The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Azizul MS, 2021-03-22 09:32:01

Buku Gemilang 2019

Buku Gemilang 2019

Keywords: skjalantanjung,skjt

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN TANJUNG
BATU 9 SIJANGKANG

42500 TELOK PANGLIMA GARANG
SELANGOR DARUL EHSAN
℡ 03-31221702
[email protected]

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

SALAM SEJAHTERA KEPADA SEMUA
WARGA PENDIDIKAN DAN STAF SOKONGAN YANG DIHORMATI

Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan rasa syukur kerana
diberi peluang untuk menyatakan sepatah dua kata dalam buku Buku Pengurusan Sekolah SK
Jalan Tanjung 2019. Buku ini dihasilkan untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada
guru-guru dan staf sokongan sekolah dalam melaksanakan tugas seharian di samping dapat
melicinkan pentadbiran serta meninggikan tahap kecekapan pengurusan sekolah.

Buku ini disediakan dengan mengambil kira keperluan Falsafah
Pendidikan dan PPPM (2013-2025). Perkara ini adalah sejajar dengan Visi Sekolah
”Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera dan Misi Sekolah ”Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi memenuhi Aspirasi
Negara”. Perkongsian visi dan misi sekolah amatlah penting kepada warga sekolah, demi
memastikan hala tuju sekolah dapat difahami, dihayati dan dijelmakan sehingga membentuk
keitaraan dan perwatakan sekolah.

Walau bagaimanapun perlu diingat, hasrat murni ini akan menjadi realiti apabila semua
panduan yang disediakan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan. Selain itu,
kepimpinan peringkat sekolah perlulah efektif dan efisien, mempunyai barisan guru yang
berkualiti, berilmu pengetahuan, berkemahiran dan bersedia melalui transformasi
pendidikan.Adalah diharapkan pengembelingan tenaga semua pihak dapat melahirkan
generasi murid yang cemerlang.

”MEREALISASIKAN ASPIRASI PENDIDIKAN NEGARA”
.........................................................................
SAIDUN BIN SAAD
Guru Besar
SK Jalan Tanjung

1

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab,
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan

keluarga serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara."

2

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

SLOGAN
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR

TERBILANG

T- Teliti
E- Efisien
R- Rajin
B- Bijaksana
I- Istiqamah
L- Laju
A- Amanah
N- Niat yang betul
G- Gembira

3

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestari Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MOTO
Profesional Dan Berintegriti

FALSAFAH SEKOLAH
Menjana potensi individu yang menyeluruh dan bersepadu

ke arah perkembangan intelek, rohani, emosi,
dan jasmani yang unggul.

Menyediakan prasarana pembelajaran yang kondusif
di samping mengembangkan kemahiran profesional tenaga akademik

yang berkualiti untuk
merealisasikan wawasan pendidikan yang sempurna

yang dapat melahirkan insan yang seimbang
demi kesejahteraan

agama, bangsa dan negara.

4

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

MATLAMAT SEKOLAH
• Mencapai prestasi yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan

kokurikulum.
• Membasmi buta huruf dan peningkatan penguasaan 4M.
• Melahirkan murid yang bersahsiah cemerlang.
• Menyemai semangat kebangsaan yang tulen.
• Menjadikan sekolah pilihan oleh ibu bapa, murid dan guru.
• Mewujudkan semangat kekitaan dan membina hubungan yang

baik dengan masyarakat.

PIAGAM SEKOLAH
Dengan amanah yang diberikan kami akan berusaha untuk;
• Menguruskan prasarana sekolah dengan baik dan sistematik bagi

menjayakan kecemerlangan akademik, HEM, kokurikulum dan
sahsiah.
• Menyediakan kemudahan terkini untuk pembelajaran dan
pengajaran yang berkesan.
• Mewujudkan persekitaran kondusif, selesa, ceria, bersih dan
indah.
• Mewujudkan pemuafakatan pendidikan yang bersepadu di
kalangan ibu bapa, masyarakat dan guru ke arah kecemerlangan
sekolah.
• Mewujudkan budaya penyayang dan semangat kekitaan
di kalangan warga sekolah

5

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013 – 2025
11 ANJAKAN DALAM PPPM

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti
bertaraf antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris.

3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap

sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian

khusus berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di

Malaysia.
8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara

meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.

6

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR JUMLAH JUMLAH
02.01.2019 PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
23
31.01.2019 12
20
01.02.2019 28.02.2019 1
16 8
01.03.2019 22.03.2019 59 2
9
JUMLAH HARI 9 1
22 14
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18 5
23.03.2019 31.03.2019 40
1 01.04.2019 30.04.2019
16
01.05.2019 24.05.2019 15

JUMLAH HARI 23
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
7
25.05.2019 09.06.2019 45

10.06.2019 30.06.2019 9
10
01.07.2019 31.07.2019
21
01.08.2019 09.08.2019
23
JUMLAH HARI
16
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 65

10.08.2019 18.08.2019 38

19.08.2019 31.08.2019
2

01.09.2019 30.09.2019

01.10.2019 31.10.2019

01.11.2019 22.11.2019

JUMLAH HARI

23.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN
31.12.2019

7

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019
HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR TAHUN 2019

BIL TARIKH HARI PERISTIWA

1. 01 Januari 2019 Selasa Sambutan Tahun Baru 2019

2. 21 Januari 2019 Isnin Thaipusam

3. 5 Februari 2019 Selasa Tahun Baru Cina

4. 01 Mei 2019 Rabu Hari Pekerja

5. 19 Mei 2019 Isnin Hari Wesak

6. 01 Jun 2019 Sabtu Nuzul Al-Quran

7. 5 Jun 2019 Rabu Hari Raya Puasa
8. 09 September 2019 Isnin Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong

9. 11 Ogos 2019 Ahad Hari Raya Aidiladha

10. 31 Ogos 2019 Sabtu Hari Kebangsaan

11. 01 September 2019 Ahad Awal Muharram

12. 16 September 2019 Isnin Hari Malaysia

13. 27 Oktober 2019 Ahad Hari Deepavali

14. 09 November 2019 Sabtu Maulidur Rasul

15. 11 Disember 2019 Rabu Hari Keputeraan Sultan Selangor

16. 25 Disember 2019 Rabu Hari Krismas
Peringatan:

Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan, maka hari itu diganti dengan hari esoknya dan

Jika yang kemudiannya itu pula sedia menjadi hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

Catatan - ** tertakluk pada perubahan.

8

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

PENGURUSAN
PENTADBIRAN

9

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

1.0 PERINTAH AM

Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru adalah tertakluk dengan arahan-arahan yang terdapat dalam Perintah
Am Kerajaan. Lantaran itu, semua guru harus memahami Perintah Am tersebut. Guru dan staf sokongan
sekolah adalah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsirkan dengan tepat akan
kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

1.1 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesion
dan bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencarian semata-mata.

1.2 Semua guru dan staf sokongan dinasihatkan supaya membaca dan menghayati prinsip-prinsip
perkhidmatan cemerlang.

1.3 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.

1.4 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri semasa menjalankan
tugas.

1.5 Bertanggungjawab menjaga harta benda sekolah dan menjamin keselamatan murid ketika berada
di sekolah.

1.6 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.

1.7 Menjadi “role-model”.

1.8 Menghayati dan mengamalkan prinsip kepimpinan melalui teladan.

1.9 Menjalankan tugas sebagai satu pasukan - TEAM (Together Everyone Achieve More)

2.0 KEDATANGAN
2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah.
2.2 Waktu Persekolahan biasa adalah seperti berikut:

Loceng pertama : 7.20 pagi.

Waktu PdPc :

Isnin – Selasa : 7.30 pagi – 1.20 petang

Rabu – Khamis : 7.30 pagi – 12.50 pagi

Jumaat : 7.30 pagi – 11.50 pagi

2.3 Guru-guru diwajibkan hadir ke sekolah setiap hari sepanjang waktu persekolahan.

2.4 Guru dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya 10 minit sebelum waktu belajar (PdPc) dan
menandatangani Buku Kehadiran / (punch card) semasa sampai dan sebelum meninggalkan sekolah

2.5 Guru yang tidak dapat hadir atau datang lewat hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat
mungkin supaya jadual waktu ganti dapat disediakan.

10

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

3.0 KEBENARAN KELUAR WAKTU MENGAJAR

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu belajar kecuali jika ada
sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan / Pejabat Pendidikan
Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

3.2 Dapatkan kebenaran Guru Besar / Penolong Kanan sebelum keluar meninggalkan tugas dengan
mengisi borang kebenaran keluar dan merekodkannya dalam Buku Rekod Pergerakan Penjawat
Awam.

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah guru diminta menyediakan kerja bertulis untuk murid-murid melalui
Guru Penolong Kanan.

3.4 Guru dilarang meninggalkan kelas kecuali dalam keadaan kecemasan.

3.5 Guru yang keluar melebihi 4 jam perlu memohon CRK.

4.0 CUTI

Guru-guru diminta meneliti kandungan Perintah Am Bab C dan juga beberapa siaran Guru Besar / Jabatan /
Kementerian Pendidikan mengenai cuti ini. Cuti Tanpa Rekod, Cuti Tanpa Gaji / Separuh Gaji dan lain-lain
tertakluk kepada kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri Selangor. Permohonan perlu dibuat DUA MINGGU
sebelum tarikh bercuti dengan mengisi borang permohonan cuti.

4.1 Cuti Rehat/ Cuti Penggal

Merujuk kepada surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A/(30) bertarikh 24
Disember 1993 guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat.
Walau bagaimanapun guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar melebihi setengah daripada
jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas lain selain daripada tugas mengajar.

4.2 Cuti Sakit

4.2.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Kesihatan Kerajaan.

4.3 Cuti Rehat Khas

4.3.1 Cuti Rehat Khas adalah nama gantian kepada Cuti Sambilan untuk guru-guru sahaja

4.3.2 Cuti ini boleh dikumpulkan bagi tujuan Gantian Cuti Rehat seperti yang dinyatakan dalam
Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2004 yang berkuat kuasa mulai tahun 2004.

4.4 Cuti Keluar Negara

4.4.1 Semua guru yang hendak bercuti keluar negeri mesti mendapat kelulusan daripada Jabatan.
Sila isikan borang permohonan selewat-lewatnya 2 bulan sebelum tarikh bercuti.

4.5 Cuti Untuk Mengerjakan Umrah

4.5.1 Guru layak memohon Cuti Tanpa Rekod untuk mengerjakan Umrah satu kali sepanjang
perkhidmatan.

11

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

4.6 Cuti Kuarantin
4.6.1 Guru layak memohon Cuti Kuarantin selama 5 hari jika anak menghidap penyakit berjangkit
seperti Penyakit tangan, kuku dan mulut (HFMD), Demam Denggi, Campak (Measles),
Chickenpox, Difteria dan Malaria.

5.0 PAKAIAN
5.1 Guru-guru diwajibkan mematuhi surat Pekeliling Kementerian Pendidikan (SPI Bil.2 Tahun 1985)
mengenai pakaian guru sewaktu bertugas di sekolah dan ketika berurusan di KPM., JPN dan PPD.
Pakaian guru perlulah kemas dan sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur.
5.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
5.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut yang sesuai.
5.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai :
5.4.1 Guru perempuan – Seluar trek / seluar panjang yang sesuai, kemeja T berkolar / kemeja
sukan, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
5.4.2 Guru lelaki – Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T berkolar / kemeja sukan
/ baju trek . Kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

6.0 PERHUBUNGAN ANTARA GURU
6.1 Guru-guru diminta untuk memupuk hubungan yang baik dan sihat, profesional, serta mewujudkan
semangat kekitaan sesama rakan sejawat.

6.2 Guru-guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksakan pandangan atau fahaman atau
pendapat atau kepercayaannya pada guru ataupun murid atau kakitangan sekolah yang lain

6.3 Perhubungan yang berbentuk ‘clique’ yang berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio ekonomi,
kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali di sekolah ini

6.4 Guru hendaklah bekerjasama sebagai satu pasukan TEAM (Together Everyone Achieves More)

7.0 BILIK GURU

7.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuk
keselamatan harta benda di dalam bilik guru

7.2 Sebuah jawatankuasa dilantik untuk menguruskan segala hal yang berkaitan dengan bilik guru.
7.3 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar. Masa ini hendaklah dianggap sebagai

“non-teaching period” dan bukannya “free period”. Oleh itu, guru hendaklah menggunakan masa
tersebut di bilik untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.

7.4 Murid-murid tidak dibenarkan berada di bilik guru bersendirian tanpa guru yang berkenaan.
7.5 Guru-guru yang sedang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab untuk

memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman.

12

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

8.0 INISIATIF GURU

8.1 Guru-guru adalah digalakkan untuk sentiasa mengambil inisiatif bagi melaksanakan tugas mereka
dengan lebih baik dan berkesan.

9.0 MASALAH PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN

9.1 Sila maklumkan kepada Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir atau kepada Guru Besar
sekiranya terdapat sebarang masalah yang berkaitan dengan perjawatan / perkhidmatan.

9.2 Sila rujuk kepada Ketua Panitia / Penolong Kanan / Guru Besar sekiranya menghadapi masalah
dalam urusan pembelajaran dan pengajaran.

10.0 TUGAS

10.1 Guru-guru dikehendaki melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dalam bidang kurikulum, hal
ehwal murid, kokurikulum atau pentadbiran dengan penuh dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

11.0 GURU KELAS

11.1 Guru-guru yang dilantik menjadi guru kelas dikehendaki mengatur dan memastikan kelasnya berada
dalam keadaan yang bersih, ceria serta kondusif untuk PdPc.

11.2 Menyediakan jadual giliran murid bertugas.

11.3 Memastikan alatan kebersihan kelas ada, digunakan dengan betul serta disimpan dengan baik.

12.0 GURU BERTUGAS HARIAN

12.1 Laporan harian persekolahan hendaklah dicatatkan di dalam Buku Laporan Bertugas untuk
makluman/ perhatian/ tindakan pihak pentadbir sekolah. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Guru
Besar/ Guru Penolong Kanan/ Pejabat pada hari berikutnya.

12.2 Ketua kumpulan guru bertugas hendaklah menyerahkan Buku Laporan Bertugas yang telah lengkap
diisi kepada Ketua kumpulan guru bertugas berikutnya pada hari Isnin.

13.0 BUKU REKOD MENGAJAR

13.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku tersebut. Pekeliling dan arahan yang
terdapat di dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah diteliti dan dipatuhi.

13.2 Buku hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat setiap minggu untuk disemak dan
ditandatangani oleh Guru Besar/ Penolong Kanan.

13.3 Jika seseorang guru itu bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan/ Guru
Besar.

13.4 Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan/ Guru Besar pada hari terakhir
tahun persekolahan.

14.0 JADUAL WAKTU

14.1 Jadual waktu persendirian dan jadual waktu kelas hendaklah dilengkapkan dalam buku rekod
mengajar.

14.2 Guru kelas dikehendaki menyediakan satu salinan jadual waktu kelas di kelas masing-masing.
14.3 Guru-guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan.

13

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

15.0 BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID

15.1 Guru kelas bertanggungjawab menyediakan dengan lengkap jadual kedatangan kelasnya.
15.2 Kedatangan harian murid hendaklah direkodkan oleh guru kelas. Guru Angkat akan mengambil alih

tugas merekodkan kedatangan murid sekiranya guru kelas tidak hadir. Rekod kedatangan murid
hendaklah disediakan sebelum jam 9.00 pagi.
15.3 Buku ini hendaklah diserahkan ke pejabat secepat mungkin selepas merekodkan kehadiran murid
bagi membolehkan pihak sekolah mengetahui jumlah kehadiran murid untuk pengisian maklumat e-
kehadiran murid / pangkalan data murid.

16.0 MENGHUKUM MURID

16.1 Hukuman berbentuk penderaan adalah tidak dibenarkan. Rujuk SPI Bil 10/2001 bertarikh 24
September 2001 - Semua guru adalah guru disiplin.

17.0 SPBT

17.1 Guru-guru SPBT bersama guru kelas hendaklah menguruskan buku-buku SPBT selaras dengan
Pekeliling yang dikeluarkan oleh BBT, Kementerian Pendidikan Malaysia.

18.0 KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

18.1 Guru hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda
sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja ataupun tidak
hendaklah dibawa kepada pengetahuan pihak pengurusan sekolah dan tindakan selanjutnya.

18.2 Penyelaras / Ketua Panitia hendaklah memastikan peraturan penggunaan bilik-bilik khas seperti bilik
sains, makmal komputer, surau, pusat sumber, bilik kaunseling, bilik muzik, bilik JQAF, bengkel dan
lain-lain ada dan dipatuhi.

19.0 KEBERSIHAN

19.1 Semua guru mestilah menitikberatkan mengenai kebersihan kelas, bilik khas dan kawasan sekolah
serta bersama-sama mengawas dan mengawal kebersihannya.

20.0 SURAT-MENYURAT

20.1 Semua surat rasmi menggunakan ‘ letter head ” sekolah perlu dibuat melalui Guru Besar sebelum
disampaikan kepada pihak berkenaan.

20.2 Surat-surat rasmi ditandatangani oleh Guru Besar kecuali sewaktu beliau bercuti atau bertugas di luar
pejabat / sekolah, surat tersebut ditandatangani oleh Penolong Kanan bagi pihak Guru Besar. Guru
Besar hendaklah dimaklumkan atas tindakan yang telah diambil.

20.3 Surat-surat yang diminit kepada guru oleh pentadbir perlu diambil tindakan yang berkaitan.

14

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

21.0 URUSAN KE JABATAN PENDIDIKAN NEGERI / PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
21.1 Guru-guru tidak dibenarkan berurusan terus ke Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan
Daerah tanpa kebenaran pentadbir sekolah.

22.0 PELAWAT
22.1 Semua pelawat perlu mendapatkan pas pelawat terlebih dahulu sebelum berurusan di pejabat.
22.2 Pelawat tidak dibenarkan berurusan terus dengan guru dan kakitangan sekolah.
22.3 Maklumkan kepada pentadbir sekolah sekiranya terdapat pelawat yang berurusan terus tanpa
kebenaran.

23.0 PEMBELIAN PERALATAN / BAHAN BBM
23.1 Pembelian peralatan / bahan yang menggunakan peruntukan wang kerajaan mesti menggunakan
nota minta. Nota minta perlu dihantar ke pejabat untuk ditandatangani oleh Guru Besar sekurang-
kurangnya 2 minggu sebelum pembelian dibuat.
23.2 Guru perlu merujuk kepada Guru Besar jika peralatan / bahan yang diperlukan dengan kadar segera.
23.3 Pembelian peralatan yang dikategorikan sebagai harta modal perlu dibuat mengikut pekeliling yang
berkaitan.

24.0 PUSAT SUMBER SEKOLAH
24.1 Penggunaan pusat sumber sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan.
24.2 Tempahan untuk menggunakan Pusat Sumber pada waktu persekolahan boleh dibuat melalui Guru
Media / Guru Pusat Sumber.
24.3 Murid-murid tidak dibenarkan masuk ke Pusat Sumber tanpa diiringi oleh guru yang berkenaan
sewaktu pengajaran dan pembelajaran.

25.0 KEGIATAN KOKURIKULUM
25.1 Semua guru yang diberi tanggungjawab melaksanakan aktiviti kokurikulum dikehendaki menjalankan
tugas dengan baik dan berkesan serta mematuhi pekeliling yang berkaitan.

15

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

26.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH

26.1 Perhimpunan rasmi akan diadakan pada setiap hari Isnin iaitu pada 7.20 pagi.
26.2 Semua guru diwajibkan hadir ke perhimpunan sekolah. Guru akan menyanyi bersama-sama dengan

murid lagu “Negaraku”, “Negeri Selangor” dan lagu sekolah. Upacara menaikkan bendera dilakukan
oleh pengawas dengan diselia oleh guru bertugas.
26.3 Ketua Pengawas Sekolah / Guru Bertugas atau wakilnya akan menjemput Guru Besar / Penolong
Kanan untuk memulakan majlis.
26.4 Pengumuman pembatalan perjumpaan dihebahkan semasa perhimpunan melalui borang khas di
samping membuat pemeriksaan mengejut ke atas pelajar yang tidak berpakaian lengkap dan kemas.
26.5 Semasa perhimpunan, ketua kelas / guru kelas diminta merekodkan kehadiran murid kelas masing-
masing dengan diselia guru bertugas harian.

27.0 MESYUARAT / TAKLIMAT
Dari masa ke semasa, Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru, mesyuarat kurikulum, mesyuarat HEM
dan mesyuarat kokurikulum. Refleksi mingguan diadakan pada setiap minggu mengikut keperluan dari masa ke
semasa yang akan dimaklumkan oleh pengurusan sekolah.
Kehadiran mesyuarat adalah diwajibkan (Sila kemukakan sebab secara bertulis sekiranya tidak dapat hadir).

28.0 MESYUARAT JAWATANKUASA

28.1 Guru-guru diwajibkan hadir dalam mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa yang telah ditetapkan. Ketidak
hadiran perlu dimaklumkan kepada pihak pentadbir.

28.2 Minit mesyuarat perlu disediakan dalam tempuh 1 minggu dari tarikh mesyuarat. Satu salinan minit
mesyuarat diserahkan kepada pentadbir.

28.3 Fail jawatankuasa perlu dilengkapkan dengan dokumen yang berkaitan.
29.0 KEAHLIAN KELAB GURU, PIBG

29.1 Semua guru adalah ahli kepada Kelab Guru dan PIBG.
29.2 Yuran keahlian bergantung kepada keputusan mesyuarat dan hendaklah dijelaskan oleh semua guru.
30.0 LATIHAN MENGOSONGKAN BANGUNAN / FIRE DRILL

30.1 Latihan kebakaran akan diadakan pada bila-bila masa pada hari persekolahan.

30.2 Pelan laluan dan peraturan semasa “Fire Drill” hendaklah dipamerkan di papan kenyataan setiap
kelas.

16

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

31.0 LAWATAN SAMBIL BELAJAR
31.1 Lawatan sambil belajar boleh diadakan pada hari persekolahan. Borang permohonan lengkap perlu
disampaikan kepada PPD sekurang-kurangnya 5 minggu sebelum hari lawatan.
31.2 Program lawatan perlu dirancang dan diselaraskan mengikut pekeliling yang sedang berkuat kuasa.
31.3 Laporan lengkap perlu disediakan selepas program lawatan.

32.0 GURU PENGIRING PASUKAN SEKOLAH
32.1 Guru-guru yang menjadi guru pengiring untuk membawa murid menyertai aktiviti di luar sekolah
dikehendaki mematuhi prosedur dan pekeliling yang berkaitan.

33.0 FALSAFAH, MATLAMAT DAN OBJEKTIF
Falsafah, visi dan misi KPM / JPN serta sekolah perlu dihayati dan dilaksanakan sebaik mungkin.

34.0 BUKU STOK
Panitia mata pelajaran perlu menyediakan rekod penggunaan dan pembelian peralatan/ bahan untuk tujuan
perancangan perbelanjaan, semakan / pemantauan serta pengauditan.

35.0 BUKU REKOD PENGAMBILAN BARANG DARI SETOR / PEJABAT
Semua guru perlu mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk mengambil barang/ bahan daripada
pejabat sekolah.

36.0 PENGGUNAAN BILIK KOMPUTER / MAKMAL KOMPUTER
Guru-guru yang ingin menggunakan makmal komputer perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

37.0 KUNCI
37.1 Semua kunci bilik-bilik khas mesti diletakkan di pejabat sekolah
37.2 Kunci bilik khas tidak boleh dibawa pulang ke rumah
37.3 Kunci hanya boleh diambil oleh guru di pejabat
37.4 Murid tidak dibenarkan mengambil atau memulangkan kunci ke pejabat
37.5 Sila tandatangan buku pergerakan kunci di pejabat semasa mengambil dan memulangkan kunci

38.0 TELEFON
Penggunaan telefon / faksimili hanyalah untuk kegunaan rasmi sahaja. Guru hendaklah menggunakan telefon
peribadi untuk urusan peribadi.

17

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019
ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1. Niat yang betul
2. Perlakuan yang baik
3. Penggerak ke arah kebaikan
4. Memperkotakan apa dikata
5. Berdisiplin dan beradab
6. Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi
NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1. Amanah
2. Benar
3. Bijaksana
4. Bersyukur
5. Dedikasi
6. Ikhlas
7. Penyayang

18

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019
SENARAI GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

BIL NAMA GURU OPSYEN JAWATAN CATATAN

1 TN. HAJI SAIDUN BIN SAAD - SS SN Guru Besar

2 CIK RAMLAH BT.SAFRI - RS SN PK Pentadbiran

3 EN. YUSAINI BIN AHMAD - YA SN PK HEM

4 EN. MOHD AYUB BIN BAKRI - MAB PM PK Kokurikulum

5 PN. FARIDA HANIM BT.ABD. HAMID - FHH PRA PERMATA

6 PN. SHARLIZA BT.MOHD SALLEH - SMS PRA MUTIARA

7 PN. ZAMNA BT.MARZUKI - ZM PRA ZAMRUD

8 PN. SITI AISHAH BT.AHMAD -SAA PRA DELIMA

9 PN. SITI ZANA BT.KASNAN - SZK PM 1T Penyelaras T1

10 PN. ANITA BT.AHMAD - AA PM 1M

11 PN. SUHAILA BT.MOKRI - SM J-QAF/PI 1K

12 PN. AZALINA BT.ABDUL RAHMAN- AAR PM 1S

13 EN. MOHD ROSLIZAT BIN AKIB -MRA PI 2T SU HEM

14 PN. NORMA BT.ISMAIL - NI SN 2M Penyelaras T2

15 PN. MAZRIANA BT.HANIF - MH J-QAF/PI 2K

16 PN. NORLIANA BT.SALIM - NS J-QAF/BA 2S

17 EN. MOHD FITRI BIN JANI @ MOHD JANI – MFJ MT 3T

18 PN. NORHAYATI BT MISRAN - NM J-QAF/PI 3M Penyelaras T3

19 PN. NURUL AZAH BT.JOHARI - NAJ BI 3K

20 EN. MOHD IZHARSHAHRIR BIN ROSLEE - MIR BI 3S

21 PN. FARIDAH BT.JAYARI - FJ PM 4T

22 CIK SITI ZULAIKHA BT.NAHARUDIN -SZN J-QAF/PI 4M Penyelaras T4

23 PN. YUHAIDA BT.DARIS -YD MT 4K

24 PN. SUHANIAH BT.SUALMAN - SHN J-QAF/BA 5T

25 PN. HASLIZA BT.HAMID – HH PI 5M Penyelaras T5

26 PN. ERTATI BT.SIMUN - ES BI/PS 5K

27 EN. SHAFWAN BIN HJ.SHAHRONI - SFS MT 5S PBS

28 EN. MOHD NAZRI BIN JAMIL SN/PM 6T

29 PN. NORHAYATI BT.YAHIYA- NY SN 6M

30 PN. KAMARIATULZURINA BT.KAMARUSZAMAN – KZK PI/BI(Conv) 6K

31 EN. MOHD.FAKAHRUDDIN BIN AB. LATIF - FAL KT 6S KP Sejarah

32 PN..AMIRAH HANIS BT.ZANINUDIN - AHZ PSV KP BM SPSK / i-THINK

33 EN. YUSRI BIN HARON - YH MT/KT KP RBT

34 PN NUR AZREEN BT AZMAN - NAA PSV/PM KP PSV

35 PN. FAUZIAH BT.MUHAMED - FUM SN SU Pep.

36 PN. AZLILI BT.BAHARI - AB SN SAPS

37 EN. AZLAN BIN SAAD - ABS SN KP SN

38 PN. SUNIWATIE BT. MAHAMOOD - SWM PSV KP PSV KP PEND. KESENIAN

39 PN. NORSHIKHAH BT. ABD RAZAK – NAR P.KHAS G.MEDIA

40 PN. SITI AMINAH BT.MD. JANI – SAJ PI SPBT

41 EN. SYAZRIN BIN SAHRANI – SS SN SU Sukan KP TMK

42 EN. KUSHAIRI BIN EBNA KASIM - KK BI /MT KP BI

43 EN. SALEHUDIN BIN ISMAIL - SI PJPK KP PJ KP PK

44 PN. SAMAWIYAH BT.HAIYON – SH PI KP PI

45 PN. MASRIANI BT. SHAMSUDIN – MAS MT/BI KP MT

46 EN. AZIZUL BIN MOHD SARHAM - AMS J-QAF/BA VLE-Frog KP BA

19

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

47 EN. MUHAMAD NIZAR BIN ABD WAHAB - MNW PI SU Kokurikulum
48 PN. BUSHRA BT.MOHD SHAKAF - BMS P.KHAS
49 PN. NORUL ‘AIN BT.BOKHRY - NB Penyelaras T6
50 EN. MOHD KHAFIS BIN MOHD JAIS - MKJ B&K SU Kurikulum
51 EN. ZAMHARI BIN MOHD DARWI – ZMD J-QAF/BA
53 PN. NUR NADIAH ATHIRAH BT.ISMAIL - NNA
BI
J-QAF/PI

BIL NAMA KAKITANGAN JAWATAN

1 KETUA PEMBANTU TADBIR
2 PN. MASTURA BT.MD DOM - MMD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN/ PENTADBIRAN
3 PN. JULIAH BT.BOKURU - JB
4 PN. SITI NORESNAINI BT.MOHD KHALIF - SNK PEMBANTU PENGURUSAN MURID
5 PN. NURUN NAIM BT.BAHRUDIN - NNB PEMBANTU PENGURUSAN MURID
6 PN. SITI RAMLAH BT.MD RAIS - SRR PEMBANTU PENGURUSAN MURID
7 PN.ZUHIDA BT.MOHD ZAINURI - ZMZ PEMBANTU PENGURUSAN MURID
8 EN. MAT ROMAN BIN ISMAIL - MRI
PEMBANTU OPERASI
PEMBANTU AWAM

20

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

PENTADBIR SEKOLAH

Guriu Besar : Tn. Haji Saidun bin Saad
PK Pentadbiran : Cik Ramlah bt Safri
PK Hal Ehwal Murid : En.Yusaini bin Ahmad
PK Kokurikulum : En. Mohd Ayub bin Bakri

JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum
AJK : En. Azizul bin Mohd Sarham - Guru Data
: - Ketua Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi
: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha
AJK En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid

En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: Pn. Nur Nadiah Athirah bt Ismail - S/U Kurikulum

: En. Mohd. Roslizat bin Akib - S/U Hal Ehwal Murid

En. Muhamad Nizar bin Abd Wahab - S/U Kokurikulum

En. Syazrin bin Sahrani - S/U Sukan

Pn. Azlili bt Bahari - S/U Pep. Dalaman

Pn. Fauziah bt Mohamed - S/U Pep. UPSR

En. Zamhari bin Mohd Darwi - Penyelaras tahun 6

Pn. Bushra bt Mohd Shakaf - Guru Pemulihan

Pn. Norul’ain bt Bokhry - Guru Bimbingan & Kaunseling

Pn. Sharliza bt Mohd Salleh - Penyelaras Prasekolah

Pn. Norshikhah bt Abd Razak - Guru PSS

En. Azizul bin Mohd Sarham - Guru ICT

Pn. Mastura bt Md Dom - Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi
Setiausaha : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
AJK
En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
Juruadit Dalaman
En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: Pn. Mastura binti Md.Dom - Pembantu Tadbir Pentadbiran/ Kewanagn

: - Ketua pembantu tadbir

Pn. Sharliza bt Mohd Salleh - Penyelaras Prasekolah

Pn. Bushra bt Mohd Shakaf - Guru Pemulihan Khas

Pn Norul’ain bt Bokhry - Guru Bimbingan dan Kaunseling

Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran

: Pn.Siti Zana binti Kasnan
: Pn. Masriani bt Shamsudin

21

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA gelombang 2 ( SKPMg2 )

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi
: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha
AJK En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid

En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: Pn. Norul’ain bt Bokhry - Guru Bimbingan dan Kaunseling

: En. Azizul bin Mohd Sarham - Guru Data

Pn. Nur Nadiah Athirah bt Ismail - S/U Kurikulum

En. Mohd Roslizat bin Akib - S/U Hal Ehwal Murid

En. Muhamad Nizar bin Abd Wahab - S/U Kokurikulum

JAWATANKUASA INTEGRITI SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi
: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha
AJK En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid

En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: Pn. Norul’ain bt Bokhry - Guru Bimbingan dan Kaunseling

: Pn. Samawiyah bt Haiyon - KP Agama Islam

En. Mohd Khafis bin Mohd Jais - Guru Disiplin

JAWATANKUASA LDP / PERKEMBANGAN STAF

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi
: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha
Setiausaha 2 En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
AJK
En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: Pn. Hasliza bt Hamid - LDP

: Cik Siti Zulaikha bt Naharudin - PS

: En. Mohd Fitri bin Jani @ Mohd Jani

En. Mohd Roslizat bin Akib

Pn. Norul’ain bt Bokhry

Pn. Norliyana bt Salim

Pn. Faridah bt Jayari

Pn. Norhayati bt Misran

22

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA DATA/ ICT SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum
Pen.Setiausaha : En.Azizul bin Mohd Sarham - Guru Data/ ICT/ VLE Frog
AJK : En. Mohd Nazri bin Jamil - Guru APDM
: Pn. Nur Nadiah Athirah bt Ismail - S/U Kurikulum
En. Mohd Roslizat bin Akib - S/U Hal Ehwal Murid
En. Muhamad Nizar bin Abd Wahab - S/U Kokurikulum
Pn Azlili bt Bahari - S/U Pep. Dalaman
Pn. Fauziah bt Mohamed - S/U Pep. UPSR
Pn. Norshikhah binti Abd. Razak - Guru Media
Pn. Siti Aminah binti Md.Jani - Guru SPBT
En. Shafwan bin Hj.Shahroni - Guru PBS/ KSSR
En. Mohd Khafis bin Mohd Jais - Guru Data SSDM
Pn. Suhaniah bt Sualman - Penyelaras j-Qaf
Pn. Sharliza bt Mohd Salleh - Penyelaras Prasekolah
Pn. Mastura binti Md.Dom - Stok & Inventori
Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Setiausah : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
AJK En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum
En.Azizul bin Mohd Sarham - Guru Data
Pn.Mastura binti Md.Dom - Pembantu Tadbir Pentadbiran/ Kewangan

JAWATANKUASA ASET SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Suhaila binti Mokri - Lembaga Pemeriksa
AJK : En. Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum
En. Azizul bin Mohd Sarham - Pegawai Aset
En. Zamhari bin Mohd Darwi - Lembaga Pemeriksa
Pn. Norma binti Ismail - Pegawai Pemeriksa
Pn. Mastura binti Md.Dom - Pegawai Stor
Pn. Sharliza bt Mohd Salleh - Pemeriksa Pelupusan
Pn. Fauziah binti Mohamed - Pegawai Penerima
Pn. Anita binti Ahmad - Pegawai Penerima

23

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA DOKUMENTASI DAN KUALITI / SPSK

Penasihat : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Pengerusi
Timbalan Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Pengurus
Setiausaha : En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
AJK
: En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: Pn. Amirah Hanis binti Zaninudin

: Pn. Nadiah Athirah bt Ismail

En. Mohd Nazri bin Jamil

En. Muhamad Nizar bin Abd Wahab

En. Azizul bin Mohd Sarham

En. Mohd Khafis bin Mohd Jais

En. Salehuddin bin Ismail

Pn. Hasliza bt Hamid

Pn. Mastura bt Md Dom

Pn. Zuhida bt Mohd Zainuri

JAWATANKUASA HEADCOUNT SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi
: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha
AJK En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid

En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: Pn. Azlili bt Bahari - S/U Pep. Dalaman

: Pn. Fauziah bt Mohamed - S/U Pep. UPSR

Pn. Bushra bt Mohd Shakaf - Guru Pemulihan

Ketua-ketua Panitia Mata pelajaran

JAWATANKUASA PROTOKOL DAN UPACARA RASMI SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi
: En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum
Setiausaha
AJK Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran

En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid

: Pn Kamariatulzurina bt Kamaruszaman

: Pn. Siti Zana bt Kasnan

Pn. Hasliza bt Hamid

Pn. Azalina bt Abd. Rahman

En. Shafwan bin Sahroni

JAWATANKUASA SISTEM SIARAYA SEKOLAH

Pengerusi : En. Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum
Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
AJK En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid
: En. Azlan bin Saad
En. Azizul bin Mohd Sarham

24

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA BENCANA ALAM PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran

Setiausaha : En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid

Penolong Setiausaha : Pn.Norul`ain binti Bokhry - Guru Bimbingan Kaunseling

AJK : En. Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

: En. Mohd Khafis bin Mohd Jais - Guru Disiplin

Pn. Siti Aisyah bt Ahmad - Penyelaras 3K

Pn. Siti Aminah bt Md Jani - Penyelaras SPBT

En. Azizul bin Mohd Sarham - Penyelaras ICT/ Data

Semua Ketua Panitia

YDP PIBG

Pengusaha Kantin

Syarikat Kawalan Keselamatan Sekolah (swasta)

Syarikat Pembersihan Kawasan Sekolah (swasta)

Pegawai Perhubungan Sekolah (polis)

JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN GURU DAN STAF

Penasihat : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar

: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran

: En.Yusaini bin Ahmad - PK Hal Ehwal Murid

En Mohd Ayub bin Bakri - PK Kokurikulum

Pengerusi : En.Yusri bin Harun

Naib Pengerusi :

Setiausaha : En. Mohd Khafis bin Mohd Jais

Penolong Setiausaha : Pn. Norshikhah bt Abd Razak

Bendahari : Pn. Kamariatulzurina bt Kamaruszaman

AJK : En. Fakahruddin bin Ab. Latif

: En. Kushairi bin Ebna Kasim

: Pn. Yuhaida bt Daris

: Pn. Masriani bt Shamsudin

: Pn. Azlili bt Bahari

: Pn. Norhayati bt Misran

: Pn. Suhaniah bt Sualman

: Pn. Nurunnaim bt Bahrudin

25

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

Pn.Siti Zana bt Kasnan - Bilik Guru
Pn.Anita binti Ahmad - Bilik Kesihatan
Pn.Zamna binti Marzuki - Bilik Gerakan
Pn.Norshikhah binti Abd. Razak - Pusat Sumber Sekolah
Pn Amirah Hanis binti Zaninudin - Makmal Komputer
Pn.Bushra bt Mohd Shakaf - Bilik Pemulihan
Pn.Norul`Ain binti Bokhry - Bilik Bimbingan & Kaunseling
Cik Siti Zulaikha binti Naharudin - Bilik j-QAF
Pn.Siti Aminah binti Md.Jani - Bilik SPBT
Ketua Panitia - Bilik Muzik, Makmal Sains, Bengkel KH,
Surau, Stor Sukan

MESYUARAT PROFESIONAL DAN DIALOG PRESTASI

Setiausaha : Cik Siti Zulaikha binti Naharudin
Pen.Setiausaha : En. Mohd Fitri bin Jani

TUGAS-TUGAS KHAS

1.13.1 Penarafan Pembestarian Sekolah,
Smart School Qualification Standard ( SSQS ) : Pn.Norshikhah binti Abd. Razak

1.13.2 Badan Ehsan : En.Azizul bin Mohd.Sarham / En.Mohd.Roslizat bin Akib

26

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019
JADUAL BERTUGAS MINGGUAN 2019

Kump Nama Guru Tarikh Bertugas Tema perhimpunan
1 i) 02-04 Januari 2019 Masa Persekolahan
En Mohd Izharshahrir bin Roslee ii) 25 Feb 01 Mac 2019 Keselamatan Diri
2 Pn Norshikhah bt Abd Razak iii) 22-26 April 2019 Rasional
Pn Norma bt Ismail iv) 24-28 Jun 2019 Berdikari
3 Pn Norhayati bt Misran v) 19 - 23 Ogos 2019 Saling Memaafkan
Pn Nur Nadiah Athirah bt Ismail vi) 07-11 Oktober 2019 Tatatertib & Kesopanan
4 Pn Siti Zana bt Kasnan
Pn Siti Aminah bt Md. Jani i) 07-11 Januari 2019 Peraturan Sekolah
En Salehuddin bin Ismail ii) 04-08 Mac 2019 Sifat sabar dan Ikhlas
En Mohd Fakahruddin bin Ab. Latif iii) 29 April - 03 Mei 2019 Persiapan Peperiksaan
Pn Ertati bt Simun iv) 01-05 Julai 2019 Semangat Bermasyarakat
Pn Faridah bt Jayari v) 26-30 Ogos 2019 Berdikari
Pn Amirah Hanis bt Zaninudin vi) 14-18 Oktober 2019 Budaya Berterima Kasih
Pn Bushra bt Mohd Shakaf
Pn Nur Azreen bt Azman i) 14-18 Januari 2019 Peraturan Ko-kurikulum
ii) 11-15 Mac 2019 Menghargai Masa
En Zamhari bin Mohd Darwi iii) 06-10 Mei 2019 Kebebasan
En Mohd Fitri bin Jani @ Mohd Jani iv) 08-12 Julai 2019
Pn Norul ,Ain bt Bokhry v) 03- 06 Ogos 2019 Tanggungjawab Kepada Negara
Pn Suhaniah bt Sualman vi) 21-24 Okt 2019
Pn Hasliza bt Hamid Sejarah Kemerdekaan
Pn Anita bt Ahmad i) 22-25 Januari 2019 Kesyukuran
En. Muhamad Nizar bin Abd Wahab ii) 18-22 Mac 2019
En Kushairi bin Ebna Kassim iii) 13-17 Mei 2019 Kebersihan & Keceriaan
Pn Norhayati bt Yahiya iv) 15-19 Julai 2019 Hormat Menghormati
Pn Sharliza bt Mohd Salleh v) 10-13 Ogos 2019 Sambutan Hari Guru
Pn Yuhaida bt Daris vi) 30 Okt-1 Nov 2019 Berjimat Cermat
Pn Farida Hanim bt Abd. Hamid Ucapkan Terima Kasih
Pn Suniwatie bt Mahamood i) 28 Jan- 01 Feb 2019 Kesederhanaan
ii) 01-05 April 2019
En Shafwan bin Shahroni iii) 21-24 Mei 2019 Anak Yang Berjasa
5 Pn Kamariatulzurina bt Kamaruszaman iv) 22 -26 Julai 2019 Keadilan
v) 17-20 September 2019 Sambutan Hari Guru
Pn Fauziah bt Mohamed vi) 04-08 November 2019 Disiplin Diri
Pn Zamna bt Marzuki Kebersihan Fizikal & Mental
Pn Suhaila bt Mokri i) 11-15 Februari 2019 Baik Hati
Pn Nurul Azah bt Johari ii) 08-12 April 2019
iii) 11-4 Mei 2019 Salah laku Murid
En Yusri bin Harun iv) 29 Julai- 02 Ogos 2019 Keberanian
6 En Mohd Khafis bin Mohd Jais v) 23-27 September 2019 Kerjasama
vi) 11-15 Nov 2019 Kasih Sayang
Pn Mazriana bt Hanif Keselamatan Semasa Bercuti
Pn Azlili bt Bahari i) 18-22 Februari 2019 Hari Anugerah Cemerlang
Pn Siti Aishah bt Ahmad ii) 15-19 April 2019
Cik Siti Zulaikha bt Naharudin iii) 17-21 Mei 2019 Peraturan Kawasan
iv) 05-09 Julai 2019 Minggu Peperiksaan
En Syazrin bin Sahrani v) 30 Sept - 04 Okt 2019 Ketetapan Masa
7 En Azizul bin Mohd Sarham vi) 18-22 November 2019 BerhemahTinggi
Masa Itu Emas
Pn Azalina bt Abdul Rahman 27 Cabaran Tahun Baharu
Pn Norliana bt Salim
Pn Masriani bt Shamsudin
Pn Samawiyah bt Haiyon

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN
1. Mengurus perhimpunan pagi
2. Menyambut / mengalu-alukan kehadiran murid datang dan balik dari sekolah ( Budaya Guru Penyayang )
3. Memantau pergerakan murid semasa hadir dan balik sekolah
4. Memantau murid di kelas, kantin, dan kawasan larangan semasa rehat
5. Membantu guru disiplin dalam mengawasi tingkah laku murid
6. Memastikan kemudahan fizikal sekolah dalam keadaan baik, melaporkan keadaan fizikal

sekolah yang tidak selamat kepada Guru Besar
7. Menguruskan masalah kesihatan murid

PROTOKOL PERHIMPUNAN
1. 7.20 pagi – murid-murid berhimpun dengan dipantau oleh guru bertugas, dibantu oleh pengawas dan guru-

guru kelas sebelum perhimpunan bermula.
2. 7.20 pagi – Semua guru berada di atas pentas perhimpunan
3. Pengawas bertugas memulakan perhimpunan dengan memberi arahan yang berkaitan.

Atur cara Perhimpunan
1) Bacaan doa
2) Upacara menaikkan Bendera Malaysia dan nyanyian lagu

- Negaraku
- Negeri Selangor
- Lagu Sekolah
- Lagu bertema / patriotik (jika ada)
- Lafaz ikrar Rukun Negara dan ikrar murid
3) Pengawas bertugas menjemput guru bertugas untuk menyampaikan ucapan / meneruskan majlis.
4) Pengisian panitia/ penyampaian hadiah / majlis pelancaran dsb
5) Ucapan Guru Besar/ Penolong Kanan Pentadbiran / Penolong Kanan HEM / Penolong Kanan Kokurikulum.

28

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

PENGURUSAN
KURIKULUM

29

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

NYATAAN DASAR PELAKSANAAN UNIT KURIKULUM

1 KURIKULUM

1.1 Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan
seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta menanam dan
mempertingkat nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

1.2 Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana sistem dan dasar pendidikan
kebangsaan.

1.3 Kurikulum yang dilaksanakan mestilah memenuhi kehendak Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan
Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.

1.4 Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai pendidikan dan kurikulum semasa.
1.5 Pada setiap masa, program akademik mestilah diutamakan. Ini bermakna sekiranya program akademik

bertembung dengan program lain, laluan mestilah diberikan kepada program akademik.

2 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

2.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum mestilah dilaksanakan sekurang-kurangnya empat kali setahun bagi
membincangkan pengurusan dan pelaksanaan, masalah dan isu kurikulum di sekolah .

2.2 Pengurusan mesyuarat mestilah mematuhi prosedur yang ditetapkan.
2.3 Setiausaha Jawatankuasa dilantik daripada kalangan guru mata pelajaran.
2.4 Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah berdasarkan agenda yang dicadangkan seperti yang

digariskan seperti dalam PKPA Bil.2/1991.
2.5 Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum mestilah

dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya di dalam mesyuarat panitia dan maklum balas yang
sewajarnya mestilah disampaikan kepada setiausaha Jawatankuasa Kurikulum untuk di bawa ke pengetahuan
Penolong Kanan dan Guru Besar.
2.6 Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap pelaksanaan kurikulum
di dalam semua mata pelajaran dan ketua-ketua panitia dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam hal ini .

3 PENGURUSAN PANITIA MATAPELAJARAN

3.1 Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4/ 1986 .
3.2 Kejayaan murid dalam semua mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam, bakat dan kebolehan adalah

berkait rapat dengan kekesanan pengajaran guru di dalam kelas. Oleh itu semua panitia mata pelajaran
hendaklah berfungsi dan berperanan secara optimum untuk saling bekerjasama, saling membantu , berkongsi
fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk memperbaiki kecekapan dan kekesanan pengajaran.
3.3 Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada TOV dan ETR dalam pengurusan
prestasi semua mata pelajaran dalam panitia-panitia.
3.4 Semua Panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-strategi pengajaran yang inovatif
dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderongan para pelajar terhadap pembelajaran.
3.5 Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat kurikulum dan
mesyuarat panitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir. Satu salinan minit mesyuarat panitia hendaklah
disampaikan kepada guru besar melalui setiausaha panitia.
3.6 Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat
menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan panitia.

30

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

4 SUKATAN PELAJARAN , HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DAN HARIAN

4.1 SP, HSP, RPT dan RPH adalah dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa dirujuk apabila merancang
proses pembelajaran dan pengajaran.

4.2 Guru mestilah dapat menghayati, mengenal pasti dan menterjemahkan objektif mata pelajaran yang tercatat di
dalam HSP kepada objektif pentaksiran dan juga proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, selain
itu, perlu mahir tentang konstruk-konstruk peperiksaan awam bagi semua mata pelajaran yang diajar.

4.3 Salinan ketiga-tiga dokumen ini yang telah disahkan oleh guru besar mestilah dilampirkan bersama di dalam
Buku Rekod Mengajar .

4.4 Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah mengikut format
yang telah ditetapkan bagi semua mata pelajaran.

4.5 Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian di dalam Buku Rekod Mengajar sebelum
masuk kelas. Oleh itu, Buku Rekod Mengajar mestilah sentiasa lengkap dan dibawa masuk ke kelas setiap kali
sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung.

4.6 Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, dan Rancangan Tahunan, perlu lengkap dan perlu dihantar
untuk pengesahan guru besar selewat-lewatnya pada akhir bulan Januari setiap tahun.

5 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

5.1 Pembelajaran dan pengajaran KSSR akan dilaksanakan di tahun 1, 2, 3, 4 dan 5 menggantikan KBSR yang

masih terus dilaksanakan untuk murid-murid tahun 6.

5.2 Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan berkualiti selaras dengan perkembangan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK ) atau ICT.

5.3 Menekankan kemahiran mengaplikasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang berkemahiran dalam ICT . Oleh itu,

penggunaan peralatan ICT menjadi keutamaan di dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran di dalam

bilik darjah.

5.4 Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris seperti dasar

kementerian (MBMMBI) dan penggunaan sepenuhnya Bahasa Melayu dalam pengajaran Matematik dan

Sains di tahun 1 , 2 , 3 , 4, dan 5.

5.5 Menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah, strategi dan teknik di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi

meningkatkan ketrampilan guru dan seterusnya ketrampilan murid dan pada masa yang sama meningkatkan

prestasi pencapaian peperiksaan awam. Ini adalah

5.6 Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dinilai oleh guru mata pelajaran, pelajar dan barisan

pentadbir di akhir sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan penguasaan pengetahuan, kemahiran ,

penglibatan dan daya tumpuan murid di dalam kelas.

5.7 Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mestilah menggabungkan ”content skill” , language skill, ICT

skill & pedagogi skill’. Oleh itu, setiap guru mestilah berusaha meningkatkan ketrampilan diri dengan meningkatkan

kemahiran-kemahiran di atas secara berterusan.

5.8 Guru-guru mata pelajaran, ketua-ketua panitia mestilah sentiasa memantau prestasi pencapaian mata pelajaran

setiap murid seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah dan berusaha membuat tindakan susulan untuk mencapai

sasaran tersebut . Oleh itu pengurusan ’Headcount Mata pelajaran’ mestilah menjadi amalan dan kelaziman bagi

setiap guru.

5.9 Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas juga mesti memantapkan budaya membaca, belajar cara

belajar, penggunaan pelbagai sumber pendidikan dan penerapan budaya cintakan ilmu .

5.10 Guru juga mestilah mendedahkan pelajar-pelajar dengan soalan mencapah.

5.11 Ketua-Ketua Panitia mestilah menetapkan Dasar Penggunaan Bilik-Bilik Khas supaya proses pengajaran dan

pembelajaran dapat dioptimumkan.

31

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

6 BUKU TEKS, BUKU KERJA DAN BUKU LATIHAN

6.1 Buku teks mestilah sentiasa digunakan oleh guru dan murid untuk mendedahkan konsep-konsep dalam mata
pelajaran. Maklumat dan pengetahuan asas di dalam topik-topik hendaklah ditegaskan kepada murid-murid dengan
menggunakan kaedah dan pendekatan yang paling berkesan termasuk aplikasi ICT.

6.2 Buku Kerja dibenarkan penggunaannya dengan syarat TIDAK MENGGANTIKAN BUKU TEKS dan mematuhi SPI Bil
10 /1991 bertarikh 02 Oktober 1991.

6.3 Buku Rekod Amali mestilah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sains selaras dengan SPI Bil 7/1989
bertarikh 31 Mei 1989 . Buku Rekod Amali ini mengandungi halaman yang bergaris dan halaman yang kosong yang
digunakan untuk merekod sebarang data, maklumat, pemerhatian, kesimpulan apabila murid-murid menjalankan
kajian atau eksperimen. Halaman yang kosong boleh digunakan untuk melukis gambarajah, graf dan sebagainya.
Penggunaan buku ini dapat memperkembang kemahiran saintifik dan kemahiran komunikasi dalam bentuk
penulisan .

6.4 Guru-guru mestilah memberikan latihan-latihan bertulis secara topikal di dalam kelas ataupun sebagai kerja rumah
untuk tujuan pengukuhan P&P dalam bilik darjah. Guru mata pelajaran mestilah memastikan pelajar-pelajar
membuat latihan ini dan disemak oleh guru mata pelajaran.

6.5 Murid-murid yang gagal membuat latihan merupakan satu perkara yang serius dan panitia mestilah menangani
perkara ini secara berhemah dengan mengenal pasti masalah yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Murid-
murid yang melaksanakan tugasan dengan cemerlang mestilah dihargai dengan apa juga cara yang telah
dibincangkan panitia.

7 JADUAL WAKTU MENGAJAR DAN JADUAL WAKTU GANTI

7.1 Jumlah waktu mengajar setiap mata pelajaran adalah mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996 .
7.2 Pengagihan mata pelajaran, keutamaan diberi kepada guru opsyen dan kepakaran guru (pemeriksa kertas

peperiksaan awam).
7.3 Jumlah waktu maksimum guru ialah 34 waktu seminggu
7.4 Jadual waktu mengajar yang tidak dipenuhi kerana guru bercuti sakit dan bercuti rehat ataupun menjalankan tugas

rasmi di luar kawasan akan diisi dengan Jadual Waktu Ganti . Guru yang bercuti ini mestilah menyediakan Modul
Kelas Ganti yang akan digunakan oleh pelajar semasa Jadual Waktu Ganti tersebut.
7.5 Jadual waktu mengajar dan jadual waktu ganti akan diurus dan disediakan oleh Jawatankuasa Jadual Waktu.
7.6 Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas perlu diwujudkan.
7.7 Hanya jadual waktu yang telah disahkan oleh Guru Besar sahaja layak diguna dan dipamerkan.
7.8 Jadual waktu kelas dan penggunaan bilik wajib dipamerkan.

8 LATIHAN MINIMUM

8.1 Latihan murid adalah penting bagi memastikan pengukuhan konsep dan proses pengkayaan dalam topik-topik yang
diajar. Oleh itu, latihan minimum yang disasarkan mestilah dilaksanakan oleh semua pelajar dan disemak oleh
semua guru mata pelajaran.

8.2 Jumlah latihan minimum di dalam kelas setiap hari ditetapkan tidak kurang daripada 10 soalan manakala kerja
rumah pula tidak melebihi 15 soalan. Bagi latihan Penulisan untuk mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa
Inggeris pula tidak kurang 1 set soalan berbentuk UPSR untuk setiap minggu.

8.3 Latihan minimum ini mestilah menepati aras kesukaran rendah, sederhana, tinggi pada nisbah 5 : 3 : 2 bagi setiap
konstruk mengikut tahun.

8.4 Setiap guru wajib menanda buku latihan/ buku kerja/ buku teks murid dalam tempoh tiga hari setelah latihan diberi.
Kelewatan menanda buku adalah punca murid tidak siap kerja sekolah, tidak membuat pembetulan, tidak
menyiapkan kerja sekolah dan punca prestasi pembelajaran murid terjejas.

8.5 Penggunaan Borang Semak Kerja Murid dikuatkuasakan. Borang perlu dihantar kepada setiausaha kurikulum untuk
direkodkan.

32

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

9 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

9.1 Semua urusan peperiksaan yang dijalankan menepati prinsip ekuiti dalam pendidikan
9.2 Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan peperiksaan seperti yang ditetapkan di bawah Akta Pendidikan

1996
9.3 Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan pentaksiran berpusat serta penekanan

kepada penilaian formatif
9.4 Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman dilaksanakan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang

telah ditetapkan di dalam Pekeliling Peperiksaan peringkat sekolah Bil 02/2008 yang memperincikan bilangan
peperiksaan dan ujian seragam setahun , dasar peratusan markah untuk semua tahun, format peperiksaan,
jadual pengawasan , rekod markah , syarat lulus , jadual spesifikasi ujian, ’content skill’ dan post mortem
peperiksaan .
9.5 Jawatankuasa peperiksaa dipertanggungjawabkan untuk menguruskan semua data yang berkaitan dengan
peperiksaan dengan mengkaji ’take off value’ dan meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.
9.6 Dasar pelaksanaan penilaian dan peperiksaan sekolah memutuskan peperiksaan akan dijalankan sebanyak
dua kali dan ujian bulanan hanya sekali iaitu PKSR 1, PKSR 2, Ujian Bulan Mac.

10 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

10.1 Semua program utama yang berlangsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dibuat
berdasarkan keperluan panitia dan oleh itu Dasar Kurikulum Sekolah menyokong penuh semua program
peningkatan akademik ini yang berfokus ke arah kecemerlangan dan ketrampilan pelajar .

10.2 Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik menjadi nadi yang membantu semua panitia dalam merancang dan
melaksanakan program akademik .

10.3 Skop program kecemerlangan akademik ini mestilah membantu murid mengingat dan menguasai fakta dan
maklumat asas dalam topik-topik di dalam mata pelajaran, menajamkan kemahiran berfikir murid supaya item-
item aras kognitif tinggi boleh dikuasai, meningkatkan kemahiran berkomunikasi terutamanya melalui
penulisan, meningkatkan penguasaan dan pemerolehan ilmu pengetahuan, meningkatkan motivasi dan minat
untuk terus belajar .

10.4 Program kecemerlangan akademik jangka panjang atau program utama adalah program yang meningkatkan
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan pada masa yang sama meningkatkan ketrampilan
murid dan dilaksanakan di dalam kelas sepanjang tahun dengan bimbingan guru. Manakala program jangka
pendek adalah program-program yang dirancang dalam tempoh masa yang singkat bagi menyediakan murid
untuk peperiksaan awam yang lebih berfokus kepada latihtubi , pendedahan teknik dan ”practice make
perfect” juga ”practice make permanent”.

10.5 Penglibatan HEM, guru kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan program kecemerlangan akademik .
10.6 Jawatankuasa atau pengurus program dikehendaki menyediakan kertas cadangan yang relevan dan membuat

pelaporan pelaksanaan dan mendapatkan impak program untuk tujuan pendokumentasian .

33

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

11 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

11.1 Proses pengajaran dan pembelajaran guru dan murid di dalam bilik darjah akan diselia dan dipantau sebanyak
dua kali setiap orang guru dan setiap kelas dalam setahun.

11.2 Penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah bertujuan untuk meningkatkan kualiti proses
pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, adalah penting guru tidak membuat pembaharuan selepas teguran dan
nasihat supaya penambaikan boleh berlaku.

11.3 Pengurusan panitia dan program-program panitia juga akan dipantau dan diselia penolong-penolong kanan .
11.4 Buku latihan dan penggunaan buku kerja juga dipantau empat kali setahun bagi memastikan Dasar Latihan

Minimum dipatuhi dan penggunaan buku kerja dioptimumkan.
11.5 Mekanisma dan proses kerja penyeliaan buku kerja , buku latihan dan hasil kerja pelajar ditetapkan oleh

Jawatankuasa Penyeliaan dan Pemantau yang terdiri daripada pentadbir sekolah.
11.6 Hasil pemantauan akan dimakluman kepada guru-guru bagi tujuan penambahbaikan.

12 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME STAF

12.1 Setiap kakitangan sama ada guru ataupun staf sokongan mestilah sentiasa memajukan dan meningkatkan
profesionalisme masing-masing bagi memupuk budaya kerja cemerlang .

12.2 Semua guru yang menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh bahagian-bahagian KPM/ JPS/ PPD serta
agensi luar yang diikhtiraf perlulah melaporkan secara bertulis melalui minit curai kepada Guru Besar untuk
tindakan seterusnya . Jika perlu guru yang pergi berkursus ini hendaklah mengendalikan kursus dalaman
ataupun sekurang-kurang memberikan taklimat berkaitan kursus yang dihadiri .

12.3 Skop pengisian perkembangan staf ini mestilah berdasarkan keperluan-keperluan professional guru dan juga
keperluan sebagai seorang penjawat awam . Oleh sebab itu, keutamaan akan diberikan kepada kursus yang
berkaitan pedagogi dan ICT .

12.4 Guru-guru yang dikehendaki mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya adalah menjadi tanggungjawab
Guru Kanan dan Ketua Panitia untuk melatih guru tersebut bagi mengajar mata pelajaran yang bukan
opsyennya. Satu rekod latihan dan pemantauan perkembangan kemahiran mengajar mestilah diurus dengan
baik oleh ketua panitia matapelajaran tersebut .

12.5 Semua program perkembangan staf yang dilaksanakan samada peringkat panitia atau peringkat sekolah
mestilah dilaporkan sebaik sahaja sesi tersebut selesai dan pelaporan mestilah lengkap dari segi matlamat,
objektif, tempat, masa, sasaran, tajuk dan pengisian, profil penceramah dan kajian impak kursus berserta
dengan gambar .

34

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMIL

CARTA ORGANISAS

PENG
TN HJ SAIDU

Guru

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PE
EN. YUSAINI BIN AHMAD CIK RAML

PK Hal Ehwal Murid PK Pen

SETIA
PN NUR NADIAH

NAIB SE
PN ERTA

Panitia Mata Pelajaran Penyela

Bahasa Melayu Pendidikan Islam Ta
Pn Amirah Hanis bt Zaninudin Pn Samawiyah bt Haiyon Pn Siti Za

Bahasa Inggeris Bahasa Arab Ta
En Kushairi bin Ebna Kasim En Azizul bin Mohd Sarham Pn Norm

Matematik Pendidikan Moral Ta
Pn Masriani bt Shamsudin Pn Faridah bt Jayari Pn Norhay

Sains/ DST Sejarah Ta
En Azlan bin Saad En Fakahruddin bin Ab Latif
Cik Siti Zulaik
RBT Pendidikan Seni Visual
En Yusri bin Harun Pn Nur Azreen bt Azman Ta
Pn Hasliz
TMK Pendidikan Muzik
En Syazrin bin Sahrani Pn Suniwatie bt Mahamood Ta
En Zamha
Pend. Jasmani & Kesihatan Pendidikan Kesenian
En Salehuddin bin Ismail Pn Suniwatie bt Mahamood Pra
Pn Sharliza

3

LANG SK JALAN TANJUNG 2019

SI KURIKULUM 2019

GERUSI
UN BIN SAAD
u Besar

ENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3
LAH BT SAFRI EN. MOHD AYUB BIN BAKRI
ntadbiran
PK Kokurikulum
AUSAHA
ATHIRAH BT ISMAIL

ETIAUSAHA
ATI BT SIMUN

aras Tahun Jawatankuasa Unit Kurikulum

ahun 1 Pusat Sumber Program Transisi
ana bt Kasnan Pn Norshikhah bt Abd Razak Pn Siti Zana bt Kasnan

ahun 2 Pemulihan PBS
ma bt Ismail Pn Bushra bt Mohd Shakaf En Shafwan bin Shahroni

ahun 3 i-THINK/ KBAT MBMMBI
yati bt Misran Pn Amirah Hanis bt Zaninudin Pn Anita bt Ahmad

ahun 4 Program Gemilang UPSR Program Pemantapan
En. Zamhari bin Mohd Darwi Akademik Tahun 4 & 5
kha bt Naharudin Pn Yuhaida bt Daris

ahun 5 Jadual Waktu Peperiksaan
za bt Hamid En Azizul bin Mohd Sarham - Pep. Dalaman
Pn Azlili bt Bahari
ahun 6 - Pep. UPSR
ari bin Mohd Pn Fauziah bt Mohamed

asekolah
bt Mohd Salleh

35

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019
JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Nur Nadiah Athitah bt Ismail
Naib Setiausaha : Pn. Ertati bt Simun - KP B.Melayu
AJK : Pn. Amirah Hanis bt Zaninudin - KP B.Inggeris
- KP Matematik
En. Kushairi bin Ebna Kasim - KP Sains/ DST
Pn. Masriani bt Shamsudin - KP Pendidikan Islam
En. Azlan bin Saad - KP Bahasa Arab
Pn. Samawiyah bt Haiyon - KP PJ/ PK
En. Azizul bin Mohd Sarham - KP RBT
En. Salehuddin bin Ismail - KP TMK
En. Yusri bin Harun - KP Dunia Muzik/ Kesenian
En. Syazrin bin Sahrani - KP Pendidkan Seni Visual
Pn. Suniwatie bt Mahamood - KP Pendidkan Moral
Pn. Nur Azreen bt Azman - KP Sejarah
Pn. Faridah bt Jayari - S/U Peperksaan Dalaman
En. Fakahruddin bin Ab Latif - S/U Peperiksaan UPSR
Pn. Azlili bt Bahari - PBS/ KSSR
Pn. Fauziah bt Mohamed - Penyelaras Prasekolah
En. Shafwan bin Shahroni - Guru Media
Pn. Sharliza bt Mohd Salleh - Guru Pemulihan
Pn. Norshikhah bt Abd Razak - S/U LDP
Pn. Bushra bt Mohd Shakaf - Guru Bimbingan & Kaunseling
Pn. Hasliza bt Hamid
Pn. Norul’ain bt Bokhry

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Azlili bt Bahari
Naib Setiausaha : Pn. Fauziah bt Mohamed - S/U Peperiksaan UPSR
AJK : En. Shafwan bin Shahroni - PBS/ KSSR
Pn. Masriani bt Shamsudin - KP Matematik
Pn. Sharliza bt Mohd Salleh - Penyelaras Prasekolah
Pn. Bushra bt Mohd Shakaf - Guru Pemulihan

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : En. Azizul bin Mohd Sarham
AJK : Pn. Amirah Hanis bt Zaninudin
En. Syazrin bin Sahrani
Pn. Nur Nadiah Athirah bt Ismail
Ketua Panitia Mata Pelajaran

36

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA TRANSISI

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Siti Zana bt Kasnan
AJK : Pn. Norul’ain bt Bokhry
Pn. Anita bt Ahmad
Pengerusi Pn. Suhaila bt Mokri
Naib Pengerusi Pn. Azalina bt Abd Rahman
Setiausaha Pn. Bushra bt Mohd Shakaf
AJK Pn. Siti Aminah bt Md Jani
Pn. Sharliza bt Mohd Salleh

JAWATANKUASA i-THINK/ KBAT

: Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
: Pn. Amirah Hanis bt Zaninudin
: En. Kushairi bin Ebna Kasim - KP B.Inggeris
Pn. Masriani bt Shamsudin - KP Matematik
En. Azlan bin Saad - KP Sains/ DST
Pn. Samawiyah bt Haiyon - KP Pendidikan Islam
En. Azizul bin Mohd Sarham - KP Bahasa Arab
En. Salehuddin bin Ismail - KP PJ/ PK
En. Yusri bin Harun - KP RBT
En. Syazrin bin Sahrani - KP TMK
Pn. Suniwatie bt Mahamood - KP Dunia Muzik/ Kesenian
Pn. Nur Azreen bt Azman - KP Pendidkan Seni Visual
Pn. Faridah bt Jayari - KP Pendidkan Moral
En. Fakahruddin bin Ab Latif - KP Sejarah

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Norshikhah bt Abd Razak
AJK : Pn. Norma bt Ismail
Pn. Nur Azreen bt Azman
Pn. Suhaila bt Mokri
Pn. Anita bt Ahmad
Cik Siti Zulaikha bt Naharudin
En. Kushairi bin Ebna Kasim
Pn. Suniwatie bt Mahamood
En. Azlan bin Saad
En. Mohd. Izharshahrir bin Roslee

37

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Sharliza bt Mohd Salleh
AJK : Pn. Siti Aishah bt Ahmad
Pn. Zamna bt Marzuki
Pengerusi Pn. Faridah Hanim bt Abd Hamid
Naib Pengerusi Pn. Norul’ain bt Bokhry
Setiausaha Pn. Hasliza bt Hamid
AJK Semua PPM

JAWATANKUASA PEMULIHAN

: Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
: Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
: Pn. Bushra bt Mohd Shakaf
: Pn. Azalina bt Abd Rahman
Pn. Sharliza bt Mohd Salleh
Pn. Siti Zana bt Kasnan
Pn. Masriani bt Shamsudin
Guru B.Melayu & Matematik Tahun 4 & 5

JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Tn. Hj. Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Anita bt Ahmad
AJK : Pn. Amirah Hanis bt Zaninudin
En. Kushairi bin Ebna Kasim
Pn. Faridah Hanim bt Abd Hamid
Pn. Nurul Azah bt Johari
En. Fakahruddin bin Ab Latif
Guru B.Melayu & B.Inggeris

38

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA PENJAMINAN KUALITI PBS/ KSSR

Pengerusi : Tn Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : En. Shafwan bin Shahroni
AJK : Pn. Amirah Hanis bt ZAninudin
En. Kushairi bin Ebna Kasim
En. Mohd Khafis bin Mohd Jais
En. Azlan bin Saad
Pn. Siti Aminah bt Md Jani
Pn. Norma bt Ismail
Pn. Nurul Azah bt Johari
Pn. Sharliza bt Mohd Salleh
Cik Siti Zulaikha bt Naharudin

JAWATANKUASA KES KHAS PBS

Pengerusi : Tn Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : En. Shafwan bin Shahroni
AJK : Pn. Amirah Hanis bt Zaninudin - KP B.Melayu
- KP B.Inggeris
En. Kushairi bin Ebna Kasim - KP Matematik
Pn. Masriani bt Shamsudin - KP Sains/ DST
En. Azlan bin Saad - KP Pendidikan Islam
Pn. Samawiyah bt Haiyon - KP Bahasa Arab
En. Azizul bin Mohd Sarham - KP PJ/ PK
En. Salehuddin bin Ismail - KP RBT
En. Yusri bin Harun - KP TMK
En. Syazrin bin Sahrani - KP Dunia Muzik/ Kesenian
Pn. Suniwatie bt Mahamood - KP Pendidkan Seni Visual
Pn. Nur Azreen bt Azman - KP Pendidkan Moral
Pn. Faridah bt Jayari - KP Sejarah
En. Fakahruddin bin Ab Latif

JAWATANKUASA PROGRAM GEMILANG UPSR

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : En. Zamhari bin Mohd Darwi
AJK : Pn. Norul’ain bt Bokhry
En. Mohd. Nazri bin Jamil
Pn. Norhayati bt Yahiya
Pn. Kamariatulzurina bt Kamaruszaman
En. Fakahruddin bin Ab Latif

39

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JAWATANKUASA PROGRAM PEMANTAPAN AKADEMIK TAHUN 4 & 5

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Yuhaida bt Daris
AJK : Pn. Norma bt Ismail
Pn. Kushairi bt Ebna Kasim
Pn. Faridah bt Jayari
Pn. Samawiyah bt Haiyon
En. Mohd Izharshahrir bin Roslee
En. Fakahruddin bin Ab Latif

JAWATANKUASA PLC / LESSON STUDY/ KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : Tn. Haji Saidun bin Saad - Guru Besar
Naib Pengerusi : Cik Ramlah bt Safri - PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Ertati bt Simun
AJK : Pn. Amirah Hanis bt Zaninudin
Pn. Kushairi bt Ebna Kasim
Pn. Azlan bin Saad

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

Pn. Amirah Hanis bt Zaninudin - KP B.Melayu
En. Kushairi bin Ebna Kasim - KP B.Inggeris
Pn. Masriani bt Shamsudin - KP Matematik
En. Azlan bin Saad - KP Sains/ DST
Pn. Samawiyah bt Haiyon - KP Pendidikan Islam
En. Azizul bin Mohd Sarham - KP Bahasa Arab
En. Salehuddin bin Ismail - KP PJ/ PK
En. Yusri bin Harun - KP RBT
En. Syazrin bin Sahrani - KP TMK
Pn. Suniwatie bt Mahamood - KP Dunia Muzik/ Kesenian
Pn. Nur Azreen bt Azman - KP Pendidkan Seni Visual
Pn. Faridah bt Jayari - KP Pendidkan Moral
En. Fakahruddin bin Ab Latif - KP Sejarah

40

TAHUN 1 BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019
TAHUN 2
TAHUN 3 PENYELARAS TAHUN
TAHUN 4
TAHUN 5 : PN. SITI ZANA BT KASNAN
TAHUN 6 : EN. NORMA BT ISMAIL
: PN. NORHAYATI BT MISRAN
: PN. CIK SITI ZULAIKHA BT NAHARUDIN
: PN. HASLIZA BT HAMID
: EN. ZAMHARI BIN MOHD DARWI

GURU KELAS DAN GURU ANGKAT KELAS

BIL GURU KELAS KELAS GURU ANGKAT

1 PN.FARIDA HANIM BT. ABD. HAMID – FHH PERMATA PN. MASRIANI BT. SHAMSUDIN - MAS
2 PN.SHARLIZA BT.MOHD SALLEH – SMS MUTIARA PN.SITI AMINAH BT. MD. JANI - SAJ
3 PN.ZAMNA BT. MARZUKI – ZM ZAMRUD PN.NUR AZREEN BT AZMAN- NAA
4 PN.SITI AISHAH BT AHMAD –SAA DELIMA PN.BUSHRA BT. MOHD SHAKAF - BMS
5 PN.SITI ZANA BT. KASNAN – SZK EN.SALEHUDIN B. ISMAIL - SI
6 PN.ANITA BT. AHMAD – AA 1T PN.NUR NADIAH ATHIRAH BT. ISMAIL – NNA
7 PN.SUHAILA BT. MOKRI – SM 1M EN. AZLAN BIN SAAD - ABS
8 PN.AZALINA BT. ABDUL RAHMAN- AAR 1K EN. SYAZRIN BIN SAHRANI - SS
9 EN. MOHD ROSLIZAT BIN AKIB -MRA 1S PN. SUNIWATIE BT MAHAMOOD - SWM
10 PN.NORMA BT. ISMAIL - NI 2T PN.SAMAWIYAH BT. HAIYON - SH
11 PN. MAZRIANA BT. HANIF - MH 2M EN.AZIZUL B. MOHD. SARHAM - AMS
12 PN.NORLIANA BT. SALIM - NS 2K PN. AMIRAH HANIS BT.ZANINUDIN -AHZ
13 EN.MOHD FITRI B. JANI @ MOHD JANI - MFJ 2S EN.KUSHAIRI B. EBNA KASIM - KK
14 PN. NORHAYATI BT.MISRAN - NM 3T EN. MOHD. NIZAR BIN ABD WAHAB - MNW
15 PN. NURUL AZAH BT.JOHARI - NAJ 3M PN.NORUL‘AIN BT BOKHRY - NB
16 EN. MOHD IZHARSHAHRIR BIN ROSLEE - MIR 3K GURU X
17 PN. FARIDAH BT.JAYARI - FJ 3S PN.NORSHIKHAH BT. ABD RAZAK -NAR
18 CIK SITI ZULAIKHA BT.NAHARUDIN -SZN 4T GURU Y
19 PN. YUHAIDA BT.DARIS -YD 4M PN.FAUZIAH BT. MOHAMED - FUM
20 PN. SUHANIAH BT.SUALMAN - SHN 4K PN.AZLILI BT. BAHARI -AB
21 PN.HASLIZA BT. HAMID - HH 5T EN.MOHD KHAFIS B. MOHD JAIS - MKJ
22 PN.ERTATI BT. SIMUN -ES 5M EN.YUSRI BIN HARON - YH
23 EN. SHAFWAN BIN HJ.SHAHRONI - SFS 5K EN.ZAMHARI BIN MOHD. DARWI - ZMD
24 EN. MOHD NAZRI BIN JAMIL - MNJ 5S
25 PN. NORHAYATI BT.YAHIYA- NY 6T
26 PN. KAMARIATULZURINA BT.KAMRUSZAMAN – KZK 6M
27 PN. MOHD FAKAHRUDDIN BIN AB LATIF - FAL 6K
6S

CATATAN (TUGAS GURU ANGKAT)

1. Tugas guru angkat hanyalah merekod kehadiran murid dalam buku kedatangan kelas berkenaan apabila guru kelas
tidak hadir ke sekolah kerana cuti, mesyuarat, kursus dan lain-lain.

2. Bagi membolehkan guru angkat menjalankan tugasnya dengan berkesan guru kelas wajib memberitahu guru angkat
masing-masing dengan menulis memo / nota ringkas sebelum hari berkenaan dengan menggunakan slip memo yang
boleh diperolehi di bilik PK HEM. Serahkan salinan kepada PK HEM/ PK Pentadbiran.

41

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
DAN PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

Bil Nama Pencerap Guru Yang Dicerap Bulan

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 TN. HAJI SAIDUN BIN SAAD 1. PN.SAMAWIYAH BT. HAIYON / /
2. PN.HASLIZA BT. HAMID /
/

3. EN.SHAFWAN B. HJ.SHAHRONI / /
4. PN.ERTATI BT. SIMUN / /

5. PN.AZALINA BT ABDUL RAHMAN / /
/
6. PN NURAZREEN BT AZMAN /
/
7. EN.KUSHAIRI B. EBNA KASIM / /

8. EN. MOHD FAKAHRUDDIN AB.LATIF / /
/
9. PN.FARIDAH HANIM BT ABD HAMID /

10. PN.NORUL`AIN BT BOKHRY /

2 CIK RAMLAH BT SAFRI 1. PN.NORLIANA BT SALIM / /

2. PN.YUHAIDA BT. DARIS //

3. PN.NORSHIKHAH BT ABD RAZAK / /

4. PN.NORHAYATI BT MISRAN //

5. PN.SITI AMINAH BT. MD. JANI //

6. PN.NUR NADIAH ATHIRAH / /

7. PN.AZLILI BT. BAHARI //

8. PN. NURUL AZAH BT JOHARI / /

9. PN.MAZRIANA BT. HANIF //

10.EN.MOHD IZHARSHAHIR B. ROSLEE / /

11. PN.ZAMNA BT MARZUKI / /

12. EN.AZLAN BIN SAAD //

13. SUNIWATIE BT MAHAMOOD //

//

3 EN. YUSAINI BIN AHMAD 1. CIK SITI ZULAIKHA BT NAHARUDIN / /

2. PN.FARIDAH BT JAYARI //

3. EN.MOHD. FITRI B. JANI //

4. EN.SYAZRIN B. SAHRANI //

5. PN.K.ZURINA BT. KAMARUSZAMAN / /

6. MUHAMAD NIZAR BIN ABD WAHAB / /

7. PN.NORHAYATI BT. YAHIYA //

8. PN.MASRIANI BT.SHAMSUDIN / /

9. PN.NORMA BT. ISMAIL

10.EN.MOHD KHAFIS B. MOHD JAIS / /

11. PN.SUHAILA BT. MOKRI //

12.PN.SHARLIZA BT. MOHD SALLEH //

4 EN. MOHD AYUB BIN BAKRI 1. PN.SITI ZANA BT. KASNAN //

2. EN.MOHD ROSLIZAT B. AKIB //

3. PN.ANITA BT. AHMAD / /

4. EN.SALEHUDIN B ISMAIL / /

5. PN.BUSRHA BT MOHD SHAKAF //

6. CIK AMIRAH HANIS BT ZANINUDIN / /

7. PN.FAUZIAH BT. MOHAMED //

8. EN.AZIZUL B. MOHD. SARHAM //

9. PN.SITI AISHAH BT AHMAD //

10.EN.ZAMHARI B MOHD DARWI / /

11 EN.YUSRI B HARUN //

12.PN.SUHANIAH BT.SUALMAN / /

42

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019

BULAN TARIKH HARI AKTIVITI / PROGRAM TINDAKAN
DISEMBER 26.12.2018 Rabu - Mesyuarat Pengurusan Sekolah (1) Semua Pentadbir dan Guru
27.12.2018 Khamis - Mesyuarat Induk Kurikulum (1) Semua Pentadbir dan Guru
2017 - Mesyuarat Induk HEM Sekolah(1) Ketua Panitia dan AJK Panitia
28.12.2018 Jumaat - Mesyuarat Induk Kokurikulum (1) Ketua Panitia dan AJK
JANUARI - Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu (1)
31.12.2018 Isnin - Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris (1) Semua Guru
FEBRUARI 02.01.2019 Rabu - Mesyuarat Panitia Matematik (1)
MAC 02.01.2019 Rabu - Mesyuarat Panitia Sains (1) Penyelaras dan Semua Guru
- - Mesyuarat Panitia Agama Islam (1) Tahun 1
APRIL - Jumaat - Mesyuarat Panitia B.Arab (1) Ketua Panitia dan AJK Panitia
18.01.2019 Rabu Keceriaan kelas dan bilik-bilik khas
02.01.2019 Ketua Panitia dan AJK Panitia
Khamis Hari Pertama Persekolahan
03.01.2019 Minggu Transisi Tahun 1 Penyelaras dan Guru Tahun 6
Khamis S/U Dialog Prestasi
17.01.2019 Khamis - Mesyuarat Panitia Sejarah (1) AJK Panitia B.Melayu
24.01.2019 - Mesyuarat Panitia P.Moral (1) S/U Dialog Prestasi
18.02.2019 Isnin - Mesyuarat Panitia Muzik (1) AJK Panitia Agama Islam
21.02.2019 Khamis - Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual (1) AJK Panitia Agama Islam
23.02.2019 Sabtu - Mesyuarat Panitia P.Jasmani (1) S/U Pep. Dalaman
09.03.2019 Sabtu - Mesyuarat Panitia P.Kesihatan (1)
11.03.2019 - Mesyuarat Panitia TMK (1)
Isnin - Mesyuarat Panitia RBT (1)
- - Mesyuarat Program Gemilang UPSR (1)
15.03.2019 Dialog Prestasi 1
14.03.2019 Jumaat
18.03.2019 Khamis Pelancaran Minggu B.Melayu
20.03.2019 Dialog Prestasi 2
21.03.2019 Isnin Kem Kecemerlangan Jawi
02.04.2019 Rabu
Khamis Kem Bestari Solat 1
03.04.2019 Selasa Ujian Bulanan 1

04.04.2019 Rabu Dialog Prestasi 3 S/U Dialog Prestasi
Pelancaran Minggu B.Inggeris AJK Panitia B.Inggeris
04.04.2019 Khamis Mesyuarat Pengurusan Sekolah (2) Semua Pentadbir dan Guru
Mesyuarat Kurikulum (2) S/U Kurikulum
Khamis Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Mesyuarat Panitia B.Melayu (2)
- Mesyuarat Panitia B.Inggeris (2) Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Mesyuarat Panitia Matematik (2)
- Mesyuarat Panitia Sains (2) Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam(2)
- Mesyuarat Panitia Pendidikan Arab (2) Penyelaras dan Guru Tahun 6
- Mesyuarat Panitia Sejarah (2)
- Mesyuarat Panitia P.Moral (2)
- Mesyuarat Panitia TMK (2)
- Mesyuarat Panitia RBT (2)
- Mesyuarat Panitia Muzik (2)
- Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual/ Kesenian (2)
Mesy Program Gemilang UPSR (2)

43

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

05.04.2019 Jumaat - Mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmani (2) Ketua Panitia dan AJK Panitia
25.04.2019 Khamis - Mesyuarat Panitia Pendidikan Kesihatan (2)
- Mesyuarat Pemulihan (2) Guru Pemulihan
Dialog Prestasi 4 S/U Dialog Prestasi
Ketua Panitia dan AJK Panitia
21.05.2019 SELASA - Pelancaran Minggu Matematik S/U Peperiksaan Dalaman
MEI 07.05.2019 SELASA - Peperiksaan Pertengahan Tahun
S/U Dialog Prestasi
--
15.05.2019 RABU
23.05.2019 KHAMIS Dialog Prestasi 5

JUN 13.06.2019 SELASA - Mesyuarat Pengurusan Sekolah (3) S/U Mesyuarat Pengurusan
17.06.2019 ISNIN - Pelancaran Minggu Sains Ketua Panitia dan AJK Panitia
JULAI - Mesyuarat Program Gemilang UPSR (3) Penyelaras dan Guru Tahun 6
OGOS 18.06.2019 SELASA - Mesyuarat Kurikulum (3) PK Pentadbiran dan S/U
- Mesyuarat Panitia B.Melayu (3) Ketua Panitia dan AJK Panitia
19.06.2019 RABU - Mesyuarat Panitia B.Inggeris (3)
- Mesyuarat Panitia Matematik (3) Ketua Panitia dan AJK Panitia
20.06.2019 KHAMIS - Mesyuarat Panitia Sains (3)
- Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam(3) Ketua Panitia dan AJK Panitia
21.06.2019 JUMAAT - Mesyuarat Panitia Pendidikan Arab (3)
- Mesyuarat Panitia Sejarah (3) Ketua Panitia dan AJK Panitia
21.06.2019 JUMAAT - Mesyuarat Panitia P.Moral (3) Guru Pemulihan
27.06.2019 KHAMIS - Mesyuarat Panitia TMK (3) Semua Guru
15.07.2019 ISNIN - Mesyuarat Panitia RBT (3) S/U Dialog Prestasi
- Mesyuarat Panitia Muzik (3) S/U Peperiksaan UPSR
- - - Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual/ Kesenian (3)
18.07.2019 KHAMIS - Mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmani (3) S/U Dialog Prestasi
25.07.2019 KHAMIS - Mesyuarat Panitia Pendidikan Kesihatan (3)
27.07.2019 - Mesyuarat Pemulihan (3)
05.08.2019 - Hari Terbuka Akademik
- Dialog Prestasi 6
-
08.08.2019 - Percubaan UPSR 1
22.08.2019
24.08.2019 - Dialog Prestasi 7

SABTU - Kem Bestari Solat 2 Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Percubaan UPSR 2 S/U Peperiksaan UPSR
KHAMIS
- - Dialog Prestasi 8 S/U Dialog Prestasi
- Kem Kecemerlangan Jawi 2 Ketua Panitia dan AJK Panitia
KHAMIS
KHAMIS
SABTU

SEPTEMBER 20.09.2019 KHAMIS -Dialog Prestasi 9 S/U Dialog Prestasi
OKTOBER 19.09.2019 ISNIN UPSR S/U PEPERIKSAAN UPSR

- - - Dialog Prestasi 10 S/U Dialog Prestasi
26.09.2019 KHAMIS - Peperiksaan Akhir Tahun S/U Peperiksaan Dalaman

10.10.2019 KHAMIS - Mesyuarat Pengurusan Sekolah (4) S/U Mesyuarat Pengurusan
16.10.2019 JUMAAT

- -
24.10.2019 JUMAAT
24.10.2019 SELASA

44

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH – GEMILANG SK JALAN TANJUNG 2019

BULAN TARIKH HARI AKTIVITI / PROGRAM TINDAKAN
NOVEMBER 04.11.2019 ISNIN - Mesyuarat Kurikulum (4) PK Pentadbiran dan S/U
05.11.2019 SELASA - Mesyuarat Panitia B.Melayu (4) Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Mesyuarat Panitia B.Inggeris (4)
06.11.2019 RABU - Mesyuarat Panitia Matematik (4) Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Mesyuarat Panitia Sains (4)
7.11.2019 KHAMIS - Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam(4) Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Mesyuarat Panitia Pendidikan Arab (4)
- Mesyuarat Panitia Sejarah (4) Ketua Panitia dan AJK Panitia
- Mesyuarat Panitia P.Moral (4) Guru Pemulihan
- Mesyuarat Panitia TMK (4) Semua Pentadbir dan Guru
- Mesyuarat Panitia RBT (4) Semua Pentadbir dan Guru
- Mesyuarat Panitia Muzik/ Kesenian (4) Semua Pentadbir dan Guru
- Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual (4) Ketua Panitia dan AJK Panitia
Ketua Panitia dan AJK
08.11.2019 JUMAAT - Mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmani (4)
- Mesyuarat Panitia Pendidikan Kesihatan (4) Semua Guru
DISEMBER 23.12.2019 ISNIN - Mesyuarat Pemulihan (4)
26.12.2019 KHAMIS
JUMAAT - Mesyuarat Pengurusan Pentadbiran (1)
27.12.2019 - Mesyuarat Pengurusan Sekolah (1)
ISNIN - Mesyuarat Kurikulum (1)
30.12.2019 - Mesyuarat HEM Sekolah(1)
SELASA - Mesyuarat Kokurikulum (1)
31.12.2019 - Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu (1)
- Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris (1)
- Mesyuarat Panitia Matematik (1)
- Mesyuarat Panitia Sains (1)
- Mesyuarat Panitia Agama Islam (1)
- Mesyuarat Panitia B.Arab (1)
Keceriaan kelas dan bilik-bilik khas

45

PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID

46

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENGENALAN

Penubuhan jawatankuasa ini bertujuan meningkatkan kualiti pengurusan
HEM dari sudut disiplin, sahsiah, kebajikan semua warga sekolah dan mewujudkan
hubungan baik antara sekolah, ibu bapa serta masyarakat setempat seterusnya
menimbulkan semangat kekitaan dan kesetiaan semua pihak dalam melaksanakan
segala perancangan dan program.

VISI HEM

MELAHIRKAN WARGA SEKOLAH YANG BERDISIPLIN,
BERKETERAMPILAN, DAN PENYAYANG

MISI HEM

PERIHATIN TERHADAP KEBAJIKAN DAN KESIHATAN MURID SERTA
MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI, PENYAYANG, BERDISIPLIN, BERSYUKUR,

MENGHARGAI DAN MEMANAFAATKAN ILMU

OBJEKTIF

1. MELAHIRKAN MURID YANG BERDISIPLIN DAN BERKETERAMPILAN
2. MEMBANTU MURID DALAM HAL KEBAJIKAN
3. MENINGKATKAN SUASANA SEKOLAH YANG LEBIH CERIA DAN MENARIK
4. MENJADIKAN MURID-MURID, INDIVIDU YANG SENTIASA PENYAYANG,

INOVATIF DAN KREATIF.
5. MELATIH MURID UNTUK BEKERJASAMA DAN BERTANGGUNGJAWAB
6. MEMUPUK PERASAAN CINTA KEPADA ALAM SEKITAR
7. MENJADIKAN SEKOLAH KAWASAN YANG SELAMAT UNTUK MEMBINA ILMU

MOTO HEM

HEM CEMERLANG SEKOLAH GEMILANG

47

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN TANJUNG 2019

PENGERUSI
EN. SAIDUN BIN SAAD

( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI
EN.YUSAINI BIN AHMAD
( PK HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA
EN MOHD ROSLIZAT BIN AKIB

NAIB SETIAUSAHA
PN. MAZRIANA BT HANIF

DISIPLIN PENGAWAS BIMBINGAN & KAUNSELING
EN. MOHD KHAFIS BIN MOHD EN. MOHD IZHARSHAHRIR B PN. NORUL AIN BT. BOKHRY

JAIS ROSLEE KPJ
SPBT EN. SYAZRIN B. SAHRANI
PN. SITI AMINAH BT. MD JANI JADUAL KEDATANGAN
PN. NORSIHIKHAH BT ABD RAZAK PENCEGAHAN DADAH
SMM / APDM PN NURUL AZAH BT JOHARI
EN NAZRI BIN JAMIL KANTIN/KEDAI BUKU
EN YUSRI BIN HARON KWAPM
JKMC PN. HASLIZA BT HAMID
PN. SUHAILA BT MOKRI PENDAFTARAN TAHUN 1
PN SITI ZANA BT KASNAN SUMBANGAN & KEBAJIKAN
RMT PN. AZALINA BT ABD RAHMAN
PN KAMARIATULZURINA PENEMPATAN TINGKATAN 1
PN. NORHAYATI BINTI YAHIYA ASNAF
BINTI PN. SUNIWATIE BT MAHAMOOD
KAMARUSZAMAN 3K
PN. SITI AISHAH BT AHMAD MBK
PS1M PN BUSHRA BT MOHD SAKAF
PN. NURHAYATI BT MISRAN

48


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Bee Local Magazine April 2021 online
Next Book
CHEM101