The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

T4- Analisis Maklum Balas PdPR (1-5 Feb 2021)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farihansaifol, 2021-03-23 22:41:21

T4- Analisis Maklum Balas PdPR (1-5 Feb 2021)

T4- Analisis Maklum Balas PdPR (1-5 Feb 2021)

ANALISIS
MAKLUM BALAS PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DI RUMAH (PdPR)

PELAJAR TINGKATAN 4
SMK RAPAT SETIA

1-5 FEBRUARI 2021

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN OLEH GURU TINGKATAN 4

Dalam dan luar talian
13%

Luar talian
8%

Dalam talian
79%

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

PELIBATAN PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PdPR BIDANG BAHASA

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS BAHASA CINA BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

4 SK 2

4 TS 3 14 4 TS 2

4 PE 3 13

4 PA 18 25 4 4 PE 4
18
4 PSV 4 5 4

4 ICT 6 3 4 PA 2 5

4 ST 13

BILANGAN PELAJAR DALAM TALIAN BILANGAN PELAJAR LUAR TALIAN

Enrolmen 4PSV - 13
4ST - 18 4ICT - 15 4TS - 15
4PA - 27 4PE - 15
4SK - 7

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

PELIBATAN PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PdPR BIDANG

SAINS DAN MATEMATIK

MATEMATIK SAINS KIMIA FIZIK M.TAMBAHAN SAINS BIOLOGI M.TAMBAHAN
4 TS 4 6

4 PE 4 8 4 PA 5
4 PA 15
20

4 PSV 4 6 4 ST 18 1
4 ICT 3 9

4 ST 14 17 18 16

BILANGAN PELAJAR DALAM TALIAN BILANGAN PELAJAR LUAR TALIAN

Enrolmen 4PSV - 13
4ST - 18 4ICT - 15 4TS - 15
4PA - 27 4PE - 15
4SK - 7

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

PELIBATAN PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PdPR BIDANG KEMANUSIAAN

P.ISLAM P.MORAL P.ISLAM TASAWWUR ISLAM SEJARAH

TASAWWUR ISLAM PJPK 4 SK 1

SEJARAH 7

4 TS 14

4 SK 11 4 PE 8
4 TS 112 4
4 PE 7 4 PA 8 10
4 PA 55 7
4 PSV 10 6 15 17 4 PSV 5 8
4 ICT 11 16
4 ST 33 4 4 ICT 10
54
4 ST 2
14
12

BILANGAN PELAJAR DALAM TALIAN BILANGAN PELAJAR LUAR TALIAN

Enrolmen 4PSV - 13
4ST - 18 4ICT - 15 4TS - 15
4PA - 27 4PE - 15
4SK - 7

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

PELIBATAN PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PdPR BIDANG VOTEK

REKA CIPTA SAINS KOMPUTER SAINS KOMPUTER PERNIAGAAN
SAINS RUMAH TANGGA PERNIAGAAN
PRINSIP PERAKAUNAN SENI KECANTIKAN

4 SK 5 4 PE 10
4 PE 5
4 PA 17 4 PA 11
4 PSV 14 92
4 ICT 4 4 ICT 4

12

BILANGAN PELAJAR DALAM TALIAN BILANGAN PELAJAR LUAR TALIAN

4ICT-14 Enrolmen
4PA - 27 4PSV - 12
4SK - 7 4PE - 15

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

PELIBATAN PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PdPR SESI BERSAMA
KAUNSELOR

SESI BERSAMA KAUNSELOR
4 PA 3
4 TS 5

BILANGAN PELAJAR DALAM TALIAN

Enrolmen 4PSV - 13
4ST - 18 4ICT - 15 4TS - 15
4PA - 27 4PE - 15
4SK - 7

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

MEDIUM YANG DIGUNAKAN OLEH GURU TINGKATAN 4

Telegram Kuiz Aplikasi Padlet
2% 3% 2%

Whatsapp
35%

Google meet
58%

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

BAHAN PEMBELAJARAN YANG DIGUNAKAN OLEH GURU TINGKATAN 4

Buku kerja Kuiz Buku Teks
3% 3% 5%

Quizizz Youtube
9% 27%

Kahoot
1%

Anyflip
1%

Powerpoint Google Form
8% 2%

Lembaran Kerja
9%

Modul Pembelajaran Buku Teks Digital
4% 28%

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

SEBAB PELAJAR TINGKATAN 4 TIDAK DAPAT MENYERTAI PDPR DALAM TALIAN

Tiada Respon
18%

Sikap Tiada Capaian Internet
4% 36%

Guru Terlibat Program
Sekolah
2%

Tiada Peranti Mudah Perlu berkongsi peranti
Alih dengan ibu bapa dan
14%
adik beradik
26%

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR PELAJAR TINGKATAN 4 SMK RAPAT SETIA

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

TINDAKAN SUSULAN OLEH GURU KEPADA PELAJAR YANG TIDAK DAPAT MENYERTAI
PDPR SECARA DALAM TALIAN

Memberi bahan PdP
dan tugasan melalui

telegram
8%

Memberi bahan PdP
dan tugasan melalui

whatsapp
92%

ANALISIS MAKLUM BALAS PdPR 1-5 FEBRUARI 2021 PELAJAR TINGKATAN 4

RESPONDEN: GURU-GURU TINGKATAN 4

Guru melaksanakan PdPR RUMUSAN KESELURUHAN

Dalam dan Sepanjang tempoh 1-5 Februari 2021
luar talian Pelibatan pelajar mengikut bidang

13% Dalam Bahasa 74%
talian Sains Matematik 74%
Luar 79% 64%
talia… Kemanusiaan 67%

Votek

Medium Pembelajaran paling kerap digunakan Sebab tertinggi pelajar tidak mengikuti PdPR dalam talian
Google Meet & Whatsapp Tiada capaian internet

Bahan Pembelajaran paling banyak digunakan Tindakan Susulan Guru
Buku Teks Digital & Pelantar Pembelajaran
Memberi bahan PdP dan tugasan melalui
Whatsapp

Disediakan oleh: JK Task Force Media RS

PN. KHALILAH BINTI ZA’ABA
PENGETUA

PN. INTAN PN. SITI HAFSAH PN. NURFAZLINA PN. NURULLAYLI CIK WAN NURFARAHANIS

EN. MUHAMMAD ANWAR EN. JAZMAN PN. ZARIDA PN. FARIHAN EN. AHMAD


Click to View FlipBook Version
Previous Book
นิตยสาร 5อันดับโรคที่คนไทยเป็นมากที่สุด
Next Book
MAJLIS DAERAH SEPANG