma
algusest peale olnud. See vahepealne madalseis viis igapäevase elu korraldamine ongi riigi ehitamine,
niisugused inimesed Isamaast ära ning see on erakonna mida paremini seda teeme, seda parem on ka riik. Aga
ühtsust tugevdanud. perepoliitika on meie kestmajäämise fundamentaalne
alus. Kui Eestimaal ei sünni lapsi, siis selle maalapi
Isamaa toetus on nüüd tõusule pööranud ja põlisrahvas eestlased ei kesta. Ainult sisserändajaid
kriis ilmselt möödas. Aga äkki ongi nii, et igal assimileerides muutub ühiskond mingi aja jooksul
erakonnal on tugevuse säilitamiseks vaja vahel tundmatuseni. Kui oleme füüsiliselt olemas, siis saame
selline langusfaas läbida? ka vaimselt ja kultuuriliselt areneda. Siin pole ühtegi
kiiret ega lihtsat lahendust. Vajame järjepidevat ja
Mina ei tea, kas on tingimata vaja. Aga ilmselt on põlvkondadeülest perepoliitikat. Eriti oluline on see
see möödapääsmatu pikalt tegutsenud erakondade väikerahva puhul. See on valimiste teema, mida
puhul. Eks erakondade kriise võib võrrelda inimese tihtipeale püütakse poliitkorrektsuse ja delikaatsuse
haigusega, kus tekib palavik, organism võitleb ja pärast vältida. Aga me ei saa sellest üle ega ümber.
järgneb tervenemine.
Eraldi väärtuspõhine teema on eestlaste vaimne ja
Need inimesed, kes meilt on lahkunud, ei ole kultuuriline olemine. See tähendab eestikeelset kooli,
sugugi kõik halvad inimesed. Näiteks Marko Mihkelson (kõrg)haridust ja teadust, eesti keele kastutamist meie
on olemuselt liberaal, mitte konservatiiv ja Margus igapäevase elu erinevates valdkondades. Eesti kultuur
Tsahkna jõudis liikuda parem-konservatiivse erakonna kõige laiemas tähenduses saab areneda ainult eesti
juhi kohalt lausa vasak-liberaalse erakonna juhatusse. keele keskkonnas.

Pilistvere kivikangru juures kõnet pidamas Ma ei ole nendega nõus, kes ütlevad, et
globaliseerumine viib väikerahvaste väljasuremiseni.
See sõltub ikka meist endist. Kas me leiame
motivatsiooni oma mina edasiandmiseks oma laste ja
pere kaudu ning kas me kollektiivselt oma kultuuri ja
keele arendamiseks leiame jõudu. Kui me seda jõuame,
siis isamaa on igavene.

Tekst: Mati Palmet Fotod: erakogu

Jürgen Ligi
Kas poliitik saab olla aus?

Tekst: Mati Palmet Fotod: Reformierakond

Kui aus saab olla poliitik?
Vastus algab sellest, et asi on viltu, kui poliitik oma ausust ja
äraostmatust kuulutab. Selline asi peab tegudes ja vaikides
selguma ja on intiimne nagu hügieen. Keegi ju ei kiitle, et
peseb end, ega tunnista, kui ei pese.

Aga sinu kohta teatakse, et ütled, kuidas asjad on ja keegi
ei saa sinna parata ega seda keelata.
Ilmselt mõtlevad inimesed siin erinevaid asju, kes seisukohtade
olemasolu, kes nende sõnadesse panemist ja kaitsmist, aga
paljud lihtsalt värvikusi, mis on oma elu elama hakanud.

Kust võtad sina õiguse enamusest erineda ja tema posit-
sioone kujundada?
Tunnen endal oma arvamuse ja teiste veenmise õiguse tõesti
olevat. See pole küll lõpuni seletatav, algab aga õppimisest,
oma peaga läbimõtlemistest, ärapõhjendamistest ning elus
ise läbitegemistest. Ja on vaja karakterit see õigus endale
võtta. Keeruline on see näiteks selle pärast, et vaidlemist ja
tõestamist tuleb osata nii, et see mitte ainult ei oleks, vaid ka
ei tunduks inimese ründamisena. Poliitikud on seejuures lisaks
kõrgendatud eneseuhkusega ja mõnigi ei suuda neil asjadel
vahet teha ega taha alla jääda nagunii.

Selgelt ja otse ütlemine on poliitikute puhul siiski suur risk
ja haruldane ning sellepärast enamuse vastused ega kir-
jutised ei pakugi ka ajakirjanikele suuremat huvi. Sinul see
siiski peaaegu alati õnnestub. Kuidas?
Ega selgelt mõtlemistki ole ju kunagi liiga palju ja isegi kehv
emakeeleoskus on tihti takistus. Aga üldreegel on, et liiga
palju on keskendumist avalikule arvamusele ja liiga vähe
teadmisele, et tuleb teha enda peas ja südames õigeid
asju ning neid seletada. Mina pidin ajakirjandusele seletusi
jagama juba siis, kui mul polnud suurt valijate hääli ega
erakonnas positsiooni, kümnete Riigikogu häältemagnetitega
aga sama ei juhtunud ega olnud neist ka ise sõnavõtjaid.
Sõnastasin seepeale reegli, et poliitiku sisu on pöörvõrdeline
tema populaarsusega. See paneb nüüd mõistagi mõtlema,
et kus vea olen teinud, et ise hääli saama olen hakanud ja
kuidas nii pehmeks läinud, et selle eest veel tänulik ka olen.

Sa riskid ikkagi ju päris palju kellegi pahameele enda peale
tõmbamisega ja osa inimesi suudad ikka vihale ajada ka.
Mida poliitik ise endast arvab, ei ole kunagi päris sama,
mida arvab temast avalikkus. Ilma vaidlemise ja tõestamiseta
riigijuhtimises ei tohi, vaatamata sellele, et see pole inimlikult
tingimata meeldiv, tõde on kõrvaltvaatajale liiga keeruline
ja asi pööratakse ajakirjanduseski mõnuga isiklikuks ja
poliitiliseks rivaalitsemiseks. Faktid ja põhimõtted on ju
palju igavamad. Aga mõtete headust ja sõnade tõesust ei
mõõda see, kui põnevad nad on või et keegi nende peale
ei vihasta. Sageli tuleb just vaenu komplimendiks pidada.
Teiste vihaleajamisega tuleb leppida, kui ise oma sõnadega
mõeldes ja põhjendades rahu on leitud.

11

Hulk sinu ütlemisi on klassika ja toonud kaasa ka hoopis Keskerakonnalt ära noolima vene hääli. Ma ei saanud
suuremaid pahandusi kui vihastamised, isegi tagasiastu- pikemalt kirjeldada kõiki erimeelsusi, kui kurtsin sõbrale,
mise. Kas need on olnud ettevaatamatus ja kui saaksid, et kolleeg ajab oma surve ja isikuga kogu ühiskonna tülli.
ütleksid selle asemel nüüd midagi muud? Esimest aastat Facebookis tundsin, et see siiski on midagi,
Nii ja naa. Otseselt ettevaatamatusi, mida vaja polnuks, mida ei saa pöörata teisele inimesele ütlemiseks sellisel
meenub klassikast kaks, mida ma siin ei kordaks. Mõlemal kujul ega täielikult kontekstist välja võtta. Aga võeti ja ma
juhul olin tegelikult oma hinnangus õiglane, aga see ei loe, ei kahetse muud, kui armastatud töö kaotamist. Mu ohver
kui nad õiglust ei loonud. Olen nendega seoses olnud magus tasus ära, sellist noolimist võeti kõvasti tagasi, kui valija pool
roog feministidele, kuigi tegelikult on mul naiskolleegidega aastat hiljem enda arvamuse ütles.
lugupidav suhe, mispärast olen pahane tõlgenduse pärast,
nagu tahtnuksin naistelt sõnaõigust ära võtta. Ühe sihikindla Aga mida siiski tuleks sõna kasutamise kohta poliitika-
telesaates minule antud sõnast üle rääkimise peale ei ajamises õppida, hulk inimesi ütleb, et poliitikud ei peaks
mõelnud ma üldse vastase soo peale, kui protestisin, ja vaidlema, vaid inimeste eest seisma?
ei tajunud, et selle, mida saates keegi ei saanud kuulda, See viimane peabki eesmärk olema, aga selleks ei tohi
püüdis kinni mikrofon ja see jõudis teleritesse. Mu hinnangut poliitikud omavahel olla nii vaoshoitud ja viisakad kui nad
teise sõnavalingule ja segamisele see ei muuda, aga see peaksid olema teiste kodanike või oma alluvate suhtes.
loomulikult oli ainuüksi selle pärast tarbetu, et polnud teisele Kas poliitiku ütlemine meeldib või mitte, ei tohiks seejuures
kuuldav, tarbetust häbistamisest meedias rääkimata. Teisel varjutada avalikkuse silmis seda, kas tal on midagi olulist
juhul just naiseliku ilu peale mõtlema jäin ja tegin seda öelda ja julgeb seda teha. Eesmärk on parimad otsused,
kuuldavalt, aga ütlesin tegelikult mitte, et kõneks tulnud halvemate otsuste ärahoidmine ja selle kõige seletamine.
daam olgu vait, vaid vastupidi, et me peaks omavahel Seda ei saa teha hallides värvides, seda enam, et enamik
rohkem rääkima. Oli pikk pingeline päev olnud ja tundus, et poliitikute säravaid ideid on halvad.
võin end Mihkel Raua seltskonnas vabalt tunda.

Siiski oled oma sõnade pärast ka ministriametist tagasi
astunud. Seda Facebook´i skandaali pärast, mis oli nelja
aasta eest väga uudne asi.
Häda oli seal muidugi selles, et põhjendusteks ei jäeta
poliitikule kunagi piisavalt ruumi ja ega ju paljudelt
põhjenduste olemasolu usutagi. Seda ruumipuudust saab
ära kasutada meedia ja saavad vastased, mis ei tähenda, et
tuleks tungimata kahetseda. Mind survestati tagasi astuma
repliigi eest, mis pöörati jälle kolleegilt sõnaõiguse ära
võtmiseks seekord rahvuse pärast. Aga taustaks olid pinged,
mis algasid juba koalitsiooniläbirääkimistel ja jätkusid
valitsuses katsete pärast võtta otsustusõigus Eestis ära eesti
keelelt ja meelelt - kodakondsusseaduse, keeleseaduse,
hariduse, isegi tööturu reguleerimise ja veel mitme pisema
algatuse kaudu. Koalitsioonikaaslane otsustas hakata

12Yoko A4lender
Sinu joogatunnid on muutunud kiiresti populaarseks
EELISTAN BUSSI JA RONGI, ja loonud kindlasti sideme paljude siinsete inimestega.
autoaknast Millised need kontaktid on olnud?
EIseNstÄ
E PÄRISELU Ikka väga armsad. Kuna teadsin juba sügisel, et saab
olema palju Järva- ja ViIjandimaal käimist, hakkasin
Tekst: Mati Palmet Fotod: Siim Vahur, erakogu vaikselt uurima, mis siinkandis joogamaailmas toimub.
Peatselt kutsuti Viljandisse juhendama, siis kohalikud
Paljud poliitikud kurdavad, et töö võtab neilt aja pakkusid, et Järvamaa messil yin joogat tutvustaksin ja
enda ja perekonna jaoks. Sinul on õnnestunud sealt asjad hakkasidki arenema. Täna on mul oma vahva
näidata end tegusa ja aktiivsena poliitikas, olla hea seltskond joogatajaid, kellega kohtume üle nädala ilusas
ema suurele perele ning lisaks hoolitseda enda tervise Türi Joogakeskuses ja vahel, kui kutsutakse annan ka
eest, jagades teadmisi tervislikust eluviisist teistelegi. Viljandis tunde. Pärast joogatundi, täis uut energiat, läbi
Kuidas see õnnestub? kauni vaikse lumise Türi rongi peale jalutades on olnud
ühed kaunimad hetked mul päris omaette sellel muidu
Püüdlen mõistliku tasakaalu poole. Olen loomult kiirel kampaaniaajal. Muidugi teeb südame soojaks,
ratsionaalne, kahe jalaga maa peal ja mulle meeldib, kui kui kuulen tagasisidet, et inimesed end pärast tunde
elul ja tegemistel on nii eesmärk kui tagamaa. Minu jaoks paremini tunnevad ja on hakanud ka kodus joogat
on panustamine ühsikondlikult, töö, pere, eneseareng tegema. Eriti suur rõõm, et üks õpilastest läheb ise nüüd
kõik justkui ühe eesmärgiga - mõista maailma ja püüda minu õpetaja juurde yin jooga õpetajaks õppima ja
seda mõistmist jagada, maailma parandada, kui nii võib saab nii ehk ka ise edaspidi siinkandis tunde anda.
öelda. Ma ei saaks pürgida juhtivatele töökohtadele,
kui ei püüdleks teadlikult parema enesejuhtimise poole. Eriline kogemus oli
Samuti - kuidas saan toetada lapsi, anda neile eeskuju, mul Viljandis, kus
kui ise ei liigu tasakaalu poole. Elu ongi pidev õppimine, läksin Joogakes-
areng, mille juurde käib ka eksimine, väsimine ja jälle kusesse shindo
tõusmine. Mul on pere, kellega koos kasvada ja töö, mis tundi ja kohtusin
pakub pidevalt väljakutseid. Tänulikkus selle kõige üle seal omavanuse
teeb õnnelikuks ja annab jõudu tegutseda. sugulasega, keda
mina aastaküm-
Oled ise väga heas vormis ja lõppematu energiaga. neid näinud pole
Kas oskad jagada ka lugejale mingeid lihtsalt ja õieti eriti isegi
järgitavaid nippe, kuidas oma elukvaliteeti selles ei tunne. Südantsoo-
vallas oluliselt parandada? jendav oli näha meie
sarnaseid näojoonigi ja
Mind on palju aidanud enese jälgimine ja muidugi ikka avastada, et oleme vaa-
jooga, pidev rutiinne tulek matile. Jooga on õpetanud tamata sellele justkui mõnes
lisaks oma käitumise, tunnete, tegutsemise ja sõnade mõttes sarnase raja
jälgimisele leidma kontakti endaga keha kaudu, leidnud.
hingamise ja liikumise kaudu. Tõsisemalt sundis joogaga
tegelema esimene lapseootus, sain aru, et kui kehal on
ees väljakutsed, tuleb temaga tegeleda. Nii jätkasin
kõiki oma nelja last oodates ja edaspidigi. Täna võin
öelda, et minu keha on minu tempel.

Kas jätkad joogatundidega Järva- ja Viljandimaal ka
pärast valimisi?

Joogas on ütlus, et kui õpilased on valmis, tuleb ka
õpetaja. Hetkel tunnen küll, et mul on siin õpilasi, kes on
minu tulekuteks valmis.

Oled tuntud kui üks väheseid parlamendisaadikuid, vJjooeooeggbaarukYaeorskikloukgslae17s
kellele meeldib liikuda ühistranspordiga. Mis meelitab
uurima bussi- ja rongigraafikuid selle asemel, et
autoga mööda Tallinn-Tartut kohale vuhiseda?

See vist tuleneb sellest, et olen erialalt arhitekt ja
linnaplaneerija, meeldib avastada uusi maju, kohti, teid
ja tänavaid. Samas olen eluaeg armastanud seigelda,
väiksena sõitsin Tallinnas tihti suvalise trammi või
bussiga ringi, et näha, kuhu see viib. Nii õppisin ka linna
tundma. Nüüd on samuti: eelistan alati ühistransporti,
kui võimalik, siis näeb ja kogeb päriselu, autoaknast
ei jõua ju midagi näha, peab keskenduma liiklusele.
PPealegi on tihedal tööajal (nagu seda kampaania on,
kus pead olema parimas vormis) väga hea rongis või
bussis puhata ja oma mõtetega olla või vajadusel töödki
teha. Hea on ka see, et ühistranspordi kasutamine sunnib
ka jala käima ja sellel omakorda on autole mitu eelist,
tervislikum ja jällegi, näeb huvitavaid kohti, inimesi,
pühib stressi mõnuga eemale.

Oma isalt Urmas Alenderilt oled pärinud siiruse ja
otseütlemise. Kas on see poliitikule õnnistuseks või
õnnetuseks?

Eks igal mündil ole kaks külge, aga nüüd, pea
neljakümnesena tean, et olen, kes olen, ja
pürgin pigem sinnapoole, et oleksin nii oma
mõtetes, sõnades kui tegudes veel täpsem ja
sihikindlam, siiras ja aus. Meile on antud
teatud aeg ja ruum siin ilma peal, pole
mõtet seda ja teiste inimeste kallist

aega ja tähelepanu niisama
kulutada.

Yin
Türi
22.

KRevI aSdTeSoÕotNuAse

Ringtee 2, Paide

SUKUERSIMK-KEAEUSTPILSUS

E–P kl 9–22
2. KORRUSE RIIDEPOOD

E–L kl 9–20
MAKSI KOHVIK E–L kl 9–18

PAIDe

KAUBAKESKUS
Keskväljak 15, Paide
E–R kl 9–18, L kl 9–15

KEVADKAUPADE VALIK TÄIENEB PIDEVALT!
Riided • jalatsid • voodipesu
tekid-padjad • kosmeetika
parfümeeria • käekotid

nahkgalanterii • pardlid föönid
lokitangid • juukselõikusmasinad

PAIDe

KAUBAMAJA
Pärnu 2, Paide
E–R kl 9–18, L kl 9–15

TSAPLOVREDKIS-,JKAEVVAABDAEAKJSAKKUAIUSUBAVDEKNSII!
Audio-videotehnika
kuld, hõbe, kingitused

matka- ja kalastustarbed
jalgrattad ja tarvikud • mänguasjad

kooli- ja kantseleikaubad

PAIDE

MAJATARBED
Pikk 1, Paide
E–R kl 9–18, L kl 9–15

Toidunõud • küpsetamisnõud
keetmisnõud • kristall • kingitused ja

dekoratiivtooted
koristustarbed • kodukeemia

kodu- ja köögitehnika
valgustid • taskulambid

e Vastus saatke meiliaadressile [email protected] või VASTUS ......................................................................................................
postitage aadressil Kesk-Eesti Tre raadio,
Pärnu 57, Paide 72712 NIMI .............................................................................................................

Õige vastuse saatjate vahel loosime TELEFON ...................................................................................................
21. veebruaril Kesk-Eesti Tre raadio otse-eetris
SUUR 2kg KRINGEL MAKSIMARKETILT TÜRI

KAUBAMAJA
Tallinna 4, Türi
E—R kl 9–19, L kl 9–16

KEVADKAUPADE VALIK TÄIENEB PIDEVALT!

Kodutehnik • audio- ja videotehnika
fotokaubad • kalastustarbed
spordikaubad • riided • jalatsid
kodutekstiil • parfümeeria
mänguasjad • kontoritarbed
käsitöötarbed ja lõngad
kuld-hõbe • kellad

PAIDE

EHITUSTARBED
Tööstuse 26, Paide
E–R kl 8–18, L-P kl 9–15
käsitööriistad • elektritööriistad
viimistlusmaterjalid • seina- ja

põrandakatted • sanitaartehnika
elektrikaubad • aiakaubad • üldehitus-
materjalid • ehitussegud • uksed • lukud

TÜRI

EHITUSTARBED
Viljandi 14a, Türi
E–R kl 8–18, L-P kl 9–15

sMeüemügniel dkõ, emiktutnelilkiaaadsk,vnkaaütllaavmui-aisjpaeeitesantrurvatisuks-ukiatsatiimdejdnee.

.. ..

PAIDe MooBEL
Tööstuse11, Paide
E–R kl 9–18, L kl 9–15

Mööbel • vaibad • mööblidetailid

TEGIJALE ON
TEGUTSEMINE
RÕÕM
Sarapuu
Kersti

Tekst: Mati Palmet Fotod: erakogu

Kuidas on möödunud viimased neli aastat Riigikogu vaeva näha väga erinevate inimeste ühele lainele viimisega.
liikmena? Tänane linnapea Priit Värk ütles riigigümnaasiumi debatil,
Olen selle nelja aasta jooksul kogenud peaaegu kõike, et mul olevat eriline anne tuua väga erinevalt mõtlevad või
mida saadikuna läbi teha saab. Läksin Riigikogusse omavahel konfliktis olevad inimesed ühe laua taha kokku.
opositsioonierakonna esindajana ja pidin kahe aasta jooksul Mul oli seda väga liigutav kuulda, sest viimased kaks aastat
tegutsema olukorras, kus ainsaks reaalseks väljundiks oli on mul tulnud sellega väga palju koalitsiooni sees tegeleda.
arupärimiste esitamine ja omapoolsete eelnõude kirjutamine, Tähtis on oma ego ära unustada ja liikuda eesmärgi poole,
mille puhul oli ette teada, et läbi neid ei lasta. Huvitaval siis tulevad teised ka sinuga kaasa.
kombel kirjutasime sellegipoolest väga häid eelnõusid,
sest nii valmistasime koalitsioonipoliitikutele suuremat Paide linnasüdame väljanägemise jaoks on olulisim projekt
ebamugavustunnet, kui nad pidid poliitilistel põhjustel läbi
kukutama seadusealgatusi, mida südames võib-olla väga riigigümnaasiumi hoone ajaloolises Paide koolimajas Posti
õigeks pidasid.
12. Oled selle eest võidelnud üle kümne aasta. Kas võit on
Mis nendest eelnõudest nüüdseks saanud on?
Teatavasti kujunes nii, et ühel hetkel valitsus vahetus ja lõime lähedal?
peaministriparteina ise uue valitsuse ning enamik nendest
eelnõudest on nüüdseks seaduseks saanud. Kuna meiega Viimaks terendab. Palju aitas see, et õnnestus välja võidelda
liitusid ka kaks eelmise koalitsiooni erakonda, said nüüd ka
nemad südametunnistuse järgi otsustada. riigipoolne toetus sellele mõttele ning võita enda poolele

haridus- ja teadusminister Mailis Reps. >>

Kas võiksid tuua mõned näited kõnealustest seadustest?
Kõiki üles lugeda ei jõua, aga nimetaksin tähtsamatena tasuta
koolitoitu, 20 miljonit eurot toetust põllumeestele, õpetajate
palgatõus, lasteaednike palkade võrdsustamine õpetajate
palkadega, tulumaksuvabastuse tõstmine 500 euroni.

Ega koalitsioonis ei saanud ilmselt kergem olema?
Koalitsioonis olemine on opositsiooniga võrreldes nagu öö
ja päev. Aga just selles mõttes, et töömaht on tunduvalt
suurem. Ühel hetkel olid kadunud nii vabad õhtud kui
nädalavahetused. Aga tegijale on tegutsemine rõõm ja elu
läks põnevaks. Riigikogu fraktsiooni juhina tuli kõige enam

17

Tegelikult võiks see kool meil ammu valmis olla. Probleem
algab sealt, kus Reformierakonna linnavalitsus eesotsas
tolleaegse linnapea Tõnis Kõivuga otsustas maja oma
erakonnakaaslasele Lasnamäe 2-toalise korteri hinnaga
maha müüa. Hilisemad aastad näitasid, et linn sai sellest
tehingust aastateks tühjaltseisva tondilossi linna peamise
vaatamisväärsuse nõlval ja ainus lahendus oli see tagasi
osta. Nüüd süüdistavad mõned, et selle ajaloolise maja
baasil uue kaasaegse riigigümnaasiumi ehitamine toob ühe
muinsusväärtusega maja elule tagasi, mis nagu ei peaks
olema riigi asi. Aga mis on selles siis halba, kui tabatakse
kaks kärbest ühe hoobiga?

Samasugune olukord, kus ei osatud ette näha, kuidas on
vahel vaja pingutada selleks, et elus edasi liikuda, oli Paide
Spordihalliga. Pidavat ikka liiga hea ja liiga kallis olema.
Nüüd, kui spordihall tähistab neil päevil oma kümnendat
sünnipäeva, oleks päris nukker ette kujutada, et seda
lihtsalt poleks või seisaks selle asemel linnaservas jubeda
väljanägemisega plekkangaar nagu projekti kritiseerijad
soovitasid ehitada.

Õnneks oleme suutnud sihikindla tegevusega poliitilistel
põhjustel takistuste otsijate kiuste projekti niikaugele viia, et
arhitektuurikonkurss kuulutatakse kohe välja ja praeguste
plaanide kohaselt on võimalik, et uus riigigümnaasium avab
uksed juba 1.septembril 2021.

Kas ja kuidas saab Riigikogu liige oma kodukandile ikka, võtsime linnale laenu ja ehitasime halli ikka valmis. Aga
kasulik olla? natuke kurb oli vaadata, kuidas teised Põhjamaad reageerisid
majanduslangusele sellega, et suunasid vastupidiselt rohkem
Alustame sellest, et kandidaat saab oma hääled kohalikelt vahendeid omavalitsustele, teades, et seal osatakse neid
inimestelt ja esindab neid. Punkt. Väga silmakirjalik on väita, ökonoomsemalt ära kasutada.
et valijad delegeerivad otsustamisõiguse selleks, et poliitik
tegeleks pärast parlamendis küsimustega oma valijaid Kahe valitsuses oldud aastaga oleme jõudnud tagastada
arvestamata või nende huvidele ja eelistustele vastu töötades. Paidele sissetulekuid iga-aastaselt 2-3 miljonit eurot ja samas
proprtsioonis ka kõigile teistele omavalitsustele üle Eesti.
Teine tähtis asi on see, et kui riigikogulane ei kavatse
just välispoliitikale keskenduda, on kohaliku omavalitsuse Küsitluste järgi on praegune peaminister Jüri Ratas Eestis
juhtimise kogemus hädavajalik. Ainult nii on võimalus ülipopulaarne inimene ning on väga võimalik, et tal tuleb
tunnetada, mis on kohapeal võimalik, milleks on riigi abi vaja jätkata peaministrina ka pärast valimisi ja Keskerakonnal
ja kuhu tuleb igal juhul leida vahendeid. võtta valitsusvastutus. Kui nii läheb, mis on need teemad,
mis esimesena käsile võetakse?
Vahepeal läks tasakaal käest ära, kui Reformierakonna Esimene asi on töötavatele pensionäridele 750-eurone
valitsus asus järjekindlalt vähendama kohalike omavalitsuste tulumaksuvabastus. Meil on neid inimesi tööpostidele vaja
rahasid, uskudes, et tsentraalselt Tallinnast kohalikke muresid ja tahame seda selgelt välijendada. Veidi hiljem, alates 2020.
lahendades on tulemused paremad. Loomulikult see nii ei aastast, praeguste plaanide kohaselt, alates aprillikuust
ole ja ka Paidele oli see otsus raske löök. Kaotasime aastas hakkab kehtima erakorraline pensionitõus 800 eurot, mis
30 miljonit krooni. Näitena võib tuua, et Paide uue spordihalli ulatuks 2023. aastaks 700 euroni.
oleks võinud otsast lõpuni valmis ehitada vaid kahe esimese
aastaga kaotatud raha eest sentigi laenu võtmata. Mis siis Noortele peredele on plaanis tagada eluaseme soetamiseks
sissemakseta laenu, mille tagab Kredex. Muidugi kasvavad
jätkuvalt laste- ja peretoetused.

Minu enda jaoks isiklikult on kõige tähtsam esindada oma
valimispiirkonna omavalitsuste huve ja suunata võimalikult
palju vahendeid siia nii nagu olen seda teinud ka varasematel
aastatel.

Siret Pihelgas

viielineKOLMEKORDNE
Tekst: Mati Palmet Fotod: Paide linn, erakogu

Sinu kandidaadinumber on kolmekordne „viis“ – 555. Oled näidanud end väga kõrge õiglustundega inimesena.
Kuidas nende hinnetega tegelikult on? Oled siis olnud Mis on see, mida tahaksid kohe muuta, aga milleks
kogu elu viieline? omavalitsuse võimalustest ei piisa?

Eks ma olen tahtnud ikka kõiki asju viie peale teha. Ja sageli On kaks teemat ja need mõlemad on seotud lastega.
tuleb välja ka. Aga kui räägime nüüd linna juhtimisest, Esiteks, lasteaed peab olema kõigile tasuta. See on oluline
siis olen meeskonnamängija ning ei saa kuidagi kogu
au endale võtta ka nende väga heade asjade eest, mis eetilises plaanis, sest laps ei peaks sõltuma perekonna
juhtusid minu Paide linnapeaks oleku ajal. Selle aluseks on majanduslikest võimalustest. Kõik lapsed peavad olema
ikka meeskond, kellele paneksin hindeks mitte lihtsalt „viis“, võrdsed. Hariduslikust vaatenurgast viib selle otsuse suunas
vaid „viis pluss“. ka viimaste aastakümnete jooksul toimunud muutus, et
lasteaed on üks üldhariduse osa, mitte lihtsalt panipaik,
Just sinu linnapeaks oleku ajal ja sinu enda pere kus lastel silm peal hoitakse, kuni vanemad töölt tulevad. Ja
näitel kujunes altervatiivina vanale ja väsinud üldharidus ju on meil tasuta.
„pommiauguteooriale“ välja mõtteviis, et väikelinn
on lastega perele turvalisem ja võimalusterohkem Teine teema puudutab kooliõpilasi ja nüüd tuleb
elukeskkond kui anonüümsust tekitav, aega raiskav ja mängu tore sõna - kultuuriranits. Jah, üldise õppekava
ohtudest tulvil suurem linn. Kui nüüd valimistel hästi läheb osas on üldhariduskool tasuta, kuid kool ei koosne ainult
ja põhitöökoht saab pealinnas olema, kas annad survele koolitundidest, vaid ka huvitegevusest ja kultuurilisest
järgi ja kolid ära? arendamisest nagu teatri ühiskülastused või käigud
muuseumidesse. Siin tuleb raha mängu ja näiteks
Kindlasti ma ei kavatse siit kuhugi kolida. Siin on mu kolmelapselises peres lähevad need kulud juba nii suureks,
kodu, minu pere, minu sõbrad ja laste sõbrad. Aga õnneks et tuleb hakata kaaluma, millest loobuda. Samas aga me
on paljud juba staažikad riigikogulased teinud sama tahame ju, et pered oleksid kolmelapselised?
valiku ja saavad suurepäraselt hakkama. Näiteks minu
erakonnakaaslane Helmen Kütt käib veel kaugemalt – Kui aga igal lapsel oleks riigi poolt igaks õppeaastaks
Viljandist. Ja siiajäämiseks on veel üks väga oluline põhjus. 100-eurone „kultuuriranits“, mille eest saab külastada
Tahan Riigikogusse minna selleks, et viia edasi neid kultuurisündmusi, ei peakski vanemate käest piletiraha
teemasid, mille suhtes omavalitsustasandil piirid ette tulid. küsima.
Need on Järvamaale olulised küsimused ning neid saab
tegelikkuses tunnetada ainult siin kohapeal elades ja siinses Aga kuidas teha nii, et neid noori peresid, keda riik
elus osaledes. niimoodi toetada saab, meil siin Järvamaal rohkem oleks?

Olen kindel, et paljud need, kes tulevad mujalt siia Siia tulemine peaks olema hõlbus ja soodne. Öeldakse
kandideerima või on isegi mõnda aega käinud kaugemalt vahel, et ongi – vaadake, kui odav kinnisvara siin on. Aga
siin mingit ametit pidamas, tahaksid samuti Järvamaale probleem on selles, et ka Järvamaa hinnaga soetatava
parimat, kuid kui nad ei ole ise kogukonna liikmeks, on selle kinnisvara kogusummat reeglina noore pere pangaarvel
vajadusi raske tunnetada. ei ole. Tuleks võtta laenu, aga pangad muutuvad odavaid
kinnisvarahindu nähes tõrksaks, sest sellise kattevaraga neil
reeglina jännata ei tasu. >>

Jõuame taaskord sinna, et meie riigil siiani praktiliselt
puudub riiklik eluasemepoliitika. Juttu on jagunud palju, aga
ikka üldsõnaliselt, et areng peaks olema tasakaalustatum.
Tegusid on tulnud pigem omavalitsuste poolt, kes leiutavad
igasuguseid nippe, kuidas noorte perede eluasememuret
lahendada ning piirkonda nende jaoks atraktiivsemaks
muuta. Aga ometi on kõige mõjusamad hoovad selleks riigi
käes ja kõik sõltub eelkõige sellest, kui palju omavalitsuse
juhtimise taustaga inimesi järgmises Riigikogu koosseisus
on, et riik vastavad soodustused nendele piirkondadele
teeks, kus see vajalik on.

Inimese elukaar on niisugune, et kellele elupäevi piisavalt
antakse, jõuab lõpuks tagasi sellesse olukorda, kus ta
vähemal või rohkemal määral kõrvalist abi vajab. Kuidas
teha nii, et keegi ei peaks enam minema koledasse-
kõledasse vanadekodusse närustes tingimustes virelema
ja saaks tunda rõõmu elust ka siis, kui elutöö tehtud?

Õnneks tuleb ka Eestis järjest juurde selliseid hooldekodusid,
mis meenutavad pigem ühte toredat puhkusepansionaati,
kus vanainimesed tunnevad end koduselt ja neile on
tagatud vajalik hoolekanne. Parimaid näiteid sellest olen
näinud Rootsis ja siis tekkis kohe küsimus – kas need siin on
nüüd kõige jõukamate rootslaste eralõbu? Selgus, et üldsegi
mitte. Seal ühiskond hoolitsebki oma eakate eest niimoodi!

Ka meil on vaja kõige kiiremas korras sarnast süsteemi, et
kui hooldekodu saab endale eaka pensioniraha, siis sellest
piisab, et talle on garanteeritud koht igati kaasaegses
hoolekandeasutuses. Kas selleks on pigem kortermaja
meenutav ühiskodu nagu Imavere 12 korteriga Kodutare
neile, kes ainult väikest lisaabi vajavad või täiemõõtmeline
hooldekodu, see sõltub juba hooldatava enesega
hakkamasaamisest.

Oluline on see, et ükski vanainimene ei peaks tundma
süümepiinu, et tema elusolemise hinnaks on laste ja
lastelaste pere eelarvet laastavad vanadekodumaksed,
ärajäetavad perereisid ja huviharidus. Seda koormat peab
aitama kanda riik.

Ilmselgelt on päris raske leida inimest, kes nendele
plaanidele vastu seisaks. Ilmselt on Järvamaa arenguks
vajalike erisuste tegemine ka mitte väga kulukas, vaid
pigem prioriteetide ümberpaigutamise küsimus. Aga kas
on reaalne viia järgmise Riigikogu valitsemisperioodil
ellu kõik kolm konkreetset toetusettepanekut – tasuta
lasteaed, kultuuriranits kõigile lastele ning pensionirahaga
saadav koht elamisväärses hooldekodus?

Hea meel on selle üle, et need asjad ei ole mingi
tulevikuunelm, vaid lahendused, mille elluviimiseks on riigil
piisavalt ressurssi ja millega saab kohe alustada. Küsimus
on ainult selles, millised küsimused seada prioriteetideks.
Kui mõnigi on vahel küsinud, et miks ma ettevõtjataustaga
inimesena olen sotsiaaldemokraatide ridades, siis siin ongi
vastus. Ettevõtlus ja Eesti riigi päris tõhus majandus toob
sisse paremini kui peaaegu kõigi meie saatusekaaslaste
oma, kes me 30 aastat tagasi vabaks saime. Küsimus on
aga selles, mis me sellest rikkusest laekuva maksurahaga
peale hakkame. Kas süvendame ebavõrdsust või loome
õnnelikumat ühiskonda? Neid valikuid teeme meie kõik
otsusega, kellele anname hääle ja kelle plaanid sellest
lähtuvalt Riigikogus järgmise nelja aasta jooksul toetust
leiavad.

20

" Tekst: Mati Palmet Fotod: ERR, erakogu

J1aak Aab
ÕPETAJAST
KARJATALITAJAKS,
LINNAPEAST
MINISTRIKS

üTleööktüamnunde kaoaosltias. "Oled olnud kahekordne minister, kahes koosseisus murdnud. Olen maapoiss, tööd ei karda ja loomad on ka

päris toredad, kui oskad nendega käituda.
Ja kolme aasta pärast tulingi tagasi. Esialgu üritasin nagu
kõik tol ajal, äri teha , aga sain ruttu aru, et see pole minu
ala. Siis tulid aga kohe uued võimalused. Koolidirektor
Tiiu Nõmm soovitas mul kandideerida Võhma linnapeaks.
Kaotasin küll täpselt ühe häälega Enno Plaksile, kuid mõni

Riigikogu saadik, Võhma linnapea ja nii Keskerakonna kuu hiljem kutsus ta ise mind enda kõrvale abilinnapeaks

sisemiste muutuse kui vabariigi valitsuse vahetamise ning kui tema siit ilmast lahkus, valiski volikogu juba mind

üks arhitekte. Võimas biograafia! Aga tegelikult oled ju linna juhtima.

eelkõige õpetaja?

Hariduselt õpetaja, töötanud koolis üle kümne aasta. Ja eks Lend poliitikas oli päris

satun praegugi aeg-ajalt kooli ja annan mõne tunni või kiire – neli aastat hiljem

loengu. olid juba Riigikogus.

Tegelikult polnud mul

Kuidas juhtus, et sinu peamiseks elutööks sai kohaliku mingit plaani Riigikogusse

elu arendamine ja hiljem riigi juhtimine? minna. Aitasin Peeter

See algas juba 1989. aastal, kui osutusin esimestel vabadel Kreitzbergil kampaaniat

valimistel Võhma Alevinõukogu liikmeks. Samal ajal olin teha ja kandideerisin

koolis õppealajuhataja. Taheti edutada direktoriks, aga lihtsalt selleks , et erakonda

siis tuli tänu minu ingerisoome päritolule ingerisoomlaste toetada. Kui aga Siim Kallas

seltsi kaudu pakkumine minna Soome tööle taludesse Keskerakonnaga valitsuse

puhkuseasendajaks. Sisuliselt tähendas see karjatalitaja tegi, selgus, et mul on

ametit. Praegu tundub kummaline, et õpetajaharidusega võimalus asendusliikmena

inimene jätab koolidirektori ameti ja läheb sõnnikut Riigikogusse minna. See

viskama. Soomlased , kellega seal kohtusin, ei suutnudki plaan mulle alguses kohe kuidagi ei meeldinud. Olin varem

sellest kuidagi aru saada. Aga noore pereisana pidin Eestis ebaedu sümboliks saanud Võhma linna mustast

tunnistama, et raha, mida pakuti Soomes karjatalitajale, august välja sikutanud, elu käima saanud, algatanud

ületas eesti koolidirektori palga enam kui 10-kordselt ja kaks Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laada ning sel hetkel

last olid juba peres. Tahtsin, et pere oleks majanduslikult oleks tahtnud kõige rohkem jäädagi elu lõpuni Võhma

kindlustatud. linnapeaks.

Aga sõber Peeter käis väga tungivalt peale. Et valitsuse

Kas arvasid tol ajal, et õpetajaametiga ongi kõik? vastutus välja vedada , oli vaja kiiresti juurde tegusaid

Ei. Läksin ikka mõttega, et olen seal lühiajaliselt, kogun inimesi ja ilmselt oli minu edu Võhma linnapeana jõudnud

perele raha ja tulen tagasi. Samas ega see töö minu konti ka pealinna tegelaste kõrvu. Lõpuks andsin järele ja läksin.

Ja saigi Võhma populaarsest linnapeast üleöö pealinlane?
Ega ikka ei saanud. Kodulinna maha jätta ei tahtnud ja
käisin aastaid Võhmast Tallinnasse tööle. Lõpuks tulid aga
muudatused isiklikus elus, mis viisid elukoha muutmiseni.
Ja tegevus oli muutunud ka üle-eestiliseks, olin olnud kaks
aastat ka linnade liidu tegevdirektor.

Eesti Linnade Liit oli mõjukas organisatsioon, miks sealt Oled aga olnud veel teist kordagi ministriametis –
nii kiiresti lahkusid? riigihalduse ministrina, mis on sotsiaalministrile üsna
Kutsuti ministriks. Kusjuures minu jaoks nägi see asi päris sarnane positsioon.
kummaline välja. Res Publica valitsus oli just kukkunud Riigihalduse ministri kolm põhivaldkonda on regionaalpo-
ning Andrus Ansip oli Edgar Savisaare ja Villu Reiljaniga liitika ehk Eesti eri piirkondade areng, kohalikud omava-
käed löönud, et uus valitsus moodustada, kui järsku hakati litsused, riigi kinnisvara ja avalik teenistus. Piltlikult öeldes
mind õnnitlema ministriameti puhul. Olin eelmisel päeval pool Rahandusministeeriumit, sealhulgas ka riigihanked ja
sünnipäeva pidanud ja mul polnud sellest halli aimugi. Olin avalik teenistus, sh palgapoliitika. Kui sain ministriks oli,
kindel, et see on valeinfo ning ei hakanud kellelegi helistama parasjagu pooleli haldusreform ja maavalitsuste tegevuse
ega järele pärima. Kuskil pärastlõunal helistas peasekretär lõpetamine. Need olid väga keerulised ja tundlikud muu-
Kadri Must (seesama, kes nüüd on Kadri Simson) ja ütles, et datused. Jälle väga pingeline aeg. Minu suurim mure oli,
pean tingimata järgmisel päeval Tallinnasse minema. Aga et nendes reformides ei kannataks inimesed, nii ametnikud
eks siin oligi ajakirjandus elust ette jõudnud, sest tegelikult kui ka omavalitsuste ja maakondade elanikud. Olen täiesti
tahtis Edgar Savisaar lihtsalt öelda, et olen üks paljudest veendunud, et nüüd tuleb anda aega inimestele kohaneda
kandidaatidest. Alles ülejärgmise päeva hommikul sain uute oludega ja mitte tõugata neid kohe järgmiste reformi-
teada, et pean ikka ametisse minema. Läksin, sest selleks oli de keerisesse.
erakonnal vajadus ja minul kohustus. Aga ilma igasuguse
vaimustuseta. Kas said selles ametis midagi ka Eesti maapiirkondade
arenguks tehtud?
Kas hiljem hakkas Käivitasin kaks regionaalprogrammi, mille eesmärgiks Ida-
ministriamet meeldima? Virumaa ja Kagu-Eesti arendamine. Tugevasti panustasin
Huvitav ja põnev oli kind- sellesse, et ministeeriumid ja asutused viiksid töökohti
lasti. Aga see oli ka väga pealinnast maakondadesse. Tallinnast on välja viidud
pingeline. Päevane graafik sadu töökohti ja see tegevus kindlasti jätkub. Ja tublisti sai
oli tihedalt täis ja valdkonna parandatud omavalitsuste rahalist seisu ning suurendada
materjalidega sai end kurssi nende otsustusõigust. Kohalikku elu saab kõige paremini
viia vaid öösiti. korraldada vald ja linn.

Kas said kahe aastaga
endast märgi maha jätta?
Olen siiani selle üle uhke.
Pensione jõudsime tõsta
ligi 40% ja haigekassa
elab siiamaani tol ajal
kogutud reservist. Ja ärgu
tulgu ministrid ütlema, et
nendest ei sõltu midagi.
Vägagi sõltub. Aga kui
pole valmidust süveneda
probleemidesse, otsida
lahendusi ja reaalsetele
tegudele eelistatakse välist
sära, siis muidugi ei tule
midagi.

Heli Koit
AMEERIKA UNISTUSE

ASEMELE TULI OMA TALU
Tekst: Mati Palmet Fotod: erakogu

Heli on üllatuste inimene.
Esimene üllatus oli neli aastat tagasi, kui ta üksikkandidaadina Riigikogu liikmeks kandideerides ilma igasuguse reklaami ja
propagandata üle kogu Eesti kõigist üksikkandidaatidest suurima häältesaagi kogus. Teine ootamatus vanadele „poliitikakaladele“
tuli poolteist aastat tagasi, kui noorepoolne taluperenaine nüüd juba EKRE ridades Türi vallavolikogu liikmeks valiti.
Palusin Helil võtta intervjuule tulles kaasa mõned pildid või mälestusesemed, mis teda iseloomustaksid. Heli saabub kastiga, milles
kõige peal raamatusse kogutuna reprod tema parimatest maalidest, siis 4-5 raamatut, mis hetkel lugemisel. Tunnen piinlikkust
enda viimaste aegade kehva lugemuse üle ning asume fotoalbumite kallale. Lahti rullub viimase 40 aasta Eesti ajalugu läbi ühe
metsatalu tüdruku uudishimulike silmade. Teiste hulgas on klassipilt vabaduseootuse aegadest, kus julgemad juba pioneerikaelarätid
koju jätnud, teised veel mitte. Muutuvad soengud ja näoilmed ning siis on piltidel juba õnnelik tütarlaps lillesülemiga Tallinna
Kommertskooli lõpetamas ja päikeseprillid soengusse nihutanud maailmavallutaja USA-s praeguseks ajalooks saanud Maailma
Kaubanduskeskuse katusel. Õige varakult ilmub piltidele Heli kõrvale turd noormees – 16-aastaselt jaanipäeval nad kokku jäid ja
nii jagavadki ühist elu tänaseni. Kui kõik need pildid siia ajakirja ära mahuksid, poleks juttu vajagi. Aga ei mahu, nii et läheb jutuks.

Kuidas siis nii juhtus, et kunstilembene tüdruk hoopis tagasi vaesele kodumaale unistuste mehe juurde. Peale
ärijuhtimist õppima läks? jäi viimane variant.
Ärijuhtimine oli ülimalt populaarne ja tegelikult minu
esimene katse Tallinna Kommertskooli sisse saada Järgnes Soome periood?
ebaõnnestus. Võhma Gümnaasiumi kehvake inglise keel Elasime Harjumaal, nägin poes seina peal mingit
maksis kätte. Olin aasta kodus ja proovisin uuesti. Sain paberitükki, kuhu oli kirjutatud: "Tule Soome bussijuhiks."
sisse. Ühel hetkel mõtlesin ka pangandusse üle minna. Allkirjaks Volli ja juures telefoninumber. Mees ei tahtnud
Õpitulemused oleks seda võimaldanud, aga vestlusel helistada, helistasin ise. Nii saigi temast kuueks aastaks
lõi minu otsekohesus välja - julgesin kritiseerida Eesti bussijuht ja veidi hiljem läksin ka ise järele ja otsisin ka
pangandust ja mulle öeldi väga selgesõnaliselt, et endale sobilikke tööotsi. Töötasime Soomes päris mitu
olen pangandusse sobimatu. Mis siis ikka, ilmselt neil aastat ja kogusime vaikselt raha.
oligi õigus. Ma võin paista vaikne ja tagasihoidlik,
aga udutamine ja vale mulle tõesti ei sobi. Jätkasin Kuidas talupidamiseni jõudsite?
Kommertskoolis ja lõpetasin selle cum laude. Mees oli see, kes leidis, et ta ei taha enam palgatööd
teha ja hakkab iseenda peremeheks. Tulime minu
Ometi ei hakanud sa kohe ettevõtjaks, vaid rändasid sünnikodusse Pibari külla Koidu talusse ja asusime talu
ookeani taha? pidama. Panime kõik oma Soome säästud talusse, kümme
Jah, meil mehega tekkis mõlemal mingi Ameerika unis- aastat endale palka ei maksnud ja söögirahaks võtsime
tus ning otsustasime minna USA-sse ära. Mitte ajutiselt, võimalust mööda ettevõttesse paigutatud omanikulaenu
vaid lõplikult. Viisa taotlemisel oli aga nõue, et peab tagasi. Käisime väga raske tee läbi. 2008. aastal oli isegi
olema ühel töökohal pool aastat töötanud. Minul oli pankrotioht pea kohal, kuid otsustasime vastu pidada.
see nõue täidetud, aga mehel oli vaja veel kuu aega Elukaaslane jättis oma unistuse palgatööst igaveseks
oodata. Läksin siis algul üksi ja tema pidi järgi tulema. loobuda, läks Tallinnasse tööle tänavapuhastusse lisa
Seadsin end koduabilisena sisse juudi perekonna juu- teenima.
res–mees, naine ja 2 last, hiigelsuur maja, milles 10
tuba ja 5 vannituba. Tundus juba, et ongi jalad maas ja Kõik need kannatused tasusid lõpuks ära ja 2012. aastal
ameeriklane valmis. Siis aga tuli teade, et mees min- valiti meie talu Türi valla parimaks. Kui oleks aga ette
gil põhjusel USA viisat ei saa. Nüüd olin teelahkmel teadnud, kui raske see saab olema, siis vist küll ei oleks
– kas minna üksi edasi unistuste maal või pöörduda julgenud alustada. Nüüd on meil sel kevadel juba
viieteistkümnes külv ja talu tagab meile piisava sissetuleku.

Kõige selle kõrvalt oled leidnud aega tegeleda keraa- 23
mika, maalikunsti ja fotograafiaga nii tõsiselt, et prae-
guseks on seljataga juba 12 näitust. "Naine rõdul", akrüül 2015
Läksin lapsena Võhma kultuurimaja kunstiringi, aga pidin
kohe loobuma, sest meie kodu oli 10 kilomeetri kaugu-
sel ning oleks pidanud igal õhtul pimedas tulema Ollepa
jaamast 4 kilomeetrit koju. Nii et see oli üks lapsepõlve
unistus, mida asusin täitma Imavere Kunstikojas, kui olime
taas Eestisse paikseks jäänud. Proovisin erinevaid asju,
kuid kõige enam meeldis maalimine. Aga fotograafiaga
olen tegelenud juba üheksakümnendatest peale ja tege-
likult ongi pildistamine vist ikka kõige hingelähedasem.

Üksikkandidaadina said 2015. aastal Eestis suurima "Autoportree", akrüül 2011
häältesaagi. Oled ka mõelnud, kellelt need hääled või-
sid tulla? Sul ei olnud ju majasuuruseid plakateid ja Oled poliitikas väga toimekas – vallavolikogu liige, EKRE
korvitäite kaupa parteinänni poeustel jagada. volikogu ja piirkonna juhatuse liige, EKRE Naisühenduse
Seda ma tõesti väga täpselt kirjeldada ei oska, sest juhatuse liige... Kuidas talu kõrvalt aega leiad?
ukselt-uksele pole ma kunagi endale reklaami tegemas Ühe ohvri olen pidanud tooma. Kaotasin ära oma
käinud. Küll aga näen praegu oma Facebooki kontolt, et lillepeenrad ja jagasin püsililled tuttavatele. Talu võtab
kõige rohkem toetajaid on üle 45-aastaste meeste seas. nüüd tänu tehnika arengule ka vähem aega ja mees
Aga usun ikkagi, et saan hääli nendelt inimestelt, kes saab sellega enamjaolt üksi hakkama. Aastaid tagasi
mind usaldavad ja minuga samu väärtusi jagavad. oli küll nii, et käisime põlde pritsimas nii, et mina läksin
pritsiga ühe traktoriga ja mees tuli veevaadiga teisega
Miks siis nüüd EKRE? järel. Siis aga läksin Olustverre õppima, omandasin
Sain aru, et üksikkandidaadina edasi liikuda ei saa. Sain taimekasvatuse spetsialisti eriala, kirjutasin noortaluniku
ju suurima häältesaagi kõigist üksikkandidaatidest kogu projekti ning sain 40 000 eurot. Selle eest ostsin korraliku
Eestis, aga Riigikogu uks jäi ikkagi suletuks. Tuli valida pöördadra, taimekaitsepritsi ja viljaveokäru. Ettevõtluses
erakond, kellega koos edasi liikuda. Mulle meeldib EKRE, on nii, et niimoodi nagu panustad, nii saad ka tagasi. Ja
sest ta kannab väärtusi, mis on omased mingile osale mitte ainult rahas, vaid ka ajas.
meie rahvast, keda teised erakonnad pole suutnud
kõnetada. Me toome poliitika juurde inimesi, kes seni Kunstiharrastusele jääb ka viimasel ajal aega vähem.
on kuidagi kõrvale jäetud. Neid inimesi on väga palju! Üks eelis poliitikal võrreldes kunsti tegemisega siiski on:
Oleme nappide aastatega liikmete arvu poolest Eesti siin ei teki kastide viisi maale või keraamikat, mida pole
suuruselt kolmandaks erakonnaks saanud. Ja kasv jätkub. kuhugi välja panna ja ära ka ei taha visata. Poliitiku
Rändeleppe vastasel meeleavaldusel Indrek Tarandi enesearendamise tulemus ei ole pappkastides pööningul,
korraldatud provokatsiooni järel tegid meie vastased vaid tema enda isiku näol avalikkuse ees. Tema ise, tema
väga inetu ja sildistava rünnaku. President Kersti Kaljulaid usaldusväärsus, teadmised ja kogemused, mis sobivate
võrdles meid Interrindega, poliitilised konkurendid isikuomaduste kaasnemisel aitavad elu edasi viia ja
sildistasid meid küll natsideks, küll äärmuslasteks, Marju tõrjuda seda, mis on vale ja meie
Lauristin leidis, et oleme madala kultuuritasemega. rahvale kahjulik.
Rahvas aga nägi videosalvestustelt, mis tegelikult
toimus ja tulemusena liitus meie erakonnaga järgnevatel
päevadel ainuüksi Järva- ja Viljandimaa ringkonnas üle
30 inimese.

HELI KOIT
nr. 757

Tekst: Mati Palmet Fotod: Eliisa Vellamaa, Maarja Trauss, erakogu24

LAURI LÄÄNEMETS

Uskuma peab

Oled aidanud ellu maru vahvaid ettevõtmisi – lumemem-
mede paraadist vaimukate Väätsa robootiliste vaateaken-
deni. Mis on see imerohi, mis muidu pigem omaette hoidva
järvamaalase niimoodi kaasa haarab?
Esiteks tuleb ise uskuda sellesse, mida teed. Rääkimisest aga
on vähe kasu, ise tuleb käsi külge panna. Järvamaalane on
tegelikult väga tragi ja suurepärase fantaasiaga inimene.
Kaasamisest tähtsam on osalemine, inimeste võimestamine.

Said Väätsa valla headest kätest. Eelkäija Jarno Laur oli
valda hästi juhtinud ja eks natuke kardeti ka, et mis sel
noorel mehel nüüd väga vastu panna on. Kas tundsid ise
ka teatavat kõhedust tookord teatepulka üle võttes?
Algul tundsin, et saapad olid kohe väga suured, kuhu
mahtuma pidi. Kõiki käike võrreldi eelmise vallavanemaga.
Pool aastat kulus sisseelamisele, aasta oma nägemuse
tekkimisele. Pärast seda ei näinud ma enam probleeme, vaid
lahendusi, teadsin täpselt kuhu suunas me liikuma peaks.

Sinu algatus olevat ka see, et väikeses Väätsa Põhikoolis
kihutati IT-valdkonnas mõne aastaga minevikust tulevik-
ku. Kuidas selline idee sündis?
Kõike oleme alati koos teinud. Põhikooli sisu on koolipere
poolt loodud, kuid suunda aitasin seada. Erinevad IT-oskused
on tänapäeval igas eluvaldkonnas vajalikud, kuid toona oli
kutsehariduskeskuse IT-õpe pehmelt öeldes mitte see, mida
kogukonnana vajasime. Olin mitmeid kordi sellele tähelepanu
juhtinud, alati tulid vabandused, kuidas midagi teha ei saa.
Eks siis tulebki ise teha. Aastaga suutis väike maapõhikool luua
lepingulised suhted Eesti suurimate ülikoolide ja asutustega.
Täna tehakse juba koostööd kosmoseteadlastega ning
mõeldakse satelliidi ehitamise peale. Mõelda ainult, milleks
võimas kutsehariduskeskus võimeline peaks veel olema.

Sinu vallavanemaks olemise ajal valmis ka Väätsa eakate
kodu, mis oli sel hetkel ainulaadne just oma miinimumini
viidud energiatarbe poolest. Tekib küsimus, miks sellised
asjad juhtuvad Väätsa vallas, aga mitte seal, kus raha,
rahvast ja võimalusi kümneid kordi rohkem?
Me mõtleme liiga kastis ja see piirab meid. Mul on selle kohta
ütlemine „peaaegu kõik, mis on võimalik Tallinnas, on võima-
lik Järvamaal, kuid väga palju, mis on võimalik Järvamaal, ei
ole võimalik Tallinnas.“ Mis puudutab tööd, ehitust, tehno-
loogiat, haridust, siis asukoht ei ole määrav, vaid inimesed ja
nende võimekus. Looduskeskkonda aga pealinna ei vii, see
on meie eelis.

Suur osa roheenergiast on biomajandusega seotud. See
on meie piirkonna eelis. Mõistsime seda, kui olime kaks
liginullenergia näidishoonet Väätsale ehitanud. Seadsime
eesmärgiks vastava kompetentsikeskuse arendamise, et
elanikke ja ettevõtjaid toetada. Kahjuks pärast haldusreformi
see kõik lagunes. >>

Üks koostegemise tore algus - Väätsa raba laudtee ehitus talgute korras 2017, osales üle 300 inimese.

Me võime küll rõõmustada, kui Türil operaatorettevõte Oma senistest kogemustest Järvamaal on sul Riigikogusse
soojateenust pakub, kuid tegelikkus seisneb selles, et ajud, kaasa võtta korralik pagas asju, mida mujal jätkuvalt
mis on võimelised raha teenima, asuvad kuskil mujal ja ilmvõimatuks peetakse. Kas näed mingit võimalust viia
meil on vaid üks katlakütja. Oleme teadlikult odav allhanke siinsed positiivsed algatused riigi tasandile ja ka võimu
piirkond ja nii kunagi jõukamaks ei saagi. tipus mõttelaadi muutust esile kutsuda?
Annan endale aru, et ma ei paranda üksi kogu maailma, kuid
Roheline energia on tore asi küll, aga siiani kurdetakse, et tean, et piisab ühest inimesest, et muuta suunda ja mõtteviisi.
see tuleb lõpuks ikkagi kallimalt kätte. Kas on siis mõtet Seda saab samamoodi- eeskujuga, suure tööga, võtab aega,
meil siin Järvamaal selliste asjade pärast muretseda? kuid on tehtav. Olukorras, kus pooled parlamendi liikmed
Kui soovime Järvamaale uusi tasuvaid töökohti, siis peame valitakse Tallinnast ja Harjumaalt, on neile vaja näidata, et
arvestama, et tootmine vajab elektrit, Järvamaa võimsused seal, kus veidi hõredam asustus, on tegelikult kõik võimalik.
on aga otsas. Selleks peaks Eesti Energia tegema miljonite Tegemaks otsuseid Järvamaa kasuks, on vaja siinse elu
eest investeeringuid, kuid seda soovi sealtpoolt ei ole. Näiteks tunnetust ja kogemust, mida näiteks ei Jürgen Ligil ega Yoko
päikeseelektrijaam tasub ennast väga hästi ära, kui toodetud Alenderil kahjuks pole. Kui me soovime, et midagi muutuks,
elektrit mitte võrku, vaid otse tootjale müüa. Roheenergia on siis peame valima eelkõige neid, kes on siin, kohapeal, ennast
lahendus, aga selle mõistmiseks ja võimaluste kasutamiseks tõestanud.
vajame hädasti teadmistega inimesi.
Nüüd on Väätsa vallast saanud Türi valla osa, kuid
Euroopa Liit paneb sellel ja järgmisel eelarveperioodil hetkel on poliitilises plaanis nii, et sinu koduerakond on
väga suured summad toetusrahasid taastuvenergia alla. Kui opositsioonis. Kas käed sügelevad ka tegemaks asju, mida
meil oleks võimekus, suudaksime otse komisjonilt raha küsida opositsionääripingilt eriti lihtne algatada ei ole?
siinse elu parandamiseks. Näiteks Tartu linn renoveeris nõu- See ei tähenda, et midagi teha ei saa, lihtsalt kõik arengud
kogude aegseid maju, rajas laadimispunkte ja soetas trans- on kordades aeglasemad. Ma teeks Türist rattalinna. Türil
porti sellise raha eest. Algselt oli see idee Väätsale mõeldud, sõidetakse palju jalgrattaga ja linna väiksus võimaldab kiirelt
kuid inimesed vahetusid ja teadmised liikusid Tartusse. teha ära kõik selle, mida suurlinnad teha tahavad, kuid oma
suurusest tulenevalt kunagi ei saavuta. Rattalinn on turvaline,
Jutt algas sellest, et toredate meelelahutuslike ettevõtmis- roheline, täpselt sellise mõtteviisiga, mis saaks väga suurt
tega tuli Väätsa rahvas kenasti kaasa. Aga meie riik pole tähelepanu ja tooks noori edukaid inimesi siia elama. Tõukaks
just väga edukas olnud regionaalsete erisuste silumisel tagant koole suurte sammudega haridusuuendusi tegema.
ning ühel päeval võib ju nii olla, et ka Väätsa seltsielust on Kindlasti ei müüks ma hooldekodu, vaid toetaks eakaid
ainult mälestus? senisest rohkem nende vabatahtlikus tegevuses ja selliselt, et
Kui mõistad probleemi, tead ka lahendust. Eestis on sissetu- ka üksikuna elavad inimesed omale seltsilise leiaks.
lekute ebavõrdus pigem regionaalne ja süveneb. Lihtsustatult
on lahendus järgmine – mida keerulisemad oskused, seda
keerulisem töö ja seda kõrgem palk. Lõpuks taandub kõik
inimeste oskustele ja haridusele.

Mõistes seda on järgmine küsimus: kas ja kus me neid
oskuseid omandada saame? Riigil on küll raha ette nähtud,
kuid minu arvates on palju tahta, et inimene, kes saab
600-700 eurot palka, käib õhtuni tööl, peaks kuhugi teise
maakonna otsa või 100 km kaugusele õppima sõitma.

Lahendus on tuua võimalus kodu lähedale. Maakondlik
täiskasvanuhariduse võrgustik. Üldhariduskoolid on tühjad
õhtul ja nädalavahetusel, siis kui täiskasvanu tööl pole.
Kaks aastat tagasi katsetasime inglise keele õpetamisega –
töötas, inimesed tulid. Peame selle nüüd vaid ära tegema.

26

Järva- ja Viljandimaa

Jõukuse kasv, hea arstiabi, lastega
perede ja pensionäride hea käekäik –
see on meie parem plaan.

Jürgen Ligi 304 Yoko Alender 305 Madis Timpson 306

Reformierakonnal
on parem plaan!

Reformierakonna eesmärk on jõukas ja tulevikku vaatav ühiskond. See on Eesti, kus vabadus
on kindlalt kaitstud, pealehakkamine au sees ja hädas ei jäeta kedagi üksi. Tahame, et
nii lastega pered, tööinimesed kui ka eakad saaksid paremini hakkama.

Korras majandus on meie kõigi heaolu alus, mille arengut ei tohi liigsed
reeglid piirata. Meie riigi maksud peavad olema lihtsad ja kõigi
suhtes õiglased. Siis on inimesed valmis meie riiki
panustama, et saaksime aidata neid, kes
tõeliselt tuge vajavad.

Mitte keskpärane, vaid parem tulevik.

Vali Reformierakond! EEL- JA E-HÄÄLETAMINE 21.–27. VEEBRUAR
VALIMISPÄEV 3. MÄRTS

RIIGIKOGU KESK-EESTI 101,0 MHz
VALIMISED
2019 PÄEV POLIITIKUGA

Pika vestluse jooksul langevad maskid...

Põgus vestlus, repliik debatil või valimisloosung ütleb tegelikult
ikka väga vähe inimese kohta, kellele peaksime igaüks ühel korral
nelja aasta jooksul andma oma ainsa hääle. Valimisplakat seinal ja
photoshop'iga lihvitud pilt veel vähem.
Tuleb rääkida üks jutt, mille tarvis pole saatejuhile antud ühtegi
suunist ega lauale libistatud ühtegi kohustuslikku küsimust.
Mõned saated on ajakirja trükkiminekuks juba eetris käinud ja neid
saab kuulata kasvõi kohe internetist Kesk-Eesti Tre raadio lehelt,
kuhu jõuavad ka kõik ülejäänud saated valmimise järjekorras.

2019. aasta Riigikogu valimiste nimekirjade eredamad tähed on Kesk-Eesti Tre raadio eetris järgmiselt:

Helmut Hallemaa Yoko Alender Siret Pihelgas Lauri Läänemets Ain Ostra

kuula internetis kuula internetis 10.02 kell 10.10 13.02 kell 10.10 14.02 kell 10.10
keskeesti.tre.ee keskeesti.tre.ee

Helir-Valdor Seeder Helmen Kütt Jaak Aab Heli Koit Arlet Palmiste

17.02 kell 12 18.02 kell 10.10 19.02 kell 10.10 20.02 kell 10.10 21.02 kell 10.10

Jürgen Ligi Rait Pihelgas Kersti Sarapuu 1V3A.VLIEAMEELIEBSATRDTRUEEISSBAARTISIDT!

22.02 kell 10.10 24.02 kell 12 25.02 kell 10.10

IGAL TERIASHIPVÄAEKVAABLIKNEELTL 14.15 IGAL NELJVAAPSÄTEUVTAULSKELL 15.15

PÄEVAKÜSIMUSI ARUTAVAD EKRE SAADIKUKANDIDAADID. JÄRVAMAALE JA VILJANDIMAALE OLULISI TEEMASID RÄÄGIVAD LAHTI
KERSTI SARAPUU JA KESKERAKONNA MINISTRID.

keskeesti.tre.ee


Click to View FlipBook Version