The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jumlah halaman: 96
Harga: RM8.90 (WM) / RM9.90 (EM)
- Praktis UPSR dan Praktis DSKP yang berasingan, sesuai digunakan berselang-seli
- Praktis UPSR: Mengandungi soalan-soalan klon UPSR dan kod QR bagi analisis kertas soalan UPSR
- Praktis DSKP: Mengandungi aktiviti Pelibatan Ibu Bapa
- KBAT dan i-Think

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Daya, 2020-09-07 22:43:29

STEP-BY-STEP PPSR BM SJKC 6A KSSR

Jumlah halaman: 96
Harga: RM8.90 (WM) / RM9.90 (EM)
- Praktis UPSR dan Praktis DSKP yang berasingan, sesuai digunakan berselang-seli
- Praktis UPSR: Mengandungi soalan-soalan klon UPSR dan kod QR bagi analisis kertas soalan UPSR
- Praktis DSKP: Mengandungi aktiviti Pelibatan Ibu Bapa
- KBAT dan i-Think

Step -by-StepSASBADI

Mat Ariffin Ismail 6ASJKC
KSSR

BAHASA
MELAYU

• MDaepngautrdaingguknaankabnebsaencabreagbseerkaoslianhgan
• Berdasarkan buku teks

Bonus Menyediakan aktiviti Pelibatan Ibu Bapa
Menerapkan soalan KBAT
[email protected]
• Analisis Kertas
Nama
Soalan UPSR

Sekolah

KANDUNGAN (iv) – (vi)
1–7
Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR)
Praktis UPSR 1 8 – 14
Praktis UPSR 2 15 – 21
Praktis UPSR 3 22 – 28
Praktis UPSR 4 29 – 34
Praktis UPSR 5 35 – 40
Praktis UPSR 6 41 – 50
Kertas Model UPSR J1 – J8
JAWAPAN
© Sasbadi Sdn. Bhd.

(iii)

PELAPORAN PENTAKSIRAN
SEKOLAH RENDAH (PPSR)

Pengenalan
Bermula pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mula
melaksanakan Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) yang merupakan
laporan pencapaian murid sepanjang enam tahun di sekolah rendah. PPSR terdiri
daripada empat jenis penilaian, iaitu Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran
Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi),
dan Pentaksiran Pusat (PP). Antara empat jenis penilaian tersebut, PBD, PPsi, dan
PAJSK akan dijalankan oleh sekolah manakala PP akan dijalankan oleh Lembaga
Peperiksaan Malaysia.

Pelaporan
Pentaksiran Sekolah

Rendah (PPSR)
© Sasbadi Sdn. Bhd.
Akademik Bukan Akademik

Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan
Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran
Bilik Darjah Pusat (PP) Psikometrik
Aktiviti
(PBD) (PPsi) Jasmani,
Sukan dan
Kokurikulum
(PAJSK)

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dikenali juga sebagai Pentaksiran Sekolah (PS).
PBD dilaksanakan oleh guru semasa PdP di dalam kelas. Guru akan menjalankan
penilaian berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
melalui pelbagai jenis aktiviti. Hasil penilaian menunjukkan prestasi murid, kemajuan,
dan penguasaan kemahiran. Oleh itu, guru akan dapat memantau kemajuan
murid mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk kaedah pengajaran
mereka bagi meningkatkan pembelajaran murid seterusnya mencapai hasil
pembelajaran.

(iv)

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Tema 1: ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Rujukan Buku Teks: M.S. 1 – 15
PRAKTIS UPSR 1

Sistem Bahasa: Bahagian A Kertas Pemahaman
(Bahagian A: Soalan 1 – 20)

Soalan 1 hingga 4 3. Bon Hong suka belajar tatabahasa.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang
paling sesuai. Dia belajar mata pelajaran

daripada Cikgu Rahim.

1. Amin menyediakan untuk A Bahasa Melayu C Sains

bapanya berucap bersempena B Matematik D Moral

dengan Hari Keluarga. 4. Romzi ke untuk mengepos

A meja C bunga surat kepada abangnya.

B kerusi D rostrum A Pejabat Pos Rawang
© Sasbadi Sdn. Bhd.
Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah B Pejabat pos Rawang
ini.
C pejabat pos Rawang

D pejabat pos rawang

Soalan 5
Pilih ayat yang betul.

2. Ibu sedang membancuh air oren 5. A Amin bermandi-manda dengan
adiknya di sebuah sungai.
di dalam .
B Ayah Ramu membeli sebiji kereta
A jag C gelas mainan baharu untuk Ramu.

B kendi D cawan C Kakak Aminah memasukkan
secubit garam ke dalam periuk.

D Encik Chin membeli lima tangkai
durian untuk keluarganya.

Sistem Bahasa: Bahagian B Kertas Pemahaman
(Bahagian B: Soalan 21 – 25)

Padankan perkataan yang betul bagi melengkapkan ayat-ayat yang berikut. Satu
daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh.

(i) Pak Hamid menggalas se senapang lalu ekor
menuju ke dusun duriannya.
das
(ii) Beberapa tupai berkeliaran di atas pokok. laras

(iii) Kelihatan beberapa langsat jatuh ke tanah. gugus
[2 markah]
(iv) Pak Hamid melepaskan se tembakan ke arah
tupai di dusunnya.

1

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Kertas Pemahaman
(Bahagian A: Soalan 1 – 20)
Pemahaman: Bahagian A

Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Banyak orang mudah terkena penyakit denggi. Penyakit ini sangat ditakuti kerana
boleh membawa maut.

Sikap kita yang tidak menjaga kebersihan menyebabkan penyakit denggi
mudah merebak. Banyak bekas makanan atau tin minuman dibuang di merata-
rata tempat. Oleh itu, air akan bertakung di dalam bekas tersebut lalu nyamuk
aedes akan membiak di situ. Nyamuk itu akan membawa penyakit denggi apabila
menggigit seseorang.

Tanda-tanda seseorang terkena penyakit denggi adalah seperti loya dan
demam dengan tiba-tiba. Pesakit yang terkena penyakit denggi juga tidak berselera
untuk makan dan badan akan berasa lesu. Jika pesakit denggi tidak dibawa
ke hospital untuk mendapat rawatan dengan segera, kemungkinan pesakit akan
pengsan dan koma.

Setakat ini, tiada ubat terbaik untuk merawat penyakit denggi. Pihak hospital
hanya memasukkan air untuk mengawal suhu badan pesakit. Selain itu, pelbagai
petua untuk menaikkan kadar darah di dalam badan pesakit boleh dilakukan
termasuklah minum air daun betik dan makan sup ketam.

Oleh itu, semua keluarga di Malaysia hendaklah sentiasa menjaga kebersihan.
“Tiada aedes, tiada denggi.”
© Sasbadi Sdn. Bhd.
1. Pesakit amat takut akan penyakit 3. Pilih pernyataan yang benar tentang
denggi kerana
A berasa lesu. KLON petikan.
B mudah merebak. UPSR
C boleh membawa maut.
D mudah terkena penyakit. 2017 A Nyamuk hutan akan membawa

2. Mengapakah penyakit denggi mudah penyakit denggi.
merebak?
A Sikap kita yang tidak menjaga B Ada ubat terbaik untuk merawat
kebersihan.
B Air yang bertakung memudahkan penyakit denggi.
nyamuk aedes membiak.
C Bekas makanan atau tin minuman C Nyamuk aedes akan menggigit
dibuang di merata-rata tempat.
D Makanan atau minuman pesakit pada waktu malam.
yang dibuang menjadi tempat
pembiakan nyamuk aedes. D Pesakit yang terkena penyakit

denggi juga tidak berselera untuk

makan.

4. Apakah petua untuk menaikkan
kadar darah pesakit denggi?
A Minum air betik
B Makan buah betik
C Minum air daun betik
D Makan daun-daun betik

2

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Kertas Pemahaman
(Bahagian B: Soalan 21 – 25)
Pemahaman: Bahagian B

Baca petikan pada halaman 8 dalam buku teks dengan telitinya, kemudian jawab
soalan-soalan yang berikutnya dengan ayat yang lengkap.

RUBEN

Dia berasal daripada Walaupun mengamalkan
keluarga yang dua budaya yang
mengamalkan perkahwinan berbeza, namun
campur. keluarganya bahagia
kerana mengamalkan
Ayahnya berbangsa sikap toleransi dan saling
India manakala ibunya memahami.
berbangsa Cina.
Dia fasih bertutur dalam
bahasa Melayu, bahasa
Inggeris, bahasa Tamil,
dan bahasa Mandarin.
© Sasbadi Sdn. Bhd.Dia dapat bergaul mesra dengan
rakan yang berbilang bangsa.

(a) Apakah bangsa ayah dan ibu Ruben?

[2 markah]

(b) Pada pendapat kamu, mengapakah Ruben dapat bergaul mesra dengan rakan
yang berbilang bangsa? KBAT

[3 markah]
(c) Tandakan ( ✓ ) bagi pernyataan yang betul dan ( ✗ ) bagi pernyataan yang salah.

Ruben berasal daripada keluarga yang mengamalkan
perkahwinan campur.

Ruben hanya fasih bertutur dalam bahasa Tamil dan
bahasa Mandarin.

Ruben mempunyai rakan yang berbilang bangsa. [3 markah]
3

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Kertas Pemahaman
(Bahagian B: Soalan 21 – 25)
Pemahaman: Bahagian B

Baca jadual di bawah ini dengan telitinya, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

PROGRAM MESRA KELUARGA FONG

Tarikh: 2 hingga 3 Februari 2019
Tempat: Inap Desa Temerloh, Pahang
Anjuran: Keluarga Fong Leng Geik

Hari/ 8:00 pagi – 9:00 pagi – 1:00 2:00 petang – 7:00 malam –
Masa 9:00 pagi
tengah hari 5:00 petang 10:00 malam

Sabtu Pendaftaran Aktiviti 1: Aktiviti 2: Aktiviti 3:
keluarga Program keluarga Program suai Program cerita
keturunan – Semua keluarga kenal keluarga susur jalur
Fong masuk ke inap desa daripada keluarga Fong
masing-masing dan keturunan
berehat. Fong
© Sasbadi Sdn. Bhd.
Ahad Aktiviti 4: Aktiviti 5: Aktiviti 6: Pulang ke
Permainan rumah masing-
susun gambar Masakan tradisional Program masing
– Mengikut
hierarki – Setiap anggota bergambar
keluarga
saudara-mara memasak makanan

tradisional Cina.

(a) Program Mesra Keluarga Fong diadakan pada

[1 markah]

(b) Tulis dua aktiviti yang diadakan dari pagi hingga tengah hari pada hari kedua.

(i)

(ii)
[2 markah]

(c) Nyatakan faedah-faedah yang diperoleh daripada program ini. KBAT

(i)

(ii)
[4 markah]

4

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Kertas Penulisan (Bahagian A)

Penulisan: Bahagian A

Gambar di bawah ini menunjukkan suasana sebuah keluarga yang berada
di kampung datuk.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.

© Sasbadi Sdn. Bhd.
1.
2.
3.
4.
5.

10
5

Hari: .......................... Tarikh: .....................................

KERTAS MODEL UPSR

PEMAHAMAN [021] Satu jam lima belas minit

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian
B.

2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini.
3. Bagi Bahagian A, setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,

dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
4. Bagi Bahagian B, jawab semua soalan dalam ruang jawapan yang disediakan.

Bahagian A
[20 markah]

Soalan 1 hingga 8 4. “Akan pastikan penduduk
Isi tempat kosong dengan jawapan yang
paling sesuai.
© Sasbadi Sdn. Bhd. kampung ini hidup dalam keadaan

aman damai,” kata Laksamana

1. Suzi menghampar se tikar Harun kepada Datuk Bendahara.

di tepi air terjun untuk berkelah. A beta C tuanku

A buah C bidang B patik D hamba

B potong D gumpal 5. Kakak Geok Ngoi akan pulang dari

China pada bulan untuk

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah bercuti selepas semester pertama.
ini.
A Mac C Krismas

B Isnin D purnama

6. Rumah terbuka yang diadakan

oleh Perdana Menteri telah dihadiri

kaum.

A tiap C separuh

B suku D pelbagai

2. Beberapa orang murid duduk di Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah
ini.

untuk berbincang tentang

projek sains.

A wakaf C kepuk

B rumah D dangau

3. Encik Imran menziarahi anaknya di 7. Daun yang di halaman

Universiti Malaya. sedang rumah itu disapu oleh Amira.

belajar dalam bidang perubatan. A bersiaran C berguguran

A Dia C Kamu B berkeliaran D berterbangan

B Saya D Mereka

41

Hari: .......................... Tarikh: .....................................

KERTAS MODEL UPSR

PENULISAN [022] Satu jam lima belas minit

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B,
dan Bahagian C.

2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.
3. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau Soalan 2.

Bahagian A
[10 markah]
[Masa yang dicadangkan: 15 minit]

Gambar di bawah ini menunjukkan cara penjagaan pokok bunga di rumah kita.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara yang dilakukan.
© Sasbadi Sdn. Bhd.
Cara
Penjagaan

Pokok
Bunga

1.
2.
3.
4.
5.

10

48

Step -by-StepSASBADI

6ASJKC
KSSR

BAHASA
MELAYU

PRAKTIS
DSKP

Nama
Sekolah

© Sasbadi Sdn. Bhd.KANDUNGAN B3 – B8
B3 – B4
6'/# ISTIMEWANYA KELUARGAKU B5 – B6
B7 – B8
• UNIT 1 Kasih Insan Istimewa
• UNIT 2 Satu Keluarga Dua Budaya B9 – B14
• UNIT 3 Jauh di Mata Dekat di Hati B9 – B10

6'/# KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI B11 – B12
B13 – B14
• UNIT 4 Minda, Oh, Minda!
• UNIT 5 Usahlah Stres B15 – B20
• UNIT 6 Terima kasih, Kaunselor B15 – B16
B17 – B18
6'/# KOMUNITI PRIHATIN B19 – B20

• UNIT 7 Program Sarana B21 – B26
• UNIT 8 Kelab Alumni B21 – B22
• UNIT 9 Perkongsian Pintar B23 – B24
B25 – B26
6'/# KESELAMATAN DIUTAMAKAN
B27 – B32
• UNIT 10 Selamat di Mana-mana B27 – B28
• UNIT 11 Keselamatan di Pasar B29 – B30
• UNIT 12 Fikir Sebelum Klik B31 – B32

6'/# PUPUK PERPADUAN B33 – B39
B33 – B34
• UNIT 13 Formula 1 Malaysia B35 – B36
B37 – B39
• UNIT 14 Berkat Hidup Sepakat
• UNIT 15 Perpaduan Memajukan Negara

6'/# SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

• UNIT 16 Perkasakan Bahasa Kita
• UNIT 17 Budi yang Baik Dikenang Jua
• UNIT 18 Bersyukurlah

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Tema 1: ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Rujukan Buku Teks: M.S. 2

UNIT

1 KASIH INSAN ISTIMEWA

/1&7. &5-2 Mendengar dan Bertutur DSKP Kelompok 1 SK1.2, SP1.2.6

Sebut ayat. Kemudian, tulis ayat mengikut jenisnya.
Saya Sayang akan Kakak

Imran balik dari sekolah. Mukanya masam seperti cuka. Kertas peperiksaan
Bahasa Melayu telah diberikan oleh Cikgu Sham. Kertas itu dipegang erat. “Aduhai,
malangnya nasib aku!” kata Imran di dalam hati.

Mengapakah kamu kelihatan sedih?© Sasbadi Sdn. Bhd. Keputusan peperiksaan saya teruk.

Janganlah kamu berasa sedih. Bagaimanakah Saya mendapat A untuk semua mata
markah mata pelajaran yang lain? pelajaran yang lain kecuali Bahasa
Melayu Penulisan.
Amboi, bijak adik kakak! Nanti
kakak akan mengajar kamu cara Terima kasih, kakak.
menjawab soalan penulisan.

cuka: 醋
erat: 紧
malang: 不幸

Ayat Penyata 1. Imran balik dari sekolah.
Ayat Seru 2. Muk
Ayat Tanya 1. Imran balik dari sekolah.
Ayat Pasif 2. Muk
1. Imran balik dari sekolah.
2. Muk
1. Imran balik dari sekolah.
2. Muk

Tahap Sangat Terhad ( ) Terhad ( ) Memuaskan ( ) Baik ( ) Sangat Baik ( ) Cemerlang ( )
Penguasaan

B3

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Tema 1: ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Rujukan Buku Teks: M.S. 10

/1&7. &5-2 Seni Bahasa DSKP SK4.1, SP4.1.2

Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan yang diberikan. Kemudian, nyanyikan lagu.

Keluargaku Pelbagai Bangsa

bersama dengki hidup mohon
keluarga pernah budaya rumah

Inilah (1) aku
yang baik hatinya dan bangsa

beza (2)
tetap kami bahagia.

Keluarga aku gembira © Sasbadi Sdn. Bhd.sakit hati
.
tidak (3)
inilah janji keluarga kami

seia tidak (4)

India, Cina, kami hidup (5) yang sama.
Melayu juga di (6)

Kami (7) doa
keluargaku berjaya.

Pelbagai bangsa bersatu

Ceria (8) aku.

(Melodi lagu “Inilah Barisan Kita” atau dengki: 嫉妒
melodi lain yang bersesuaian) baik hati: 好心;和善
seia: 意见一致

Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)

• Berbincanglah dengan ibu bapa atau anggota keluarga kamu yang lebih tua.
TPae••hnagMApuapisnaataaknamh ekSreaenbkgaaatikTmaernehnamdc(eermi)tapkuannTyeasrhiuaasdun(rggg) aoltuarMkkeeemlluuuaaasrrkggaana(.ya)ng bBeairkla( in)an bSaannggastaB?aik ( ) Cemerlang ( )

B6

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Tema 1: ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Rujukan Buku Teks: M.S. 13 & 14
Menulis
DSKP Kelompok 1 SK3.4, SP3.4.1
/1&7. &5-2 Tatabahasa DSKP SK5.1, SP5.1.2

Teliti pelan. Kemudian, isi tempat kosong dalam petikan dengan kata nama khas.
Menjemput Kakak

Lapangan Bukit Bangunan
Terbang Jambul KOMTAR
Antarabangsa Tokong Bayan
Pulau Pinang Ular Baru Pulau
Jerejak
Bayan
Lepas

© Sasbadi Sdn. Bhd.
Poh Kim dan ayahnya bertolak dari Bukit Mertajam ke lapangan terbang pada
waktu pagi. Mereka hendak menjemput Ming Yee, kakak Poh Kim yang baru pulang
dari London.

Mula-mula, mereka melalui (1) . Poh Kim dan ayahnya dapat

melihat (2) yang tersergam cantik dari atas jambatan itu.

Selepas itu, ayah Poh Kim membelok kereta ke arah kanan. Poh Kim dapat

melihat sebuah pulau, iaitu (3) di sebelah kiri manakala di sebelah

kanannya ialah (4) .

Seterusnya, ayahnya memandu kereta ke (5) . Poh Kim

sempat melihat (6) yang dipenuhi

pengunjung. Reka bentuk tokong ini sangat menarik. menjemput: 迎接
bertolak: 出发
Ketika mereka semakin hampir dengan lapangan tersergam: 耸立
membelok: 转向
terbang, ayah Poh Kim memberitahunya bahawa pengunjung: 游客

(7)

terletak di (8) .

Tahap Sangat Terhad ( ) Terhad ( ) Memuaskan ( ) Baik ( ) Sangat Baik ( ) Cemerlang ( )
Penguasaan

B8

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Tema 3: KOMUNITI PRIHATIN
Rujukan Buku Teks: M.S. 39

/1&7. &5-2 Menulis DSKP Kelompok 2 SK3.5, SP3.5.2

Catat maklumat pada peta buih berganda berdasarkan teks.

Taman Sekolahku Dahulu dan Kini

Ayah aku mendaftarkan aku di SJKC Choon Bun, Mukah semasa tahun satu.

Kebetulan ayahku mengajar di situ.

Pada waktu rehat, aku selalu pergi ke taman bunga di tepi padang. Kawasan

itu cantik dan bersih. Kawasan itu kelihatan hijau kerana ditanam rumput mutiara.

Walau bagaimanapun, kawasan taman itu kecil sahaja. Jalan ke taman itu sempit.

Pokok bunganya sedikit. Tidak lama kemudian, aku berpindah ke bandar Kuching

kerana mengikut ayahku yang dinaikkan pangkat sebagai Guru Besar.

Semasa aku berumur 12 tahun, aku berpindah ke SJKC Choon Bun semula

kerana ayahku telah pencen. Aku akan pergi ke taman bunga sekolah itu pada

waktu rehat seperti biasa.

Kini, kawasan itu tetap cantik dan bersih. Kawasan itu kelihatan hijau seperti
© Sasbadi Sdn. Bhd.
dahulu kerana rumput mutiara semakin subur. Kawasan

taman itu telah besar kerana separuh kawasan yang

terbiar di situ dijadikan taman. Jalan ke taman itu pula pangkat: 职位
luas dan disusun batu bata yang unik. Banyak pokok pencen: 退休
bunga ditanam di sekeliling taman itu. subur: 茂盛

Peta Buih Berganda

kecil cantik besar

Taman 3. Taman 5.

1. Bunga Bunga

Dahulu Kini

2. 4. 6.

Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)

• Berbincanglah dengan ibu bapa atau anggota keluarga kamu yang lebih tua.
• Minta mereka menceritakan perbezaan sekolah mereka dulu dan kini.
• Apakah tempat yang paling mereka sukai di sekolah itu?

Tahap Sangat Terhad ( ) Terhad ( ) Memuaskan ( ) Baik ( ) Sangat Baik ( ) Cemerlang ( )
Penguasaan

B18

Hari: .......................... Tarikh: ..................................... Tema 5: PUPUK PERPADUAN
Rujukan Buku Teks: M.S. 69 & 70
Seni Bahasa
DSKP SK4.1, SP4.1.1
/1&7. &5-2 Tatabahasa DSKP SK5.2, SP5.2.2

Gandakan perkataan yang dihitamkan dalam lirik lagu. Kemudian, lengkapkan sajak
dengan kata ganda itu. Satu daripadanya telah diberikan.

Perpaduan Bangsa

Malaysia pelbagai bangsa
Melayu, Cina, India
ramah seperti keluarga
bagai satu saudara

Bersalam jika berjumpa
hidup usah kita cerai
inilah sumpah pelbagai bangsa
mengeratkan perpaduan

Menghormati sama bangsa semua
budaya adat dikekal bersama
kami mohon doa
rakyatnya berjaya!

Ikatan nurani suci
semua satu hati.

(Melodi “Inilah Barisan Kita” atau melodi lain yang bersesuaian)
© Sasbadi Sdn. Bhd.
Rakyat Malaysia
Pelbagai bangsa di dalamnya

Bangsa-bangsa yang berjaya

1. berbeza bangsa
2. bagaikan keluarga
3. ketika bersua

4. budaya bangsa sumpah: 誓言
kekalkan budaya nurani: 光明磊落
5. kami sentiasa diterima bersua: 遇见

6.
Perpaduan bangsa
Rakyat berjaya.

B28

JAWAPAN

PRAKTIS UPSR Penulisan: Bahagian C

PRAKTIS UPSR 1 Laporan Hari Tautan Kasih Ibu Bapa

Sistem Bahasa: Bahagian A Pada 17 Februari 2019, hari Ahad, Persatuan Bahasa Melayu
1. D 2. A 3. A 4. A 5. C SJKC Bukit Mertajam telah mengadakan Hari Tautan Kasih
Ibu Bapa. Program ini diadakan di sekolah. Sebanyak 150
Sistem Bahasa: Bahagian B buah keluarga dan 150 anggota Persatuan Bahasa Melayu
(i) laras (iii) gugus serta 40 orang guru terlibat dalam program ini.
(ii) ekor (iv) das
Tujuan program ini diadakan adalah untuk merapatkan
Pemahaman: Bahagian A 3. D hubungan antara anak dengan ibu bapa masing-masing.
1. C 2. A 4. C
Pada hari tersebut, ibu bapa datang ke sekolah
Pemahaman: Bahagian B dengan membawa anak-anak. Cikgu Yasmin sebagai
(a) Ayah Ruben berbangsa India dan ibu Ruben berbangsa guru penasihat persatuan telah memberikan taklimat
Cina. di dewan. Pelbagai acara telah diadakan pada hari itu.
(b) Pada pendapat saya, Ruben dapat bergaul mesra
dengan rakan yang berbilang bangsa kerana keluarganya Pada pukul 8:00 pagi, para peserta membuat minuman
merupakan keluarga campur yang berbeza budaya dan memotong kek. Peserta menyuap ibu bapa masing-
masing dengan penuh kasih sayang. Suasana sangat ceria
pada masa itu. Seterusnya, pada pukul 9:00 pagi, para
peserta mencari ibu bapa masing-masing. Peserta mohon
maaf dan mencium ibu bapa mereka.

Selepas itu, ibu bapa merendam kaki di dalam besen.
Para peserta mencuci kaki dan memotong kuku ibu bapa
masing-masing. Para peserta berasa puas hati kerana dapat
membersihkan kaki ibu bapa masing-masing.

Akhir sekali, para peserta memberikan hadiah kepada
ibu bapa mereka. Hadiah itu dibuat oleh peserta sendiri. Ibu
bapa berasa puas hati kerana mereka dihargai.

Kesimpulannya, program ini memberikan manfaat
kepada peserta kerana dapat menginsafkan diri dan
menimbulkan perasaan hormat akan ibu bapa.
dan mereka mengamalkan sikap toleransi dan saling© Sasbadi Sdn. Bhd.
memahami.
(c)
Ruben berasal daripada keluarga yang ✓
mengamalkan perkahwinan campur.

Ruben hanya fasih bertutur dalam bahasa ✗
Tamil dan bahasa Mandarin.

Ruben mempunyai rakan yang berbilang ✓ Laporan disediakan oleh, 20 FEBRUARI 2019.
bangsa.

Haw Lee Chon

Pemahaman: Bahagian B (HAW LEE CHON)
(a) 2 hingga 3 Februari 2019. Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu,
(b) (i) Permainan susun gambar SJKC Bukit Mertajam.

(ii) Masakan tradisional PRAKTIS UPSR 2
(c) (i) Mengenali saudara-mara
Sistem Bahasa: Bahagian A
(ii) Mengeratkan hubungan kekeluargaan 1. D 2. C 3. B 4. B 5. D
Penulisan: Bahagian A
Sistem Bahasa: Bahagian B
1. Encik Rahman sedang mengopek durian dengan parang Ampun, tuanku. Patik akan menyediakan seekor kuda untuk
di atas pangkin sambil diperhatikan oleh isterinya. tuanku keluar berburu esok.

2. Datuk Hamizan memegang tongkat sambil mengutip buah Pemahaman: Bahagian A
rambutan yang baru dikaitnya. 1. B 2. D 3. B 4. B

3. Seorang budak lelaki mengejar seekor ayam jantan yang lari Pemahaman: Bahagian B
ketakutan untuk menangkapnya. (a) balik.
(b) Sebab kelas tambahan dibatalkan kerana ada seminar cara
4. Pak Su mengajar Hamizan membuat wau di atas pangkin.
5. Jiran datuk Hamizan dan anaknya yang melalui tempat itu mengatasi stres sebelum peperiksaan.
(c) Pada pendapat saya, jika seseorang yang stres tidak
melambai-lambaikan tangan kepada datuk Hamizan.
Penulisan: Bahagian B menerima rawatan, berkemungkinan dia akan murung dan
Poster menunjukkan Kempen Keluarga Bahagia. Keluarga tidak dapat berfikir dengan warasnya.
bahagia diidamkan oleh semua orang. Pelbagai cara dapat
dilakukan agar kita dapat mengekalkan kebahagiaan keluarga. Pemahaman: Bahagian B
(a) Pihak kerajaan menyediakan guru bimbingan dan kauseling
Antaranya, kita perlulah menjaga adik dengan penuh kasih
sayang. Kita boleh bermain bersama-sama dengannya di taman di setiap sekolah.
supaya dia selamat. Seterusnya, kita digalakkan untuk berkelah (b) (i) Penyelaras dalam program mentor menti
dengan anggota keluarga untuk mengeratkan hubungan. Akhir
sekali, kita sewajarnya meluangkan masa untuk minum bersama- (ii) Mengemas kini rekod dan inventori murid
sama sambil berbual-bual supaya kita dapat mengetahui masalah (c) Guru bimbingan dan kauseling dapat mengetahui punca
anggota keluarga kita.
seseorang murid yang berubah sikap dengan tiba-tiba
Kesimpulannya, kita seharusnya berusaha untuk dengan memanggil murid tersebut untuk meminta murid
membahagiakan keluarga kita kerana keluarga yang bahagia tersebut bercerita tentang masalah yang dihadapinya.
akan selalu berjaya.

[81 patah perkataan]

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) J1 STEP-BY-STEP PPSR Bahasa Melayu SJKC 6A KSSR

Soalan 25 Banyak aktiviti dijalankan semasa perkhemahan itu. Pada
(a) Kita mestilah bergotong-royong supaya kawasan kita waktu siang, murid meneroka hutan untuk menguatkan fizikal
sentiasa bersih. dan mental. Pada waktu malam, murid didedahkan dengan cara
(b) Kita perlu rajin belajar agar kita akan berjaya. menjawab soalan peperiksaan dengan cara yang betul. Semua
(c) aktiviti ini berjalan lancar.
Kalau kita bersatu hati, semua kerja yang
kita lakukan menjadi senang. ✓ Kesimpulannya, perkhemahan ini banyak memberikan
manfaat kepada peserta. Peserta berasa yakin pada diri
Amalan yang baik ialah membersihkan sendiri dan akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti.
kawasan.
✗ Disediakan oleh, 27 APRIL 2019.
Kaber
PENULISAN [022]
Bahagian A (KABER BIN ASRI)
Setiausaha Program Perkhemahan,
1. Kita hendaklah menyiram pokok bunga pada waktu pagi dan SJKC Kuala Kubu Baharu.
petang supaya mendapat air secukupnya.
PRAKTIS DSKP
2. Pokok bunga mestilah dibubuh baja mengikut sukatan yang
betul agar tumbuh dengan cepatnya. UNIT 1: Kasih Insan Istimewa
Modul DSKP Mendengar dan Bertutur (M.S. B3)
3. Aminah mencabut rumput di dalam pasu pokok bunga
kerana rumput akan menarik baja yang dibubuhnya. Ayat Penyata
1. Imran balik dari sekolah.
4. Ranting-ranting pokok bunga boleh dipotong untuk 2. Mukanya masam seperti cuka.
mencantikkan pokok bunga yang kita tanam.
Ayat Seru
5. Seorang budak lelaki menyemburkan racun supaya ulat tidak 1. Aduhai, malangnya nasib aku!
merosakkan daun dan bunga pokok bunga itu. 2. Amboi, bijak adik kakak!

Bahagian B Ayat Tanya
Gambar tersebut menunjukkan pelbagai cara yang dapat kita 1. Mengapakah kamu kelihatan sedih?
lakukan untuk menjaga alam sekitar. 2. Bagaimanakah markah mata pelajaran yang lain?

Kita mestilah bergotong-royong untuk membersihkan sungai Ayat Pasif
kita supaya airnya bersih dan arusnya tidak tersekat. Selain itu, kita 1. Kertas peperiksaan Bahasa Melayu telah diberikan oleh
haruslah menegur kawan yang membuang sampah di merata-rata Cikgu Sham.
tempat agar kawasan sentiasa bersih dan bebas daripada nyamuk 2. Kertas itu dipegang erat.
aedes. Akhir sekali, kita boleh menanam rumput di lereng bukit © Sasbadi Sdn. Bhd.
untuk memastikan tidak berlaku kejadian tanah runtuh. Modul DSKP Menulis, Tatabahasa (M.S. B4)
1. bilik 5. pasang 8. penonton
Kesimpulannya, kita mestilah bekerjasama untuk memastikan 2. bungkus 6. keping 9. pemenang
alam sekitar kita terjaga. 3. basikal 7. tangga 10. naskhah
4. dewan
[70 patah perkataan]
Bahagian C Khamis, 20 Mac 2019
Soalan 1 6:30 pagi
Sejak hari itu, saya membuat jadual latihan. Pada setiap petang, Aku mengejutkan adik di bilik tidurnya. Selepas mandi dan
saya akan pergi ke padang sekolah. Saya berlatih dengan makan sebungkus nasi lemak, aku dan adik ke sekolah. Aku
tekunnya seorang diri. dan adik menunggang basikal ke sekolah.
7:30 pagi
Pada hari Ahad, ayah saya membawa saya ke Stadium Aku dan adik terus ke dewan sekolah. Adik memasuki
Cheras. Saya mendapat bimbingan daripada Datuk Rabuan Pit, pertandingan nyanyian. Adik memakai sepasang pakaian
bekas pelari terpantas Asia. tradisional. Adik diberi sekeping kad giliran bernombor 8.
8:15 pagi
Selain itu, saya menjaga cara pemakanan saya. Saya Pertandingan bermula. Adik kelihatan tenang ketika menunggu
tidak makan nasi lemak dan makanan yang bersantan. Hal ini gilirannya. Aku menunggu adik di tepi tangga.
demikian kerana makanan ini akan menggemukkan saya. 9:00 pagi
Giliran adik sampai. Adik menyampaikan lagu “Tanya Sama
Di sekolah, saya akan berlatih dengan kawan-kawan Pokok” dengan merdunya. Para penonton bertepuk tangan
saya pada setiap pagi. Kami berlari mengelilingi padang untuk dengan gemuruhnya.
mengekalkan tenaga kami. Kami dibimbing oleh Cikgu Silva. 11:30 pagi
Pihak sekolah mengumumkan keputusan. Adik terpilih sebagai
Pada hari pertandingan sukan daerah, keluarga saya turut pemenang. Adik mendapat piala dan senaskhah majalah pendidikan.
hadir. Akhirnya, semasa pertandingan peringkat akhir, saya berjaya
memecahkan rekod acara lumba lari 100 meter peringkat negeri. UNIT 2: Satu Keluarga Dua Budaya
Modul DSKP Mendengar dan Bertutur (M.S. B5)
Saya berasa gembira kerana kejayaan yang saya peroleh ini
berbaloi dengan usaha saya. Saya berazam bahawa saya akan 1. Baiklah, Amin. Terima kasih. Kami akan masuk.
mewakili negara Malaysia pada suatu hari nanti. 2. Tentu sedap. Saya akan makan roti canai ini.
Soalan 2 3. Nenek saya berbangsa Cina. Ayah saya berbangsa Melayu.
4. Baiklah. Saya akan belajar masakan daripada nenek, datuk,
Laporan Perkhemahan Persatuan Bahasa Melayu
Pada 25 hingga 26 April 2019, Persatuan Bahasa Melayu dan ayah saya.
SJKC Kuala Kubu Baharu telah mengadakan perkhemahan
di Air Terjun Ulu Yam. Sebanyak 35 orang murid dan tujuh Modul DSKP Seni Bahasa (M.S. B6)
orang guru pengiring terlibat dalam perkhemahan ini. 1. keluarga 4. dengki 7. mohon
2. budaya 5. bersama 8. hidup
Tujuan perkhemahan ini diadakan adalah untuk membina 3. pernah 6. rumah
ketahanan mental, membentuk keyakinan diri, dan memupuk
semangat kerjasama dalam kalangan peserta. Selain itu,
aktiviti ini juga bertujuan untuk melatih murid tentang teknik
menjawab soalan.

Peserta dibahagikan kepada lima kumpulan. Setiap
kumpulan mempunyai seorang ketua untuk memimpin
anggota kumpulannya dan menerima arahan guru.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) J5 STEP-BY-STEP PPSR Bahasa Melayu SJKC 6A KSSR

6ASJKC STEP-BY-STEP PPSR
KSSR
Praktis UPSR (Buku Utama)
BAHASA
MELAYU

Praktis DSKP (Buku Sisipan)

• Pengenalan Pelaporan Pentaksiran • Unit 1 – 18 (Tema 1 – 6) Bahasa Melayu SJKC 6A KSSR
Sekolah Rendah (PPSR) • Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa

• Praktis UPSR 1 – 6 (Tema 1 – 6)
• Kertas Model UPSR

Buku yang Disarankan Subjek/Tahun 4A/B 5A/B 6A/B

KSSR 给力 UPSR 模拟试卷/KSSR Kertas Model UPSR Hebat Bahasa Melayu
• 华文 • 数学 • 科学 • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris English

SASBADI SDN. BHD. (139288–X) NETT PRICE
RM8.90 (WM) RM9.90 (EM)
(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad (1022660-T))
ISBN 978-983-77-0594-4
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. SASBADI
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BESTARI ENGLISH 3A (SJKC)
Next Book
非凡UP!单元练习数学4A