The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pentaksiran Semester 2 STPM 2021 Kali Pertama

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by selvaraninadarajah, 2021-09-20 03:36:56

Sejarah KS1

Pentaksiran Semester 2 STPM 2021 Kali Pertama

Keywords: Kertas Soalan

Nama: ……………………………………………………………….. Ting: ……………..

KOLEJ TINGKATAN ENAM SHAH ALAM
JALAN TIMUN 24/1

SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN STPM
SEMESTER 2
TAHUN 2021

SEJARAH ISLAM 940/2
MASA : 1JAM 30 MINIT

Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
1
2 20
3
4 20
5 20
20
6 20

20

JUMLAH
JANGAN BUKA SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak
ARAHAN : Jawab TIGA soalan sahaja.

1. Jelaskan struktur masyarakat Arab Jahiliah. [20]
2. Huraikan perkembangan masyarakat Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. [20]
3. Huraikan kandungan utama yang terdapat dalam Sahifah Madinah. [20]
4. Bincangkan ciri kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w sehingga dianggap sebagai

negarawan. [20]
5. Bincangkan peranan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq di Madinah sebagai khalifah pertama

selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. [20]
6. Huraikan sumbangan Khalifah Harun al-Rasyid sewaktu menerajui kerajaan Bani

Abbasiyah. [20]

-SOALAN TAMAT-


Click to View FlipBook Version