The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rajazarir, 2019-01-09 11:27:38

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KBSM

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KBSM
MINGGU BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN/ NILAI KBAT/I-THINK


TILAWAH Surah al-A’raf ayat 1-10 Aras 1: Membaca ayat 1 -3 dengan makhraj yang betul
Aras 2: Membaca ayat 1-6 dengan betul dan fasih
JANUARI Aras 3: Membaca dengan bertajwid
Nilai : Menjaga adab kemuliaan dan kesucian al-Quran
MINGGU AMALI Doa penerang Hati Dapat menghafaz dan mengamalkan
1 Kepentingan
Beriman Kepada Rasul Aras 1: Menyatakan pengertian Nabi dan Rasul
AQIDAH  Pengertian Nabi dan Rasul Aras 2: Membezakan antara Nabi dan Rasul I-THINK
 Beza di antara Nabi dan Rasul Aras 3: Menghuraikan tugas-tugas Rasul ( Peta Bulatan)
 Tugas-tugas Rasul Nilai : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab
Solat ketika sakit Aras 1: Menerangkan maksud dan hukum solat ketika sakit .
IBADAT  Maksud Solat ketika sakit Menerangkan cara menunaikan solat ketika sakit I-THINK
 Cara melakukan Solat ketika Aras 2: Menjelaskan hikmat diharuskan solat mengikut ( Peta alir)
sakit. keupayaan
 Hikmat diharuskan solat ikut Aras 3: Membezakan rukhsoh solat ketika sakit dan rukhsoh KBAT
keupayaan. semasa musafir ( Situasi kesakitan
Nilai: Tabah, taat menunaikan perintah Allah. yang dialami)
Tilawah Surah al-A’raf Aras 1: Membaca ayat dengan betul
BUDAYA  Surah al-A’raf ayat 1-20 Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi contoh-contoh
ILMU  Tajwid – Idzhar Halqi Idzhar Halqi
Aras 3: Membaca dengan tajwid dan tarannum serta dapat
menyatakan hukum tajwid
Nilai : Tekun dan cekal mempelajari al-Quran
- Pengenalan huruf tunggal Jawi Mengenal huruf tunggal jawi
- Bunyi vokal

Surah al-A’raf ayat 23 Aras 1: Menyatakan latar belakang ayat dan pengertian Zalim I-THINK
AYAT  Pengertian zalim Aras 2: Menjelaskan punca berlakunya zalim dalam (peta bulatan)
KEFAHAMAN  Jenis-jenis zalim masyarakat
MINGGU  Punca-punca zalim dan cara Aras 3: Menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi KBAT
2 mengatasinya kezaliman
Nilai : Kasih sayang terhadap sesama makhluk
Doa Penerang Hati Menghafaz dan mengamalkan doa penerang hati
AMALI
 Tasmi’

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3Solat Ketika Sakit Aras 1: Menerangkan hikmat solat ketika sakit I-THINK
IBADAT  Hikmah solat ketika sakit Aras 2: Menerangkan perbezaan rukhsoh solat musafir dan ( Peta Buih
 Perbezaan rukhsoh solat ketika solat ketika sakit berganda)
sakit dengan solat semasa Aras 3: Menyatakan sebab diwajibkan solat ketika sakit
musafir Nilai : Ibadat adalah satu amalan yang mudah dilakukan
 Sebab diwajibkan rukhsoh solat
Adab menerima dan melayan tetamu Aras 1: Menyatakan maksud tetamu dan hukum I-THINK
ADAB  Maksud tetamu Menyatakan adab dan aurat terhadap tetamu (peta pokok/ peta
 Hukum menerima dan melayan Aras 2: Menerangkan keadaan membolehkan seseorang pelbagai alir)
tetamu diterima sebagai tetamu
 Adab /Aurat/Batas pergaulan Aras 3: Menghuraikan kelebihan menerima dan melayani
 Kelebihan menerima dan tetamu KBAT
melayani tetamu Nilai : Ikhlas, bersopan santun ,baik hati (Situasi tidak beradab
 Implikasi tidak beradab dengan tetamu)
menerima tetamu
Aras 1: Membaca ayat dengan betul
BUDAYA Tilawah Surah al-A’raf Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi contoh Idgham
ILMU  Surah al-A’raf ayat 11-21 Bi Ghunnah
 Tajwid – Idgham Bi Ghunnah Aras 3: Membezakan antara bacaan Idgham dan Idzhar
Nilai : Mencintai al-Qur’an
Mengaitkan setiap kejadian alam berdasarkan dalil naqli dan
Budaya Ilmu (Sains dalam kehidupan)
 Konsep dalil aqli
Dalil naqli Surah Yassin ayat 37 Nilai : Meningkatkan keimanan

Surah al-A’raf ayat 11-21 Aras 1: Membaca ayat 11 -12 dengan makhraj yang betul
TILAWAH Aras 2: Membaca ayat 11-16 dengan betul dan fasih
MINGGU Aras 3: Membaca ayat 11-21 dengan bertajwid
3 Nilai : Menjaga adab
Solat Jenazah
AMALI  Pengenalan Melafazkan niat solat jenazah
 Lafaz niat solat jenazah L(D) P(D)
Surah al-A’raf ayat 23 Aras 1: Menyatakan maksud rahmat dan keampunan Allah
AYAT  Pengertian rahmat dan SWT
KEFAHAMAN keampunan Allah Aras 2: Menjelaskan cara bertaubat
 Langkah untuk mendapatkan Aras 3: Menerangkan pengajaran ayat
keampunan Allah Nilai : Bertolak ansur
 Pengajaran ayat


2

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3
Adab bekerja Aras 1: Menyatakan hukum dan adab bekerja I-THINK
ADAB  Hukum dan sebab perlu bekerja Aras 2: Menyatakan sebab perlu bekerja (peta bulatan-adab
 Adab ketika bekerja Aras 3: Menerangkan akibat tidak bertanggungjawab KBAT bekerja)

 Akibat tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan (kesan tidak mengamalkan

dalam pekerjaan Nilai : Dedikasi dan bertanggungjawab adab bekerja)

Surah al-A’raf ayat 22-28 Aras 1: Membaca ayat dengan betul
BUDAYA  Surah al-A’raf ayat 22-28 Aras 2: Menyebut cara bacaan Idgham Bila Ghunnah dengan
ILMU  Tajwid – Idgham Bila Ghunnah fasih
Aras 3: Membaca ayat dengan bertajwid
Nilai : Membudayakan bacaan al-Quran
Pengukuhan dan pemulihan Melaksanakan solat hajat dalam amalan hidup
Ibadat (Solat hajat)
Amalan Kebajikan Mukmin Aras 1: Membaca hadith dan menyatakan maksud hadith I-THINK
HADIS  Maksud hadis secara ijmal ( Peta bulatan)
MINGGU  Amalan-amalan kebajikan dalam Aras 2: Menyenaraikan amalan-amalan kebajikan dalam
4 hadis dan kelebihannya hadith dan kelebihannya KBAT ( cara melakukan kebaikan
KBAT

 Pengajaran hadis Aras 3: Menghuraikan pengajaran hadith dalam kehidupan seharian)
Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan
AMALI Solat Jenazah
Lafaz niat solat jenazah kanak-kanak Melafazkan niat solat jenazah
lelaki dan perempuan
Solat Sunat Aidil Fitfi Aras 1: Menyatakan pengertian solat Aidil Fitri I-THINK
IBADAH  Pengertian, rukun dan kaifiat Aras 2: Menerangkan rukun, syarat dan kaifiat khutbah Aidil Fitri ( Peta alir/ peta
 Persiapan sebelum solat Aras 3: Membezakan antara solat Aidil Fitri dan solat Jumaat bulatan/peta
 Rukun, syarat dan sunat khutbah Nilai : Mengeratkan hubungan sesama muslim pelbagai alir)
Aidil Fitri
KBAT ( hukum menunaikan solat sunat dua hari raya bersendirian di waktu maghrib)


Saidatina Fattimah az-Zahrah Aras 1: Dapat menceritakan riwayat hidup tokoh I-THINK
SIRAH  Riwayat hidup Aras 2: Menyatakan kelebihan dan sifat peribadi tokoh ( Peta pokok)
 Keperibadian tokoh Aras 3: Menerangkan sumbangan tokoh
 Sumbangan/Jasa Nilai : Mengambil berat tentang kesusahan keluarga
 Kesan/pengajaran daripada Kasih sayang kepada ahli keluarga
tokoh KBAT
( cara mencontohi sifat peribadi tokoh dalam kehidupan seharian)


3

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3Jawi ‘Diftong’ Mengenal dan mengesan suku kata terbuka dan tertutup
 Suku kata terbuka dan tertutup
BUDAYA  Perkataan ‘k’bila dijawikan
ILMU Pengukuhan dan pemulihan
Ibadat Mengetahui dan mengamalkan tatacara solat sunat Aidil Fitri
 Solat sunat Aidil Fitri
Pengurusan jenazah Melafazkan bacaan-bacaan dalam solat jenazah
 Bacaan dalam solat jenazah
MINGGU AMALI selepas takbir pertama dan
5 kedua
Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat 23 dengan
Surah Al-A’raf ayat 23 betul
Aras 2: Menghafaz potongan ayat mengikut hukum tajwid
AYAT Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih dan lancar
HAFAZAN
Nilai : Dedikasi dan rela berkorban masa dan tenaga untuk
menghayati kalam Allah
Solat sunat Aidil Adha Aras 1: Menyatakan pengertian solat sunat Aidil adha I-THINK
 Perbezaan antara solat sunat Aras 2: Menghuraikan rukun,syarat,dan sunat Aidil Adha ( Peta alir/ peta
Aidilfitri dan aidil Adha Aras 3:Menerangkan hikmat solat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha bulatan/peta
IBADAT  Kepentingan takbir Nilai : Bersatu padu pelbagai alir)
 Hikmat solat Aidil fitri dan Aidil KBAT ( hukum menunaikan solat sunat dua hari raya bersendirian di waktu maghrib)

Adha
Adab Bekerja Aras 1: Menyatakan menghuraikan ciri pekerja yang baik
 Ciri pekerja yang baik Aras 2: Menyatakan sebab perlu beradab semasa bekerja I-THINK
 Sebab perlu beradab ketika Aras 3: Menerangkan kelebihan mengamalkan adab-adab (peta pelbagai alir)
ADAB bekerja bekerja dalam Islam
 Kelebihan mengamalkan adab Nilai: Taat, amanah dan rajin KBAT (kesan tidak mengamalkan adab bekerja

bekerja dalam Islam terhadap syarikat)
 Sebab-sebab perlu bekerja
Tilawah Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul
Al-A’raf ayat 1-28 Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut
 Hukum tajwid Ikhfa’Haqiqi bacaan ikhfa’ dengan betul
BUDAYA Nilai: Ikhlas membaca al-Quran
ILMU
Pengukuhan dan pemulihan Mengetahui tatacara solat sunat Aidil Adha dan melaungkan
Ibadat (Solat Sunat Aidil Adha) takbir hari raya
Surah al-A’raf ayat 29-34 Aras 1: Membaca ayat 29-30 dengan makhraj yang betul
TILAWAH Aras 2: Membaca ayat 29-32 dengan betul dan fasih


4

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


MINGGU Aras 3: Membaca ayat 29-34 dengan mengikut hukum tajwid
6 Nilai : Ikhlas membaca al-Quran
Pengurusan Jenazah Melafazkan bacaan selepas takbir ketiga dan keempat
AMALI  Bacaan selepas takbir ketiga dan
keempat
Aras 1: Menyebut nama-nama rasul yang wajib diketahui I-THINK
Rasul-rasul yang wajib diketahui dan Aras 2: Menceritakan sejarah perjuangan rasul Ulul Azmi ( Peta bulatan)
sejarahnya Aras 3:Menjelaskan tentangan dan dugaan yang diterima
AQIDAH  Nama Rasul dan rasul Ulul Azmi rasul-rasul Ulul Azmi
 Sejarah hidup rasul Nilai : Memperbanyakkan selawat dan sentiasa kasih pada
rasul
Saidatina Aishah bt Abu Bakar R.A Aras 1: Mengetahui riwayat hidup tokoh I-THINK
 Riwayat hidup Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh ( Peta pokok)
 Sifat-sifat mulia tokoh Aras 3: Merumuskan sumbangan tokoh KBAT ( cara mencontohi sifat


SIRAH  Sumbangan kepada umat Islam Nilai : Mempunyai wawasan cemerlang peribadi tokoh dalam kehidupan
seharian)

Jawi Memahami perkataan jawi dari bahasa lain
Perbezaan maksud (homograf)
Kata pinjaman
 Ada penambahan huruf bagi
membezakan maksud yang
berlainan
 Kata pinjaman B.Arab, B.Inggeris,
Pengukuhan dan pemulihan Mengetahui sejarah ringkas 25 rasul yang wajib diketahui
BUDAYA Aqidah
ILMU  Rasul-rasul yang wajib diketahui
dan sejarah ringkas
AMALI Pengurusan Jenazah Mengetahui dan melafazkan bacaan selepas takbir keempat
 Bacaan selepas takbir keempat
dalam solat jenazah
MINGGU Surah Al-A’raf ayat 23 Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat dengan betul.
7 AYAT Aras 2: Menghafal ayat tersebut mengikut hukum tajwid.
HAFAZAN Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih dan lancar.
Nilai : Mengamalkan sifat dedikasi dan rela berkorban masa
dan tenaga untuk menghayati kalimah Allah.
Sifat-sifat Rasul Aras 1: Menyatakan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. KBAT
AQIDAH  Sifat-sifat yang wajib, mustahil Aras 2: Menerangkan implikasi sekiranya Rasul-rasul bersifat ( mencontohi sifat


5

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


dan harus bagi Rasul. dengan sifat mustahil. rasul dalam
 Perbezaan antara sifat yang Aras 3: Membezakan sifat harus bagi Rasul dan sifat harus bagi kehidupan seorang
harus pada rasul dengan sifat manusia biasa. pelajar )
yang harus bagi manusia biasa. Nilai : Menjauhi diri dari sifat mazmumah
Solat Hajat Aras 1: Menyatakan pengertian solat hajat I-THINK
IBADAH  Pengertian solat hajat Aras 2: Menerangkan kaifiat solat Hajat ( Peta alir – cara
 Rukun-rukun solat sunat hajat Aras 3: Menyatakan perbezaan antara solat hajat dengan menunaikan solat
 Kaifiat solat Hajat solat rawatib hajat)
 Masa,bilangan rakaat Nilai : Meyakini pertolongan Allah
Tilawah Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul
BUDAYA Surah Al-A’raf Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut
ILMU  Hukum Tajwid – Iqlab bacaan Iqlab dengan betul
Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat
Nilai: Ikhlas membaca al-Quran
Jawi Mengetahui dan menggunakan huruf dengan
Penggunaan huruf diftong ‘au’dan ‘ai’
 Membezakan maksud perkataan
 Diftong ‘au’ dan ‘ai’

CUTI TAHUN BAHARU CINA

Aras 1 :Membaca ayat 35-36 dengan makhraj yang betul
TILAWAH Surah al-A’raf ayat 35-38 Aras 2 :Membaca ayat 35-37 dengan betul dan fasih
Aras 3: Membaca ayat 35-38 dengan mengikut tajwid
MINGGU Nilai : Beradab sopan
8 Pengurusan Jenazah
AMALI  Amali Solat Jenazah Melakukan dan melaksanakan solat jenazah
Surah al-A’raf 57-58 Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal I-THINK
AYAT  Kepentingan air kepada makhluk Aras 2 :Menjelaskan cara bersyukur dengan nikmat Allah ( Peta Bulatan)
KEFAHAMA  Perbandingan antara orang yang Aras 3 :Menyatakan pengajaran ayat
N bersyukur dengan orang yang KBAT (Perumpamaan

ingkar Nilai : Sentiasa bersyukur apa yang dikurniakan oleh Allah maksud potongan
 Bukti kekuasaan Allah ayat)
 Cara bersyukur
Solat Hajat Aras 1: Menerangkan hajat yang sesuai dipohon kepada KBAT
IBADAT  Tujuan solat hajat Allah (hukum solat hajat
 Perbezaan solat hajat dan solat Aras 2: Membezakan antara solat hajat dan solat rawatib kerana niat yang
sunat Rawatib Aras 3: Menerangkan hajat yang sesuai untuk dipohon tidak baik)


6

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


 Fadhilat solat hajat kepada Allah bersempena solat hajat
Nilai : Redha dengan ketentuan Allah
Budaya Ilmu Mengetahui dan memahami kepentingan sains dalam Islam
Sains dalam kehidupan
BUDAYA  Kepentingan sains
ILMU  Keburukan penyalahgunaan
Pengukuhan dan pemulihan
Ibadat (Solat ketika sakit) Mempraktikkan cara-cara solat ketika sakit
Aras 1: Membaca ayat 39-40 dengan makhraj yang betul
TILAWAH  Surah al-A’raf ayat 39-46 Aras 2: Membaca ayat 39-43 dengan betul dan fasih
Aras 3: Membaca ayat 39-46 dengan hukum tajwid
Nilai : Menghayati maksud al-Quran
Solat sunat Tahiyatul Masjid Melafazkan niat solat Tahiyatul Masjid
AMALI  Pengenalan Memahami kaifiat solat Tahiyatul Masjid
MINGGU  Lafaz niat dan kaifiat
9 Kesan beriman kepada Rasul Aras 1: Menyatakan kesan beriman kepada rasul I-THINK
AQIDAH  Kesan beriman kepada rasul Aras 2: Menghuraikan kesan beriman kepada rasul terhadap ( Peta Buih )
terhadap individu, masyarakat individu,keluarga,masyarakat dan negara KBAT
dan negara Aras 3: Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan (mengaplikasikan
 Sunnah-sunnah rasul seharian. sunnah-sunnah rasul
Nilai: Amanah dalam pekerjaan/ Rasul sebagai rule model dalam kehidupan)
Saidina Khalid al-Walid r.a Aras 1: Menyatakan riwayat hidup I-THINK
SIRAH  Riwayat hidup Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh ( Peta pokok)
 Sifat-sifat mulia Aras 3:Menghuraikan sumbangan / jasa kepada tamaddun KBAT
 Sumbangan/Jasa Islam ( cara mencontohi
Nilai: Tidak mementingkan diri, mencari kebenaran dalam sifat peribadi tokoh
kehidupan dalam kehidupan
seharian)
Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul
Tilawah Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut
BUDAYA al-A’raf ayat 39-46 bacaan Iqlab dengan betul
ILMU Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat
 Hukum Tajwid – Iqlab Nilai: Ikhlas membaca al-Quran
Budaya Ilmu Wasatiah Memahami konsep wasatiah dalam Islam
 Konsep, dalil, kepentingan Nilai : Sentiasa mengamalkan sifat wasatiah


7

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


- Pelajar dapat menjawab soalan dalam keadaan terkawal dan - Taklimat peperiksaan
MINGGU PEPERIKSAAN AWAL TAHUN berdisiplin - Edaran kertas soalan
10 - Pelajar menjawab soalan mengikut teknik dan kaedah - Mengawas
pemarkahan yang sebenar. peperiksaan
- Mengutip kertas
jawapan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
AMALI Solat sunat Tahiyatul Masjid Mengamalkan solat sunat Tahiyatul masjid
 Amali Solat sunat Tahiyatul Masjid
MINGGU Beriman kepada ‘Ismatur Rasul Aras 1: Menyatakan takrif berserta contoh mukjizat,
AQIDAH  Maksum karamah, sihir, irhas, istidraj dan maunah
11  Mukjizat Aras 2: Menerangkan sebab-sebab rasul perlu bersifat
 Karamah maksum
 Sihir Aras 3: Menghuraikan tujuan Allah mengurniakan mukjizat
 Irhas kepada para Nabi dan Rasul
 Istidraj Nilai: Bersopan santun dan berdisiplin setiap masa
 Maunah
Solat sunat Tahajjud Aras 1: Menerangkan pengertian dan kaifiat solat sunat I-THINK
IBADAT  Pengertian tahajjud ( Peta bulatan- hikmah
 Rukun dan Kaifiat solat Aras 2: Menyenaraikan hikmat solat sunat tahajjud solat)
 Hukum, dalil, masa Aras 3: Membezakan solat sunat tahajjud
dengan solat sunat hajat KBAT ( cara untuk membiasakan diri

Nilai: Berdisiplin dan ikhlas dalam pekerjaan untuk menunaikan solat tahajjud)
Adab Bercakap Dalam Majlis Aras 1: Menyatakan maksud majlis dan jenis-jenisnya I-THINK
ADAB  Maksud majlis dan jenis-jenisnya Aras 2: Menerangkan faedah orang yang melaksanakan ( Peta pelbagai alir)
 Faedah mempelajari adab adab bercakap dalam majlis KBAT
bercakap dalam majlis Aras 3: Menerangkan cirri-ciri persamaan adab bercakap ( kesan tidak beradab
 Ciri persamaan adab bercakap didalam majlis dan di luar majlis semasa bercakap dalam
dalam majlis dan luar majlis Nilai: Bersopan ketika bercakap majlis)
Jawi
BUDAYA Kata Ulang
ILMU  Kata ulang penuh Mengetahui perkataan jawi kata berulang
 Kata ulang perubahan
bunyi/berirama
Pengukuhan dan pemulihan Memahami pembahagian mukjizat dan contohnya
Aqidah
 Beriman dengan ‘Ismatur Rasul
Aras 1: Membaca ayat 47-48 dengan hakhraj yang betul


8

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


TILAWAH Surah Al -A’raf ayat 47-53 Aras 2: Membaca ayat 47-50 dengan fasih
Aras 3 : Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid
MINGGU Nilai: Tekun mempelajari Al Quran
12
Surah Al A’raf ayat 179 Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali I-THINK
 Nikmat-nikmat Allah swt kepada Aras 2:Mmenyebut nikmat-nikmat Allah swt yang ( Peta dakap)
AYAT manusia dikurniakan berdasarkan ayat
KEFAHAMA  Fungsi-fungsi nikmat: mata ,telinga Aras 3:Menjelaskan fungsi mata, telinga dan hati untuk KBAT
N dan hati memeperoloehi hidayah Allah swt ( Kesan penyalahgunaan
 Sebab-sebab jin dan manusia Nilai :Menyayangi dan mengasihi golongan kurang upaya nikmat oleh murid)
menjadi penghuni neraka
 Pengajaran ayat
Solat Sunat Dhuha
AMALI  Pengenalan Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan solat
 Niat sunat Dhuha.
 Kaifiat
JAWI
-Dua dan Tiga suku kata Membaca perkataan yang terdiri daripada dua dan tiga
 Tidak ada huruf ( l ) di tengah suku kata.
BUDAYA suku kata
ILMU  Dikekalkan ejaannya Nilai : Mencintai jawi
 Mesti ada huruf ( l ) ditengah suku
kata
 Suku kata pertama bunyi ( l )
- Imbuhan Mengenal dan mengesan imbuhan awalan dan akhiran
- Akronim pada perkataan dan menulis huruf akranim
 Imbuhan awalan ( ) dan akhiran
Akronim : huruf singkatan, contoh – UKM,
MPI
Piagam Madinah Aras 1: menerangkan maksud Piagam Madinah I-THINK
SIRAH  Maksud Piagam Madinah Aras 2: menceritakan peristiwa yang membawa kepada ( Peta buih/peta alir)
 Peristiwa termeterainya Piagam terbentuknya Piagam Madinah
Madinah Aras 3: Menyenaraikan isi kandungan Piagam
 Isi kandungan Piagam Nilai : Patuh kepada peraturan dan disiplin diri
Beriman Kepada Hari Akhirat Aras 1: Menyatakan pengertian mati dan alam barzakh. I-THINK
 Kematian dan Alam Barzakh Aras 2:Menceritakan gambaran nikmat kubur dan azab ( Peta Bulatan)
o Pengertian, dalil, kubur
MINGGU AQIDAH o gambaran nikmat dan Aras 3: Menghuraikan perlunya persediaan menghadapi


9

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


13 azab kubur mati
o persediaan untuk mati Nilai: Sentiasa mengingati mati dengan meningkatkan
ibadat
Solat Sunat Tahajjud Aras 1: Menyatakan perbezaan Solat Sunat Tahajjud KBAT
IBADAH  Perbezaan Solat Sunat Tahajjud Aras 2: Menyatakan hikmah Solat Sunat Tahajjud ( hukum seseorang
dan Solat Sunat Hajat. Aras 3: Menyatakan kelebihannya menunaikan solat
 Hikmah Solat Sunat Tahajjud Nilai: Berdisiplin tahajjud tanpa tidur
terlebih dahulu)
Surah al-A’raf: 205 Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali I-THINK
AYAT  Maksud ayat secara ijmali Aras 2: Menjelaskan peranan zikir ( Peta buih-adab berzikir)
KEFAHAMA  Adab dan peranan berzikir Aras 3: Menyenaraikan factor yang menyebabkan
N  Factor kelalaian manusia manusia lalai daripada mengingati Allah KBAT
mengingati Allah Nilai: Tabah dalam menuntut ilmu ( langkah mendekatkan
 Langkah mendekatkan diri diri kepada Allah)
kepada Allah
Solat Jenazah
 Bacaan-bacaan dalam Solat
AMALI
Jenazah Membaca bacaan-bacaan dalam solat Jenazah


Tilawah Aras 1: membaca ayat 47-48 dengan makhraj yang betul
Aras 2: membaca ayat 47-50 dengan fasih dan menyebut
 Surah al-A’raf ayat 47-53 cara bacaan Ikhfa’ syafawi
BUDAYA  Tajwid : Ikhfa’ syafawi Aras3: Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid
ILMU Nilai: Sentiasa membaca al- Quran
Jawi Menulis huruf jawi daripada teks rumi
 Menukar teks rumi ke jawi Nilai: Mencintai tulisan jawi
Aras 1: Membaca ayat 54-56 dengan makhraj yang betul
TILAWAH Surah al-A’raf ayat 54-64 Aras 2: Membaca ayat 54-58 dengan fasih
Aras 3: Membaca ayat 58-64 dengan bertajwid
Nilai: Membaca al-Quran dalam kehidupan
MINGGU Solat Sunat Hajat
14 AMALI  Pengenalan Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan solat
 Niat, kaifiat sunat Hajat
Surah al-A’raf ayat 205 (sambungan) Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali
AYAT  Faktor manusia lalai mengingati Aras 2: Menerangkan pengajaran ayat
KEFAHAMA Allah Nilai: Berdisiplin dan memelihara adab berzikir
N  Pengajaran ayat


10

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


Pengurusan Jenazah Aras 1 Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap I-THINK
 Kewajipan terhadap jenazah pengurusan jenazah ( Peta alir- cara
IBADAT  Cara-cara menguruskan jenazah Aras 2: Menyatakan cara pengurusan jenazah pengurusan jenazah)
 Hukum dan dalil pengurusan Aras 3: Tujuan dan hikmat pengurusan jenazah
jenazah Nilai: Bertanggungjawab dan ikhlas KBAT ( hukum anak lelaki
memandikan jenazah
ibunya)
Tilawah
Jawi
BUDAYA  Al-A’raf ayat 54-64
ILMU  Tajwid : Idgham Mislain dan ikhfa’ Membaca ayat mengikut hokum tajwid
syafawi
 Menulis, menyebut kalimah jawi Mencintai Jawi
yang bersambung

Hadis 2: Adab Kepada Binatang I-THINK
MINGGU  Maksud Hadis Aras1: Menyatakan pengertian Hadis. ( Peta bulatan)
15 HADIS  Maksud ihsan terhadap binatang Aras 2 : Membezakan ihsan terhadap binatang dan
 Contoh ihsan terhadap binatang penganiaayaan binatang KBAT
 Bentuk penganiayaan binatang Aras 3 : Menerangkan kepentingan ihsan terhadap ( situasi bagaimana
 Kepentingan ihsan terhadap binatang. melihat individu yang
binatang Nilai : Menyayangi sesama makhluk menganiayai binatang)
Hari Kiamat I-THINK
AQIDAH  Hari Kiamat: Aras 1: Menyatakan takrif Hari Kiamat. ( Peta Bulatan-tanda-
o Takrif, Dalil, Aras 2:Menceritakan gambaran ketika berlakunya kiamat tanda kiamat)
o Alamat besar dan kecil Aras 3 : Menerangkan hikmah Allah swt mengadakan Hari KBAT
o Gambaran Hari Kiamat Kiamat (bencana alam dan
o Dosa dan Pahala Nilai : Menginsafi kebesaran Allah swt kaitannya dengan
o Hikmah adanya Hari kiamat tanda-tanda kiamat)
Piagam Madinah Aras 1: Menjelaskan kandungan Piagam Madinah KBAT
SIRAH  Isi kandungan Piagam Madinah Aras 2 : Menghuraikan kesan Piagam Madinah ( kesan negatif jika
 Kesan Piagam Madinah Aras 3: Menjelaskan hikmah di sebalik pembentukan manusia tidak ada
 Hikmat Piagam Madinah Piagam peraturan undang-
Nilai : Berpegang teguh kepada janji. undang)
Solat Sunat Hajat
AMALI  Cara Pelaksanaan Dapat menunaikan solat sunat Hajat dengan betul

11

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


Budaya Ilmu Mengetahui bahawa hanya Islam cara hidup yang terbaik
BUDAYA Pengukuhan dan pemulihan berdasarkan surah Ali Imran
ILMU Nilai : Memelihara kesucian Islam
 Konsep Islam sebagai satu cara Menceritakan keadaan di alam barzakh
hidup yang sempurna Nilai: Sentiasa mengingati mati
Aqidah
 Alam Barzakh
Aras 1: Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang
TILAWAH betul
Surah al- A’raf ayat 65-72 Aras 2: Membaca ayat 65-69 dengan fasih
Aras 3: Membaca ayat 65-72 dengan bertajwid
MINGGU Nilai: Ikhlas membaca Al Quran
16 Pengurusan Jenazah Aras 1: Menyatakan pengertian memandikan jenazah I-THINK
 Pengertian memandikan jenazah Aras 2: Menerangkan cara memandikan jenazah ( Peta Alir)
IBADAT  Syarat-syarat wajib memandikan Aras 3: Menyatakan tujuan dan hikmah Solat Jenazah KBAT
jenazah Nilai: Menunaikan hak jiran ( cara memandikan
 Cara memandikan jenazah Nilai: Sentiasa mengingati mati jenazah yang tidak
 Hikmah memandikan jenazah sempurna)
Adab terhadap Ibu bapa Aras 1: Menyatakan pengertian ibu bapa I-THINK

Menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa
ADAB  Pengertian ibu bapa Aras 2: Menjelaskan tanggungjawab anak terhadap ibu ( Peta bulatan- hikmah
 Adab terhadap ibu bapa dalam
solat

percakapan dan pergaulan bapa dan sebab anak wajib berbakti kepada ibubapa Peta pelbagai alir)
 Tanggungjawab anak Aras 3: Menjelaskan kewajipan berbakti kepada KBAT
 Hukum berbakti ibubapa walaupun berlainan agama ( situasi berbakti kepada
 Kewajipan berbakti kepada ibu Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas solat ibubapa yang telah
bapa yang berlainan agama meninggal dunia)
AMALI Doa Ketika Menghadap Cermin Membaca lafaz doa ketika menghadap cermin
 Pengenalan
 Lafaz doa dan maksud
Tilawah Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang betul
BUDAYA  Surah Al A’raf / ayat 65-72 Nilai: Tekun memepelajari Al Quran
ILMU  Tajwid: Izhar Syafawi
Pengukuhan/pemulihan Menguruskan jenazah
Ibadah
 Pengurusan Jenazah


12

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


Aras 1: Membaca ayat 73-75 dengan makhraj yang
TILAWAH Surah al- A’raf ayat 73-79 betul
Aras 2: Membaca ayat 73-79 dengan fasih
MINGGU Aras3: Membaca ayat 73-79 dengan bertajwid
17 Nilai: Menjaga adab membaca al-Quran


Pengurusan Jenazah Aras 1: Menyatakan syarat mengkafankan jenazah
IBADAH  Mengkafankan jenazah Aras 2: Menjelaskan cara mengkafankan jenazah
 Syarat mengkafankan jenazah Aras 3 : Dapat menjelaskan hikmah dan tujuan memandi
 Cara mengkafankan jenazah dan mengkafankan jenazah
 Hikmah dan tujuan memandikan Nilai : Menjaga hak dan kewajipan sesama muslim
jenazah dan mengkafankan Nilai : Sentiasa menziarahi jenazah
jenazah
Dosa dan Pahala Aras 1: Menyatakan pengertian dosa dan pahala I-THINK
AQIDAH  Pengertian dosa dan pahala serta Aras 2: Menyatakan dalil dosa dan pahala ( Peta pelbagai alir-sebab
dalil Aras 3: Menjelaskan pembahagian dosa dan hikmah dan kesan dosa dan
 Perbezaan dosa dan pahala pembalasan dosa pahala)
 Langkah meningkatkan pahala Nilai: Sentiasa melakukan kebajikan KBAT
(situasi menasihati kawan
yang melakukan dosa)
Pengurusan Jenazah Menjelaskan perkara-perkara sunat ketika menguruskan
AMALI  Mengkebumikan jenazah jenazah
 Talkin
 Perkara-perkara sunat
Jawi
BUDAYA Pengukuhan (Jawi) Nilai: Mencintai tulisan jawi
ILMU  Membaca dan menulis rangkaikata
Jawi
Ujian Tilawah dan hafazan
TILAWAH  Ayat-ayat yang telah ditentukan Menghafaz ayat-ayat yang ditentukan
oleh Lembaga Peperiksaan
MINGGU Mahsyar Aras 1: Menyatakan pengertian Mahsyar dan syafaat I-THINK
18 AQIDAH Hisab Aras 2: Menjelaskan jenis-jenis syafaat dan golongan ( Peta alir)
 Pengertian Mahsyar dan dalil yang menerimanya KBAT
 Keadaan di Padang Mahsyar Aras 3: Meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah saw (persediaan murid
 Pengertiaan syafaat dan jenisnya Nilai: Bermuhasabah menghadapi kaadaan


13

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


 Golongan yang layak mendapat diMahsyar)
syafaat
 Hikmah Mahsyar dan syafaat
Perjanjian Hudaibiah Aras 1: Menerangkan maksud Perjanjian Hudaibiah I-THINK
SIRAH  Maksud Perjanjian Aras 2: Menceritakan peristiwa atau kronologi yang ( Peta alir –peristiwa
 Peristiwa yang membawa kepada membawa kepada perjanjian membawa kepada
perjanjian Aras 3: Menyatakan isi perjanjian perjanjian Hudaibiyah)
 Isi-isi perjanjian Nilai: Berpegang teguh kepada setiap janji
Solat Sunat Tarawih Melafazkan niat solat terawih dan menerangkan cara
AMALI  Pengenalan , Niat dan kaifiat melaksanakannya
Surah Al A’raf ayat 73-79 Mengesan hukum ikhfa’ Hakiki dalam ayat
BUDAYA  Tajwid : Ikhfa’ Hakiki Nilai: Menjaga adab membaca Al Quran
ILMU

Pengukuhan/pemulihan (Al hisab) Menyatakan proses perlaksanaan al-Hisab
 Pengertian Al hisab dan dalil Nilai:Sentiasa muhasabah diri
 Kepentingan beriman dengan al-
hisab
 Proses pelaksanaan al -hisab dan
hikmahnya
Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat.
HAFAZAN Surah al- Juma’ah ayat 9-11 Aras 2: Menghafaz ayat dengan fasih dan lancer
Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan bertajwid,
tartil dan tadwir.
MINGGU Nilai: Mencintai Al Quran
19 Pengurusan jenazah Aras 1 : Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap I-THINK
IBADAH pengurusan jenazah, cara pengurusan jenazah dan ( Peta alir-cara melakukan
 Mensolatkan jenazah, syarat-syarat tanggungjawab pengurusan jenazah secara ikhlas solat jenazah)
sah solat jenazah, rukun solat Aras 2 : Menyatakan tindakan awal yang perlu dilakukan
jenazah dan cara melakukan solat ketika berlaku kematian dan KBAT
jenazah melengkapkan diri serta melaksanakan khidmat ( hukum mensolatkan
masyarakat jenazah bayi yang lahir
Aras 3 : Menjelaskan tujuan dan hikmat memandikan, melebihi 6 bulan usia
mengkafankan, mensolatkan dan mengkebumikan kandungan)
jenazah
Nilai : Menunaikan hak kejiranan dan kemanusiaan
Adab terhadap Ibu bapa Aras 1: Menghuraikan cara-cara berbakti dan
ADAB  Cara-cara berbakti menghafaz doa kepada ibubapa


14

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


o semasa hidup Aras 2: Menerangkan sebab-sebab anak wajib berbakti
o setelah meninggal dunia terhadap ibubapa
 Kesan baik berbakti kepada ibu Aras 3: Menghuraikan kesan baik, akibat derhaka
bapa kepada ibubapa
 Akibat menderhaka kepada ibu Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas solat
bapa
 Doa ibu bapa
AMALI Solat Sunat Tarawih
 Surah-surah yang disunatkan pada Menyatakan fadhilat malam 1- 14 bulan Ramadan
malam 1- 14
Fadhilat malam 1- 14

Keungulan Islam Menerangkan kelebihan Agama Islam berbanding
Jawi agama lain
BUDAYA  Kelebihan Agama Islam
ILMU  Sukukata tertutup Mengesan sukukata tertutup daripada keratan akhbar
Pelajar dapat menjawab soalan dalam keadaan terkawal dan - Taklimat peperiksaan
MINGGU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL berdisiplin - Edaran kertas soalan
20 Pelajar menjawab soalan mengikut teknik dan kaedah - Mengawas peperiksaan
pemarkahan yang sebenar. - Mengutip kertas jawapan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


AMALI Solat Sunat Tarawih Boleh melakukan solat sunat tarawih dengan cara yang
 Amali betul.
Surah al-Jumu’ah : ayat 9-11 Aras 1 : Menyatakan maksud ayat dan menyenaraikan I-THINK
 Maksud ayat 9 – 11 Surah al- perintah Allah dalam ayat ( Peta pokok)
MINGGU Jumu’ah Aras 2 : Menerangkan hikmah Allah menyuruh
21  Perintah-perintah Allah menjalankan kegiatan harian selepas solat Jumaat KBAT
AYAT  Hikmah kegiatan selepas solat Aras 3 : Menghuraikan kepentingan solat Jumaat dalam ( cara mengajak rakan
KEFAHAMAN Jumaat pembangunan ummah memunaikan solat
 Galakan menyegerakan solat Nilai : sentiasa menepati masa jumaat)
Jumaat
 Kepentingan solat jumaat
 Pengajaran ayat
Al-Mizan dan Al-Sirat Aras 1 : Menyatakan pengertian al-Mizan dan al-Sirat I-THINK
AQIDAH
 Pengertian al-Mizan dan dalil Aras 2 : Menghuraikan kepentingan al-Mizan dan al-Sirat, ( Peta pokok)

15

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


 Kepentingan beriman kepada al- menghuraikan hikmat al-Mizan dan al-Sirat
Mizan Aras 3 : Menerangkan hubungan antara al-Hisab dan al- KBAT
 Hubungan antara al-Hisab dan al- Mizan (keadaan orang yang
Mizan Nilai : Yakin dengan keadilan Allah SWT dan berpegang berdosa melalui titian
 Pengertian al-Sirat dan dalil teguh dalam membuat sebarang keputusan sirat)
 Kepentingan beriman kepada al-
Sirat
 Keadaan manusia ketika melalui
al-Sirat
Budaya Ilmu (Hiburan Menurut Islam) Memahami dan mengetahui bentuk hiburan yang
 Konsep hiburan menurut Islam dibenarkan dalam Islam
 Contoh hiburan Nilai : Berhibur mengikut landasan syarak
Pengukuhan/pemulihan ( Aqidah ) Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan
 Al-Mizan dan al-Sirat Aras 1 : Menerangkan adab ketika bercakap dalam
BUDAYA Adab majlis
ILMU  Adab ketika bercakap dalam Aras 2 : Menerangkan kelebihan orang yang bercakap
majlis benar
 Kelebihan orang yang bercakap Aras 3 :Menjelaskan akibat jika tidak beradab ketika
benar bercakap
 Akibat tidak beradab ketika Nilai : Bercakap benar dan bersopan santun
bercakap

TILAWAH Surah al-A’raf : ayat 80-87 Aras 1 : Murid dapat membaca potongan ayat 80-83
 Penerangan ringkas tentang adab dengan sebutan yang betul
membaca al-Quran, latar Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 80-85 dengan fasih
MINGGU belakang surah yang dibaca dan dan lancar
22 hukum tajwid yang ditentukan Aras 3 : Membaca ayat 80-87 dengan fasih dan
dalam ayat yang dibaca bertajwid mengikut bacaan tartil dan tadwir
Nilai : Menjaga adab, kemuliaan dan kesucian al-Quran
AMALI Solat tarawikh
 Kaifiat Malam ke-15 sehingga ke- Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawikh dengan
30 cara yang betul
AQIDAH Syurga dan neraka Aras 1 : Menyatakan pengertian syuarga dan neraka I-THINK
 Pengertian syurga dan neraka Aras 2 : Menyenaraikan kepentingan beriman kepada ( Peta titi=ciri-ciri ahli
 Kepentingan beriman kepada syurga dan neraka syurga dan neraka)
syurga dan neraka Aras 3 : Menghuraikan hikmat syuarga dan neraka
 Nikmat syurga Nilai: Berazam menjauhi kemunkaran dan gerun dengan KBAT
 Bukti wujudnya syurga dan neraka azab Allah SWT serta berwaspada dalam tindakan ( amalan untuk kesyurga
 Hikmat syurga dan neraka atau neraka –gambarkan

16

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


 Nama-nama syurga dan neraka situasi)
Zakat Aras 1 : Menyatakan pengertian, dalil wajib zakat I-THINK
IBADAH  Konsep zakat harta dan dalil Aras 2 : Menyenaraikan golongan yang berhak ( Peta pokok /dakap-jenis
 Asnaf menerima zakat zakat)
 Hikmah zakat Aras 3 : Menghuraikan hikmah zakat KBAT
 Jenis harta yang diwajibkan zakat Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan penyayang. ( hukum memberikan
dan caranya Aras 1: Menerangkan jenis-jenis harta benda yang zakat kepada individu
diwajibkan zakat yang ingin melanjutkan
Aras 2 : Menyatakan cara mengeluarkan zakat pelajaran)
Aras 3 : Dapat menghuraikan cara dan syarat khas zakat
binatang ternakan dan hasil tanaman
Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan penyayang
Tilawah dan Pengukuhan Surah Al- Aras 1 : Dapat membaca potongan ayat 80-83 dengan
A’raf ayat 80-87 sebutan yang betul
BUDAYA  Surah Al-A’raf ayat 80-87 Aras 2 : Dapat membaca ayat 80-85 dengan fasih dan
ILMU lancar
Aras 3 : Dapat membaca ayat 80-87 dengan fasih dan
bertajwid serta bertaranum
Nilai: Menjaga adab, kemuliaan dan kesucian al-Quran
Surah al-Jumu’ah Dapat membaca mengikut hukum tajwid
TILAWAH  Membaca ayat mengikut hukum
tajwid secara bergilir
MINGGU AMALI Solat Sunat Tarawih Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawih
23  Amali solat tarawikh malam ke-15
– 30
HAFAZAN Surah al-Jumu’ah ayat 9-11 (sambungan) Aras 1 : Dapat menghafaz kalimah serta potongan ayat
 Surah al-Jumu’ah ayat 9-11 Aras 2 : Dapat menghafaz ayat dengan fasih dan lancar
Aras 3 : Dapat menghafaz keseluruhan ayat dengan
bertajwid, tartil dan tadwir
Nilai : Mencintai al-Quran

Perjanjian Hudaibiah Aras 1 ; Menjelaskan hikmah perjanjian Hudaibiah KBAT
 Hikmat Perjanjian Hudaibiah Aras 2 ; Menyatakan tindakan susulan Perjanjian ( sifat kebijaksanaa
 Tindakan susulan selepas Hudaibiah Rasulullah dalam
SIRAH
perjanjian Hudaibiah Aras 3 : Menyenaraikan iktibar Perjanjian Hudaibiah menyebarkan dakwah
 Iktibar Perjanjian Hudaibiah Nilai : Bersifat rasional dalam membuat keputusan dan yang dapat dicontohi
berusaha mengembangkan dakwah. pada masa kini)
Jawi
BUDAYA  Suku kata terbuka daripada surat Dapat mengesan suku kata terbuka daripada akhbar


17

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


ILMU khabar
Solat Sunat Aidil Fitri
AMALI  Pengenalan lafaz niat dan kaifiat Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat solat
solat sunat Aidil Fitri sunat Aidil fitri
MINGGU Latih tubi Menghafaz ayat 9 – 11 Surah al-Jumu’ah denagn baik.
24 HAFAZAN  Surah al-Jumu’ah ayat 9 - 11
Persediaan menghadapi hari akhirat Aras 1 : Menyatakan persediaan yang perlu untuk I-THINK
 Persediaan untuk menghadapi menghadapi hari akhirat ( Peta Bulatan)
hari akhirat dan dalilnya Aras 2 : Menyenaraikan amalan soleh yang perlu
 Amar makruf nahi munkar dilakukan sebagai persiapan menghadapi hari akhirat. KBAT
 Amal saleh Aras 3 : Mengklasifikasikan perkara-perkara makruf dan (Persediaan menghadapi
 Peta minda amar makruf nahi munkar hari akhirat yang perlu
munkar Nilai : Berilitizam dan beristiqamah dengan amar makruf dilakukan semasa hidup)
Kesan beriman kepada hari akhirat dan nahi munkar.
 Kesan beriman kepada akhirat Aras 1 : Menyatakan kesan beriman kepada hari akhirat
AQIDAH
 Ciri-ciri orang yang beriman dan menyebut dalil
kepada hari akhirat Aras 2 : Membincangkan kesan beriman kepada hari
 Langkah-langkah meningkatkan akhirat dari sudut diri, keluarga dan masyarakat dan
iman menerangkan ciri-ciri orang yang beriman kepada hari
akhirat
Aras 3 : Membincangkan langkah-langkah
meningkatkan iman dan menghuraikan maksud ayat
Surah al-An’am ayat 82
Nilai : Sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan
Adab berpidato Aras 1 : Menjelaskan maksud pidato, menerangkan I-THINK
 Pengertian pidato format berpidato dan menerangkan tujuan Islam ( Peta pokok-kesan
 Format berpidato menganjurkan beradab ketika berpidato pidato)
 Adab – adab berpidato Aras 2 : Membanding beza antara pidato yang baik dan
 Ciri-ciri pidato yang baik dan tidak baik KBAT
ADAB
tidak baik Aras 3 : Menjelaskan keberkesanan pidato yang baik ( bagaimana
 Keberkesanan pidato yang baik kepada individu dan masyarakat dan menyenarai mengelakkan pidato yang
kepada individu dan masyarakat akibat tidak beradab semasa berpidato boleh menjatuhkan
Nilai : Bercakap benar dan kreatif untuk menghasilkan maruah seseorang)
pidato yang baik.
BUDAYA Pengukuhan
ILMU  Ulangkaji

18

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


Jawi
 Mengenal, menyebut dan menulis Menulis ayat dengan huruf jawi
jawi
Surah al-Jumu’ah ayat 7-11 Membaca potongan ayat mengikut hukum tajwid
TILAWAH  Membaca ayat 7-11 mengikut
hukum tajwid secara bergilir
Solat Sunat Aidil Fitri Murid boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil Fitri
MINGGU AMALI  Pelaksanaan dengan cara yang betul
25 Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim.
Aras 1 : Menyatakan takrif qada dan dadar, ikhtiar,
tawakkal dan af’alul ‘ibad dan menyebut jenis-jenis
Beriman kepada qada dan qadar qada
Aras 2 : Menjelaskan konsep ikhtiar, tawakkal dan af’alul
 Pemahaman yang betul ‘ibad dan menjelaskan fahaman yang salah mengenai
mengenai konsep ikhtiar, qada dan qadar
AQIDAH
tawakkal dan af’alul ‘ibad serta Aras 3 : Menerangkan hikmah beriman kepada qada
hubungannya dengan qada dan dan qadar serta hikmah tawakkal dan membincangkan
qadar hubungan di antara ikhtiar, tawakkal dan af’alul ‘ibad
dengan keimanan kepada qada dan qadar
Nilai : Sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguhn
ke arah kejayaan hidup
Latih tubi adab tingkatan 1 dan 2 Pendedahan format soalan KBAT dan cara menjawab
ADAB

Tilawah
 Surah al-Jumu’ah ayat 1 – 6 Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih dan
BUDAYA bertajwid
ILMU
Pengukuhan (Ibadat)
 Solat sunat hajat Menunaikan solat hajat dengan betul
TILAWAH Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 Membaca ayat-ayat dengan tartil dan memberi
dan 2 perhatian khusus kepada hukum tajwid.
 Surah al-Baqarah atau surah Aali
MINGGU Imran
26 AMALI Solat Sunat Aidil Fitri Boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil Fitri dengan
 Pelaksanaan cara yang betul.
HAFAZAN Surah al-Jumuah ayat 9 - 11 Aras 1 : Murid dapat menghafaz kalimah serta potongan
 Surah al-Jumuah ayat 9 - 11 ayat yang ditentukan
Aras 2 :Menghafaz ayat mengikut hukum tajwid
Aras 3 : Menghafaz ayat tersebut dengan fasih dan


19

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


lancar
NILAI : Rajin membaca al-Quran dengan ikhlas.
SIRAH Pembukaan Kota Mekah Aras 1 :Menceritakan sejarah yang membawa kepada
 Latar belakang pembukaan pembukaan kota Mekah
Mekah Aras 2 : Menjelaskan strategi dan tindakan Rasulullah
 Strategi pembukaan kota Mekah SAW semasa pembukaan kota Mekah
 Hikmah dinanamakan Aras 3 : Menyenaraikan hikmah dinamakan pembukaan
pembukaan kota Mekah kota Mekah
Nilai : Istiqamah.
Budaya Ilmu
(Hiburan dalam Islam) Mengetahui keharusan berhibur dalam Islam
BUDAYA Dalil hadis berkaitan hiburan (riwayat berdasarkan hadis
ILMU Muslim – sila rujuk panduan 2 masa
tambahan)
Tilawah Murid dapat mengesan hukum tajwid yang telah
 Surah al-Jumuah ayat 7-11 dipelajari
Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
TILAWAH dan 2
 Surah al-Baqarah atau surah Aali
Imran
MINGGU Membezakan khutbah Jumaat dan khutbah hari raya
27 AMALI Solat Sunat Aidil Fitri Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim di kalangan
 Khutbah solat sunat Aidil Fitri umat Islam
Latih tubi aqidah tingkatan 1 dan 2 Pendedahan soalan format KBAT dan cara menjawab
AQIDAH
Latih tubi sirah tingkatan 1 dan 2 Pendedahan soalan format KBAT dan cara menjawab
SIRAH

Tilawah al-Quran Mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari
BUDAYA  Surah al-Jumu’ah ayat 1 – 11 berdasarkan ayat
ILMU Pengukuhan Menjawab soalan berkaitan tajuk
 Zakat Harta
MINGGU Pelajar dapat menjawab soalan dalam keadaan terkawal dan - Taklimat peperiksaan
28 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 berdisiplin - Edaran kertas soalan
Pelajar menjawab soalan mengikut teknik dan kaedah - Mengawas peperiksaan
pemarkahan yang sebenar. - Mengutip kertas jawapan
Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1
MINGGU TILAWAH dan 2 Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
29  Surah al-Baqarah / surah Ali Imran


20

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


Solat Sunat Aidil Adha
AMALI  Pengenalan Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat solat
 Lafaz niat sunat Aidil Adha
 Kaifiat
Latih tubi ayat-ayat kefahaman tingkatan
AYAT 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang
KEFAHAMAN  Ayat kefahaman tingkatan 1 dan diberikan
2
Latih tubi IBADAH tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang
IBADAH diberikan

Tilawah
BUDAYA  Surah Al-A’raf 1-20 Murid mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari
ILMU Jawi Menulis perkataan dengan tulisan jawi dan menulis ayat
 Jawi – latihan menulis suku kata dengan tulisan jawi
Solat Sunat Aidil Adha Murid boleh melaksanakan solat sunat Aidil Adha
AMALI  Pelaksanaan dengan cara yang betul
Latih tubi Menghafaz ayat 9 – 11 Surah al-Jumu’ah denagn baik
HAFAZAN  Surah al-Jumu’ah ayat 9 - 11
MINGGU Latih tubi AQIDAH tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang
30 AQIDAH diberikan
Latih tubi SIRAH DAN TOKOH tingkatan 1 Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang
SIRAH dan 2 diberikan


Tilawah  Surah al-A’raf ayat 21-30 Menyebut potongan ayat
BUDAYA
ILMU Budaya IlmuHiburan Batas-batas
 hiburan yang dibenarkan Menjelaskan kesan individu yang mementingkan hiburan
 Kesan mementingkan hiburan
Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1
TILAWAH dan 2 Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
 Surah al-Baqarah atau surah Aali
MINGGU Imran
31 Solat sunat hari raya
AMALI  Perbezaan solat sunat Aidil fitri Membezakan solat sunat hari raya Aidil Fitri dan Aidil
dan Aidil Adha Adha
Zakat Menyenaraikan peranan institusi zakat di Malaysia
IBADAH  Institusi zakat di Malaysia Nilai : Berkorban untuk kepentingan agama dan umat


21

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


Islam
Latih tubi
ADAB  Tajuk-tajuk adab tingkatan 1 dan Menjawab soalan-soalan berkenaan
2
Tilawah Membaca potongan ayat yang diberikan dengan fasih
 Surah al-A’raf ayat 31-40 dan lancar
BUDAYA
ILMU Jawi
 Latihan jawi Menulis ayat dengan tulisan jawi

Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2
TILAWAH Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran
MINGGU Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang
32 AMALI Solat Sunat Hajat betul
 Pelaksanaan Nilai : Melahirkan rasa tawaduk
Latih tubi
HAFAZAN
 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 Menghafaz ayat-ayat hafazan tingkatan 1 dan 2

Latih tubi
AKIDAH Menjawab soalan-soalan berkaitan
 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2

BUDAYA Tilawah Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih
ILMU  Bacaan Yaasin dan bertajwid.
TILAWAH Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2
 Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang
MINGGU 33 AMALI Solat Sunat Hajat betul
 Pelaksanaan (semua muridd) Nilai : Melahirkan rasa tawaduk
Latih tubi Menjawab soalan-soalan berkaitan
AQIDAH  Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2
Latih tubi Menjawab soalan-soalan berkaitan
SIRAH
 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2
BUDAYA Tilawah Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih
ILMU  Bacaan Yaasin dan bertajwid
HADIS Latih tubi
 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkain
Solat Sunat Hajat Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang
MINGGU 34 AMALI  Pelaksanaan (semua murid) betul


22

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


Nilai : Melahirkan rasa tawaduk
Latih tubi
HAFAZAN  Menghafaz ayat-ayat hafazan
tingkatan 1 dan 2 Menghafaz ayat-ayat dengan baik
Latih tubi Menjawab soalan-soalan berkaitan
IBADAH
 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2
Tilawah Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih
BUDAYA  Bacaan Yaasin dan bertajwid
ILMU

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU 35 ULANGKAJI/ LATIH TUBI KOLEKSI SOALAN KBAT/
GEMPUR KBAT
MINGGU 36 ULANGKAJI/ LATIH TUBI KOLEKSI SOALAN KBAT/
GEMPUR KBATMINGGU 37 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
MINGGU 38 AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE


AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE


23

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3


MINGGU 39

MINGGU 40
AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINEMINGGU 41
AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINEAKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE
MINGGU 42CUTI AKHIR TAHUN
24


Click to View FlipBook Version