The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by palyrattiyakorn, 2021-11-05 03:48:44

5

5

ENJOY THE LAOTIAN FOOD

ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ອ າ ຫ າ ນ ໂ ດ ຍ ນ າ ງ ຣັ ດ ຕິ ຍ າ ກ ອ ນ ສີ ຍ ອ ດ

5 ອາຫານລາວຍອດນິຍົມ

ສູດ ອາຫານລາວ ເຮັດອາຫານຂອງທ່ານເອງ ອາຫານລາວຖືກໃຈ

ດັ້ງເດີມ ຕົ້ນຕຳລັບ ງ່າຍແລະແຊບ ຄົນທົ່ວໂລກ

ອາຫານເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ
ຕໍ່ຊີວິດ ເພາະສະນັ້ນ,
ອາຫານຄວນຈະອອກມາ

ແຊບ.

ເມນູອາຫານ

1
3

2
ຕຳ ໝາ ກຫຸ່ ງ ແກງ ໜໍ່ໄ ມ້
ລາ ບໝູ
ແມ່ນອາຫານພື້ນເມືອງຂອງ ແມ່ນ ອາຫານ ພື້ນບ້ານ ປະຈຳ
ປະເທດລາວ ລົດຊາດແຊບເຜັດຈັດຈ້ານ ຊາດລາວ ລົດຊາດ ມາຈາກໜໍ່ໄມ້
ສົດໆ
4 5
ກິນຄູ່ກັບຜັກເຂົ້າກັນໄດ້ດີ

ຊົ້ ວ ໄ ກ່ ສູດເດັດ
ເ ຝີ

ອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ

ອາຫານປະເພດເສັ້ນຮັບປະທານ

ໄດ້ງ່າຍ
ສະມຸນໄພນາໆຊະນິດ

ຕຳໝາກຫຸ່ງ

ຕຳໝາກຫຸ່ງ 05 ນ້ຳຕານ 1 ບ່ວງເຄິ່ງ(1 ½)

ສ່ວນປະກອບ 06 ນ້ຳປູ ຫຼື ກະປິ ½ ບ່ວງຊາ

01 ໝາກຫຸ່ງເຄິ່ງໜ່ວຍ 07 ໝາກເຂືອ 1 ໜວຍ ຜ່າເປັນ 8 ປ່ຽງ
02 ກະທຽມ 2 ກີບໃຫ່ຍ
03 ໝາກເຜັດດິບ 3 ໜ່ວຍ 08 ໝາກເລັ່ນ ເຄິ່ງໜ່ວຍ ຜ່າເປັນ 4
04 ເກືອ 1 ບ່ວງຊາ ປ່ຽງ

09 ປາແດກ 1ບ່ວງຊາ - 3 ບ່ວງແກງນ້ຳ
ປາ

10 ໝາກນາວ 2 ໜ່ວຍໃຫ່ຍ

ວິທີປຸງແຕ່ງ

1. ປອກເປືອກໝາກຫຸ່ງອອກໃຫ້ໝົດ
ແລ້ວໃຊ້ມີດຂູດ ຂູດໝາກຫຸ່ງຂະໜານ
ຕາມລວງຕັ້ງ
2. ໃສ່ເກືອ, ນ້ຳຕານ, ນ້ຳປູ, ກະທຽມ,
ຫຼື ໝາກເຂືອ ລົງຄົກ ຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນ
ປະມານ 1-2 ນາທີ. ໃສ່ໝາກນາວ ແລະ
ປາດກ (ນ້ຳປາ) ຕາມດ້ວຍໝາກຫຸ່ງ
ແລະ ໝາກເລັ່ນ ແລ້ວຕຳອີກເທື່ອໜຶ່ງ
ໂດຍໃຊ້ບ່ວງເປັນອຸປະກອນເສີມ ໃນການ
ຄົນ

3. ຊິມລົດຊາດ ຕື່ມສ່ວນປະສົມ
ເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ເຊັ່ນ ນ້ຳ
ຕານ, ປາແດກ ຫຼື ໝາກນາວ

4. ຮັບປະທານກັບເຂົ້າໜຽວ,
ຂຽບມັນ ຜັກກະລຳ ຫຼື ສະລັດ

ຕຳໝາກຫຸ່ງ


Click to View FlipBook Version