The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by msakirin, 2020-04-16 00:17:30

COVID19_FASA2

COVID19_FASA2

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 1

Copyright © Majlis Amanah Rakyat (MARA), 2020
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana
bahagian daripada bahan cetakan ini atau memindahkannya ke
dalam sebarang bentuk melalui sebarang cara, sama ada secara
elektronik, termasuk fotokopi, rakaman, atau sebarang bentuk
penyimpanan maklumat dan sistem menyalin, sebelum mendapat
keizinan bertulis daripada Majlis Amanah Rakyat.

Diterbitkan Oleh:
Bahagian Teknologi Kreatif & Multimedia (BTKM),
Majlis Amanah Rakyat,
No. 21, Jalan MARA,
50609 Kuala Lumpur.
Tel : 603-26132400
Faks : 603-26910075
www.mara.gov.my

2 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

SIDANG PENERBIT

PENAUNG
Dato’ Mohamed Roseli bin Dol
Timbalan Ketua Pengarah (Pendidikan) MARA
PENASIHAT PENERBITAN
Rohayah binti Mohd Zain
Timbalan Ketua Pengarah
(Khidmat Pengurusan) MARA
KETUA EDITOR
Nor Uyon binti Shoib
Pengarah Bahagian Teknologi Kreatif
& Multimedia (BTKM)
EDITOR
Jamizan bin Baki
Timbalan Pengarah II BTKM
KONSEP & REKABENTUK
Mohd Sakirin Bin Lokman
Pereka Bentuk Grafik BTKM

SUMBER BERITA
Majlis Amanah Rakyat
TVET MARA

EDARAN & PROMOSI
Saiful Zehan bin Mohd Jabar
Pembantu Am BTKM

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 3

MARA TAWAR
LATIHAN DALAM
TALIAN UNTUK
PKS, USAHAWAN
SEPANJANG PKP

KUALA LUMPUR, 1 April - Majlis Amanah Rakyat
(MARA) memanfaatkan tempoh PKP dengan beralih
kepada platform atas talian bagi menjalankan
program latihan untuk membantu PKS dan usahawan
meneruskan kelangsungan perniagaan masing-
masing.

Timbalan Ketua Pengarah (Keusahawanan) MARA,
Dato’ Zulfikri bin Osman berkata, latihan secara atas
talian yang bermula pada minggu ini akan memberi
pengetahuan secukupnya, terutamanya dari segi
strategi perniagaan dan pemasaran efektif bagi
membantu usahawan meringankan beban aliran
tunai selepas terjejas akibat COVID-19.

Pada masa yang sama, MARA akan bekerjasama
dengan kalangan pemain industri yang kukuh untuk
merangka perancangan strategik bagi membantu
PKS ini.

Malah, perniagaan memerlukan sekurang-kurangnya
enam (6) bulan untuk stabil, susulan dari keadaan
yang tidak djangkakan ini.

Sumber Berita: BERNAMA
Diedit oleh : BTKM

4 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 5

BIniAsiaHtiAf GIAN
PUESMAHBAAWNGAUNNAN

6 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

MARA In Fashion (MiF)

Usahawan MiF menyumbang
tenaga dan kemahiran bagi
membantu menyediakan
kelengkapan PPE di Pusat
Inkubator SOVO, Cheras untuk
diberikan kepada petugas barisan
hadapan Hospital Kuala Lumpur.

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 7

8 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

Usahawan-usahawan
MARA In Fashion
(MiF) turut merebut
peluang

Usahawan MiF membantu menyediakan
penutup kepala, sarung tangan dan kaki
dan baju PPE untuk petugas hospital.
Semoga usaha murni ini dapat membantu
meringankan beban petugas barisan
hadapan.

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 9

IPniEsiaJtiAf BAT MARA
NEGERI

10 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

PNeejgaebrai tPMahAaRnAg

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 11

Pejabat MARA
Negeri Pahang

3 April 2020

Pejabat MARA Negeri Pahang
menyerahkan sumbangan sebanyak
170 unit face masks, gloves dan
makanan kepada Ketua Polis Daerah
Kuantan, ACP Mohammad Noor bin
Yusof Ali.

12 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

PNeejgaebrai tPMerAliRsA

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 13

Pejabat MARA
Negeri Perlis

4 April 2020

Penyerahan uniform, face shield dan sarung
tangan oleh Pengarah MARA Negeri Perlis
kepada petugas KKM, bertempat di GIATMARA
Kangar. Inisiatif ini adalah atas kerjasama
antara GIATMARA dan MRSM Arau.

14 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

NPeejgaebrai tSMemARbiAlan

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 15

Pejabat MARA
Negeri Sembilan

10 April 2020

Kolaborasi antara Pejabat MARA Negeri
Sembilan, Pejabat KEMAS Negeri Sembilan
dan KKTM Rembau dalam penghasilan Suit
Lengkap PPE untuk diberikan kepada Pusat
Kesihatan Daerah Seremban.

16 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

UIninsiaivtifersiti
Kuala Lumpur
(UniKL)

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 17

Penyerahan
sumbangan
Hand Sanitizer
daripada UniKL

Penyerahan sumbangan Hand

Sanitizer daripada UniKL RCMP

kepada pihak anggota Balai

Polis Daerah Kinta sebagai salah

satu aktiviti tanggungjawab

sosial korporat (CSR). Semoga

sumbangan ini sedikit sebanyak

dapat memberi manfaat buat

anggota barisan hadapan kita.

Terima kasih abang polis atas

18 khidmat anda buat kami! Fasa 2

#MARA Prihatin Covid-19

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 19

GIniesiartmif an-Malaysian
Institute (GMI)

20 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

German-Malaysian
Institute (GMI)

Penyerahan Face Shield dan Aerosol Booth
kepada Mej (KM) Azman bin Ariffin, Pegawai
Logistik 94, Hospital Angkatan Tentera, Kem
Terendak, Melaka.
Sumbangan telah disampaikan oleh
Dr. Muhamad Farid Daud, Ketua Seksyen
Perancangan Strategik & Pembangunan
Perniagaan GMI.

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 21

Inisiatif

Institut Kemahiran
MARA (IKM)

22 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

IKM SIK KEDAH

Sumbangan face shield dan makanan kepada petugas Klinik
Kesihatan, Jeniang, Sik. Semoga semua sumbangan ini memberi
manfaat kepada pihak klinik. Terima kasih warga kerja IKM Sik dan
semua di atas sumbangan ikhlas dalam melaksanakan CSR ini.

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 23

24 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 25

26 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 27

IKM LUMUT

Tampil memberi
sumbangan kepada
barisan hadapan KKM

IKM Lumut tampil memberi sumbangan
berbentuk Hand Sanitizer, Face Mask, Air
Cooler dan Face Shield kepada barisan
hadapan anggota KKM di Pejabat Kesihatan
Changkat Keruing Perak, Pejabat Kesihatan
Beruas Perak, Hospital Manjung, dan Pejabat
Kesihatan Sitiawan.

28 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

IKM LUMUT

Prihatin keselamatan
petugas kesihatan
barisan hadapan KKM

Sebanyak 50 unit gaun PPE dan 300 unit face shield telah
diserahkan kepada wakil Hospital Seri Manjung yang hadir
sendiri ke IKM Lumut. Semoga usaha berterusan daripada
IKM Lumut ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada
petugas Kementerian Kesihatan Malaysia serta semua pihak
yang memerlukan kelengkapan PPE.

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 29

30 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

IKM KOTA KINABALU

Sumbangan daripada IKM KK kepada pekerja
pembersihan dan keselamatan. IKM KK juga
menyalurkan sumbangan kepada masyarakat
sekitar yang memerlukan melalui Jabatan Kebajikan
Masyarakat, Kota Kinabalu.

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 31

32 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

IGniIsAiatTif MARA

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 33

GABUNGAN PASUKAN
GIATMARA SELANGOR

Gabungan tenaga warga GIATMARA
Tanjung Karang, GIATMARA Kuala
Selangor dan GIATMARA Sabak Bernam
dalam menyiapkan PPE untuk disalurkan
kepada Klinik Kesihatan Tanjung Karang
& Klinik Kesihatan Jeram.
Mereka telah berjaya menyiapkan 300
set PPE. Terima kasih Pejabat Kesihatan
Daerah Kuala Selangor atas kepercayaan
ini.

34 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 35

GIATMARA JEMPOL

GIATMARA Jempol menyediakan Suit
Lengkap PPE untuk diberikan kepada
Hospital Jempol.

36 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 37

GIATMARA TAWAU &
GIATMARA SEMPORNA

GIATMARA Tawau dan Semporna tampil
menghasilkan suit PPE kepada frontliner KKM
Tawau. Jumlah sumbangan: HoodCover - 300
unit Head Cover - 300 unit Gown - 323 unit.

38 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

GIATMARA SARATOK

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 39

16 PUSAT
GIATMARA
MENGHASILKAN
PPE UNTUK
KEGUNAAAN 18
HOSPITAL DAN
KLINIK KESIHATAN
SELURUH
MALAYSIA

40 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

MInisaiakMItniftisaaiakbttifaRbeRnednadhah
SainSsainMsAMRAARA(M(MRSRMSM) )

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 41

MRSM BALING

Warga MRSM Baling turun padang menghulurkan
bantuan kepada masyarakat Baling yang memerlukan
bantuan. Mereka yang menerima bantuan terdiri
daripada pekerja koop, pengawal keselamatan,
kontraktor pembersihan dan lain-lain.
Bukan setakat membantu, tetapi amalan murni ini
bakal menjadi contoh teladan kepada pelajar-pelajar
MRSM.

42 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

Inisiatif

ANSARA

MALAYSIA

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 43

ANSARA MALAYSIA

3 April 2020, HOSPITAL SELAYANG - Satu majlis
ringkas penyerahan sumbangan peralatan asas
ICU kepada pihak pengurusan Hospital Selayang
telah berlangsung pada jam 3 petang hari ini.
Peralatan 1) - Patient Monitor.- 2 unit, Peralatan
2) - Syringes Pump - 2 unit. Sumbangan ini
adalah hasil usaha kerjasama Tabung Bantuan
Bencana Covid19 ANSARA MALAYSIA dan Malaysia
Relief Agency (MRA). Jumlah sumbangan daripada
ANSARA Malaysia adalah sebanyak RM 37,600.00.

Majlis penyampaian sumbangan telah dihadiri
oleh YBhg. Dato’ Kamarul Redzuan Muhammed,
Presiden ANSARA Malaysia, YBhg. Dr. Daud
Sulaiman, Presiden MRA dan Ar. Azizee Aziz, CEO
ANSARA4Malaysia.

Sumbangan diserahkan kepada Dr. Tengku Intan
Norleen Tengku Sharif, Timbalan Pengarah I,
Hospital Selayang.

44 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 44

PBKTP

2

K

0

M

1

1

P

H 4

0 4T2O0B2O0O

O

K

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 45

46 #MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2

#MARA Prihatin Covid-19 Fasa 2 47


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2.04 peraturan peraturan elektrik 1994
Next Book
matematik prasekolah