The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azim.jie87, 2021-03-25 01:58:50

SEJ TING 5 BAB 3 (3.5)

SEJ TING 5 BAB 3 (3.5)

KEUNIKAN AMALAN
DEMOKRASI BERPARLIMEN

GABUNGAN UNSUR MEKANISME KUASA BUDI KERJASAMA
TRADISIONAL DAN SEMAK DAN BICARA RAJA POLITIK
IMBANG DALAM
MODEN DALAM PENTADBIRAN
PENTADBIRAN

GABUNGAN UNSUR TRADISIONAL &
MODEN DALAM PENTADBIRAN

Unsur Unsur Keunikan
Tradisional Moden Pemerintahan

di Malaysia

Kedudukan raja sebagai Demokrasi Berparlimen Kaedah yang paling baik
warisan sosiopolitik berdasarkan model bagi negara kita yang
masyarakat Melayu. Westminster England
mempunyai kepelbagaian
bangsa, agama & budaya.

LATIHAN KUMPULAN (BUKU TEKS P.56)

1. Apakah unsur tradisional yang
terdapat pada ketiga-tiga
gambar di atas?

2. Senaraikan perkara lain yang
mengandungi elemen unsur
tradisional dalam urusan rasmi.

3. Jelaskan kepentingan unsur
tradisional dalam pentadbiran.

4. Bagaimanakah unsur tradisional
dapat memupuk persefahaman
ke arah perpaduan?

MEKANISME SEMAK DAN IMBANG DALAM PENTADBIRAN

Mekanisma Semak & Imbang
dalam Pentadbiran

Sistem Raja Pengasingan
Berperlembagaan Kuasa

Pemerintahan beraja Kuasa pengimbang Mekanisme semak dan imbang juga berlaku
berperanan bagi yang ada pada raja melalui pengasingan kuasa, iaitu badan
mengimbangi mampu meredakan perundangan, eksekutif dan kehakiman.
pemerintahan konflik yang berlaku
demokrasi kerana raja dalam demokrasi Badan perundangan diberi peranan menggubal
berkecuali dalam hal seperti pertikaian parti undang-undang yang akan dilaksanakan oleh
politik ekonomi dan politik yang pelbagai badan eksekutif.
dasar negara. ideologi dan
perselisihan antara Sekiranya timbul konflik dan kekeliruan,
kaum. penyelesaian dibuat melalui badan kehakiman.

KUASA BUDI BICARA RAJA

Kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda
tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu.

Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa
budi bicara

Yang di-Pertuan Raja & Yang di-Pertua
Agong Negeri

Melantik Ketua Tidak Melantik Ketua Tidak
Kerajaan Persekutuan memperkenankan Kerajaan Negeri = memperkenanka

= Perdana Menteri permintaan Menteri Besar & n pembubaran
pembubaran Ketua Menteri DUN

Parlimen

KERJASAMA POLITIK

= Sejak pilihan raya Gabungan ini kemudiannya
pada tahun 1955, dikenali sebagai Barisan
Perkongsian kuasa antara kaum gabungan parti Nasional.
berasaskan kaum
dibentuk atas nama Parti ini memenangi 13 kali
Parti Perikatan. pilihan raya umum untuk
membentuk Kerajaan
Persekutuan.

Prinsip Tolak ansur Permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu
gabungan membolehkan parti politik

membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa
dalam pemerintahan di negara kita.

Pengorbanan Perundingan Pada Pilihan Raya Umum ke- Pada bulan Februari 2020,
14 2018, kerjasama politik Perikatan Nasional
telah membolehkan Pakatan menerajui negara kita
Harapan memenangi pilihan menggantikan Pakatan
raya untuk membentuk Harapan.
Kerajaan Persekutuan.

KESIMPULAN SUBTOPIK 3.5

 Kita perlu memahami demokrasi sebagai salah satu asas pemerintahan negara.
 Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai

tempatan dan warisan budaya bangsa.
 Demokrasi Berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara tersendiri yang

mengutamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat.
 Demokrasi Berparlimen pada asasnya memberikan hak sama rata kepada setiap

warganegara, dikawal dan diseimbangkan dengan kedaulatan Raja Berperlembagaan.

 Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan yang unik dengan ciri tersendiri.
Kombinasi Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen membentuk
pentadbiran yang sistematik dan unggul.

 Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen berjaya mewujudkan
kestabilan. Hal ini membawa kemajuan dalam pelbagai bidang sejak merdeka hingga hari
ini. Sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara, kita sewajamya menyedari
kepentingan taat setia kepada pemerintah demi kemakmuran bangsa dan negara.


Click to View FlipBook Version