The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozidah tba1035, 2021-11-01 09:09:30

MODUL 6 SKBB

MODUL 6 SKBB

MODUL 6

KEFAHAMAN MELALUI REKA BENTUK
(BIG IDEA: INDAHNYA ALAM DITERANGI CAHAYA)

BBchampions

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

01 PN. ARZORAINI BINTI ZAHARI

GURU BESAR

02 EN. ABDULL HALIM BIN ABDULLAH
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

03 SK BALAI BESAR (TBA1035)
NAMA SEKOLAH DAN KOD SEKOLAH

04 PN. NADIA BINTI MUSTAFA
RAKAN ELIT

BBchampions 2

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

JAWATANKUASA KERJA MODUL 6 TS25 (KOHORT 4)

PN. ARZORAINI BINTI ZAHARI EN.ZUNAIDI BIN MUSA PN. ZARIDAH BINTI
GURU BESAR GURU MATEMATIK/ PJK MOHD ZIN
GURU PRA SEKOLAH
PN. ROHANI BINTI YAHYA PN. IZATI BINTI DAUD
PENYELARAS TS25 GURU BAHASA MELAYU PN. FULYANI BINTI MD HUSSIN
GURU BAHASA MELAYU
PN. NUR SYAFAWATI BINTI PN. ZAIMAH BINTI MAT DAHAN
ABD SAMAD GURU PENDIDIKAN ISLAM
SETIAUSAHA TS 25 /
GURU SAINS PN. SURAYA BINTI
ABD HALIM
EN. HIZARUDDIN BIN HANAFI GURU PENDIDIKAN ISLAM
GURU MATEMATIK (KETUA)

BBchampions 3

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

TUGASAN MODUL 6.0

KEFAHAMAN MELALUI REKABENTUK

BBchampions 4

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

TUGASAN Arahan 6
Video Kritik pembelajaran terbaik
Arahan 1
Arahan 7
Mengenalpasti idea utama (The big idea) Konsep PBL dan pendekatan
interdisiplinari
Arahan 2
Arahan 8
Mengenal pasti Soalan pencetus Idea Elemen-elemen penting dalam
(Essential Questions) tugasan PBL

Tugasan 3 Arahan 9
Penghasilan G.R.A.S.P
Kesedaran Terhadap Amalan PdP.
Arahan 10
Arahan 4 Pengurusan dan Perancangan Garis
Masa
Merancang Pengajaran.

Arahan 5
Membina rubrik

BBchampions 5

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

HASIL
PERBINCANGAN

TBA1035 SK BALAI BESAR

BBchampions 6

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ARAHAN: The Big Idea

MP 5- Pendidikan Islam

SK- Standard Kandungan
SP-Standard Pembelajaran

Spi-Standard Prestasi
Tp6-Tahap Penguasaan 6
EQ: Essential Question
(Soalan Pencetus Idea)

BBchampions 7

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ARAHAN: Mengenalpasti idea utama

01 Menyatakan,memerihalkan

Menghasilkan,melafazkan 02

03 Mencipta

Mengukur dan menganggar, mengagumi 04

BBchampions 8

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ARAHAN: Big Idea

01 The Big Idea

Indahnya Alam Diterangi Cahaya

BBchampions 9

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Senarai Semak Standard (Sains)

SK/SP SK/SP TAHAP PENGUASAAN
5.1: Cahaya Bergerak Lurus 5.2: Pantulan Cahaya TP: 6

5.1.1: 5.2.1 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif
Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan Menyatakan cahaya boleh dipantulkan tentang inovasi alat yang mengaplikasikan
menjalankan aktiviti. dengan menjalankan aktiviti. sifat cahaya bagi menyelesaikan masalah
5.1.2: Membandingkan dan membezakan 5.2.2 dalam kehidupan harian.
bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya
dihalang oleh objek lutsinar, lutcahaya dan dalam kehidupan harian.
legap dengan menjalankan aktiviti. 5.2.3
5.1.3: Melukis gambar rajah sinar yang
Mengeksperimen untuk menentukan faktor menunjukkan pantulan cahaya pada
yang mempengaruhi saiz dan bentuk cermin.
bayang-bayang. 5.2.4
5.1.4: Menjelaskan pemerharian tentang
Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya pantulan cahaya melalui lakaran, TMK,
bergerak lurus melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
penulisan atau lisan secara kreatif.

BBchampions 10

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Senarai Semak Standard (Bahasa Melayu)

SK/SP SK/SP TP 6
3.2:
Menulis perkataan, frasa dan ayat 4.2: Membina dan menulis ayat,
bermakna. Menghayati keindahan dan menulis ayat yang diimlakkan,
kesantunan Bahasa dalam bahan mencatta maklumat, menghasilkan
sastera. penulisan imaginatif dan deskriptif
serta mengedit dan memurnikan
hasil penulisan pada tahap sangat
terperinci, konsisten, dan menjadi
model teladan.

3.2.2 : 4.2.1:
Menghasilkan jawapan Melafazkan dan menjelaskan
pemahaman berdasarkan soalan maksud sajak.
bertumpu dan bercapah secara
kritis dan kreatif.

BBchampions 11

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Senarai Semak Standard (Bahasa Inggeris)

SK/SP SK/SP TP 6

2.1 4.3 S6
Communicate simple information Able to plan, organize and produce 3.2.1
intelligibly. creative works for enjoyment. Can transfer information to complete
2.1.1 linear and non-linear texts with an
Explain and give reasons for basic excellent level of accuracy
opinions.

3.2 Able to write using appropriate 4.3.1 4.3.1
language form and style for a range Able to plan, produce and display Can plan, produce and display
of purposes. creative works based on literary texts excellent creative works based on
3.2.1 using a variety of media with literary texts using a variety of media
Able to transfer information with guidance. Can plan, prepare and participate in
guidance to complete a performance based on literary
a) Linear texts works at an excellent level
b) Non linear text

BBchampions 12

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Senarai Semak Standard (Matematik)

SK/SP SK/SP TP 6
5.1 5.1.3
Panjang Menukarkan unit ukuran Panjang Menyelesaikan masalah harian
melibatkan mm dan cm serta m bukan rutin melibatkan ukuran dan
dan km. sukatan secara kreatif dan inovatif.

5.1.5
Menganggar jarak dalam unit KM

BBchampions 13

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Senarai Semak Standard (Pendidikan Islam)

SK/SP SK/SP TP 6

3.1 3.1.4 Merumus Tindakan berdasarkan
Meyakini konsep nama Allah Al- Membuktikan keimanan terhadap konsep nama Allah Al-Azim dan Al-
Azim dan Al- Hamid serta nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid Hamid serta mengamalkannya
mengaplikasikannya dalam melalui tindakan. dalam kehidupan secara beradab
kehidupan secara beradab dan 3.1.5 dan beristiqamah.
istiqamah. Mengagumi kebesaran Allah dan
mensyukuri nikmatnya dalam
kehidupan secara beradab dan
istiqamah.

BBchampions 14

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

SOALAN PENCETUS IDEA

1 Meneroka makna yang 3 Memupuk perkembangan
lebih mendalam pemikiran yang lebih
kritikal
2 Menetapkan tapak untuk EN. ZUNAIDI AMER BIN
lebih banyak persoalan MAMAT @ ABD RAHMAN

BBchampions 15

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

SOALAN PENCETUS IDEA

Memerlukan murid 6 Memerlukan murid berfikir
secara kritis melalui
4 menghasilkan pelan penyiasatan
tindakan
Memerlukan murid
5 membuat keputusan dan
menentukan arah
penyelidikkan

BBchampions 16

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

KRITERIA SOALAN PENCETUS IDEA

1 Berfokuskan Teras ( Core- Focused )

2 Berdasarkan Inkuiri ( Inquiry- Based )

3 Mengukuhkan Kemahiran Berfikir ( Reinforce Thinking Skills)

4 Merentas DisiplinE(NI.nAtBeDr-UdLiLscHiAplLiInMary ) EN. A. BADRUSSALAM
BINIBRAHIM
BINABDULLAH

5 Melibatkan ( Engaged )

BBchampions 17

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

SOALAN- SOALAN PENCETUS IDEA

Sains B. Melayu B. Inggeris Matematik P. Islam

Bagaimanakah menghasilkan 1. Bagaimanakah cara 1. What is the best way to 1. Jelaskan kepentingan 1. Nyatakan perkara yang
bayang-bayang yang jelas? mendeklamasikan sajak pEsmhxraeapksdlaieoninnwgttpyphaouepupesrptrieedspteh?aoadnaobwouPMtOETMENMA2SK.IUSGIRMUkypAeaeIpRUDnhnaUNgigkdKagDbuuhAeApnNtuaNuannlaidsnteapuhleananmirtgiauunkk?uurraaInnBUMBEA2NP.GAUDJBbmAKAAualUelLgNamIHmaNhiJi.bHGmAsueUARakkINBntiNriUakaGkaNnaAnyGhNakAkDetNeiaAdagNadukanaagndaan
Huraikan 2. dengan baik? 2.
Nyatakan kepentingan
cahaya berdasarkan sajak
yang diberi. puppet. yang sesuai untuk cahaya?
merekod panjang 3. Bagaimanakah
bayang-bayang? menunjukkan keimanan
kita kepada Allah?

Tugasan: Tugasan: Tugasan: Tugasan: Murid merekod, Tugasan:
1. Hasilkan satu laporan Mendeklamasikan dan Puppet show menganalisis dan Menentukan waktu solat dan
menjelaskan maksud sajak. Eviden: mempersembahkan data. jadual solat.
lengkap eksperimen Eviden: Senarai semak Eviden: Eviden:
2. Menghasilkan model Senarai semak Senarai semak Senarai semak
Eviden:
Senarai semak

BBchampions 18

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Kesedaran Terhadap Amalan PdP

Catatan amalan kebiasaan PdP dan secara KmR

Amalan Tradisional Kefahaman Melalui Reka Bentuk
(C-P-A) ( C-A-P )

Kurikulum Kurikulum
PdP yang diterapkan berdasarkan Standard Kandungan Pendekatan PdP berasaskan projek mengikut Standard
dan Satandard Pembelajaran yang dibekalkan oleh Kandungan dan standard Pembelajaran.PdP boleh
Kementerian Pendidikan. digabungan beberapa subjek dalam satu masa .

Pedagogi Pentaksiran
Konsep pengajaran secara sehala daripada guru kepada Guru akan membuat pentaksiran terhadap perkembangan
murid.Guru akan berusaha menerangkan untuk murid dari semasa ke semasa. Penerapan tentang
kefahaman murid. kerjasama dan lontaran idea oleh murid dalam kumpulan .

Pentaksiran Pedagogi
Pentaksiran berlaku hanya mengguna sistem Penggunaan istilah soalan KBAT banyak dilaksanakan
peperiksaan atau ujian yang dijalankan oleh pihak semasa PdP . Soalan disedian oleh guru serta murid dalam
sekolah. merungkai sesuatu perkara.

BBchampions 19

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

MAKLUMAT
PERANCANGAN

01 NAMA :
TAHUN : TAHUN 4 02

03 SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN BALAI BESAR

TAJUK : CAHAYA 04

005 MASA : 4 MINGGU

BBchampions 20

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ABSTRAK

• Goal. : Matlamat berkaitan dunia sebenar.
• Role: Peranan bermakna kepada murid.
• Audience : Autentik
• Situation: Dalam konteks dunia sebenar
• Products: Dalam bentuk produk &persembahan hasil murid
• Standards: Kriteria pencapaian

BBchampions 21

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

TUGASAN MODUL 6.1c
dan PBL

BBchampions 22

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK

SAINS

Mata pelajaran Sains (Tahun 4)

Objektif Pembelajaran Murid dapat memerihal sifat bahan dengan menjalankan aktiviti

Penerangan aktiviti :
Guru meminta murid melaksanakan eksperimen untuk menentukan sifat bahan.

Kaedah Pentaksiran secara senarai semak pelaksanaan eksperimen.
• Kaedah dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan

murid yang melibatkan aktiviti pemerhatian dan memeriksa hasil tugasan murid.

• Lembaran Kerja (Senarai semak)
Guru dapat mentaksiran pencapaian murid melalui latihan yang dibuat oleh murid seperti contoh berikut:

BBchampions 23

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK

BAHASA MELAYU

Mata pelajaran Bahasa Melayu (Tahun 4)

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang
betul serta menjelaskan maksud sajak.

Penerangan aktiviti :
Guru meminta murid mendeklamasikan sajak yang di petik daripada bahan media.

• Kaedah Pentaksiran secara Lisan dan penulisan.
Kaedah dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan murid
yang melibatkan aktiviti penilaian persembahan dan memeriksa hasil tugasan murid.

• Lembaran Kerja (Soalan Latihan)
Guru dapat mentaksiran pencapaian murid melalui latihan yang dibuat oleh murid seperti contoh berikut:

BBchampions 24

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK
MATEMATIK

Mata pelajaran Matematik(Tahun 4)

Objektif Pembelajaran Murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengiraan isipadu
bahan.

Penerangan aktiviti :
Guru meminta murid Menyukat , merekod , mempersembahkan data dan menyelesaikan masalah.

• Kaedah Pentaksiran secara jadual data.
Kaedah dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan murid
yang melibatkan menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengiraan isipadu bahan.

• Lembaran Kerja (Jadual Data)
Guru dapat mentaksiran pencapaian murid melalui latihan yang dibuat oleh murid seperti contoh berikut:

BBchampions 25

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK
BAHASA INGGERIS

Mata pelajaran Bahasa Inggeris (Tahun 4)

Objektif Pembelajaran Be able to write simple sentences with guidance.

Penerangan aktiviti :
Write simple sentences to describe properties of materials.

• Kaedah Pentaksiran secara Rubrik membina ayat.
Kaedah dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan murid
yang melibatkan aktiviti pemerhatian dan memeriksa hasil tugasan murid.

• Lembaran Kerja (Latihan membina ayat.)
Guru dapat mentaksiran pencapaian murid melalui latihan yang dibuat oleh murid seperti contoh berikut:

BBchampions 26

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK

PENDIDIKAN ISLAM

Mata pelajaran Pendidikan Islam (Tahun 4)

Objektif Pembelajaran Murid dapat menentukan waktu solat.

Penerangan aktiviti :
Guru meminta murid menetukan waktu solat dan jadual solat.
• Kaedah Pentaksiran secara Rubrik membina ayat.

Kaedah dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan murid
yang melibatkan aktiviti pemerhatian dan memeriksa hasil tugasan murid.
• Lembaran Kerja (Senarai semak amali solat)
Guru dapat mentaksiran pencapaian murid melalui latihan yang dibuat oleh murid seperti contoh berikut:

BBchampions 27

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK
SAINS

Peringkat 1 : Hasil yang diharapkan

Hasil Pembelajaran (G):Murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bergerak lurus.
Membuat pemerhatian

Kefahaman(U) EQ(Q)
The Big Idea: INDAHNYA ALAM DITERANGI CAHAYA Bagaimanakah menghasilkan bayang-bayang yang jelas?
Huraikan

Pengetahuan (K) Kemahiran (S)
1.Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan 5.2.2
menjalankan aktiviti. Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam
2.Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian.
kehidupan harian.

Tahap prestasi: TP6
Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang inovasi alat yang mengaplikasikan sifat cahaya bagi menyelesaikan
masalah dalam kehidupan harian.

BBchampions 28

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK
BAHASA MELAYU

Peringkat 1 : Hasil yang diharapkan

Hasil Pembelajaran (G): Murid dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul serta
menjelaskan maksud sajak.

Kefahaman(U) EQ(Q)
The Big Idea: INDAHNYA ALAM DITERANGI CAHAYA Nyatakan kepentingan cahaya berdasarkan sajak yang
diberi.

Pengetahuan (K) Kemahiran (S)4.2.1
Melafazkan dan menjelaskan maksud sajak.

Tahap prestasi: TP6 Membina dan menulis ayat, menulis ayat yang diimlakkan, mencatta maklumat, menghasilkan
penulisan imaginatif dan deskriptif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap sangat terperinci,
konsisten, dan menjadi model teladan.

BBchampions 29

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK
MATEMATIK

Peringkat 1 : Hasil yang diharapkan

Hasil Pembelajaran (G): Murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengiraan isipadu bahan.

Kefahaman(U) EQ(Q)
The Big Idea: INDAHNYA ALAM DITERANGI CAHAYA Sejauh manakah hubung kait antara ketumpatan
dengan isipadu bahan?

Pengetahuan (K) Kemahiran (S)
Mengetahui cara menukarkan unit ukuran Panjang 5.1.3
melibatkan mm dan cm serta m dan km. Menukarkan unit ukuran Panjang melibatkan mm dan
Dapat menganggar jarak dalam unit KM cm serta m dan km.
5.1.5
Menganggar jarak dalam unit KM

Tahap prestasi: TP6
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan ukuran dan sukatan secara kreatif dan inovatif

BBchampions 30

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK
BAHASA INGGERIS

Peringkat 1 : Hasil yang diharapkan

Hasil Pembelajaran (G):Can plan, produce and display excellent creative works based on literary texts using a variety
of media .

Kefahaman(U) EQ(Q)
The Big Idea: INDAHNYA ALAM DITERANGI CAHAYA What is the way to present your idea about a boat?

Pengetahuan (K) Kemahiran (S) 4.3.1
write simple sentences with guidance. Able to plan, produce and display creative works based
on literary texts using a variety of media with guidance.

Tahap prestasi: TP6 Can plan, produce and display excellent creative works based on literary texts using a variety of
media
Can plan, prepare and participate in a performance based on literary works at an excellent level

BBchampions 31

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

NOTA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BERASASKAN PROJEK
PENNDIDIKAN ISLAM

PHearsiinl gPkematb1e:laHjaarsailny(aGn):g diharapkan EQ(Q)
Kefahaman(U) Bagaimanakah keadaan Bumi sekiranya tidak ada
The Big Idea: INDAHNYA ALAM DITERANGI CAHAYA cahaya?

Pengetahuan (K) Kemahiran (S)
Mengetahui cara mennetukan waktu solat dan jadual solat. 3.1.4
Membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Azim

dan Al-Hamid melalui tindakan.

Tahap prestasi: TP6 Merumus Tindakan berdasarkan konsep nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid serta
mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan beristiqamah.

BBchampions 32

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Senarai Semak Where To

LANGKAH PENGAJARAN
GUNA KONSEP WHERE TO
(W= Tujuan)
(H= Menarik minat)
E=aktiviti yang membantu
R=menyemak kefahaman
E: nilai kerja
T=Pembelajaran Terbeza
O= disusun untuk maksimum penglibatan murid

BBchampions 33

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

MERANCANG AKTIVITI PDP/PEMBELAJARAN

Langkah Pengajaran Rujuk Timeline
1. Murid diberikan penerangan yang jelas tentang tugasan mengikut subjek.
GUNA KONSEP WHERE TO 2. Dalam kumpulan, murid berbincang bagi menetapkan tugas masing-masing.
3. Murid merancang eksperimen yang bakal dilaksanakan dengan menetapkan
(W= Tujuan)
(H= Menarik minat) bahan-bahan yang membenarkan cahaya melaluinya.
E=aktiviti yang membantu 4. Murid membuat rujukan luar, sama ada melalui sumber digital atau daripada
R=menyemak kefahaman
E: nilai kerja agensi yang berkaitan.
T=Pembelajaran Terbeza 5. Matlamat dan kaedah pelaksanaan kajian diperhalusi dengan perbincangan
O= disusun untuk maksimum
penglibatan murid berterusan sama ada dalam kalangan murid, mahupun interaksi guru-murid.
6. Eksperimen dijalankan dengan julat masa eksperimen adalah selama dua

minggu termasuk pelaksanaan mereka model kamera bayang-bayang.
7. Semasa proses kajian, murid diberikan ruang untuk menilai semula kesesuaian

bahan yang digunakan.
8. Perbincangan tentang analisis data, pelaporan reflektif dan Latihan

persembahan

BBchampions 34MESRA. SEGERA. SEMPURNA

RUBRIK KERJA PBL- Huraian Cadangan Pemberian Skor Markah

Skor /Skor Maklumbalas Huraian / Tafsiran Mengikut Pemberian Skor
Projek/Showcase

1 Murid mencari, mengumpul maklumat/sumber,menyediakan projek ,menjalankan proses kerja
kurang lengkap.Mengaplikasikan dan mempunyai pengetahuan yang terhad serta
persembahan yang kurang menarik.

2 Murid mencari mengumpul maklumat sumber, menyediakan projek,menjalankan proses kerja
yang lengkap tetapi tidak tersusun.Mengaplikasikan dan mempunyai pengetahuan yang betul
serta persembahan yang baik

3 Murid mencari mengumpul maklumat/ sumber, menyediakan projek,menjalankan proses kerja
yang lengkap ,tepat dan tersusun.Mengaplikasikan dan mempunyai pengetahuan yang betul
serta persembahan yang agak menarik

4 Murid mencari mengumpul maklumat/ sumber, menyediakan projek,menjalankan proses kerja
yang lengkap ,tepat tersusun dan realistik.Mengaplikasikan dan mempunyai pengetahuan
yang betul serta persembahan yang sangat menarik

BBchampions 35

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Rubrik

BBchampions 36

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

MODUL 6.2

BBchampions 37

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

REFLEKSI MODUL 6.1 – SISTEM PENDIDIKAN TERBAIK DUNIA

Senarai Semak Video – Sistem Pendidikan Terbaik Dunia

Negara Ciri-ciri Implikasi terhadap amalan PdP ( PBD dan 6C )

Korea Persekitaran digital dalam kalagan pelajar. Guru dan pelajar mengintegrasikan teknologi dalam bilik darjah – contohnya
pelajar menganalisis maklumat melalui internet.

Singapore Pendidikan digital berasaskan atau cenderung ke Tekonologi digital sentisa digunapakai di kalangan guru dan pelajar di dalam
arah ekonomi maju dikalangan pelajar. bilik darjah – contohnya pejalar sentiasa menganalisis tentang dunia ekonomi.

Brazil Persekitaran pembelajaran berkonsepkan Guru dan pelajar sentiasa belajar berkonsepkan kumpulan. Contonya pelajar
Pendidikan masa depan negara maju. sentiasa mengutamakan perkembangan idea tinggi dalam kumpulan.

German Pendidikan yang berteraskan akademik dan Guru serta pelajar sentiasa menggunakan kemudahan komunikasi digital di
kemahiran diutamakan dan berkait rapat dengan dalam bilik darjah- contohnya peelajar sentiasa belajar menggnakan jaringan
dunia teknologi di kalangan pelajar dan guru. internet dalam PdP di sekolah.

Finland Komunukasi ,teknologi dan kewangan dititik Guru serta pelajar sentiasa dalam penggunaan tekonolgi internet.Pelajar
beratkan di dalam pembelajaran di Finland. sentiasa mengakses intenet untuk mendapatkan maklumat teknologi.

BBchampions 38

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

REFLEKSI MODUL 6.1 – SISTEM PENDIDIKAN TERBAIK DUNIA

Senarai Semak Video – Sistem Pendidikan Terbaik Dunia

Negara Ciri-ciri Implikasi terhadap amalan PdP ( PBD dan 6C )
Jepun Pendidikan digital diutamakan di sekolah. Murid sentiasa dekat dengan bahan kemudahan digital
di bilik darjah.contohnya pelajar sentiasa diajar ilmu
teknologi elektronik .

Portugal Di persekitaran sekolah sentiasa dalam keadaan Dunia perniagaan, kewangan dan perdagangan
Shanghai era masa depan terutamanya berkait dengan diutamakan dalam PdP.
perniagaan.

Persekitaran pelajar sentiasa dekat dengan dunia Guru sentiasa mengutamakan pelajaran berkonsepkan
komunikasi canggih di setiap sekolah. ilmu peniagaan dan kewangan. Contohnya pelajar
sentisa cekap dalam ilmu matematik tanpa bantuan
mesin kira-kira di sekolah.

BBchampions 39

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

Aktiviti 2a: Toolkit M6.2-A2-1

KONSEP PBL & PENDEKATAN INTERDISIPLINARI (Kuandran)

S Senario Kami Di Kuadran Mana ? KUANDRAN

Murid-murid tingkatan 1 dikehendaki melkasanakan pembelajaran Kuadran D- Murid mencipta/menilai secara
Berasaskan Projek (Projek Base learning) yang bertemakan Bumiku Hijau. interdisiplinari dalam masalah bukan rutin.

Pelajaran ini melibatkan 4 matapelajaran iaitu Sains, geografi,Matematik Kuadran C- Murid mencipta/menilai secara
dan Bahasa Melayu.Bagi mata pelajaran Sains murid-murid dikehendaki interdisiplinari dalam masalah harian

mengkaji percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dengan Kuadran B- Murid mengaplikasi pengetahuan
mengambil kira pelbagai factor(jenis tanah,sumber air,suhu,kecerunan dan secara interdisiplinari dalam masalah harian
lain-lain. bukan rutin

Dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam keempat- Kuadran A-Murid mengaplikasi pengetahuan
empat mata pelajaran murid murid diberi masa 4 minggu untuk berbincang secara interdisiplinari
dan menguji dan memastikan hasil dapat dijelaskan dengan lebih
bermakna.Seterusnya ,murid murid di kehendaki mempersembahkan Kuandran A
kajian dalam pelbagai bentuk sajak,puisi,debat lakonan dan lain lain
kepada semua murid,guru dan pihak - pihak yang berkepentingan.

Penilaian terhadap peringkat kajian (proses dan produk) dilaksanakan BBchampions 4040
berdasarkan rubrik rubrik tertentu yang telah digariskan.
MESRA. SEGERA. SEMPURNA

M6.A2-2: SENARAI SEMAK VIDEO PENDEKATAN INTERDISIPLINARI

Bil Item Semakan Catatan

1. Jadual pembelajaran yang fleksibel dan mempunyai pelbagai √
aktiviti

2. Guru mereka bentuk dan memudah cara pembelajaran bagi
memenuhi hasil pembelajaran yang ditetapkan √

3. Guru-guru beberapa mata pelajaran berbincang (dalam seminar) √
berkaitan standard pembelajaran

4. Interdisiplinari mengeratkan hubungan guru-guru dan hubungan √
guru- murid
√ BBchampions 41
5. Murid membawa idea-idea baharu melaui inkuiri
MESRA. SEGERA. SEMPURNA
6. Murid berbincang untuk menterjemahkan idea secara kreatif
dalam bentuk projek, persembahan dan seminar

7. Interdisilpinari memberi peluang belajar secara mendalam dalam
setiap matapelajaran

8. Murid-murid bekerja secara kolaboratif. √

9. Komuniti setempat juga dilibatkan dalam pembelajaran. √

10. Komuniti setempat boleh menyediakan resos untuk mata √
pelajaran.

11. Guru, murid dan komuniti membentuk dan membentuk semlula
kurikulum supaya lebih mencabar. √

12. Kerjasama sekolah dengan sekolah juga berlaku dalam √
pendekatan interdisiplinari.

13. Interdisiplinari menggalakkan komunikasi yang berkesan.

BBchampions 42

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

KONSEP INTERGRASI DALAM PBL

BBchampions 43

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

KERANGKA PELAKSANAAN KmR- PBL

BBchampions 44

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

KITARAAN PBL

BBchampions 45

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM PBL

BBchampions 46

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

PENGHASILAN G.R.A.S.P

Matlamat utama PBL ini, adalah mengkaji bahan yang sesuai untuk
menghasilkan bayang-bayang. Pelaksanaan kajian ini adalah selama 4 minggu,
dimana bahan-bahan yang sesuai akan diuji bagi menghasilkan bayang-bayang.
Bagi menjayakan projek ini, guru-guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Matematik dan Agama akan berbincang tentang langkah-langkah
pelaksanaan sebelum menyampaikan kepada murid-murid. Dapatan hasil kajian
kami lebih menjurus kepada kejelasan bayang-bayang yang terhasil. Rumusan
hasil kajian akan dipersembahkan dalam bentuk model kamera bayang-bayang,
sajak, persembahan boneka, perekodan data dan amali solat kepada pihak-
pihak berkepentingan. Penilaian terhadap setiap peringkat kajian adalah
berdasarkan kepada senarai semak yang telah dibentuk.

BBchampions 47

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

RINGKASAN TUGASAN KEPADA MURID

G= GOAL Matlamat utama PBL ini, adalah mengkaji bahan yang sesuai
untuk menghasilkan bayang-bayang.

R=REALITY Pelaksanaan kajian ini adalah selama 4 minggu, dimana bahan-
bahan yang sesuai akan diuji bagi menghasilkan bayang-bayang.

A=AUDIENCE Bagi menjayakan projek ini, guru-guru mata pelajaran Bahasa
S=SITUATION Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Agama akan berbincang
tentang langkah-langkah pelaksanaan sebelum menyampaikan
kepada murid-murid.

Dapatan hasil kajian kami lebih menjurus kepada kejelasan
bayang-bayang yang terhasil.

P=PRODUCT Rumusan hasil kajian akan dipersembahkan dalam bentuk model
S=STANDARD kamera bayang-bayang, sajak, persembahan boneka, perekodan
data dan amali solat kepada pihak-pihak berkepentingan.
Penilaian terhadap setiap peringkat kajian adalah berdasarkan BBchampions 48
kepada senarai semak yang telah dibentuk.
MESRA. SEGERA. SEMPURNA

PERANCANGAN PDP-PBL

BBchampions 49

MESRA. SEGERA. SEMPURNA

PERANCANGAN PDP-PBL

BBchampions 50

MESRA. SEGERA. SEMPURNA


Click to View FlipBook Version