The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asweizah ahmad, 2020-04-13 03:07:46

LAPORAN KOKURIKULUM 2019

kelab kerjaya 2019

Keywords: KOKO

LAPORAN AKTIVITI PERTAMA

Nama Aktiviti PENDAFTRAN KOKURIKULUM
(KELAB DAN PERSATUAN)

Tarikh 2/1/2019 Hari / Masa 7.20-8.10

Bilangan Ahli 77 Bilangan Ahli Hadir 77

TempatPerjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -

Nama Guru Yang Hadir 1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN
5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

ObjektifAktiviti Ahli dapat :
1. Membuat pendaftaran kelab dan persatuan
2. Mendaftardalamkelab yang murid minat

Sasaran Tingkatan 3-5

ButiranAktiviti 1. Taklimat pendaftaran
2. Mengedarkan borang pendaftaran kepada setiap murid untuk

dilengkapkan nama, no k/p dan tingkatan
3. Murid akan mendaftar di kaunter kelab yang disediakan.

i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusanaktiviti) : dengan kerjasama semu aahli.

ii) Kekuatan Program : Pendaftaran ahli kelab mencapa isasaran.

PenilaianAktiviti iii) Kelemahan Program : Murid tidak tahu untuk mendaftar di kelab
mana.

iv) CadanganPenambahbaika TIADA
n:

KeputusanPertandingan TIADA

DokumentasiBergambar

Disediakanoleh: (Setiausaha) Disemakoleh: (Guru Penasihat)

Puteri Adriana Sofiya Asweizah

Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 2/1/2019 Tarikh : 2/1/2019

Ulasanpemantau :

Disahkanoleh (Nama : )
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KEDUA

Nama Aktiviti MESYUARAT AGONG
KELAB KERJAYA DAN RUKUNEGARA

Tarikh 7/1/2019 Hari / Masa 12.35-1.30 ptg

Bilangan Ahli 77 Bilangan Ahli Hadir 77

Tempat Perjumpaan SURAU AN NUR Bilangan Ahli TidakHadir -

Nama Guru Yang Hadir 1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN
5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Objektif Aktiviti Ahli dapat :
1.Melantik AJK kelab Kerjaya dan Rukunegara bagi sesi 2019
2.Memperkenalkan Barisan AJK kepada semua ahli kelab
3.Membincangkan aktiviti sepanjang tahun
4.Yuran kelab
5.menjelaskan keperluan 10% markah koko
6. Penglibatan aktif dalam kelab membantu murid untuk mendapat markah
tinggi

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara
Butiran Aktiviti
PenilaianA ktiviti 1.kata aluan Ketua Penasihat
2.Pelantikan Pengerusi kelab
3.Pengerusi kelab menjalankan tanggungjawab melantik AJK yang lain
4.Perbincangan aktiviti tahunan
5 Hal-hal lain
6 Bersurai

i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli memberi respon positif, dapat
diselesaikan dalam masa yang singkat

iii) Kelemahan Program : Tempat perjumpaan kurang kondusif
iv) Cadangan TIADA

Penambahbaikan :

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)

Puteri Adriana Sofiya Asweizah

Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 7/1/2019 Tarikh : 7/1/2019

Ulasanpemantau :

Disahkanoleh (Nama : )
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KETIGA

Nama Aktiviti SANTAPAN ROHANI

Tarikh 12 /1/2019 Hari / Masa 8.00 pg -12.30 tgh

Bilangan Ahli 77 Bilangan Ahli Hadir 77

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir
SMKBBU
Objektif Aktiviti
1.ASWEIZAH BT AHMAD

2.HASMAH BT IDIN

3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN

4.SITI ASIAH BT HASAN

5.RUHAIDA BT AHMAD

6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Ahli dapat :

1.Menilai dan menghargai pengorbanan rasul junjungan dalam menyebarkan

agama islam

2.Menghayati perjalanan sirah nabi Muhammad SAW

3.Mengamalkan akhlak dan keperibadian Rasulullah SAW

4.Mencontohi sikap dan teladan oleh Nabi Muhammad SAW

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara

Butiran Aktiviti 1.Perarakan Majlis Maulidurrasul
2.Selawat ke atas Nabi S.A.W
3.Ceramah
4.Jamuan

PenilaianA ktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli memberi respon positif, dapat
diselesaikan dalam masa yang singkat
iii) Kelemahan Program :
iv) Cadangan TIADA

Penambahbaikan : TIADA

Keputusan Pertandingan TIADA
Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)

Puteri Adriana Sofiya Asweizah

Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 12/1/2019 Tarikh : 12/1/2019

Ulasanpemantau :

Disahkanoleh (Nama : )
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KEEMPAT

GELUNG PERPADUAN

Nama Aktiviti

Tarikh 30/1/2019 Hari / Masa 1.20 -2.10 ptg

Bilangan Ahli 77 Bilangan Ahli Hadir 77

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir
SMKBBU
Objektif Aktiviti
Sasaran 1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
Butiran Aktiviti
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN

4.SITI ASIAH BT HASAN

5.RUHAIDA BT AHMAD

6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Ahli dapat :
1. Memupuk semangat kerjasama dan setia kawan
2. Memberi peluang kepada murid untuk mnyelesaikan masalah
3. Meningkatkan kreativiti

Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara

1.Setiap kumpulan diberikan sehelai kertas
2.Peserta diminta menggunting kertas menjadi satu gelungan besar tanpa putus
3Jika terputus dikira kalah
4.Setelah siap semua ahli kumpulan masuk ke dalam gelung
5.Setiap kumpulan bersaing hingga satu titik penamat. Kumpulan yang cepat sampai dikira
pemenang

i) AnalisisPenilaian (rumusan Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan dengan

aktiviti) : kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli memberi respon positif, dapat
diselesaikan dengan jayanya
PenilaianA ktiviti

iii) Kelemahan Program : TIADA

iv) Cadangan Penambahbaikan : TIADA

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)

Puteri Adriana Sofiya Asweizah

Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 30/1/2019 Tarikh : 30/1/2019

Ulasanpemantau :

Disahkanoleh (Nama : )
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KELIMA

Nama Aktiviti KERETA FORMULA

Tarikh 6/3/2019 Hari / Masa 1.20 -2.10 ptg

Bilangan Ahli 82 Bilangan Ahli Hadir 82

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir SMKBBU

Objektif Aktiviti 1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN
5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Ahli dapat :
1.Memupuk semangat kerjasama dan setia kawan
2.Memberi peluang kepada murid untuk mnyelesaikan masalah
3.Meningkatkan kreativiti

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara

Butiran Aktiviti 1.Setiap kumpulan diberikan bahan aktiviti
2.Peserta diminta membina sebuah kereta menggunakan bahan aktiviti
3.kereta mesti berfungsi, boleh bergerak , mempunyai ciri dinamik
4.Setiap kumpulan perlu bersaing untuk mengetahui siapa pemenang.

PenilaianA ktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli memberi respon positif, dapat
diselesaikan dengan jayanya
iii) Kelemahan Program :
iv) Cadangan TIADA

Penambahbaikan : TIADA

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 30/1/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 30/1/2019
Ulasan pemantau :
)
Disahkan oleh (Nama :
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KEENAM

Nama Aktiviti LATIHAN KEBAKARAN

Tarikh 20 /2/2019 Hari / Masa 1.20 -3.10 ptg

Bilangan Ahli 82 Bilangan Ahli Hadir 82

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir
SMKBBU
Objektif Aktiviti
1.ASWEIZAH BT AHMAD

2.HASMAH BT IDIN

3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN

4.SITI ASIAH BT HASAN

5.RUHAIDA BT AHMAD

6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Ahli dapat :

1.Maklumat mengenai ciri keselamatan

2.Cara menyelamatkan diri semasa kebakaran berlaku

3.Pengetahuan mengenai pengendalian kes kebakaran atau kecemasan

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara

Butiran Aktiviti 1.Taklimat kebakaran
2.Demonstrasi memadamkan api

PenilaianA ktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli memberi kerjasama yang baik

iii) Kelemahan Program : TIADA

iv) Cadangan TIADA
Penambahbaikan :

TIADA
Keputusan Pertandingan

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 20/2/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 20/2/2019
Ulasan pemantau :
)
(Nama :

Disahkan oleh
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KETUJUH

Nama Aktiviti MENARA KEJAYAAN

Tarikh 27 /2/2019 Hari / Masa 1.20 -2.10 ptg
Bilangan Ahli 82
Bilangan Ahli Hadir 82

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir SMKBBU

1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN

5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Objektif Aktiviti Ahli dapat :
4. Memupuk semangat kerjasama dan setia kawan
5. Memberi peluang kepada murid untuk mnyelesaikan masalah
6. Meningkatkan kreativiti

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara

Butiran Aktiviti 1.Setiap kumpulan diberikan sehelai kertas
2.Peserta diminta menggunting kertas menjadi satu gelungan besar tanpa putus
3Jika terputus dikira kalah
4.Setelah siap semua ahli kumpulan masuk ke dalam gelung
5.Setiap kumpulan bersaing hingga satu titik penamat. Kumpulan yang cepat
sampai dikira pemenang

PenilaianA ktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli memberi respon positif, dapat
diselesaikan dengan jayanya
iii) Kelemahan Program :
TIADA

iv) Cadangan TIADA
Penambahbaikan :

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 30/1/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 30/1/2019
Ulasan pemantau :

Disahkan oleh (Nama : )
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KELAPAN

Nama Aktiviti JATUH BANGUN BERSAMA

Tarikh 20/3/2019 Hari / Masa 1.20 -2.10 ptg

Bilangan Ahli 82 Bilangan Ahli Hadir 82

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir SMKBBU

Objektif Aktiviti 1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN
5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Ahli dapat :
1.Merangsang daya kreatif dan inovatif
2.Memupuk kerjasama dalam kalangan peserta

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara

Butiran Aktiviti 1.Setiap kumpulan diberikan bahan aktiviti
2.Peserta diminta membentuk satu kumpulan yang lengkap dengan karakter

serangga
3.Setiap kumpulan hendaklah melukis gambar serangga dan tulis moto di atas

kertas mahjung
4.setiap kumpulan perlu membentangkan hasil perbincangan

Penilaian Aktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli melibatkan diri dan hasil lukisan
sangat menarik.
iii) Kelemahan Program :
iv) Cadangan TIADA

Penambahbaikan : TIADA

Keputusan Pertandingan TIADA
Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 20/3/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 20/3/2019
Ulasan pemantau :
)
(NamA :

Disahkan oleh

Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KESEMBILAN

Nama Aktiviti TOWER CHALLENGE

Tarikh 3/4/2019 Hari / Masa 1.20 -2.10 ptg

Bilangan Ahli 82 Bilangan Ahli Hadir 82
-
Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir
Nama Guru Yang Hadir SMKBBU

1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN
5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Objektif Aktiviti Ahli dapat :
1.Merangsang daya kreatif dan inovatif
2.Memupuk kerjasama dalam kalangan peserta

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara
Butiran Aktiviti
1.Setiap kumpulan diberikan arahan aktiviti
2.Peserta diminta membentuk satu menara air
3.Setiap kumpulan hendaklah mengisi air ke dalam cawan secara sedikit demi

sedikit
4.Kumpulan yang berjaya membina menara kukuh dikira pemenang.

Penilaian Aktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli melibatkan diri

iii) Kelemahan Program : TIADA

iv) Cadangan TIADA
Penambahbaikan :

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 3/4/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 3/4/2019
Ulasan pemantau :

Disahkan oleh (Nama : )
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KESEPULUH

Nama Aktiviti JIWA KARAKTER

Tarikh 10/4/2019 Hari / Masa 1.20 -2.10 ptg

Bilangan Ahli 82 Bilangan Ahli Hadir 82

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir SMKBBU

1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN
5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Objektif Aktiviti Ahli dapat :
1.Memupuk semangat kerjasama dan setia kawan
2.Memberi peluang kepada murid untuk mnyelesaikan masalah
3.Meningkatkan kreativiti
4.Menjiwai watak atau peranan
5.Meningkatkan keyakinan diri
6.Menguji kecekapan minda

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara
Butiran Aktiviti
1.Guru membuat 10 kumpulan
2.Setiap kumpulan diberi peranan dan watak
3.Setiap ahli diminta untuk melakonkan watak yang diperolehi secara bergilir-gilir
4.Ahli yang lain meneka watak sebenar.

PenilaianA ktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Semua ahli memberi respon positif, dapat
diselesaikan dengan jayanya
iii) Kelemahan Program :
TIADA

iv) Cadangan TIADA
Penambahbaikan :

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 10/4/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 10/4/2019
Ulasan pemantau :

Disahkan oleh (Nama : )
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KESEBELAS

Nama Aktiviti PARACHUTE RACE

Tarikh 12/6/2019 Hari / Masa 1.20 -2.10 ptg

Bilangan Ahli 82 Bilangan Ahli Hadir 82

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir SMKBBU

1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN
5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Objektif Aktiviti Ahli dapat :
1.Menguji perkaitan antara graviti dan beban
2.Meningkatkan tahap pemikiran dan daya kreativiti
3.Menarik minat pelajar dalam reka cipta sains fizik

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara
Butiran Aktiviti
1.Guru membentuk 10 kumpulan pelajar
2.Bahan diserahkan kepada pelajar untuk membuat payung terjun
3.Pelajar mengikat benang ke atas plastik sebagai tali yang menyambungkan

plastik dengan beban
4.Plastasin dibentuk untuk dijadikan bebandan diikatkan benang yang diikat pada

plastik
5.Setiap kumpulan diberi masa untuk membuat pengujian payung terjun supaya

berfungsi
6.Guru menguruskan satu pertandingan mini
7.Payung terjun yang berfungsi dengan baik dikira pemenang- percubaan 3 kali

Sahaja

Penilaian Aktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Ahli menglibatkan diri secara aktif
iii) Kelemahan Program : TIADA
iv) Cadangan TIADA

Penambahbaikan :

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 12/6/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 12/6/2019
Ulasan pemantau :

Disahkan oleh
Tarikh

LAPORAN AKTIVITI KEDUA BELAS

Nama Aktiviti KARNIVAL KOKURIKULUM

Tarikh 27/7/2019 Hari / Masa 8.00 pg – 12.30 tgh
Bilangan Ahli 82
Bilangan Ahli Hadir 82

Tempat Perjumpaan DEWAN PERDANA PIBG Bilangan Ahli TidakHadir -
Nama Guru Yang Hadir SMKBBU

1.ASWEIZAH BT AHMAD
2.HASMAH BT IDIN
3.SITI NURULWAHIDA BT MOHD ZAINAL ABIDIN
4.SITI ASIAH BT HASAN

5.RUHAIDA BT AHMAD
6.MOHD FADILAH BT IBRAHIM

Objektif Aktiviti Ahli dapat :
1.Pengalaman berniaga
2.Meningkatkan keyakinan diri
3.Meningkatkan kemahiran sosial
4.Pengalaman baru
5.Menunjukkan kreativiti
6.Kerjasama ahli kelab

Sasaran Ahli Kelab Kerjaya dan Rukunegara
Butiran Aktiviti
1. Bincang barang jualan
2.Set up tempat jualan dan ceriakan
3.Proses jual beli

Penilaian Aktiviti i) AnalisisPenilaian Aktiviti pada hari ini dapat dijalankan
(rumusan aktiviti) : dengan kerjasama semua ahli.

ii) Kekuatan Program : Ahli kelab memberikan komitmen yang
tinggi
iii) Kelemahan Program :
TIADA

iv) Cadangan TIADA
Penambahbaikan :

Keputusan Pertandingan TIADA

Dokumentasi Bergambar

Disediakan oleh: (Setiausaha) Disemak oleh: (Guru Penasihat)
Puteri Adriana Sofiya
Asweizah
Nama :PUTERI ADRIANA SOFIYA
Tarikh : 27/7/2019 Nama : ASWEIZAH BT AHMAD
Tarikh : 27/7/2019
Ulasan pemantau :
)
Disahkan oleh (Nama :
Tarikh


Click to View FlipBook Version