The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aidafida77, 2021-04-26 21:58:24

TOKOH PEMIMPIN JOHOR

BUKU SKRAP DIGITAL

Keywords: TOKOH JOHOR

Nama :
Nur Aisyah Dania binti Abdul Hadi
No KP :
100828080484
Kelas :
5 Arif
Alamat email :
[email protected]
Nama Sekolah :
SK LKTP ULU PENGGELI
Alamat Sekolah:
Jalan Kasawari, Felda Ulu Penggeli,
86000 Kluang, Johor.

-

PENDAHULUAN 1

BIODATA TOKOH 2

PENDIDIKAN TOKOH 3

KERJAYA TOKOH 4

SUMBANGAN TOKOH 5

NILAI KEPIMPINAN 6
PENUTUP / KESIMPULAN 7

SUMBER RUJUKAN 8
PENGHARGAAN 9

-

Dato’ Bentara Luar, Mohammed Salleh bin Perang adalah salah
seorang tokoh pemimpin Johor yang dikaitkan bukan sahaja dari segi
kepimpinannya tetapi juga dalam aspek pensejarahan Johor moden.
Kedudukan beliau sebagai salah seorang yang terpenting dalam
Kerajaan Johor digambarkan melalui gelaran yang dianugerahkan
kepada beliau, iaitu Dato’ Bentara Luar.

Ketokohannya dalam aspek sejarah Johor moden adalah
bersandarkan beliau merupakan seorang pembesar atasan yang
berkhidmat di bawah tiga orang pemerintah Johor pada abad ke-19
dan ke-20, iaitu Dato’ Temenggung Daeng Ibrahim (1841 – 1862),
Temenggung/Maharaja/Sultan Abu Bakar (1862 – 1895) dan Sultan
Ibrahim (1895 – 1959).

-1

Nama : Tarikh Lahir:
Dato’ Muhammad Salleh 21 Julai 1841
bin Perang

Perang (Panglima Perang) Telok Belanga, Singapura
bin Mohamed Salleh
Tempat
Nama Bapa Lahir:

Nama Ibu Nama Isteri
Yang Jaleha binti Basir
1. Datin Gembab
binti Hassan

2. Jamilah @ Achang
binti Jumaat

21 Julai 1915 11 orang
7 daripada isteri pertama
Tarikh Meninggal 4 daripada isteri kedua
Dunia
Bilangan
Anak

-2

Semasa berumur sepuluh Ketika berumur 12 tahun,
tahun, beliau telah beliau telah melanjutkan
dihantar untuk pelajaran di Sekolah Rev.
mempelajari bacaan Keasberry di Bukit Zion.
Al-Quran dan ilmu asas
agama.

Mempelajari bahasa Mempelajari ilmu ukur-
dan tulisan Cina dengan mengukur atau ‘survey’
seorang guru Cina bersama-sama Encik
bernama Chia Ah Seng Yahya Awal daripada Tuan
pada tahun 1861 hingga Langley dan Tuan Major
1863. McCallum pada akhir
dekad 1860-an dan awal
dekad 1870-an

-3

Antara kerjaya awal beliau ialah :
• Guru Bahasa Melayu di Sekolah

Rev. Keasberry
• Kerani di Pejabat Menteri

Encik Long pada tahun 1856.
• Kerani utama di pusat

pentadbiran Temenggung di
Iskandar Puteri pada tahun 1858.

Jawatan penting dalam pentadbiran
kerajaan antaranya ialah :

• Pesuruhjaya Polis
(9 Disember 1868)

• Ketua Jabatan Ukur
(dekad 1880-an)

• Ketua Jabatan Tanah
• Peranang bandar

-4

• Merancang pembangunan negeri Johor.
• Bertanggungjawab dalam bidang pertanahan dan perladangan gambir

dan lada hitam.
• Membuat peta lengkap yang pertama sekali dilukis bagi sebuah negeri

di Semenanjung Tanah Melayu.Tindakan pertamanya ialah melukis
sebuah peta pembangunan negeri Johor. Peta itu menunjukkan semua
jalan dan bandar yang akan dimajukan atau dibina di seluruh negeri
Johor. Ia juga menunjukkan bentuk muka bumi dan daerah-daerah di
negeri Johor.
• Bertanggungjawab membangunkan pusat bandar seperti Bandar
Maharani (1888) dan Bandar Penggaram (1893).
• Semasa menjadi wakil Raja memerintah Batu Pahat, beliau telah
membawa kemajuan dan keharmonian di daerah tersebut dengan
menggalakkan orang-orang kampung membuka kebun dan membuat
parit tali air. Dalam masa yang sama, pelabur-pelabur asing mula
datang membuka kebun, ladang serta berniaga di Batu Pahat.
Kebolehan beliau berbahasa Cina merupakan faktor yang
menyebabkan beliau disukai oleh orang Cina.

-5

Seorang

pentadbir yang Sentiasa meluaskan
cekap dan bijak pengetahuan dan

mencari pengalaman

baharu bagi menambah

ilmu pengetahuan Pemimpin yang
berpandangan

jauh

Seorang yang sangat
mencintai ilmu

Pemimpin yang
setia berkhidmat
kepada raja dan

negerinya

-6

Dato’ Bentara Luar , Mohammed Salleh bin Perang merupakan
seorang yang mendahului zamannya. Sejak kecil lagi, beliau
merupakan seorang yang gigih dalam pembelajaran ilmu agama
dan duniawi walaupun dihimpit kemiskinan dan kesulitan hidup.
Beliau adalah seorang tokoh yang sangat bijak dan pintar dan
sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Kemahiran dan
pengalaman yang dimiliki semakin bertambah dan dipelbagaikan
kerana beliau terus menimba ilmu secara latihan kerja dalam
bidang juruukur. Selain aspek pembangunan Johor, ketokohan
beliau juga dapat dikesan dalam ilmu penulisan yang juga terhasil
daripada asas pembelajaran yang kukuh. Kemahiran dan
kegigihan inilah yang membawa beliau muncul sebagai seorang
yang terbilang pada zamannya. Semangat dan iltizam serta sifat
beliau yang sangat mencintai ilmu perlu dicontohi oleh setiap
golongan masyarakat di Malaysia dan rakyat Johor amnya.

-7

• https://ms.wikipedia.org/wiki/Muhamad_Salleh_bin_Perang
• https://www.geni.com/people/Dato-Bentara-Luar-Johor-

Mohd-salleh/6000000000348452175
• https://www.youtube.com/watch?v=18weqIY6_yI
• http://bentaraluar.atspace.com/sej_kelahiran.htm
• http://sejarahmalaysia.pnm.my/portalBM/detail.php?section=

sm02&spesifik_id=116&ttl_id=2

-8

Bismillahirahmanirahim..
Alhamdullilah,bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, tenaga

yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.
Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pihak PPD Kluang

kerana memberi peluang dan ruang kepada para pelajar untuk menyertai pertandingan mencipta Buku
Skrap Digital Tokoh Pemimpin Johor ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada Guru
Besar SK LKTP Ulu Penggeli, Encik Nasarudin bin Ahmad atas sokongan dan galakan yang diberikan
kepada saya. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih buat Jurulatih SLB Daerah Kluang yang sentiasa
memberikan panduan dan galakan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini.

Disamping itu, ucapan penghargaan ini juga saya berikan kepada guru pembimbing saya, Puan
Norrafidah binti Yahya kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk
saya menyiapkan tugasan ini dengan suksesnya.

Tidak lupa juga, ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada ibu bapa saya yang memberi
galakan dan sokongan serta menjadi pemudahcara untuk saya menyiapkan tugasan ini. Mereka telah
memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sehingga saya berjaya
menyiapkan tugasan ini.

Akhir madah, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung
atau tidak langsung dalam pembikinan buku skrap digital ini. Sekian, terima kasih.

-9


Click to View FlipBook Version