The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019 buku program mesyuarat muafakat (one) ONLINE pdf

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fatin Aziz, 2019-04-26 00:36:18

2019 buku program mesyuarat muafakat (one) ONLINE pdf

2019 buku program mesyuarat muafakat (one) ONLINE pdf

24

TENTATIF PEMBANGUNAN BAKAT

8.00 am Pendaftaran Ibu Bapa Dan Guru 32 Merendahkan harga Harga barangan di koperasi MRSM Tun Mus-
8.30 am Taklimat MARAEps barang keperluan di tapha adalah mengikut harga pasaran dan
9.30 am Perkongsian MUAFAKAT bersama ibu bapa Koperasi. tertakluk dengan harga kos sesuatu ba-
10.00 am Rehat rangan. Anggaran harga barang tersebut juga
10.20 am Ketibaan Ahli Pengurusan MRSM TMT adalah 30 peratus keuntungan
10.25 am dan Jawatankuasa Badan MUAFAKAT MRSM TMT tertakluk kepada Akta Koperasi. Justeru un-
10.30 am Ketibaan Perasmi tuk menurunkan harga barang adalah sukar
Nyanyian Lagu Negaraku dilaksanakan.
11.00 am Nyanyian Lagu Sabah Tanah Airku
Bacaan Doa 33 Mengurangkan aktiviti lasak Unit Pembangunan Bakat sentiasa cakna
12.00 pm Ucapan Yang Dipertua Badan Muafakat pada musim panas. berkaitan dengan isu ini dan memastikan
Ucapan Pengetua pelajar tidak terdedah dengan cuaca panas.
Ucapan Perasmian Oleh Pelajar diwajibkan membawa air untuk setiap
En. Abdul Salip Ejal program oleh guru penasihat masing-masing.
Ketua Bahagian Warisan P190 Tawau Sabah
34 Memperbanyak aktiviti ber- Aktiviti gotong-royong asrama bersama ibu
Mesyuarat Agung bermula sama ibu bapa, bapa anjuran Unit Pembangunan Pelajar
Pembubaran & pelantikan AJK Badan MUAFAKAT contohnya mengadakan dilaksanakan sebanyak dua kali setahun.
2019/2021 Hari Sukan bersama ibu Badan MUAFAKAT akan berusaha
Bersurai bapa. menubuhkan jawatankuasa khas untuk men-
gadakan program bersama ibu bapa.

MUAFAKAT

35 Pemilihan AJK Pembubaran dan pelantikan AJK
MUAFAKAT 2019/2021 MUAFAKAT diadakan semasa Mesyuarat
hendaklah dibuat secara Agung Tahunan yang diadakan dua tahun
terbuka melalui suara ibu sekali.
bapa.

2 23

26 Menambah baik Perolehan kerusi telah dibuat dan ditempatkan di
kemudahan pelajar di blok akademik pada 27 Jun 2018. Meja pelajar
blok akademik. dalam proses pelupusan untuk mendapatkan AGENDA
perolehan meja yang baharu. Kipas dan lampu
telah dibuat penyelenggaraan dan penggantian 1. Ucapan Yang Dipertua MUAFAKAT
terhadap aduan yang diterima. Penyelenggaraan 2. Pembentangan dan pengesahan minit Mesyuarat Agung
kipas dan lampu sentiasa dibuat pada setiap
minggu dan jika didapati rosak akan dibuat peng- kali ke-9 2018
gantian. 3. Perkara Berbangkit
4. Laporan Setiausaha
27 Program IGCSE se- Perkara ini melibatkan dasar diperingkat MARA. 5. Laporan Kewangan
bagai pilihan supaya Hanya pihak ibu pejabat yang boleh menentukan 6. Pembubaran AJK MUAFAKAT sesi 2017/2019
lebih fokus untuk perkara ini. 7. Perlantikan AJK MUAFAKAT sesi 2019/2021
SPM. 8. Hal-hal lain
9. Ucapan Penangguhan
28 Memanjangkan waktu Bermula 14 April 2019, pelajar Tingkatan 5 mula
prep. prep jam 7.00 malam, iaitu awal sejam daripada 3
pelajar lain. Jumlah masa kelas persediaan malam
ialah 2.5 jam. Bagi pelajar tingkatan lain, kajian
secara mendalam sedang diambil tindakan.

29 Meningkatkan Kelemahan telah dikenalpasti dan
prestasi akademik penambahbaikan telah dimulakan awal. Sejak Jan-
dari kedudukan yang uari 2019, program kecemerlangan akademik telah
paling tercorot kepa- bermula. Antaranya ialah perjumpaan akademik
da yang lebih baik. bersama ibu bapa, pelaksanaa head count , Kem
TAGO untuk fokus kepada soalan-soalan format
SPM, Sunrise talk untuk memberi motivasi, dan
beberapa kem lagi yang disusun di awal Semester
dua. Kerjasama daripada ibu bapa juga diperlukan
untuk memantau anak semasa bercuti di rumah.

30 Membenarkan Dibenarkan dengan syarat, tarikh-tarikhnya
pelajar yang bakal dipadankan dengan tarikh pulang bermalam (2 kali
menduduki PT3 & sebulan).
SPMmengikuti tuisy-
en di luar
waktu persekolahan,
contohya pada
hujung minggu.

31 Mengurangkan aktiviti Kemenjadian seorang pelajar memerlukan pelajar
luar sebaliknya tersebut dibangunkan tiga domain utama iaitu
memperbanyak domain kecemerlangan akademik, domain
aktiviti pembelajaran pembangunan pelajar (sahsiah) dan
untuk mendapatkan pembangunan bakat. Sebagai sebuah institusi
keputusan akademik pendidikan, keseimbangan in penting. Namun
yang lebih begitu, aktiviti pembelajaran sememangnya
cemerlang. agenda utama.

22

20 Memberi kelonggaran Perkara ini hanya dikuatkuasakan kepada semua
(daripada denda & demerit) pelajar lama sahaja. Bagi pelajar baharu
kepada pelajar dari aspek mendaftar pada tahun 2019, pihak maktab telah
pemakaian terutamanya bagi menetapkan kelonggaran dari segi pemakaian
JAWATANKUASA PELAKSANA yang tinggal jauh. sehingga cuti semester satu berakhir iaitu pada
9hb Jun 2019.

21 Mewujudkan semula sehari Perkara ini akan diteliti lebih lanjut oleh pihak
satu muka surat bacaan ayat Pusat Islam MRSM Tun Mustapha Tawau
Al-Quran.

Penasihat : En. Mohd Nizar Bin Idris (Pengetua) KECEMERLANGAN AKADEMIK
Pengerusi : Pn. Mardawiyah Bt Hj Yudin (YDP)
Naib Pengerusi : En. Hannas bin Hakmad (NYDP) 22 Menjemput guru-guru pakar MRSM mempunyai jadual dan program yang
Setiausaha : En. Ismail bin Badri (TPPP) dari sekolah luar untuk mem- sudah tersedia dan tersusun. Jemputan guru-
Bendahari : Cik Diana Theresa Otigil (TPKA) berikan kelas tambahan
: Pn. Nurbawida binti Hj. Tibe kepada pelajar. guru pakar dari sekolah luar iaitu sekitar Sabah
: En. Mohd Saipuddin bin Arshat dan Semenanjung dilaksanakan mengikut keper-

luan dan peruntukan kewangan maktab sedia

ada dalam bentuk seminar dan bengkel (Antara 1

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA: -3 hari sahaja).
AJK JEMPUTAN/ DOKUMENTASI : CIK FAZREENA BINTI RANDERAN
Kelas tambahan dikendalikan oleh guru kami

sendiri dan tiada bayaran dikenakan.

AJK PENGACARAAN & : EN. ZUMADI BIN ANDI MAKKARASENG 23 Buku teks KSSM lambat MRSM di bawah MARA, berada di bawah Ke-
FOTOGRAFI diterima. menterian Pembangunan Luar Bandar. Oleh
yang demikian peruntukan buku teks MRSM tidak
AJK MONTAJ : EN. AIZAT ZULHILMI BIN YUSUP termasuk di bawah Kementerian Pendidikan Ma-
laysia (KPM). Pihak MARA perlu mendapat pe-
AJK PERSIAPAN TEMPAT & : EN. AFANDI BIN ABDULLAH runtukan daripada Kementerian Kewangan ter-
KEBERSIHAN lebih dahulu sebelum dapat membuat perolehan.
Pihak Bahagian Pendidikan Menengah MARA
AJK SIJIL / PENCATAT MINIT : PN. RUHAINAH BINTI RADIN baru menerima peruntukan pada bulan Januari
2019. Proses perolehan mestilah melalui
AJK BUKU PROGRAM & BANNER : CIK FATIN NADIAH BINTI ABD AZIZ prosedur yang telah ditetapkan oleh Bahagian
Kewangan dan perlukan masa. Dalam masa
AJK SIAR RAYA : EN. MOHD NORHAFEEZ BIN JUSOH yang sama terdapat kerumitan dalam mendapat-
kan bekalan buku teks daripada pembekal. Sta-
AJK PENDAFTARAN/PERALATAN : EN. AMINUL KAMIL AKMAL BIN LAHAM tus terkini, pihak MRSM TMT telah menerima 11
daripada 15 subjek buku teks pada 21 April 2019
AJK MAKANAN : PN. NURRAJATULASWA BINTI HJ YAPPA dan dalam proses agihan. Pihak MARA amat
menitikberatkan buku teks dan sentiasa berusaha
AJK HELPERS : EN. MOHD SAIPUDDIN BIN ARSHAT agar pelajar mendapat buku
secepat mungkin.

24 Mengurangkan prep. Waktu prep yang diadakan adalah selaras ada
25 Masa untuk kelas petang seluruh MRSM. Namun demikian, jika
penambahan atau pengurangan adalah
dipendekkan. bergantung kepada keperluan semasa dan
kelulusan pihak pengurusan.

Keperluan aktiviti akademik disusun adalah
mengikut keperluan dan dilaksanakan di semua
MRSM yang menjalankan program dwi-sijil.

4 21

9 Membina lebih banyak tempat teduh Perkara ini dalam perancangan pihak AHLI JAWATANKUASA SESI 2019/2021
untuk pelajar belajar dengan selesa. maktab namun bergantung kepada
peruntukan kewangan semasa.
10 Menyediakan televisyen untuk memu- Pihak pengurusan akan meneliti
dahkan pelajar mengetahui isu-isu se- cadangan ini untuk di ambil tindakan.
masa.
Perkara ini akan di ambil perhatian dan
11 Elak mengadakan program pada hari di buat penelitian dalam merancang
Jumaat untuk memberikan ruang kepa- aktiviti pelajar pada masa akan datang.
da pelajar untuk berehat.

12 Penubuhan Whatsapp Group untuk ibu Bagi memastikan aliran maklumat dapat
bapa & guru. Wujud group Homeroom diurus dengan berkesan, pihak maktab
yang tidak memberikan respon apabila akan menyalurkan maklumat kepada
ibu bapa mengemukakan soalan. pihak Muafakat untuk dipanjangkan
kepada ibu bapa di samping melalui
grup homeroom dan sebaliknya. En. Mohd Nizar Bin Idris Pengetua (Penasihat)
Pewujudan group whatsapp sedia ada En. Ismail Bin Badri TPPP
sudah memadai. Cik Diana Theresa Otigil TPKA
Pn Mardawiyah Binti Hj Yudin Yang Dipertua
13 Mengurangkan waktu riadah. Masa yang diperuntukkan untuk waktu En. Hannas Bin Hakmad Naib Yang Dipertua
riadah adalah sama untuk semua Pn. Nurbawidah Binti Hj. Tibe Setiausaha (Ibubapa)
MRSM bagi memberi ruang kepada Cik Fazreena Binti Randeran Timb. Setiausaha (Guru)
pelajar memenuhi keperluan pembelaja- En. Mohd Saipuddin Bin Arshat Bendahari (Guru)
ran yang seimbang dari segi intelek, En. Selatan Palamari AJK Ibubapa
emosi dan jasmani. En. Suhaimi Atal AJK Ibubapa
Pn. Hjh Fairus Binti Marsus AJK Ibubapa
14 Membuat kutipan ikhlas tanpa menetap- Setiap sumbangan atau kutipan ikhlas Pn. Suzana Binti Ali Hassan AJK Ibubapa
kan nilai sumbangan bagi membina in- adalah inisiatif pihak badan Muafakat Pn. Hjh Noraidah Binti Kassim AJK Ibubapa
frastruktur untuk kegunaan pelajar. dalam membantu pihak maktab En. Afandi Bin Abdullah AJK Guru
menyediakan infrastruktur tambahan En. Zumadi Bin Andi Makkaraseng AJK Guru
bagi kemudahan pelajar. Penyediaan En. Aizat Zulhilmi Bin Yusup AJK Guru
infrastruktur wajib kepada pelajar Cik Fatin Nadiah Binti Abd Aziz AJK Guru
diuruskan oleh pihak maktab melalui
peruntukan kewangan MARA.

15 Disiplin dan etika pemakaian perlu diper- Pihak maktab sentiasa memastikan
ketat. pematuhan disiplin dan etika pemakaian
dipatuhi melalui Jawatankuasa
Penguatkuasaan Peraturan Maktab.
Pemeriksaan secara berjadual dan
berkala sentiasa dilaksanakan oleh
jawatankuasa ini.

16 Menyediakan CCTV untuk mengelakkan Cadangan ini amat baik dan akan diteliti
kes kecurian. secara mendalam kerana memerlukan
kos yang tinggi.

17 Menurap jalan utama di kawasan mak- Pihak maktab sentiasa mengemukakan
tab. permohonan perbelanjaan untuk perkara
ini, namun masih tidak berjaya
mendapat peruntukan kewangan.

18 Memasang jaring di tingkap bilik agar Cadangan ini akan diteliti dan
burung tidak masuk sekaligus mengotor- diperhalusi dengan lebih lanjut kerana
kan persekitaran bilik. memerlukan kos tertentu.

19 Terlalu banyak yuran yang perlu dibayar Berkuatkuasa tahun 2019, pihak 5
Bahagian Pendidikan Menengah MARA
telah menetapkan yuran minima yang

20 standard dan rendah.

MAKLUM BALAS USUL

Bi Usul/ Cadangan Maklum Balas
l

AHLI JAWATANKUASA MENGIKUT BIRO-BIRO PEMBANGUNAN PELAJAR
SESI 2017/2019
1 Membenarkan pelajar Kebenaran untuk membawa telefon pintar dalam
membawa telefon pintar. kalangan pelajar perlu diperhalusi dengan bijak
kerana risiko tinggi seperti kecurian, punca masa-
lah disiplin, dan lain-lain lagi.

2 Penubuhan Whatsapp Buat ketika ini Whatsapp group telah di buat oleh
Group mengikut daerah pihak AJK Badan Muafakat berdasarkan tingkatan
untuk memudahkan ibu manakala pihak maktab adalah berdasarkan hom-
bapa menjemput anak eroom masing-masing. Cadangan ini boleh di
NO KETUA BIRO BIRO semasa cuti angkat ke perhatian pihak AJK Badan Muafakat.

1 BIRO PENDIDIKAN DAN Ketua: Pn. Hjh Noraidah binti Kassim persekolahan. Guru
DAKWAH Setiausaha: En. Aizat Zulhilmi bin Homeroom sebagai ad-
Yusup min.

2 BIRO EKONOMI DAN KEBA- Ketua: En. Selatan Palamari 3 Memperbanyak mesin Pihak maktab buat masa ini tidak dapat menam-
Coway di kawasan bah mesin coway atas kekangan kewangan.
JIKAN Setiausaha: En. Afandi bin Abdullah asrama dan blok akade-
mik.
3 BIRO PEMBANGUNAN DAN Ketua: Pn. Mardawiyah binti Hj Yudin
INFRASTRUKTUR Setiausaha: En. Mohd Saipudin bin 4 Membenarkan pelajar Pelajar tidak dapat dibenarkan untuk masuk ke
masuk ke asrama pada asrama kerana pada masa ini waktu rehat adalah
Arshat hari Selasa. singkat untuk solat dan makan tengahari sebelum

4 BIRO SUKAN DAN Ketua: En. Suhaimi Atal mengikuti kelas formal pada pukul 2.00 petang.
REKREASI Setiausaha: En. Zumadi bin Andi Namun pihak maktab akan meneliti cadangan ini
lebih lanjut.
Makkaraseng
5 Membenarkan pelajar Pulang bermalam adalah tidak wajib kepada
yang tinggal jauh untuk semua pelajar untuk balik. Pihak ibu bapa di minta
5 BIRO PENERBITAN DAN Ketua: Pn. Suzana binti Ali Hassan pulang bermalam sehari membuat perancangan lebih awal. Pertimbangan
MULTIMEDIA Setiausaha: Cik Fatin Nadiah Abd Aziz lebih awal atas sebab pelepasan balik awal pada hari Jumaat hanya

tiket penerbangan yang diberikan untuk cuti semester sahaja.
lebih murah.

6 Mengadakan kempen Langkah-langkah pencegahan masalah kecurian
untuk mengurangkan sentiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa
kes kecurian. dan cadangan pelaksanaan kempen bagi tujuan
ini akan di ambil perhatian lanjut oleh pihak pen-
gurusan.

7 Membaik pulih kemu- Kemudahan di asrama sentiasa di tambah baik
dahan asrama seperti dari semasa ke semasa bergantung kepada pe-
cermin, kipas, langsir, runtukan kewangan semasa.
soket dan katil supaya
keselamatan pelajar
lebih terjamin.

8 Pelajar yang sakit perlu Hal ini sentiasa di ambil perhatian oleh pihak pen-
ditemani rakan untuk gurusan maktab dan hanya pelajar yang sakit
membantu menjaga dan kritikal sahaja ditemani oleh rakan seperti demam
mengawasi mereka. teruk.

6 19

MINIT MESYUARAT AGUNG BADAN MUAFAKAT
CAWANGAN MRSM TAWAU KALI KE-SEMBILAN 2018

Tarikh : 22 April 2018
Masa : 8.00 pagi
Tempat : Dewan Sri ixora, MRSM Tun Mustapha
Kehadiran : Seperti lampiran
Agenda : 1.0 Ucapan Yang Di Pertua (YDP)

2.0 Pembentangan Laporan Mesyuarat 2017/2018
Menerima Laporan Setiausaha Badan MUAFAKAT
sesi 2017-2018
Menerima Laporan Kewangan Badan MUAFAKAT
sesi 2017 -2018

3.0 Pembentangan dan Pembahasan usul
4.0 Hal-hal lain
5.0 Penutup dan Ucapan Penangguhan oleh YDP

1.0 Ucapan Yang Dipertua (YDP)
1.1 Kehadiran ibu bapa adalah seramai 43 orang dan cukup korum
untuk mengadakan mesyuarat.
1.2 Banyak penambahbaikan yang telah dilaksanakan di maktab untuk
memastikan kecemerlangan pelajar berterusan.

2.0 Pembentangan Laporan Mesyuarat 2017/2019
2.1 YDP meminta hadirin untuk menyemak minit mesyuarat lepas
untuk pengesahan minit. Pn. Nor Lailah binti Hj. Yudin
mencadangkan minit mesyuarat disahkan dan disokong oleh
Pn. Zubaida binti Chamangai.
2.2 Pembentangan laporan aktiviti 2017 oleh Setiausaha, Pn.Nurbawidah
binti Hj. Tibe. Pn. Nor Lailah binti Hj. Yudin mencadangkan laporan
aktiviti disahkan dan disokong oleh En Syed Anuar bin Syed Othman.
2.3 Pembentangan laporan penyata kewangan oleh Pn. Nurbawidah
binti Hj. Tibe bagi pihak Bendahari 2017. Pn. Suparmi Ponidi Dasipan
mencadangkan laporan kewangan disahkan dan disokong oleh
En. Mohd Hashim bin Lahiban.

18 7

3.0 Pembentangan dan Pembahasan Usul 17
3.1 En. Mohd Irfan bin Palaloi bertanya mengenai Usul no. 9, meminta
kepastian tentang tindakan pihak maktab terhadap pelajar yang
melakukan kesalahan kecurian.
3.1.1 TPPP menjelaskan bahawa pelajar yang melakukan kesalahan
akan dibicarakan dalam persidangan JK Disiplin Maktab.
3.1.2 YDP mencadangkan agar pelajar yang melakukan kesalahan
didenda melakukan perkara kebajikan dan amal ibadah.
3.1.3 TPPP memaklumkan bahawa pelajar yang dikenakan tahanan
maktab akan melaksanakan kerja amal di dalam maktab.
3.2 En. Saiful Nizam bin Saip menyentuh Usul no. 36, bertanyakan
tindakan maktab sekiranya pelajar membawa barang larangan ke
dalam maktab.
3.2.1 TPPP menjelaskan tindakan disiplin akan diambil dan mengikuti
prosedur yang ditetapkan seperti dalam 3.1.1.
3.3 En. Lakarani bin Lamadiangi bertanya mengenai peranan kaunselor
terhadap pelajar yang melakukan kesalahan berulang.
3.3.1 TPPP menjelaskan bahawa pelajar yang melakukan kesalahan
berulang akan menghadiri sesi bersama kaunselor mengikut masa
yang ditetapkan.
3.4 En. Mohd Irfan bin Palaloi bertanyakan mengenai Usul no. 13, iaitu
memberi kebenaran kepada waris untuk melawat bilik anak sebulan
sekali bagi memudahkan ibu bapa menguruskan keperluan anak-anak.
En. Mohd. Irfan bin Palaloi meminta penjelasan dan maklum balas
maktab berhubung perkara ini.
3.4.1 TPPP menyatakan Usul no. 13 ini memerlukan perbincangan dan
kajian semula mengenai kaedah-kaedah pelaksanaannya.
3.5 Pn Syamzuli binti Mamai memohon penjelasan mengenai Usul no. 23,
memohon maktab membuat kelas tambahan yang dikendalikan oleh
guru subjek.
3.5.1 TPKA menjelaskan bahawa jadual kelas tambahan akan dijalan
kan pada hari Jumaat & Sabtu melalui program PGG dan beberapa
program telah dirancang untuk memastikan kecemerlangan para
pelajar.

8

4.0 Hal - hal Lain
4.1 Pn. Syamzuli binti Mamai menyatakan bahawa senarai kehadiran
ibu bapa perlu disertakan dalam buku program dan pihak maktab harus
mengambil tindakan supaya ibu bapa turut serta dalam setiap
mesyuarat Agung.
4.2 En. Saiful Nizam bin Saip bertanya tentang aspek akademik pelajar,
cara pembelajaran seperti pembentangan dan lain-lain dalam sesi
pembelajaran.
4.2.1 TPKA menerangkan bahawa setiap guru akan dicerap
Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan perlu menghadiri
kursus untuk meningkatkan kualiti pengajaran di dalam kelas.
4.3 Pn. Fairus binti Marsus mengingatkan ibu bapa agar sentiasa
komited melibatkan diri dalam mesyuarat dan aktiviti yang dianjurkan
oleh maktab atau Badan MUAFAKAT.

5.0 Ucapan Penangguhan YDP
5.1 Pn. Mardawiyah binti Hj. Yudin memohon kerjasama daripada
semua pihak agar saling bantu membantu untuk memajukan
Badan MUAFAKAT. Beliau berterima kasih kepada semua yang
hadir dan berjanji akan menjalankan tanggungjawab atas amanah
yang diberi.
5.2 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.15 tengah hari.

Disediakan Oleh, Disahkan oleh,

NURBAWIDA BINTI HJ TIBE MARDAWIYAH BINTI HJ YUDIN
Setiausaha Yang Dipertua
Badan MUAFAKAT Cawangan Badan MUAFAKAT Cawangan
MRSM Tun Mustapha sesi 2017/2019 MRSM Tun Mustapha sesi 2017/2019

16 9

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA

1. Sulha binti Muhammad Tahir 28. Mohd Nasri
2. Jamal bin Abd Sani 29. Rosinah Salleh
3. Rahman bin Aminuddin 30. Awang Hassanal
4. Ranie binti Rumalla 31. Mohd Faizal Jamaluddin
5. Mardawiyah binti Hj Yudin 32. Saiful Nizam bin Saip
6. Diana binti Baco 33. Junaid bin Lagu
7. Kamsia Suding 34. Nor Lailah binti Hj Yudin
8. Patmah binti Awang 35. Lakarani Lamadiangi
9. Wan Abd Rahim bin Karim 36. Minah binti Latu
10.Suparmi Ponidi Dasipan 37. Nurbawida binti Hj Tibe
11. Mohd. Adhar bin Tambulung 38. Fairus binti Hj Marsus
12. Suriani Lauma 39. Maata binti Kongi
13. Masturi Chuding 40. Sri Murni binti Umar
14. Hjh Siti Aidah binti Pillak 41. Suhaimi Atal
15. Yulianti binti Muddin 42. Mohd Irfan Palaloi
16. Haniyang binti Suntik 43. Shamzuli binti Mamai
17. Dahariah
18. Suharmi binti Pawanei
19. Danny binti Madsali
20. Razali bin Pailee
21. Hannas bin Hakmad
22. Abu Bakar bin Elvis
23. Syed Anuar Syed Othman
24. Ng Kui Choi
25. Nasurun bin Ambong
26. Rosmah Sebe
27. Mohd Hashim Lahiban

10 15

B2– Sukan dan Rekreasi LAPORAN SETIAUSAHA
AJK IbuBapa : En. Suhaimi Bin Atal
AJK Guru : En. Zumadi Bin Andi Makkaraseng BIL TARIKH/ MA- AKTIVITI TEMPAT
SA JANUARI
14 Bilik Mesyuarat
1 29.01.2018 Mesyuarat Jawatankuasa Bil. Raflessia
8.15 mlm 1/2018
FEBRUARI Dewan Sri Ixora

2 05.02.2018 Opening Ceremony & Welcoming Dewan Sri Ixora
10.00 pagi Speech (Majlis Haluan Mesra
MUAFAKAT Bersama Ibu Bapa/ Dewan Sri Ixora
Penjaga Ting 1 & 4)
Bilik Mesyuarat
3 12.02.2018 Majlis Anugerah Pengetua Raflessia
2.00 ptg
MAC UNIKL MIAT
Bilik Mesyuarat
4 29.03.2018 Hari Anugerah MRSM TMT 2018
8.00 pagi Rafflesia
APRIL Dewan Sri Ixora

5 04.04.2018 Sesi Perkongsian Keputusan SPM Heritage Hotel
8.15 mlm 2017 & Target SPM 2018 Dewan Sri Ixora/

6 15.04.2018 Himpunan SAYA ANAK MARA Dewan Selera
3.00 ptg Dewan Sri Ixora

7 17.04.2018 Mesyuarat Khas MUAFAKAT & Dewan Sri Ixora
8.15 mlm Penyampaian Sumbangan
Kewangan

8 22.04.2018 Mesyuarat Agung Tahunan Badan
8.00 pagi MUAFAKAT Kali Ke-9

MEI

9 13.05.2018 Perkongsian Sistem Pengisian
9.00 pagi Maklumat E-ROS Bersama Badan
MUAFAKAT Kebangsaan

10 25.05.2018 Iftar Perdana MRSM Tun Mustapha
4.00 ptg
JUN

11 30.06.2018 Majlis Inspirasi 2018
8.00 pagi
JULAI

12 23.07.2018 Majlis Anugerah Penghormatan
2.15 ptg Pengetua MRSM Sem 1

11

SEPTEMBER

13 02.09.2018 Hari Terbuka Asrama Bil. 1/2019 Asrama
7.30 pagi

14 03.09.2018 Unga Blok Akademik
8.00 pagi

15 14.09.2018 Malam Apresiasi Pelajar 2018 Dewan Sri Ixora
8.00 mlm

16 15.09.2018 Santai & Makan Malam Bersama Star Two Restaurant
8.00 mlm Pengetua & Pengurusan Mrsm
Tmt

17 20.09.2018 Majlis Penghayatan 10 Muharam Surau Al-Firdaus
6.00 ptg & Kenduri Arwah

18 23.09.2018 Hari Terbuka Asrama Bil. 2/2019 Asrama
7.30 pagi

19 29.09.2018 Majlis Solat Hajat & Hari Gradua- Surau Al-Firdaus &
6.30 pagi si 2018 Dewan Sri Ixora

OKTOBER

20 12.10.2018 Majlis Menjunjung Kasih 32 Ta- Dewan Sri Ixora
2.15 ptg hun Bersama Mara: Tn. Hj Has- &
san Bin Rosli
Hotel De Choice
21 14.10.2018 Src Appreciation Night Heritage Hotel
8.00 mlm
Lapangan Terbang
15.10.2018 Majlis Sent Off Tn. Hj Hassan Tawau
22 1.00 tgh hari Rosli Ke Lapangan Terbang

NOVEMBER

23 03.11.2018 Taklimat Jom Masuk Ke Mrsm Blok Akademik
8.00 pagi Dewan Selera

24 08.11.2018 Majlis Anugerah Asrama Ter- &
8.00 mlm bilang Mrsm Tmt Surau Al-Firdaus
& Dekat Di Hati Pelajar Ting. 3 &
5. Dewan Selera
&
25 17.11.2018 Majlis Solat Maghrib & Solat
6.00 ptg Hajat & Bacaan Surah Al-Mulk Surau Al-Firdaus
Serta Makan Malam Bersama Surau Al-Firdaus
Pelajar Ting. 5.
&
26 29.11.2018 Majlis Santai Bersama Ustaz Dewan Selera
6.00 mlm Abdul Rahman & Pelajar Ting. 5

DISEMBER

27 29.12.2018 Majlis Perpisahan TPPB Restoran Sri Titingan
8.00 mlm

12 13


Click to View FlipBook Version