The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Q&A BIO T4 BAB 4 KOMPOSISI KIMIA (TICKET TO VICTORY 2021)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by minahselamat, 2021-11-04 22:04:51

Q&A BIO T4 BAB 4 KOMPOSISI KIMIA (TICKET TO VICTORY 2021)

Q&A BIO T4 BAB 4 KOMPOSISI KIMIA (TICKET TO VICTORY 2021)

Q&A
BAB 4: KOMPOSISI KIMIA
TICKET TO VICTORY 2021

JPN PERAK

Google form untuk murid:
https://forms.gle/kcF3i7QD7xDjkKSS9

Google form untuk guru:
https://docs.google.com/forms/d/1NieGEhz6-
oqUdRlMTFuMdzwhpbiAJJx86GUukaEuiK4/copyRajah 1. 1 menunjukkan sampel- (a) Berdasarkan Rajah 1. l, namakan
sampel minyak masakan yang jenis asid lemak yang terdapat dalam
mengandungi asid lemak sampel-sampel minyak masakan
tersebut:
Sampel minyak masakan P:

P: Lemak tepu

Sampel minyak masakan Q

Q: Lemak tak tepu

Rajah 1. 1 menunjukkan sampel- • Persamaan
sampel minyak masakan yang • Kedua-duanya terdiri daripada
mengandungi asid lemak
unsur karbon, hidrogen dan
(b) Banding dan bezakan diantara
sampel minyak masakan P dan Q oksigen.
• Kedua-duanya mempunyai gliserol

dan asid lemak.
• Kedua-duanya adalah molekul

tidak berkutub.

Rajah 1. 1 menunjukkan sampel- Perbezaan
sampel minyak masakan yang
mengandungi asid lemak P Q
Asid lemak hanya
(b) Banding dan bezakan diantara mempunyai ikatan Asid lemak
sampel minyak masakan P dan Q tunggal antara karbon mempunyai sekurang-
kurangnya satu ikatan
Tidak membentuk ganda dua antara
ikatan kimia dengan karbon
atom hidrogen
tambahan kerana Ikatan ganda dua
semua ikatan antara masih boleh menerima
atom karbon tepu satu atau lebih atom
hidrogen tambahan
kerana atom karbon
tidak tepu.

Didapati dalam bentuk Didapati dalam bentuk

pepejal pada suhu cecair pada suhu bilik.

bilik

(b) Rajah 1.2 menunjukkan
sebahagian persamaan perkataan
untuk penguraian sampel minyak
masakan P dan Q

Berdasarkan Rajah 1.2, terangkan
proses M (2M)
• Proses M adalah hidrolisis.
• Satu molekul trigliserida diuraikan

menggunakan air
• Air digunakan untuk memutuskan ikatan

diantara gliserol dan asid lemak

(d) Rajah 1.3 menunjukkan Piramid • Lemak yang cukup diperlukan untuk
Makanan yang dicadangkan untuk
penggunaan rakyat negara pelapik melindungi organ-organ dalaman
Malaysia. • bertindak sebagai penebat haba
• Membekalkan tenaga

Berdasarkan rajah 1.3, bincangkan
peranan lipid yang diambil dalam
diet seharian kita

Sebatian organik ialah sebatian • Protein disintesis di ribosom
kimia yang mengandungi unsur • Komponen utama bagi sitoplasma dan
karbon. membran plasma.
Protein, karbohidrat dan asid • Keratin adalah contoh protein yang
nukleik merupakan molekul membina rambut dan kuku
polimer sebatian organik yang • Protein pembawa pada membran
penting kepada sel. plasma berfungsi untuk pengangkutan
bahan merentasi membran plasma
Huraikan kehadiran dan • Enzim, antibodi dan hormon adalah
kepentingan sebatian seperti protein.
protein di dalam sel.(6M) • Enzim memangkinkan tindak balas
metabolism badan
• Antibodi melindungi badan daripada
serangan pathogen

(b) Seorang surirumah sedang (i) Ramalkan apakah yang akan berlaku
menggosok pakaian sutera pada laras kepada pakaian tersebut. Justifikasikan
suhu maksimum jawapan anda. [4 markah]

• Pakaian terbakar/ berkedut/ rosak

• sutera diperbuat daripada protein.

• suhu tinggi akan mengurangkan
kekuatan ikatan hydrogen

• ikatan hidrogen yang mengikat
struktur protein menjadi longgar

• protein ternyahasli

(b) Seorang surirumah sedang (ii) Berdasarkan situasi di atas, cadangkan
menggosok pakaian sutera pada laras cara untuk menjaga kualiti pakaian sutera.
suhu maksimum [4 markah]

• Basuh di dalam air sejuk
• Jangan memerah kain/kerut
• Jangan terkena cahaya matahari
secara langsung
• Jangan menggunakan peluntur
klorin pada sutera

Sebatian organik di dalam sel (i) Berdasarkan pernyataan di atas,
seperti asid nukleik,mengawal terangkan tentang struktur nukleik
aktiviti sesuatu sel. Terdapat dua asid.(2M)
jenis asid nukleik: asid
deoksiribonukleik (DNA) dan asid ▪ Asid nukleik mengandungi unsur karbon,
ribonukleik (RNA) hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus

• Setiap unit asid nukleik mengandungi
gula pentosa, kumpulan fosfat dan bes
bernitrogen

• Unit asas asid nukleik ialah nukleotida

Sebatian organik di dalam sel (i) Berdasarkan pernyataan di atas,
seperti asid nukleik,mengawal terangkan tentang struktur nukleik
aktiviti sesuatu sel. Terdapat dua asid.(2M)
jenis asid nukleik: asid
deoksiribonukleik (DNA) dan asid ▪ Asid nukleik mengandungi unsur karbon,
ribonukleik (RNA) hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus

• Setiap unit asid nukleik mengandungi
gula pentosa, kumpulan fosfat dan bes
bernitrogen

• Unit asas asid nukleik ialah nukleotida

Sebatian organik di dalam sel DNA RNA
seperti asid nukleik,mengawal
aktiviti sesuatu sel. Terdapat dua Terdiri daripada dua Terdiri daripada
jenis asid nukleik: asid bebenang bebenang tunggal
deoksiribonukleik (DNA) dan asid polinukleotida yang dan pendek
ribonukleik (RNA) berpilin membentuk
struktur heliks ganda
(ii) Berikan perbezaan antara asid dua
deoksiribonukleik (DNA) dan asid
ribonukleik (RNA) (4M) Bes bernitrogen bagi Bes bernitrogen bagi

DNA ialah adenina (A), RNA ialah adenine (A),

guanina (G), timina (T) guanina (G), sitosina

dan sitosina (C). (C) dan urasil (U).

Dijumpai dalam Terdapat dalam
nucleus di dalam sel sitoplasma, ribosom
dan nucleus

DNA mengandungi Berperanan menyalin
maklumat genetik maklumat daripada
yang diturunkan dari DNA untuk sintesis
satu generasi kepada protein
satu generasi.
Click to View FlipBook Version