The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pentaksiran S2 STPM 2021 Kali Pertama

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by selvaraninadarajah, 2021-09-11 02:21:44

Pengajian Am SP1

Pentaksiran S2 STPM 2021 Kali Pertama

Keywords: Skema Pemarkahan

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 /2021
PENGAJIAN AM 900/2

BAHAGIAN A

1. Salah satu petunjuk negara maju dan sejahtera ialah tingkat kesihatan tinggi. Nyatakan

tiga ciri petunjuk tersebut? [3]

Bil Idea

1 Kualiti kehidupan yang tinggi

2 Kesedaran masyarakat terhadap kepentingan kesihatan tinggi

3 Pembangunan prasarana kesihatan berkualiti disediakan

4 Angka kematian penduduk yang rendah

5 Angka jangka hayat penduduk yang tinggi

6 Angka kematian bayi yang rendah

Pilih mana-mana 3 isi

2. Nyatakan empat matlamat yang negara ingin capai melalui Rukun Negara. [4]

Bil Idea

1 Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat .

2 Memelihara satu cara hidup demokratik

3 Mencipta satu masyarakat yang adil

4 Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan kaum lain

5 Membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan
teknologi moden

Pilih mana-mana 4 isi

3. Jelaskan dua strategi untuk mencapai status negara maju. [4]
Bil Isi/Idea
Huraian

1 Menyediakan kemudahan - Hal ini dapat memberi keselesaan kepada
infrastruktur yang lengkap / kehidupan rakyat dan pelabur-pelabur asing
menyeluruh di Malaysia.

2 Meningkatkan kualiti tenaga kerja - Hal ini dapat membantu memajukan negara
dalam pelbagai bidang

- Dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan
negara

3 Memberi penekanan kepada sains - Bagi melahirkan modal insan yang
dan teknologi berkualiti tinggi, kreatif dan inovatif

- Berkemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi

4 Meningkatkan peranan sektor - Pihak kerajaan dan swasta hendaklah
swasta dan kerajaan berganding bahu dalam memajukan negara

Pilih mana-mana 2 isi

4. Huraikan dua isu yang dihadapi oleh Malaysia dalam mencapai Wawasan 2020. [4]

Bil Idea Huraian

1 Pembentukan sebuah Negara Pembentukan sebuah bangsa Malaysia menjadi
Bangsa Malaysia prasyarat kepada kemajuan negara kerana
rakyat yang bersatu padu dan bekerjasama
dapat memajukan negara.

2 Menjadikan Malaysia sebuah Negara telah berjaya mengubah corak ekonomi
negara perindustrian dan kehidupannya daripada pertanian kepada
perindustrian bagi mencapai status negara
maju.

3 Mewujudkan keadilan ekonomi dan Sebuah masyarakat yang adil dalam bidang

sosial ekonomi dan sosial perlu bagi melahirkan

sebuah negara yang maju dan bersatu.

4 Mempunyai moral dan etika yang Negara maju ala Malaysia seharusnya

tinggi berpegang kepada falsafah moral dan etika

yang tinggi berasaskan kepercayaan kepada

agama.

5 Pembangunan masyarakat Keluarga menjadi asas pembentukan
berdasarkan sistem kekeluargaan masyarakat dan masyarakat pula menjadi asas
pembinaan negara.

BAHAGIAN B

SOALAN 5
Jenis Graf: GRAF GARIS KOMPONEN

MALAYSIA: ALIRAN JUMLAH PENGGUNAAN ELEKTRIK OLEH PELBAGAI
SEKTOR BAGI TAHUN 2001 HINGGA TAHUN 2004

Sektor Jumlah penggunaan elektrik (GWj)

Industri 2001 2002 2003 2004
Perdagangan 4000
Isi rumah 2850 4850 6000 12000
Sektor-sektor lain 2245
Jumlah 413 4005 5020 6000
9508
3855 4328 5123

732 680 680

13442 16028 23803

(Dipetik dan diubahsuaikan

daripada Utusan Malaysia,
2004

MALAYSIA: ALIRAN JUMLAH PENGGUNAAN ELEKTRIK OLEH PELBAGAI

Aliran jumlah penggunaan elektrik SEKTOR BAGI
TAHUN 2001 HINGGA TAHUN 2004

25000

20000

15000

10000

5000

0 2002 2003 2004 Tahu
2001
Skala: 1cm = 2500 Gwj

PETUNJUK

biru INDUSTRI
merah PERDAGANGAN
Hijau ISI RUMAH
Ungu SEKTOR-SEKTOR LAIN

(Dipetik dan diubahsuaikan
daripada Utusan Malaysia, 2004)

SOALAN 6
Jenis Graf: Graf Bar Cermin / Positif Negatif

MALAYSIA : KADAR PERUBAHAN KELUASAN KAWASAN SAWAH PADI
MENGIKUT NEGERI TERPILIH DARI TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2010 .

Tahun Keluasan kawasan tanaman (hektar) Kadar perubahan keluasan
Negeri 2013 2014 2015 2016 kawasan tanaman (%)

2013- 2014- 2015-
2014 2015 2016

Kelantan 1233 1330 1760 1440 7.8 32.3 -18.2

Kedah 4287 3610 3348 4100 -15.8 -7.3 22.5

Perak 1385 1181 1205 1220 -14.7 2.0 1.2

Selangor 1971 2367 2334 2560 20.1 -1.4 9.7

(Disesuaikan daripada Perangkaan Agromakanan 2017, Kementerian
Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia)

MALAYSIA : KADAR PERUBAHAN KELUASAN KAWASAN SAWAH PADI
MENGIKUT NEGERI TERPILIH DARI TAHUN 2013 HINGGA TAHUN 2016 .

Kadar perubahan keluasan
kawasan sawah padi (%)

2013-2014 2014-2015 2015-2016 Tahun

Skala 1cm = ± 10 % kadar perubahan keluasan kawasan

Petunjuk

Kelantan (Disesuaikan daripada
Kedah Perangkaan Agromakanan 2017,
Perak Kementerian Pertanian dan
Industri Asas Tani Malaysia)
Selangor

BAHAGIAN C

7. Rakyat Malaysia yang hebat adalah rakyat yang berpegang teguh kepada Rukun Negara.
Kurangnya penghayatan terhadap prinsip Rukun Negara terutama dalam jiwa generasi
muda telah membawa kepada pelbagai permasalahan berlaku. Bincangkan.

Pengenalan

Rakyat Malaysia terutama generasi muda seharusnya diingatkan menjadikan rukun Negara
sebagai amalan hidup. Kurang pegangan terhadap Rukun Negara boleh membawa kepada
pelbagai masalah.

Bil Idea Huraian

1. Hilang jati diri - Budaya tradisional dianggap ketinggalan zaman
- Masyarakat tidak berdisiplin
- tidak berani menghadapi cabaran

2. Meningkatnya gejala sosial -Perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat
dan undang-undang berlaku secara berleluasa.
-Nilai kemanusiaan, keagamaan dan prinsip moral
semakin menipis.

3. Menggugat keselamatan -Meningkatnya kejadian jenayah
negara -Rakyat merasa tidak selamat
-Keamanan negara tergugat

4. Perpaduan semakin goyah -Tidak menghormati hak kaum lain
-Rasa curiga yang menebal
-Interaksi sosial yang terbatas
-tidak memahami budaya kaum-kaum lain.
-berlaku pergaduhan kaum.
-Hubungan antara kaum semakin keruh.

5. Kurangnya semangat -Terdapat rakyat tidak bangga menjadi warganegara
patriotik Malaysia.
-Lebih mengagungkan negara barat.
-Tidak berminat menyertai pasukan keselamatan bagi
mempetahankan negara.
-Semangat patriotisme diketepikan.

6. Kedaulatan negara tergugat -Negara akan lemah
-Mudah diancam oleh kuasa luar dan dalam negara
sendiri
-Rakyat menerima rasuah
-Rakyat membocorkan maklumat sulit negara
-Melakukan kegiatan penyeludupan

7. Menjatuhkan imej negara -Ketidakstabilan politik
8. Ketidakstabilan politik -provokasi dalam politik
-Rasuah yang meluas
-Ketidakamanan negara
-berlaku rusuhan dan huru – hara

-Terdapat pihak yang memanipulasi isu-isu sensitif
-Berlaku provokasi di kalangan parti-parti politik.
-Kebebasan berpolitik dan bersuara disalah gunakan atas
nama demokrasi.
-Berlaku huru-hara dan rusuhan dalam negara
-Perlembagaan dan undang-undang negara tidak
dihormat.

Kesimpulan
Seluruh Rakyat Malaysia perlu menghayati dan mengamalkan Rukun Negara sebagai satu
cara hidup bukannya hanya setakat menghafal sahaja. Penghayatan terhadap Rukun negara
akan memelihara keharmonian rakyat Malaysia.

Pilihan Jawapan : 5+0

8. Kos sara hidup yang tinggi semakin membebankan kehidupan rakyat. Oleh itu, kerajaan
perlu mengambil pelbagai langkah untuk menanganinya. Bincangkan.

Skema Jawapan :

Pendahuluan: Peningkatan kos sara hidup pada masa ini memberikan kesan besar kepada
rakyat. Usaha yang berterusan perlu diambil untuk membantu menangani masalah ini.

Isi / Idea :

Bil Isi / idea Huraian

A ) Punca peningkatan kos sara
hidup

1.  Peniaga mengambil kesempatan kerana
Peniaga yang tidak beretika peningkatan pendapatan rakyat

 Pihak peniaga menaikkan harga barang dan
perkhidmatan

 Tindakan ini memberikan kesan kepada
golongan yang berpendapatan rendah dan tidak
mengalami peningkatan gaji.

2 Peningkatan harga barang /  Keterbukaan pasaran negara menyebabkan

perkhidmatan peningkatan harga

 Kadar pertukaran mata wang asing

 Monopoli pasaran oleh Negara pengeluar dan

memanipulasi harga

 Secara tidak langsung, meningkatkan

perbelanjaan pengguna yang ingin

mendapatkan barangan atau perkhidmatan

tersebut.

3 Peningkatan / ketidaktentuan  Peningkatan kos logistic / pemprosesan

harga bahan bakar  Memberi kesan kepada harga barangan dan

perkhidmatan

4 Ketiadaan barangan pengganti  Terdapat barang keperluan yang tidak
mempunyai barang pengganti.

 Barang asasi seperti beras
 Dalam keadaan bekalan yang berkurangan,

harga terhadap barang tersebut akan meningkat
disebabkan permintaan yang tinggi.

5 Perubahan cita rasa rakyat  Peningkatan status sesebuah Negara
mempengaruhi keperluan dan citarasa rakyat.

 Status Negara maju juga dikaitkan kos sara
hidup yang tinggi

 Kecenderungan perubahan ini berlaku apabila
pendapatan mereka berubah.

B ) Langkah  Usaha ini untuk membantu mengimbangi taraf
6 Menetapkan gaji minimum hidup golongan berpendapatan rendah dengan
7 Meningkatkan tahap kemahiran kos sara hidup.
8 Meningkatkan taraf pendidikan
 Pihak majikan perlu membayar gaji mengikut
9 Pengenalan dasar-dasar kerajaan gaji minimum yang telah ditetapkan oleh
10 Bantuan kepada rakyat kerajaan.

 Pekerja diberi peluang untuk meningkatkan
kemahiran melalui kursus-kursus kemahiran.

 Peningkatan tahap kemahiran akan membantu
pekerja mendapat taraf pekerja separa mahir
atau pekerja mahir.

 Peluang melanjutkan pendidikan terbuka untuk
semua peringkat umur. Pilihan pengajian kini
terbuka sama ada secara sepenuh atau separuh
masa

 Banyak pusat pengajian awam atau swasta
membuka peluang kepada lepasan sekolah dan
orang awam untuk melanjutkan pelajaran ke
peringkat yang lebih tinggi.

 Usaha kerajaan untuk menangani masalah
yang dihadapi oleh rakyat melalui dasar-dasar.

 Contoh : Dasar Gaji Minimum, Dasar
Ekonomi yang berkaitan Koridor Ekonomi
Malaysia, Wilayah Pembangunan Ekonomi
dan lain-lain.

 Bantuan Sara Hidup (BSH)
 Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi, Kad

Diskaun Siswa 1M (KADS1M)
 Bantuan awal persekolahan
 PR1MA, SRP, RUMAWIP, PPAM, MY

Home, Skim Rumah Pertamaku.

Kesimpulan :
Kos sara hidup yang semakin meningkat member implikasi yang besar kepada Negara dari
segi mutu dan kualiti kehidupan rakyat. Usaha kerajaan menangani permasalahan ini wajar
diteruskan bagi memastikan rakyat hidup selesa.

Skema Jawapan : 2+3 atau 3+2


Click to View FlipBook Version