The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nadzari Baharom, 2019-12-25 08:15:38

BUKU PENGURUSAN SKP 2020

Panduan JK Kerja SKP 2020

Keywords: Panduan

KATA ALUAN GURU BESAR

Assalamualaikum dan Salam sejahtera.

Alhamdulillah, dengan izin-Nya, manual pengurusan SK Pauh dapat
diterbitkan sebagai panduan untuk setiap guru di sekolah ini dapat
memainkan peranan seperti mana yang telah diamanahkan.

Dengan adanya senarai jawatankuasa yang telah ditetapkan, diharapkan
kecemerlangan dan kegemilangan sekolah ini akan tercapai bukan sahaja
pada tahun 2020 tetapi kesinambungannya berterusan sehingga generasi
warga sekolah yang akan datang.

Sebagai memenuhi hasrat dan aspirasi negara, tugas guru merupakan
tonggak utama dan tulang belakang dalam melahirkan modal insan kelas
pertama yang bertaraf dunia, justeru apa jua tugas dan peranan yang
diberikan semoga dapat dipikul dengan penuh keikhlasan dan kejujuran
sebagaimana ikrar dan janji seorang guru untuk membina bangsa yang
bersahsiah, berketerampilan dan berilmu.

Marilah kita meneruskan amalan budaya kerja cemerlang, sikap
kebertanggungjawaban, istiqamah, berinovasi, dan bermotivasi serta
bersemangat mujahadah , semoga kekuatan dan keiltizaman yang jitu dalam
kalangan warga pendidik SK Pauh dapat melakukan yang terbaik demi
agama, nusa dan bangsa.
Akhir kata, ingin saya titipkan mutiara kata: Kejayaan diraih dengan
perancangan dan usaha yang bersungguh-sungguh memberi kepuasan
sebenar, melalui masa dengan usaha sekadar melepaskan batuk ditangga
membiarkan hidup tanpa nikmat dan sia-sia.

Sekian, terima kasih.

Mohd Nadzari b Baharom,
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Pauh,
02600, Arau,
Perlis

HALA TUJU JPN PERLIS

Halatuju Sekolah Kebangsaan Pauh

Warga sekolah berprestasi mendukong kemanjadian murid berbudaya tinggi
melalui berkolaboratif bersama komuniti.

Nilai Sekolah Kebangsaan Pauh

Nilai-nilai utama Sekolah Kebangsaan Pauh

Kolaboratif Kolaboratif;

Kepelbagaian;

Kecemerlangan;

Inovasi;

Integriti;

Hormat;

Semua wrga sekolah mengamalkan pendekatan
yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau
lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan
berbagai-bagai pendekatan dalam amalan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara
yang dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan
Integriti menggunakan sesuatu yang baru dalam
pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan
ketelusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga sekolah mengamalkan sifat untuk
beralah atau menerima kehendak atau pendapat
majoriti

PANDUAN AM UNTUK STAF SEKOLAH

1) ARAHAN AM

a) Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki
membaca, memahami dan juga mematuhi perintah am tersebut.

b) Guru dan staf sokongan dinasihatkan supaya membaca , memahami dan boleh
mentafsir dengan tepat akan kandungan perintah am dan arahan perkhidmatan lain.

c) Guru hendaklah menghayati tatasusila profesionalisme keguruan dan menjunjungnya
sebagai profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan semata-mata.

d) Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah
dan Matlamat Pendidikan Negara.

e) Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.

f) Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di
sekolah dan menjaga harta benda sekolah.

g) Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2) KEDATANGAN

a) Jadual waktu PdPc mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
b) Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya 10 minit

sebelum waktu belajar dan menandatangani buku rekod kehadiran / punch card
semasa sampai.
c) Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi
kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mestilah memberitahu pihak sekolah
secepat mungkin kepada Guru Penolong Kanan / Guru Besar.
d) Semua urusan peribadi hendaklah dibuat diluar waktu sekolah kecuali dalam
kecemasan.

3) KELUAR WAKTU MENGAJAR

a) Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar
kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari
Jabatan Pendidikan dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru
Besar/Penolong Kanan.

b) Guru dikehendaki mengisi borang Kebenaran Tinggalkan Pejabat sebelum keluar.

1

c) Guru dinasihatkan meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar melalui Penolong Kanan Pentadbiran
dan Kurikulum

4) CUTI

a) Cuti rehat / Cuti penggal

Mengikut surat pekeliling Kementerian Pendidikan (KP(PP)0046 SJ/A(30) bertarikh 24 Disember
1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi
guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti
sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar.

b) Cuti sakit

i. Sijil sakit dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut hendaklah disahkan
oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

ii. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun.

iii. Cuti sakit melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke
Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran untuk menentukan pembayaran gaji.

c) Cuti Tanpa Gaji

i. Mengikut perintah Am Bab C, cuti tanpa gaji boleh dipohon atas sebab-sebab persendirian
yang mustahak.

ii. Cuti tanpa gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti
rehatnya.

iii. Kelayakan cuti tanpa gaji ialah melebihi 30 hari tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi
tidak melebihi 180 hari.

iv. Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.

v. Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah
Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum
tarikh mula cuti.

d) Cuti rehat khas

i. Cuti rehat khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.

ii. Cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar bagi tempoh 10 hari dalam setahun. Cuti yang tidak
diambil akan dikumpul untuk ganjaran semasa pencen. Ia tidak boleh dibawa ke tahun
seterusnya.

* Sebaik-baiknya sila berbincang dengan Guru Besar untuk kelulusan.

iii. Kelulusan diberikan oleh Guru Besar dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

iv. Bilangan hari CRK yang diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan
dalam tahun berkenaan.

2

v. Bagi guru sandaran dan guru berelaun mereka boleh memohon Cuti Sambilan sebanyak 3
hari setahun.

e) Cuti Keluar Negeri.
Guru yang hendak bercuti keluar negeri mesti mendapat kelulusan dari JPN. Sila isi borang
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh cuti.

f) Cuti Khas-Isteri Bersalin
Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan pelepasan
am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

g) Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari
sebagai cuti tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri, anak-
anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan pelepasan am.
Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

5) PAKAIAN
a) Guru hendaklah berpakaian kemas , sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat
timur.
b) Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.
c) Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut pendek dan kemas.
d) Guru PJ dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.
i. Guru perempuan - seluar panjang yang sesuai. Kemeja T / kemaja sukan / baju trek,
kasut sukan atau getah tanpa tumit.
ii. Guru lelaki – seluar trek / panjang yang sesuai. Kemeja T / kemeja sukan / baju trek
/ jersi, kasut sukan atau getah tanpa tumit.
e) Pemakaian ketayap, serban atau berjubah adalah dilarang kepada guru lelaki.
f) Guru perempuan pula dilarang berpurdah iaitu menutup bahagian muka.

3

6) PERHUBUNGAN SESAMA GURU
a) Guru perlu memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama
guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata. Juga dapat wujudkan perasaan
kekitaan.
b) Guru tidak dibenar mempengaruhi dan memaksa pandangan / fahaman / pendapat
/ kepercayaan kepada guru atau pelajar atau staf sokongan.
Pandangan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan perkauman, status sosial,
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di
sekolah.

7) BILIK GURU
a) Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua
guru. Ini termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik guru.
b) Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di dalam kelas.
Masa ini hendaklah dianggap sebagai ”non-teaching period” dan bukan ”free
period”. Guru hendaklah menggunakan masa tersebut melakukan perkara-perkara
yang berkaitan dengan PdP atau pengurusan sekolah.

c) Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
d) Semasa di bilik guru, hendaklah bersama-sama bertanggungjawab memastikan

suasana yang sesuai dan tidak menganggu ketenteraman mana-mana pihak.

8) PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
a) Jika guru bermasalah dengan bidang perjawatan, sila berurusan dengan Ketua
Pembantu Tadbir atau Guru Besar.
b) Guru yang bermasalah dalam bidang PdPc sila berhubung dengan Ketua Panitia
atau Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum.

9) TUGAS
a) Guru diberi tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, HEM dan pentadbiran. Guru
hendaklah menjalankan tugas dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

4

b) Apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas / arahan, guru mestilah mengambil
tindakan sendiri. Guru tidak boleh mengarahkan guru lain mengantikan tempat
tanpa pengetahuan Guru Besar. Guru yang gagal hadir sebarang kursus , taklimat,
mesyuarat yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Perlis mesti menghantar surat
tunjuk sebab kepada Tuan Pengarah Pendidikan Perlis melalui Guru Besar.

c) Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dengan menepati masa.
Demikian juga guru-guru yang sedang mengajar dikehendaki menamatkan
pengajarannya sebaik sahaja loceng berbunyi atau tamat masa.

10)BUKU/FAIL REKOD MENGAJAR

i. Setiap guru dibekalkan dengan sebuah buku/fail dan bertanggungjawab
terhadap keselamatan buku/fail tersebut. Semua butiran perlu dilengkapkan
dan disempurnakan dengan teliti, kemas dan menepati kehendak setiap panitia.
Buku rekod mesti dihantar setiap hari Jumaat untuk disemak oleh Guru Besar /
Penolong Kanan . Tarikh mula penghantaran RPH ialah pada 3 Januari 2020.

ii. Semua perancangan dan maklumat mestilah dilengkapkan sebelum 20 Januari
2020. Jika guru bercuti , buku rekod perlu diserahkan kepada Penolong Kanan.
Buku rekod mengajar mesti diserahkan ke pejabat sekolah pada hari terakhir
persekolahan. Ia adalah dokumen kerajaan/sekolah dan tidak boleh disimpan
oleh guru.

11) JADUAL WAKTU

a) Guru darjah perlu sediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas.

b) Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu PdPc tanpa kebenaran.

c) Satu salinan jadual perlu diserahkan untuk simpanan Penolong Kanan Pentadbiran dan
Kurikulum serta kepada Ketua Panitia.

12) JADUAL KEDATANGAN PELAJAR Dan e-KEHADIRAN APDM

a) Setiap guru darjah perlu mengemaskini data terkini setiap murid kelasnya kedalam
APDM

b) Maklumat ketidakhadiran pelajar hendaklah dimaklumkan dalam whatapps kelahiran
oleh guru PdPc waktu pertama atau guru kelas jika mempunyai maklumat.

c) Guru kelas juga perlu pastikan applikasi e-Kehadiran diinstallasi pada telefon masing-
masing dan boleh mendaftar ketidak hadiran pelajar apabila berkesempatan.

5

13) INISIATIF GURU
a. Guru-guru sentiasa digalakkan untuk mengambil inisiatif bagi melaksanakan tugas
mereka dengan lebih berkesan dengan bersikap proaktif dan konstruktif.

b. Walaubagaimanapun guru-guru adalah dikehendaki berunding dan membincangkan
serta memaklumkan mengenainya terlebih dahulu bersama Guru Penolong Kanan dan
Guru Besar.

14) KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
a)Semua guru mesti memberi kerjasama penuh dalam menjaga keselamatan harta
benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah mesti
dimaklumkan untuk pengetahuan pihak sekolah.
b) Ketua panitia/guru bilik-bilik khas bertanggungjawab memastikan ada peraturan
mengenai penggunaan alatan tertentu di bilik-bilik khas.

16) KEBERSIHAN
a) Setiap guru bertanggungjawab menjaga semua premis di kawasan sekolah serta
membimbing pelajar ke arah membudayakan persekitaran sekolah yang bersih dan
ceria.
b) Guru-guru dikehendaki menonjolkan sikap kepimpinan yang baik untuk dijadikan
teladan kepada pelajar-pelajar.
c) Guru-guru tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah.
d) Guru-guru kelas hendaklah mempastikan pelajar-pelajar kelasnya menghias dan
menjaga kebersihan serta keselamatan bilik darjah masing-masing.
e) Guru-guru hendaklah mempastikan bahawa bahan yang digunakan untuk menghias
kelas adalah sesuai dan berfaedah untuk pelajar-pelajar.

16) SURAT MENYURAT
a) Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada
pihak berkenaan.
b) ”Letter head” sekolah hanya boleh digunakan dengan kebenaran Guru Besar.

6

17) SURAT YANG DITERIMA
a) Ada surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedarkan kepada guru untuk diambil
tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat
tersebut.
b) Jika surat itu ditujukan kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada
Guru Besar , surat itu boleh disimpannya sendiri setelah mengambil tindakan.
c) Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkannya untuk
tindakan guru yang berkenaan, maka guru itu hendaklah mengambil tindakan yang
diperlukan.

18) PERGI KE JABATAN PELAJARAN NEGERI
a) Guru-guru tidak dibenarkan pergi ke JPN untuk urusan peribadi pada masa sekolah
tanpa arahan Pengarah Pelajaran Perlis.

19) PELAWAT
a) Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar terlebih dahulu. Guru tidak
dibenar berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali kebenaran
Guru Besar atau wakilnya.
b) Semua pelawat dikehendaki menandatangani buku pelawat.

20) MEMBELI BARANG
a) Guru yang hendak membeli barang/bahan PdPc mesti memohon kebenaran dengan
menggunakan nota minta yang boleh diperolehi di pejabat.
b) Borang itu mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia / Guru Kanan /
Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar.
c) Semua pesanan yang lebih RM 100.00 mesti dibuat melalui borang Pesanan
Tempatan.
d) Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam
buku stok dengan kemas.
e) Semua borang Pesanan Tempatan mesti ditandatangani oleh Guru Besar, pembekal
dan penerima.

7

21) KEGIATAN KOKURIKULUM

a) Semua guru ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah
dijalankan dengan cekap dan teratur.

b) Kecederaan pelajar yang bahaya mesti dilaporkan kepada ibu bapa dan Guru Besar
selepas dihantar ke hospital.

c) Guru pengiring pasukan sekolah untuk satu-satu aktiviti adalah bertanggungjawab
mengurus segala urusan mengenainya.

d) Jika terdapat penyokong-penyokong pasukan sekolah menyertai rombongan tersebut,
guru-guru pengurus pasukan adalah bertanggungjawab mengawasi mereka.

22) PERHIMPUNAN SEKOLAH

a) Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpuanan sekolah pada hari-hari dan
masa-masa ditetapkan.

b) Guru lelaki hendaklah memakai tali leher, baju kemeja berlengan panjang dan
blazer.

c) Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri dan
lagu sekolah.

d) Guru-guru bertanggungjawab menjaga disiplin murid dan tugas-tugas yang
diarahkan.

23) MESYUARAT/TAKLIMAT/BENGKEL/KURSUS/AKTIVITI KHAS

a) Dari masa ke masa Guru Besar akan memanggil
mesyuarat/taklimat/bengkel/kursus/aktiviti khas. Kehadiran semua guru ke
mesyuarat/taklimat/bengkel/kursus/aktiviti khas itu adalah diwajibkan.

b) Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat/taklimat/bengkel/kursus/aktiviti khas
yang dipanggil oleh guru Penolong Kanan / Ketua Panitia.

c) Setiap keputusan yang dibuat dalam mesyuarat/taklimat/bengkel/kursus/aktiviti
khas sama ada atas arahan Guru Besar, keputusan majoriti mesti dipatuhi oleh
semua guru walaupun berlainan pendapat.

24) BUKU STOK / INVENTORI

a) Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan
memasukkan maklumat dalam buku stok / inventori adalah tepat, lengkap dan
sentiasa dikemaskini.
8

b) Buku ini akan disemak dari masa ke semasa oleh Guru Besar / Penolong Kanan.

25) TANDA NAMA
a) Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis
rasmi di sekolah dan di luar sekolah.
b) Tanda nama mestilah mengikut saiz yang ditetapkan.

26) PENGGUNAAN ALATAN
a) Penggunaan alat-alat hendaklah dengan cara yang betul serta mengikut peraturan.
b) Mesti mendapat kebenaran daripada KP atau Penjaga stok.
c) Bertanggungjawb menggunakan alat-alat dengan baik dan memulangkan kembali
dengan segera serta berkeadaan baik. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta
merta dan menggantinya jika perlu.

27) ARAHAN DAN PEKELILING
a) Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca
dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangan selepas membacanya.
b) Sekiranya arahan dan surat pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya
di dalam fail khas.
c) Sekiranya surat itu dari Kementerian/Jabatan Pelajaran guru hendaklah
mengembalikannya dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil.

28) TELEFON / FAX
a) Penggunaan telefon / fax hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru hendaklah
menggunakan telefon awam/peribadi atas urusan tidak rasmi.

29) KUNCI
a) Semua kunci mesti disimpan di pejabat.
b) Kalau ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu dia mestilah mendapat
kebenaran dari Guru Besar. Guru tersebut hendaklah bertanggungjawab terhadap bilik
tersebut sepenuhnya.

9

30) ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH
Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah. Jika guru
tidak dapat hadir oleh kerana sebab-sebab tidak dapat dielakkan, beliau mesti
memberitahu Guru Besar terlebih dahulu.

1
0

Piagam Pelanggan

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Pauh akan;

Memastikan semua murid dapat mengikuti kurikulum sekolah dengan
sempurna.

Memastikan semua murid berpeluang menyertai kegiatan kokurikulum dan
boleh mencapai kejayaan yang maksimum.

Melahirkan anak didik yang mempunyai nilai-nilai utama yang ditetapkan
dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Mencetuskan dan menggerakkan anak didik ke arah kecemerlangan
dalam akademik, akhlak, disiplin, sahsiah dan sosial melalui aktiviti
kokurikulum dan kokurikulum.

Mewujudkan suasana yang harmoni serta menjalinkan ukhuwah sesama
warga sekolah dan juga dengan ibu bapa, waris dan masyarakat
setempat.

Menentukan setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan telus
dan berkesan pada setiap masa.

Mengamalkan dan memberikan layanan supaya yang mesra,
perkhidmatan yang cekap, dan jawapan segera kepada pelanggan yang
berurusan dengan sekolah.

Bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, dan teguran
yang membina daripada semua demi mempertingkatkan prestasi
perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.

1
1

TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. TANGGUNGJAWAB GURU 1

1.1 PERHIMPUNAN DAN KECERIAAN

1.1.1 Memastikan semua guru dan murid menghadiri perhimpunan.
1.1.2 Memastikan bendera-bendera dan tempat duduk guru disediakan.
1.1.3 Memastikan P.A. Sistem berfungsi dengan baik.
1.1.4 Memastikan pengawas bertugas dan pembaca doa bersedia.
1.1.5 Memastikan murid beratur dan senyap.
1.1.6 Perhimpunan Rasmi - Hari Isnin
1.1.7 Memastikan semua guru dalam kumpulan bekerjasama

dan menjalankan tugas masing-masing.
1.1.8 Menyampaikan maklumat/ pengumuman penting sahaja.
1.1.9 Membantu guru disiplin mengawal disiplin pelajar
1.1.10 Membantu guru pengawas mengawasi peranan pengawas

2. TANGGUNGJAWAB GURU 2
2.1 PINTU PAGAR SEKOLAH

2.1.1. Guru bertugas harian hendaklah datang ke sekolah seawal 7.20
pagi

2.1.2. Memantau segala kes yang berlaku di sekitar pagar utama sekolah.
2.1.3. Menentukan keselamatan murid (lalulintas) di sekitar kawasan

sekolah.
2.1.4. Mengawal keselamatan murid dan mengawas harta benda

sekolah.
2.1.5. Meminta pengawas mencatat nama murid datang lewat selepas

7.30 pagi.

1
2

2.2 PELAJAR SAKIT / KELUAR KAWASAN SEKOLAH

2.2.1 Menguruskan rawatan murid yang sakit.
2.2.2 Menelefon ibu bapa memaklumkan situasi murid.
2.2.3 Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan

nama murid tersebut.
2.2.4 Mencatat nama murid yang sakit ke dalam buku di dalam Bilik Sakit.
2.2.5 Memastikan peti kecemasan / peti ubatan mencukupi dan lengkap.

. TANGGUNGJAWAB GURU 3

3.1 BORANG LAPORAN HARIAN
3.1.1 Menulis segala laporan harian secara terperinci mengikut
butiran Borang Laporan Harian Guru Bertugas Mingguan melalui
pautan http://bit.ly/2rjnMuI
3.1.2 Memeriksa dan memantau kebersihan kawasan sekolah dan
kebersihan sekolah.
3.1.3 Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-
persatuan, unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.
3.1.4 Mencatatkan nama pelawat rasmi ,jawatan dan urusannya.
3.1.5 Mencatat kes kemalangan, kes kesihatan dan kecemasan.
3.1.6 Membuat catatan keadaan dan kebersihan bilik darjah.
3.1.7 Memastikan bilik-bilik darjah, tandas, bilik-bilik khas dan kawasan
sekolah sentiasa dalam keadaan bersih.

1
3

4 TANGGUNGJAWAB GURU 4
4.1 KANTIN
4.2.1 Membantu GPK HEM Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di
kantin sekolah.
4.2.2 Membantu mencatat nama murid kes keracunan makanan dan
menyerahkan kepada guru JK Kesihatan untuk tindakan selanjutnya.
4.2.3 Membantu GPK HEM memastikan kawasan kantin bersih dengan
mendisiplinkan murid jangan membuang sampah, bekas
makanan, plastik dan sebagainya.
4,2 KEDAI BUKU
4.2.1 Membantu GKP Pentadbiran memastikan syarikat kedai buku
mematuhi syarat kontrak jualan barangan.
4.2.2 Melaporkan sebarang pelanggaran syarat kontrak jualan barangan
kedai buku kepada GPK Pentadbiran atau Guru Besar

1
4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI SEKOLAH

"Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI SEKOLAH

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

1
5

2020

PENTADBIRAN

1
6

MAKLUMAT GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH 2020

BIL NAM NO. CATATAN
A TELEFON
[email protected]
1 Mohd Nadzari b Baharom (Guru 012-5501009
Besar) [email protected]
019-5172278
2 Noorhalina bt Ismail [email protected]
(GPK Pentadbiran & Kurikulum) 019-6557181
[email protected]
3 Basaruddin b Baharom 017-4299938
(GPK HEM) [email protected]
019-4425096
4 Noor Rita bt Hamad [email protected]
(GPK Ko-kurikulum) 014-2324284 [email protected]
019-4782877 [email protected]
5 Siti Rohaizah bt Taib 019-4813353 [email protected]
(GPK Pendidikan Khas) 019-4547282 [email protected]
019-4566644 [email protected]
6 Amelia Adik Amy bt Azizan 019-4331770 [email protected] y
7 Amran b Omar 019-5266244 [email protected]
8 Annuar b Ismail 019-4625610 [email protected]
9 Asmani bt Abu Bakar 019-4700972 [email protected]
10 Azhar b Shaari 019-5703779 [email protected]
11 Azizul b Abd. Rashid 012-5727101 [email protected]
12 Azlina bt Azizan 013-3966625 [email protected]
13 Che Johan b Che Cob 012-4021526 [email protected]
14 Che Rohana bt Mahamod 012-4988237 [email protected]. my
15 Faizah bt Sabi 019-4328911 [email protected]
16 Farzana Majidah bt Ismail 012-5771117 [email protected]
17 Fauziah bt Mamat 013-4905238 [email protected]
18 Hamidah bt Ahmad 012-4912940 [email protected]
19 Hasrolnizam b Hassan 012-8393410 [email protected]
20 Hayati bt Hasan 017-4073316 [email protected]
019-4572319 [email protected]
21 Hayati bt Yahaya 012-5836151 [email protected]
22 Hazimah bt Ismail 019-4566644 [email protected]
23 Jaridah bt Othman 017-9053803 [email protected]
24 Kamisa bt Muslim 013-4076284 [email protected]
25 Kaushalya a/p Palanisamy 017-5240409 [email protected]
26 Ku Mohd. Faizal b Ku Hashim 019-4340318
27 Lim Ah Chuan [email protected]
28 Maizuni bt Chik Mai 019-9045054 [email protected]
29 Nik Sakinah bt Nik Mustaffa
30 Noor Azliana bt Khazali 019-5774249 [email protected]
31 Noor Syahrizam b Bakri [email protected]
32 Noordiran bt Yatim 016-4900455
33 Noor Farizatulazwani bt Muhamad Rozi 014-6941156 [email protected]
[email protected]
34 Noorin Hazami bt Awaluddin 019-6695116
013-4722139
35 Nor Azian bt Che Mat
36 Nor Haliza bt Abdul

Rahman
37 Nor Rehanah bt Diaudin
38 Noradibah bt Ramli

1
7

BIL NAMA NO. CATATAN
TELEFON
39 Nor Hafiza bt Abdul Kader [email protected]
40 Norsahida bt Mat Akhir 017-4752471 [email protected]
41 Norzaini bt Ghazali 013-4225050 [email protected]
42 Nur Raihan bt Abdul Halim 013-4305268 [email protected]
43 Nurul Ashikin bt Md Noh 017-4812005 [email protected]
44 Nurul Faraain bt Abdul Rahman 010-2828926 [email protected]
45 Rojita bt Abdul Hamid 013-9224219 [email protected]
46 Rosnawati bt Baharom 019-8601167 [email protected]
47 Rozi bt Saleh @ Mat Saleh 019-4155060 [email protected]
48 Rusnah bt Chik 012-4882575 [email protected]
49 Ruzita bt Abdullah 017-4521440 [email protected]
50 Saidin b Othman 019-4328769
51 Samsera b Ismail 019-2966929 [email protected]
52 Saodah bt Daud 019-4995534 [email protected]
53 Sarah bt Adrus 013-4659693 aisyah-
019-5249557 [email protected]
54 Sarni bt Sarji [email protected]
55 Shahidah bt Md. Saman 017-4496679 [email protected]
56 Sharifah Baizura bt Syed 019-5401571 [email protected]

Abu Bakar 016-6448698 [email protected]
57 Siti @ Lebar bt Rejab [email protected]
58 Siti Munirah bt Sattar@ Yusoff 019-4446599 [email protected]
59 Suraya bt Md. Daud 019-5148284 [email protected]
60 Tuan Syed Muzamil b Syed Ali 019-4805485 [email protected]
61 Umikalsom bt Idris 019-3922588 [email protected]
62 Wan Mohamad Aminuddin b Wan Ali 012-5376240 [email protected]
63 Wan Noor Azura bt Abd Aziz 012-4800018 [email protected]
64 Wan Roshima bt Wan Ismail 019-4129600 [email protected]
65 Wan Suzaina bt Wan Din 012-5513236 [email protected]
66 Zabidi b Khamis 012-5589070
67 Zaiton bt Elang 017-2865921
017-5464932

10

MAKLUMAT KAKITANGAN PENTADBIRAN 2020

BIL NAMA NO TELEFON CATATAN

Sabarina bt Mohamad 012-4861579 sabarinamohamad18@
1 (Ketua Pembantu Tadbir) gmail.com

2

3 Nabila Syamimi bt Ramli (Juruteknik 012-5916024 nabila.syamimi@
Komputer) gmail.com

4 Halimah bt Abdullah (Penyelia Asrama) [email protected]
019-5402880

5 Mahizun bt Mustapa (PPM – 012-5541337 mahizunmustafa79@
Asrama) 013-4526127 gmail.com

6 Zulliazzabt Zolkifli (PPM – azza_daebak@
Asrama) yahoo.com

Wanrosshayaty bt Ahmad 019-5603730 -
7 (PPM – Pra Sekolah) wanrosshayaty@

gmail.com

8 Yusnizazura bt Ibrahim (PPM – Pra [email protected]
Sekolah) 012-4439691

9 NorzawanibtHarun (PPM – [email protected]
Pendidikan Khas) 019-4749281

10 Nor Mazni bt Yahaya (PPM – 013-4887122 normazniyahaya@
Pendidikan Khas) 012-5348870 yahoo.com
012-4442821
11 Fauziatun bt Ismail (PPM-Pra fauziatunismail@
Sekolah Integrasi) gmail.com

Abdul Razak b Samsudin (Pembantu [email protected]
Am Pejabat)
12

13 Saad b Ishak (Pengawal 019-5144891 saadishak1961@
Keselamatan) gmail.com

14 Nur Afiqahbt Zakaria (PPM – [email protected]
Pendidikan Khas) 010-2689544

Che Wan Nur Atirah bt Che Wan Ngah [email protected]
15 (PPM – Pendidikan Khas) 016-6390629

12

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri
Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan
& Putrajaya

TAHUN 2020 MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2020 31.01.2020 19

01.02.2020 29.02.2020 20 11
01.03.2020 13.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

1 14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7
22
01.04.2020 30.04.2020 11 9
01.05.2020 22.05.2020 40 2

JUMLAH HARI 16
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17 7
01.07.2020 24.07.2020 18 1
35
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 9

25.07.2020 02.08.2020

2 03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21 16

01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN 6

21.11.2020 31.12.2020 41

13

CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN YANG
DIPERUNTUKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN

KUMPULAN A KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA 23.01.2020 (Khamis) 23.01.2020 (Khamis) Semua Negeri
25.01.2020 (Sabtu) 27.01.2020 (Isnin) 24.01.2020 (Jumaat) Kumpulan B

dan 20.05.2020 (Rabu) 21.05.2020 (Khamis) -
26.01.2020 (Ahad) 21.05.2020 (Khamis) 22.05.2020 (Jumaat)

HARI RAYA AIDILFITRI
24.05.2020 (Ahad)
dan
25.05.2020 (Isnin)

HARI DEEPAVALI 15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020 (Jumaat) Semua Negeri
14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin) Kumpulan B

HARI KAAMATAN Sabah dan
30.05.2020 (Sabtu) Labuan sahaja
dan 31.05.2020 (Ahad)

HARI GAWAI DAYAK Sarawak
01.06.2020 (Isnin) sahaja

dan 02.06.2020 (Selasa)

Kumpulan B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang,
Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

CATATAN:

Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 24 & 25 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Kaamatan : 30 & 31 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Gawai Dayak : 01 & 02 Jun 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Raya Qurban : 31 Julai & 1 Ogos 2020
(Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2) Perayaan

Hari Krismas : 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)
14

CUTI PERSEKUTUAN DAN CUTI NEGERI PERLIS 2020

Tarikh Cuti Negeri Berkenaan
25 Jan Tahun Baru Cina
26 Jan Tahun Baru Cina Semua Negeri
22 Mac Israk & Mikraj Semua Negeri
1 Mei Hari Pekerja Kedah, Negeri Sembilan & Perlis
7 Mei Hari Wesak Semua Negeri
10 Mei Nuzul Al-Quran
Semua Negeri
Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor,
Terengganu dan Semua Wilayah Persekutuan (Kuala
Lumpur , Putrajaya dan Labuan)

24 Mei Hari Raya Puasa Semua Negeri
25 Mei Hari Raya Aidilfitri
6 Jun
Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Semua Negeri
17 Jul Agong

Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Perlis

31 Jul Hari Raya Haji * Semua Negeri
Hari Raya Qurban *
1 Ogos Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu
20 Ogos Hari Raya Qurban (Hari Kedua) * Semua Negeri

Awal Muharram (Maal Hijrah)

31 Ogos Hari Kebangsaan Semua Negeri
16 Sep Hari Kemerdekaan Semua Negeri
29 Okt Semua Negeri
Hari Malaysia
14 Nov Semua Negeri kecuali Sarawak
25 Dis Hari Keputeraan Nabi Muhammad Semua Negeri
S.A.W.
(Maulidur Rasul)

Deepavali *

Hari Krismas

15

TARIKH-TARIKH PENTING DALAM ISLAM TAHUN
2020 / 1441 – 1442 H BAGI MALAYSIA

TARIKH HIJRI TARIKH MILADI HARI PERAYAAN /
KEBESARAN ISLAM

27 Rejab 1441 22 Mac 2020 Israk dan Mikraj

* 1 Ramadan 1441 24 April 2020 Awal Ramadan/Berpuasa

17 Ramadan 1441 10 Mei 2020 Nuzul al-Quran

* 1 Syawal 1441 24 Mei 2020 Hari Raya Puasa/Aidilfitri

1 Zulhijjah 1441 22 Julai 2020 Awal Zulhijjah

* 10 Zulhijjah 1441 31 Julai 2020 Hari Raya
1 Muharam 1442 20 Ogos 2020 Korban/Aidiladha
12 Rabiulawal 1442 29 Oktober 2020
Awal Muharam/Maal
Hijrah

Maulidur Rasul

* Tarikh ini akan diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia

Sumber:
Panel Pakar Falak (PPF)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

16

SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH, 02600, ARAU,PERLIS.

JADUAL GURU BERTUGAS SK PAUH 2020

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TEMA UCAPAN MINGGU UCAPAN
PANITIA

2–3 Jan 1. Che Johan b Che Cob Kasih Sayang Bimbingan
-Sayangi Diri dan
1 2020 2. Azizul b Abd. Rashid Guru Besar
Kaunseling
3. Norhanani bt Abdullah.

4. Rusnah bt Chik

1 . Amran b Omar

2 6 - 10 Jan 2. Amelia Adik Amy bt Azizan Kasih Sayang Bahasa PK
Pentadbiran
2020 3. Zaiton bt Elang -Sayangi Keluarga Melayu

4. Asmani bt Abu Bakar

1. Annuar b Ismail Kasih Sayang
-Sayangi Komuniti
3 13 – 17 Jan 2. Che Rohana bt Mahamod Bahasa PK HEM
Sekolah Inggeris
2020 3. Faizah bt Sabi

4. Farzana Majidah bt Ismail

1. Rozi bt Saleh @ Mat Saleh Kasih Sayang
-Cinta Akan
4 20 - 22 Jan 2. Azhar b Shaari Matematik PK Ko-
Negara kurikulum
2020 3. Fauziah bt Mamat

4. Hamidah bt Ahmad

1. Wan Roshima bt Wan Ismail

5 27 - 31 Jan 2. Hasrolnizam b Hassan Kasih Sayang Sains PK PPKIBP
-Sayangi Diri
2020 3. Hayati bt Hasan

4. Jaridah bt Othman

1. Nor Rehanah bt Diaudin Hormat

6 3- 7 Feb 2. Hayati bt Yahaya Menghormati Pend. Islam Guru Besar

2020 3. Hazimah bt Ismail -Sentuhan
4. Ku Mohd. Faizal b Ku Hashim Selamat

1. Rosnawati bt Baharom Hormat
Menghormati

7 10 – 14 Feb 2. Rojita bt Abd. Hamid -Sopan Santun Bahasa PK Pentadbiran

2020 3. Kaushalya a/p Palanisamy Terhadap Keluarga Melayu

4. Kamisa bt Muslim

17

1. Tn. Syed Muzamil b Syed Ali Hormat

8 17 – 21 Feb 2. Umi Kalsom bt Idris Menghormati Bahasa PK HEM
2020 Inggeris
3. Norhafiza bt Abd Kader -Menghargai
Golongan Orang

Kurang Upaya

4. Noradibah bt Ramli

1. Noorin Hazami bt Awaluddin Hormat

9 24 - 28 Feb 2. Sarni bt Sarji Menghormati Matematik PK Ko-
2020 -Menghormati Kurikulum
3. Zabidi b Khamis Warga Sekolah

4. Maizuni bt Chik Mai

1. Norzaini bt Ghazali Bertanggungjawab
-Celik wang
2 – 6 Mac 2. Noor Azliana bt Khazali

10 2020 3. Wan Suzaina bt Wan Din

4. Noordiran bt Yatim Sains PK PPKIBP

1. Nur Raihan bt Abd. Halim

11 9 - 13 Mac 2. Nik Sakinah bt Nik Mustafa Bertanggungjawab Pend. Islam Guru Besar
-Berdisiplin
2020 3. Saodah bt Daud PK
Pentadbiran
4. Noor Farizatulazwani bt Muhd
Rozi

1. Ruzita bt Abdullah

23 - 27 Mac 2. Noor Syahrizam b Bakri Bertanggungjawab

12 2020 3. Suraya bt Md. Daud -Bijak Teknologi Bahasa
Maklumat Melayu

4. Nor Azian bt Che Mat

13 30 Mac- 1. Nurul Ashikin bt Mat Noh Bertanggungjawab Bahasa PK HEM
3 April 2020 2. Nor Haliza bt Abd. Rahman -Rajin Inggeris
3. Norsahida bt Mat Akhir

4. Nurul Faraain bt Abd. Rahman

14 6 - 10 April 1. Lim Ah Chuan Kegembiraan Matematik PK Ko-
2020 2. Wan Noor Azura bt Abdul Aziz -Berfikiran Positif kurikulum
3. Samsera b Ismail
4. Saidin b Othman

1. Azlina bt Azizan

15 13 - 17 April 2. Siti Munirah bt Sattar@Yusoff Kegembiraan Sains PK PPKIBP
-Kebersamaan
2020 3. Siti @ Lebar bt Rejab

4. Sh. Baizura bt Sy. Bakar

18

1. Azizul b Abd. Rashid

16 20 – 24 2. Wan Mohamad Aminuddin b Kegembiraan
-Kemesraan
April 2020 Wan Ali Pend. Islam Guru Besar
Kegembiraan
3. Shahidah bt Md. Saman -Interaksi Sihat

4. Sarah bt Adrus

1. Azhar b Shaari Bahasa PK Pentadbiran
Melayu
27 April - 1 2. Faizah bt Sabi
17 Mei 2020 3. Che Rohana bt Mahamod

4. Farzana Majidah bt Ismail

1. Norzaini bt Ghazali

18 4 - 8 Mei 2. Che Johan b Che Cob Kasih Sayang Bahasa PK HEM
2020 3. Sh. Baizura bt Sy. Bakar -Penjimatan Inggeris

Sumber

4. Jaridah bt Othman

1. Annuar b Ismail Kasih Sayang

19 11- 15 Mei 2. Amelia Adik Amy bt Azizan -Pemeliharaan dan Matematik PK Ko-
2020 3. Norsahida bt Mat Akhir Pemuliharaan Flora kurikulum

& Fauna

4. Fauziah bt Mamat

1. Hayati bt Hasan Kasih Sayang Sains PK PPKIBP

2. Kamisa bt Muslim -Sayangi Sesama
20 18 – 22 Mei 3. Amran b Omar Manusia

2020
4. Azlina bt Azizan

Cuti Pertengahan Tahun
2020

23 Mei – 7 Jun

1. Hazimah bt Ismail Hormat

2. Nurul Faraain bt Abd. Rahman menghormati
21 8 - 12 Jun 3. Hamidah bt Ahmad
-Malu Pend. Islam Guru Besar

2020 4. Suraya bt Daud Melakukan

Perkara Negatif

1. Rojita bt Abd Hamid

15 - 19 Jun 2. 2. Maizuni bt Chik Mai Hormat Bahasa PK
Menghormati Melayu Pentadbiran
22 2020 3. Noradibah bt Ramli
-Menghormati
4. Asmani bt Abu Bakar Kepelbagaian
Agama Bangsa
Budaya dan Bahasa

19

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TEMA UCAPAN MINGGU UCAPAN
PANITIA PK HEM
1. Syed Muzamil b Syed Ali Hormat
Bahasa
22 – 26 Jun 2. Nurul Asyikin bt Mat Noh Menghormati Inggeris

23 2020 3. Nor Haliza bt Abd. Rahman -Menghormati
Undang-undang

4. Kaushalya a/p Palanisamy Jalan Raya

1. Sarni bt Sarji Hormat

24 29 Jun – 3 Julai 2. Noorin Hazami bt Awaluddin Menghormati PK Kokurikulum
PK PPKIBP
-Mematuhi Matematik Guru Besar
Peraturan Setempat
2020 3. Rosnawati bt Baharom PK Pentadbiran
4. Nor Azian bt Che Mat
PK HEM
1. Ku Mohd Faizal b Ku Hashim Bertanggungjawab

25 6 - 10 Julai 2. Saodah bt Daud -Menjaga Pend. Islam

2020 3. Nik Sakinah bt Nik Mustafa Persekitaran Sekolah

4. Siti Munirah bt Sattar@Yusof

1. Noor Azliana bt Khazali

26 13 –17 Julai 2. Wan Suzaina bt Wan Din Bertanggungjawab Sains

2020 3. Wan Roshima bt Wan Ismail -Hak Asasi Kanak-
kanak

4. Noor Syahrizam b Bakri

1. Hayati bt Yahaya

2. Ruzita bt Abdullah Bertanggungjawab Bahasa
3. Nor Hafiza bt Abd. Kader
27 20- 24 Julai -Jujur Melayu
2020

4. Noordiran bt Yatim

25 Julai - 2 Ogos 2020 Cuti
Pertengahan Penggal Kedua
& Cuti Sempena Hari Raya
Aidiladha

1. Umikalsom bt Idris Kegembiraan Bahasa
-Sahabat Inggeris
2. Siti @ Lebar bt Rejab
28 3 – 7 Ogos 3. Hasrolnizam b Hassan

2020
4. Norhanani bt Abdullah

1. Rozi bt Salleh

2. Wan Noor Azura bt Abd. Aziz Kegembiraan
29 10 – 14 Ogos -Jasamu Matematik PK
3. Noor Farizatulazwani bt Kokurikulum
2020 Muhd. Rozi Dikenang

4. Rusnah bt Chik

20

30 17- 21 Ogos 1. Zaiton bt Elang Kegembiraan Sejarah PK PPKIBP
2020 2. Samsera b Ismail -Negaraku
3. Nor Rehanah bt Diaudin Merdeka
4. Saidin b Othman

1. Nur Raihan bt Abd. Halim Kasih Sayang
-Menghayati
31 1 – 4 Sept. 2. Zabidi b Khamis Rukun Negara Sains Guru Besar
2020
3. Shahidah bt Md. Saman

4. Sarah bt Adrus

1. Amran b Omar Kasih Sayang
-Mengekalkan
32 7 – 11 Sept. 2. Wan Mohamad Aminuddin b PK Pentadbiran
Wan Ali Warisan dan Pend.
2020 Budaya Islam
Malaysia
3. Azhar b Shaari

4. Amelia Adik Amy bt Azizan

1. Che Johan b Che Cob Kasih Sayang
-Kesetiaan
33 14 –18 Sept. 2. Annuar b Ismail Bahasa PK HEM
kepada Raja Melayu
2020 3. Azlina bt Azizan dan Negara

4. Jaridah bt Othman

1. Azizul b Abd. Rashid

34 21 - 25 Sept. 2. Che Rohana bt Mahamod Kasih Sayang Sejarah PK Kokurikulum
-Malaysia
2020 3. Faizah bt Sabi
Tanah Air Ku

4. Farzana Majidah bt Ismail

1. Norzaini bt Ghazali Hormat
Menghormati
35 28 Sept. – 2 2. Nurul Asyikin bt Mat Noh Bahasa PK PPKIBP
-Toleransi Inggeris
Okt 3. Fauziah bt Mamat

2020 4. Hamidah bt Ahmad

21

36 5 - 9 Okt. 1. Ku Mohd. Faizal b Ku Hashim Hormat Pend. Islam Guru Besar
2020 Menghormati
2. Nurul Faraain bt Abd. -Hindari Rasuah
37 12 - 16 Okt. Rahman
2020
3. Nik Sakinah bt Nik Mustafa
38 19 – 23 Okt.
2020 4. Hasrolnizam b Hassan Hormat Matematik PK Pentadbiran
1. Lim Ah Chuan Menghormati
2. Nor Shahida bt Mat Akhir -Menghargai Alam
3. Asmani bt Abu Bakar
4. Hazimah bt Ismail Sekitar
(Amalan 3R)
1. Hayati bt Hasan

2. Noor Azliana bt Khazali Hormat Sains PK HEM
3. Wan Suzaina bt Wan Din Menghormati
4. Maizuni bt Chik Mai
-Negaraku Aman

1.Hayati bt Yahaya

2.Kamisa bt Muslim Hormat
Menghormati
39 26 – 30 Okt. 3.Norhafiza bt Abd. Kader Bahasa PK Kokurikulum
-Saya Anak Melayu
2020 4. Kaushalya a/p Palanisamy Malaysia

Cuti Deepavali – 14
November 2020

1. Nor Azian bt Che Mat

40 2 –6 Nov. 2. Noor Syahrizam b Bakri Bertanggungjawab Matematik PK PPKIBP

2020 3. Nor Haliza bt Abd. Rahman -Katakan Tidak
4. Noorin Hazami b Awaluddin pada Rokok

41 9 – 13 Nov. 1. Wan Roshima bt Wan

2020 Ismail Bertanggungjawab Sejarah

2. Nuradibah bt Ramli

3. Rojita bt Abd. Hamid -Celik Cukai Guru Besar

4. Ruzita bt Abdullah

42 1. Tn. Syed Muzamil b Sy. Ali Bertanggungjawab Bahasa PK
16-20 Nov. 2. Umi Kalsom bt Idris. -Jenayah Siber Inggeris Pentadbiran

2020 3. Noor Farizatulazwani bt

Muhd. Rozi

4. Norhanani bt Abdullah

21 Nov – 31 Dis 2020 Cuti
akhir tahun

22

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH,
02600, ARAU,PERLIS

Guru Besar : Mohd Nadzari b Baharom
GPK Kurikulum : Noorhalina bt Ismail
Basaruddin b Baharom
HEM : Noor Rita bt Hamad
Siti Rohaizah bt Taib
Kokurikulum : Sarah bt Adrus
Nor Sahida bt Mat Akhir
GPK PPKIBP :

Ketua Setiausaha :

Pen. Ketua Setiausaha :

Bidang Tugas:-

1. Mengadakan mesyuarat staf secara berkala.
2. Menyediakan dokumen perancangan strategik.
3. Melaksanakan prosedur kerja berdasarkan Manual Perancangan Strategik.
4. Mengkaji impak dan membuat tindakan susulan / pembetulan berdasarkan

fokus pencapaian prestasi kerja.
5. Bertanggungjawab kepada stakeholder untuk meningkatkan prestasi sekolah

bagi memenuhi keperluan Visi dan Misi yang ditetapkan.
6. Melaporkan setiap ketidakpatuhan dalam setiap tugas untuk menentukan

tindakan pembetulan dapat dibuat.
7. Mencadangkan penambahbaikan secara berterusan.
8. Memastikan evidens dan dokumen dikemaskini dari masa ke semasa

12

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH
2020

Guru Besar
Mohd Nadzari b Baharom

GPK Pentadbiran GPK HEM GPK Ko-kurikulum GPK PPKIBP
Noorhalina bt Ismail Basaruddin b Baharom Noor Rita bt Hamad Siti Rohaizah bt Taib

Ketua Pembantu Tadbir

PPKIBP PRASEKOLAH Pembantu Tadbir Penyelia Asrama
Sabarina bt Halimah bt
Pembantu Pembantu Pengurusan Mohamad Abdullah
Pengurusan Murid Murid N22 (KUP) N22
Normazni bt Yahya
Yusnizazura bt Pembantu Am Pembantu
N19 Ibrahim Pejabat Pengurusan Murid
N19 Maizun bt Mustafa
Pembantu Pengurusan Abd Razak b
Murid Pembantu Samsuddin N19
Pengurusan
Norzawani bt Harun N4 Pembantu
N19 Murid Pengurusan Murid
Wanrosshayaty bt Juruteknik Komputer Zulliazza bt Zolkifli
Pembantu NabilaSyamimi bt
Pengurusan Ahmad
N19 Ramli
Murid Ft19
Nur Afiqah bt Zakaria
Pembantu
N19 Pengurusan Murid
Pembantu Fauziatun bt Ismail
Pengurusan
N19
Murid
Che Wan Nur Atirah 13
bt Che Wan Ngah

N19

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PENGURUSAN PENDIDIKAN

TAHUN 2020

Guru Besar

GPK Pentadbiran GPK HEM GPK Kokurikulum GPK PPKIBP

Pemikir Sekolah Sarana Ibubapa PIBG Permuafakatan
Sarana Sekolah & Sekolah
Ibubapa/ PIBK Majlis Sekolah Kewangan
Sarana Sekolah PrOD Perkasa Dan
Pengurusan Pembestarian
SKPMg2 Maklumat
Mesyuarat Guru
Badan Kebajikan Badan Kebajikan MMI Dan Kakitangan

SPL KPM E- PRESTASI/PBPPP Bencana Aset Sekolah
Pembangunan PPPM
Laman Web
Fizikal Buku Pengurusan Sekolah
Eviden &
Dokumentasi

20

CARTA ORGANISASI PELAKSANA
PROGRAM INTERAKTIF KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

(PIKeBM) DI SEKOLAH
TAHUN 2020

Guru Besar
Mohd Nadzari b Baharom

Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Kokurikulum
Basaruddin b Baharom Noorhalina bt Ismail Noor Rita bt Hamad

Ketua Panitia Bahasa Melayu
Shahidah bt Md. Saman

Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan
Azizul b Abd. Rashid Rusnah bt Chik

Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Penyelaras Kelab & Persatuan Penyelaras Sukan & Permainan
Ku Mohd Faizal b Ku Hashim Nor Hafiza bt Abdul Kader Noor Syahrizam b Bakri

21

JAWATANKUASA PENTADBIRAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH

TAHUN 2020

JAWATANKUASA PENYELARAS / SETIAUSAHA

1. MPT (Majlis Pengurusan Tertinggi) Noorhalina bt Ismail
Noorhalina bt Ismail
2. Pengurusan Pejabat/JITU Noorhalina bt Ismail
Maizuni bt Che Mai
3. Pemikir Sekolah Ketua kerani
Annuar b Ismail
4. Latihan Dalam Perkhidmatan Farzana Majidah bt Ismail
Noorhalina bt Ismail
5. Kewangan Sarah bt Adrus
Norhanani bt Abdullah
6. Pembangunan Fizikal (Guru Kaunseling)
Noorhalina bt Ismail
7. Pengurusan Aset Sekolah
Asmani bt Abu Bakar
8. E-Prestasi/PBPPP Noor Azliana bt Khazali
Annuar b Ismail
9. Mesyuarat Guru dan Kakitangan Norhanani bt Abdullah
10. Program Pembangunan Organisasi (Guru Kaunseling)
Hayati bt Hassan
Sekolah(PrOD ) Rojita bt Abdul Hamid
11. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Ku Mohd Faizal b Ku Hashim
Che Johan b Che Cob
(PPPM) Faizah bt Sabi
12. Standard Kualiti Pendidikan Sekolah (SKPMg2) Faizah bt Sabi
Norhanani bt Abdullah
13. MMI (Melindungi MasaInstraktional) (Guru Kaunseling)

14. Pengurusan Maklumat Data
15. Program Memperkasakan dan Pembestarian

Sekolah
16. Badan Kebajikan dan Kakitangan Sekolah

17. Majlis Sekolah dan Etiket Protokol

18. Setiausaha PIBG

18. Bencana

19. Web Sekolah

20. Buku Pengurusan Sekolah

21. Kelas MIG

22

JAWATANKUASA PENTADBIRAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH

2020

Pengerusi MAJLIS PENGURUSAN TERTINGGI
Setiausaha
AJK Mohd Nadzari b Baharom
Noorhalina bt Ismail
Basaruddin b Baharom
Noor Rita bt Hamad
Siti Rohaizah bt Taib

PEMIKIR SEKOLAH

Pengerusi Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 1 Noorhalina bt Ismail
Naib Pengerusi 11 Basaruddin b Baharom
Naib Pengerusi 111 Noor Rita bt Hamad
Naib Pengerusi 1v Siti Rohaizah bt Taib
Setiausaha Sarah bt Adrus
AJK
Che Johan b Che Cob
Noor Azliana bt Khazali Setiausaha kecemerlangan sekolah
Setiausaha Kurikulum Annuar b Ismail
Peg. pembangunan fizikal/Peg Data
Azizul b Abd Rashid Farzana Majidah bt Ismail
Setiausaha Kokurikulum Pegawai Aset Sekolah
Norhanani bt Abdullah
Rusnah bt Chik Kaunselor
Setiausaha sukan Che Rohana bt Mahamod
Penyelaras kecemerlangan UPSR
Rozi bt Salleh Nur Raihan bt Abd Halim
Setiausaha UPSR Penyelaras PBS
Asmani bt Abu Bakar
Nurul Faraain bt Abd Rahman Penyelaras bestari
Jadual waktu

Hamidah bt Ahmad
Penyelaras Pusat Sumber Sekolah

Rojita bt Abd Hamid
Pegawai Protokol & Etiket

Ku Mohd Faizal b Ku Hashim
Pegawai Perhubungan Sekolah

23

PENGURUSAN DAN PEJABAT/JITU

Pengerusi Guru Besar
Setiausaha GPK Pentadbiran dan Kurikulum
AJK GPK HEM
GPK Kokurikulum
Guru Besar GPK PPKIBP
GPK Pentadbiran Mohd Nadzari b Baharom
GPK HEM Noorhalina bt Ismail
GPK Kokurikulum Basaruddin b Baharom
GPK PPKIBP Noor Rita bt Hamad
Pegawai Perhubungan Sekolah Siti Rohaizah bt Taib
Guru Perpustakaan Dan Media Ku Mohd Faizal b Ku Hashim
Guru Penyelaras Bestari Hamidah bt Ahmad
Guru Data Nurul Faraain bt Abdul Rahman
Guru Pemulihan Khas Annuar b Ismail
Guru Bimbingan dan Kaunseling Nor Syarizam b Bakri
Ketua Pembantu Tadbir Norhanani bt Abdullah
Pembantu Tadbir Sabarina bt Mohamad
Penyelia Asrama
Pembantu Pengurusan Murid Halimah bt Abdullah
Juruteknik Komputer Normazni bt Yahaya
Pembantu Am Pejabat Nabila Syamimi bt Ramli
Abdul Razak b Samsudin

Pengerusi SPL KPM
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 3 Noorhalina bt Ismail
Naib Pengerusi 4 Basaruddin b Baharom
Penyelaras Noor Rita bt Hamad
Naib Penyelaras 1 Siti Rohaizah bt Taib
Naib Penyelaras 2 Maizuni bt Chik Mai
Naib Penyelaras 3 Noor Azliana bt Khazali
Setiausaha Noorin Hazami bt Awaluddin
AJK Azizul b Abd. Rashid
Norhanani bt Abdullah

Semua ketua panitia
Semua setiausaha unit HEM
Semua ketua penyelaras Kokurikulum

24

Pengerusi KEWANGAN
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 3 Noorhalina bt Ismail
Naib Pengerusi 4 Basaruddin b Baharom
Penyelaras Noor Rita bt Hamad
Setiausaha Siti Rohaizah bt Taib
AJK Ketua kerani
Sabarina bt Mohamad
Pengerusi Semua ketua panitia
Naib Pengerusi 1 Semua ketua penyelaras Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 Penyelia Asrama
Naib Pengerusi 3
Naib Pengerusi 4 PEMBANGUNAN FIZIKAL
Penyelaras
Setiausaha Mohd Nadzari b Baharom
AJK Noorhalina bt Ismail
Basaruddin b Baharom
Pengerusi Noor Rita bt Hamad
Naib Pengerusi 1 Siti Rohaizah bt Taib
Naib Pengerusi 2 Annuar b Ismail
Naib Pengerusi 3 Hasrolnizam b Hassan
Naib Pengerusi 4 Noor Syahrizam b Bakri
Setiausaha Che Johan b Che Cob
Penolong Setiausaha Annuar b Ismail
Pegawai Aset 1 Siti Munirah bt Sattar@Yusof
Pegawai Aset 2 Nur Raihan bt Abdul Halim
Pemeriksa Harta Modal Lim Ah Chuan
Pemeriksa Inventori
Pelupusan *PENGURUSAN ASET SEKOLAH

Pelabelan : Mohd Nadzari b Baharom
: Noorhalina bt Ismail
: Basaruddin b Baharom
: Noor Rita bt Hamad
: Siti Rohaizah bt Taib
: Farzana Majidah bt Ismail
: Hazimah bt Ismail
: Farzana Majidah bt Ismail
: Annuar b Ismail
: Che Johan b Che Cob
: Azlina bt Azizan
: Hamidah bt Ahmad
: Nurul Faraain bt Abd Rahman
: Jaridah bt Othman
: Hasrolnizam b Osman
: Samsera b Ismail
: Sarni bt Sarji
: Nurul Asyikin bt Mat Noh

25

AJK Halimah bt Abdullah
Sabarina bt Mohamad
Pengerusi Abd Razak b Samsudin
Setiausaha Nabila Syamimi bt Ramli
Penyelaras
AJK PENILAIAN PBPPP DAN LNPT
JAWATANKUASA PENCERAPAN

Mohd Nadzari b Baharom - GPK HEM
Noorhalina bt Ismail - GPK Kokurikulum
Pegawai Tadbir Operasi
Basaruddin b Baharom - GPK PPKIBP
Noor Rita bt Hamad
Siti Rohaizah bt Taib

MESYUARAT GURU-GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

Pengerusi Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 1 Noorhalina bt Ismail
Naib Pengerusi 2 Basaruddin b Baharom
Naib Pengerusi 3 Noor Rita bt Hamad
Naib Pengerusi 4 Siti Rohaizah bt Taib
Naib Pengerusi 5 Ketua kerani

Setiausaha1 Sarah bt Adrus
Setiausaha2 PT
AJK Norzaini bt Ghazali
Faizah bt Sabi
Rojitabt Abdul Hamid
Halimah bt Abdullah
Ketua kerani

26

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI (PrOD)/ PELAN STRATEGIK

Pengerusi Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 1 Noorhalina bt Ismail
Naib Pengerusi 2 Basaruddin b Baharom
Naib Pengerusi 3 Noor Rita bt Hamad
Naib Pengerusi 4 Siti Rohaizah bt Taib
Setiausaha 1 Norhanani bt Abdullah
Setiausaha 2 Che Johan b Che Cob
AJK
Semua ketua panitia
Semua ketua unit HEM
Semua ketua penyelaras Kokurikulum

`

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)/ NKRA

AJK Pengerusi Mohd Nadzari b Baharom
NaibPengerusi 1 Noorhalina bt Ismail
NaibPengerusi 2 Basaruddin b Baharom
NaibPengerusi 3 Noor Rita bt Hamad
NaibPengerusi 4 Siti Rohaizah bt Taib
Setiausaha Nurul Faraain bt Abdul Rahman
Standard 1 Kepimpinan & Halatuju
Noorhalina bt Ismail
Sekolah Basaruddin b Baharom
Noor Rita bt Hamad
Standard Pengurusan Organisasi Siti Rohaizah bt Taib
2
Noorhalina bt Ismail
Sabarina bt Mohamad
Ketua kerani

Standard Pengurusan Kurikulum Noorhalina bt Ismail
3.1 Noor Azliana bt Khazali
Semua ketua & setiausaha panitia
Matapelajaran.

27

Standard Pengurusan Kokurikulum Noor Rita bt Hamad
3.2 Azizul b Abd.Rashid
Rusnah bt Chik
Semua Ketua & Setiausaha Kelab/Persatuan
Semua Ketua & Setiausaha BadanBeruniform

Semua Ketua & Setiausaha Sukan/Permainan

Standard Pengurusan HEM Basaruddin b Baharom
3.3 Noorin Hazami bt Awaluddin
Ketua Unit Disiplin
Ketua Unit Keselamatan
Ketua Unit Kesihatan Murid
Ketua Unit Bantuan Murid

Ketua Unit Bimbgan dan Kaunseling

Standard 4 Pembelajaran & Guru Besar
Pemudahcaraan Semua GPK SK Pauh
Semua guru

Pengerusi MEMERTABATKAN MASA INSTRAKTIONAL (MMI)
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 3 Noorhalina bt Ismail
Naib Pengerusi 4 Basaruddin b Baharom
Setiausaha1 Noor Rita bt Hamad
Setiausaha2 Siti Rohaizah bt Taib
Noor Azliana bt Khazali
AJK Nurul Faraain bt Abdul Rahman
Semua ketua panitia
Semua ketua unit HEM
Semua penyelaras Kokurikulum

28

PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi Mohd Nadzari b Baharom - Kaunselor
Naib Pengerusi 1 Noorhalina bt Ismail - Penyelaras Pusat Sumber
Naib Pengerusi 2 - Penyelaras Pusat Akses
Naib Pengerusi 3 Basaruddin b Baharom - Pemulihan Khas
Naib Pengerusi 4 - S/U Kurikulum
Setiausaha Noor Rita bt Hamad - S/U HEM
AJK Siti Rohaizah bt Taib - S/U Kokurikulum
- Penyelaras SPBT
Pengerusi Annuar b Ismail - S/U Pep. UPSR
Naib Pengerusi 1 - S/U Pep.Dalaman
Naib Pengerusi 2 Norhananibt Abdullah - Penyelaras PRA
Naib Pengerusi 3 Hamidah bt Ahmad - WebMaster
Naib Pengerusi 4 Nurul Faraain bt Abd Rahman
Setiausaha Noor Syarizamb Bakri
AJK Noor Azliana bt Khazali
Noorin Hazami bt Awaluddin
Azizul b Abd Rashid
Hazimah bt Ismail
Rozi bt Saleh @ Mat Salleh

Sarni bt Sarji
Jaridah bt Othman
Faizah bt Sabi

PROGRAM PEMBESTARIAN SEKOLAH

Mohd Nadzari b Baharom
Noorhalina bt Ismail
Basaruddin b Baharom
Noor Rita bt Hamad
Siti Rohaizah bt Taib
Hamidah bt Ahmad
GICT
Semua ketua panitia
Semua ketua unit HEM
Semua penyelaras Kokurikulum

Pengerusi BADAN KEBAJIKAN KAKITANGAN SEKOLAH
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 3 Noorhalina bt Ismail
Naib Pengerusi 4 Basaruddin b Baharom
Penyelaras Noor Rita bt Hamad
Setiausaha Siti Rohaizah bt Taib
Bendahari Hayati bt Hasan
AJK Wan Noor Azura bt Abd Aziz
Suraya bt Daud
Ku Mohd. Faizal b Ku Hashim
Nur Raihan bt Abd Halim
Farzana Majidah bt Ismai
Lim Ah Chuan
Sabarina bt Mohamad
Nor Rehanah bt Diaudin
Ketua kerani

29

MAJLIS SEKOLAH DAN ETIKET PROTOKOL

Pengerusi Mohd Nadzari b Baharom

Naib Pengerusi 1 Noorhalina bt Ismail

Naib Pengerusi 2 Basaruddin b Baharom

Naib Pengerusi 3 Noor Rita bt Hamad

Naib Pengerusi 4 Siti Rohaizah bt Taib

Setiausaha Rojita bt Abdul Hamid

Penyelaras :

Jamuan Guru Akhir Tahun Hayati bt Hasan - S/U BKG

Hari Anugerah Cemerlang Noorin Hazami bt Awaluddin - S/U HEM

Mesyuarat PIBG Ku Mohd Faizal b Ku Hashim - S/U PIBG

Hari Kanak-Kanak Jaridah bt Othman - P.S/U HEM

Sambutan Hari Raya Nur Raihan bt Abd. Halim - S/U Majlis Guru

Kejohanan Olahraga Sekolah Rusnah bt Chik - S/U Sukan

Sambutan Hari Guru Nik Sakinah bt Nik Mustafa -Penyelaras Hari

Guru

Penaung / Penasihat SENARAI GURU DALAM PIBG

Setiausaha Mohd Nadzari b Baharom
Penolong Setiausaha Noorhalina bt Ismail
Bendahari Basaruddin b Baharom
Penolong Bendahari Noor Rita bt Hamad
AJK Siti Rohaizah bt Taib
Ku Muhd Faizal b Ku Hashim
Hamidah bt Ahmad
Nor Azian bt Che Mat
Noor Farizatulazwani bt Muhamad Rozi
Che Rohana bt Mahamud
Tn. Syed Muzamil b Syed Ali
Che Johan b Che Cob
Wan Roshima bt Wan Ismail
Hayati bt Hasan
Wan Suzaina bt Wan Din
Norhanani bt Abdullah

MAJLIS PERMUAFAKATAN SEKOLAH

Penasihat Mohd Nadzari b Baharom
Pengerusi
Setiausaha Mohd Anuar b Mat –YDP PIBG
Bendahari
AJK Ku Mohd Faizal b Ku Hashim

Norazian bt Che Mat

Semua GPK

Noor Azliana bt Khazali

Noorin Hazami bt Awaluddin

Azizul b Abd. Rashid

Warden dan penyelia asrama

30

Pengerusi BENCANA
Timbalan Pengerusi 1
Timbalan Pengerusi 2 Mohd Nadzari b Baharom
Timbalan Pengerusi 3 Noorhalina bt Ismail
Timbalan Pengerusi 4 Basaruddin b Baharom
Setiausaha Noor Rita bt Hamad
AJK Siti Rohaizah bt Taib
Norhanani bt Abdullah
Pengerusi Semua ketua panitia
Naib Pengerusi 1 Siti Munirah bt Sattar@ Yusoff -Setiausaha kebajikan
Naib Pengerusi 2 Pegawai perhubungan sekolah (Polis)
Naib Pengerusi 3
Naib Pengerusi 4 DOKUMENTASI
AJK
Mohd Nadzari b Baharom
Noorhalina bt Ismail
Basaruddin b Baharom
Noor Rita bt Hamad
Siti Rohaizah bt Taib
Nabila Syamimi bt Ramli
Amelia Adik Amy bt Azizan
Zabidi b Khamis
Ku Mohd Faizal b Ku Hashim

Pengerusi BUKU PENGURUSAN SEKOLAH - S/U Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 - S/UKurikulum
Naib Pengerusi 2 Mohd Nadzari b Baharom - S/U Hem
Naib Pengerusi 3 Noorhalina bt Ismail - S/U Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 Basaruddin b Baharom
Setiausaha Noor Rita bt Hamad
AJK Siti Rohaizah bt Taib
Faizah bt Sabi
Sarah bt Adrus
Noor Azliana bt Khazali
Noorin Hazami bt Awaluddin
Azizul b Abd. Rashid

Penasihat KUMPULAN MIG ( MUAFAKAT IBU BAPA GURU)
Pengerusi
Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi YDP PIBG
Setiausaha Noorhalina bt Ismail
Naib Setiausaha Basaruddin b Baharom
AJK Noor Rita bt Hamad
Siti Rohaizah bt Taib
NYDP PIBG

Norhanani bt Abdullah (Guru Kaunseling)

Noor Azliana bt Khazali

Semua wakil ibu bapa (Tahun 1 - 6)
Semua guru kelas

30

Pengerusi PIBK-SARANA SEKOLAH
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 Mohd Nadzari b Baharom
Naib Pengerusi 3 Basaruddin b Baharom
Naib Pengerusi 4 Noorhalina bt Ismail
Setiausaha Noor Rita bt Hamad
AJK Siti Rohaizah bt Taib
Norhanani bt Abdullah
Pengerusi Ketua-ketua panitia mata pelajaran teras.
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 PIBK-SARANA IBU BAPA
Naib Pengerusi 3
Naib Pengerusi 4 Mohd Nadzari b Baharom
Setiausaha Basaruddin b Baharom
AJK Noorhalina bt Ismail
Noor Rita bt Hamad
Pengerusi Siti Rohaizah bt Taib
Naib Pengerusi 1 Ku Mohd Faizal b Ku Hashim
Naib Pengerusi 2 YDP PIBG 2020
Naib Pengerusi 3 AJK PIBG 2020
Naib Pengerusi 4
Web Master 1 LAMAN WEB SEKOLAH
Web Master 2
AJK Mohd Nadzari b Baharom
Noorhalina bt Ismail
Basaruddin b Baharom
Noor Rita bt Hamad
Siti Rohaizah bt Taib
Faizah bt Sabi
Asmani bt Abu Bakar
Sarah bt Adrus
Noor Azliana bt Khazali
Noorin Hazami bt Awaluddin
Azizul b Abd. Rashid
Norhanani bt Abdullah
Rusnah bt Chik

31

PUSAT SUMBER SEKOLAH

BIL. JAWATANKUASA PENYELARAS

1. Perpustakaan Hamidah bt Ahamd
2. NILAM Nurul Ashikin bt Mat Noh
3. BBM Che Rohana bt Mahamud
4. Makmal Komputer Asmani bt Abu Bakar
5. Pusat Akses Nurul Faraain bt Abdul Rahman
6. Bilik tayangan Noor Azliana bt Khazali
7. Makmal Sains Wan Suzaina bt Wan Din
8. Bilik siaraya Annuar b Ismail
9. Bilik pengawas Nor Zaini bt Ghazali
10. Bilik Dr Muda Rozi bt Saleh @ Mat Salleh
11. Bilik kesihatan Hayati bt Hassan
12. Bilik PPDA Norhanani bt Ismail
13. Bilik keselamatan Che Johan b Che Cob
14. Pondok bacaan Nurul Ashikin bt Mat Noh
15. Bilik Pend. Islam Nor Rehanah bt Diaudin
16. Surau Jqaf Zaiton bt Elang
17. Bilik PSV Noordiran bt Yatim
18. Bilik SAL Nurul Ashikin bt Mat Noh
Che Johan b Che Cob
19. Bilik Kemahiran Hidup Che Rohana bt Mahamud
Sharifah Baizura bt Syed Bakar
20. Bilik KSSR Sarah bt Adrus
20. Bilik Gerakan / Bilik Mesyuarat Norzaini bt Ghazali
21. Bilik Guru Sarni bt Sarji
22. Bilik Peperiksaan Hazimah bt Ismail
23. BILIK SPBT Norhafiza bt Abd Kader
24. BILIK Muzik Norhanani bt Abdullah
25 Bilik Bimbingan & Kaunseling Noor Syahrizam b Bakri
26 Bilik Pemulihan Saidin b Osman
27 Bilik PJK Norshahida bt Mat Akhir
28 Bilik Matematik

32

PUSAT SUMBER SEKOLAH

Guru Perpustakaan dan Media Hamidah bt Ahmad
Setiausaha Nurul Faraain bt Abdul Rahman

Penyelaras PERPUSTAKAAN
AJK Perpustakaan
Hamidah bt Ahmad
BBM Nurul Faraain bt Abd Rahman
Wan Roshima bt Wan Ismail
Penyelaras Nik Sakinah bt Nik Mustafa
AJK Rusnah bt Chik
Che Johan b Che Cob
Penyelaras Zabidi b Khamis
AJK Che Rohana bt Mohamud
Noor Azliana bt Khazali
Penyelaras Noorin Hazami bt Awaluddin
AJK Nurul Ashikin bt Md Noh

Penyelaras PROGRAM NILAM
AJK
Nurul Asyikin bt Mat Noh
Che Johan b Che Cob
Hayati bt Hassan
Fauziah bt Mamat
Zabidi bKhamis

MAKMAL KOMPUTER

Asmani bt Abu Bakar
Nabila Syamimi bt Ramli
Faizah bt Sabi
Nur Raihan bt Abd Halim
Saidin b Osman.

PUSAT AKSES

Nurul Faraain bt Abdul Rahman
Nabila Syamimi bt Ramli
Rosnawati bt Baharom
Nik Sakinah bt Nik Mustaffa
Noor Syarizam b Bakri

BILIK TAYANGAN

Noor Azliana bt Khazali
Tn. Syed Muzamil b Syed Ali
Saodah bt Hj. Daud
Suraya bt Md. Daud
Lim Ah Chuan

33


Click to View FlipBook Version