The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TAKLIMAT OLEH : EN MOHD SHAPHRI BIN MOH YUSOF, PENGETUA SMK DATO PENGGAWA BARAT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozitahmk.rmk, 2021-04-27 21:09:29

PROGRAM MENINGKATKAN KESEDARAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI WARGA KPM

TAKLIMAT OLEH : EN MOHD SHAPHRI BIN MOH YUSOF, PENGETUA SMK DATO PENGGAWA BARAT

TAKLIMAT
PROGRAM
MENINGKATKAN
KESEDARAN
KESEJAHTERAAN
PSIKOLOGI WARGA
KPM 2021

MEDIUM : DALAM TALIAN

BULAN : APRIL

DISAMPAIKAN OLEH : EN MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

PENGETUA SMK DATO’ PENGGAWA BARAT

UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
SMK DATO’ PENGGAWA BARAT

PROGRAM MENINGKATKAN

KESEDARAN KESEJAHTERAAN
PSIKOLOGI WARGA KPM 2021

BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

3

4

7PROGRAM KESEDARAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI

GURU DAN WARGA KPM #3A

Pengenalan

• Tujuan program ini adalah untuk memberi psikopendidikan , maklumat , input berkaitan kesejahteraan psikologi kepada warga
KPM sebagai panduan untuk diaplikasikan apabila berdepan dengan situasi yang mengganggu kesejahteraan psikologi mereka.

• Memberi maklumat kepada warga KPM tentang kesediaan Kaunselor KPM membantu mereka mengurus emosi dan tingkahlaku.
• Menggerakkan barisan kepimpinan di pelbagai peringkat untuk menyebarluaskan maklumat dan kesedaran kesejahteraan

psikologi kepada warga KPM.

AWARE, ALERT & ACTION

Harapan
• Memberi pendedahan kepada warga KPM dan guru mengenai aspek

kesejahteraan mental
• Membantu warga guru mengenali tahap kesihatan mental mereka melalui ujian

psikologi yang dijalankan seperti DASS, Instrumen Tekanan Diri dan Inventori
Kesejahteraan Kendiri
• Membantu warga guru mengurus emosi melalui teknik-teknik yang dipelajari
• Membantu warga guru membina strategi daya tindak ke arah sikap yang positif

Rasional

• Kesejahteraan diri adalah hak setiap insan dan mereka perlu diberi
peluang untuk mendapatkan sentuhan kaunseling dan psikologi
dalam membina semula struktur diri yang sejahtera.

• Program yang memberikan pendedahan berkaitan dengan teknik-teknik atau
kemahiran yang perlu dalam mengurus emosi boleh membantu warga KPM
dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi mereka.

• Warga KPM merupakan tulang belakang kepada kejayaan KPM dalam
mencapai visi. Justeru, emosi yang stabil dan terurus sewajarnya perlu dimiliki
oleh mereka agar fokus mereka dalam merealisasikan visi KPM terlaksana
dengan cemerlang.

12

Objektif Program

Mengenal pasti tahap Memperoleh kesedaran PROGRAM
kesejahteraan berkaitan pentingnya MENINGKATKAN
psikologi dan mengamalkan gaya KESEJAHTERAAN
kesihatan mental hidup sihat dan PSIKOLOGI WARGA
menjaga kesejahteraan KPM
diri #3A
Sedar, Peka, Tindak
Mengenal pasti simptom Mempelajari
dan gejala yang kemahiran daya tindak
menyebabkan diri untuk mengurus
ketidakstabilan emosi, kesejahteraan diri &
pemikiran dan tingkah mengenal pasti
laku diri sendiri dan orang keunikan dan potensi
lain diri

13

PENGENALAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI

Kesejahteraan psikologi merujuk kepada kesihatan emosi individu yang akan

01 menentukan sama ada dapat menggunakan potensi diri untuk disumbangkan
kepada orang lain (Abd Samad Ibrahim, 2011).

Kementerian Kesihatan Malaysia (2005) telah mendefinisikan kesejahteraan psikologi sebagai

02 kemampuan individu untuk menangani stres iaitu mengelakkan konflik, meningkatkan
ketenangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan.

PENGENALAN KESIHATAN MENTAL

Menurut WHO, Kesihatan Mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan dimana individu sedar 03
pontensi dirinya, berupaya menangani tekanan biasa dalam kehidupan, berupaya bekerja dengan
produktif dan berkesan dan berupaya untuk memberi sumbangan kepada komunitinya.

Kajian yang dijalankan oleh Bahagian Psikologi dan Kaunseling, KPM (2018) menunjukkan 4.4% guru 04
mengalami tekanan pada tahap sederhana tinggi.

PROGRAM MENINGKATKAN KESEDARAN
KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI WARGA KPM

Tajuk-Tajuk Literasi Kesedaran
Kesejahteraan Psikologi tahun 2019 - 2020

BULAN TAHUN 2019
Ogos
September TAJUK
Oktober Pengurusan stres

BULAN Komunikasi
Januari Kesihatan Mental (Pengenalan)
Februari
TAHUN 2020
Mac
April TAJUK
Mei Pengurusan kewangan
Jun
Julai Gaya Hidup Sihat
Ogos Pengurusan Kemarahan

Kebimbangan
Kemurungan
Kekeluargaan
Kepuasan Bekerja
Kasih Sayang / Personal Touch

JUMLAH PENGLIBATAN WARGA KPM BAGI
PROGRAM #3A TAHUN 2019 - 2020

Terima kasih kepada semua yang terlibat.
Jom semarakan #3A (sedar, peka & tindak) – warga KPM sejahtera tahun 2021

Tajuk-Tajuk Literasi Kesedaran
Kesejahteraan Psikologi tahun 2021

 Kaunselor Pendidikan Daerah akan BULAN TAJUK
April Program Meningkatkan Kesedaran Kesejahteraan Psikologi Warga KPM
diberikan TOT berkaitan dengan Mei
Jun Kesihatan Mental
program ini.
Julai Memahami Tekanan,
 Kaunselor Organisasi Daerah perlu 8 Cara Atasi Tekanan,
Ogos
meyampaikan maklumat ini kepada September Deep Breathing

semua PGB di daerah masing-masing. Oktober Teknik Butterfly Hug &
November Urutan 5 Jari
 Pengetua / Guru Besar perlu
Kebimbangan Resah Yang Memudaratkan
menyampaikan kesemua info ini
Kemurungan Derita Dalam Senyap
kepada guru-guru.
Psikologi Menghadapi Bencana
 Bahan yang dibekalkan berupa slaid,
Memahami Krisis Dalam Kehidupan
video dan poster. Mengurus Krisis

 Guru-guru akan menyampaikan

maklumat kepada murid-murid

merentas kurikulum dan kokurikulum.

 Guru Bimbingan dan Kaunseling akan

membantu Pengetua / Guru Besar

dalam melaksanakan program dan

aktiviti yang dirancang oleh pihak

sekolah dalam memberi

psikopendidikan kepada semua guru

dan murid.

PENILAIAN PROGRAM

bit.ly/PENILAIAN-PROGRAM3Pi

BPsK

@moe.my
Bahagian Psikologi & Kaunseling
Aras 1, Blok E9, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604, Putrajaya
03-8872 1681


Click to View FlipBook Version