The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozidah tba1035, 2021-10-26 07:45:42

MODUL 1 SKBB

MODUL 1 SKBB

MODUL 1

COACHING & MENTORING
(BIMBINGAN DAN PEMENTORAN)

BBchampions

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

01 PN. ARZORAINI BINTI ZAHARI

GURU BESAR

02 EN. ABDULL HALIM BIN ABDULLAH
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

03 SK BALAI BESAR (TBA1035)
NAMA SEKOLAH DAN KOD SEKOLAH

04 PN. NADIA BINTI MUSTAFA
RAKAN ELIT

BBchampions 2

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

JAWATANKUASA KERJA MODUL 1 PN. ROZIDAH BINTI
JUSOH
PN. ROHANI BINTI YAHYA
AJK TS 25 (KP MATEMATIK)
PENYELARAS TS 25
EN. ZUNAIDI AMER BIN
PN. NUR SYAFAWATI MAMAT @ ABD RAHMAN
BINTI ABD SAMAD
AJK TS 25 (KP SAINS)
SETIAUSAHA TS 25
BBchampions 3

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

TUGASAN MODUL 1.0

COACHING & MENTORING

BBchampions 4

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

TUGASAN Arahan 4

Arahan 1 Lengkapkan boring coaching dan
mentoring.
Sediakan jadual cascading coaching dan
mentoring sekolah. Arahan 5
Laksanakan follow-up pada coachee.
Arahan 2

Kenalpasti kelemahan coachee dengan
menggunakan alat pengukur yang sesuai
(PBPPP,SKPMg2,Laporan pencerapan dsb)

Tugasan 3

Tetapkan tarikh untuk sesi coaching yang
pertama.

Arahan 6

Mengumpul dan menyimpan semua rekod

sessi coaching yang telah dijalankan.

BBchampions 5

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

KERANGKA TS25

TBA1035 SK BALAI BESAR

BBchampions 6

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

PEMIMPIN SEKOLAH

01 GURU BESAR

SEMUA PENOLONG KANAN 02

03 BERSEDIA MEMBIMBING DAN BERKONGSI BAHAN/PENGETAHUAN
DARIPADA KURSUS DAN DISESUAIKAN DENGAN HALA TUJU SEKOLAH

MENYEDIAKAN RUANG UNTUK COACHEE BERBINCANG TENTANG 04
ISU/PEMASALAHAN

BBchampions 7

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

PEMIMPIN SEKOLAH (SLT)

PN. ARZORAINI BINTI EN. ABDULL HALIM EN. A. BADRUSSALAM EN. WAN KHAIRUL AZWA
ZAHARI BIN ABDULLAH BIN IBRAHIM BIN WAN HAMZAH

GURU BESAR PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
SK BALAI BESAR PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
SK BALAI BESAR SK BALAI BESAR
SK BALAI BESAR

BBchampions 8

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

MIDDLE LEADER TEAM ( MLT ) ZUNAIDI AMER BIN MAMAT@
ABD RAHMAN
FULYANI BINTI MD. HUSSIN
KETUA PANITIA BAHASA KETUA PANITIA SAINS
MELAYU
RUZIAH BINTI MD SALLEH
NORLIDA BINTI ABD RAHNI KETUA PANITIA PENDIDIKAN
KETUA PANITIA BAHASA
INGGERIS ISLAM

ROZIDAH BINTI JUSOH NORHAYATI BINTI HASBULLAH
KETUA PANITIA MATEMATIK KETUA PANITIA BAHASA ARAB

BBchampions 9

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

MIDDLE LEADER TEAM ( MLT ) AZMI BIN USOH
KETUA PANITIA
SUHAILA BINTI ISMAIL
KETUA PANITIA SEJARAH

PENDIDIKAN SENI ZUNAIDI BIN MUSA
KETUA PANITIA PJK
AISHAH BINTI IBRAHIM
KETUA PANITIA RBT JASMIN BIN ISMAIL
KETUA PANITIA TMK
SUHARDI BIN MD
GHAZALI BBchampions 10

KETUA PANITIA MUZIK MESRA. SEGERA. SEMPURNA

PENATARAN DAN PEMBUGARAN TS25 PERINGKAT SEKOLAH

BBchampions 11

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT
PENGURUSAN KBAT

BBchampions 12

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - KURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Pengiktirafan SKK Fasa 7 2014 W1 - Capaian internet yang terhad
S2 - Mempunyai Buku Perancangan Strategik Unit W2 - Jumlah komputer di makmal tidak mencukupi
Kurikulum untuk murid
S3 - Pengurusan Fail panitia yang sistematik W3 - Penguasaan guru dalam kurikulum dan
S4 - Pemantauan PdPc secara berkala pentaksiran PAK21 masih kurang menyeluru
S5 - Pencapaian kelulusan 100% dalam UPSR
S6 - Guru Ijazah yang terlatih dan berpengalaman

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1 - Kerjasama yang baik daripada PIBG, PIBK, PPD C1 - Tiada kemudahan pusat internet komuniti
dan PNT

BBchampions 13

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - PEDAGOGI

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Guru telah menghadiri kursus KBAT dan kursus W1 - Capaian internet yang terhad
lain secara talian W2 - 30% guru masih kurang menguasai teknik
S2 - BBM dan Tool Kit KBAT/PAK21 ada tersedia penyoalan KBAT
untuk guru dan murid W3 - Jurang Analisis Aspek 4.4.1 SKPMG2
S3 - Sokongan kuat daripada pentadbir menunjukkan guru masih kurang

mendorong murid ke arah KBAT

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1 - Jalinan dan jaringan dengan institusi luar C1 - Tiada kemudahan pusat internet komunikasi
O2 - Hubungan erat dengan PIBG C2 - Kekurangan individu mahir yang boleh dijadikan
sumber rujukan
C3 - Keluarga murid sukar menyediakan kemudahan 14
ICT.

BBchampions

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - PENTAKSIRAN

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1 - Jalinan dan jaringan dengan institusi luar seperti IPG C1 - Tiada kemudahan pus
(SULTAN Kelemahan (W)

MIZAN) dan UNISZA,
O2 - Hubungan erat dengan PIBG

Kekuatan (S)

S1 - Pengurusan peperiksaan yang sistematik dan lancar W1 - 50% guru kurang mahir membina item KBAT berdasarkan
S3 - Analisis dan post mortem untuk setiap kali peperiksaan JSU/JSI
dijalankan W2 - Pengurusan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) masih kurang
S4 - Program-program peningkatan prestasi pelajar memuaskan
dijalankan W4 - Dokumentasi guru berkaitan Pentaksiran Bilik Darjah
S5 - 2 orang guru terlibat sebagai pemeriksa kertas di peingkat (PBD) tidak
LPM
sistematik
W5 - Peratus murid menguasai TP4 dan ke atas masih rendah.
W6 - Individu mahir t internet komunitiC2 - Kekangan
Insumber rujukanyang boleh dijadikan

BBchampions 15

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - KOKURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)
W1 - Tidak mempunyai jurulatih yang bertauliah
S1 - Padang dan gelanggang permainan yang baik W2 - Tahap kesedaran segelintir murid terhadap 1M1P
S2 - Kehadiran yang amat baik kerana murid tinggal kurang
berdekatan
S3 - Minat murid yang mendalam terhadap sukan memberangsangkan
S4 - Anugerah kecemerlangan kokurikulum sebagai
galakan Cabaran/Ancaman (C)
S4 - Peralatan sukan yang mencukupi C1 - Pengaruh remaja di persekitaran sekolah

Peluang (O)

O1 - Alumni membantu dalam aspek kejurulatihan
O2 - Jalinan dan jaringan dengan agensi kerajaan
O3 - Sokongan jitu daripada ibu bapa

BBchampions 16

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - SUMBER

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Mempunyai talian internet W1 - Penggunaan Sumber Pendidikan oleh guru belum

S2 - Ada kemudahan LCD mencapai tahap

S3 - BBM dan Tools Kit KBAT/PAK21 ada tersedia untuk optimum

kegunaan guru dan W2 - Bilangan LCD yang agak terhad untuk digunakan

murid semasa PdPc

S4 - Guru mempelbagaikan BBM berkaitan KBAT W3 - Eduweb TV tidak digunakan sepenuhnya

dalam PdPC

S5 - Akhbar Dalam Darjah dipraktikkan dalam PdPC

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1 - Jalinan dan jaringan dengan institusi luar C1 - Liputan internet yang lemah
O2 - Sumbangan kewangan daripada individu dan
badan koperat
O3 - Hubungan erat dengan PIBG

BBchampions 17

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT – BINA UPAYA

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Adanya Takwim LADAP yang meliputi aktiviti W1 - Kekangan masa untuk melaksanakan kursus
secara tersusun dalaman
S2 - Guru-guru sentiasa memberi komitmen yang W2 - Program PLC masih kurang dilaksanakan
jitu dalam semua LADAP W3 - Sumber kewangan untuk melaksanakan
aktiviti amat terhad
yang dijalankan W4 - Guru kurang kemahiran penyampaian kursus di
peringkat dalaman
Peluang (O)
Cabaran/Ancaman (C)

O1 - Wujudnya Jalinan dan jaringan dengan institusi C1 - Kurang penglibatan agensi luar disebabkan lokaliti
luar sekolah
O2 - Adanya sumbangan kewangan daripada individu
dan badan koperat
O3 - Hubungan erat dengan PIBG

BBchampions 18

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT – SOKONGAN KOMUNITI
DAN SWASTA

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - PIBG membantu dalam aspek kewangan terutama W1 - Kurangnya tajaan/kepakaran untuk meningkatkan
berkaitan kemahiran KBAT

kecemerlangan pelajar guru dan murid
S2 - Alumni sekolah membantu dalam aspek
sumbangan tenaga
S3 - Sokongan dan dorongan yang baik daripada
barisan pentadbir

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1 - Wujudbya Jalinan dan jaringan dengan institusi C1 - Sumber kewangan terhad untuk
luar melaksanakan aktiviti
O2 - Adanya sumbangan kewangan daripada individu
dan badan koperat BBchampions 19
O3 - Penglibatan sektor swasta dan komuniti dalam
aktiviti sekolah MESRA. SEGERA. SEMPURNA

TAKLIMAT GURU - PEMBUGARAN DAN PENYEBARAN MAKLUMAT TS25

BBchampions 20MESRA. SEGERA. SEMPURNA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1 BERI PILIHAN KEPADA COACHEE MEMBINA

KEMAHIRANYANG SESUAI DENGAN MATLAMAT TS25

RUJUK ROLE MODEL SEKOLAH YANG BERKAITAN. 2

3 RUJUK E-GURU UNTUK PANDUAN

MEMBUAT PERBINCANGANSESAMA GURU DALAM 4
BIDANG MASING-MASING

BBchampions 21

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ISU – ISU LAIN ISU –
ISU
KEKANGAN MENJADIKAN C&M SEBAGAI LAIN
BUDAYA SEKOLAH

KEKERAPAN BERHUBUNG TERHAD
SEKOLAH PENUH DAN PADAT DENGAN

AKTIVITTI LAIN

KESEDIAAN COACHEE

BBchampions 22

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

HALA TUJU TS25 SK BALAI BESAR

MENJADIKAN SKBB MELAHIRKAN MEMAKSIMUNKAN MENGUKUH HUBUNGAN
SEKOLAH PILIHAN PEMIMPIN POTENSI GURU DAN IBUBAPA DAN JARINGAN
DALAM KALANGAN
PERTENGAHAN YANG MURID DAN JALINGAN
SEKOLAH TS25 BERWIBAWA

BBchampions 23

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

KRA SEKOLAH DAN DATA TS25

BIDANG KEBERHASILAN SEKOLAH KEY DATA YANG SEDIA ADA DI SEKOLAH
RESULT AREA
- PROGRAM MEMPERKASA MLT MELALUILDP/ IN HOUSE
PEMIMPIN BERKESAN TRAINING/CPD DAN COACHING & MENTORING
GURU BERKUALITI - MEMANTAPKAN INTEGRITI DALAM KALANGAN GURU
- PROGRAM MEMPERKASAKAN PDPC MELALUI
PEMBUDAYAAN DALAM SETIAP PANITIA .
- PEMBUDAYAAN PLC

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BERMAKNA - BINA KAREKTOR MURID (DISIPLIN DAN SAHSIAH)
- PROGRAM CAKNA MURID

SOKONGAN PIBG - PENGLIBATAN 100% PIBG DAN KOMUNITI SETEMPAT
DALAM PROGRAM SEKOLAH

BBchampions 24

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

PERANAN PEMEGANG TARUH (STATE HOLDER)

TAMAN REKABENTUK DAN
TEKNOLOGI

BBchampions 25

MESRA.. SEGERA. SEMPURNA

PERANAN PEMEGANG TARUH (STATE HOLDER)

TAMAN REKABENTUK DAN
TEKNOLOGI

BBchampions 26

MESRA.. SEGERA. SEMPURNA

PERANAN PEMEGANG TARUH (STATE HOLDER)

TAMAN REKABENTUK DAN
TEKNOLOGI

BBchampions 27

MESRA.. SEGERA. SEMPURNA

COACHING & MENTORING

SLT – SENIOR
LEADER TEAM

BBchampions 28MESRA.. SEGERA. SEMPURNA

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

MLT –
MIDDLE
LEADER

TEAM

BBchampions 29

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

BORANG COACHING

BBchampions 30

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

BORANG COACHING

BBchampions 31

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

SEKIAN

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version