The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by regio26, 2019-06-29 10:02:44

Fuchsiaproat REGIO 26 2011 nr 2

Fuchsiaproat REGIO 26 2011 nr 2

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

VAN DE REDACTIE

U bent gewend op deze plaats een bericht van onze voorzitter
aan te treffen. Helaas moeten we u melden dat hij op dit
moment in het ziekenhuis ligt en er waarschijnlijk nog wel even
zal moeten blijven.
Een raar idee; op het moment dat ik dit verhaal aan het uittypen
ben, ondergaat Anton van de Vorst een open hartoperatie.
Eerder had hij een bacteriële infectie opgelopen aan een
hartklep. Deze wordt nu vervangen en daarna moet hij voor alle
zekerheid nog een kuur doormaken om een mogelijk restant van
deze infectie uit te schakelen.
Al sinds 1 mei ligt hij in het ziekenhuis in Genk (België). Zo’n
lang verblijf doet natuurlijk een aanslag op je geduld, maar
gelukkig zijn de vooruitzichten goed. Wij wensen hem een
voorspoedig herstel toe en hopen hem toch op termijn weer bij
een van onze verenigingsactiviteiten te kunnen begroeten.

Dit zomernummer van Fuchsiaproat is bijna geheel gewijd aan
‘Bloem en Tuin’, dat eind juli/begin augustus weer gehouden
wordt op de bekende locatie in Nuenen. Onze bijdrage aan deze
grote tuinbeurs vormt toch een van de hoogtepunten van ons
verenigingsjaar.

Namens de redactie, Frans van Mameren

Foto omslag: Flip van den Elshout
Henkelly’ Finesse, een fuchsia van de Brabantse veredelaar Spierings uit
2003. Deze enkele paarse fuchsia staat bekend als hanger.

1

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

Feestavond en kweekwedstrijd 2009.

Er wordt dit jaar weer een feestavond georganiseerd met
daarbij de keuring van de wedstrijdplant “Michiel vd Putten”.
Het is een goede en gemakkelijke groeier waarvan goed is te
stekken; ook staat hij al bekend als een goede overwinteraar.
De feestavond vindt plaats op donderdag 3 september a.s. en
zal wederom worden gehouden bij de Petanque vereniging “’t
Lover”, 3e Sint Jozefstraat 1, 5721 GP te Asten.
Hopelijk is iedereen weer enthousiast om mee te doen met de
wedstrijd en met de stalen ballen te werpen en zo een gezellige
avond te creëren.
Zoals gebruikelijk wordt natuurlijk ook weer een keuring
gehouden over de meegebrachte wedstrijdplanten. Iedereen
mag 2 planten meebrengen. De regel is ook dat er maar 1 plant in
1 pot mag staan. (Dus niet twee bij elkaar zetten om een vollere
plant te verkrijgen.) Hij mag zowel als boompje of als struik
worden gekweekt. De keuringscommissie zal er dan haar licht
over laten schijnen om de mooiste en gezondste planten te
selecteren. De beste zal dan weer geboekt worden tot “Mooiste
Fuchsia van Zuidoost Brabant 2009”. Ook nu geldt weer: niet het
resultaat van de gekweekte plant maar het deelnemen is het
belangrijkste. Ook dit jaar zal ook de poedelprijs weer worden
uitgereikt. Hopelijk zijn er weer veel inzendingen met daarbij
natuurlijk mooie exemplaren, ook al zal er mogelijk een kleintje
tussen zitten.

2

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

Er zijn wel wat kosten aan de avond verbonden, maar daar krijgt

u ook wat voor. Voor € 10,- wordt een koud en warm buffet

aangeboden en 3 consumpties. Opgave vooraf is wel nodig om te

weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Jan Jacobs, secretaris

OPEN TUINEN

De volgende open tuinen zijn dit jaar weer te bewonderen op de
volgende donderdagavonden bij:

2 juli Frans van der Vorst.

v.Veldekestraat 28, Nuenen

040 - 2832446

16 juli Jan van Nuenen.

Adm. de Ruyterstraat 12, Geldrop

040 - 2852548

27 augustus Henk Lathouwers.

Tulpstraat 3, Helmond

0492 – 541088

3

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

Nog even een nieuwtje uit België.

17 t/m 21 juli wordt er een Fuchsia, kuipplanten & Pelargonium

show met tuinbeurs verzorgd op de Boneput te Bree

Boneputstraat 5, B-3960 Bree in België, met standhouders uit

de streek. Het wordt gehouden onder de naam “Boneput in

Bloei”. U bent natuurlijk met vrienden, familie en kennissen van

harte welkom deze dagen. De openingstijden zijn van 10:00 tot

22:00 uur en de toegangsprijs zal € 3,= bedragen.

Jan Jacobs

BLOEM EN TUIN 24 juli t/m 2 augustus

Alweer voor de negende keer neemt onze
vereniging deel aan de jaarlijkse tuinbeurs
‘Bloem en Tuin’ , die van 24 juli t/m 2
augustus gehouden wordt op het landgoed
Geulbergen in Nuenen.
Onze medewerking bestaat weer uit het
verzorgen van een minishow, het geven van voorlichting en het
verkopen van fuchsia’s. Voor al deze zaken zijn veel leden nodig.
Uw gereden kilometers worden vergoed voor een bedrag van €
0,20 per gereden kilometer.

OPBOUW EN AANLEVEREN SHOWPLANTEN
De eerste voorbereidingen treffen we op zaterdag 18 juli met
de aanvoer van materialen; daarna bouwen we op 20, 21, 22 en 23
juli de zaak ter plekke op.
Naast de nodige menskracht zijn er natuurlijk planten nodig. We
denken daarbij aan mooie hangers, die onze verenigingspergola

4

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

kunnen aankleden en aan struikfuchsia’s. Willen alle leden nog

eens nagaan wat men voor deze minishow tijdelijk kan afstaan?

De planten kunnen worden gebracht/gehaald op donderdag 23

juli. ( Wilt u voor het ophalen contact opnemen met Sjef

Giepmans of Frans van der Vorst.) Op het opgaveformulier kunt

u dit aangeven. Naast de eerder genoemde pergola staat onze

tribune weer tot onze beschikking.

TIJDENS DE SHOW
Voor de personele bezetting
gaan we uit van twee
dagdelen: van 9.30 uur tot 14
uur en van 13.30 tot 18 uur.
De prakrijk wijst uit dat we
het eerste deel van de dag 4
en het tweede deel 5 mensen
nodig hebben. We hopen dat
veel leden zich voor

meerdere dagdelen beschikbaar stellen. Na opgave stellen wij
het rooster samen en sturen u dat toe. Steeds zal een bestuurs-
of commissielid aanwezig zijn.

Bij de verkoop van planten doen we allereerst een beroep op zelf
gekweekte stekken van onze leden. We zetten de afspraken
even op een rij:

- De vereniging koopt de stekken van de leden. De beide
bestuursleden Sjef Giepmans en Frans van der Vorst
bekijken of ze geschikt zijn: mooie planten met bloemen
en knoppen!

5

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

- Alle stekken worden voorzien van een steeketiket; aan de

voorkant de naam van de fuchsia en aan de achterkant de

initialen van de kweker. (voorbeeld JvN. Dan kunnen we

altijd achterhalen dat de stek van Jan van Nuenen is)

- De stekken die overblijven na de show gaan terug naar de

kweker. Ook daarbij is het van belang dat we weten van

wie ze afkomstig zijn.

- We gaan uit van een vergoeding aan de kweker van:

* 1 stek (bijvoorbeeld 13/14 cm-pot): € 1-

* in andere maten of aantal per pot: dat wordt ter plaatse

bekeken en geprijst.

- De aankoop van uw stekken vindt plaats op dinsdag en

woensdag 21/22 juli of op een ander tijdstip in overleg.

We rekenen er op dat u ze zelf bij onze stand op ‘Bloem

en Tuin’ komt aanbieden.

- Op de stekkenmarkt zijn extra (rode) potten uitgedeeld

voor het oppotten van de verkoopplanten. U kunt ze altijd

nog bijhalen bij Frans van der Vorst (even van tevoren

bellen!)

Daarnaast hopen we ten bate van de verenigingskas ook

nog meststoffen te verkopen.

NA AFLOOP VAN DE SHOW
Eerst worden de planten teruggebracht naar de eigenaars (of
liever nog, door de eigenaars zelf meegenomen) en de pergola en
tribune afgebroken. Daarbij denken wij aan maandag 3 augustus
om 9 uur.
Naar we nu aannemen zal de uitverkoopavond wel op maandag 3
augustus zijn vanaf 18.00 uur. Leden die op een of andere manier

6

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

bij ‘Bloem en Tuin’ betrokken waren, staat het vrij planten te
verkopen tegen een zelf vast te stellen prijs. Hierbij vindt geen
afdracht plaats aan de verenigingskas.

OPGAVE
U kunt zich opgeven door het formulier achter in het boekje in
te vullen en af te geven op een van de open tuinavonden op. Het
kan ook opgestuurd worden naar Frans van Mameren,
Varenstraat 9, 5662 EK Geldrop.

het bestuur

NKvF LANDELIJKE FUCHSIAVRIENDENDAG
ZATERDAG 12 SEPTEMBER IN APPELTERN

U heeft ongetwijfeld in Fuchsiana al eerder het een en ander
gelezen over de landelijke fuchsiadag in Appeltern.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Opening voorzitter NKvF, Mario de Cooker
10.15 uur: Lezing Botanische Fuchsia’s, Henk Hoefakkers
11.15 uur: Dia presentatie Europese tuinen, Flip v.d. Elshout
12.15 uur: Lezing Winterharde Fuchsia’s, Hans v.Aspert en

Gerrit v.Veen
13.15 uur: Lezing Holland Potgrond Limburg, Geerten v.Eldik
14.15 uur: Dia presentatie Europese tuinen, Flip v.d. Elshout
15.15 uur: Prijsuitreiking Landelijke wedstrijden, Jo Kempe

(Regio 8)
15.45 uur: Prijsuitreiking foto-wedstrijd, Henk Takken
16.00 uur: Sluiting door voorzitter Mario de Cooker

7

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

• Vanaf 11.00 uur zal er bij tuin met winterharde fuchsia’s
een toelichting en rondleiding worden gehouden.

• Bij de stand met winterharde fuchsia’s op het plein wordt
een snoeidemonstratie gegeven.

Verder aanwezig op het terrein:
- Inschrijving/ PR stand bij ingang
- Botanische Groep met Henk Hoefakkers, Bert Gregoire,

Tiny en Piet v.d.Sande en Herman de Graaff
- Winterharden Groep met Broer de Keijzer en Guus

Mohlmann e.a.
- Plantendokter: Frans.van der Vorst
- Stekken: Jan v.Nuenen
- Aat van Wijk: aquarellen
- Flip van de Elshout: diapresentatie Europese tuinen

- Jan Workel: keuringen

- Jo Kempe e.a. regio 8 landelijke wedstrijd

- Veredeling Fuchsia's Jan de Groot en Gerard Rosema

- Foto-wedstrijd Henk Takken

- Servicepunt Riet en Piet Romijn

- Bibliotheek Fons en Joke Koek

8

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

-

- .P.Smits met fuchsiakaarten enz.

- Mevr B.v.Heusden met geborduurde fuchsiakaarten

- Dhr. J.Cornet zilversmid

- Dhr. J.de Vries standaards en ophangbeugels

- Holland Potgrond Limburg Geerten v.Eldik: alles wat met

potgrond te maken heeft:

Kokosmengsels, Substraten,

Paperpots, Perspotten, Blokken

en Teelsystemen

Al deze activiteiten op een uitnodigende locatie in de prachtige

tuinen van Appeltern vormen een niet te missen kans de NKvF

weer eens van zijn beste kant te bekijken.

Ook het bestuur van onze regio nodigt u uit deze dag bij te

wonen.

Opgave: zie blz. 81 van het juni

nummer van Fuchsiana. Tip:

samen er heen is wel zo gezellig

en voordelig door alle plaatsen in

uw auto te benutten. In uw buurt

zijn vast wel leden die mee

willen.

het bestuur

MET HARTELIJKE DANK

Soms moet je mensen even in het zonnetje zetten. In het
algemeen hebben we de neiging eerder te klagen dan een
complimentje weg te geven.

9

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

Nu Frans Holthuysen zijn werk voor onze regio heeft moeten
beëindigen wegens gezondheidsproblemen spreken we onze
waardering uit voor wat hij gedaan heeft. Dan denken we aan het
beheer van onze website (zie volgend artikel), zijn werk voor de
redactie van Fuchsiaproat en het opstellen van de werkschema’s
voor ‘Bloem en Tuin’. Zo af en toe konden we ook genieten van
zijn bijzondere macro-foto’s die hij als electronen-microscopist
maakte.Nu we toch complimenten uitdelen willen we zeker ons
bezorgers van Fuchsiaproat noemen die vier maal per jaar aan
de slag gaan om ze in hun dorp verder rond te brengen.
Als de boekjes van de drukker komen, gaan we met een paar
mensen aan de slag om ze van foto’s te voorzien. Ook komen dan
de adres-etiketten in beeld om alles verzendklaar te maken. Een
klein deel gaat per post en de rest brengt Frans van de Vorst
naar een paar mensen, die dan op hun beurt de bezorgers
bedienen. Bij het verenigingsoverzicht ziet u altijd de lijst van
bezorgers weergegeven.

Frans van Mameren

NIEUW INTERNETADRES

Lang niet alle leden beschikken over een computer, maar
ongetwijfeld heeft u iemand in uw omgeving die u de nieuwe
ontwikkeling binnen onze vereniging eens kan laten zien. Wel of
geen computer-fanaat, maak eens kennis met onze vernieuwde
website: www.fuchsia-r26.nl
Hopelijk vindt u hem even mooi en perfect opgezet als ik heb
ervaren. Reacties kunt u naar de secretaris toesturen.

10

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

De nieuwe beheerder van onze site is Ton van der Vorst, de zoon
van Frans. We zijn erg blij dat hij dit werk voor onze regio wilt
doen. Vind maar eens iemand die zo’n gespecialiseerde taak op
zich neemt.

Jan Jacobs.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Vanuit het bestuur doen we wederom een oproep aan onze leden
van de regio om zich beschikbaar te stellen als nieuw
bestuurslid. Na het terugtreden van de vorige voorzitter nam
Anton van de Vorst als penningmeester er ook nog het
voorzitterschap bij als tijdelijke oplossing. Nu is hij op zijn
beurt ook uitgeschakeld;
We zitten nu dus echt in een krap jasje. Het blijkt nu dat er
sterke behoefte is ontstaan om de lege plekken op te vullen met
enkele enthousiaste nieuwe leden, die enkele taken op zich zou
willen nemen. Schroom niet om een plaatsje in onze gezellige
ploeg in te vullen. Veel tijd neemt het niet om enkele avonden
aanwezig te zijn tijdens een bestuursvergadering en een handje
te helpen in het organiseren en uitvoeren van diverse
activiteiten. Meestal kijkt men er tegen op en denkt men dat er
van alles en nog wat van je wordt gevraagd maar niets is minder
waar. Het geeft je een voldaan gevoel als je weer iets hebt
uitgevoerd of afgerond. Tevens is het fijn om je sociale
contacten uit te breiden. Ook de gezelligheid kan een motivatie
zijn om toe te treden. Graag zien we ook een vrouwelijk regiolid
tegemoet. Een vrouw benadert de dingen toch op een andere

11

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

manier dan de mannelijke leden. Mogelijk kan zij daardoor een
extraatje toevoegen aan alles wat wordt georganiseerd. Veel
tijd wordt niet gevraagd, wel verfrissing en wat extra energie.
Schroom dus niet en meld je aan. We staan echt te springen om
versterking.

Jan Jacobs

VERENIGINGS-AGENDA

- 2 juli: open tuin bij Frans v.d. Vorst, Nuenen
- 16 juli: open tuin bij Jan van Nuenen, Geldrop
- 24 juli tot 2 aug. Bloem & Tuin
- 27 aug. open tuin Henk Lathouwers, Helmond
- 24 september: ledenavond
- 12 november: ledenavond

ERVARINGEN MET DE WEDSTRIJDPLANT 2007
‘IDA VAN MAMEREN’ - (Siem Liebregts, 2006)

Twee jaar geleden bracht het bestuur deze nieuwe cultivar van
Siem in omloop door de leden stekken te geven voor de
kweekwedstrijd van dat seizoen.
Ondertussen hebben we deze nieuwe fuchsia leren kennen als
een blikvanger met het gele blad. Nog meer dan de witte bloem

12

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

is het blad wel
heel bijzonder en
opvallend; in de
dagelijkse
schemering lijkt
het wel of hij/zij
licht uitstraalt.
De ver-zorging is
niet alledaags te
noemen. Geven we
ruim water dan
ontstaan er al snel
bruine vlekken aan
de uiteinden van de bladeren. Dus kalm aan met water geven. De
beste tijd om deze fuchsia te stekken is eind augustus/begin
september. Toen ik deze fuchsia bij een verenigingsavond in
augustus 2006 in ontvangst mocht nemen, heb ik de volgende dag
gelijk 80 stekken er van kunnen opzetten met uitstekend
resultaat. Wat later in het seizoen worden de resultaten minder.
Ik vermoed dat het te maken heeft met de gele kleur van het
blad, waardoor er ongetwijfeld minder bladgroen aanwezig is.
Veel licht is dan belangrijk.
Dat geldt ook voor de plaats waar we hem ophangen: hoe lichter,
hoe geler. Dus een plaats in de volle zon is aan te bevelen.
Dat stekken in de nazomer is ook aan te bevelen om zo de plant
over te houden. Een gemakkelijke overwinteraar is hij zeker
niet. Net als bijvoorbeeld bij La Campanella is overwinteren met
jonge stek aan te raden.

13

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

Frans van Mameren

WAT EEN ADMINISTRATIE !

U kunt zich opgeven voor 3 zaken:
• Bloem en Tuin 24 juli t/m 2 augustus
• Feestavond 3 september
• Vriendendag NKvF 12 september Appeltern

Op het gevaar af dat u ons beschuldigt van ambtenarij
vragen we u toch even te kijken naar de manier van
opgeven. De eerste 2 via een formulier in deze
Fuchsiaproat; voor de laatste zie blz. 81 juni-nummer
Fuchsiana.

OPGEVEN VOOR:

• FEESTAVOND donderdag 3 september

U kunt zich opgeven voor de feestavond van 3 september in
Asten. U betaalt contant/per bank* à € 10 per persoon.
(betaling per bank: op nr. 10500 7692 Rabobank Maarheeze),
maar u kunt ook contant betalen tegelijk met het afgeven van
dit papiertje op één van de open tuinavonden aan een van de
bestuursleden.

Naam:
Woonplaats
meldt zich aan voor .. personen

14

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

OPGAVE ‘BLOEM EN TUIN’

Ondergetekende,
mevrouw/heer ……………………………………………….. te ………………………..

- levert … stekken voor de verkoop (Voor de vergoeding zie elders in dit blad.)

- levert voor de show … hangers. …stammen, … struiken
en brengt de planten zelf op donderdag 23 juli naar ‘Bloem en
Tuin’. (Mocht vervoer een probleem zijn, laat het ons even weten.)

- helpt bij de opbouw op:
0 zaterdag 18 – maandag 20 – dinsdag 21 – woensdag 22 –
0 donderdag 23 juli 2008 (bij deelname rondje inkleuren)

- tijdens ‘Bloem en Tuin’ ben ik beschikbaar op:

datum van 9.30 – 14 uur van 13.30 – 18 uur

vrijdag 24 juli

zaterdag 25

zondag 26

maandag 27

dinsdag 28

woensdag 29

donderdag 30

vrijdag 31

zaterdag 1 aug,

zondag 2

(bij deelname aankruisen)

- na afloop help ik mee opruimen op:

15

FUCHSIAPROAT 18e jaargang nr. 2

0 maandag 3 augustus – 0 dinsdag 4 augustus, alleen als we

maandag niet klaar zijn gekomen. (bij deelname rondje inkleuren)

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Fuchsiaproat REGIO 26 2011 nr 1
Next Book
Fuchsiaproat REGIO 26 2011 nr 3