The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azim.jie87, 2021-03-11 19:20:40

Bab 3.3 TING 5

Bab 3

BIL KANDUNGAN MUKA SURAT

1 LATAR BELAKANG PEMERINTAHAN BERAJA & 38 – 41
DEMOKRASI BERPARLIMEN 42 – 45
46 – 49
2 SEJARAH DAN KEDUDUKAN INSTITUSI MAJLIS 50 – 55
RAJA-RAJA 56 - 57

3 YANG DI-PERTUAN AGONG DAN RAJA DALAM
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

4 AMALAN DEMOKRASI DAN PENGASINGAN
KUASA

5 KEUNIKAN AMALAN DEMOKRASI
BERPARLIMEN DI NEGARA KITA

3.1 LATAR BELAKANG PEMERINTAHAN BERAJA DAN  Pemerintahan beraja adalah
DEMOKRASI BERPARLIMEN tradisi yang berakar umbi
Pemerintahan Beraja
Kesultanan Melayu Melaka  Menjadi teras kewujudan
Sebelum Perang Dunia Kedua kerajaan Melayu

Semasa Pendudukan Jepun  Raja memerintah dengan kuasa
penuh dan berdaulat
Selepas Perang Dunia Kedua
 Cabaran terhadap sistem beraja
Raja Berperlembagaan & Demokrasi berlaku selepas pentadbiran
Berparlimen Selepas Merdeka dikuasai British dan Jepun

 Tapi pemerintahan beraja
TIDAK terhapus

 Pemerintahan beraja
berkembang sejajar peredaran
masa

 Kini diiktiraf sebagai Raja
Berperlembagaan

 Seiring konsep Demokrasi
Berparlimen

PEMERINTAHAN BERAJA KESULTANAN MELAYU MELAKA

 KMM – Memperlihat  Pemerintahan berdasar  Pemerintahan beraja
pemerintahan beraja yang undang-undang diperkukuh dengan
berwibawa  Hukum Kanun konsep Islam
Melaka
 Raja – pemerintah  Undang-undang Laut  Raja sebagai ketua
berkuasa mutlak Melaka agama Islam

 Raja memiliki kuasa  Bukti kehidupan  Pemerintahan KMM
pemerintahan bernegara & Ciri sistem mempengaruhi tradisi &
 Kuasa pentadbiran berperlembagaan zaman adat istiadat Kesultanan
 Kuasa perundangan Kesultanan Melayu Melayu yang muncul
 kehakiman Melaka

PERANAN SULTAN SECARA TRADISI Kesultanan Melayu merujuk kerajaan yang
 SUMBER UNDANG-UNDANG
 KETUA KERAJAAN mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu
 KETUA AGAMA Melaka sama ada dari segi keturunan mahupun
 T/JAWAB MEMPERTAHAN ADAT pemah menjadi naungan atau jajahan takluk
 T/JAWAB MEMPERTAHAN STRUKTUR kesultanan ini.

MASYARAKAT DALAM KERAJAAN MELAYU

LEGASI KESULTANAN MELAYU SELEPAS KESULTANAN MELAYU MELAKA

Legasi Kesultanan Kesultanan Kesultanan
Kesultanan Terengganu Kelantan, Kedah
N.Sembilan
Melayu dan dan Perlis merupakan
Melaka Selangor diasaskan kerajaan
diteruskan merupakan awal yang
secara setelah
langsung kesimbungan berakhirnya diasaskan di
Kesultanan negara kita.
oleh daripada Kesultanan
Kesultanan Kesultanan Melayu ini mengakui
Johor Riau, Johor Riau Melaka pertuanan
Pahang dan Kesultanan

Perak Melayu
Melaka

SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

 Pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di
negeri Melayu

 British hanya berupaya untuk memperkenalkan :
1. Sistem Residen di NNMB 2. Sistem Penasihat di NNMTB
 Raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan
yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan drpd Raja-raja Melayu

PENTADBIRAN NNMB PENTADBIRAN NNMB

 British ambil alih pentadbiran pada  Kedudukan raja yang memerintah lebih kukuh
peringkat pembesar negeri  British menempatkan Penasihat British, tapi pentadbiran negeri

 Raja-raja Melayu kekal sebagai tetap dilaksana oleh pembesar yg dilantik Raja
pemerintah berdaulat  Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895

 Tapi Raja perlu menerima nasihat dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911
drpada pegawai British iaitu menyerlahkan ciri pemerintahan beraja di negeri itu
Residen  Kepentingan Penggubalan undang-undang adalah untuk
i - menghalang perluasan pengaruh British
ii – mengekalkan kedaulatan negeri

KESIMPULAN

Kebijaksanaan diplomasi Raja-raja
Melayu membolehkan
pemerintahan beraja
dipertahankan.

Raja sebagai ketua negeri yang
mengesahkan undang-undang
membuktikan kedaulatan raja
dalam struktur pentadbiran negeri
Melayu.

Perjanjian antara Raja-raja Melayu
dengan British sebelum Perang
Dunia Kedua tidak memindahkan
kedaulatan negeri Melayu kepada
British.

Negeri Melayu hanya menjadi
negeri naungan British.

SEMASA PENDUDUKAN JEPUN

1 Raja-raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal
ehwal agama Islam

2 Raja-raja Melayu diiktiraf memperoleh
pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua

Pengiktirafan diisytiharkan semasa persidangan

3 Raja-raja Melayu di Tanah Melayu dan Sumatera
dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura

pada Januari 1943

Kedudukan Raja-raja Melayu di negeri masing-

4 masing diletakkan di bawah pengawasan

Gabenor Jepun di Tanah Melayu

SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA

MALAYAN UNION PTM 1948 UNDANG-UNDANG TUBUH

 Raja-raja Melayu kehilangan  Kedaulatan Raja-raja  Undang-Undang
kuasa sebagai pemerintah Melayu yang diwarisi Tubuh digubal oleh
negeri. daripada Kesultanan Raja-raja Melayu bagi
Melayu Melaka negeri masing-masing.
 Kuasa pemerintahan diambil dikembalikan seperti
oleh Raja England. sebelum Perang Dunia  Diguna pakai sehingga
Kedua hari ini
 British memerintah Malayan
Union secara langsung  Ini dibuat melalui  Mengangkat Raja-raja
melalui Gabenor yg dilantik Perjanjian Melayu sebagai Raja
British. Persekutuan Tanah Berperlembagaan.
Melayu 1948
 Kesepakatan Raja-raja Melayu
+ sokongan orang Melayu
menyebabkan British
menggantikan Malayan
Union dengan Persekutuan
Tanah Melayu 1948.

SELEPAS MERDEKA : RAJA BERPERLEMBAGAAN
& DEMOKRASI BERPARLIMEN

 Kemerdekaan Tanah Melayu (1957) diperoleh melalui perundingan dan persetujuan Raja-raja
Melayu

 Pemerintahan beraja diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan
 Beberapa pindaan dibuat untuk disesuaikan dengan konsep Demokrasi.

RAJA BERPERLEMBAGAAN DEMOKRASI BERPARLIMEN

 Jawatan Yang di-Pertuan Agong  Mengiktiraf Raja sebagai pemerintah
diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara tertinggi negara

 Kedudukan, kuasa dan tugas YDA  Rakyat diberi hak memilih wakil rakyat
termaktub dalam Perlembagaan  Rakyat berkuasa memilih wakil melalui
Persekutuan
pilihanraya untuk membentuk kerajaan.
 Mengiktiraf Raja sebagai pemerintah  Rakyat berpeluang terlibat dalam sistem
tertinggi negara
pemerintahan negara

KESIMPULAN (3.1)

 Pemerintahan beraja merupakan kesinambungan sejarah
dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari
ini.

 Pemerintahan beraja menjadi punca dan identiti
kedaulatan negara.

 Pembinaan negara bangsa menuju Raja Berperlembagaan
dan Demokrasi Berparlimen merupakan proses yang
bersandarkan muafakat.

 Sistem tersebut mesti dipertahankan sebagai tonggak
kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran
negara.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Construction 5
Next Book
raz_ld32_littleloon_clr