Daya
  • 920
  • 214
Ria Belajar Buku Kerja Suku Kata 4
-dirancang berdasarkan KSPK Kementerian Pendidikan Malaysia yang terkini.
-membantu kanak-kanak prasekolah untuk menguasai asas ejaan bahasa Melayu.
-kemahiran mengeja penting dalam memupuk minat membaca kanak-kanak di peringkat prasekolah.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload