The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ir_lisha, 2019-12-15 02:05:36

BUKU PENGURUSAN SKDAL 2020

BUKU PENGURUSAN SKDAL 2020

SK DOKTOR ABDUL LATIF

PENGURUSAN
DAN PERANCANGAN

HEM 2020

PENGURUSAN HEM 2020 2020

1

PENGURUSAN HEM 2020 2020

1 PENDAHULUAN

Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari
aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka. Atas dasar inilah, matlamat dan objektif pengurusan HEM
bertunjang kepada kebajikan, keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta
berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara.

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan
hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya.

Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan
oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru
dan murid mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

2 MATLAMAT

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang
seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan
kebolehan ke tahap maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.

3 OBJEKTIF

3.1 Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.
3.2 Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di

peringkat sekolah.
3.3 Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.
3.4 Meningkatkan tahap kesihatan, kebersihan diri dan persekitaran yang selamat.

4 STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

4.1 Tenaga Pengajar.
4.1.1 Semua guru di sekolah ini adalah merupakan ibu bapa kedua (lo co parentis) kepada semua
murid.
4.1.2 Sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua bentuk tindakan
dan keputusan yang dibuat.
4.1.3 Semua guru perlu melayan semua murid dengan adil, saksama, bertimbang rasa serta penuh
kasih sayang.
4.1.4 Semua tindakan guru adalah berkonsepkan “MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM’.
4.1.5 Membudayakan guru supaya benar-benar dapat memainkan peranan sebagai “GURU
DISIPLIN” pada setiap masa.

4.2 Kemasukan Murid.
4.2.1 Sekolah ini menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
4.2.2 Setiap maklumat murid akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran dan Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM) dan sentiasa memastikan data peribadi murid dikemaskini
dengan lengkap dan terkini.
4.2.3 Setiap murid akan ditempatkan di kelas-kelas berdasarkan prestasi akademik.
4.2.4 Sekolah melaksanakan Program Hari Pendaftaran murid Tahun 1 dan Pra Sekolah. Aturcara
Majlis:
i. Pengesahan pendaftaran.
ii. Taklimat oleh pihak pentadbiran sekolah.
iii. Penetapan kelas
iv. Pengagihan buku Teks.

2

PENGURUSAN HEM 2020 2020

4.3 Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.
4.3.1 Semua murid perlu memiliki Buku Peraturan Sekolah dan mematuhi peraturan di dalamnya
pada setiap masa.
4.3.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
4.3.3 Semua murid lelaki dikehendaki memakai tali leher setiap hari
4.3.4 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid Tahun 3 hingga Tahun 6.
4.3.5 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut:
i. Pencalonan oleh guru disiplin/guru kelas dengan persetujuan Guru Besar/GPK Hem.
ii. Kursus pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
iii. Majlis watikah pelantikan.
4.3.6 Murid yang sering melanggar peraturan sekolah, akan dihadapkan ke Lembaga Disiplin
Sekolah.
4.3.7 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “nasihat dan bimbingan” (Unit Bimbingan dan
Kaunseling) dalam menangani permasalahan disiplin murid di mana semua murid yang
melakukan kesalahan akan dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk sesi
bimbingan dan hanya akan diambil tindakan selepas tiada perubahan sikap murid terlibat.
4.3.8 Memastikan murid sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral
seperti berikut; ponteng sekolah, merokok, pergaduhan, kelakuan lucah, membuli, kurang
ajar atau biadap dan merosakkan harta benda sekolah atau awam (VANDALISME).
4.3.9 Ibu bapa murid yang melanggar peraturan sekolah akan dipanggil ke sekolah untuk tujuan
makluman dan penyelesaian masalah dan laporan akan disediakan bagi tujuan rekod dan
rujukan.
4.3.10 Bagi kesalahan serius pihak sekolah akan meminta nasihat dan merujuk kepada pegawai
perhubungan sekolah (polis) bagi tujuan penyelesaian masalah.
4.3.11 Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang dirancang. Antara
program yang boleh digunapakai:
i. Program Sekolah Penyayang
ii. Program Kebersihan dan Keceriaan Kelas dan Sekolah
iii. Program Sambutan Majlis-majlis Perayaan
4.3.12 Memastikan semua murid mematuhi dan mengamalkan peraturan-peraturan sekolah yang
telah ditetapkan.
4.3.13 Membantu murid dalam masalah disiplin supaya menjadi insan yang dihargai oleh semua
guru dan kakitangan sekolah.

4.4 Ponteng Sekolah.
4.4.1 Bagi murid yang ponteng kelas dan ponteng sekolah secara berkala tindakan akan diambil
seperti berikut:
a) Surat Amaran Pertama
Surat Amaran Pertama hendaklah dihantar pada hari ketiga untuk murid yang tidak
datang ke sekolah selama tiga (3) hari berturut-turut atau pada hari kesepuluh (10)
murid tidak hadir bukan secara berturut-turut tanpa surat.
b) Surat Amaran Kedua
Surat Amaran Kedua hendaklah dihantar jika murid tidak datang ke sekolah tujuh (7)
hari berturut-turut selepas Surat Amaran Pertama. Surat Amaran Kedua hendaklah
dihantar juga sekiranya telah ditandai (O) sebanyak 20 hari bukan secara berturut-
turut.
c) Surat Amaran Ketiga
Surat Amaran Ketiga atau Terakhir hendaklah dihantar sekiranya tiada apa-apa
komunikasi tujuh (7) hari selepas Surat Amaran Kedua. Sila hantar surat tersebut
juga untuk murid yang telah ditandai (O) sebanyak 40 hari bukan secara berturut-
turut.
d) Buang Sekolah
Selepas tempoh empat belas (14) hari ponteng sekolah daripada tarikh
penghantaran Surat Amaran Terakhir bagi hari tidak hadir berturut-turut atau
selepas dua puluh (20) hari ditandai (O) bagi hari tidak hadir bukan berturut-turut,
murid boleh dibuang sekolah. Surat untuk tujuan memberitahu ibu bapa/penjaga

3

PENGURUSAN HEM 2020 2020

bahawa murid telah dibuang sekolah hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar.
Murid tidak boleh diterima semula selepas itu tanpa merujukkannya kepada Guru
Besar.

4.4.2 Penghantaran surat-surat adalah seperti jadual berikut:

Surat Hari Tidak Hadir (P) Hari Tidak Hadir (P)
Berturut-turut Bukan Berturut-turut
Amaran Pertama pada hari ke-10
Amaran Kedua pada hari ke-3 10 hari lagi selepas Amaran Pertama
Amaran Ketiga 7 hari selepas Amaran Pertama 20 hari lagi selepas Amaran Kedua
Buang Sekolah 7 hari selepas Amaran Kedua 20 hari lagi selepas Amaran Terakhir
Jumlah Hari Tidak Hadir 14 hari selepas Amaran Terakhir 60 hari bukan berturut-turut
31 hari berturut-turut

4.4.3 Surat Amaran Pertama, Kedua dan Ketiga diisi dan dibuat satu salinan untuk simpanan ke
4.4.4 dalam Fail Kehadiran Murid dan ditandatangani oleh:

i. Surat Amaran Pertama ditandatangani oleh GPK HEM
ii. Surat Amaran Kedua ditandatangani oleh GPK HEM
iii. Surat Amaran Ketiga ditandatangani oleh GPK HEM
iv. Surat Buang Sekolah ditandatangani oleh Guru Besar.
Ibu bapa atau penjaga kepada pelajar yang tidak hadir ke sekolah, perlu memaklumkan atau
menulis surat kepada pihak sekolah (guru kelas) atau menelefon ke sekolah untuk
memaklumkan sebab tidak hadir. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga
hari berturut-turut akan dicatat sebagai ponteng sekolah.

4.5 Perlaksanaan Program Kesihatan.
4.5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-program
yang dirancang seperti:
i. Pemeriksaan Gigi dan Mata
ii. Pemeriksaan Kesihatan
iii. Program RMT dan makanan seimbang di kantin sekolah
iv. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
v. Ceramah dan Kempen
vi. Suntikan
vii. Sambutan Bulan Kecergasan anjuran panitia PJK
4.5.2 Memastikan perlaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) menepati sasaran dan
matlamat perlaksanaannya seperti berikut:
i. Bilangan murid yang terlibat.
ii. Pemilihan murid yang tepat.
iii. Penyediaan menu yang berkhasiat.
iv. Pemilihan dan pemantauan menu yang disediakan oleh penyedia makanan.
v. Memantau kebersihan dalam penyediaan menu RMT mengikut kriteria yang
ditetapkan.
4.5.3 Memastikan murid menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti berikut:
i. Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
ii. Berinteraksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan bahasa yang baik dan
sopan.
iii. Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
iv. Mendapatkan maklumat atau bahan-bahan dari pusat sumber atau pusat akses.
4.5.4 Memastikan pengurusan kantin mematuhi perkara-perkara berikut:
i. Persekitaran sentiasa bersih.
ii. Semua pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
iii. Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
iv. Penyediaan makanan adalah secara dimasak sendiri.
v. Penyediaan tong sampah yang mencukupi keperluan.
4.5.5 Mewujudkan tabiat sayang dan sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut:

4

PENGURUSAN HEM 2020 2020

i. Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
ii. Gotong-royong.
iii. Mengutip sampah dan memasukkan ke dalam tong sampah secara spontan bila

ianya dijumpai.
iv. Tidak membuang sampah merata-rata.
4.5.6 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan pelajar daripada ibu bapa atau penjaga dan
merekodkannya dalam buku rekod kesihatan murid.
4.5.7 Ibu bapa atau penjaga akan dihubungi sekiranya pelajar didapati tidak sihat semasa berada di
sekolah.
4.5.8 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital/klinik, tanpa menghubungi
penjaga terlebih dahulu bagi kes-kes kecemasan bertujuan menyelamatkan nyawa pelajar.
4.5.9 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan
seperti penyakit jantung berlubang, kanser, rabun dan penyakit kronik lain.
4.5.10 Memastikan murid di sekolah ini mengamalkan “BUDAYA HIDUP SIHAT”.

4.6 Pelaksanaan Program Kebajikan Murid.
4.6.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid adalah berdasarkan data dalam Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM).
4.6.2 Antara bantuan yang layak diperolehi oleh murid adalah seperti:
i. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT);
ii. Rancangan Makanan Tambahan (RMT);
iii. Program Susu 1 Malaysia (PS1M);
iv. Snek Bijirin;
v. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) dan eKasih;
vi. Bantuan Awal Persekolahan (BAP).
4.6.3 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui
jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.
4.6.4 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin memberikan apa jua
bentuk bantuan dan sumbangan kepada murid di sekolah ini.
4.6.5 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demi menjaga
maruah murid berkenaan.
4.6.6 Semua guru terutama guru kelas mesti sentiasa peka terhadap kemurungan, reaksi tidak
normal murid bagi mengesan masalah serius yang mungkin dihadapi oleh murid.

4.7 Pelaksanaan Sesi Kaunseling dan Motivasi.
4.7.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa diberikan
kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut:
i. Sesi kaunseling Individu.
ii. Sesi kaunseling Berkelompok.
iii. Kem Jati Diri.
iv. Khemah Ibadat.
v. Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.

4.8 Penggalakan Penyertaan Aktiviti Luar.
4.8.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh pelbagai
pihak seperti:
i. Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
ii. Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
iii. Menyertai pertandingan sukan dan permainan.
iv. Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.

4.9 Pelaksanaan Program 3K.
4.9.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihan, kesihatan dan keselamatan
dengan menerapkan kepada murid dan komuniti setempat.
4.9.2 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat
sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.

5

PENGURUSAN HEM 2020 2020

4.9.3 Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti:
i. Program Kesedaran dan Kepimpinan Bebas Dadah – Ceramah Anti Dadah.
4.9.4 ii. Pertandingan Melukis Poster.
4.9.5 iii. Pertandingan Memasak Menu Sihat.
iv. Kuiz Mingguan 3K.
v. Pameran Kesihatan dan Anti Merokok.
vi. Gotong Royong Perdana dan Menanam Pokok.
vii. Program Kitar Semula.
viii. Program Ceramah PDRM.
ix. Pemeriksaan Kesihatan Guru-Guru dan Staf Sokongan.

Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran melalui
Latihan Kawad Kecemasan.
Mengadakan sesi ceramah dan pameran dari pihak-pihak tertentu seperti AADK, Pejabat
Kesihatan, Jabatan Pertahanan Awam dan PDRM berkaitan perkara berikut:

i. Keselamatan jalan raya.
ii. Jenayah juvana.
iii. Pertolongan cemas.
iv. Penyalahgunaan dadah dan inhalan.

5. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS (TUGAS GURU KELAS)

5.1 Guru Kelas perlu melantik Jawatankuasa Kelas yang terdiri daripada:

5.1.1 Seorang Ketua Kelas

5.1.2 Seorang Penolong Ketua Kelas

5.1.3 Seorang Bendahari

5.1.4 AJK Keceriaan dan Kebersihan Kelas

5.2 Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara-perkara berikut:

5.2.1 Carta Organisasi Kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas

5.2.2 Jadual Waktu - ditampal pada papan kenyataan kelas

5.2.3 Jadual Bertugas - ditampal pada papan kenyataan kelas

5.2.4 Pelan Kedudukan Murid - ditampal pada papan kenyataan kelas

5.2.5 Inventori Kelas - ditampal di pintu hadapan (laminate)

5.2.6 Pelan Kawad Kecemasan - ditampal di pintu hadapan (laminate)

5.2.7 Misi & Visi Sekolah - ditampal pada papan kenyataan kelas

5.2.8 Moto Sekolah - ditampal pada papan kenyataan kelas

5.2.9 Artikel Berinformasi dan Isu-Isu Semasa - ditampal pada papan bulletin

5.2.10 Bahan-bahan Pembelajaran - ditampal pada Papan Mata Pelajaran

5.2.11 Sudut Bacaan - di tempat yang sesuai

5.2.12 Alatan seperti penyapu, pemadam papan hitam/putih, bakul sampah, penyodok

sampah dan sebagainya - diletakkan di tempat yang sesuai.

5.2.13 Pas Keluar Kelas (2 set) - disediakan oleh Unit Disiplin & Pengawas

5.3 Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan tulis (kanan/atas) atau di tempat yang
mudah dilihat.

5.4 Guru Kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas hendaklah memastikan semua kerusi dan meja murid
mencukupi. Perabot yang rosak atau tidak sesuai digunakan hendaklah dimaklumkan kepada
pengurusan sekolah (Unit Perabot) untuk diambil tindakan.

5.5 Kebersihan Kelas:
5.5.1 AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari persekolahan.
5.5.2 Setiap guru yang masuk ke kelas mestilah memastikan keadaan dalam kelas sentiasa bersih
dan teratur sebelum mula mengajar atau menggantikan guru dan juga sebelum keluar dari
kelas berkenaan.

6

PENGURUSAN HEM 2020 2020

5.5.3 AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci meja murid dan di
dalam bakul sampah dibuang pada waktu akhir setiap hari.

5.5.4 Sebelum meninggalkan kelas, semua murid hendaklah memastikan kerusi dan meja dalam
keadaan kemas dan teratur.

5.5.5 Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan sebelum meninggalkan
kelas.

5.5.6 Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu kelas ditutup.
5.6 Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun. Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Kelas

untuk melaporkan kepada Guru Kelas jika hilang atau rosak.
5.7 Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut:

5.7.1 Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta suisnya dalam keadaan baik dan selamat
digunakan.

5.7.2 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada pihak pentadbir.
5.7.3 Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas menjalankan tugas.
5.8 Susun atur kelas adalah mengikut ciri-ciri Kelas Abad Ke-21.

7

SEKOLAH KEBANGSAAN DOPKETNOGRUARBUDSAUNL HLEAMTIF2F020 2020

Jalan Raja Chulan

45200 SABAK BERNAM

SELANGOR DARUL EHSAN Kod Sekolah : BBA 6013
MALAYSIA Tel : 03 – 3216 1213
Fax : 03 – 3216 5244

Laman Web : www.skdal.edu.my

Email : [email protected]

SENARAI SEMAK JAWATANKUASA UNIT HEM 2020

BIL NAMA GURU PENYELARAS SETIAUSAHA AJK AJK 3 CATATAN

/TUGAS

UTAMA

1 MEGAT PAUZI BIN IBRAHIM

2 ZAINON BT DAWAM

3 SHARIMAH BINTI BAKAR

4 KAMARUL FITRI BIN KAMARUDDIN

5 AHMAD LUTFI BIN KHAIROJI ASNAF PIBK
6 ALFIAN BIN MD ZABIDI G.PENY KANTIN
7 ANAS SYAFIK BIN ZULKIPLI MPM
8 ANIS FARHAN BINTI OTHMAN JPMC PIBK DISP KEBAJ
9 BAHAK UDIN B MAIDIN JPMC DISP
10 FADZLAN BIN CHE PA 3K JPMC 3K(SEL)
11 HASPIYANI BINTI HASAN KWAMP TANDAS KWAMP
12 HURI BIN AYOB JPMC
13 IRMA AZWIN BINTI MOHD SANI TANDAS SPBT PIBK
14 KHALIMATUN BINTI DUKI TING.1 RMT
15 MARIANA BINTI HASHIM 3K(SEL) G.PENY PPDA
16 MILOT BINTI ABANG KEBAJ SUSU
17 MOHAMAD AMIN BIN MD NOR DISP SPBT
18 MOHAMAD FIRDAUS BIN JAMALUDIN DISP PPDA
19 MOHD FAIZ BIN KAMARULZAMAN PIBK SUSU
20 MOHD RIZAL BIN SAEH 3K(B) SUSU B&K
21 MOHD. AIMMAN SHAUQIE BIN AHMAD AKHIR KEBAJIKAN
22 MOHD. FAIZAL BIN PAUJI RMT PPDA G.PENY
23 MUHAMMAD SHUKRI B. ROSLI PPDA B&K TANDAS
24 NOOR AZUANTY BINTI MHD SAPUAN PRA KWAMP
25 NOR HAMIZAH BINTI ABDUL HAMID 3K SPBT
26 NORAZLINA BINTI SOLAHUDDIN KANTIN KANTIN PIBK
27 NORHASNI BINTI MOHD DOHET @ TAUHID
28 NORHIDAYAH BINTI IBRAHIM DTP RMT KWAMP PIBK
29 SITI NADRAH BT MARZUKI SPBT RMT
30 NORSIAH BT MOHD DAUD 3K(K) G.PENY
31 NORZILAH BINTI PAUZI SUSU KANTIN RMT
32 NORZULINA BT MD RAZI B&K B&K
33 BHAVANI A/P RAMASAMY SU HEM
34 SHAHRUL MUNIR BIN MAAMOR G.PENY
35 SITI HUMIAYAH BT PARIMAN 3K
36 SITI NORIZAH BT YUSA
37 SITI ROHAIZAH BINTI MOHAMMAD ANUAR PPDA
38 SITI ZULAIKHA BINTI JOHDI KANTIN
39 SUZANA BT ABDULLAH PPDA
KWAMP
40 ZAINI BTE KHAIRUDIN JPMC
41 ZAINOL AZMI BIN ZAKARIA
DISP
SPBT
KEBAJ

8

NAIB PENGERUSI 1 PENGURUSAN HEM
ZAINON BT DAWAM
(GPK PENTADBIRAN) CARTA ORGAN
SEKOLAH KEBA

PENG
MEGAT PAUZI

(GURU

TIMBALAN
SHARIMAH
(GPK HAL EH

SETIAU
MARIANA B

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
SAHSIAH MURID MU

DISIPLIN & PENGAWAS KANTIN
RIZAL B SAEH SUZANA BT ABDULLAH

BIMBINGAN & KAUNSELING KEBAJIKAN MURID
SITI ZULAIKHA BT JOHDI NORAZUANTY BT MOHD SAFUAN

PROGRAM GURU PENYAYANG KWAPM / eKASIH / Am RMT
ALFIAN B MD ZABIDI KHALIMATUN BT DUKI NOR HAMIZAH B

PPDa SPBT ASNA
NORAZLINA BT SOLAHUDDIN HJH SITI HUMIAYAH BT PARIMAN AHMAD LUTFI

JPMC SUSU SEKOLAH
ANIS FARHAN BT OTHMAN SITI ROHAIZAH BT MOHD ANUAR

2020 2020

NISASI UNIT HAL EHWAL MURID
ANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIF

2020

GERUSI
I B HJ IBRAHIM
BESAR)

PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
H BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
HWAL MURID)
(GPK KOKURIKULUM)
USAHA
BT HASHIM

KESEJAHTERAAN MODUL PENGURUSAN MURID
URID ANAS SYAFIK BIN ZULKIPLI

PIBK PENDAFTARAN PRA SEKOLAH
MOHD FAIZAL B PAUJI NORHASNI BT MOHD DOHET@ TAUHID

3K DTP KEHADIRAN
IRMA AZWIN BT MOHD SANI HJ SHAHRUL MUNIR BIN MAAMOR

T KEBERSIHAN PENDAFTARAN TINGKATAN 1
BT ABD HAMID MOHD SHUKRI B ROSLI IRMA AZWIN B MOHD SANI

AF KESIHATAN/DENGGI PENDAFTARAN TAHUN 1
B KHAIROJI SITI NORIZAH BT YUSA MOHD REDZA BIN SUJA

KESELAMATAN 9
MOHD FIRDAUS B JAMALUDIN

TANDAS SEKOLAH
MILOT BT ABANG

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
SUZANA BT ABDULLAH

10

PENGURUSAN HEM 2020 2020

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar

Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn Zainon Bt Dawam PK Kokurikulum
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa En Kamarul Fitri B Kamaruddin Disiplin & Pengawas
Bimbingan & Kaunseling
Pn Suzana Bt Abdullah Program Guru Penyayang
PPDa
1. En. Mohd. Rizal Bin Saeh Kantin
PIBK
2. Pn Siti Zulaikha Bt Johdi Kebajikan
3. En Alfian B Md Zabidi Program 3K
Keselamatan
4. Pn Norazlina Bt Solahudin Kesihatan
Kebersihan/Keceriaan
5. Pn Norzilah Bt Pauzi Tandas
Modul Pengurusan Murid (MPM)
6. En Mohd Faizal B Pauji DTP Kehadiran
Pendaftaran Tahun 1
7. Pn Norazuanty Bt Mohd Safuan Pendaftaran Prasekolah
Pendaftaran Tingkatan 1
8. Pn Irma Azwin Bt Mohd Sani KWAMP
En Mohd Firdaus B Jamaludin RMT
Pn Siti Norizah Bt Yusa SPBT
En Muhamad Shukri B Rosli Susu Sekolah
Pn Milot Bt Abang Asnaf
JPMC
9. En Anas Syafik B Zulkipli
En Shahrul Munir B Maamor
En Redza
Pn Norhasni Bt Mohd Dohet@ Tauhid
Pn Irma Azwin Bt Mohd Sani

10. Pn Khalimatun Bt Duki
11. Pn Norhamizah Bt Abdul Hamid

12. Pn Humiayah Bt Pariman

13. Pn Siti Rohaizah Bt Mohamad Anuar

14. En Ahmad Lutfi B Khairoji

15. Pn Anis Farhan Bt Othman

11

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
RIZAL BIN SAEH

AJK 1
AIMMAN SHAUQEE B AHMAD AKHIR

AJK AJK AJK 1
ANIS FARHAN BT OTHMAN SUZANA BT ABDULLAH
MUHAMMAD FAIZ B KAMARULZAMAN

12

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(A) JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN & PENGAWAS
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha En Rizal Bin Saeh
Ahli Jawatankuasa En Aimman Shauqie B Ahmad Akhir
Pn Anis Farhan Bt Othman
Pn Suzana Bt Abdullah
En Muhammad Faiz B Kamarulzaman

PENGENALAN:
Perancangan ini bertujuan sebagai garis panduan kepada Unit Disiplin dan Pengawas sekolah bagi memastikan
segala perancangan yang diatur dapat dilaksanakan seperti yang dirancang pada tahun ini.

OBJEKTIF:
1. Memastikan setiap murid dapat melaksanakan tanggungjawab dan mematuhi setiap arahan peraturan

yang telah ditetapkan.
2. Kecemerlangan disiplin menjurus ke arah kecemerlangan akademik.
3. Pengurusan unit disiplin akan lebih teratur dan efektif.
4. Segala urusan disiplin dan badan pengawas tercatat dan direkodkan.
5. Melahirkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan yang terlatih.

SASARAN:
1. Semua warga akademik dan bukan akademik sekolah.
2. Semua pengawas sekolah.
3. Semua murid sekolah.
4. Semua ibubapa dan penjaga murid Sekolah Kebangsaan Doktor Abdul Latif.

JANGKAMASA:
1. Sepanjang tahun berdasarkan program yang dilaksanakan dalam takwim.

STRATEGI:
1. Mengenal pasti, menemuduga dan memilih murid sebagai pengawas.
2. Orientasi dan pelantikan pengawas.
3. Ceramah disiplin dan kempen bagi mematuhi disiplin dan peraturan sekolah.
4. Operasi pemeriksaan disiplin murid.
5. Penerangan dan peringatan mengenai peraturan sekolah.
6. Mengadakan mesyuarat bagi memastikan tugasan dibuat dengan terancang.
7. Mengadakan mesyuarat bulanan diantara pengawas dan guru pengawas untuk membincangkan masalah

disiplin.

SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras rekod-rekod disiplin murid dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh Jabatan

Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, ibu bapa dan pihak-pihak yang berkenaan.
2. Membimbing dan menjadi penasihat kepada pengawas dan tugasan mereka.
3. Mengatur program yang berkaitan dengan disiplin di peringkat sekolah seperti:

3.1 Kursus Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin.
3.2 Pernyataan Peraturan dalam Buku Peraturan Sekolah setiap kali perhimpunan rasmi sekolah.
3.3 Pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa.
4. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan.
5. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan tatatertib dan
salahlaku.

13

PENGURUSAN HEM 2020 2020

6. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin atau buku laporan
disiplin.

7. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM sebulan sekali
(perjumpaan bulanan).

8. Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
9. Memantau dan mengemaskini data Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM v2.0) dan menghantar laporan

mengikut tarikh yang telah di tetapkan.
10. Mengadakan mesyuarat Sidang Kes jika perlu (atas nasihat Guru Besar).
11. Menguruskan Perhimpunan Rasmi sekolah setiap hari Isnin.

14

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
SITI ZULAIKHA BT JOHDI

AJK 1
NORHIDAYAH BT IBRAHIM

AJK AJK
RIZAL BIN SAEH
NORZILAH BT PAUZI

15

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(B) JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Siti Zulaikha Bt Johdi
Ahli Jawatankuasa Pn Norhidayah Bt Ibrahim
En Rizal B Saeh
Pn Norzilah Bt Pauzi

PENGENALAN:
Perancangan ini bertujuan menjadikan Unit Bimbingan & Kaunseling berfungsi sebagai satu unit menangani
murid-murid yang bermasalah yang boleh menjejaskan pembelajaran mereka. Unit ini juga berperanan
menjadi tempat murid-murid mendapatkan nasihat dan bimbingan yang terbaik selain mendapatkan punca
permasalahan untuk diselesaikan.

OBJEKTIF:
1. Membantu pihak sekolah menyelesaikan permasalahan murid dalam pembelajaran.
2. Memastikan tindakan segera diambil bagi membantu murid yang berisiko.
3. Menanam kesedaran murid supaya tidak terlibat dengan masalah disiplin.
4. Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa / PIBG dalam tugas meningkatkan

peratus kehadiran murid.

SASARAN:
1. Semua warga sekolah.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

STRATEGI:
1. Membantu memberi khidmat nasihat kepada murid yang terlibat dengan masalah disiplin,

penyalahgunaan dadah dan inhalan.
2. Mengenal pasti dan memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang kerap ponteng

sekolah.
3. Bekerjasama dengan Unit Disiplin melakukan siasatan jika ada berlaku kes salah laku sederhana dan

berat.

SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras, merancang, melaksana, dan menilai semua program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling

di peringkat sekolah.
2. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah termasuk guru dan murid.
3. Menganjurkan kursus, seminar, bengkel, dan lain-lain program/aktiviti Bimbingan dan Kaunseling untuk

murid, guru, kakitangan dan ibu bapa (PIBG).
4. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang telah mengikuti sesi bimbingan dan kaunseling.
5. Bekerjasama erat dengan PPD, JPN, KPM dan agensi-agensi lain untuk menangani masalah di sekolah.
6. Menjalankan tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
7. Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

16

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
ALFIAN BIN MD ZABIDI

AJK 1
MARIANA BT HASHIM

AJK AJK AJK
NORZULINA BT MD RAZI MOHD FAIZAL B PAUJI
SITI ZULAIKHA BT JOHDI

17

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(C) JAWATANKUASA UNIT PROGRAM GURU PENYAYANG
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha En Alfian B Md Zabidi
Ahli Jawatankuasa Pn Mariana Bt Hashim Guru B&K
Pn Norzulina Bt Md Razi
En Mohd Faizal B Pauji
Pn Siti Zulaikha Bt Johdi

PENGENALAN:
Program Guru Penyayang yang berkonsepkan guru penyayang dan sekolah penyayang di semua sekolah telah
dilancarkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada 15 Mei 2012. Program ini membolehkan guru
mengamal dan membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.

Guru sebagai ‘role model’ dalam membudayakan sikap kasih sayang demi memastikan murid-murid
seronok belajar dan menganggap sekolah adalah seperti rumah keduanya, juga bertindak sebagai agen untuk
melahirkan modal insan cemerlang, selain sebagai penjana kepada perubahan murid sama ada pemikiran,
tingkah laku, keluhuran hati budi dan pertumbuhan fizikal.

MATLAMAT:
1. Membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.
2. Mewujudkan sekolah penyayang atau sekolah tanpa takut.
3. Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah.

OBJEKTIF:
1. Untuk meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah.
2. Untuk memastikan murid dihargai dan diberi perhatian dengan sewajarnya.
3. Untuk memastikan murid suka dan seronok datang ke sekolah.

SASARAN:
1. Semua murid.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

STRATEGI:
1. Mengalu-alukan kehadiran murid di pintu pagar sekolah.
2. Pelaksanaan Program Mentor Mentee.
3. Memberi penghargaan kepada murid.

SENARAI TUGAS:
1. Menyambut kehadiran murid di pintu pagar sekolah setiap pagi hari persekolahan (GPK/guru

bertugas/AJK).
2. Membuat sapaan seperti memberi salam, selamat pagi, selamat datang, jemput masuk dan sebagainya.
3. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berhemah.
4. Membuat publisiti/promosi mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah dengan menyediakan kain

rentang. (cth: “Kehadiran Anda Impian Kami”).
5. Merangka dan menyelaras jadual mentor mentee seperti seorang guru bagi setiap 2 atau 3 orang murid

(Tahun 6) dan masa perjumpaan.
6. Menyediakan profil setiap mentee.
7. Merancang program-program seperti sambutan Hari Kanak-Kanak, Hari Lahir, Hari Ibu, Hari Bapa dan

sebagainya.
8. Menghantar kad ucapan seperti kad hari lahir murid dan kad hari perayaan.

18

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
NORAZLINA BT SOLAHUDIN

AJK 1
NORHASNI BT DOHET

AJK AJK AJK AJK AJK
MARIANA SITI NORIZAH SHAHRUL MUNIR
HASPIYANI MOHAMAD FIRDAUS

19

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(D) JAWATANKUASA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar

Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum

Setiausaha Pn Norazlina Bt Solahudin

Ahli Jawatankuasa Pn Norhasni Bt Dohet

Pn Nor Azuanty Bt Mohd Sapuan

Pn Siti Norizah Bt Yusa

Pn Haspiyani Bt Hassan

Shahrul Munir B Maamor

Mohamad Firdaus B Jamaludin

PENGENALAN:
Perancangan ini juga bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada murid-murid dan kakitangan sekolah
mengenai bahaya dadah dan inhalan serta membebaskan mereka daripada dadah dan ketagihan penghiduan
gam. Ia juga bertujuan untuk mewujudkan Sekolah Bebas Dadah dan Negara Bebas Dadah.
OBJEKTIF:
1. Membantu pihak sekolah menyelesaikan permasalahan murid dalam pembelajaran.
2. Mempertingkatkan kesedaran bahaya ancaman penggunaan dadah dan inhalan kepada semua warga

sekolah.
3. Membina kekuatan dalaman murid agar menjauhi dadah, rokok, alkohol, gam, termasuk HIV dan AIDS.
4. Menanam kesedaran supaya tidak terlibat dengan dadah.
5. Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa / AADK / polis / PEMADAM / Penjara

dan PIBG dalam tugas pencegahan dadah.
SASARAN:
1. Semua warga sekolah.
STRATEGI:
1. Menghebahkan tentang kesan buruk akibat dadah dan penghiduan gam (inhalan).
2. Mengadakan ceramah dan pameran berkenaan dadah dan inhalan.
3. Mewujudkan Sudut PPDa.
4. Membantu memberi khidmat nasihat kepada murid yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan

inhalan.
5. Menyediakan murid menyertai program dan aktiviti PPDa di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
6. Mewujudkan Kelab Pencegahan Jenayah yang terdiri dari murid-murid Tahap 2 (ikut kesesuaian).
SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras, merancang, melaksana, dan menilai semua program dan aktiviti Pendidikan Pencegahan

Dadah di peringkat sekolah.
2. Mengawalselia perkembangan masalah dadah semasa di sekolah dengan mengumpul data dan segala

maklumat terkini dalam semua aspek tentang Pendidikan Pencegahan Dadah.
3. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah termasuk guru dan murid.
4. Menganjurkan kursus, seminar, bengkel, dan lain-lain program/aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah

untuk murid, guru, kakitangan dan ibu bapa (PIBG).
5. Menguruskan Program 5 Minit Anti Dadah setiap kali perhimpunan rasmi sekolah setiap hari Isnin.
6. Mengesan dan menangani masalah dadah di kalangan warga sekolah.
7. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang terlibat dengan dadah/inhalan.
8. Bekerjasama erat dengan PPD, JPN, KPM dan agensi-agensi lain untuk menangani masalah di sekolah.
9. Menjalankan tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

20

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
NORZILAH BT PAUZI

AJK 1
NORZULINA BT MD RAZI

AJK AJK AJK AJK
ALFIAN NORSIAH PENGUSAHA KANTIN
SITI HUMIAYAH
21

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(E) JAWATANKUASA UNIT KANTIN ANJUNG CAFE
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Norzilah Bt Pauzi
Ahli Jawatankuasa Pn Norzulina Bt Md Razi
En Alfian B Md Zabidi
Pn Norsiah Bt Mohd Daud
Pn Siti Humiayah Bt Pariman
Pengusaha Kantin

PENGENALAN:
Kantin sekolah merupakan satu tempat yang sinonim dengan murid. Oleh itu, perancangan dibuat sebagai
panduan menjadikan kantin suatu tempat yang menarik, bersih dan ceria bukan sahaja untuk murid malahan
guru, pelawat dan sesiapa sahaja yang berkunjung ke kantin. Selain itu, perancangan ini bertujuan memastikan
murid-murid mempraktik dan mempunyai disiplin semasa menggunakan kantin. Semua akan merasa selesa
dan tenteram apabila menggunakan kantin.

OBJEKTIF:
1. Mendidik dan melahirkan murid yang tahu menjaga kebersihan.
2. Menjadikan kantin satu tempat yang bersih, ceria dan menarik.
3. Mendidik murid supaya menjadikan kantin bukan sahaja tempat untuk makan malah untuk belajar sendiri

atau berkumpulan.
4. Memastikan kuantiti makanan yang dijual seimbang dengan nilainya.
5. Menjaga kualiti makanan yang dijual.

SASARAN:
1. Semua murid
2. Penguasaha kantin
3. Guru dan kakitangan sekolah
4. Pelawat

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

STRATEGI:
1. Semua pengguna kantin mendapat makanan yang seimbang dan berkhasiat.
2. Menjadikan kawasan kantin bersih ceria dan selamat.
3. Menjadikan kantin sebagai “CERIA KANTIN CERIA PENGETAHUAN”.

SENARAI TUGAS:
1. Bertanggungjawab dan bekerjasama dengan AJK Kesihatan dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan

dengan kesihatan dan kantin sekolah.
2. Bertanggungjawab memastikan kantin dan kawasan sekitarnya dalam keadaan bersih, tidak berbau dan

sentiasa diurus. Sistem pembuangan sampah perlu diselia selalu.
3. Memastikan pihak pengurusan kantin menyediakan makanan mengikut menu dan harga mengikut surat

perjanjian. Senarai makanan dan minuman serta harganya hendaklah dipamerkan.
4. Memastikan semua petugas makanan telah mendapat suntikan kesihatan dan memakai apron serta

menutup kepala dengan bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan apabila
menjalankan tugas-tugasnya.
5. Makanan hendaklah disediakan dalam keadaan bersih dan segar. Simpanan sayur/ikan/daging di dalam
peti sejuk hendaklah sesuai dan bersih.

22

PENGURUSAN HEM 2020 2020

6. Memastikan makanan yang hendak dijual, ditutup dengan tudung saji/kain maslin atau disimpan dalam
bekas yang bertutup bagi mengelakkan dihinggapi lalat dan sebagainya.

7. AJK kantin sekolah patutlah membaca dan memahami surat perjanjian tawaran kantin agar mereka sedar
apa yang sepatutnya dilakukan oleh pengusaha kantin sekolah.

8. Memastikan permukaan lantai kantin/meja kantin/longkang kantin hendaklah dibersihkan dengan sabun
sebelum dan sesudah digunakan.

9. Boleh menegur pengusaha kantin jika perlu.
10. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
11. Memaklumkan kepada pihak pengusaha kantin tentang hari-hari persekolahan.
12. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.
13. Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.
14. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang laporan kantin.
15. Menyampaikan laporan bulanan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin.
16. Mengadakan mesyuarat kantin sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke

semasa.
17. Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

23

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
MOHD FAIZAL B PAUJI

AJK 1
ANAS SYAFIK B ZULKIFLI

AJK AJK AJK AJK
IRMA AZWIN BHAVANI NORAZLINA
AHMAD LUTFI

24

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(F) JAWATANKUASA UNIT PELIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha En Mohd Faizal B Pauji Setiausaha PIBG
Ahli Jawatankuasa En Anas Syafik B Zulkifli
En Ahmad Lutfi B Khairoji
Pn Irma Azwin Bt Mohd Sani
Cik Bhavani
Pn Norazlina Bt Solahudin

PENGENALAN:
Anjakan ke Sembilan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah menetapkan bahawa
pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta perlu diperluaskan dan diperkasakan peranannya. Perubahan
persekitaran pendidikan semasa, menuntut pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta yang lebih aktif.
Ekosistem pembelajaran di abad ke-21 telah mengubah konsep pendidikan berasaskan sistem sekolah kepada
sistem pembelajaran (learning system) yang lebih luas cakupannya. Dalam ekosistem pembelajaran terkini,
pembelajaran boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa.

MATLAMAT:
1. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah bertujuan memperkenalkan pihak luar kepada

enam (6) elemen yang akan menyokong sistem pembelajaran.
2. 6 Elemen itu ialah:

2.1 iklim sekolah;
2.2 komunikasi berkesan;
2.3 sokongan terhadap kejayaan murid;
2.4 tanggungjawab bersama;
2.5 keputusan bersama; dan
2.6 kerjasama dengan komuniti.
3. Elemen-elemen tersebut, apabila dilaksanakan dengan sempurna akan meningkatkan penglibatan ibu
bapa dengan pembelajaran anak mereka dan juga penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah.

OBJEKTIF:
1. Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu

bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah;
2. Menyediakan rangkaian komuniti sebagai rakan yang mampu memberi sumbangan kepakaran untuk

kemajuan sekolah;
3. Meningkatkan kesediaan ibu bapa, komuniti dan masyarakat sebagai rakan dalam membantu

pembelajaran murid;
4. Membantu pihak sekolah dengan kerjasama PIBG bagi merancang aktiviti/program sekolah yang boleh

melibatkan pihak berkepentingan secara aktif dan berkesan;
5. Menyediakan ibu bapa dan komuniti sebagai rakan yang aktif dalam proses pembelajaran murid di

sekolah.

SASARAN:
1. Semua ibu bapa / penjaga kepada murid-murid SKDAL
2. Komuniti setempat
3. Pengurusan Felda
4. Sektor swasta

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

25

PENGURUSAN HEM 2020 2020

KPI:
1. Peratus sekolah yang mencapai purata kehadiran ibu bapa dalam lima aktiviti utama sebanyak 65 peratus

dan ke atas.
2. Peratus ibu bapa yang terlibat secara sukarela dalam aktiviti PIBG/sekolah mesti melepasi 50 peratus

sekurang-kurangnya.
STRATEGI:
1. Meningkatkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak di sekolah

dan luar sekolah.
2. Menimbulkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid.
3. Memperluaskan peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan anak-anak

mereka.
4. Mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan

pelbagai perkhidmatan dan memberi manfaat kepada sekolah.
5. Menggalakkan penglibatan murid dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran

penting melalui proses tersebut.
SENARAI TUGAS:
1. Menyimpan rekod senarai ahli PIBG sekolah.
2. Menyimpan rekod kehadiran ahli PIBG (guru/ibu bapa/penjaga):

2.1 Hari Pendaftaran Tahun 1
2.2 Mesyuarat Agung PIBG
2.3 Hari Pelaporan
2.4 Hari Sukan Tahunan Sekolah
2.5 Hari Anugerah Cemerlang
3. Pengumpulan data bagi KPI 1 dilaksanakan sebanyak 3 kali setahun mengikut ketetapan berikut:
3.1 Sebelum 31 Mac – Hari Pendaftaran;
3.2 Sebelum 31 Julai – Mesyuarat Agung PIBG dan Hari Pelaporan;
3.3 Sebelum 30 November – Hari Sukan dan Hari Anugerah Kecemerlangan.
4. Pengumpulan data bagi KPI 2 dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun mengikut ketetapan berikut:
4.1 Sebelum 31 Mei – Bilangan ibu/bapa/penjaga yang terlibat secara sukarela dalam aktiviti

PIBG/sekolah;
4.2 Sebelum 30 November – Bilangan ibu/bapa/penjaga yang terlibat secara sukarela dalam aktiviti

PIBG/sekolah.

26

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
KHALIMATUN BT DUKI

AJK 1
SITI NADRAH BT MARZUKI

AJK AJK
NORHIDAYAH
HASPIYANI
AJK
SEMUA GURU KELAS 27

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(G) JAWATANKUASA UNIT KWAPM / eKASIH / BAP/AM
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Khalimatun Bt Duki
Ahli Jawatankuasa Pn Siti Nadrah Bt Marzuki
Pn Norhidayah Bt Ibrahim
Pn Haspiyani Bt Hasan
Semua Guru Kelas

PENGENALAN:

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menubuhkan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar
Miskin (KWAPM) pada tahun 2003 di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957. Objektif utama
penubuhannya adalah untuk membantu golongan ibu bapa pelajar yang berpendapatan rendah dan tidak
berkemampuan untuk menghantar anak mereka ke sekolah serta membasmi keciciran pelajar daripada
persekolahan akibat kemiskinan.

Adalah menjadi hasrat KPM untuk mengurangkan jurang antara golongan miskin dan yang
berkemampuan dalam mendapatkan peluang serta akses kepada pendidikan yang samarata untuk melahirkan
pelajar yang cemerlang. Penubuhan tabung ini juga adalah selaras dengan pelaksanaan Dasar Pendidikan Wajib
yang berkuatkuasa mulai Januari tahun 2003 di bawah Seksyen 29A Akta Pendidikan 1996 (akta 550) yang
mana mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka bersekolah mulai umur tujuh tahun (pendidikan rendah).

SASARAN:
1. Semua murid dan warga sekolah.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

SENARAI TUGAS:

1. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan

keperluan seperti:

2.1 KWAPM

2.2 eKASIH

2.3 Bantuan dari Pejabat Zakat Negeri

2.4 Bantuan Awal Persekolahan

2. Mengedarkan borang permohonan bantuan KWAPM kepada pelajar yang dikenalpasti layak.

3. Kelayakan mendapat bantuan adalah seperti berikut:

4.1 Pelajar adalah warganegara Malaysia dari Tahun 1 hingga Tingkatan 1.

4.2 Ketua Isi Rumah (KIR) berdaftar dengan eKASIH atau eDAMAK dan disahkan MISKIN atau MISKIN

TEGAR.

4.3 Pendapatan keluarga di bawah PGK Nasional.

4.4

MISKIN MISKIN TEGAR

WILAYAH ISI RUMAH PERKAPITA ISI RUMAH PERKAPITA

(RM) (RM) (RM) (RM)

SEMENANJUNG 930 230 580 140
MALAYSIA

SABAH & 1170 250 710 150
LABUAN

SARAWAK 990 240 660 160

28

PENGURUSAN HEM 2020 2020

*Nota: Sumber daripada Unit Perancangan Ekonomi (EPU) JPM
4.5 Pelajar tidak menerima bantuan kewangan dari mana-mana pihak lain.
4. Mengadakan mesyuarat memilih pelajar yang layak mendapat bantuan KWAPM.
5. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit yang berkenaan.
6. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.

29

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
NOR AZUANTY BT MOHD SAPUAN

AJK 1
MOHD AMIN B MOHD NOR

AJK AJK
NORALINDA
BAHAK UDIN

30

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(H) JAWATANKUASA UNIT KEBAJIKAN SEKOLAH
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar

Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum

Setiausaha Pn Nor Azuanty Bt Mohd Sapuan
Ahli Jawatankuasa En Mohd Amin B Mohd Nor
Pn Noralinda Bt Mokhtar

En Bahak Udin B Maidin

PENGENALAN:

Perancangan ini menjuruskan kepada menjaga kepentingan dan kebajikan murid apabila berlakunya sesuatu

musibah, kemalangan atau kematian di kalangan ahli keluarga terdekat dan tindakan yang sewajarnya boleh

diambil bagi meringankan beban kewangan atau bantuan yang bersesuaian.

OBJEKTIF:
1. Memastikan murid-murid yang ditimpa masalah mendapat pembelaan yang sewajarnya.
2. Memastikan anak-anak yatim, susah dan murid-murid miskin mendapat bantuan yang dihulurkan dengan

sama rata.
3. Memastikan setiap murid menyertai Insurans Takaful secara terancang.
4. Memastikan setiap murid mempunyai buku akaun untuk tujuan simpanan.
5. Menggalakkan murid menambah tabungan yang sedia ada.
6. Mengembang dan menyuburkan minat menabung di kalangan murid-murid dan kakitangan.
7. Memastikan murid-murid yang berhak dapat membuat tuntutan mengikut prosedur yang betul.

SASARAN:
1. Semua murid dan warga sekolah.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

STRATEGI:
1. Menyenaraikan nama anak-anak yatim dan miskin berdasarkan SMM.
2. Mewujudkan Tabung Kebajikan Murid.
3. Menggalakkan murid-murid berjimat cermat dan menabung duit lebihan perbelanjaan harian yang diberi

oleh ibu bapa mereka.
4. Mengemaskini hal-hal yang berkaitan dengan simpanan.
5. Menjemput pihak Tabung Haji datang ke sekolah bagi mengambil simpanan murid.

SENARAI TUGAS :
1. Memantau perancangan, pelaksanaan dan pelaporan semua unit bantuan dan kebajikan murid.
2. Membentuk tabung kebajikan murid dan Tabung kilat/kecemasan akibat kematian ibu bapa /penjaga

murid.
3. Menguruskan hal ehwal derma dari luar .
4. Mengenalpasti murid yang memerlukan bantuan dan menguruskan kebajikan mereka.
5. Mengenalpasti dan mengurus murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa, KWAMP, derma dan

bantuan peralatan / pakaian. Menyimpan rekod dan menganalisis prestasi akademik / sahsiah mereka
untuk tujuan rujukan dan penyambungan bantuan.
6. Memastikan semua murid mempunyai pelan perlindungan insuran takaful.
7. Mengenalpasti murid yatim dan susah (miskin).
8. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit yang berkenaan.
9. Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa.

31

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
NOR HAMIZAH BT ABD HAMID

AJK 1
ZAINI BT KHAIRUDIN

AJK AJK AJK
SITI NADRAH KHALIMATUN
ZAINOL AZMI

32

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(I) JAWATANKUASA UNIT RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar

Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Nor Hamizah Bt Abd Hamid
Ahli Jawatankuasa Pn Zaini Bt Khairudin

Pn Siti Nadrah Bt Marzuki

En Zainol Azmi B Zakaria

Pn Khalimatun Bt Duki

PENGENALAN:

RMT adalah projek yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk murid-murid yang memenuhi

syarat kelayakan berikut:

1. Warganegara Malaysia.

2. Pendapatan keluarga RM 580.00 dan ke bawah (Semenanjung Malaysia).

3. Pendapatan perkapita RM 140.00 dan ke bawah (Semenanjung Malaysia).

MATLAMAT:

1. Meningkatkan taraf kesihatan murid-murid dari segi kesihatan fizikal dan mental.

2. Membantu murid yang kurang mampu mendapatkan makanan yang seimbang setiap hari sebelum

mengikuti aktiviti pembelajaran.

OBJEKTIF:
1. Memastikan semua murid miskin yang layak, mendapat makanan seimbang setiap hari.
2. Membolehkan murid cergas dan sihat untuk belajar.
3. Melatih dan membentuk murid yang tahu menghargai pemberian dan berterima kasih.

SASARAN:
1. Murid yang layak.

JANGKA MASA:
1. 190 hari persekolahan.

STRATEGI:
1. Menjalankan pemilihan murid-murid yang layak menerima RMT berdasarkan syarat kelayakan

pendapatan/perkapita.
2. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha/pembekal makanan yang dipilih.
3. Berbincang dengan pembekal makanan RMT bagi memastikan kuantiti dan kandungan zat makanan

bertepatan dengan arahan harga.
4. Menetapkan 5 menu yang dipilih untuk disediakan sepanjang tempoh RMT.
5. Mencatat kehadiran murid dalam borang yang disediakan.
6. Membuat pemeriksaan tumbesaran murid dengan mengambil ukuran berat dan tinggi pada awal dan

akhir tahun.

SENARAI TUGAS:
1. Mengadakan perjanjian dengan pihak pembekal makanan.
2. Mengedar dan mengumpulkan borang permohonan RMT kepada murid yang layak.
3. Mengadakan pemilihan murid untuk RMT dengan kerjasama guru APDM.
4. Menyediakan rekod-rekod yang berkaitan dengan RMT.
5. Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun.
6. Memasti dan mengawasi murid mengambil makanan dan makan pada waktu yang telah ditetapkan.
7. Menyediakan tempahan makanan RMT setiap hari persekolahan (kecuali bulan Ramadhan).
8. Membuat laporan RMT setiap hari dalam borang yang telah disediakan
9. Memaklumkan kepada pejabat sekiranya ada murid yang berpindah keluar atau masuk sekolah.

33

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
SITI HUMIAYAH BT PARIMAN

AJK 1
HURI B AYOB

AJK AJK AJK
MOHD AMIN ZAINI
NORHAMIZAH
SEMUA GURU KELAS
34

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(J) JAWATANKUASA UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Siti Humiayah Bt Pariman
Ahli Jawatankuasa En Huri B Ayob
En Mohd Amin B Mohd Nor
Pn Zaini Bt Khairudin
Pn Norhamizah Bt Abd Hamid
Semua Guru Kelas

PENGENALAN:
Perancangan ini bertujuan untuk memastikan kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) digunakan dengan
sebaik mungkin dan memberi manfaat sepenuhnya kepada semua murid.
MATLAMAT:
1. Memastikan semua murid mendapat bekalan buku teks secukupnya.
2. Memastikan semua murid menjaga dan menghargai buku pinjaman masing-masing.
3. Memberi pendedahan ilmu pengetahuan kepada murid selaras dengan usia mereka.

OBJEKTIF:
1. Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga.
2. Untuk memastikan tiada murid tercicir dalam pembelajaran.
3. Untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
4. Untuk memastikan matlamat murid mengusai 3M berjaya.

SASARAN:
1. Semua murid.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan, dan hapuskira buku-buku bantuan.
2. Mengurus kutipan data-data, mengawal buku-buku stok dan mengawal buku-buku bantuan.
3. Bertanggungjawab mengadakan pemeriksaan dengan kerjasama pengawas dan guru-guru serta berhak

menuntut gantirugi kepada murid yang merosakkan buku SPBT.
4. Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada murid dan borang yang sudah lengkap dikumpul oleh

guru kelas seterusnya diserahkan kepada guru SPBT.
5. Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Guru Besar/GPK HEM bagi menentukan murid-murid

yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.
6. Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan tidak layak kepada guru kelas.
7. Membuat pesanan buku:

7.1 pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks;
7.2 mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu);
7.3 membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya;
7.4 mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.
8. Pengedaran:
8.1 menentukan tarikh pengedaran;
8.2 mengedarkan buku teks;
8.3 mengesan kelancaran pengedaran;
8.4 mendapatkan borang daripada murid yang baru masuk/bertukar sekolah;
8.5 mengedarkan buku kepada murid-murid yang baru masuk;
8.6 memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar;

35

PENGURUSAN HEM 2020 2020

8.7 memastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua murid yang layak;
8.8 memastikan guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/Borang G mengikut jadual.
9. Pengurusan Rekod dan Dokumen:
9.1 menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis;
9.2 rekod buku stok yang kemaskini (mengikut kelas);
9.3 senarai tugas guru – pengedaran/pengumpulan;
9.4 menyimpan rekod, hapus kira, rosak atau hilang.
10. Pengurusan Keselamatan Buku:
10.1 memastikan ada bilik khas SPBT (BOSS);
10.2 mengurus bilik BOSS;
10.3 membuat peraturan penggunaan bilik BOSS;
10.4 peraturan mengedarkan ke sekolah lain;
10.5 memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan plastik.
11. Pengurusan Pemulangan Buku:
11.1 menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas;
11.2 menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/kelas;
11.3 melaporkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan:

11.3.1 peratus dan jumlah rosak/hilang
11.3.2 guru bertugas
11.3.3 hapus kira
11.3.4 kekurangan/lebihan.
12. Pengurusan Stok dan Inventori:
12.1 surat-menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran Negeri;
12.2 menyimpan invois, bil dan pengesahannya;
12.3 melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat;
12.4 mengemaskini inventori SPBT;
12.5 mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.
13. Cadangan Buku Bacaan Tambahan:
13.1 mendapatkan maklumat daripada Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran;
13.2 merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan;
13.3 memaklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM.
14. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat
pinjaman buku teks (jika perlu).
15. Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

36

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
IRMA AZWIN B MOHD SANI

AJK AJK AJK
SITI NORIZAH MOHD SHUKRI
KESIHATAN KEBERSIHAN MOHD FIRDAUS
KESELAMATAN
AJK AJK
NORSIAH BHAVANI AJK
KESIHATAN KEBERSIHAN
FADZZLAN 37
KESELAMATAN

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(K) JAWATANKUASA UNIT PROGRAM KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN

KESELAMATAN ( 3K )
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Irma Azwin Bt Mohd Sani
Ahli Jawatankuasa En Mohd Shukri B Rosli Kebersihan & Keceriaan
Cik Bhavani Kebersihan & Keceriaan
Pn Siti Norizah Bt Yusa Kesihatan/Denggi
Pn Hjh Norsiah Bt Mohd Daud Kesihatan/Denggi
En Mohamad Firdaus B Jamaluddin Keselamatan
En Fadzlan B Che Pa Keselamatan

PENGENALAN:
Program 3K yang dilancarkan di peringkat sekolah merangkumi skop kebersihan, kesihatan dan keselamatan.
Program 3K ini telah berjaya memberikan impak yang positif terhadap sahsiah, persekitaran sekolah, prestasi
akademik dan kehadiran murid ke sekolah. Bagi mencapai matlamat murid yang berketrampilan unggul,
Kementerian Pelajaran Malaysia menubuhkan jawatankuasa induk 3K di setiap peringkat sekolah di Malaysia.

OBJEKTIF:
1. Membina kesedaran diri dan persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat.
2. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul dan amalan berkekalan dalam aspek kebersihan,

kesihatan dan keselamatan.
3. Menjalani gaya hidup yang sihat sebagai budaya yang berterusan.

SASARAN:
1. Semua warga sekolah.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

STRATEGI:
1. Program 3K memastikan segala aktiviti yang dirancang dapat dijalankan di samping mewujudkan budaya

hidup yang sihat, selamat dan bersih di sekolah.
SENARAI TUGAS:

1. JK INDUK
1.1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K peringkat sekolah sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
1.2 Merancang dan mengemaskini Program 3K peringkat sekolah.
1.3 Memastikan warga sekolah melaksanakan program 3K.
1.4 Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan
program 3K.
1.5 Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K peringkat sekolah.
1.6 LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut tempoh 1 : 3 : 7 kepada Pejabat Pelajaran Daerah (1 hari
laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes dianggap selesai).

2. JK KEBERSIHAN
2.1 Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas Program 3K:
2.1.1 Gotong-Royong Perdana KPM.
2.1.2 Penyelenggaraan Tandas Sekolah.
2.2 Bekerjasama dengan Jawatankuasa PIBK merancang dan melaksanakan program keceriaan kelas.
2.3 Melukis mural di tembok/dinding bangunan.

38

PENGURUSAN HEM 2020 2020

2.4 Mengadakan Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas.
2.5 Mengumumkan pemenang mingguan Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas.
2.6 Menyediakan dan menyampaikan sijil pemenang Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

setiap bulan semasa perhimpunan rasmi sekolah.
3. JK KESIHATAN

3.1 Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan kesihatan / insuran murid.
3.2 Menguruskan tuntutan insuran murid yang memerlukan.
3.3 Menguruskan program kesihatan seperti pemeriksaan gigi oleh Klinik Kesihatan.
3.4 Memastikan kotak ‘First Aid’ mencukupi dan lengkap dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu

seperti di pejabat, makmal/bilik Sains, bengkel/bilik Kemahiran Hidup.
3.5 Memilih dan melatih ahli kuiz kesihatan bagi mewakili sekolah.
3.6 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid yang mempunyai masalah kesihatan seperti

penyakit kronik dan memaklumkan kepada semua guru (terutama guru Pendidikan Jasmani).
3.7 Membuat pemantauan di kawasan sekolah memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk.
3.8 Menyediakan laporan Aedes dan dihantar ke PPD setiap bulan.
3.9 Mengadakan kempen kesedaran seperti ceramah dan tayangan berkaitan penyakit denggi.
3.10 Menguruskan kehadiran pegawai unit kawalan penyakit ke sekolah.
4. JK KESELAMATAN
4.1 Merancang dan melaksanakan program keselamatan sepanjang tahun.
4.2 Menyediakan papan maklumat untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru

Besar sebelum berurusan di sekolah.
4.3 Mendapatkan kerjasama pihak pengawal untuk mengawal keselamatan sepanjang tahun.
4.4 Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ atau ‘KAWASAN LARANGAN’ di tempat- tempat yang

merbahaya.
4.5 Memastikan setiap bilik-bilik khas mempunyai carta peraturan keselamatan.
4.6 Memastikan setiap kelas dan bilik-bilik khas mempunyai Pelan Kawad Kecemasan.
4.7 Mengadakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya setahun dua kali.
4.8 Menetapkan laluan tertentu untuk murid bagi mengelakkan kemalangan/kesesakan.
4.9 Membuat pemantauan berkala bagi memastikan semua suis, alat elektrik dan pendawaian

selamat.
4.10 Memastikan alat pemadam api dalam keadaan baik, berfungsi dan mencukupi.

39

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
ANAS SHAFIK BIN ZULKIPLI

AJK AJK
SHAHRUL MUNIR
DTP KEHADIRAN MOHD REDZA
PENDAFTARAN THN 1
AJK AJK
IRMA AZWIN NORHASNI 40
PENDAFTARAN TING.1 PENDAFTARAN PRA

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(L) JAWATANKUASA UNIT MODUL PENGURUSAN MURID (MPM)
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha En Anas Shafik B Zulkipli
Ahli Jawatankuasa Hj Shahrul Munir DTP Kehadiran
Pn Irma Azwin Bt Mohd Sani Pendaftaran Tingkatan 1
En Mohd Redza B Suja Pendaftaran Tahun 1
Pn Norhasni Bt Mohd Dohet Pendaftaran Pra Sekolah

PENGENALAN:
Modul Pengurusan Murid (MPM) adalah penjenamaan baru bagi Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Ianya
merupakan aplikasi yang berfokus kepada sistem satu pangkalan data tunggal bagi semua murid-murid di
seluruh negara yang bertujuan untuk mengurangkan beban tugas guru. Aplikasi ini akan dapat mengelakkan
guru-guru melakukan kemasukan data berulang kali dalam pelbagai sistem yang dibangunkan oleh pelbagai
pihak di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pangkalan data tunggal bagi murid ini akan digunasama oleh
pelbagai sistem yang dibangunkan oleh pelbagai pihak di KPM pada masa akan datang.

e-KEHADIRAN
Salah satu fungsi APDM adalah untuk mengesan kehadiran murid ke sekolah secara dalam talian. Pembantu
tadbir akan membantu guru kelas mencatatkan kehadiran murid ke dalam sistem ini setiap hari.

SENARAI TUGAS:
1. Guru kelas hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya kepada data dan maklumat murid, ibu

bapa/penjaga dan maklumat-maklumat lain yang terkandung di dalam APDM.
2. Guru kelas perlu mengemaskini semua data dan maklumat murid yang berada di dalam kelasnya dari

masa ke semasa.
3. Guru kelas bertanggungjawab terhadap kesahan dan kebolehpercayaan data dan maklumat murid di

dalam kelasnya. Sebarang manipulasi data dan maklumat murid di dalam kelasnya adalah di bawah
tanggungjawab guru kelas berkenaan.
4. Pertukaran murid – menguruskan borang pertukaran murid bersama fail murid yang mengandungi

dokumen-dokumen berkaitan (buku Adab Belajar,rekod kesihatan,Borang Maklumat Murid/MPM)
5. Menguruskan semua hal berkaitan urusan kemasukan ketingkatan 1( feeder/SBP/Sekolahkawalan)
6. Memastikan semua urusan secara atas talian di isi mengikut ketetapan KPM dan JPN
7. Menyemak dan mencatat maklumat murid baru,melapor pada guru kelas dan menguruskan perkara-

perkara yang perlu seperti mencatat nama murid ke dalam Buku Besar di pejabat.

41

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
SITI ROHAIZAH BT MOHD ANUAR

AJK AJK
NOR AZUANTY MILOT

42

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(M) JAWATANKUASA UNIT SUSU SEKOLAH
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Siti Rohaizah Bt Mohd Anuar
Ahli Jawatankuasa Pn Nor Azuanty Bt Mohd Sapuan
Pn Milot Bt Abang

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat.
2. Menyediakan senarai murid-murid yang layak melayak menerima susu.
3. Memeriksa kualiti susu supaya selamat di minum oleh murid.
4. Mengambil dua kotak susu setiap kali dihantar oleh pembekal dan dilabelkan

tarikh dan ‘batch’ penghantaran dan masukkan dalam beg plastik untuk perhatian.
5. Memastikan pengagihan susu percuma mengikut jadual yang disediakan.
6. Menandakan kedatangan penerima susu dalam buku kedatangan susu.
7. Membuat laporan sekiranya ada keracunan susu pada pihak pentadbir.
8. Membuat laporan harian dan laporan untuk dihantar ke JPNM/ PPD.
9. Mengemaskinikan fail-fail.

43

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
MILOT BT ABANG

AJK 1
HASPIYANI

AJK AJK
SITI NADRAH MUHAMMAD SHUKRI

44

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(N) JAWATANKUASA UNIT KEBERSIHAN TANDAS
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Milot Bt Abang
Ahli Jawatankuasa Pn Haspiyani Bt Hasan
Pn Siti Nadrah Bt Marzuki
En Muhammad Shukri B Rosli

SENARAI TUGAS:

1. Mengadakan mesyuarat.
2. Mengawalselia penggunaan tandas murid lelaki dan perempuan.
3. Memastikan pekerja pembersihan swasta menjalankan tugas membersihkan tandas

sebanyak 2 kali sehari.
4. Memantau dan memastikan murid menggunakan tandas dengan cara yang betul.
5. Mengadakan pemeriksaan kejut dari masa ke semasa untuk mengekalkan keselesaan

dan kebersihan dalam tandas.
6. Mengadakan ceramah / takimat kepada murid tentang penjagaan dan penggunaan

tandas di sekolah
7. Melaporkan dan mengambil tindakan proaktif dalam penyelesaian masalah-masalah

yang timbul
8. Mengatur program dan tatacara penggunaan tandas yang sesuai supaya kebersihan

tandas sentiasa dijaga.
9. Laporan ‘Online’ dua kali setahun pada bulan Jun dan November setiap tahun.

45

PENGURUSAN HEM 2020 2020

PENGERUSI
MEGAT PAUZI BIN HJ IBRAHIM

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
ZAINON BT DAWAM SHARIMAH BT BAKAR KAMARUL FITRI B KAMARUDDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
ANIS FARHAN BT OTHMAN

AJK 1
FADZLAN

AJK AJK
HURI NORZULINA

AJK AJK 46
BAHAK UDIN SITI ZULAIKHA

PENGURUSAN HEM 2020 2020

(O) JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC)
2020

Pengerusi En Megat Pauzi Bin Ibrahim Guru Besar
Tim. Pengerusi Pn Sharimah Bt Bakar PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Pn Zainon Bt Dawam PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En Kamarul Fitri B Kamaruddin PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Anis Farhan Bt Othman
Ahli Jawatankuasa En Fadzlan B Che Pa
En Bahak Udin B Maidin
Pn Norzulina Bt Md Razi
Pn Siti Zulaikha Bt Johdi
En Huri B Ayob

SENARAI TUGAS :

1. Mengenal pasti murid yang kerap tidak hadir ke sekolah tanpa sebab.
2. Mengambil tindakan dengan menghantar murid yang kerap ponteng atau tidak hadir ke sekolah tanpa sebab

ini ke Guru Bimbingan Sekolah.
3. Mengadakan lawatan ke rumah untuk mengenalpasti masalah murid.
4. Mengadaakan sesi perjumpaan bersama ibu bapa/ penjaga murid yang terlibat.
5. Menghantar laporan atau maklumat berkaitan isu murid yang kerap tidak hadir ini kepada Guru Besar.
6. Mengadakan mesyuarat JPMC sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk mengenalpasti murid-murid cicir.

47

PENGURUSAN HEM 2020 2020

SURAT PEKELILING IKHTISAS
UNIT HAL EHWAL MURID

1. DISIPLIN

1.1 PERATURAN / TINDAKAN DISIPLIN

1. SURAT PEKELILING ‘PROFESIONAL’ KEMENTERIAN PELAJARAN BIL. 6/1968:
Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah-Sekolah Kerana Kelakuan Curang

2. SURAT PEKELILING ‘PROFESIONAL’ KEMENTERIAN PELAJARAN BIL. 8/1968:
Tatatertib Di Sekolah-Sekolah

3. TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING ‘PROFESIONAL’ KEMENTERIAN PELAJARAN BIL.
6/1968 DAN BIL. 8/1968

4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1972:
Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959

5. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/1975:
Disiplin Di Sekolah Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid

6. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/1975:
Ordinan-Ordinan/Surat-Surat Pekeliling/Pekeliling Ikhtisas, Mengenai Kelakuan & Disiplin Di
Sekolah-Sekolah

7. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/1976:
Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah

8. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983:
Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang
Tidak Di Nyatakan Dalan Peraturan-Peraturan Pelajaran

9. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1986:
Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah

10. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1991:
Tatakelakuan Pelajar Ketika Di Masjid

11. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1995:
Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah

12. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1995:
Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah

13. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1996:
Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di Sekolah

14. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 18/1998:
Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

15. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/2001:
Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah

48


Click to View FlipBook Version