The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Binder3 final Buku Manual Pengurusan KVKTJ 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahmadluthfi8148, 2019-01-03 12:52:21

Binder3 final Buku Manual Pengurusan KVKTJ 2019

Binder3 final Buku Manual Pengurusan KVKTJ 2019

Nama: Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
Alamat: BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

Email : MAKLUMAT PERIBADI DAN PERKHIDMATAN

MAKLUMAT PERIBADI

No.KP (Lama):
No KP (Baru):
Tarikh Lahir:
Kumpulan Darah:
No Tel :

Jawatan: MAKLUMAT PERKHIDMATAN
Gred Jawatan:
Tarikh Masuk Pencen: Ketua Perkhidmatan:
Kelulusan Akademik: Isytihar Harta:
Kelulusan Ikhtisas: Tarikh Diluluskan:
No.Fail Peribadi: TarikhLantikan Pertama:
No.Fail SPP: Jawatan Sekarang:
Tarikh Pergerakan Gaji: No.Fail JPN:
No.Fail KPM:
No.Gaji:

MAKLUMAT LAIN

No.Pasport: No.KWSP:
No.Akaun Bank: No.Yayasan Guru:
No.Cukai Pendapatan:
Tarikh Pembeharui Cukai Jalan:
Tarikh Memperbaharui Lesen Memandu:

JIKA BERLAKU KECEMASAN SILA HUBUNGI BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

i. Nama: ii. Nama:
Hubungan: Hubungan:
Alamat Alamat

No.Tel: No.Tel:

Sesiapa yang menjumpai Buku Pengurusan ini, sila kembalikan kepada:
Pengarah
Kolej Vokasional Kota Tinggi
81907 Kota Tinggi, Johor
Tel: 07 8835367 Fax: 07 8837402

i

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

Maklumat Peribadi dan Perkhidmatan

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKASURAT
1.0
MUKADIMAH
2.0
3.0 1.1 Perutusan Pengarah Kolej Vokasional Kota Tinggi 1
4.0 1.2 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Kolej Vokasional Kota Tinggi 2
5.0
6.0 1.3 Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional 2

1.4 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025 3

1.5 Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia 4

1.6 Organisasi Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional 4

PROFIL KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI JOHOR

2.1 Organisasi Pentadbiran dan Pengurusan Kolej Vokasional Kota Tinggi 5

2.2 Latar Belakang Kolej/Sejarah/Moto/Logo/Lagu Kolej Vokasional Kota Tinggi 6

TAKWIM

3.1 Takwim Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional Bagi Kolej Vokasional 7

3.2 Takwim Aktiviti Kolej Vokasional Kota Tinggi Tahun 2019 11

3.3 Jawatankuasa Bertugas Mingguan Tahun 2019 12

MAKLUMAT TENAGA PENGAJAR & STAF

4.1 Senarai Nama Tenaga Pengajar/Pensyarah 17

4.2 Senarai Nama Staf Sokongan 19

MAKLUMAT KURSUS DAN KELAS

5.1 Senarai Kursus 20

5.2 Senarai Penyelaras & Pengurus Kelas 21

5.3 Pelan Kedudukan Blok & Kelas 22

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI

6.1 Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Kolej 23

6.2 Jawatankuasa Perancangan Strategik Kolej 23

6.3 Jawatankuasa Kewangan Kolej 23

6.4 Jawatankuasa Sebut Harga 23

6.5 Jawatankuasa Pengurusan Aset 24

6.6 Jawatankuasa Pengurusan Data Maklumat (Tenaga Pengajar & Staf Kolej) 24

6.7 Jawatankuasa Pengurusan Koperasi 24

6.8 Jawatankuasa Latihan Dan Kemajuan Staf 25

6.9 Jawatankuasa Lembaga Tatatertib 25

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN 6.10 Jawatankuasa Pengurusan Badan Permuafakatan Kolej 25

6.11 Jawatankuasa Pengurusan Alumni Kolej 25

6.12 Jawatankuasa Pengurusan Alumni Kolej 26

6.13 Jawatankuasa School Enterprise 26

6.14 Jawatankuasa Outreach Dan Inreach Tahun 2019 & 2020 26

6.15 Jawatankuasa Kelab Guru (Pensyarah) Dan Kakitangan [KGS] 26

6.16 Jawatankuasa Pengurusan Jamuan 26

6.17 Jawatankuasa Pengurusan Kesiapsediaan Bencana Alam 27

ii

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

BIL PERKARA MUKASURAT BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
7.0 PENGURUSAN AKADEMIK (KURIKULUM)
7.1 Majlis Kurikulum Tertinggi 28
8.0 7.2 Jawatan Kuasa Jabatan Penilaian Dan Pentaksiran 28
9.0 7.3 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV) 31
7.4 Jawatankuasa Pusat Pentauliahan JPK (PBC dan Persijilan SKM) 34
10.0 7.5 Jawatankuasa Perhubungan Dan Latihan Industri 34
7.6 Jawatankuasa Penasihat Akademik Peringkat Kolej (Technical Advisory Committee) 34
7.7 Jawatankuasa Pelaksana Projek Tahun Akhir (PTA) Kolej Vokasional Kota Tinggi 34
7.8 Jawatankuasa Pengurusan Jadual Waktu Kolej dan Jadual Ganti (Pensyarah) 35
7.9 Jawatankuasa Pemantauan AdaPPs (PdPC) 35
7.10 Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik 35
7.11 Jawatankuasa KV Skills 35
PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK
Organisasi Sokongan Akademik 36
8.1 Jawatankuasa Unit Hal Ehwal Murid 36
8.2 Jawatankuasa Unit Sukan Dan Kokurikulum 39
8.3 Jawatankuasa Unit Pengurusan Asrama 42
8.4 Jawatankuasa Unit Pembangunan & Penyelenggaraan 42
8.5 Jawatankuasa Unit Perhubungan Awam 43
8.6 Jawatankuasa Unit Pusat Sumber 43
8.7 Jawatankuasa Unit Psikologi Dan Kerjaya 44
8.8 Jawatankuasa Unit Teknologi Maklumat 44
JAMINAN DAN KUALITI
1. Jawatankuasa Perancangan 45
2. Jawatankuasa Pengurusan Jaminan Kualiti MQA 45
3. Jawatankuasa Penjaminan Kualiti Penilaian Dan Pentaksiran (4P) 45
4. Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti (SPK KV) 46
5. Jawatankuasa Pengauditan Dan Pemantauan 46
6. Jawatankuasa Latihan Coaching And Mentoring 46
7. Jawatankuasa Dokumentasi Jaminan Kualiti 47
8. Jawatankuasa KV SKILLS 47
9. Jawatankuasa Pembudayaan Inovasi 47
10. Jawatankuasa Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan (OSH) 47
11. Jawatankuasa Ekosistem Kondusof Sektor Awam (EKSA) 47
12. Jawatankuasa Aduan Dan Maklumat 47
13. Jawatankuasa Pencerapan ‘Teaching Port-Folio’ 47
14. Senarai Pegawai PENILAI (PP) Dan Pegawai Yang Dinilai (PYD) PBPPP 50
15. Jawatankuasa Analisis Kualiti / Tugas Khas 52
Takwim Mengikut JK Jaminan Kualiti 53
LAMPIRAN
55

iii

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

1.0 MUKADIMAH
1.1 Perutusan Pengarah Kolej Vokasional Kota Tinggi

Bismillahirahmanirrahim,
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat-Nya, pihak kolej telah dapat merancang dan menyusun Buku Manual Pengurusan Kolej
tahun 2019 dengan jayanya.

Buku pengurusan ini adalah satu dokumen yang sangat penting sebagai rujukan untuk melaksanakan semua
aktiviti yang dirancang oleh pihak kolej. Dokumen ini juga menjadi landasan kepada semua program yang akan
dilaksanakan sepanjang tahun ini. Perancangan yang teliti dan relevan akan menjana kejayaan dan kecemerlangan
sesebuah organisasi. Matlamat dan objektif akan dapat dicapai hasil daripada perancangan yang bijak dan teratur.
Sekalung penghargaan dan syabas buat warga Kolej Vokasional Kota Tinggi khususnya kepada Jawatankuasa Penyediaan
Buku Manual Pengurusan Kolej yang telah berjaya menyempurnakan buku ini. Senarai tugas yang terdapat dalam buku
pengurusan ini diharap dapat menjadi panduan dan bahan rujukan kepada semua pensyarah agar dapat menghasilkan
kecemerlangan tugas dan tanggungjawab bagi mewujudkan budaya kerja yang selari dengan prinsip Etika Kerja
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 memberi penekanan kepada bidang Pendidikan serta
Latihan Teknikal dan Vokasional(TVET).Penekanan diberi kepada proses bagaimana untuk melahirkan modal insan yang
berkualiti dan graduan TVET yang berkualiti.Usaha ini dilakukan melalui Transformasi Pendidikan Vokasional.K-Workers
merupakan tulang belakang kepada kejayaan sesuatu industri yang akhirnya akan menyumbang kepada pembentukan
negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020.Etika kerja yang mantap perlu diamalkan supaya para pensyarah
mempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab masing-masing.

Akhir kata, jadikanlah setiap apa yang kita lakukan sebagai satu amal ibadat yang mendapat ganjaran pahala di
sisi Allah s.w.t. Amalan sedemikian sudah semestinya memerlukan keikhlasan dan tidak mengharapkan pujian serta
sanjungan manusia. Hakikat ini sekiranya dapat kita hayati dan realisasikan, Insya-Allah sudah tentu akan lahir pendidik
atau murabbi serta pelatih-pelatih yang cemerlang dan berwawasan pada masa akan datang.
Sekian, terima kasih dan selamat bertugas.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menjalankan amanah,

(MD ESHAK BIN KHAMIS)
Pengarah,
Kolej Vokasional Kota Tinggi,
Johor Darul Takzim

1

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR

BUKU PENGURUSAN TAHUN 2019

1.2 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Kolej Vokasional Kota Tinggi

1. Memastikan 95 % pelajar 2 SVM 2019 layak mendapat Sijil Vokasional Malaysia (SVM)
2. Memastikan 90 % pelajar 2 DVM 2019 layak mendapat Diploma Vokasional Malaysia (DVM)
3. Memastikan 75 % pelajar 2 DVM 2019 memperoleh SKM Tahap 3 atau Tahap 4
4. Memastikan setiap program melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Jelajah Industri dengan pihak industri
5. Memastikan 100 % pelajar 2 DVM 2019 mendapat tempat untuk menjalani Latihan Industri (LI)
6. Memastikan pelajar KV Kota Tinggi menjadi Johan dalam satu kategori Pertandingan KV Skills peringkat Zon Johor
7. Memastikan semua pensyarah dan kakitangan sokongan menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) sebanyak 7 hari

dalam setahun.
8. Enrolmen pengambilan pelajar baru Sijil Vokasional Malaysia (SVM) 2019 mencapai 100 %.
9. Purata kehadiran pelajar SVM, SKM(PAV) dan DVM ke kolej melebihi 95%.
10. Penurunan kes kesalahan disiplin berat pelajar kepada 0.5%.
11. Memastikan 98% pelajar menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
12. Memperolehi sekurang-kurangnya satu pasukan sukan menjadi johan karnival Voktek peringkat Zon Johor seterusnya

layak ke peringkat kebangsaan.

1.3 Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal, telah
ditubuhkan pada tahun 1964. Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan
vokasional secara berterusan di negara ini. Skop tugas BPTV termasuk memberi khidmat menyelidik, merancang, melaksana,
menyelaras, menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di peringkat Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) bagi Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional (SMT/V) di seluruh negara.

Pendidikan teknikal dan vokasional dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam
pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. Bagi merealisasikan hasrat ini,
BPTV menawarkan program-program yang membolehkan murid berpotensi menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang
teknikal dan kejuruteraan.

Bermula 1 Mac 2008, berlaku satu pengstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan
Pendidikan Teknikal ditukar kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) dan diketuai oleh seorang Pengarah
yang bertanggungjawab kepada Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Pendidikan, BPTV terbahagi kepada 4
mengikut fungsi utamanya iaitu :

i. Pengoperasian Sekolah (dahulunya BPPTV),
ii. Pengurusan Akademik (dahulunya BKTV),
iii. Pembangunan PTV (dahulunya BRS), dan
iv. Pembangunan Kejurulatihan PTV (dahulunya BLKS).

2

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

1.4 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025

3

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU PENGURUSAN TAHUN 2019

1.5 Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia

Menteri Pendidikan Timbalan Menteri Pendidikan
YB Dr Maszlee Bin Malik YB Teo Nie Ching

Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
YBhg Dato Dr Gazali Bin Abas Dato’ Dr. Amin Bin Senin

1.6 Organisasi Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengarah BPTV KPM
En Zainuren bin Haji Mohd Nor

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah
Pengoperasian Sekolah Pengurusan Akademik Pembangunan PTV Pembangunan Kejurulatihan
YBhg. Dato' Haji Haidzir bin En. Fauzi Bin Abdullah
PTV
Hussin

4

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

2.0 PROFIL KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI JOHOR
2.1 Organisasi Pentadbiran dan Pengurusan Kolej Vokasional Kota Tinggi

BIL NAMA GRED JAWATAN BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
1 En. Md Eshak Bin Khamis DG52 Pengarah
2 En. Jamal Bin Giman DG48 Timb. Peng. Akademik
3 Haji Hanizam Bin Md.Ali DG48 Tim.Peng.Sokongan Akademik
4 Pn. Norzana Bt Mohd Nor DG48 Ketua Jaminan Kualiti
5 En. Laslie Bin Taib DG48 Ketua Jabatan Teknologi ELK & ENK
6 En. Hasni Bin Rais DG48 Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal
7 En. Za'im Bin Basiran DG48 Ketua Jabatan Teknologi. Awam
8 Hajjah Norhana Bt Kordi DG48 Ketua Jabatan Pendidikan Umum

9 Pn. Norhayati Bt Sapari DG44 Ketua Jabatan Penilaian Pentaksiran

10 En. Sallehin Bin Mohd Sam DG48 Ketua Unit Psikologi Dan Kerjaya
11 Pn. Hasnah Bt Bahari DG48 Ketua Program Bahasa
12 Pn. Zuraini Bt Mokhtar DG48 Ketua Unit Pusat Sumber
13 Pn. Norartini Bt Shariat DG44 Ketua Unit Pentaksiran
14 Pn. Salina Binti Musa DG44 Ketua Unit Penilaian
15 En. Hamidi Bin Mat Isa DG48
16 En. Kamaluddin Bin Mohd Lip DG44 Ketua Unit HEM & Ketua Program Kemanusiaan
17 En. Rudy Iswadi Bin Mahat DG44 Ketua Program Teknologi Elektrik
18 Pn. Haslinda Binti Ibrahim DG44 Ketua Bengkel Teknologi Elektrik
19 Pn. Meree Binti Hashim DG42
20 En. Mohammad Nizan Bin Bosroh DG44 Ketua Program Teknologi Elektronik
21 En. Hasnan Bin Abdul Aziz DG34 Ketua Bengkel Teknologi Elektronik
22 En. Ahmad Hasnur Taufik Bin Songip DG48 Ketua Program Teknologi Pemesinan Industri
23 En. Saharizan Bin Saiman DG34 Ketua Bengkel Teknologi Pemesinan Industri
24 En. Azhar Bin Abdul Rahim DG44 Ketua Program Teknologi Kimpalan
25 En. Adi Bin Mohd Yassin DG34 Ketua Bengkel Teknologi Kimpalan
Ketua Program Teknologi Automotif
26 Pn. Norazilah Bt Zainal DG44 Ketua Bengkel Teknologi Automotif

27 En. Azmi Bin Mohd Salleh DG34 Ketua Program Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
28 En. Yusof Bin Ismail DG44
29 En. Emmie Bin Omor @ Omar DG32 Ketua Unit Pengurusan Asrama/Ketua Bengkel Ppu
30 Haji Samsulkamal Bin Sumiri DG44 Ketua Program Teknologi Pembinaan
31 En. Mohd Kamal B Hj Abu Yadi DG48 Ketua Bengkel Teknologi Pembinaan
32 En. Mohd Zulkarnain Bin Samri DG44
33 En. Abdul Hamid Bin Sarmin DG44 Ketua Unit Pembangunan Dan Penyelenggaraan
34 En. Ahmad Luthfi Bin Kandar DG41 Ketua Unit Sukan & Koko
35 N26 Ketua Unit ICT

Ketua Unit Perhubungan Luar & Industri
Ketua Unit Perhubungan Awam
Ketua Pembantu Tadbir

5

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

2.2 Latar Belakang Kolej/Sejarah/Moto/Logo/Lagu Kolej Vokasional Kota Tinggi

Latarbelakang Kolej
Sekolah Menengah Vokasional Kota Tinggi (KVKT) yang suatu ketika dulu merupakan Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi
telah didirikan di atas tanah seluas 31 ekar. Kewujudannya menjadi lambang kemantapan bidang ilmu vokasional di negara
ini. Tiada siapa yang dapat menduga bahawa kawasan yang dahulunya terbiar kini berdirinya dengan megah SMVKT. Dengan
jarak yang hanya lebih kurang 5 km dari pusat bandar, SMVKT seringkali dijadikan tempat sambutan oleh pelbagai pihak
kerana kemudahan asasnya yang serba lengkap dan selesa.
Mulai 1 Disember 1995, Sekolah Menengah Vokasional Kota Tinggi (SMVKT) telah distrukturkan semula dan diubah nama
sebagai Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi. Di SMVKT pendidikan asas dalam bidang Sains dan Teknologi diberi kepada
pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut dan mengekalkan minatnya, dan seterusnya
membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi Awam mahupun
Swasta. Ini selaras dengan hasrat negara Malaysia yang memerlukan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang sains dan
teknologi.
SMVKT sekli lagi bertukar wajah menjadi SM Vokasional Kota Tinggi (SMVKT) mulai tahun 2009, bagi memperkasakan
Pendidikan Vokasional dan Kemahiran.
Melalui Transformasi Pendidikan Vokasional pada tahun 2013 kini SM Vokasional Kota Tinggi diangkat menjadi Kolej
Vokasional Kota Tinggi

Kemudahan Asas
Terdapat 12 blok bangunan kolej, iaitu satu blok pentadbiran, satu blok bangunan akademik yang terdiri daripada 50 buah
bilik darjah, koperasi, SPBT, Pusat Sumber serta makmal.
KVKT juga dilengkapi dengan 7 buah bengkel iaitu bengkel Amalan Bengkel Mesin, Penyaman dan Pendinginan Udara,
Elektronik, Elektrik, Binaan Bangunan, Kimpalan dan Automotif.
Kemudahan asrama juga disediakan dengan 7 blok asrama yang dapat menampung pelajar seramai 800 orang pelajar pada
satu-satu masa .
Kemudahan lain yang terdapat di KVKT adalah Dewan Besar, surau, kantin, sebuah bas dan van, padang serta gelanggang-
gelanggang permainan.

Falsafah Kolej
Pelajar yang ada di sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, kemahiran,
rohani, emosi dan jasmani. Kami pendidik di sekolah ini mempunyai keupayaan dan kebolehan ikhtisas
untuk memberi pendidikan dan latihan yang sempurna serta bermutu bagi memajukan pelajar-pelajar di kolej ini secara
berterusan.

Moto
BERILMU BERDISIPLIN dan BERKEMAHIRAN

Logo Sekolah

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN HIJAU [ Persekitaran yang nyaman ]
BIRU
[ Bidang pekerjaan Kolar Biru
MERAH
KUNING (Kemahiran dan Teknikal) ]
[ Berani menyahut cabaran ]
KEDI
BUKU [Warna Di Raja (Kepatuhan
GEAR kepada Undang-undang) ]
ORBIT
[ Lukisan Teknik ]

[ Sumber Ilmu ]
[ 7 Kursus Vokasional ]

[ Sains Sosial / Arus Perubahan
Mengikut Masa ]

6

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

3.0 TAKWIM
3.1 Takwim Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional Bagi Kolej Vokasional

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL 2019
SESI 1 / 2019

PROGRAM SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

SEM 1 SEM 3

Mi nggu Ta ri kh

KV KPM KV KPM Bil. Hari Catatan (Pentaksiran) / Cuti Sekolah / Aktiviti Catatan (Aktiviti & Maklumat cuti peringkat negeri dan
Bel a j a r per s ekutua n)

Mul a Akhir

1 01.01.'19 04.01.'19 CUTI 5 01.01 Ta hun Ba ru kecua l i Johor, Keda h, Ke la ntan, Perli s &
Terengga nu.
2 07.01.'19 11.01.'19 M1 5 -Hari Pertama Pengajian Program SVM 14.01 Hari Ke putera a n YDB N. Sembil a n
*Ha ri perta ma pe nga ji a n a da l a h pa da 06 Ja nua ri ba gi Negeri
3 14.01.'19 18.01.'19 M1 M2 5 Pendaftaran Pelajar Baru SVM pada 23 Jan 2019 (Rabu) Keda h, Kel antan, Terengga nu & Johor. Ba gi nege ri -ne geri
4 21.01.'19 25.01.'19 M3 5 Walk in /rayuan (Aliran Perdana) : 24 Jan - 28 Feb l ai n,hari pertama pe nga jia n a dal a h pa da 7 Ja nua ri 2019 (Is nin)
20.01 Ke pute raa n Sul ta n Ke da h
5 28.01.'19 01.02.'19 M2 M4 5 Pendaftaran Pelajar Baru Aliran PAV pada 12 Februari (Selasa) 21.01 Tha ipusa m : Kua la Lumpur, Putra ja ya, Johor, Negeri
Walk in /rayuan (Aliran Perdana) : 13 Feb - 28 Feb Sembi lan, Perak, Pul a u Pi na ng, Sel a ngor
6 04.02.'19 08.02.'19 M3 M5 5 01.02 Hari Wil ayah Persekutua n : Kua la Lumpur, La bua n,
7 11.02.'19 15.02.'19 M4 M6 5 23.03 - 31.03 Putra ja ya
8 18.02.'19 22.02.'19 M5 M7 5 Cuti Pertengahan Semester Sekolah Harian 05.02 - 06.02 Ta hun Ba ru Cina
9 25.02.'19 01.03.'19 M6 M8 5
10 04.03.'19 08.03.'19 M7 M9 5 VOKTEK PERINGKAT ZON 04.03 Ul a ng Ta hun Perta bal a n Sul tan Tere ngga nu
11 11.03.'19 15.03.'19 M8 M10 5 1 APRIL - 10 APRIL
12 18.03.'19 22.03.'19 M9 M11 5 23.03 Ke pute raa n Sul ta n Johor
13 25.03.'19 29.03.'19 5 KEM KEPIMPINAN PRS KEBANGSAAN
14 01.04.'19 05.04.'19 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 5 8 APRIL - 11 APRIL 03.04 Isra k & Mi kra j : Kedah, Nege ri Sembi la n & Perli s
15 08.04.'19 12.04.'19 M10 M12 5
16 15.04.'19 19.04.'19 M11 M13 5 15.04 Hari Pe ri syti hara n Me laka Ba nda raya Bers eja ra h
M12 M14 19.04 Good Fri da y : Sa ba h & Sa ra wa k
26.04 Hari Ke putera a n Sul tan Terengga nu
17 22.04.'19 26.04.'19 M13 M15 5 01.05 Hari Pe kerja
18 29.04.'19 03.05.'19 06.05 Awa l Ra mada n : Johor, Keda h & Mel a ka
19 06.05.'19 10.05.'19 M14 M16 4 07.05 Hari Hol Paha ng
20 13.05.'19 17.05.'19 17.05 Ke pute raa n Raja Perl i s
M15 M17 5 19.05 Hari Wesa k : Semua ne geri
22.05 Nuzul Al -Qura n : Kel a nta n, Pa ha ng, Pe rak, Pe rl is, Pul a u
PENILAIAN AKHIR SVM (TEORI) PENILAIAN AKHIR SVM (AMALI) 5 Pina ng, Sel a ngor, Tere ngga nu, Kual a Lumpur, Putra ja ya , La bua n

21 20.05.'19 24.05.'19 PENILAIAN AKHIR SVM (AMALI) PENILAIAN AKHIR SVM (TEORI) 5 30 & 31.05 Ha ri Ka a mata n : Saba h & La bua n,
01 & 02.06 Ha ri Ga wa i : Sa rawa k
22 27.05.'19 31.06.'19 CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1 5 BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
23 03.06.'19 07.06.'19 05 & 06.06 Ha ri Ra ya Ai dil fi tri
25.05 - 09.06 Cuti Pertengahan Penggal Sekolah Harian

5

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.
5. Pematuhan tarikh peperiksaan dan pentaksiran merujuk kepada cuti umum bagi setiap negeri.

7

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL 2019

Mul a Akhir

SESI 2 / 2019

PROGRAM SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

SEM 2 SEM 4

Mi nggu Ta ri kh Bil. Hari Catatan (Pentaksiran) / Cuti Sekolah Catatan (Aktiviti & Maklumat cuti peringkat negeri dan
Bel a j a r per s ekutua n)

KV KPM KV KPM

24 10.06.'19 14.06.'19 M1 M1 5 Pendaftaran Pelajar Baru Aliran SKM pada 11 Jun (Selasa) 07.07 Pe ri s ytiha ra a n Tapa k Wa ri san P.Pi nang
25 17.06.'19 21.06.'19 M2 M2 5 13.07 Ul a ng Ta hun Kel a hi ra n YDP P. Pina ng
26 24.06.'19 28.06.'19 M3 M3 5 Walk in /rayuan (Aliran Perdana) : 12 Jun - 21 Jun 17.07 Hari Ke putera a n Ra ja Perli s
27 01.07.'19 05.07.'19 M4 M4 5 22.07 Hari Ke me rde ka a n Sa ra wa k
28 08.07.'19 12.07.'19 M5 M5 5 VOKTEK KEBANGSAAN
29 15.07.'19 19.07.'19 M6 M6 5 28 Jun hingga 5 Julai
30 22.07.'19 26.07.'19 M7 M7 5
Johor
31 29.07.'19 02.08.'19 M8 M8 5
10.08 - 18.08 Cuti Pertengahan Semester Sekolah Harian 11.08 Hari Raya Ai dil a dha : Semua negeri
32 05.08.'19 09.08.'19 M9 M9 5 12.08 Hari Raya Ai dil a dha (Ha ri Ke dua ): Ke da h, Perli s, Kela nta n,
33 12.08.'19 16.08.'19 CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN 5 Terengga nu

34 19.08.'19 23.08.'19 SEMESTER SEMESTER 5

M10 M10

35 26.08.'19 30.08.'19 M11 M11 5 KONVOKESYEN KOLEJ VOKASIONAL KALI KE-4 TAHUN 2019 31.08 Hari Ke ba ngsa an
36 02.09.'19 06.09.'19 M12 M12 5 01.09 Awa l Muharra m : Semua nege ri
37 09.09.'19 13.09.'19 M13 M13 5 ZON SARAWAK 2-3 SEPT 09.09 Hari Ke putera a n YDP Agong
38 16.09.'19 20.09.'19 M14 M14 5 ZON SABAH/LABUAN 9-10 SEPT 14.09 Ul a ng Ta hun Kel a hi ra n YDP Sa ra wak
39 23.09.'19 27.09.'19 M15 M15 5 SEMENANJUNG 14 SEPT - 20 SEPT 16.09 Hari Mal a ys ia

40 30.09.'19 04.10.'19 M16 M16 4 PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM KV/SMT KEBANGSAAN 05.10 Ul a ng Ta hun Kel a hi ra n YDP Sa ba h
23 SEPT - 27 SEPT 11.10 Ul a ng Ta hun Kel a hi ra n YDP Mela ka
PAHANG

PENYELARASAN KEMASUKAN DAN OUTREACH
2 OKT - 3 OKT

41 07.10.'19 11.10.'19 M17 M17 5
MINGGU PERSEDIAAN MINGGU PERSEDIAAN 5
42 14.10.'19 18.10.'19

Minggu Ta ri kh 15.10 Hari Hol Alma rhum Sul ta n Iska nda r : Johor
24.10 Hari Ke putera a n Sul tan Pa hang
43 21.10.'19 25.10.'19 PENILAIAN AKHIR SVM (TEORI) 5 27.10 Hari Dee pa va li : Semua negeri kecua l i Sara wa k
44 28.10.'19 01.11.'19 5 09.11 Ma ul idur Ra s ul : Semua negeri
45 04.11.'19 08.11.'19 PENILAIAN AKHIR SVM (AMALI) 5

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN PENILAIAN AKHIR SVM (AMALI)

PENILAIAN AKHIR SVM (TEORI)

46 11.11.'19 15.11.'19 ULANGAN PENTAKSIRAN AKHIR ULANGAN PENTAKSIRAN AKHIR 5 11 & 12.11 Ha ri Ke putera a n Sul ta n Kela nta n
47 18.11.'19 22.11.'19 5
(AMALI & TEORI) (AMALI & TEORI) KVSkills KEBANGSAAN 11.12 Hari Ke putera a n Sul tan Selangor
18 Nov - 22 Nov 25.12 Hari Krisma s
Selangor

48 25.11.'19 29.11.'19 5
49 02.12.'19 06.12.'19 5

50 09.12.'19 13.12.'19 CUTI AKHIR SEMESTER SESI 2 CUTI AKHIR SEMESTER SESI 2 5 24.11 - 31.12
51 16.12.'19 20.12.'19 5 CUTI AKHIR PENGGAL PERSEKOLAHAN SEKOLAH HARIAN

52 23.12.'19 27.12.'19 5

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.
5. Pematuhan tarikh peperiksaan dan pentaksiran merujuk kepada cuti umum bagi setiap negeri.

8

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL 2019
SESI 1 / 2019

PROGRAM DIPLOMA

SEM 1 SEM 4 SEM 6 (OJT)
KV KPM
Mi nggu Ta ri kh

KV KPM KV KPM Bil. Hari Catatan (Pentaksiran) / Cuti Sekol ah / Aktiviti Catatan (Aktivi ti & Maklumat cuti peringkat negeri dan
Bel a j a r per s ekutua n)

Mul a Akhi r

1 01.01.'19 04.01.'19 CUTI MINGGU PERSEDIAAN 5 01.01 Tahun Baru kecua li Johor, Keda h, Ke la nta n, Perli s &
ON THE JOB TRAINING Te re ngga nu.

M1 14.01 Ha ri Keputera an YDB N. Sembi l a n

2 07.01.'19 11.01.'19 MINGGU ORIENTASI "OUTCOME M1 5 -Hari Pertama Pengajian Program DVM *Ha ri perta ma penga ji an a dal ah pa da 06 Ja nua ri ba gi Ne geri
BASED EDUCATION" Ke dah, Kel anta n, Tere ngganu & Johor. Ba gi negeri -negeri

l ai n,ha ri perta ma pengaji a n a da la h pada 7 Ja nua ri 2019 (Is ni n)

3 14.01.'19 18.01.'19 M1 M2 M2 5 20.01 Keputera an Sulta n Kedah
4 21.01.'19 25.01.'19 M2 M3 M3
5 28.01.'19 01.02.'19 M3 M4 M4 5 Pendaftaran Pelajar Baru SVM pada 23 Jan 2019 (Rabu) 21.01 Tha ipus am : Kua la Lumpur, Putraja ya, Johor, Negeri
M5 Se mbil a n, Pe ra k, Pul au Pi na ng, Sel a ngor
M6
M7 5 Walk in /rayuan (Aliran Perdana) : 24 Jan - 28 Feb 01.02 Ha ri Wi la ya h Pers ekutuan : Kua l a Lumpur, Labuan,
M8 Pu tra ja ya
M9
6 04.02.'19 08.02.'19 M4 M5 M10 5 05.02 - 06.02 Tahun Baru Cina
7 11.02.'19 15.02.'19 M5 M6 M11
8 18.02.'19 22.02.'19 M6 M7 M12 5 Pendaftaran Pelajar Baru Aliran PAV pada 12 Februari
9 25.02.'19 01.03.'19 M7 M8 M13 (Selasa)
10 04.03.'19 08.03.'19 M8 M9
11 11.03.'19 15.03.'19 M9 M10 M14 5 Walk in /rayuan (Aliran Perdana) : 13 Feb - 28 Feb
12 18.03.'19 22.03.'19 M10 M11 M15
13 25.03.'19 29.03.'19 M16 5
14 01.04.'19 05.04.'19 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER M17
M11 M12 M18 5 04.03 Ul ang Ta hun Perta bal an Sultan Te re ngga nu
M19
M20 5

5 23.03 Keputera an Sulta n Johor

5 23.03 - 31.03
Cuti Pertengahan Semester Sekolah Harian

5 VOKTEK PERINGKAT ZON 03.04 Is ra k & Mi kraj : Keda h, Negeri Se mbi la n & Perl i s
1 APRIL - 10 APRIL

15 08.04.'19 12.04.'19 M12 M13 KEM KEPIMPINAN PRS KEBANGSAAN

5 9 APRIL - 11 APRIL

TERENGGANU

16 15.04.'19 19.04.'19 M13 M14 5 15.04 Ha ri Peri s yti ha ra n Me la ka Ba nda ra ya Bers ejarah
19.04 Good Frida y : Saba h & Sarawak

17 22.04.'19 26.04.'19 M14 PENILAIAN AKHIR DIPLOMA 5 26.04 Ha ri Keputera an Sul tan Terengga nu
(TEORI)

18 29.04.'19 03.05.'19 PENILAIAN AKHIR DIPLOMA PENILAIAN AKHIR DIPLOMA 4 01.05 Ha ri Peke rja
(TEORI)

19 06.05.'19 10.05.'19 (AMALI) 5 06.05 Awa l Ra mada n : Johor, Keda h & Mel a ka
07.05 Ha ri Hol Paha ng
PENILAIAN AKHIR DIPLOMA

(AMALI) 17.05 Keputera an Ra ja Perli s
19.05 Ha ri Wesa k : Semua negeri
20 13.05.'19 17.05.'19 5

ULANGAN PENTAKSIRAN AMALI &

21 ULANGAN PENTAKSIRAN AMALI & TEORI 5 22.05 Nuzul Al-Qura n : Kel anta n, Pa hang, Perak, Perli s , Pul a u
TEORI Pi na ng, Sel a ngor, Te rengga nu, Kual a Lumpur, Putra ja ya , Labuan
20.05.'19 24.05.'19

22 27.05.'19 31.06.'19 M21 5 30 & 31.05 Ha ri Ka ama ta n : Sa ba h & La bua n,
23 03.06.'19 07.06.'19 M22 01 & 02.06 Ha ri Gawai : Sarawak

CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1 25.05 - 09.06 Cuti Pertengahan Penggal Sekolah Harian

5 05 & 06.06 Ha ri Raya Ai dil fi tri BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.
5. Pematuhan tarikh peperiksaan dan pentaksiran merujuk kepada cuti umum bagi setiap negeri.

9

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL 2019

Mul a Akhi r

SESI 2 / 2019

Mi nggu Ta ri kh SEM 2 PROGRAM DIPLOMA SEM 6 (OJT) Bil. Hari Catatan (Pentaksiran) / Cuti Sekolah Catatan (Aktivi ti & Maklumat cuti peringkat negeri dan
KV KPM SEM 5 KV KPM Bel a j a r per s ekutua n)

KV KPM

24 10.06.'19 14.06.'19 M1 M1 M23 5 Pendaftaran Pelajar Baru Aliran SKM pada 11 Jun
25 17.06.'19 21.06.'19 M2 M2 M24 (Selasa)
26 24.06.'19 28.06.'19 M3 M3
27 01.07.'19 05.07.'19 M4 M4 5 Walk in /rayuan (Aliran Perdana) : 12 Jun - 21 Jun
28 08.07.'19 12.07.'19 M5 M5
29 15.07.'19 19.07.'19 M6 M6 5 VOKTEK KEBANGSAAN
30 22.07.'19 26.07.'19 M7 M7 28 Jun hingga 5 Julai
5
31 29.07.'19 02.08.'19 M8 M8 JOHOR 07.07 Peri s yti ha ra an Ta pak Wari s an P.Pi nang

32 05.08.'19 09.08.'19 M9 M9 5 13.07 Ul ang Ta hun Kel a hi ra n YDP P. Pi na ng
33 12.08.'19 16.08.'19 CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN
5 17.07 Ha ri Keputera an Ra ja Perl i s
34 19.08.'19 23.08.'19 SEMESTER SEMESTER
M10 M10 5 22.07 Ha ri Kemerdekaa n Sa ra wa k
35 26.08.'19 30.08.'19
M11 M11 5
36 02.09.'19 06.09.'19
37 09.09.'19 13.09.'19 M12 M12 5
38 16.09.'19 20.09.'19
M13 M13 11.08 Ha ri Raya Ai di l adha : Semua nege ri
39 23.09.'19 27.09.'19 M14 M14
5 10.08 - 18.08 Cuti Pertengahan Semester Sekolah Harian 12.08 Ha ri Raya Ai di l adha(Ha ri Kedua): Ke dah, Perl is , Ke lanta n,
MINGGU PERSEDIAAN MINGGU PERSEDIAAN
Te re ngga nu

5

5 31.08 Ha ri Keba ngs a a n

5 01.09 Awa l Muharra m : Se mua ne geri

KONVOKESYEN KOLEJ VOKASIONAL KALI KE-4 TAHUN 2019

5 ZON SARAWAK 2-3 SEPT 09.09 Ha ri Keputera an YDP Agong
ZON SABAH/LABUAN 9-10 SEPT 14.09 Ul ang Ta hun Kel a hi ra n YDP Sa ra wa k

SEMENANJUNG 14 SEPT - 20 SEPT

5 16.09 Ha ri Ma la ys ia

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM KV/SMT

5 KEBANGSAAN
23 SEPT - 27 SEPT

PAHANG

40 30.09.'19 04.10.'19 PENILAIAN AKHIR DIPLOMA PENILAIAN AKHIR DIPLOMA 4 PENYELARASAN KEMASUKAN DAN OUTREACH 05.10 Ul ang Ta hun Kel a hi ra n YDP Sa bah
(TEORI) (AMALI) 2 OKT - 3 OKT

41 07.10.'19 11.10.'19 PENILAIAN AKHIR DIPLOMA PENILAIAN AKHIR DIPLOMA 5 11.10 Ul ang Ta hun Kel a hi ra n YDP Mel aka
42 14.10.'19 18.10.'19 (AMALI) (TEORI) 5 15.10 Ha ri Hol Al ma rhum Sul tan Is kandar : Johor

Minggu Ta r i kh SEM 3 (SEM PENDEK) 5

43 21.10.'19 25.10.'19 M1 5 24.10 Ha ri Keputera an Sul tan Pa hang

44 28.10.'19 01.11.'19 ULANGAN PENTAKSIRAN AKHIR 5 27.10 Ha ri De epava l i : Semua nege ri kecua l i Sa ra wa k
(AMALI & TEORI)

M2

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN 45 04.11.'19 08.11.'19 M3 PEMBENTANGAN PROJEK TAHUN 5 09.11 Ma ul i dur Ras ul : Semua negeri
AKHIR
46 11.11.'19 15.11.'19 5 11 & 12.11 Ha ri Kepute ra a n Sul tan Kel a nta n
47 18.11.'19 22.11.'19 M4
48 25.11.'19 29.11.'19
49 02.12.'19 06.12.'19 M5 TAKLIMAT / 5
PERSEDIAAN AKHIR OJT 5
5
M6

M7

50 09.12.'19 13.12.'19 M8 CUTI AKHIR SEMESTER SESI 2 5 24.11 - 31.12 11.12 Ha ri Keputera an Sul tan Sel a ngor
51 16.12.'19 20.12.'19
52 23.12.'19 27.12.'19 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER CUTI AKHIR PENGGAL PERSEKOLAHAN SEKOLAH HARIAN
SESI 2
5

5 25.12 Hari Kris mas

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.
5. Pematuhan tarikh peperiksaan dan pentaksiran merujuk kepada cuti umum bagi setiap negeri.

10

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

3.2 Takwim Aktiviti Kolej Vokasional Kota Tinggi Tahun 2019

**Tertakluk kepada pindaan

Bil Bulan Aktiviti/Perkara Penyelaras

1 JAN Mesyuarat Pensyarah TPA

2 JAN Maulidur Rasul Pn. Nornaha

3 JAN- NOV Budaya Al Quraan Pn. Mariam

4 JAN Pendaftaran Kolej Kediaman Ku Pengurusan Asrama

5 JAN Pendaftaran Pelajar 2 SVM Dan 1&2 DVM Pn. Afidah & Pengurus Kelas

6 JAN Pendaftaran Pelajar Kemahiran (Tingkatan 5) Pn. Afidah & Pengurus Kelas

7 JAN-FEB Minggu Orientasi 1DVM Kaunselor

8 JAN-FEB Program Pemilihan Calon Pelajar Baru 1 SVM 2019 KU HEM

9 JAN-FEB Pendaftaran Pelajar Baru Tahun 1 SVM 2019 KU HEM

10 JAN Pendaftaran Pelajar Baru PAV-Kemahiran 2019 Hj. Derus

11 JAN-FEB Minggu Suaikenal Pelajar Baru Tahun 1 SVM 2019 Kaunselor

12 JAN-FEB Minggu Suaikenal Pelajar Baru Tahun 1 SVM 2019 (Kolej KU Pengurusan Asrama/

Kediaman) En.Zulkarnain

13 JAN-FEB Majlis Penyerahan Perlantikan Pemimpin Pelajar KU HEM

14 JAN & JUN Taklimat Pengurusan HEM KU HEM

15 JAN & NOV Hari Transisi KUPLI & KUPA

16 JAN - DIS MOU & TAC KUPLI & KUPA

17 FEB Hari Bertemu Pelanggan En Laslie & Pn.Zai

18 FEB Latihan Kebakaran / Pengusian Bangunan En Husni

19 MAC Hari Anugerah Cemerlang Pn Suzana

20 MAC Hari Keusahawanan KJPU & En. Ahmalizan

21 MAC Reunion Pelajar Lepasan DVM 2014 Kaunselor & KUPA

22 MAC Perkhemahan Bersepadu (Tahun 1 SVM) KU Sukan & Koko

23 MAC Mesyuarat Agung PIBG SU PIBG

24 MAC Program Kesedaran Keselamatan Jalanraya KU HEM & En. Faisal

25 MAC Sambutan Bulan Membaca KU BAHASA & Pn. Zuraini

26 MAC & OGOS Program Khidmat Masyarakat Haji Muhaimin

27 APRIL Merentas Desa KU Sukan & Koko

28 APRIL Sukan Dan Permainan (Kejohanan Sukan Tahunan) KU Sukan & Koko

29 APRIL Program Bicara Ilmu KJPU & Cik Siti Faezah

30 APRIL Karnival VOKTEK Zon Johor KU Sukan

31 APRIL & JULAI Program Revolusi Industri 4.0 KJ Teknologi & Umum

32 MEI Sambutan Hari Guru KGS

33 MEI Penilaian Semester 1 KJPP

34 MEI Ihya Ramadhan Pn. Mariam

35 JUN Kejohanan Badminton Piala Hj Azman KU Sukan & Koko

36 JULAI Karnival VOKTEK Kebangsaan KU Sukan & Koko

37 JULAI Grooming (MSU) Kaunselor

38 OGOS KV SKILLS En.Hasni & Hj Samsulkamal

39 OGOS Hari Inovasi En. Zaim & En. Shahafis

40 OGOS Mesyuarat Agung Koperasi Pn. Zilfa

41 OGOS Perkhemahan Bersepadu Badan Uniform [BPTV-KEB] KU Sukan & Koko BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

42 OGOS Sukaneka Kolej Kediaman En. Hafizie & En. Syazwan

43 OGOS-SEPT MAJLIS KONVOKESYEN TAHUN 2019 KUPA & KU PERSIJILAN

44 OGOS -SEPT Pelancaran Bulan Kemerdekaan/Menghias Bangunan/Perbarisan En. Hamidi

45 SEPT Pilihanraya MPP KU HEM & Haji Muhaimin

46 SEPT- OKT Bengkel Kecemerlangan Pelajar Kemahiran Pn. Hasnah

47 SEPT- OKT Bengkel Menjawab Soalan Bahasa Melayu (BM KV1104 & BM SPM En. Irham

1103)

48 OKT Jamuan Akhir Tahun KGS

49 OKT- DIS Outreach dan Inreach Pelajar Baru Tahun 2020 Kaunselor & KUPA

50 OKTOBER Jamuan Akhir Tahun Kolej Kediaman KU Pengurusan Asrama

51 OKT Hari Sukan Negara KU SUKAN

52 OKT – NOV Penilaian Semester 2 KJPP

11

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

3.3 Jawatankuasa Bertugas Mingguan Tahun 2019

A. JAWATANKUASA PENYEMAK LAPORAN GURU BERTUGAS

Pengerusi : En Md. Eshak bin Khamis

Tim. Pengerusi : En Jamal bin Giman

Naib Pengerusi 1 : Tuan Haji Hanizam bin Md Ali

Naib Pengerusi 2 : Hajah Norzana binti Mohd Nor

AJK : Hajah Norhana binti Kordi

: En Zaim bin Basiran

: En Hasni bin Rais

: En Laslie bin Taib

B. KAWASAN BERTUGAS
1. Mengendalikan perhimpunan mingguan dan harian
2. Pengawasan di pintu pagar pada pukul 7.40 pagi
3. Pemantauan di blok Akademik, di surau antara pukul 1.00 petang – 2.00 petang
4. Pemantauan di kantin, bengkel MPI, MPP dan MTK
5. Pemantauan di bengkel EN, ETE, WTP dan MTA

C. TUGAS PENSYARAH BERTUGAS MINGGUAN
1. Pensyarah bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula.
2. Membantu pengarah membuat pengawasan menyeluruh terhadap pelajar-pelajar sebelum waktu pertama
bermula, semasa rehat sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika perlu
3. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan kolej.
4. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang,
5. Menetukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan serta mengawas harta benda sekolah.
6. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang minggu persekolahan ke dalam
Buku Laporan Bertugas Mingguan dan menghantar buku laporan tersebut kepada Timbalan Pengarah Akademik
pada setiap hari khamis untuk ditandatangani.
7. Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas, tepat pukul 7.30 pagi semasa perhimpunan mingguan.
8. Menyampaikan ucapan ringkas/pengumuman semasa perhimpunan pagi dan menyampaikan laporan mingguan
semasa perhimpunan rasmi

D. JADUAL BERTUGAS HARIAN

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN Hari Mengendalikan Pengawasan Pemantauan di Pemantauan di Pemantauan
perhimpunan di pintu blok Akademik kantin, di bengkel
mingguan dan masuk dan dan surau antara bengkel MPI, ETN, ETE,
harian pulang pukul 1.00 ptg – MPP dan MTK WTP dan
2.00 ptg MTA
Ahad Pensyarah 1 Pensyarah 2 Pensyarah 4
Isnin Pensyarah 2 Pensyarah 3 Pensyarah 3 Pensyarah 5 Pensyarah 5
Selasa Pensyarah 3 Pensyarah 4 Pensyarah 4 Pensyarah 1 Pensyarah 1
Rabu Pensyarah 4 Pensyarah 5 Pensyarah 2
Khamis Pensyarah 5 Pensyarah 1 Pensyarah 5 Pensyarah 3 Pensyarah 2

Pensyarah 1 Pensyarah 3
Pensyarah 2 Pensyarah 4

12

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

E. Jadual Bertugas Mingguan

MINGGU TARIKH SESI 1/2019

1 6 Jan – 10 Jan PENSYARAH BERTUGAS
1. En Salehin Bin Mohd Sam (K)
2 13 Jan – 17 Jan 2. Pn Meree Binti Hashim
3. En Kamaluddin Bin Mohd Lip
3 20 Jan – 24 Jan 4. Pn Nur Nadzirah Binti Ishak
5. Pn Nur Syazwani Binti Shaari
4 27 Jan – 31 Jan 1. En Sharudin Bin Abdul Aziz (K)
2. En Wan Dahari Bin Wan Ibrahim
5 3 Feb – 7 Feb 3. Pn Haslinda Binti Ibrahim
4. Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
6 10 Feb – 14 Feb 5. Pn Nurul Fatihah Binti Mamat
1. En Mohamad Nizan Bin Bosroh (K)
7 17 Feb – 21 Feb 2. Pn Nur Fahimah Binti Zamri
3. Pn Rosnah Binti Sulaiman
8 24 Feb – 28 Feb 4. En Mohd Khairisham Bin Misbah
5. Pn Suzana Binti Paiman
9 3 Mac – 7 Mac 1. Haji Muhd Muhaimin Bin Zakariah (K)
2. Cik Nor Aziemah Binti Mohamad
10 10 Mac – 14 Mac 3. En Ahmad Hasnur Taufik Bin Songip
4. Pn Nuhaa Zafira Binti Sanit
11 17 Mac – 21 Mac 5. Pn Nurfatin Nasuha Binti Ab Razak BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
12 24 Mac – 28 Mac 1. En Abdul Halif Bin Alias (K)
13 31 Mac – 4 April 2. Pn Salina Binti Mohd Said
3. En Azhar Bin Abd Rahim
4. Pn Siti Nur Ain Binti Sahat
5. Pn Zanariah Binti Selamat
1. En Mohd Irham Bin Mohamed Rasif (K)
2. En Mohd Zaki Bin Amir Hamzah
3. Pn Norazilah Binti Zainal
4. Cik Nor Aizatul Akmal Binti Mansor
5. Pn Afidah Binti Jamaluddin
1. En Mohamad Zulfikar Bin Kamarudin (K)
2. En Yusof Bin Ismail
3. Cik Nadhirah Binti Hamzah
4. Pn Nornaha Binti Zukefli
5. Pn Noor’aini Binti Jamaludin
1. En Rudy Iswadi Bin Mahat (K)
2. Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
3. Pn Hasnah Binti Bahari
4. En Hasnan Bin Abd Aziz
5. Pn Norashila Binti Ab Latif
1. En Mohd Fahmi Bin Adnan (K)
2. Hajah Rukamah Binti Mohd Nor
3. En Mohamad Farhan Bin Md Aris
4. Pn Nur Asy’adah Binti Sujak
5. Cik Nurul Atika Binti Amat Badri
1. En Derus Bin Yem (K)
2. En Hamidi Bin Mat Isa
3. Pn Ezawati Binti Saharudin
4. Pn Zuraini Binti Mokhtar
5. Pn Punitha A/P Murugason
1. En Muhammad Syazwan Bin Daud (K)
2. Pn Rohaidah Binti Ali
3. En Norisham Bin A. Rahim
4. Pn Mariam Binti Tarmuji
5. Pn Nor Syazwani Haziqah Binti Abdul Rahman

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

1. En Jamal Bin Ahmad (K)
2. En Mohd Zulkarnain Bin Samri
3. En Azmi Bin Mohd Salleh
4. Cik Nurazyan Zahidah Binti Zakaria
5. Pn Amizah Binti Md Shah

13

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN 14 7 April – 11 April Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
15 14 April – 18 April
16 21 April – 25 April BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019
17 28 April – 2 Mei
18 5 Mei – 9 Mei 1. En Ahmad Shahafis Bin Muhamed (K)
19 12 Mei – 16 Mei 2. En Saharizan Bin Saiman
20 19 Mei – 23 Mei 3. Pn Nurul Wajihah Binti Hassan
21 26 Mei – 30 Mei 4. Pn Fatimatul Syuhada Binti Rashid
22 2 Jun – 6 Jun 5. Pn Nur Faizah Binti Ishak
23 9 Jun – 13 Jun 1. En Mohd Redzuan Bin Hamjah (K)
24 16 Jun – 20 Jun 2. En Hairul Aifaa Bin Mohd Idris
25 23 Jun – 27 Jun 3. Pn Salina Binti Musa
26 30 Jun – 4 Julai 4. Pn Syazwani Binti Abdul Razak
27 7 Julai – 11 Julai 5. Pn Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin
1. En Ahmalizan Bin Ahmad (K)
28 14 Julai – 18 Julai 2. En Adi Bin Mohd Yasin
3. Pn Nurzulfa Aini Binti Khalid
4. Cik Endok Halimah Binti Kasim
5. En Abd Razak Bin Md Tap
1. En Mohd Kamal Bin Abu Yadi (K)
2. En Alizam Bin Seran
3. Pn Haliza Binti Sahim
4. Pn Nadia Binti Ab Latib
5. En Mustapha Bin Hashim
1. En Mohd Haffizie Bin Zulkifli (K)
2. En Mohd Sahiri Bin Salleh
3. Pn Zilfa Halilah Binti Mokdeh
4. Pn Noor Wahidah Binti Wahab
5. En Ahmad Luthfi Bin Kandar
1. En Zulkefli Bin Ismail (K)
2. En Wan Mohd Haslan Bin Wan Suhaimi
3. Pn Siti Rohaizah Binti Omar
4. En Abdul Hamid Bin Sarmin
5. Haji Samsulkamal Bin Sumiri
1. En Muhammad Husni Bin Md Tahir (K)
2. En Mohd Norfazli Shah Bin Abu Bakar
3. Hajah Haryati Binti Hamdi
4. En Emmie Bin Omor @ Omar
5. Pn Norartini Binti Shariat

CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1

CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1

1. En Muhammad Faisal Bin Samsudin (K)
2. En Mohd Sapuan Bin Amin
3. Pn Suhana Binti Abd Wahid
4. Pn Zai Binti Masood
5. Haji Kasian Bin Rahmat
1. Pn Meree Binti Hashim (K)
2. En Salehin Bin Mohd Sam
3. En Kamaluddin Bin Mohd Lip
4. Pn Nur Nadzirah Binti Ishak
5. Pn Nur Syazwani Binti Shaari
1. En Wan Dahari Bin Wan Ibrahim (K)
2. En Sharudin Bin Abdul Aziz
3. Pn Haslinda Binti Ibrahim
4. Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
5. Pn Nurul Fatihah Binti Mamat
1. Pn Nur Fahimah Binti Zamri (K)
2. En Mohamad Nizan Bin Bosroh
3. Pn Rosnah Binti Sulaiman
4. En Mohd Khairisham Bin Misbah
5. Pn Suzana Binti Paiman
1. Cik Nor Aziemah Binti Mohamad (K)
2. Haji Muhd Muhaimin Bin Zakariah
3. En Ahmad Hasnur Taufik Bin Songip
4. Pn Nuhaa Zafira Binti Sanit
5. Pn Nurfatin Nasuha Binti Ab Razak
1. Pn Salina Binti Mohd Said (K)
2. En Abdul Halif Bin Alias
3. En Azhar Bin Abd Rahim
4. Pn Siti Nur Ain Binti Sahat
5. Pn Zanariah Binti Selamat

14

29 21 Julai – 25 Julai Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
30 28 Julai – 1 Ogos
31 4 Ogos – 8 Ogos BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019
32 11 Ogos – 15 Ogos
33 18 Ogos – 22 Ogos 1. En Mohd Zaki Bin Amir Hamzah (K)
34 25 Ogos – 29 Ogos 2. En Mohd Irham Bin Mohamed Rasif
35 1 Sept – 5 Sept 3. Pn Norazilah Binti Zainal
36 8 Sept – 12 Sept 4. Cik Nor Aizatul Akmal Binti Mansor
37 15 Sept – 19 Sept 5. Pn Afidah Binti Jamaluddin
38 22Sept – 26 Sept 1. Pn Nornaha Binti Zukefli (K)
39 29 Sept – 3 Okt 2. En Mohamad Zulfikar Bin Kamarudin
40 6 Okt – 10 Okt 3. En Yusof Bin Ismail
41 13 Okt – 17 Okt 4. Cik Nadhirah Binti Hamzah
5. Pn Noor’aini Binti Jamaludin
42 20 Okt – 24 Okt 1. En Hasnan Bin Abd Aziz (K)
2. En Rudy Iswadi Bin Mahat
3. Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
4. Pn Hasnah Binti Bahari
5. Pn Norashila Binti Ab Latif

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

1. En Mohamad Farhan Bin Md Aris (K)
2. En Mohd Fahmi Bin Adnan
3. Hajah Rukamah Binti Mohd Nor
4. Pn Nur Asy’adah Binti Sujak
5. Cik Nurul Atika Binti Amat Badri
1. En Hamidi Bin Mat Isa (K)
2. En Derus Bin Yem
3. Pn Ezawati Binti Saharudin
4. Pn Zuraini Binti Mokhtar
5. Pn Punitha A/P Murugason
1. En Norisham Bin A. Rahim (K)
2. En Muhammad Syazwan Bin Daud
3. Pn Rohaidah Binti Ali
4. Pn Mariam Binti Tarmuji
5. Pn Nor Syazwani Haziqah Binti Abdul Rahman
1. En Mohd Zulkarnain Bin Samri (K)
2. En Jamal Bin Ahmad
3. En Azmi Bin Mohd Salleh
4. Cik Nurazyan Zahidah Binti Zakaria
5. Pn Amizah Binti Md Shah
1. En Saharizan Bin Saiman (K)
2. En Ahmad Shahafis Bin Muhamed
3. Pn Nurul Wajihah Binti Hassan
4. Pn Fatimatul Syuhada Binti Rashid
5. Pn Nur Faizah Binti Ishak
1. En Hairul Aifaa Bin Mohd Idris (K)
2. En Mohd Redzuan Bin Hamjah
3. Pn Salina Binti Musa
4. Pn Syazwani Binti Abdul Razak
5. Pn Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin
1. En Adi Bin Mohd Yasin (K)
2. En Ahmalizan Bin Ahmad
3. Pn Nurzulfa Aini Binti Khalid
4. Cik Endok Halimah Binti Kasim
5. En Abd Razak Bin Md Tap
1. En Alizam Bin Seran (K)
2. En Mohd Kamal Bin Abu Yadi
3. Pn Haliza Binti Sahim
4. Pn Nadia Binti Ab Latib
5. En Mustapha Bin Hashim
1. En Mohd Sahiri Bin Salleh (K)
2. En Mohd Haffizie Bin Zulkifli
3. Pn Zilfa Halilah Binti Mokdeh
4. Pn Noor Wahidah Binti Wahab
5. En Ahmad Luthfi Bin Kandar

1. En Wan Mohd Haslan Bin Wan Suhaimi (K)
2. En Zulkefli Bin Ismail
3. Pn Siti Rohaizah Binti Omar
4. En Abdul Hamid Bin Sarmin
5. Haji Samsulkamal Bin Sumiri

15

43 27Okt – 31 Okt Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
44 3 Nov – 7 Nov
45 10 Nov – 14 Nov BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019
46 17 Nov – 21 Nov
47 24 Nov – 27 Dis 1. En Mohd Norfazli Shah Bin Abu Bakar (K)
2. En Muhammad Husni Bin Md Tahir
3. Hajah Haryati Binti Hamdi
4. En Emmie Bin Omor @ Omar
5. Pn Norartini Binti Shariat
1. Pn Suhana Binti Abd Wahid (K)
2. En Muhammad Faisal Bin Samsudin
3. En Mohd Sapuan Bin Amin
4. Pn Zai Binti Masood
5. Haji Kasian Bin Rahmat
1. Pn Nur Syazwani Binti Shaari (K)
2. En Salehin Bin Mohd Sam
3. Pn Meree Binti Hashim
4. En Kamaluddin Bin Mohd Lip
5. Pn Nur Nadzirah Binti Ishak
1. Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi (K)
2. En Sharudin Bin Abdul Aziz
3. En Wan Dahari Bin Wan Ibrahim
4. Pn Haslinda Binti Ibrahim
5. Pn Nurul Fatihah Binti Mamat

CUTI AKHIR SEMESTER SESI 2

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

16

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

4.0 MAKLUMAT TENAGA PENGAJAR & STAF
4.1 Senarai Nama Tenaga Pengajar/Pensyarah

BIL NAMA GRED JAWATAN BIDANG BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
1 EN. MD ESHAK BIN KHAMIS DG52 PENGARAH MTK
2 EN. JAMAL BIN GIMAN DG48 TIM.PENG. AKADEMIK
3 HAJI HANIZAM BIN MD.ALI DG48 TIM.PENG.SOKONGAN AKADEMIK BAHASA MELAYU
4 HAJJAH NORZANA BT MOHD NOR DG48 KETUA JAMINAN KUALITI MATEMATIK
5 EN. LASLIE BIN TAIB DG48 KJ TEK. ELK & ENK
6 EN. HASNI BIN RAIS DG48 KJ TEK. KMEKANIKAL BAHASA MELAYU
7 EN. ZA'IM BIN BASIRAN DG48 KJ TEK. AWAM ETE
8 HAJJAH NORHANA BT KORDI DG48 KJ PENDIDIKAN UMUM MTK
9 PN. NORHAYATI BT SAPARI DG44 KJ PENILAIAN PENTAKSIRAN WTP
10 EN. SALLEHIN BIN MOHD SAM DG48 KU PSIKOLOGI DAN KERJAYA
11 EN. WAN DAHARI BIN WAN IBRAHIM DG44 MATEMATIK
12 PN. NUR FAHIMAH BINTI ZAMRI DG41 KETUA UNIT BAHASA MPPU
13 PN. HASNAH BT BAHARI DG48
14 EN. MOHD IRHAM BIN MOHD RASIF DG41 GURU MEDIA / KU PUSAT SUMBER KAUNSELOR
15 PN. SALINA BT MOHD SAID DG48 GURU PENYELARAS BESTARI/KU ICT KAUNSELOR
16 EN. MOHAMAD ZULFIKAR BIN KAMARUDIN DG41 KAUNSELOR
17 CIK. NOR AZIEMAH BINTI MOHAMAD DG41 KETUA UNIT PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU
18 CIK NADHIRAH BINTI HAMZAH DG41 BAHASA MELAYU
19 PN. ZURAINI BT MOKHTAR DG48 KETUA UNIT SAINS DAN MATEMATIK BAHASA MELAYU
20 EN. MOHD ZULKARNAIN BIN SAMRI DG44 KETUA UNIT TERAS UMUM BAHASA MELAYU
21 PN. NORARTINI BT SHARIAT DG44 BAHASA MELAYU
22 PN. NUR NADZIRAH BINTI ISHAK DG41 KETUA UNIT PERSIJILAN BAHASA MELAYU
23 PN. SUHANA BINTI ABD WAHID DG41 BAHASA INGGERIS
24 EN. MOHD HAFFIZIE BIN ZULKIFLI DG41 KETUA UNIT KEMANUSIAAN / KU HEM BAHASA INGGERIS
25 CIK SITI FAEZAH HANI BINTI M TAMIZI DG41 BAHASA INGGERIS
26 HAJJAH RUKAMAH BT MOHD NOOR DG48 KETUA UNIT SUKAN & KOKO BAHASA INGGERIS
27 PN ROHAIDAH BINTI ALI DG48 KETUA PROGRAM BAHASA INGGERIS
28 PN. SUZANA BT PAIMAN DG48 KETUA BENGKEL BAHASA INGGERIS
29 PN. AFIDAH BT JAMALUDIN DG48 BAHASA CINA
30 PN. NURUL WAJIHAH BINTI HASSAN DG41 KETUA PROGRAM
31 EN. AHMAD SHAHAFIS BIN MUHAMED DG41 KETUA BENGKEL SAINS
32 PN. SALINA BINTI MUSA DG44 SAINS
33 PN. SITI ROHAIZAH BINTI OMAR DG44 SAINS
34 EN. AHMALIZAN BIN AHMAD DG44 SAINS
35 PN. HALIZA BT SAHIM @ IBRAHIM DG44 SAINS
36 PN. ZILFA HALILAH BT MOKDEH DG44 SAINS
37 PN. NURZULFA AINI BIN KHALID DG41 MATEMATIK
38 EN. MUHAMMAD FAISAL BIN SAMSUDIN DG41 MATEMATIK
39 EN. HAMIDI BIN MAT ISA DG48 MATEMATIK
40 EN. ZULKIFLI BIN ISMAIL DG44 MATEMATIK
41 PN. NUHAA ZAFIRA BINTI SANIT DG41 MATEMATIK
42 PN. NORNAHA BINTI ZULKEFLI DG41 MATEMATIK
43 PN. NUR ASY'ADAH BINTI SUJAK DG41 MATEMATIK
44 PN. MARIAM BINTI TARMUJI DG41 SEJARAH
45 EN. MUHAMMAD HUSNI BIN MD TAHIR DG41 SEJARAH
46 EN. MOHD KAMAL BIN ABU YADI DG48 SEJARAH
47 EN. HAIRUL AIFAA BIN MOHD IDRIS DG41 PENDIDIKAN ISLAM
48 EN. KAMALUDDIN BIN MOHD LIP DG44 PENDIDIKAN ISLAM
49 EN. RUDY ISWADI BIN MAHAT DG44 PENDIDIKAN ISLAM/BA
50 HAJI DERUS BIN YEM DG44 PENDIDIKAN MORAL
51 HAJI KASIAN BIN RAHMAT DG48 PJPK
52 PN. SITI NUR AIN BINTI SAHAT DG41 PJPK
53 EN.MOHD FAHMI BIN ADNAN DG41
54 EN.MUHAMMAD SYAZWAN BIN DAUD DG41 ETE
55 PN. NURUL ATIKA BINTI AMAT BADRI DG41 ETE
56 CIK NURAZYAN ZAHIDAH BINTI ZAKARIA DG41 ETE
57 PN. HASLINDA BINTI IBRAHIM DG44 ETE
58 PN. MEREE BINTI HASHIM DG42 ETE
59 PN. EZAWATI BINTI SAHARUDDIN DG44 ETE
60 PN. ROSNAH BINTI SULAIMAN DG44 ETE
ETE
ETE
ETN
ETN
ETN
ETN

17

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN BIL NAMA GRED JAWATAN BIDANG
61 HAJI MUHD MUHAIMIN BIN ZAKARIA DG41 ETN
62 EN. ABDUL HALIF BIN ALIAS DG41 KETUA PROGRAM ETN
63 CIK NOR AIZATUL AKMAL BINTI MANSOR DG41 KETUA BENGKEL ETN
64 CIK NUR ZAIRINA BINTI ZAINAL ABIDIN DG41 PEGAWAI ASET ETN
65 EN. MOHAMMAD NIZAN BIN BOSROH DG44 MPI
66 EN. HASNAN BIN ABDUL AZIZ DG34 KETUA PROGRAM MPI
67 HAJI JAMAL BIN AHMAD DG44 KETUA BENGKEL MPI
68 EN. MOHD SAHIRI BIN SALLEH DG44 MPI
69 PN. NUR SYAZWANI BT SHAARI DG41 KETUA PROGRAM MPI
70 PN. NOOR'AINI BT JAMALUDDIN DG44 KETUA BENGKEL MPI
71 PN. SYAZWANI BINTI ABDUL RAZAK DG44 MPI
72 PN. NADIA BINTI AB LATIB DG41 KETUA PROGRAM MPI
73 EN. SHARUDIN BIN ABDUL AZIZ DG34 KETUA BENGKEL / KU ASRAMA MPI
74 EN. AHMAD HASNUR TAUFIK BIN SONGIP DG44 KETUA UNIT HUBUNGAN LUAR INDUSTRI MTK
75 EN. SAHARIZAN BIN SAIMAN DG34 MTK
76 EN. MOHD REDZUAN BIN HAMJAH DG41 PENYELARAS SKM/PBC MTK
77 EN.WAN MOHD HASLAN BIN WAN SHUHAIMI DG44 MTK
78 EN. MOHD ZAKI BIN AMIR HAMZAH DG41 KETUA PROGRAM MTK
79 PN. ENDOK HALIMAH BINTI KASIM DG41 KETUA BENGKEL MTK
80 EN. AZHAR BIN ABDUL RAHIM DG44 KU PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN MTA
81 EN. ADI BIN MOHD YASSIN DG34 GURU DATA / KU PERHUBUNGAN AWAM MTA
82 EN. ALIZAM BIN SERAN DG32 MTA
83 EN. MOHD NORFAZLI SHAH BIN ABU BAKAR DG41 GURU INTERIM MTA
84 EN. MOHD SAPUAN BIN AMIN DG29 GURU INTERIM MTA
85 EN. NORISHAM BIN A. RAHIM DG44 GURU INTERIM MTA
86 PN. NOOR WAHIDAH BINTI WAHAB DG41 GURU INTERIM MTA
87 PN. NORAZILAH BT ZAINAL DG44 GURU INTERIM MPPU
88 EN. AZMI BIN MOHD SALLEH DG34 MPPU
89 EN. ABDUL HAMID BIN SARMIN DG44 MPPU
90 EN. MUSTAPHA BIN HASHIM DG44 MPPU
91 HAJJAH HARYATI BT HAMDI DG44 MPPU
92 PN. NUR FAIZAH BINTI ISHAK DG44 MPPU
93 PN. NURUL FATIHAH BINTI MAMAT DG44 MPPU
94 PN. NORSHILA BINTI AB LATIF DG41 MPPU
95 EN. YUSOF BIN ISMAIL DG44 WTP
96 EN. EMMIE BIN OMOR @ OMAR DG32 WTP
97 HAJI SAMSULKAMAL BIN SUMIRI DG48 WTP
98 EN. AHMAD LUTHFI BIN KANDAR DG41 WTP
99 EN. ABD. RAZAK BIN MOHD TAP DG48 WTP
100 EN. MOHD KHAIRISHAM BIN MISBAH DG44 WTP
101 PN. ZANARIAH BINTI SELAMAT DG44 WTP
102 PN. NURFATIN NASUHA BINTI AB RAZAK DG41 WTP
103 PN. PUNITHA A/P MURUGASON DG32 WTP
104 PN. NOR SYAZWANI HAZIQAH BINTI ABDUL DC41 MPI

RAHMAN DC41 ETE
105 PN. AMIZAH BINTI MD. SHAH DC41 MTK
106 PN. FATIMATUL SYUHADA BINTI RASHID DC41 MTK
107 EN MOHAMAD FARHAN BIN MD ARIS DC41 ETN
108 PN. SAIDATUL KHADIJAH BINTI MOHD

SHAHRIDIN

18

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

4.2 Senarai Nama Staf Bukan Akademik GRED JAWATAN
N26 KETUA PEMBANTU TADBIR
BIL NAMA N22 PEMBANTU TADBIR (P/O)
N17 PEMBANTU TADBIR (P/O)
1 EN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH N17 PEMBANTU TADBIR (P/O)
2 PN. HAZLAILAH BINTI MOHAMMED N22
N17 PENYELIA ASRAMA
4 PN. MASIJAH BT YAHYA PENYELIA ASRAMA
5 PN. ISZATY BINTI ISMAIL C22 (KUP) PEMBANTU MAKMAL
6 PN. SITI ZAHARA BT TUZIMAN C22 (KUP) PEMBANTU MAKMAL
7 EN. MOHD ZEKLIN BIN ABU BAKAR C22 (KUP) PEMBANTU MAKMAL
8 EN. ZAKARIAH BIN GHAZALI PENOLONG JURUTERA
9 EN. MHD RAIF BIN ABDUL RAHMAN JA29 PENOLONG JURUTERA
10 PN. SITI RABIAAH BINTI MOHAMAD AZIS JA29 JURUTEKNIK KOMPUTER
11 EN. MOHD. RADZI BIN MOHD SHAH FT19 PEMBANTU OPERASI
12 PN. NORASILA BINTI MOHAMED YUSOF H11 PEMBANTU OPERASI
13 EN. ZAINI BIN DIN H11 PEMBANTU OPERASI
14 EN. AZMI BIN UTEE H11 PEMANDU KENDERAAN
15 EN. HELMI NOOR BIN PAIMAN H11 PEMANDU KENDERAAN
H11 PEMANDU KENDERAAN
H11

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

19

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

5.0 MAKLUMAT KURSUS DAN KELAS
5.1 Senarai Kursus Tahun 2019

BIL KOD KURSUS PROGRAM BIL KAPASITI JUMLAH
KURSUS KELAS PELAJAR

1 2008 Teknologi Elektrik SVM

2 2009 Teknologi Elektronik SVM

3 2018 Teknologi Automotif SVM 1 30

4 2045 Teknologi Pembinaan SVM 1 30

5 2062 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara SVM 1 30
1 14
6 2064 Teknologi Pemesinan Industri SVM 4 94

7 2070 Teknologi Kimpalan SVM 1 30
1 30
8 7015 Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Tiga Fasa SKM PAV 1 30
1 30
Jumlah Tahun 1 1 30
1 30
1 2008 Teknologi Elektrik SVM 1 30
1 14
2 2009 Teknologi Elektronik SVM 8 224

3 2018 Teknologi Automotif SVM

4 2045 Teknologi Pembinaan SVM

5 2062 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara SVM

6 2064 Teknologi Pemesinan Industri SVM

7 2070 Teknologi Kimpalan SVM

8 7015 Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Tiga Fasa SKM PAV

Jumlah Tahun 2

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN 1 2008 Teknologi Elektrik DKV 1 30
2 2009 Teknologi Elektronik DKV 1 30
3 2018 Teknologi Automotif DKV 1 30
4 2045 Teknologi Pembinaan DKV 1 30
5 2062 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara DKV 1 30
6 2064 Teknologi Pemesinan Industri DKV 1 30
7 2070 Teknologi Kimpalan DKV 1 30
7 210
Jumlah Tahun 3 DKV
DKV 1 30
1 2009 Teknologi Elektronik DKV 1 30
2 2018 Teknologi Automotif DKV 1 30
3 2045 Teknologi Pembinaan DKV 1 30
4 2062 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara DKV 1 30
5 2064 Teknologi Pemesinan Industri DKV 1 30
6 2070 Teknologi Kimpalan 1 30
DKV 6 180
Jumlah Tahun 4 DKV
DKV 1 30
1 2008 Teknologi Elektrik DKV 1 30
2 2009 Teknologi Elektronik DKV 1 30
3 2018 Teknologi Automotif DKV 1 30
4 2045 Teknologi Pembinaan DKV 1 30
5 2062 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara 1 30
6 2064 Teknologi Pemesinan Industri 1 30
7 2070 Teknologi Kimpalan 7 210

OJT

20

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

5.2 Senarai Penyelaras & Pengurus Kelas
TAHUN 2 /DKV KOHORT 2016

Bil Kelas Nama Pengurus Kelas
1. 2 Diploma Teknologi Pembinaan En. Ahmad Luthfi Bin Kandar

2. 2 Diploma Teknologi Elektronik Pn. Meree Binti Hashim

3. 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri En Sharudin Bin Abdul Aziz

4. 2 Diploma Teknologi Kimpalan En. Wan Mohd Haslan Bin Wan Shuhaimi
5. 2 Diploma Teknologi Automotif Pn. Noor Wahidah Binti Wahab

6. 2 Diploma Teknologi PPU En. Abdul Hamid Bin Sarmin
TAHUN 1 / DVM KOHORT 2017

Bil Kelas Nama Pengurus Kelas
1. 1 Diploma Teknologi Pembinaan En. Mohd Khairisham Bin Misbah
2. 1 Diploma Teknologi Elektrik Pn. Siti Nur Ain Binti Sahat
3. 1 Diploma Teknologi Elektronik Pn. Ezawati Binti Saharuddin
4. 1 Diploma Teknologi Pemesinan Industri Pn. Nur Syazwani Binti Shaari

5. 1 Diploma Teknologi Kimpalan En. Mohd Zaki Bin Amir Hamzah
6. 1 Diploma Teknologi Automotif En. Alizam Bin Seran
Hajjah Haryati Bt Hamdi
1 Diploma Teknologi PPU
TAHUN 2 /SVM KOHORT 2018

Bil Kelas Nama Pengurus Kelas 1 Nama Pengurus Kelas 2
1. 2 SVM Teknologi Pembinaan Pn. Nurfatin Nasuha Binti Ab Razak

2. 2 SVM Teknologi Elektrik Pn. Amizah Binti Md. Shah
3. 2 SVM Teknologi Elektronik Pn. Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin

4. 2 SVM Teknologi Pemesinan Industri Pn. Nadia Binti Ab Latib

5. 2 SVM Teknologi Kimpalan Pn. Fatimatul Syuhada Binti Rashid

6. 2 SVM Teknologi Automotif En. Mohd Sapuan Bin Amin
7. 2 SVM Teknologi PPU Pn. Nurul Fatihah Binti Mamat

TAHUN 1 /SVM KOHORT 2019

Bil Kelas Nama Pengurus Kelas 1 Nama Pengurus Kelas 2
1. 1 SVM Teknologi Automotif

2. 1 SVM Teknologi Elektrik

3. 1 SVM Teknologi Elektronik

4. 1 SVM Teknologi Pemesinan Industri
5. 1 SVM Teknologi Kimpalan

6. 1 SVM Teknologi Pembinaan
7. 1 SVM Teknologi PPU
TAHUN 1 & 2 / SIJIL KEMAHIRAN KOHORT 2018 & 2019

Bil Kelas Nama Pengurus kelas BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
1. 1 SKM Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik- 3 Fasa (2019)

2. 2 SKM Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik- 3 Fasa (2018)

Tugas Untuk Pengurus Kelas Bagi Kursus SVM

Tugas Untuk Pengurus Kelas (Pensyarah Akademik) Tugas Untuk Pengurus Kelas (Pensyarah Vokasional)

1. Kebersihan dan keceriaan kelas 1.Disiplin pelajar
2. Semua yang berkaitan dengan buku kedatangan pelajar 2.Markah peperiksaan

3. Pengurusan surat / makluman ibu bapa 3. Kehadiran pelatih
4. Kutipan bayaran PIBG / majalah kolej / koperasi 4. Menyediakan Sijil Berhenti Kolej dan Surat Akuan Pelajar

5. Buku daftar Kolej 5. Maklumat biasiswa
6. Data pelajar untuk APDM, E-kehadiran. 6. Kebajikan pelatih

7. Urusan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar

21

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

5.3 Pelan Kedudukan Blok & Kelas

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

22

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

6.0 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI

Pengerusi : En. Md Eshak Bin Khamis (Pengarah)
Timbalan Pengerusi 1 : En. Jamal Bin Giman (Timbalan Pengarah Akademik)
Timbalan Pengerusi 2 : Haji Hanizam Bin Md Ali (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)
Ketua Jaminan Kualiti : Hajah Norzana binti Mohd Nor (Ketua Jaminan Kualiti)

6.1 Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Kolej

Pengerusi : En. Md Eshak Bin Khamis (Pengarah)
Timbalan Pengerusi 1 : En. Jamal Bin Giman (Timbalan Pengarah Akademik)
Timbalan Pengerusi 2 : Haji Hanizam Bin Md Ali (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)
Ketua Jaminan Kualiti : Hajah Norzana binti Mohd Nor (Ketua Jaminan Kualiti)
Setiausaha : Hajah Norhana Binti Kordi (Ketua Jabatan Umum)
Penolong Setiausaha : En. Hasni Bin Rais (Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal)
AJK : En. Laslie Bin Taib (Ketua Jabatan Teknologi Elektrik & Eletronik)
: En. Zaim Bin Basiran (Ketua Jabatan Teknologi Awam)
: Pn. Norhayati Binti Sapari (Ketua Jabatan Penilaian dan Pentaksiran)
: Hajjah Zainab Binti Abdul Wah (Ketua Pembantu Tadbir)

6.2 Jawatankuasa Perancangan Strategik Kolej

Penyelaras : Hajah Rukamah bt Mohd. Noor
AJK : Semua Ketua Jabatan
: Semua Ketua Program & Ketua Unit Sokongan Akademik
: Ketua Pembantu Tadbir
: Penyelia Asrama

6.3 Jawatankuasa Kewangan Kolej

Penyelaras : (Ketua Pembantu Tadbir)
Pen. Penyelaras 1 : Pn. Hazlailah Binti Mohammed
Pen. Penyelaras 2 : En Abd Aziz bin Abdullah
AJK : Semua Ketua Jabatan
: Semua Ketua Program & Ketua Unit Sokongan Akademik
: Penolong Jurutera Elektrik/ Bangunan/Mekanikal
: Pegawai Aset
: Juruteknik Komputer
: Penyelia Asrama

6.4 Jawatankuasa Sebut Harga

Pengerusi : En. Md Eshak Bin Khamis (Pengarah) BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
Timbalan Pengerusi 1 : En Jamal Bin Giman (Timbalan Pengarah Akademik)
Timbalan Pengerusi 2 : Haji Hanizam Bin Mat Ali (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)
Ketua Jaminan Kualiti : Hajah Norzana binti Mohd Nor (Ketua Jaminan Kualiti)
Setiausaha : Hajjah Zainab Binti Abdul Wahab (Ketua Pembantu Tadbir)

i) Jawatankuasa Pemutus Sebut Harga (Akan dilantik)

ii) Jawatankuasa Teknikal (Akan dilantik)

iii) Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga (Akan dilantik)

iv) Jawatankuasa Penilaian Kewangan (Akan dilantik)

23

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

6.5 Jawatankuasa Pengurusan Aset : Pengarah Kolej Vokasional Kota Tinggi
: Haji Jamal Bin Ahmad
Pengerusi : En. Mohammad Nizan Bin Bosroh
Pegawai Pentadbir Aset : En. Norisham Bin A. Rahim
Pegawai Pendaftar Aset : En. Mohd Zeklin Bin Abu Bakar
: En. Mhd Raif Bin Abdul Rahman
Pegawai Pemeriksa/ : Pn. Iszaty Binti Ismail
Pemverifikasi Aset Alih/ Stok : Haji Hanizam bin Md Ali
Lembaga Pemeriksa : En. Hasni Bin Rais
Pelupusan Aset Alih/ Stok :
Jawatankuasa Penyiasat : Penolong Jurutera Elektrik/ Bangunan/Mekanikal
Hapus Kira Aset Alih : Pn. Norzana binti Mohd Nor/ Ketua Pembantu Tadbir
Pegawai Pengurusan Aset Alih / Hidup
Jawatankuasa Pengurusan Aset : En. Mohammad Nizan Bin Bosroh
Alih / Hidup : Semua Ketua Jabatan/Semua Ketua Bengkel
Jawatankuasa Aset Tak Alih (my spata)
Pegawai Pengurusan Stor dan Semua Ketua Program Teknologi Kejuruteraan
Pentadbiran : En. Zeklin bin Abu Bakar
Asrama : Pn. Iszaty Binti Ismail
Bengkel : En. Abd Aziz bin Abdullah
: Penyelia Asrama
Makmal : En. Zakariah Bin Ghazali
: Ketua Bengkel & Ketua Program Teknologi Kejuruteraan
: Pembantu Makmal

6.6 Jawatankuasa Pengurusan Data Maklumat (Tenaga Pengajar & Staf Kolej)

e-Operasi / EMIS/eg-tukar. : En. Jamal Bin Giman Timbalan Pengarah Akademik

: En. Ahmad Luthfi bin Kandar Guru Data Maklumat
: En. Mohd Irham Bin Mohd Rasif AJK

: En. Mohamad Zulfikar Bin Kamarudin AJK
: Pn. Nurzulfa Aini Bin Khalid AJK
: Pn. Nurul Atika Binti Amat Badri AJK

HRMIS : En. Zulkifli bin Ahmad Sani Ketua Pembantu Tadbir

e – Pangkat : En. Zulkifli bin Ahmad Sani Pembantu Tadbir (P/O)

my- Spata : En. Zeklin bin Abu Bakar Penolong Jurutera
En. Zakariah bin Ghazali Penolong Jurutera

e-kehadiran Guru : En. Mohd Raif bin Abd. Rahman Juruteknik Komputer

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN e-SPLG : Pn. Ezawati Binti Saharuddin Penyelaras ULKS

Penilaian Bersepadu Pegawai : Hajah Norzana Bt Mohd Nor KJK
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) : Hajah Rukamah Bt Mohd Noor AJK

6.7 Jawatankuasa Pengurusan Koperasi

Setiausaha : Pn. Zilfah Halilah binti Mokdeh
Bendahari : Pn. Siti Rohaizah binti Omar
Ahli Lembaga : Pn. Nurul Wajihah Binti Hassan
: En. Ahmalizan bin Ahmad
: Pn. Rohaidah binti Ali
: En. Mohammad Nizan bin Bosroh

24

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

6.8 Jawatankuasa Latihan Dan Kemajuan Staf

Penyelaras : Pn. Ezawati Binti Saharuddin
Setiausaha : Cik Nor Aizatul Akmal Binti Mansor
AJK : En. Abdul Halif Bin Alias
: Semua Ketua Jabatan
: Semua Ketua Bengkel
: Semua Ketua Program

6.9 Jawatankuasa Lembaga Tatatertib

i) Pensyarah dan Staf Pelajar
: Pengarah
Pengerusi : Pengarah : Timbalan Pengarah Akademik
Naib Pengerusi : Timbalan Pengarah Akademik : Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
: Ketua Jaminan Kualiti
Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir : Ketua HEM
Ahli : Timbalan Pengarah Sokongan Akademik : Ketua Unit Pengurusan Asrama
: Ketua Jaminan Kualiti : Ketua Unit Psikologi dan Kerjaya
: Semua Ketua Jabatan : Ketua Jabatan
: Ketua Unit Akademik
: PIBG / Badan Permuafakatan

6.10 Jawatankuasa Pengurusan Badan Permuafakatan Kolej

Ex-Officio : En. Md Eshak Bin Khamis (Pengarah)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi :
Setiausaha :
Pen. Setiausaha
Bendahari : Pn. Nur Faizah Binti Ishak
Pen. Bendahari
:
: Pn Haliza binti Sahim @ Ibrahim

: Pn Nurzulfa Aini Binti Khalid

AJK Guru AJK Ibu Bapa

: En Sharuddin Bin Abd Aziz
: Pn Zai binti Masood
: En Ahmad Shahafis Bin Muhamed
: Pn Zai Binti Masood
: Pn Nuhaa Zafira Binti Sanit
: Pn Suzana binti Paiman (Juru Audit)

6.11 Jawatankuasa Pengurusan Alumni Kolej BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

Penaung : En. Md Eshak Bin Khamis Pengarah
Penasihat 1 : En. Jamal Bin Giman Timbalan Pengarah Akademik
Penasihat 2 : Haji Hanizam Bin Md. Ali Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
Pengerusi : Pn. Haslinda binti Ibrahim
Setiausaha : En. Mohd Khairisham bin Misbah
AJK : En. Adi bin Mohd Yassin
: En. Alizam bin Seran
: En. Saharizan bin Saiman

25

6.12 Jawatankuasa Pengurusan Alumni Kolej Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019
Penaung : En. Md Eshak Bin Khamis
Penasihat 1 : En. Jamal Bin Giman Pengarah
Penasihat 2 : Haji Hanizam Bin Md. Ali Timbalan Pengarah Akademik
Pengerusi : Pn. Haslinda binti Ibrahim Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
Setiausaha : En. Mohd Khairisham bin Misbah
AJK : En. Adi bin Mohd Yassin
: En. Alizam bin Seran
: En. Saharizan bin Saiman

6.13 Jawatankuasa School Enterprise

Ketua Eksekutif : En. Md Eshak Bin Khamis Pengarah
Pengurus Pemasaran : En Ahmalizan bin Ahmad Ketua Jabatan Mekanikal
Pengurus Pentadbiran : En. Rudy Iswadi bin Mahat
Pengurus Kewangan : Pn Zilfa Halilah binti Mokdeh
Pengurus Operasi : Pn. Siti Rohaizah binti Omar
Penyelia Operasi : En. Hasni Bin Rais
Penyelia : Ketua Jabatan, Ketua Program/Ketua Bengkel

6.14 Jawatankuasa Outreach Dan Inreach Tahun 2019 & 2020

Penyelaras : En. Ahmad Luthfi bin Kandar Ketua Unit Perhubungan Awam
Pen. Penyelaras 1 : En Sallehin bin Mohd Sam Ketua Unit Psikologi & Kerjaya
Pen. Penyelaras 2 : En. Wan Dahari Bin Wan Ibrahim
Setiausaha 1 : Pn. Nur Fahimah Binti Zamri
Pen. Setiausaha : Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
AJK : Ketua Jabatan
: Ketua Unit HEM
: Ketua Ketua Program Vokasional
: Pengurus Kelas

6.15 Jawatankuasa Kelab Guru (Pensyarah) Dan Kakitangan [KGS]

Akan dilantik semasa *Mesyuarat Pensyarah Awal Tahun 2019

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN Penaung : Pengarah
Pengerusi :
Naib Pengerusi :
Setiausaha :
Bendahari :
AJK :

6.16 Jawatankuasa Pengurusan Jamuan Majlis Rasmi Kolej

Ketua/Penyelaras : Pn. Rohaidah Binti Ali
Ahli : Pn. Rosnah binti Sulaiman
: En Ahmalizan bin Ahmad
: Pn. Suzana Bt Paiman
: Pn. Meree Binti Hashim
: Pn. Nurul Atika Binti Amat Badri
: En. Ahmad Luthfi Bin Kandar
: En. Sharudin Bin Abdul Aziz
: Pn. Mariam Binti Tarmuji

26

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

6.17 Jawatankuasa Pengurusan Kesiapsediaan Bencana Alam

Nama Ketua Pusat : En. Md Eshak Bin Khamis
Penolong Ketua Pusat 1 : En. Jamal Bin Giman
Penolong Ketua Pusat 2 : Haji Hanizam Bin Md.Ali
Setiausaha : En. Ahmalizan Bin Ahmad
Pendaftaran Mangsa : Haji Hanizam bin Md Ali
: En Hamidi bin Mat Isa
Bekalan dan Makanan : Hajah Norzana binti Mohd Nor
Kebersihan : En. Mohd. Radzi Bin Mohd Shah

Kesihatan : Haji Muhd Muhaimin Bin Zakaria
: En. Azmi bin Mohd Salleh
Keselamatan
Aktiviti : En. Mohammad Nizan Bin Bosroh
: Pn. Nur Asy'adah Binti Sujak
: En. Mohd Sapuan Bin Amin

: En. Mohd Kamal Bin Abu Yadi
: En. Zaim bin Basiran
: En. Zaini Bin Din

: En. Mohd Zulkarnain bin Samri
: Haji Samsulkamal bin Sumiri

: En. Muhammad Faisal Bin Samsudin
: Pn. Afidah binti Jamaluddin
: Hajah Norhana binti Kordi

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

27

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

7.0 PENGURUSAN AKADEMIK (KURIKULUM)

7.1 Majlis Kurikulum Tertinggi

Pengerusi : En. Md Eshak Bin Khamis Pengarah
Naib Pengerusi : En Jamal Bin Giman Timbalan Pengarah
Naib Pengerusi : Haji Hanizam bin Md Ali Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
Ketua Jaminan Kualiti : Hajah Norzana binti Mohd Nor Ketua Jaminan Kualiti
Setiausaha : Hajah Rukamah binti Mohd Noor
AJK : Ketua Jabatan KV
: Ketua Program KV
: Ketua Unit Akademik
: Ketua Bengkel

7.2 Jawatan Kuasa Jabatan Penilaian Dan Pentaksiran

Ketua Jabatan : Pn. Norhayati Binti Sapari
Ketua Unit Pentaksiran : Pn. Norartini Binti Shariat
Ketua Unit Persijilan : Pn. Salina Binti Musa
AJK : Haji Kasian Bin Rahmat
: Pn. Noor Wahidah Binti Wahab
: Haji Muhd Muhaimin Bin Zakaria
: Haji Derus Bin Yem
: En. Zulkefli Bin Ismail
: Pn. Salina Bt Mohd Said
: Pn. Nornaha Binti Zulkefli
: Pn. Zanariah Binti Selamat
: Pn. Nur Syazwani Bt Shaari
: En. Muhammad Faisal Bin Samsudin
: En. Mohamad Zulfikar Bin Kamarudin
: En. Muhammad Syazwan Bin Daud
: Cik Nurazyan Zahidah Binti Zakaria
: Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
: Pn. Endok Halimah Binti Kasim
: Cik. Siti Faezah Hani Binti M Tamizi

Petugas Ketua Pengawas/Penolong Ketua PENGAWAS SVM

Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 1 SVM

Ketua Pengawas : Pn. Zai Bt Masood

Penolong Ketua Pengawas : En. Mohd Zaki Bin Amir Hamzah

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 2 SVM

Ketua Pengawas : En. Ahmad Shahafis Bin Muhamed

Penolong Ketua Pengawas : En. Azmi Bin Mohd Salleh

Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 3 SVM

Ketua Pengawas : En. Mohammad Nizan Bin Bosroh

Penolong Ketua Pengawas : Pn. Rohaidah Binti Ali

Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 4 SVM

Ketua Pengawas : En. Adi Bin Mohd Yasin

Penolong Ketua Pengawas : Pn. Siti Rohaizah Binti Omar

28

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

Petugas Ketua Pengawas / Penolong Ketua Pengawas

Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 1 DIPLOMA

Ketua Pengawas : En. Laslie Bin Taib

Penolong Ketua Pengawas : En. Wan Dahari Bin Wan Ibrahim

Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 2 DIPLOMA

Ketua Pengawas : En. Hasnan Bin Abdul Aziz

Penolong Ketua Pengawas : En. Muhammad Faisal Bin Samsudin

Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 3 DIPLOMA

Ketua Pengawas : En. Mohd Irham Bin Mohamed Rasif

Penolong Ketua Pengawas : En. Alizam Bin Seran

Pengawas Pusat Peperiksaan Semester 4 DIPLOMA

Ketua Pengawas : En. Mohd Redzuan Bin Hamjah

Penolong Ketua Pengawas : En. Za'im Bin Basiran

ULANGAN

Semester Ketua Pengawas
2 SVM En. Zulkefli Bin Ismail

4 SVM En. Mohd Norfazli Shah Bin Abu Bakar

Minggu Tarikh Takwim Penilaian Sesi 1 / 2018 BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
3 16.01.2019 (RABU)
Aktiviti
4 20.01.2019 (AHAD) • Taklimat Perjalanan Pentaksiran Dan Penilaian Akhir Kepada Semua Guru
16 17.04.2019 (RABU)
18 01.05.2019 (RABU) Baru
18 29.04.2019 (ISNIN) Ulangan Pa Diploma Bagi Semester 2 Dan 4 Tahun 2018
19 06.05.2019 (ISNIN) • Taklimat Penilaian Akhir Sesi (Pa) 1 Kepada Pelajar Diploma
19 09.05.2019 (KHAMIS) • Taklimat Penilaian Akhir Sesi (Pa) 1 Kepada Pelajar Dan Guru
20 13.05.2018 (ISNIN)  Serahan markah semester 1 dan 3 Diploma (PB)
 Serahan markah semester 1 dan 3 SVM (PB)
20 13.05.2019 (ISNIN)  Serahan markah semester 3 DIPLOMA (PA)
20 14.05.2018 (SELASA)  Mesyuarat JKA pengesahan markah PB semester 1 dan 3 SVM dan
20 17.05.2019 (KHAMIS)
21 20.05.2019 (ISNIN) Diploma
22 27.05.2018 (ISNIN) • Ulangan semester 3 DIPLOMA (PA)
23  JPP-Kemasukkan markah PB dalam APPKV-LP
23 03.06.2018 (Isnin)  Serahan markah semester 1 DIPLOMA (PA)
04.06.2018 (SELASA) • Ulangan semester 1 DIPLOMA (PA)
 Serahan markah semester 3 SVM (PA)
 Mesyuarat JKA pengesahan markah PA semester 1 dan 3
 JPP-Kemasukkan markah semester 1 dan 3 SVM (PA) dalam APPKV-LP

29

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

Takwim Penilaian Sesi 2 / 2018

Minggu Tarikh Aktiviti
37 11.10.2019 (RABU) - Taklimat Penilaian Akhir (PA) Sesi 2 Kepada Pelajar Diploma

38 16.09.2019 (ISNIN) Dan Guru
41 02.10.2019 (RABU)  Serahan Markah Semester 2 Dan 4 Diploma (PB)
42 14.10.2019 (ISNIN) - Taklimat Penilaian Akhir (PA) Sesi 2 Kepada Pelajar SVM
43  Serahan markah semester 2 dan 4 SVM (PB)
43 21.10.2019 (ISNIN)  Mesyuarat JKA pengesahan markah PB semester 2 dan 4 SVM
44 24.05.2018 (KHAMIS)  JPP-Kemasukkan markah PB dalam APPKV-LP
46 28.10.2018 (ISNIN)  Serahan markah semester 2 dan 4 Diploma (PA)
46 11.11.2019 (ISNIN)  Serahan markah semester 2 dan 4 SVM (PA)
23 14.11.2018 (KHAMIS)
14.11.2018 (KHAMIS)  Mesyuarat JKA pengesahan markah PA SVM dan Diploma
 JPP-Kemasukkan markah semester 2 dan 4 SVM (PA) dalam APPKV-LP

Petunjuk
PB - Pentaksiran Berterusan
PA - Penilaian Akhir

* Perubahan tarikh tertakluk kepada sebarang pindaan dan maklumat perubahan akan dimaklumkan
kemudian.

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

30

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

7.3 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV)

7.3 (a) Jabatan Pendidikan Umum Hajah Norhana Binti Kordi
Pn Hasnah Binti Bahari
Ketua Jabatan Pendidikan Umum En Hamidi Bin Mat Isa
Ketua Unit Bahasa Hajah Rukamah Binti Mohd Nor
Ketua Unit Kemanusiaan Pn Rohaidah Binti Ali
Ketua Unit Sains & Matematik
Ketua Unit Teras Umum Nama Penyelaras
Pn Salina Binti Mohd Said
Penyelaras SVM En Mohd Zulkarnain Bin Samri
En Muhammad Faisal Bin Samsudin
Bil Mata Pelajaran Pn Afidah Binti Jamaluddin
1 Bahasa Melayu Pn Mariam Binti Tarmuji
2 Bahasa Inggeris En Muhammad Husni Bin Md Tahir
3 Matematik Untuk Teknologi En Mohd Kamal Bin Abu Yadi
4 Sains Untuk Teknologi En Zulkefli Bin Ismail
5 Pendidikan Islam Pn Norhana Binti Kordi
6 Pendidikan Moral
7 PJK NAMA PENYELARAS
8 Sejarah Hajah Rukamah Binti Mohd Nor
9 Core Ability Pn Zai Binti Masood
Pn Nurul Wajihah Binti Hassanp
Penyelaras DVM Pn Siti Rohaizah Binti Omar
Pn Nur Asy’adah Binti Sujak
BIL KURSUS Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
1 Sains Teknikal En Mohd Haffizie Bin Zulkifli
2 Sains Bahan Pn Suhana Binti Abd Wahid
3 Sains Pn Nur Nadzirah Binti Ishak
4 Matematik Teknologi En Mohd Irham Bin Mohamed Rasif
5 Bahasa Arab Pn Nornaha Binti Zukefli
6 Bahasa Mandarin En Muhammad Husni Bin Md Tahir
7 Kemahiran Berkomunikasi Pn Nuhaa Zafira Binti Sanit
8 English For Business Cik Nadhirah Binti Hamzah
9 Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi En Ahmalizan Bin Ahmad
10 Kemahiran Dinamika En Hairul Aifaa Bin Mohd Idris
11 Pengajian Islam
12 Pengajian Moral
13 Pengajian Malaysia 2
14 Etika Profesionalisme
15 Keusahawanan
16 Khidmat Komuniti

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

31

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

7.3 (b) Jabatan Teknologi Mekanikal Dan Pembuatan , Jabatan Teknologi Elektrikal dan Elektronik
& Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam

Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal Dan Pembuatan : En. Hasni bin Rais
Ketua Jabatan Teknologi Elektrikal dan Elektronik : En. Laslie Bin Taib
Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam : En Zaim bin Basiran

Pembahagian Tugas Mengikut Program Vokasional

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN Program Jabatan Teknologi Awam
Ketua Program Teknologi Pembinaan
Ketua Bengkel En Yusof Bin Ismail
Setiausaha Program En Emmie Bin Omor @ Omar
Pegawai Aset Pn Zanariah Bt Selamat
Pegawai Stor Alat En Emmie Bin Omor @ Omar
Pegawai Stor Bahan En Mohd Khairisham Bin Misbah
Pegawai Penyelenggaraan Pn. Punitha A/P Murugason
Penyelaras EKSA Program En. Ahmad Luthfi Bin Kandar
Penyelaras OSHA Program En, Abd. Razak Bin Mohd Tap
Penyelaras PTA Program Haji Samsulkamal Bin Sumiri
Penyelaras SKM Program En. Za'im Bin Basiran
Penyelaras OJT En. Mohd Khairisham Bin Misbah
Pn. Nurfatin Nasuha Binti Ab Razak
Program
Ketua Program Jabatan Teknologi Elektrik & Elektronik
Ketua Bengkel Teknologi Elektronik
Setiausaha Program Pn. Haslinda Bt Ibrahim
Pegawai Aset Pn. Meree Bt Hashim
Pegawai Stor Alat Cik Nor Aizatul Akmal Binti Mansor
Pegawai Stor Bahan Pn Meree Bt Hashim
Pegawai Penyelenggaraan Pn Rosnah Bt Sulaiman
Penyelaras EKSA Program Pn Rosnah Bt Sulaiman
Penyelaras OSHA Program Haji Muhd Muhaimin Bin Zakaria
Penyelaras PTA Program Pn. Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin
Penyelaras SKM Program En. Abdul Halif Bin Alias
Penyelaras OJT Pn. Haslinda Bt Ibrahim
Pn. Ezawati Binti Saharuddin
Program Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
Ketua Program
Ketua Bengkel Jabatan Teknologi Elktrik & Elektronik
Setiausaha Program Teknologi Elektrik
Pegawai Aset En Kamaluddin Bin Mohd Lip
Pegawai Stor Alat En Rudy Iswadi Bin Mahat
Pegawai Stor Bahan Pn. Siti Nur Ain Binti Sahat
Pegawai Penyelenggaraan En Rudy Iswadi Bin Mahat
Penyelaras EKSA Program Haji Kasian Bin Rahmat
Penyelaras OSHA Program En.Muhammad Syazwan Bin Daud
Penyelaras PTA Program En Kamaluddin Bin Mohd Lip
Penyelaras SKM Program Pn. Nurul Atika Binti Amat Badri
Penyelaras OJT Cik Nurazyan Zahidah Binti Zakaria
En. Kamaluddin Bin Mohd Lip
Haji Derus Bin Yem
En.Mohd Fahmi Bin Adnan

32

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

Program Jabatan Teknologi Mekanikal Dan Pembuatan
Ketua Program Teknologi Automotif
Ketua Bengkel En Azhar Bin Abdul Rahim
Setiausaha Program En Adi Bin Mohd Yassin
Pegawai Aset En Norisham Bin A. Rahim
Pegawai Stor Alat En Adi Bin Mohd Yassin
Pegawai Stor Bahan En Mohd Norfazli Shah Bin Abu Bakar
Pegawai Penyelenggaraan En Mohd Norfazli Shah Bin Abu Bakar
Penyelaras EKSA Program En Alizam Bin Seran
Penyelaras OSHA Program En Mohd Sapuan Bin Amin
Penyelaras PTA Program En Norisham Bin A. Rahim
Penyelaras SKM Program Pn. Noor Wahidah Binti Wahab
Penyelaras OJT En Adi Bin Mohd Yassin
Pn. Noor Wahidah Binti Wahab

Program Jabatan Teknologi Mekanikal Dan Pembuatan
Ketua Program Teknologi Kimpalan
Ketua Bengkel En. Ahmad Hasnur Taufik Bin Songip
Setiausaha Program En. Saharizan Bin Saiman
Pegawai Aset Pn. Endok Halimah Binti Kasim
Pegawai Stor Alat Pn. Fatimatul Syuhada Binti Rashid
Pegawai Stor Bahan Pn. Fatimatul Syuhada Binti Rashid
Pegawai Penyelenggaraan En Mohamad Farhan Bin Md Aris
Penyelaras EKSA Program En Hasni Bin Rais
Penyelaras OSHA Program En Mohamad Farhan Bin Md Aris
Penyelaras PTA Program En Wan Mohd Haslan Bin Wan Shuhaimi
Penyelaras SKM Program En. Wan Mohd Haslan Bin Wan Shuhaimi
Penyelaras OJT En. Mohd Redzuan Bin Hamjah
En. Mohd Zaki Bin Amir Hamzah

Program Jabatan Teknologi Mekanikal Dan Pembuatan
Ketua Program Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
Ketua Bengkel Pn. Norazilah Bt Zainal
Setiausaha Program En. Azmi Bin Mohd Salleh
Pegawai Aset Pn. Norshila Binti Ab Latif
Pegawai Stor Alat En. Azmi Bin Mohd Salleh
Pegawai Stor Bahan En Mustapha Bin Hashim
Pegawai Penyelenggaraan En. Abdul Hamid Bin Sarmin
Penyelaras EKSA Program Hajah Haryati Bt Hamdi
Penyelaras OSHA Program Hajah Haryati Bt Hamdi
Penyelaras PTA Program Pn. Nur Faizah Binti Ishak
Penyelaras SKM Program Pn. Norshila Binti Ab Latif
Penyelaras OJT Pn. Nurul Fatihah Binti Mamat
Pn. Norhayati Bt Sapari

Program Jabatan Teknologi Mekanikal Dan Pembuatan BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
Ketua Program Teknologi Pemesinan Industri
Ketua Bengkel En Mohammad Nizan Bin Bosroh
Setiausaha Program En Hasnan Bin Abdul Aziz
Pegawai Aset Pn. Nur Syazwani Bt Shaari
Pegawai Stor Alat En. Sharudin Bin Abdul Aziz
Pegawai Stor Bahan En Hasnan Bin Abdul Aziz
Pegawai Penyelenggaraan En Mohd Sahiri Bin Salleh
Penyelaras EKSA Program Haji Jamal Bin Ahmad
Penyelaras OSHA Program Pn. Nor Syazwani Haziqah Binti Abdul Rahman
Penyelaras PTA Program Pn. Syazwani Binti Abdul Razak
Penyelaras SKM Program Pn. Nadia Binti Ab Latib
Penyelaras OJT Pn. Noor'aini Bt Jamaluddin
Pn. Nur Syazwani Bt Shaari

33

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

7.4 Jawatankuasa Pusat Pentauliahan JPK (PBC dan Persijilan SKM)

Penyelaras : En. Mustapha bin Hashim
Setiausaha : Pn. Syazwani Binti Abdul Razak
AJK : Semua Ketua Jabatan Vokasional
: Ketua Program Vokasional

7.5 Jawatankuasa Perhubungan Dan Latihan Industri

Penyelaras : En Abdul Hamid bin Sarmin Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri
Pen. Penyelaras : En Ahmad Luthfi Bin Kandar Ketua Unit Perhubungan Awam
Setiausaha : En. Mustapha bin Hashim
Pen. Setiausaha 1 : Pn Suhana binti Abd Wahid
Pen. Setiausaha 2 : En. Mohd Fahmi Bin Adnan
JK Penyelaras OJT : Haji Jamal Bin Ahmad
JK Penyelaras : En. Mohd Fahmi Bin Adnan
MOU/Jelajah Industri

7.6 Jawatankuasa Penasihat Akademik Peringkat Kolej (Technical Advisory Committee - TAC)

Penyelaras : En. Ahmad Luthfi Bin Kandar Ketua Unit Perhubungan Awam
Pen. Penyelaras : En. Abdul Hamid bin Sarmin Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri
Setiausaha : En. Mustapha bin Hashim
Pen. Setiausaha 1 : Pn. Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin
Pen. Setiausaha 2 : Pn. Nurul Fatihah Binti Mamat
JK Penyelaras TAC : Ketua Jabatan Teknologi
: Ketua Program Vokasional
: Setiausaha Program Vokasional

7.7 Jawatankuasa Pelaksana Projek Tahun Akhir (PTA) Kolej Vokasional Kota Tinggi

Penyelaras : En Norisham Bin A. Rahim
Pen. Penyelaras
Setiausaha : Pn. Syazwani Binti Abdul Razak
Panel Penilai : Pn. Amizah Binti Md Shah
AJK Penyelaras PTA Mengikut
Program DVM : Ketua Jabatan Vokasional dan Ketua Program Vokasional

: En. Wan Mohd Haslan Bin Wan Shuhaimin [MTK]
: En. Sharudin Bin Abdul Aziz [MPI]

: Pn. Norshila Binti Ab Latif [MPP]
: Pn. Noor Wahidah Binti Wahab [MTA]

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN : Cik Nurazyan Zahidah Binti Zakaria [ETE]
: Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin [ETN]

: En. Ahmad Luthfi Bin Kandar [WTP]

34

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

7.8 Jawatankuasa Pengurusan Jadual Waktu Kolej dan Jadual Ganti (Pensyarah)

Penyelaras : Haji Kasian bin Rahmat
Setiausaha 1 : Ketua Jabatan Pendidikan Umum
Setiausaha 2 : Semua Ketua Jabatan Teknologi
AJK : Ketua Program Vokasional
: Ketua Unit Akademik

7.9 Jawatankuasa Pemantauan AdaPPs (PdPC)

Penyelaras : Pn Zai binti Masood
AJK Pemantau : Ketua Jabatan
: Ketua Program Vokasional
: Ketua Unit Akademik

7.10 Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik

Penyelaras : Pn Afidah binti Jamaluddin
AJK : Semua Ketua Jabatan
: Ketua Program Vokasional
: Ketua Unit Akademik
: Semua Ketua Bengkel
: Kaunselor

7.11 Jawatankuasa KV Skills

Penyelaras : Haji Samsulkamal Bin Sumiri
AJK : Semua Ketua Jabatan Teknologi
: Semua Ketua Program Vokasional

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

35

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

8.0 PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK : En. Md Eshak Bin Khamis
Organisasi Sokongan Akademik : Haji Hanizam Bin Md.Ali
Pengarah : En Hamidi Bin Mat Isa
Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
[8.1] Ketua Unit Hal Ehwal Murid : En. Mohd Kamal Bin Abu Jadi
: En Azmi Bin Mohd Salleh
[8.2] Ketua Unit Sukan & Kokokurikulum
[8.3] Ketua Unit Pengurusan Asrama : Haji Samsulkamal Bin Sumiri

[8.4] Ketua Unit Pembangunan & Penyelenggaraan : En Ahmad Luthfi Bin Kandar

[8.5] Ketua Unit Perhubungan Awam : Pn. Zuraini Bt Mokhtar
: En Sallehin Bin Mohd Sam
[8.6] Ketua Unit Pusat Sumber : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri
[8.7] Ketua Unit Psikologi Dan Kerjaya
[8.8] Ketua Unit Teknologi Maklumat

8.1 (a) Jawatankuasa Unit Hal Ehwal Murid [Majlis HEM]

Bahagian Bil Nama Pensyarah Jawatan

1 En. Md. Eshak Bin Khamis Pengarah KVKT
2 En. Jamal Bin Giman
Timbalan Pengarah Akademik
 Jabatan Penilaian Hal Ehwal Murid (Akademik)
 Ketua Jabatan

3 Haji Hanizam Bin Md. Ali Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
4 Hajah Norzana Bt. Mohd. Nor Ketua Jaminan Kualiti
5 En. Hamidi Bin Mat Isa Ketua Unit HEM
6 Pn. Afidah Bt. Jamaludin Setiausaha Majlis HEM
7 Pn. Nadhirah Bt. Hamzah
8 Pn. Suzana Bt. Paiman (APDM) Penolong Setiausaha Majlis HEM
9 Pn. Zai Bt Masod
10 Cik Nurazyan Zahidah Bt. Zakaria JK Pengurusan Kelas/e-Kehadiran/Buku JKM

11 Haji Samsulkamal B. Sumiri (K)

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN 12 En. Mohd. Sapuan Bin Amin JK Kebajikan Pelajar Harian
13 Pn. Rohaidah Bt Ali
MAJLIS HEM 14 Pn.Nuhaa Zafira Bt. Sanit JK SPBT
15 Pn. Nur Syazwani Bt Shaari JK Kebajikan Dan Bantuan Am Pelajar
16 En. Azhar B. Abd. Rahim (K)
17 En.Mohamad Zulfikar B. Kamarudin Skim Perlindungan Berkelompok
18 Pn. Nornaha Bt. Zukefli Kelab Malaysia Ku
19 Pn. Nur Asy’adah Bt. Sujak
20 Pn. Afidah Bt. Jamaludin JK Pengurusan Disiplin Kolej
21 En. Syazwani Bt. Abdul Razak Buku Daftar Pelajar (Buku Besar)
22 Pn. Zulkefli B. Ismail
23 Pn. Amizah Bt. Md Shah Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM)
24 En. Muhammad Faisal B. Samsudin
25 En Hamidi B. Mat Isa (K)
26 Pn Noor’aini Bt. Jamaludin
27 Pn. Nadia Bt. Ab. Latib
28 Pn. Endok Halimah Bt. Kasim
29 En. Ahmad Shahafis B. Muhamed (K)
30 Pn. Afidah Bt. Jamaludin
31 Cik Nurazyan Zahidah Bt Zakaria
32 Semua Pengurus Kelas

36

33 Pn. Mariam Bt. Tarmuji Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
34 Pn. Rosnah Bt. Sulaiman BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019
35 Pn. Saidatul Khadijah Bt. Mohd. Shahridin
36 Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin JK Kantin
37 En Mohd. Irham B. Mohd. Rasif (K) Kelab Pencegahan Jenayah
38 Pn. Zai B. Masod
39 En. Hamidi Bin Mat Isa (Ketua) RIMUP
40 En Ahmad Luthfi B. Kandar (Penyelaras 1)
41 En. En Sallehin Bin Mohd Sam (Penyelaras 2) JK Pengambilan Pelajar
42 En. Wan Dahari B. Wan Ibrahim (P. Penyelaras)
43 Pn. Nur Fahimah Bt. Zamri (Setiausaha 1) Penyelaras 3 K (Kebersihan , Kesihatan Dan
44 Pn. Norshila Bt. Ab Latif (Setiausaha 2) Keselamatan)
45 En. Abdul Razak B. Mohd. Tap
46 En. Sharudin B. Abdul Aziz 3K-Kebersihan Dan Keceriaan
47 En. Ahmad Hasnur Taufik Bin Songip 3K-Kesihatan Dan Antiaedes
48 En. Wan Mohd. Haslan B. Wan Shuhaimi
49 En. Mohd. Kamal B. Abu Yadi 3K-Keselamatan
50 En. Hairul Aifa B. Mohd. Idris JK Penawaran Program DVM
51 En. Alizam B. Seran
52 En. Mohd Norfazli Shah Bin Abu Bakar Biasiswa
53 Pn. Nur Fahimah Bt. Zamri (K)
54 Pn. Nur Faizah Bt. Ishak JK PPDa/Antirokok
55 Pn. Noor Wahidah Bt. Wahab
56 Pn. Salina Bt. Said JK Pelaksana Guru Penyayang
57 Hajah Haryati Bt. Hamdi
58 En. Mohd. Zaki B. Amir Hamzah (K)
59 En. Emmie Bin Omor @ Omar
60 En. Muhammad Syazwan B. Daud
61 En. Abdul Halif B. Alias
62 Semua Kaunselor
63 Hajah Rukamah Bt. Mohd. Noor (K)
64 Pn. Zanariah Bt. Selamat

65 Semua Kaunselor

66 Semua Kaunselor JK Jejak Pelajar/Alumni BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
67 Semua Ketua Program

37

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

8.1 (b) Jawatankuasa Unit Hal Ehwal Murid [Majlis HEM – Unit HEM]

Bahagian Bil Nama Pensyarah Jawatan

1 En. Md. Eshak Bin Khamis Pengarah KVKT

2 Haji Hanizam Bin Md. Ali Timbalan Pengarah Sokongan Akademik

3 En. Hamidi Bin Mat Isa Ketua Unit HEM

4 Pn. Nur Asy’adah Bt. Sujak Setiausaha Unit HEM
5 Cik Siti Faezah Hani Bt. M. Tamizi

JK DISIPLIN DAN TATATERTIB

6 En. Muhammad Faisal B. Samsudin Ketua JK Disiplin Dan Tatatertib

7 En. Mohd. Sapuan B. Amin

8 En. Hairul Aifa B. Mohd. Idris

9 En. Ahmalizan B. Ahmad Penolong JK Disiplin Dan Tatatertib
10 En. Ahmad Shahahfis B. Muhamed

11 Pn.Salina Bt. Mohd. Said

MAJLIS HEM 12 Pn. Nurul Atika Bt. Amat Badri
(UNIT HEM)
13 En. Muhammad Husni B. Md. Tahir

14 En. Emmie B. Omar@Omor

15 Haji Samsulkamal B. Sumiri

16 Haji Muhd. Muhaimin B. Zakaria

17 En. Mohd. Hafizzie B. Zulkifli

18 En. Mohd. Zaki B. Amir Hamzah

19 Pn. Suzana Bt. Paiman

20 Pn. Nornaha Bt. Zukefli JK Disiplin
21 Pn. Nur Asy’adah Bt Sujak

22 Pn. Nurul Wajihah Bt. Hassan

23 Pn. Siti Nur Ain Bt. Sahat

24 Pn. Nurul Fatihah Bt Mamat

25 Pn. Nadia Bt. Ab. Latif

26 Pn. Nor Aizatul Akmal Bt. Mansor

27 Cik Nur Zarina Bt. Zainal Abidin

(Semua Pensyarah)

Bahagian Bil Nama Pensyarah Jawatan
Pengarah KVKT
BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN 1 En. Md. Eshak Bin Khamis Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
Ketua Unit HEM
2 Haji Hanizam Bin Md. Ali Setiausaha Unit HEM
Ketua Penasihat MPP
3 En. Hamidi Bin Mat Isa Penolong Penasihat MPP

4 Pn. Nur Asy’adah Bt. Sujak Penasihat

-MAJLIS 5 Haji Muhd. Muhaimin B. Zakaria

PERWAKILAN 6 En. Muhammad Husni B. Md. Tahir
PELAJAR- 7 Pn. Haslinda Bt. Ibrahim

8 Pn. Nurul Fatihah Bt. Mamat

9 En. Norisham Bin A. Rahim

10 Pn. Noor Wahidah Bt. Wahab

11 En. Mohd. Fahmi B. Adnan

12 Pn. Siti Nur Ain Bt. Sahat

38

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

MAJLIS HEM 1 En. Ahmad Shahahfis B. Muhamed Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM)
(UNIT HEM)
2 En. Muhamad Zulfikar B. Kamarudin
3 Pn. Salina Bt. Mohd. Said
4 Pn. Fatimatul Suhada Bt. Rashid

Bahagian Bil Nama Pensyarah Jawatan

LEMBAGA 1 En. Md. Eshak Bin Khamis Pengarah KVKT
DISIPLIN 2 En. Jamal Bin Giman Timbalan Pengarah Akademik
3 Haji Hanizam Bin Md. Ali
KOLEJ 4 Hajah Norzana Bt. Mohd. Nor Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
5 Hajah Rukamah Bt. Mohd Nor Ketua Jaminan Kualiti
6 En. Sallehin B. Mohd. Sam Setiausaha
7 En. Azmi B. Mohd. Salleh
8 En. Hamidi B. Mat Isa Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya
Ketua Warden/Felo
9 Ketua Unit HEM

Semua Ketua Jabatan

8.2 Jawatankuasa Unit Sukan Dan Kokurikulum

Ketua Unit Sukan & Kokurikulum : En Mohd Kamal Bin Abu Yadi BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
Penolong Ketua Unit Sukan & Kokurikulum : En Hairul Aifaa Bin Mohd Idris
Setiausaha Sukan : Cik Nadhirah Binti Hamzah
Penolong Setiausaha Sukan : Cik Nor Aziemah Binti Mohamad

Pasukan Beruniform Kolej : En Muhammad Husni Bin Md. Tahir
Pasukan Kadet Bomba : En Muhammad Syazwan Bin Daud
Ketua : Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
Penolong : Pn Endok Halimah Binti Kasim
: Semua Pensyarah Program MTK & MTA
Pasukan Kadet Polis
Ketua : En Abd Halif Bin Alias
Penolong : En. Mohd Fahmi Bin Adnan
: Nurazyan Zahidah Binti Zainal Abidin
Pasukan Bulan Sabit Merah : Semua Pensyarah Program MPPU & MPI
Ketua
Penolong : Pn Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin
: Pn. Norshila Binti Ab Latif
Pasukan Kadet Remaja Sekolah : Nur Zairina Binti Zainal Abidin
Ketua : Semua Pensyarah Program ETE & ETN
Penolong
: En Mohd Farhan Bin. Md Aris
: En Mohd Haffizie Bin Zulkifli
: Nur Aizatul Akmal Binti Mansor
: Semua Pensyarah Program WTP & Unit Akademik

39

BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN Kelab Sukan & Permainan Kolej Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
Kelab Sepak Takraw BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019
Ketua
Penolong : En. Mohd Fahmi Bin Adnan
Kelab Ping Pong : En. Muhammad Syazwan Bin Daud
Ketua : En. Mohd Sapuan Bin Amin
Penolong : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri
Kelab Bola Tampar : En. Abd Halif Bin Alias
Ketua : En. Mohamad Farhan Bin Md Aris
Penolong : En. Mohd Haffizie Bin Zulkifli
Kelab Badminton : En. Mohd Irham Bin Mohd Rasif
Ketua : En Muhammad Husni Bin Md Tahir
Penolong : Pn. Amizah Binti Md. Shah
Kelab Bola Jaring : Pn Nur Fahimah Binti Zamri
Ketua : Pn Nadia Binti Ab Latif
Penolong : Pn. Suzana Binti Paiman
Kelab Ragbi : Pn. Nurfatin Nasuha Binti Abd Razak
Ketua : Pn. Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin
Penolong : En. Muhammad Faisal Bin Samsudin
Kelab Futsal : En. Mohd Zaki Bin Amir Hamzah
Ketua : En Alizam Bin Seran
Penolong : En. Mohamad Zulfikar Bin Kamarudin
Kelab Bola Sepak : Haji Muhaimin Bin Zakaria
Ketua : En Norisham Bin A. Rahim
Penolong : En. Mohd Fazli Shah Bin Abu Bakar
: En. Mohd Redzuan Bin Hamjah
Persatuan Kolej
Kesenian Kebudayaan : En. Zulkefli Bin Ismail
Ketua : Pn. Siti Nur Ain Bte Sahat
Penolong : Pn. Meree Bin Hashim
: Pn. Norsyazwani Haziqah Binti Abdul Rahman
Keusahawan Muda
Ketua : Pn. Mariam Binti Tarmuji
Penolong : Pn. Fatimatul Syuhada Binti Rasid
: Pn. Nur Syazwani Binti Shaari
Bahasa : Pn. Nuha a Zafira Binti Sanit
Ketua : Pn. Nor Asy’adah Binti Sujak
Penolong : Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
: Pn. Nurul Atika Binti Amat Badri
Kelab Malaysiaku : Pn. Nur Nadzirah Binti Ishak
Ketua
Penolong : Pn. Amizah Binti Md. Shah
: Pn. Nur Fahimah Binti Zamri
: Pn. Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin

40

Kelab Koperasi Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
Ketua BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019
Penolong
: En. Ahmad Shahafis Bin Mohamed
Reka Cipta Inovasi : Pn. Nadia Binti Ab Latib
Ketua : Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
Penolong : En.Muhammad Syazwan Bin Daud

X’plorasi Pendidikan Luar (XPL) : En. Ahmad Shahafis Bin Mohamed
Ketua : Cik Nurazyan Zahidah Binti Zakaria
Penolong : En. Mohd Sahiri Bin Salleh
Kelab Patrol Denggi : En. Mustapha Bin Hashim
Ketua
Penolong : En. Mohd Kamal Bin Abu Yadi
: En. Hairul Aifaa Bin Mohd Idris

: Cik Nadhirah Binti Hamzah
: Pn. Noor Wahidah Binti Wahab
: En. Adi Bin Mohd Yassin
: Pn. Haslinda Binti Ibrahim

Temasya Sukan Mewakili Bengkel : Haji Muhaimin Bin Zakaria BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
: En Abd Halif Bin Alias
Program Teknologi Elektronik
Ketua : En. Mohd Fahmi Bin Adnan
Penolong : Pn. Amizah Binti Md. Shah

Program Teknologi Elektrik : Pn. Nadia Binti Latif
Ketua : Pn. Nur Syazwani Binti Shaari
Penolong
: En. Mohd Zaki Bin Amir Hamzah
Program Teknologi Pemesinan Industri : Pn. Fatimatul Syuhada Binti Rashid
Ketua
Penolong : En. Norisham Bin A. Rahim
: Pn Noor Wahidah Binti Wahab
Program Teknologi Kimpalan
Ketua : Pn. Nurul Fatihah Binti Mamat
Penolong : Pn. Norshila Binti Ab Latif

Program Teknologi Automotif : En. Emmie Bin Omor@Omar
Ketua : Pn. Nurfatin Nasuha Binti Ab Razak
Penolong

Program Teknologi Penyejukbekuan & Penyaman Udara
Ketua
Penolong

Program Teknologi Pembinaan
Ketua
Penolong

41

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

Pasukan (VOKTEK) Kvkt Tahun 2019

Pasukan Sepak Takraw : En. Ahmad Shahafis Bin Mohamed
Ketua : En. Mohd Sapuan Bin Amin
Penolong : En. Mohd Fahmi Bin Adnan

Pasukan Sofbol Perempuan : Pn. Nor Aizatul Akmal Bin Mansor
Ketua : Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
Penolong : En. Mohd Khairisham Bin Misbah

Pasukan Bola Tampar Lelaki : En. Mohd Haffizie Bin Zulkifli
Ketua : En. Muhammad Husni Bin Md Tahir
Penolong

Pasukan Bola Jaring : Pn. Suzana Binti Paiman
Ketua : Pn. Siti Rohaizah Binti Omar
Penolong : Pn. Nurfatin Nasuha Binti Ab Razak

Pasukan Ragbi : En. Mohamad Zulfikar Bin Kamarudin
Ketua : En. Muhammad Faisal Bin Samsudin
Penolong : En. Alizam Bin Seran

Pasukan Bola Sepak : En. Abd Halip Bin Alias
Ketua : En. Muhammad Syazwan Bin Daud
Penolong : En. Mohd Norfazlishah Bin Abu Bakar
: En. Mohd Redzuan Bin Hamjah

8.3 Jawatankuasa Unit Pengurusan Asrama : En Azmi Bin Mohd Salleh
Ketua Unit : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri
AJK
En. Mohd Haffizie Bin Zulkifli
BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN En. Muhammad Husni Bin Md Tahir
En.Muhammad Syazwan Bin Daud
En. Abdul Halif Bin Alias
Cik. Nor Aziemah Binti Mohamad
Cik. Nor Aizatul Akmal Binti Mansor
En. Ahmad Shahafis Bin Muhamed
Pn. Nur Asy'adah Binti Sujak
Pn. Nur Fahimah Binti Zamri
Cik Nadhirah Binti Hamzah
Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
Pn. Mariam Binti Tarmuji
En. Hairul Aifaa Bin Mohd Idris
Pn. Siti Nur Ain Binti Sahat
Pn. Nurul Atika Binti Amat Badri
Cik Nurazyan Zahidah Binti Zakaria
Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
Pn. Nadia Binti Ab Latib
Pn. Endok Halimah Binti Kasim

8.4 Jawatankuasa Unit Pembangunan & Penyelenggaraan

Ketua Unit : Haji Samsulkamal Bin Sumiri
AJK
: En. Mohd Khairisham Bin Misbah

: En Zeklin bin Abu Bakar (Penolong Jurutera)
: En Zakariah bin Ghazali (Penolong Jurutera)

: Semua Ketua Bengkel

42

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

8.5 Jawatankuasa Unit Perhubungan Awam

Ketua Unit : En Ahmad Luthfi Bin Kandar
AJK : Haji Derus Bin Yem
: En. Sharudin Bin Abdul Aziz
: Pn. Nuhaa Zafira Binti Sanit
: En. Muhammad Husni Bin Md Tahir
: En. Mohd Irham Bin Mohd Rasif
: Pn. Saidatul Khadijah Binti Mohd Shahridin
: Pn. Punitha A/P Murugason

8.6 Jawatankuasa Unit Pusat Sumber : Pn. Zuraini Bt Mokhtar
Ketua Unit : En. Zulkefli bin Ismail
AJK : Pn. Zai Binti Masood
: En. Ahmad Shahafis Bin Muhamed
: En. Mohamad Zulfikar bin Kamarudin
: Pn. Endok Halimah binti Kasim
: Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin
: Pn. Masijah binti Yahya (pembantu)

8.6 (a) Jawatankuasa Unit Pusat Sumber [Pengurusan Dokumentasi Kolej]

Penyelaras Dokumentasi : Pn. Zuraini binti Mokhtar Ketua Unit Pusat Sumber/Guru Media BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN
Pen.Penyelaras Dokumentasi : En. Ahmad Luthfi bin Kandar Ketua Unit Perhubungan Awam/GDM
Setiausaha JK Dokumentasi : Pn Nuha Zafira binti Sanit Ketua Unit Teknologi Maklumat /GPB
Laporan Tahunan Kolej : Pn Salina binti Mohd Said
Majalah / Buletin : Cik Nadhirah Binti Hamzah Ketua Unit HEM
: Pn. Salina binti Mohd Said
Diari Sekolah : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri
: Pn. Nur Asy'adah Binti Sujak
Cenderahati : Pn. Nur Nadzirah binti Ishak
Jurufoto : Pn. Zai Binti Masood
: Pn. Nur Fahimah Binti Zamri
Siaraya/PA : En. Mohd Haffizie Bin Zulkifli
Minit Mesyuarat Guru : En. Muhammad Husni Bin Md Tahir
: Pn. Zilfa Halilah Bt Mokdeh
Pencatat Minit Perhimpunan : En. Ahmad Luthfi bin Kandar
: En. Ahmad Shahafis Bin Muhamed
: Haji Muhd Muhaimin Bin Zakaria
: En.Muhammad Syazwan Bin Daud
: En. Abdul Halif Bin Alias
: Haji Muhd Muhaimin Bin Zakaria
: Haji Derus Bin Yem
: En. Abdul Halif Bin Alias
: Cik. Nor Aziemah Binti Mohamad
: En. Mohamad Zulfikar Bin Kamarudin
: Cik Nadhirah Binti Hamzah

: En Hamidi Bin Mat Isa
: Haji Muhd Muhaimin Bin Zakaria
: MPP KV

43

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

8.7 Jawatankuasa Unit Psikologi Dan Kerjaya

Ketua Unit : En Sallehin Bin Mohd Sam
AJK : En. Wan Dahari Bin Wan Ibrahim
: Pn. Nur Fahimah Binti Zamri

8.7 (a) Jawatankuasa Minggu Orientasi Pelajar

Penyelaras : En. Sallehin bin Mohd Sam Ketua Unit Psikologi & Kerjaya
Pen. Penyelaras : En. Hamidi Bin Mat Isa Ketua Unit HEM
Setiausaha : Pn. Nur Fahimah Binti Zamri Ketua Unit Pengurusan Asrama
Pen. Setiausaha : En. Wan Dahari Bin Wan Ibrahim
AJK : En. Azmi Bin Mohd Salleh
: Ketua Jabatan
: Ketua Ketua Program Vokasional
: Pengurus Kelas

8.8 Jawatankuasa Unit Teknologi Maklumat

Ketua Unit : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri
Setiausaha : Cik Siti Faezah Hani Binti M Tamizi
: Haji Kasian bin Rahmat
AJK Teknikal : En. Ahmad Luthfi bin Kandar
: En. Mohd Raif bin Abdul Rahman
(Juruteknik Komputer)

8.8 (a) Jawatankuasa Unit Teknologi Maklumat ( Pengurusan Teknologi Maklumat [ICT] )

Pusat Access : En. Mohd Raif bin Abdul Rahman Juruteknik Komputer
Makmal Komputer 1 : En. Ahmad Shahafis Bin Muhamed
Makmal Komputer 2 : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri Ketua Unit Teknologi Maklumat /GPB
Penyelaras Frog-VLE : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri Ketua Unit Teknologi Maklumat /GPB
: En. Ahmad Shahafis Bin Muhamed
Laman Web : Pn. Zuraini binti Mokhtar Ketua Unit Pusat Sumber/Guru Media
Facebook Rasmi Kolej : Pn. Nur Faizah Binti Ishak
AJK Program : En. Mohd Zulkarnain Bin Samri Ketua Unit Teknologi Maklumat /GPB
: Pn Zuraini binti Mokhtar Ketua Unit Pusat Sumber/Guru Media
BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN : Pn. Amizah Binti Md. Shah Program Teknologi Elektrik
: Cik Nur Zairina Binti Zainal Abidin Program Teknologi Elektronik
: Pn. Syazwani Binti Abdul Razak Program Teknologi Pemesinan Industri
: En.Wan Mohd Haslan Bin Wan Shuhaimi Program Teknologi Kimpalan
: Pn. Norshila Binti Ab Latif Program Teknologi PPU
: Pn. Nurfatin Nasuha Binti Ab Razak Program Teknologi Pembinaan
: En. Muhammad Husni Bin Md Tahir Kolej Kediaman ASPURA
: Pn. Nur Asy'adah Binti Sujak Kolej Kediaman ASPURI

44

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

9.0 PENGURUSAN JAMINAN KUALITI

1.0 Jawatankuasa Perancangan :
Ketua Jaminan Kualiti : Hajah Norzana binti Mohd. Nor

Setiausaha : Cik Siti Faezah Hani binti M. Tamizi
Ahli Jawatankuasa : Timbalan Pengarah Akademik

: Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
: Ketua-ketua Jabatan

: Haji Muhamad Muhaimin bin Zakaria

: Hajah Rukamah binti Mohd. Noor
: Hajah Haryati binti Hamdi

: Puan Suhana binti Abd. Wahid
: Puan Zanariah binti Selamat

: Puan Nur Asy’adah binti Sujak
: Puan Ezawati binti Saharuddin

2.0 Jawatankuasa Pengurusan Jaminan Kualiti MQA :

Penyelaras : Hajah Haryati binti Hamdi
Setiausaha : Puan Suhana binti Abdul Wahid

Pen. Setiausaha 1 : Puan Nurfatin Nasuha binti Ab. Razak
Pen. Setiausaha 2 : Cik Nadhirah binti Hamzah

AJK : Ketua-Ketua Jabatan
: Ketua-Ketua Program

: Setiausaha-Setiausaha Program
: Ketua-ketua Bengkel

: Ketua-ketua Unit
: KUPLI

: KUPA

: Guru Media
: Penyelaras ICT

3.0 Jawatankuasa Penjaminan Kualiti Penilaian Dan Pentaksiran (4P) :
SETIAUSAHA : Puan Nur Asy’adah binti Sujak

SETIAUSAHA 2 : Puan Mariam binti Tarmuji

Ajk Induk :
1. Penyelaras-Penyelaras 4P

2. Kaunselor
3. Guru Cemerlang

4. Ketua Program / Ketua Bengkel

PEMENTORAN PEMANTAUAN PENGESANAN PENYELARASAN
Encik Zaim Bin Basiran
PENYELARAS :
Ahmad Shahafis Bin
Muhamed Puan Norhayati Binti Encik Laslie bin Hajah Norhana Binti
Sapari Taib Kordi

SETIAUSAHA :

Mohamad Zulfikar Amizah binti Muhammad Husni
Bin Md. Tahir
Bin Kamarudin Md. Shah

AHLI JAWATANKUASA : PEN. SETIAUSAHA BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN

ETE Mohd. Fahmi bin Adnan Muhammad Syazwan Nurul Atika binti Amat Nurazyan Zahiidah binti Siti Nur Ain binti
ETN bin Daud Badri Zakaria Sahat
MPI Abdul Halif
MPP bin Alias Rosnah Binti Sulaiman Nor Aizatul Akmal binti Nur Zairina binti Zainal Saidatul Khadijah binti
MTA Mansor Abidin Shahridin
MTK Nor Syazwani Haziqah Ab.
WTP Rahman Noor’aini Nadia binti Ab. Latif Syazawani binti Abdul Nur Syazwani
Pend. Razak binti Shaari
Umum Nur Faizah Binti Jamaluddin
Binti Ishak Nurul Fatihah Nor Shila binti Ab.
Mohd. Sapuan Norazilah binti Zainal Haryati binti Hamdi binti Mamat Latif
Bin Amin
Endok Halimah binti Alizam Mohd. Norfazli Shah bin Noor Wahidah Binti Noor Wahida
Bin Seran Abu Bakar Wahab binti Wahab
Kasim
Punitha a/p Murugason Mohd. Zaki Amir bin Wan Mohd. Haslan Bin Mohamad Farhan Bin Fatimatul Syuhada
Hamzah Wan Shuhaimi Md. Aris binti Rashid
Mohd. Irham Emmie Bin
Bin Mohd. Rasif Zanariah Omor @ Omar Nurfatin Nasuha binti Nurfatin Nasuha binti
Binti Selamat Nornaha Ab. Razak Ab. Razak
Binti Zukefli
Nadhirah binti Hamzah Nurul Wajihah Binti Nor Aziemah binti
45 Hassan Mohamad

Kolej Vokasional KOTA TINGGI JOHOR
BUKU MANUAL PENGURUSAN TAHUN 2019

4.0 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti (SPK KV):

Pengerusi : Pengarah,
Encik Md. Eshak bin Khamis
Timbalan Pengerusi
: Ketua Jaminan Kualiti,
Naib Pengerusi 1 Hajah Norzana binti Mohd. Nor

Naib Pengerusi 2 : Timbalan Pengarah Akademik
Encik Jamal bin Giman
Penyelaras/Setiausaha
Pen. Setiausaha 1 : Timbalan Pengarah Sokongan Akademik
Pen. Setiausaha 2 Haji Hanizam bin Md. Ali
Pen. Setiausaha 3
Pen. Setiausaha 4 : Haji Mohd Muhaimin bin Zakaria
Pen. Setiausaha 5 : Puan Saidatul Khadijah binti Mohd. Shahridin
AJK : Cik Siti Faizah Hani binti M. Tamizi
: Encik Muhammad Husni bin Md. Tahir
: Puan Nurfatin Nasuha binti Ab. Razak
: Puan Fatimatul Syuhada binti Rashid
: Ketua Jabatan Teknologi Awam

Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal & Pembuatan
Ketua Jabatan Teknologi Elektrik dan Elektronik
Ketua Jabatan Pendidikan Umum
Ketua Jabatan Penilaian dan Pentaksiran (KJPP)
Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri (KUPLI)
Ketua Unit Perhubungan Awam (KUPA)
Penyelaras Jk Pengauditan/Pemantauan
Penyelaras JK Dokumentasi
Penyelaras Pembudayaan Inovasi /KIK
Setiausaha JK Aduan dan Maklum Balas
Setiausaha Jawatankuasa SKPM
Penyelaras Unit Latihan Kemajuan Staf (ULKS)
Ketua Auditor Dalaman
Pegawai Tadbir Khidmat Pengurusan.

5.0 Jawatankuasa Pengauditan Dan Pemantauan :

Penyelaras : Hajah Rukamah binti Mohd. Noor
Setiausaha 1 : Puan Suhana binti Abdul Wahid
Setiausaha 2 : Puan Zai binti Masood
Setiausaha 3 : Puan Norhaayati binti Sapari (LP)
Setiausaha 4 : Encik Mustapha bin Hashim (JPK)
Setiausaha 5 : Hajah Haryati binti Hamdi (MQA)

AJK : Ketua-Ketua Jabatan
: Ketua-Ketua Program
BERILMU BERDISPILIN BERKEMAHIRAN : Setiausaha-Setiausaha Program
: Penyelaras ICT
: Guru Media

6.0 Jawatankuasa Latihan Coaching And Mentoring :

Setiausaha 1 : Puan Ezawati binti Saharuddin
Setiausaha 2 : Puan Rohaidah binti Ali
AJK : Ketua-ketua Jabatan
: Ketua-ketua Program
: Ketua-ketua Bengkel
: Ketua-ketua Unit
: JU

46


Click to View FlipBook Version