The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PERPUSTAKAAN SK KAMPUNG IDAMAN, 2022-03-29 19:24:23

MAJALAH UJANG APRIL 2010

Ujang April 2010

roy @ torrent.jiwang.cc

, ilt|]tlil[|illl $,-,,s'-+

roy @ torrent.jiwang.cc

lawakAntara6ail q3A
'-------.-7?--Tgr4E
i;,
,FJLtTIl

roy @ torrent.jiwang.cc

dl$hlrto dd,n hxdn srhi\ blnr$? Nab, sAw lln ilr d,n
h.Nb,Ja' d. ds Addss (tsqimL
nlifti, irEki)
kdsls lmdtu ymg *krtus b.l{n tul h4 [!b4dMnyr.
]}it4o|dFj0m4ysgftnbl\3cmhkk!d]lrol

h.@ki,r rbpi hi$g dsFi hdah Fa h3d{@F
ldBok memikr 'hL \ o j{nniyr 1,hb!11 lepals nrErr
**cmdll{Frniomk blblouresoFr qEdl i hPtulr Mt. M*rr idd
i.d!rum6,.! di,{ Lrr r{rr M.fi,.\i
(HR \r$lio dd A}md|
ld,pd m*g.mi krn azriri ymg dirukudt'q D*,
16ui*lliiFFdanM*rlmg3ltrthhndrhahy&
]MMih!Lnrcrrnrm.Rh{qrr!krcd ord$nrrl*ddFmm$dirsrh]Jd'trbliirttrmt,nrymshltsrmrgi-6sr3dsrsbsimYob.l lrc'F

*d8s jrq kmb.').tlinrhigsrariu.nmBBdfssri}s[rr$ks*stjr:rrna
r.rad! irFtrcoFx nymjrsrrd!ibL,i*haai'rl03n)rihd'rurludr""jr
fliti ndpiirmlrr,.i* Frl$s

s.Lujlbya d

t.um l! *lriiNigtr,r! mr*ii{N, wr d64{rdnl*R6usna!!'Nl,r lrturry{ mrr

sn: " (Hr
^hid.

ErEltE I, MlEr.JrFll

Dalrk fld othman Hl. Yu.of

DmLtiu ito tdm mu jora& rtEh p:di lr$

hiidnil.l' ibalr iii! Hbdfjlrl' lild iii! irslrllih s{r\!ruv

rhh b.M&4 AIU [drr minsnlt"n p!'h utul!
nbih pd FB l€tih n€mbtuyrld l,um krrki, s|Itr
s.r,Er'(HR B*hdi. MBrifl,,,f"aad ds rmi,rz)
Ibli! ti&l oir,pn ndltsiln mri ruisil
nana|d!ludu,nb${rl&bpr.ylim.Fnjdnd{rsrrenuunldi":Me,fbmiarndirnr*usolihli'dd.ni uFodcltFhliMrr.d'tmr..g,bir-qa
t'lc|ul',M!d,hnu&isn.drffirunll'ildrn

roy @ torrent.jiwang.cc

MOT HOt.- 3r::iL;:[rdarr:rer;h€g

t0lql8rf,{0ts$ti 8110.

"*lk>".

roy @ torrent.jiwang.cc

ti

7' tt

$

roy @ torrent.jiwang.cc

OAIIII OIJII A M K]TAAM|i TEIIPUIiYII RIIIII

MMII OAI1 |(AIIN.KAYIAiI III ?UI.IX 8ERI{ACAfl.

IiACAX PIMIICII DAI1 RAGNIIYA. SO APAYIIIG iFK-ZEAgI+KAtArNIr4 l'd*frs\LtP:

(PAJ( C ||Al( CoREll0n tALltl CtRt0Rt MilAtl
[0nYA]|G IA|( 80tEtl PAM|
CCoRErKlr
llJIJGIX .. lEliIU tonlti0 Putl aDA MlYlll.

MTMWAJ{ YAIIG JEMS II1CAU III !-]- lJllJ-L

It Borehlad bwmdabkoii a,h

b€'bi rep.@Fai sp€tuiiy3 Mfgkm
bdua saigar &k b0 pe,enplan

# XAWAN YA|G h6M MwN un
e6,.Bobh lad k3"ai msm mdia

d xa'l'A| YAH6 rA'( REi, uM$

db raham,p, y.iq ro6i9 erap kp da

t qrrium9.^s a man bEu epas b3ru

c.

s.ruhah L'ma sei p"n nar berilB Fyarr

trr xarar Y NGKEPE x^srN
Ka{an Fiq sra memni:m b#nq

t rANG sue r'?u xar^N

'orar

tV,..a

daiq.n dir bp depai roftnq dr &ronq
je zF kohnE buar lya.q bik bl rap

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

for;

foFi

foFr.-

roy @ torrent.jiwang.cc

r(oirnc sE[uA lHu PERNTAGMX 3rr r(r" P[[rC

I(OiIIIG ilSAAPA A|3XE8YIXG PTL G
T'IiGIJIiTUIIG|(AX.
YAXG EOLEH TI iEiJlY
c

RYsAEAXSGUUUETESLRTTSAXHXNECSST.AT"AOWilE. STGUrBTrIuEixErrl'rUirxLyirsUClNrU3IrrEilA'NiAJlAUr?(Y{GxrA$r.tna^l

,ing prr.bih mona nissrr,ha.je'rarfama yans

0nrana^i!bafui.Nnenggelup[A,
kara!|elih,A|ahpehg|up|e'us..@
s!r!iqikai dah beqll!nq badan &hm r:in iapai.

d'yaioA.hbas rn naia Dro'.ns {.hu janji A rah p6ri.

purzie3i yane dF0 bn luea blk3i sp€ku Dhdis bk

ro'ans Fi aa Fnq bial

yaiqA ah br paidans k.iaPa?

XoEns iampat ocis yanq daoa( dlna $baga u uis drn

/--;\ Y^ l_-/

\. "h\I_/ (o6's b! ke sleh r pemiasmn kon

bEis mk dun 3 shaF (Aapaqkd,a!d.khebb6,mbia0d.anm{ dapar

iFaa .1.? arah an ran onngsioslprlrar

':: "'.. .:,:))/1,, roy @ torrent.jiwang.cc

[e'-=l- + tER[ Ar0 c0|0tll0t{
-lsr L,:;lEi psr + BEc Mrsnnl
-2t/D [f,188 PSP + B€G illSIERl
l3n0 Jl:ai -s^m rui^r nrzar + lac msiEil
5 ':r'i'r.1,-,r -t2 BULltt LAr6cllllr XAJAllll UJAN6

iUrA\r(;\il nluf.i\ h'l
,tlflsA) 8040Y exo 6ulT n) c) lJAi ( onur ) tekatekuk@gmail cam
8' ( vtxa D) urIY ( rst MTln )

fr fi45 fl ( E^55 )
&[dm$Om s^YA sura
^Yf^Ng N0 xERAfi^ -----------------
CARA T[I{JAWAB:-

-- , @,rucnn@m, 321TgAnIPnmCCOOdII{m{TIEEmSSTIh[(CcJoAJRwgAoNHFrJmfAn|/{@fArPfrAmnIgI U(,JrA.IRIR\'A.rAutIl:(tNirSrIO',1CAII DAl{

roy @ torrent.jiwang.cc

fl.@

skddnS. waklu kau ke ndrr
\{klo trrtin0 tiisgi. Puji bos.

'Tak uhhhbos. ni lun sebeb

hos bqqirluans kat $l?. Ba]"tr

Lubanghidung Bakd$makii

kcDdr! dgdi hidn n snya r-!n8

.E

a

Lntguk

roy @ torrent.jiwang.cc

riRtu slJLil.bA1'L oq'
a'r!r. /i irrtrr! diikin R rjLFr|]rd$h,rp{u

.nngtdlnnJ|trh!$ndj

rrh mrr h} i.sI i!igj5l]j r\ir Ill |il l
lruaruhla']Ll,! J,i |xqg' drl d r Ar! h 'Jhtrtrg

nnuli P$.rh 'i!,n.nhrh Nnl rln mssntLllilr !t

rlidu $rg! doqri i dlrur Dio nbLLt $i{d.
rruM! Du L nm rL(jo N'hri.l
lrEo bdr db br bi 'l
kdbn' rr!'pui u3l

d$ sd mr |ir tu: Bff evr ka'i uh

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

o oo-.

roy @ torrent.jiwang.cc

(;'

roy @ torrent.jiwang.cc

ADA(AH KORAIG AERCITA4NA

MENJAOI JURU TOL? KORANG RASA
PEXERJAN SEBAGAI JURUTOL

MUOATI? ATBI! DU'I, HULUR RESII..

OH TIOAX. 1IOAK SEiIUDATI YANC
KORAI{6 SANGKA. BEKERJA SEBAGAI
JURU TOL III PENUH OEI{GAN

PANTANG LARAIIG. xlT SINI

DISEI{AMIXAN APA YANG IIOAK

PATUT A}IOA LAKUXAN JIKA ANDA
SEONANG JIJRUIOL CEXIKOAUOI

seb i soi*an ei iu nffb€r4h Bian srs,t'

4 dMguhd'p6dgpdddrmno
4 PddiolMpdk@ngei€*'dBkhhaNmiik

a3d,hnoidakdih'fuin.@|]isFod*lo

4hedislbrji!lqi'.pd6rn.6d4'9ddaidlB.dia@br'nb!4a?blBldr *ma6h6!@smbi I

4 @abEngn6nyd&i]dmgroEtrgeiddy.l8

4q gxomEnpsicjle'iadifFtd.d|bdorcohordeoiir'nr,yft,nfuiFilmdr@8€aDer

4 3,,!r.i ror *rhp ].ft k3n&€an @6 d@!rm mb

4bsdrr4&Md shaibi 'amib! sm*ddd. libdeer.,tr0,r w.tib membaFr

€mp6i. N:pl

E.
tE*(mis 1!!, ird.r $lEdsya n€rra4 sss€@
n6dNddld.n!&d.'ik8c]|b!i'
ruijdtMi pdd d
I *sbbisi ii! sIm,ieFrabdhr rhoEiste
M,upln ms b€i8r'.

roy @ torrent.jiwang.cc

!

tUA roy @ torrent.jiwang.cc

NilAR}ABIANGM

(8,?1 ro
nl
. v/

D.O ig cl

-l l

roy @ torrent.jiwang.cc

d-PEARnUbiTklrriruAnsdulKn ANGIN pada

ucuk{u.ukl

bahreiln |)enl yang sa|n. D€nSatr nu

{r-eM.{rarucksrun($enllN'iurI brau$trsgyartkJ'bLitdaki!!\jui\paarFgsmur

bdlebiban Lhllm badln u.

.f_ KURAflc DARAfi tcmbun! dlmh
Tlnglol' iyrotr[ yant

baDrl-bart* p$ru rehd. tsri liuanrll
damb lkdo kcmb,li meijadi iomal

AI{l&{-\: STBAT,1],iC RISIIo ATAS PINGCUNA-N .f,KURAxc DAR H ERAfl

PJK{I PEIUA BLRIruTAD Nfi DI BAII'{I " {LEUXEIIIA)

T,{{CCI,'}IGJAI1'A! SENDIRI, H$NT AXLIJM. Bmcuh ssnduk cd meRh dengan atr drn

miium. A@1k6 sclam. !!trg krlml,

hudlh-nudahln daFh akm lembali $abil.

.f- flrLAilcxaN JERArur
AFbikpeihilaedanlitik'lili*Ianlenpat
rlns d! je6lal l(!n dlh jrdih maln

/t

'/1

aurf"

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

al, A-z 0

-. I (,,

o^

\'1-l

KEPADA PASANGAN YANG BARU
BERGELAR I8U BAPA YANG MASIH
IiIIJDA DAN MASIH TAK BERAPA PRO
DALAM I'IEI{GENDALIKAiI BAYI,
SILA,SILALAH AMBIK PERHATIAN.

roy @ torrent.jiwang.cc

MASAM

CEDRhOO

DAH ADA KAT

PASARAI{!

roy @ torrent.jiwang.cc

|(8r0 !.tor syik h.redi l. Plgi r 1r(!

"Hr8 ii ror!:r'Mrl aku b.'lrii
I@n p.lun!4 |fj rrLMl i{!!r (. drld

*i[''Mal, tui.n obng dri Tflgot ni

nhi.dutja.pn$u tuh ctr! y6s Fhwr tu ldprn, nal drn msli na kn.r
\ma pM mis bersjs, bih bh ms ml
E! n br. M,tri nrki nxrai hodd

r'Jd ftlmskdi r. hp3' p.dnb,ng.

lUsrps shba4ambyal,!np&i$\:lbd|b.!f:ui€riu'sm.t'rtnri cmk .uba

bliogi arD.t ! or.r jel,h. hdi iil&/@
,b'id.r.. . dahn h"i ,r! 3d* b.s,

hdmg3. n ar to bt r'Itu. i.i&/rd.h

waL4blg'ndap8n,tubbpidm

rihll Dinul*s beu. bknjkl' dm
baalds'k€nld'Lmnskhul}*mat.[.I
n.4*d $idi iabr r*d.I,,\ nnjur slrololi

Filbo'. 3ds hs $'g hl4.ria'xudsodElnns.aplidsipn,s
Prtzrdr M'l'r 31h tubis *.ru pej*ar
P.rsh:
dibrar.
jm$n

m.mblr aj3r Mr.th. f.'(.fi d!4ai rori

Bihgn!.ikirumah'd€l'n!]dubgidah

pndithddchnsi'.dl tm4piporsil Mm hnl.h m'!lA$.^L.

ksls n*
pdp.mlkiubrm.r.0.rgwbg'!

roy @ torrent.jiwang.cc

rIL rsilinh,'rL'dir Nb'.6!i !ru ti njr Nrm$

{, rdnrp3hjriihtrr]fl! rqih

&h r. dir aru *pd |obr ht las

^r|r!myr siul )d!@qrrr .icre, Irds ,\lu

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

kmntr"trilffiM

\F'li\,

!fr",1

i1

roy @ torrent.jiwang.cc

ADAT BERCINIA MESTI ADA BERLAKLT
PERTELING(ATLAN DAN BOLEH BUAT
PERHUBT,'I'{G,{\ TERPLIIUS. ORANO SELAILT

CA(AP... BERCINIA JAN*CAN LAI['|-L{ILA. LACI

LAXIA. Lq.GI MA.CAM,Ifi CAI'I I$SALA.HNryA,
BIL4. TENGAH HoT I'LACAITI-IIACAI{ BOLDH
BERLAXU, ANTAR,I\'YA...

!. !! !fir dF, nrs s! nF !.I i'\rc!sr

slr rii,

s&ijrNfl rii $!r hxlrr;Dio!rnif r!

nLr hrit eF l.,jr!i I 1 ,q,{ h *B rpi rv|
"l|!'!{dPlbibq!ns)Jlnlj0[99hs*
sd itiiirt dlro bir n Fh

roy @ torrent.jiwang.cc

KALAU BINI IIEI{OAiIU( DAN

Jangan lepis alau €lak . apa barang

isebaliknya cubalah sedaya sahbul dan

Lngkap, ahpun masanya koh.q nak

tunjukkan bakat r€'p€ndam Iu

(ALAIJ BII'II KORANG MEIIAI{GIS SAMBIL
MEMBEBEL PASAL SIKAP KORANG YANG
_______.uE!lAarIl4J_!AI]!.tA-

Tadk nafas epas .ladk nafas epas u ang
apai lagr Kehudan hua ketawa. buktkad

yanq korang becedia udluk menbtralnya

KALAU BI'II KORANG MENGEUAS KAII{ IJ
BAJIJNYA BIigUH OALAM BEG OAN I.IAK
0[CU...
Jangan dok myu{ayu. kawan tu dah nekad
SEKIMNYA XORANG ADALAH SEORANG YAIIG
€mpu t ns.n ka halipanas jad loong l€ YAI$I BOIEH. BERANI iIENGAiIBIK RISIKO,
frana oau Yakni loroio anbik dan bubuh JIWA KACAU BERSEOIAOAN SEGATANYALAH
YAIIG iI EIIEIiIU HI TUNTUTAII IIENTAL DAI{
kain baiu daram beonya
FIZIKAL AOALAII DISARAIIKAN UNIU(
XALAU AIM KORANG MEMBEBEITAK IIENCUBA TIP KAT SII{I, SEIIOGA SELAIIAI

Karau ko.anq pekak tureh dikecuarikai ab
Janaai dok membalu kayubn d d Iu
cuba ah menjad kealf. koEng bul.h bual

buny muz k lalarapa

I(ALAU BINI KOMNG BERSIAP LAMA

_______ta!GAL

Jangan dok membebe dau membebeldan

hembebel. sebaliknya cubarah hidupkan

enJm kseeemr6inldr adnuaIekmainnilp. eiod66rmmiinnyiiapk *kiuuar-bl.h

kuat

.x

.!

.,.

Stdw

roy @ torrent.jiwang.cc

I

roy @ torrent.jiwang.cc

Dgs

PART 7

D Ult PboD i

KEfiIEAUNYA AZII

lr(i@ty ?

roy @ torrent.jiwang.cc

kt turd i0 iem mai *u j.?

'\.?

a

roy @ torrent.jiwang.cc

)'.,A

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

ruil "5o roy @ torrent.jiwang.cc

o lrerD

a

w

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

ATALLAI{...

te

ll

GEMPALLA TTT

roy @ torrent.jiwang.cc

roy @ torrent.jiwang.cc

ar,;n edenrl!s* ahhF

'lt''

roy @ torrent.jiwang.cc

---7IF\,

/\--o./ I

I P.sahaifu-l

{,Ji-'-lr,r

roy @ torrent.jiwang.cc

@ : .t'\i"\

dr.r-

i.1i

2=tz

roy @ torrent.jiwang.cc

l=:,/ I


Click to View FlipBook Version