The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Peruntukan Kaedah Menangani Isu Integriti Akademik Mahasiswa: Peperiksaan dalam Talian Menggunakan Fitur dalam UKMFolio

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pengajaran, 2020-04-03 01:19:15

Peruntukan Kaedah Menangani Isu Integriti Akademik Mahasiswa: Peperiksaan dalam Talian

Peruntukan Kaedah Menangani Isu Integriti Akademik Mahasiswa: Peperiksaan dalam Talian Menggunakan Fitur dalam UKMFolio

TM

Peruntukan Kaedah Menangani
Isu Integriti Akademik Mahasiswa:

Peperiksaan dalam
Talian Menggunakan

Fitur dalam

TM


Apa yang dimaksudkan
Pentaksiran dalam Talian (PdT)?

• Suatu sistem yang melibatkan pengendalian peperiksaan
(dan kuiz) melalui laman sesawang atau intranet (Ayo et al.
2007 dalam Shraim 2019), iaitu rangkaian dalaman yang
menggunakan teknologi internet dan laman sesawang.

• Pentaksiran dalam talian (PdT) merangkumi sebarang jenis
pentaksiran termasuk peperiksaan akhir, peperiksaan
pertengahan, peperiksaan buka buku (open-book), kuiz dan
sebagainya.

• Di UKM, peperiksaan dalam talian menggunakan
UKMFolioTM, iaitu Sistem Pengurusan Pembelajaran yang
rasmi berasaskan Moodle.

2


Mengapa Peperiksaan dalam
Talian?

• Buat masa ini, peperiksaan dalam talian adalah alternatif kepada
sistem peperiksaan biasa disebabkan oleh pandemik Covid-19
yang sedang melanda negara dan dunia.

• Walau bagaimanapun, PdT selari dengan pembelajaran abad ke-21
dan era Revolusi Industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital
dan UKMFolioTM.

3


Siapa yang
melakukan PdT?

• Semua pensyarah kursus/guru atau sekumpulan
pensyarah/guru yang mempunyai kursus berdaftar
dalam UKMFolioTM.

4


Kebaikan Pentaksiran
dalam Talian

Mengurangkan -----------MempercepatkanMengurangkan
kos kewangan -----------proses penandaan pembaziran kertas
dan sumber skrip dan maklum dan carbon
manusia ----------- balas footprint (mesra
alam)
-----------------------------------------------------------------------------

Menjimatkan masa Mempraktikkan teknologi
pensyarah/guru masa depan

5


Isu dan Kaedah Menangani
Masalah PdT

• pIseuniinptueagnritsieamkaadsaempeikpemriakhsaasainwdaasleapmerttailikaent.idakjujuran dan
• Kaedah yang boleh dilakukan menggunakan fitur UKMFolioTM

seperti penggunaan kata laluan, sekatan pelayaran, merawakkan
susunan soalan dan pilihan jawapan, menggunakan soalan esei
eed(Px-abdalaoTmm)o)kMypbaeeennprggetgarmiujkuensklaaib‘akPaanetnrbkkUauonkKnaMkgebsFmiuaoknaliuhoTidTerMaar’bln.aamkikogtPaneliintaitnfapk(oesiprriaennngkdbaaotloatkimnogTngalii.lniRaenujuk
• iCmsauednkaeynetgildeaasnakyjiukaajnungraidsnuindiyniaidtsaaeklapamennipnueihphneayrnai.ykasacaunbdaaulanmtuktamliaenmdinainmiuamtidkaank

6


1. (a) Pemakluman Maklumat berkaitan integriti mahasiswa UKM di dalam Akta Universiti dan Kolej
kepada Universiti 1971 Kaedah-kaedah UKM (Tatatertib Pelajar-pelajar) 2006 (UKM
pelajar 2006) disampaikan kepada pelajar melalui dua cara iaitu di bahagian penerangan
aktiviti dan menjadikannya soalan pertama dalam soalan.

Langkah
1. Pilih ‘activities or resources’ dan seterusnya pilih ‘quiz’/peperiksaan.
2. Tambah penerangan di bahagian awal peperiksaan di bahagian ‘Description’.

Rajah 1 Pilihan menambah penerangan 7
berkaitan integriti akademik mahasiwa UKM


1. (b) Pemakluman
kepada
pelajar

b) Pelajar perlu memberi persetujuan Ya atau Tidak kepada penyataan integriti
akademik mahasiwa UKM di dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971
Kaedah-kaedah UKM (Tatatertib Pelajar-pelajar) 2006 (UKM 2006) dengan
menjadikannya sebagai soalan pertama di dalam soalan peperiksaan.

Langkah
1. Pilih soalan MCQ.
2. Tulis penyataan integriti akademik mahasiswa.
3. Buat pilihan jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’.

Rajah 2 Pilihan menjadikan penyataan integriti akademik mahasiwa UKM sebagai soalan pertama peperiksaan 8


Bantuan TM

Saluran bantuan berkaitan penggunaan UKMFolioTM

1. Kursus Pengenalan UKMFolioTM untuk pensyarah iaitu UKMF0001 di laman
sesawang UKMFolioTM di https://ukmfolio.ukm.my

2. Telegram Pengajaran-UKM
3. Helpdesk UKMFolioTM, rujuk laman sesawang Pengajaran-UKM

https://www.aktivukm.my

Rujukan: Shraim K. 2019. Online Examination Practices in Higher Education Intitutions: Learners’ Perspectives.Turkish Online Journal of
Distance Education, 20(4): 185-196.

UKM. 2006. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Kaedah-kaedah Universiti Kebangsaan Malaysia (Tatatertib Pelajar-
Pelajar) (Pindaan). 2006. Warta Universiti Kebangsaan Malaysia P.U.(A) 218/2006.

9


“Mengaspirasi Pengajaran Masa Depan”

www.aktivukm.my

www.website.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปรายงานความยั่งยืน 2562
Next Book
2.3 KEPENTINGAN SISTEM RESPIRASI YANG SIHAT