The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ir_lisha, 2019-12-14 22:13:45

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020

SK PARIT 13
45400 SEKINCHAN
SELANGOR DARUL EHSAN

BUKU
PENGURUSAN KOKURIKULUM

2020

Pengurusan Kokurikulum 2020

USAHA JAYA
SEKOLAH UNGGUL DALAM KO-KURIKULUM

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU
MELALUI AKTIVITI/PROGRAM KOKURIKULUM

Pengurusan Kokurikulum 2020

RANCANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Pendahuluan :

Gerak kerja Kokurikulum mempunyai peranan memupuk semangat
kewarganegaraan dan perpaduan disamping menyemai dan memupuk disiplin,
nilai serta sikap positif selaras dengan Rukunegara dan matlamat Wawasan 2020.

Pelaksanaan aktiviti kokurikulum adalah untuk mengembangkan potensi dan
minat pelajar ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis yang berlandaskan
Falsafah Pendidikan Negara.

Memberi pengalaman kepada murid-murid mengembangkan bakat, bergaul
dan bersatu dalam masyarakat, mengukuh dan memperkayakan pengalaman
yang dipelajari di dalam bilik darjah juga memaju dan mengembangkan minat
dan kemahiran di dalam bidang tertentu.

MATLAMAT :

Aktiviti kokurikulum adalah untuk mengembangkan potensi dan minat murid-murid ke
arah melahirkan insan seimbang dan harmonis yang berlandaskan Falsafah Pendidikan
Negara.Di samping itu juga dapat memberi pengalaman kepada murid-murid
mengembangkan bakat , bergaul dan bersatu dalam masyarakat, mengukuh dan
mengkayakan pengalaman yang dipelajari di dalam bilik darjah juga memaju dan
mengembangkan minat dan kemahiran di dalam bidang tertentu.

OBJEKTIF KOKURIKULUM :

1. Menyemai kesedaran terhadap PENDIDIKAN dan kepercayaan kepada Tuhan
di kalangan murid-murid.
2. Mengimbangkan antara perkembangan mental dan perkembangan sosial,
rohani, dan jasmani murid-murid selaras dengan FPN.
3. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan yang sihat di kalangan murid-murid
dalam sekolah dan di antara sekolah.
4. Membina dan meningkatkan disiplin serta suasana sekolah supaya lebih
menarik dan menggembirakan.
5. Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam gerakerja
yang diceburi.
6. Menanam sifat nilai hidup berharmoni dalam masyarakat.
7. Menanam semangat kekitaan di kalangan murid-murid dalam gerakerja serta
membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala, sekolah dan
masyarakat.
8. Memberi peluang kepada pelajar mengembangkan bakat dalam bidang yang
diminati.

GERAKERJA KOKURIKULUM DI LUAR JADUAL WAKTU :

Pelaksanaan Gerakerja Kokurikulum di luar jadual waktu ini dijalankan dengan
menetapkan masa selama 120 minit ( Pukul 3.00 - 5.00 Petang ) setiap hari Rabu
bagi murid-murid Tahap II ( Tahun 4, 5 dan 6 ). Pelaksanaan lebih merupakan
praktikal untuk mengembangkan ilmu, bakat, kebolehan dan minat murid-murid

Pengurusan Kokurikulum 2020

dalam aktiviti bilik darjah yang meliputi tiga cabang iaitu , Unit Pakaian Seragam,
Kelab dan Persatuan serta Sukan Dan Permainan.

UNJURAN DAN SASARAN 2020

1. Mengekalkan Tempat ke-3 SOFBOL MSSD Bawah 12 Tahun (lelaki) 2020
(Tempat ke-3 tahun 2019)

2. 4 orang murid mewakili Daerah dalam Kejohanan Sofbol ke peringkat MSS
Selangor 2020
(6 orang murid mewakili Daerah dalam Kejohanan Sofbol ke peringkat MSS
Selangor 2019)

3. Menyertai kejohanan-kejohanan Sukan dan permainan Anjuran MSSD dan
NGO sekurang-kurangnya ke pusingan kedua atau Separuh Akhir.
i. Olahraga
ii. Merentas Desa
iii. T’Ball (Sofbol)
iv. Bola Baling

4. Menyertai Pertandingan Ko-Akademik Anjuran PPD atau NGO sekurang-
kurangnya ke pusingan kedua atau Separuh Akhir.
i. MTQ
ii. Doktor Muda
iii. Ko-Akademik Bahasa Melayu
iv. Ko-Akademik Bahasa Inggeris
v. STEM

Pengurusan Kokurikulum 2020

MAKLUMAT ASAS PENGURUSAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2020

A. Pentadbiran : SK PARIT 13
1. Nama Sekolah : BBA 6011
2. KodS ekolah :B
3. Gred Sekolah : 03 32246916
4. No. Telefon : 03 32246916
5. No. Faksimili : 83 orang murid. Tidak Termasuk PRA
6. Bil. Murid setakat 1 Januari 2020 : 16 orang guru
7. Bil. Guru setakat 1 Januari 2020 : Tn. Hj. Azman Bin Juahir
8. Nama Guru Besar : 013 2397457
9. No. Tel Guru Besar : En. Mohd Ghazali bin Mohamad Taher
10. Nama GPK Kokurikulum : 013 3738450
11. No. Tel GPK Kokurikulum : En. Muhammad Sulaiman bin Ishak
12. Nama S/U Kokurikulum : 019 6941077
13. No. Tel S/U Kokurikulum : En.Nasharuddin bin Amil
14. Nama Guru Data : 019 2568568
15. No. Tel Guru Data : En. Subhan bin Sulaiman
16. Nama Guru Data iKePS : 019 2568568
17. No. Tel Guru Data

B. Pengurusan
1. Pasukan Unit Beruniform
TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS)
PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

2. Kelab / Persatuan
PERSATUAN AGAMA ISLAM
KELAB DOKTOR MUDA

3. Sukan dan Permainan
SOFBOL
BOLA BALING

Pengurusan Kokurikulum 2020

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2020

NAIB PENGERUSI 1 PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
En. Mohamad Bin Asmara Tn.Hj. Azman Bin Juahir Tn.Hj.Ahmad Nazri Bin Zainul Abidin

TIMBALAN PENGERUSI
En. Mohd Ghazali Bin Mohamad Taher

S/U KO-KURIKULUM S/U SUKAN & MSS
En Muhammad Sulaiman B. Ishak En Subhan B. Sulaiman

UNIT PAKAIAN SERAGAM SUKAN DAN PERMAINAN KO-AKADEMIK SUKAN ELIT (MSS)

PENYELARAS PENYELARAS Bahasa Melayu Merentas Desa & Olahraga
En Nasharuddin B. Amil Pn Siti Mis Azzah Sarjimin Pn Noor Azlin Bt. Othman En Mohamad Nazri B. Sabu

TKRS Sofbol Bahasa Inggeris Bola Baling
En Nasharuddin B. Amil En Muhammad Sulaiman En. Muhammad Qawiem En Subhan B. Sulaiman

PPIM Bola Baling Agama Islam/MTQ Sofbol / T’Ball
Pn Halimatul Saadiah En Subhan B. Sulaiman Pn Hjh Aniza Bt. Misran En Muhammad Sulaiman

KELAB DAN PERSATUAN STEM
En Mohamad Nazri B. Sabu
PENYELARAS
Pn Siti Azlinda Bt. Daiman

Kelab Doktor Muda
Pn Siti Junainah Bt. Kimin

Persatuan Agama Islam
Pn Hjh Aniza Bt. Misran

Pengurusan Kokurikulum 2020

1. Jawatankuasa Induk Pengurusan Unit Kokurikulum 2020

Pengerusi : Tn Hj Azman Bin Juahir [Guru Besar]
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : En Mohd Ghazali Bin Mohamad Taher [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : En Mohamad Bin Asmara [PK Pentadbiran]
AJK
: Tn Hj Ahmad Nazri Bin Zainul Abidin [PK HEM]

: En Muhammad Sulaiman bin Ishak

: En Subhan Bin Sulaiman (S/U Sukan & MSS)

: En Nasharuddin bin Amil (Penyelaras UPS)

: Pn Siti Azlinda binti Daiman (Penyelaras Kelab & Persatuan)

: Pn Siti Mis Azzah binti Sarjimin (Penyelaras Sukan & Permainan)

2. Jawatankuasa Unit Pakaian Seragam

2.1 Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS)

Ketua Guru Penasihat : En. Nasharuddin bin Amil
Guru Penasihat : En. Mohamad Nazri bin Sabu

En. Muhammad Sulaiman bin Ishak
En. Subhan bin Sulaiman
En. Muhammad Qawiem bin Ibrahim

2.2 Persatuan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Ketua Guru Penasihat : Pn. Halimatul Saadiah binti Sabarudin
Guru Penasihat : Pn. Noor Azlin binti Othman

Pn. Siti Mis Azzah binti Sarjimin
Pn. Haslin binti Kalmi
Pn. Siti Azlinda binti Daiman
Pn. Hjh Aniza binti Misran
Pn. Siti Junainah binti Kimin
Pn. Asiah binti Abu

3. Jawatankuasa Unit Kelab dan Persatuan

3.1 Persatuan Agama Islam

Ketua Guru Penasihat : Pn. Hjh Aniza binti Misran
Guru Penasihat : Pn. Siti Mis Azah binti Sarjimin

En. Muhammad Sulaiman bin Ishak
En. Subhan bin Sulaiman
Pn. Halimatul Saadiah binti Sabarudin

Pengurusan Kokurikulum 2020

3.2 Kelab Doktor Muda

Ketua Guru Penasihat : Pn. Siti Junainah binti Kimin
Guru Penasihat : Pn. Haslin binti Kalmi

Pn. Siti Azlinda binti Daiman
En. Mohamad Nazri bin Sabu
En. Nasharuddin bin Amil
Pn. Noor Azlin binti Othman
Pn. Asiah binti Abu
En. Muhammad Qawiem bin Ibrahim

4. Jawatankuasa Sukan dan Permainan

4.1 Sofbol

Ketua Guru Penasihat : En. Muhammad Sulaiman bin Ishak
Guru Penasihat : En. Nasharuddin bin Amil

En. Mohamad Nazri bin Sabu
En. Muhammad Qawiem bin Ibrahim
Pn. Halimatul Saadiah binti Sabarudin
Pn. Siti Junainah binti Kimin

4.2 Bola Baling

Ketua Guru Penasihat : En. Subhan bin Sulaiman
Guru Penasihat : Pn. Siti Mis Azzah binti Sarjimin

Pn. Siti Azlinda binti Daiman
Pn. Haslin binti Kalmi
Pn. Noor Azlin binti Othman
Pn. Hjh. Aniza binti Misran
Pn. Asiah binti Abu

5. Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah (MSS) – Sukan Elit

5.1 Merentas Desa & Olahraga

Ketua Guru Penasihat : En. Mohamad Nazri bin Sabu
: Pn. Hjh. Aniza binti Misran
: En. Subhan bin Sulaiman
: En. Muhammad Qawiem bin Ibrahim
: Pn. Haslin binti Kalmi

5.2 Bola Baling Pengurusan Kokurikulum 2020
Ketua Guru Penasihat
: En. Subhan bin Sulaiman
5.3 Sofbol / T’Ball : Pn. Siti Mis Azzah binti Sarjimin
Ketua Guru Penasihat : Pn. Siti Azlinda binti Daiman
: Pn. Halimatul Saadiah binti Sabarudin

: En. Muhammad Sulaiman bin Ishak
: En. Nasharuddin bin Amil
: Pn. Noor Azlin binti Othman
: Pn. Siti Junainah binti Kimin
: En. Muhammad Qawiem bin Ibrahim

6. Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah (MSS) – Ko-Akademik

6.1 Bahasa Melayu : Pn. Noor Azlin binti Othman
: Pn. Siti Azlinda binti Daiman

6.2 Bahasa Inggeris : En. Muhammad Qawiem bin Ibrahim
: Pn. Haslin binti Kalmi

6.3 Agama islam / MTQ : Pn. Hjh. Aniza binti Misran
: En. Muhammad Sulaiman bin Ishak

6.4 STEM : En. Mohamad Nazri bin Sabu
: En. Nasharuddin bin Amil

Pengurusan Kokurikulum 2020

SENARAI GURU DAN KAKITANGAN MENGIKUT RUMAH SUKAN 2020

Rumah : MERAH
1. PN. HJH. ANIZA BT MISRAN (K)
2. PN. HALIMATUL SAADIAH BT SABARUDIN
3. PN. HASLIN BT KALMI
4. CIK NUR HIDAYU BT RAZIMUN
5. EN. MOHAMAD NAZRI BIN SABU
6. EN. SUBHAN BIN SULAIMAN
7. EN. MOHAMAD BIN ASMARA

Rumah : BIRU
1. PN. NOORAZLIN BINTI OTHMAN (K)
2. PN. SITI AZLINDA BINTI DAIMAN
3. PN. ANALIA BINTI KAMARUDDIN
4. PN. LATIPAH BINTI ABD HAMID
5. EN. NASHARUDDIN BIN AMIL
6. EN. MUHAMMAD QAWIEM BIN IBRAHIM
7. EN. MOHD GHAZALI BIN MOHAMAD TAHER

Rumah : KUNING
1. PN. SITI MIS AZZAH BINTI SARJIMIN (K)
2. PN. SITI JUNAINAH BT KIMIN
3. PN. SRI RAMDZANI BINTI ABDULLAH
4. TN.HJ. AHMAD NAZRI BIN ZAINUL ABIDIN
5. EN. MUHAMMAD SULAIMAN BIN ISHAK
6. TN. HJ. AZMAN BIN JUAHIR
7. EN. MOHD SAMAN BIN MD KASSIM

Pengurusan Kokurikulum 2020

TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN KO-AKADEMIK 2020

BIL AKTIVITI TINDAKAN TARIKH
23-24 Dis 2019
1. Mesy Unit Koku Kali Pertama 2020 Semua Guru
8 Januari
2. Mesy/Perlantikan AJK Kokurikulum Semua Guru Jan-Nov
Setiap Rabu
3. Aktiviti Kokurikulum Peny. Koku
22 Jan
Guru Bertugas mingguan 29 Jan
31 Jan
4. Kej. Merentas Desa SEK En. Mohamad Nazri 10-11 Feb
24-27 Feb
5. Kem Kepimpinan Pn. Hjh Aniza 27 Mac

6. Kej. Merentas Desa MSSD En. Mohamad Nazri Mac
Mac
7. Kej. Sofbol MSSD En. Muhammad Sulaiman Mac / Jul
Mac & Ogos
8. Kej. Olahraga MSSD En. Mohamad Nazri 11 Apr
15-16 Apr
9. Sambutan Israk dan Mikraj Pn. Siti Mis Azzah
Apr
10. Ko-Akademik - Bm Pn. Noor Azlin Apr / Ogs

11. Ko-Akademik – Bi En. Muhammad Qawiem 16 Mei
19 Jun
12. Kem Bestari Solat ( JQAF) En. Muhammad Sulaiman 26-27 Jun
17 Ogs
13. SEGAK En. Subhan 14-15 Sep
14-15 Sep
14. Temasya Sukan Tahunan En. Subhan
Sep
15. Kej. Bola Baling MSSD En. Subhan 10 Okt
27 Okt
16. MTQ Pn. Hjh Aniza 30 Okt

17. Kem Kecemerlangan Jawi En. Muhammad Sulaiman Okt
2-6 Nov
18. Sambutan Hari Guru / Pekerja Pn. Halimatul Saadiah 19 Nov

19. Sambutan Hari Raya En. Muhammad Sulaiman

20. Perkhemahan Tahunan En. Nasharuddin

21. Sambutan Bulan Kebangsaan En. Nasharuddin

22. T-Ball KATMO En. Muhammad Sulaiman

23. Bola Baling KATMO En. Subhan

24. STEM En. Mohamad Nazri

25. Bulan Sukan Negara En. Subhan

26. Mesy Kokurikulum Akhir Tahun 2020 Semua guru

27. Sambutan Maulidur Rasul Pn. Hjh Aniza

28. Lawatan Pn. Noor Azlin

29. Minggu Kokurikulum En. Nasharuddin

30. Sambutan Hari Kanak-Kanak En. Muhammad Sulaiman

*tertakluk pada pindaan.

Pengurusan Kokurikulum 2020

JADUAL AKTIVITI MINGGUAN KOKURIKULUM 2020 (RABU PETANG)

(Guru bertugas mengikut jadual bertugas mingguan)

BIL BULAN TARIKH AKTIVITI KO-KURIKULUM 2020 CATATAN

1 1 TAHUN BARU 2020

MESYUARAT KALI-1 UNIT KO-KURIKULUMJANUARI
2 8 PELANTIKAN J/K MURID SETIAP UNIT KOKU

GERKO 1 - LATIHAN MERENTAS DESA

3 15 GERKO 2 - LATIHAN MERENTAS DESA

4 22 GERKO 3 - KEJ.MERENTAS DESA PER. SEK.

5 29 GERKO 4 - KEM KEPIMPINAN

6 5 GERKO 5 - UPS / SUKAN & PERMAINAN
FEBRUARI
7 12 GERKO 6 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

8 19 GERKO 7 - KELAB & PERSATUAN / UPS

9 26 GERKO 8 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

10 4 GERKO 9 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

MAC11 11 GERKO 10 - KELAB & PERSATUAN / UPS

18 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

12 25 GERKO 11 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

13 1 GERKO 12 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

14 8 GERKO 13 - KELAB & PERSATUAN / UPS
APRIL
11 TEMASYA SUKAN TAHUNAN SEKOLAH

15 15 GERKO 14 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

16 22 GERKO 15 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

17 29 GERKO 16 - KELAB & PERSATUAN / UPS

18 6 GERKO 17 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

MEI 13 RAMADHAN

20 RAMADHAN

27 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

3 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

19 10 GERKO 18 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN
JUN
20 17 GERKO 19 - KELAB & PERSATUAN / UPS

21 24 GERKO 20 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

26-27 PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM

22 1 GERKO 21 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN
JULAI
23 8 GERKO 22 - KELAB & PERSATUAN / UPS

24 15 GERKO 23 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

25 22 GERKO 24 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

26 5 GERKO 25 - KELAB & PERSATUAN / UPS
OGOS
27 12 GERKO 26 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

28 19 GERKO 27 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

29 26 GERKO 28 - KELAB & PERSATUAN / UPS

30 2 GERKO 29 - UPS / SUKAN & PERMAINAN

31 9 PEPERIKSAAN UPSR
SEPT
32 16 CUTI HARI MALAYSIA

33 23 GERKO 30 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

34 30 GERKO 31 - KELAB & PERSATUAN / UPS

35 7 GERKO 32 - UPS / SUKAN & PERMAINAN
OKT
36 14 GERKO 33 - SUKAN & PERMAINAN / KELAB & PERSATUAN

37 28 GERKO 34 - KELAB & PERSATUAN / UPS

38 NOV 2-6 MINGGU KOKURIKULUM

Pengurusan Kokurikulum 2020

JADUAL PEMAKAIAN PAKAIAN KOKURIKULUM DAN PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM

BIL TARIKH HARI CATATAN

1 20 Januari 2020

2 17 Febuari 2020

3 16 Mac 2020 ISNIN Cuti Pertengahan Penggal Pertama

4 20 April 2020

5 18 Mei 2020

6 15 Jun 2020

7 20 Julai 2020

8 17 Ogos 2020

9 21 September 2020

10 19 Oktober 2020

11 16 November 2020 Cuti Perayaan Deepavali

TAKWIM KEJOHANAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH SABAK BERNAM, MAJLIS SUKAN SEKOLAH
NEGERI SELANGOR DAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA TAHUN 2020

BIL PERMAINAN MSSD SABAK BERNAM MSS SELANGOR MSS MALAYSIA

1 Merentas Desa TARIKH PENGELOLA TARIKH PENGELOLA TARIKH PENGELOLA
2 Akuatik
3 Sofbol (M) CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA

Sofbol (R) 31/01/20 SAM P.Baru 10-11/2/20 Sepang 07/03/19 Putrajaya
4 Bola Jaring (M)
- - 11-14/2/20 Pet.Utama 16-20/3/20 Perak
Bola Jaring (R)
5 Skuasy 5-6/2/20 SMK DM 24-28/2/20 Klang 16-20/3/20 Perak
6 Badminton (M)
10-11/2/20 SK Spg 4 BNO
Badminton (R)
7 Memanah 10-11/2/20 SAMT SSAAS 24-27/2/20 P.Perdana 16-19/3/20 Pahang
8 Bola Tampar (M)
12-13/2/20 SK Sg.Limau
Bola Tampar (R)
9 Ragbi (M) -- 10-12/2/20 Gombak 16-21/3/20 Pahang

Ragbi (R) 3-4/2/20 SAM B.Terap 17-20/2/20 Hulu Langat 16-20/3/20 Kedah

10 Hoki (M) 5-6/2/20 SK B.Jaya
Hoki (R)
12-14/2/20 SAM TAJ 24-27/2/20 Kuala Langat 16-21/3/20 Kedah
11 Golf
12 Gimrama 20-21/1/20 SMKJ YK 10-12/2/20 Gombak 16-21/3/20 Johor
13 Catur
14 Olahraga 29-30/1/20 SJKC Kian Sit

15 Gim. Artistik 30-31/1/20 MRSM Sg. Besar U15 6- Kuala Sel 16-21/3/20 Johor
16 Bowling Tenpin
17 Bola Keranjang (M) 8/2/20

29-30/1/20 SK Khir Johari U12/U18

24-27/2/20

5-6/2/20 SBPI SB 17-22/2/20 Hulu Selangor 16-21/3/20 Melaka

3-4/2/20 SK Seri Makmur

SMK S.BEDENA 10-13/2/20 Hulu Selangor 16-18/3/20 Melaka

24-27/2/20 Pet.Utama 16-19/3/20 WPKL

4-5/2/20 SMK Sg.Besar 17-20/2/20 S.Bernam 16-20/3/20 WPKL

24-27/2/20 SMK U.Aziz 9-12/3/20 Sepang 15-19/4/20 N.Sembilan

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL KEDUA

SK Sg.Leman 19-22/4/20 S.Bernam 10-15/6/20 Sabah

2/4/20 SK Bt.38 13-16/7/20 H.Langat 110-15/8/20 Putrajaya

30-31/3/20 SMKA TR 6-10/7/20 Pet.Utama 110-15/8/20 Selangor

Pengurusan Kokurikulum 2020

Bola Keranjang (R) 1-2/4/20 SJKC P.Chneh
18 Bola Sepak (M) 10-13/2/20
17-19/2/20 SAM M 2-6/3/20 P.Perdana 10-15/8/20 Selangor
Bola Sepak (R)
19 Sepak Takraw (M) 6-7/4/20 SK Seri Sekinchan Klang 10-14/8/20 Terengganu
8-9/4/20 Gombak 10-15/8/20 Perlis
Sepak Takraw (R) 8-9/4/20 SMK B.Terap 29/6-2/7/20
20 Kriket K.Selangor 10-14/8/20 P.Pinang
21 Tenis 8-9/4/20 SK Sekendi 20-23/7/20 K.Selangor 10-14/8/20 P.Pinang
22 Ping Pong (M) 6-7/4/20
13-14/4/20 SMK MA K.Langat 10-15/8/20 Kelantan
Ping Pong (R) 15-16/4/20
23 Bola Baling (M) SMK Sg.Besar 21-24/7/20 Klang 10-15/8/20 N.Sembilan
TBC
Bola Baling (R) SAM PP 13-17/7/20 TBC
24 Pelayaran S.Bernam /
25 Piala Tingkatan 6 SJKC P.TEE K.Selangor
26 Piala Perpaduan Gombak
27 KATMO SMK Seri Bedena 13-17/7/20 S.Bernam
28 Mini Olimpik (Kar. B11)
29 Olimpik Muda SK S.Utama H.Selangor
30 PialaPengarah P.Perdana
SK P.Panjang 21-24/7/20 UPBM, JPNS
31 KSSMOA
32 SPTS KiSTARP 27/8/20
33 Hari Anugerah Sukan
9-10/9/20
MSSS
34 Kejohanan Kabaddi 14-15/9/20
35 PSKPP
36 Bola Sepak YBR 14-15/9/20

21-22/9/20

30/9-

4/10/20

7-8/9/20

17/9/20

2/11/20

1-3/9/20 TBC
24-26/7/20 P.Perdana
Klang


Click to View FlipBook Version