The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by regio26, 2019-06-30 13:22:49

Fuchsiaproat REGIO 26 2011 nr 4

Fuchsiaproat REGIO 26 2011 nr 4

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

1

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

VAN DE VOORZITTER

Na een mooie vakantie in
Toscane (Italië), waar we zeer
mooie tuinen hebben bezocht, is
het altijd weer een hele
verrassing hoe je eigen tuin er
na twee weken thuis uit zal zien?
Nou, mijn dochter had goed haar
best gedaan: het zag er
goed uit. Als ik dit schrijf op 13
november zullen bij iedereen de
planten wel binnen staan. Ik had
de meesten al in oktober met de vorst binnen moeten zetten,
want het had toen al 3 graden gevroren. Na die warme
novemberweken zijn ze al weer aan het uitlopen. Dat is niet erg
zeggen ze; dan kun je vast gaan stekken
voor ‘Bloem en Tuin’.
We waren wel geschrokken toen we op de ledenvergadering van
22 september te horen kregen dat Frans van Mameren een
herseninfarct had gehad. Maar na een dag of tien kon ik hem
toch komen opzoeken en was hij al weer behoorlijk hersteld.
Namens de leden heb ik hem een gezondheidsdrankje
aangeboden en hem nog vele jaren van bloeiende planten en
muziek toegewenst.
Voor Fuchsiaproat heeft hij nog wel zijn hulp toegezegd; al vast
bedankt, Frans.
Ik wil Wout Aleman nog mijn complimenten maken voor de
prachtige foto van de wedstrijdplant in de laatste Fuchsiaproat.

2

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

Op de laatste ledenvergadering hebben zich
twee leden aangemeld om zitting te nemen in het bestuur.
Als bestuur waarderen wij dit enorm, omdat er nu besluiten,
ideeën en beslissingen breder gedragen kunnen worden.
Op de jaarvergadering zullen wij deze kandidaten aan U
voorstellen.
Op de ledenavond van 10 november hebben we aan de leden het
voorstel gedaan om de ledenavonden te verplaatsen naar de
woensdagavond; dit werd unaniem aangenomen.
Ook ben ik positief gestemd over de busreis die we willen gaan
organiseren in 2012. Er waren op deze avond al 28 leden
geïnteresseerd en die gaven zich al op. Meer over de busreis
vindt U in deze Fuchsiaproat.
Verder wens ik iedereen voor 2012 een gezond, bloemrijk en
vooral gezellig verenigingsjaar toe.

Jan Geenen, voorzitter

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 11 JANUARI

Elk jaar houden wij in “Den Akert” een
nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt in het
nieuwe jaar plaats op woensdag 11 januari.
U wordt hiervoor allen hartelijk uitgenodigd.
De avond zal staan in het teken van een
gezellig samenzijn met een drankje en een
hapje. Mogelijk kunnen we weer een loterij
houden met diverse prijzen. Om de avond
verder op te fleuren zal er geprobeerd
worden om een doorlopende diashow te

3

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

vertonen. Mocht het zo zijn dat u nog Power Point presentaties
heeft staan op uw computer over tuinshows en of andere
festiviteiten, die hebben plaatsgevonden op Fuchsia gebied,
wordt u verzocht deze door te sturen naar de secretaris. Hij zal
proberen deze in te lassen in de diashow van de avond. Ook
worden ze opgeslagen ter gebruik in de toekomst. Tot ziens op
11 januari!

Jan Jacobs, secretaris

BUSREIS IN 2012 NAAR DE KONINKLIJKE
SERRES VAN LAKEN (BRUSSEL)

Op de laatste
ledenvergadering hebben
we het voorstel gedaan
om een busreis te
organiseren.
We weten dat het de
laatste keren niet gelopen
is zoals we zouden wensen,
maar we geven de moed
niet op. Daarom is besloten
om deze busreis te gaan organiseren.
Deze zal plaats vinden op WOENSDAG 18 of 25 APRIL.
Er zijn nog geen data bekend voor 2012, wanneer de serres open
gaan, maar dit zullen we zo snel als mogelijk is aan U mededelen.

4

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

We vertrekken om 8.30 uur vanuit Geldrop naar een locatie waar
we twee koppen koffie en huisbereide taart nuttigen: daarna
rijden we door naar de Koninklijke Serres van Laken. Op de
terugweg brengen we nog een bezoek aan de fuchsia- en
geraniumkwekerij Michels in Koningshooikt
bij Lier. Daarna rijden we naar de kruidenlucht in Casteren,
waar we zullen genieten van een heerlijk diner. Rond 20.45 uur
zijn we weer terug in Geldrop.
Voor de lunch moet U zelf zorgen, Ook alle verdere drankjes van
de dag zijn voor eigen rekening. In de bus en bij Michels zal
gezorgd worden voor koffie en frisdranken.
Zoals U ziet zal het een gevulde dag worden. Het bestuur stelt
€ 1000,00 ter beschikking, Dit is een gedeelte van de opbrengst
van Bloem en tuin van 2011 en een voorschot op 2012. Dit
wordt dus mogelijk gemaakt door een aantal leden dat zich ieder
jaar inspant om van ‘Bloem en Tuin’ een succes te maken. Met het
positieve resultaat kunnen we dit organiseren. Ik denk
dat we deze leden daar dankbaar voor mogen zijn. Maar dit is
natuurlijk nog niet voldoende om de totale kosten te dekken,
daarom wordt er een eigen bijdragen gevraagd van € 15,00
voor de leden en € 25,00 voorniet leden. Op de ledenavond
hadden reeds 28 personen interesse om mee te gaan.

Let op! Alle ledenvergaderingen
zijn voortaan op WOENSDAG

5

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

Heeft U
ook zin? Laat dit dan weten door een email of telefoontje
naar de voorzitter: 0630971750. Inschrijving vindt plaats naar
volgorde van binnenkomst.
Ook kunnen familie, kennissen of
vrienden deelnemen. Deze worden op een reserve lijst ge-
plaatst in volgorde van opgave. Na de sluitingsdatum wor-
den deze persoonlijk benaderd of zij mee kunnen. De storting
van de eigenbijdragen vindt pas plaats in 2012.
Hier leest U nog meer over in de eerste Fuchsiaproat van 2012.

MESTSTOFFEN

Dit kan eventueel op bestelling worden meegebracht naar de
ledenvergadering. Even Frans van der Vorst bellen voor de
bestelling. Ook is afhalen bij hem thuis ook mogelijk, ook na een
telefoontje.
Over gebleven van ‘Bloem en Tuin’, zolang de voorraad strekt.
- 20/20/20 € 2,25 per pond
- 30/10/10 € 2,50 ,, ,,
- Bitterzout € 0,70 ,, ,,
Indien deze mest op is, ben ik bereid deze als nog te leveren.
Voor onze leden wordt dan de prijs:
- 20/20/20 € 2,75 per pond
- 30/10/10 € 3,10 per pond
- 10/52/ 10 € 3,60 per pond
- bitterzout € 0,75 per pond

6

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

Deze zijn het hele jaar in voorraad en op dezelfde manier te
verkrijgen.

POTGROND

Zo als u weet ben ik in ieder geval het komend jaar bereid voor
de potgrond te zorgen. Voor de liefhebbers is er achter in dit
boekje een formulier opgenomen, waarop u de potgrond kan
bestellen.
Dit formulier kan ingeleverd met contant geld op de leden-
vergadering in januari. De zakken kunnen dan afgehaald worden
bij mij op zaterdag 25 februari tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
Zij die vooraf 1 of 2 zakken nodig hebben kunnen nu al wel bij
mij terecht. De potgrond is zonder klei en weegt 25 kg; er zit
70 liter in de zak. De kosten zijn 4,90 per zak en er zit voor 6
weken mest in.
Voor leden die in de tussentijd tijd nog potgrond willen hebben
is dit het gehele jaar mogelijk, mits het aantal niet te hoog is.
Altijd mij even bellen of mailen er is dan altijd een
mogelijkheid.
F.v.d.Vorst, tel 040 2832446; mail [email protected]

OPEN TUINEN

Het is wel wat vroeg, maar ook het komend jaar zoeken we weer
een drietal leden, die een open tuin willen organiseren. Denk hier
eens over na. Op de jaarvergadering van 11 april horen we graag
wie zijn tuin beschikbaar stelt.

STEKKENMARKT

7

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

Ook dit jaar is er weer een stekkenmarkt. Op 5 mei bij ‘D’n
Akert’ in Geldrop van 13.00 tot 15.00 uur
Maak eens wat reclame bij vrienden en kennissen: hoe drukker
hoe gezelliger.

DE WEDSTRIJDPLANT 2011

In september werd
op de ledenavond de
wedstrijdplant van
het afgelopen
seizoen gekeurd.
De naam was JADI
– Messingtetra, een
veredeling van mij
zelf en wel van
(moeder)Parasol x
Cameron Ryle en
(vader) Delta`s
Bride.Er werden 8
planten aangeleverd
van 6 leden. Dit
houdt dus niet over,
wetende dat er 80 planten waren opgekweekt. Een heel moeilijke
plant was het nou toch ook weer niet. Op ‘Bloem en Tuin’ stond
een grote plant van twee jaar, die volop in bloei stond.
Jan Jacobs en ik hebben de planten gekeurd. Er waren er bij
die niet voor elkaar onder deden, maar we zijn er toch
uitgekomen.

8

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

De winnaar is Sjaan Raaymakers geworden; zij had de mooiste
planten. Terugkijkend op
‘Bloem en Tuin is dit ook niet
zo verwonderlijk, want daar
had Sjaan ook vele mooie
planten aangeleverd.
Toch hopen we dat er
volgend jaar meer planten
ter keuring worden
aangeboden.

Namens de
keuringscommissie:
Jan Jacobs en Jan Geenen

AKTIVITEITENKALENDER 2012

- woensdag 11 januari: ledenavond – nieuwjaarsreceptie

- dinsdag 7 februari: bestuursvergadering

- woensdag 11 april: ledenavond – jaarvergadering

- zaterdag 5 mei: stekkenmarkt

- dinsdag 15 mei: bestuursvergadering

- dinsdag 12 juni: B&T-commissievergadering

- periode 13 t/m 22 juli: ‘Bloem & Tuin’

- dinsdag 21 augustus: bestuursvergadering

- woensdag 26 sept. ledenavond

- dinsdag 16 oktober: bestuursvergadering

- woensdag 14 november: ledenavond

- dinsdag 20 november: bestuursvergadering

9

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

Foto’s van Bloem en Tuin 2011 Jan van Nuenen
10

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

WEBSITE

Onze webmaster Ton van der Vorst heeft een hele mooie site
van onze regio gemaakt. Dit heeft hem de nodige tijd en energie
gekost. Met het resultaat zijn wij erg blij. Hij is ook degene die
alles plaatst, wijzigt en beheert. Dit kost hem veel vrije uurtjes
van zijn privé tijd.
Om te voorkomen dat leden onze webmaster onnodig storen door
hem direct te benaderen, willen wij u vragen om aan te leveren
materiaal en vragen over de site op te sturen via de secretaris.
Die zal dit doornemen met het bestuur en later doorgeven naar
de webmaster. Hiermee voorkomen wij heel veel ergernissen of
misverstanden. Het mailadres van de secretaris staat voor in dit
boekje. Bij voorbaat onze dank.

Jan Jacobs, secretaris

11

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

Bestelformulier potgrond

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnr. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besteld . . . . zakken potgrond á € 4,90

De zakken wegen 25 kilo, de inhoud is 70 liter
Inleveren op de Nieuwjaarsvergadering 11 jan. 2012

12

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

Blanco

13

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

SAMENSTELLING BESTUUR:

Voorzitter : Jan Geenen, Willibrorduslaan 89,

5581 GC Waalre, tel. 040 221 29 06

e-mail: [email protected]

Penningmeester: a.i. Jan Jacobs, Lorentzstraat 40
5621 ET Eindhoven, tel. 040 245 69 82
e-mail: [email protected]

secretaris: Jan Jacobs, Lorentzstraat 40
5621 ET Eindhoven, tel. 040 245 69 82
e-mail: [email protected]

lid: Kees van den Nieuwelaar, Beatrixlaan 5,
5591 GC Heeze, tel. 040 226 0503
e-mail: [email protected]

lid: Frans van der Vorst,
Van Veldekestraat 28,
5671 VD Nuenen, tel. 040 283 2446
e-mail: [email protected]

lid: Sjef Giepmans, Branshoef 46
5704 KG Helmond, tel. 0492 510469
e-mail: [email protected]

14

Fuchsiaproat 20e jaargang nr. 4

BEZORGING FUCHSIAPROAT:

1. Asten: Driessen, Winston 8

2. Eindhoven-N.: v.d. Wielen, Cuwaertlaan 22

3. Son / Breugel: Reniers, Saffier 18, Eindhoven

4. Geldrop: Van Nuenen, De Ruijterstraat 12

5. Heeze-Leende: v.d. Nieuwelaar, Beatrixlaan 5,

6. Mierlo: Aleman, Lochtenberg 12

7. Helmond: Beekmans/v.d. Vleuten,

Van Houtlaan 50

8. Nuenen: v.d. Elshout, De Stockbempt 38

9. Someren: Sukel, Steenhoven 30

REDACTIE:
Wout Aleman, Jan van Nuenen en Frans van Mameren.
Redactieadres: Varenstraat 9, 5662 EK Geldrop;
tel. 040 285 51 37, email: [email protected]

WEBSITE:www.fuchsia-r26.nl

De redactie van FuchsiaProat wenst alle lezers

Fijne Kerstdagen

en een

Goed jaar voor u zelf en die u lief zijn

15


Click to View FlipBook Version
Previous Book
19/20 Draft
Next Book
Fuchsiaproat REGIO 26 2012 nr 1