The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pembahagian tugas bidang kurikulun sk manir 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SK Manir TBA3021, 2019-12-21 11:30:20

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2020

Pembahagian tugas bidang kurikulun sk manir 2020

Keywords: Buku kuriulum 2020,Kurikulum Sk Manir 2020,Pembahagian Tugas guru Sk Manir

3.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2020
3.1 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN PENGURUSAN KURIKULUM

PENGERUSI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 11
GPK HAL EHWAL MURID GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
SAHILA BINTI MOHAMAD

JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM

PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER PANITIA
SEKOLAH
1. PBS DAN PBD 1. BAHASA MELAYU
2. PEP AWAM 1. PERPUSTAKAAN 2. BAHASA INGGERIS
3. KSSR 2. NILAM 3. MATEMATIK
4. PEP DALAMAN 3. MEDIA 4. SAINS
5. JADUAL WAKTU 5. PEND. AGAMA
6. PEMULIHAN ELEKTRONIK
7. KECEMERLANGAN 4. BBM ISLAM
5. MAKMAL ICT 6. BAHASA ARAB
UPSR 6. TVPSS AL-MANIRI 7. RBT / TMK
8. KECEMERLANGAN 7. GREEN SCREEN 8. SEJARAH
8. MBMMBI 9. PEND. JASMANI
TAHUN 5 9. BILIK SEMINAR
9. PRA SEKOLAH DAN KESIHATAN
10. TRANSISI 10. PEND. SENI VISUAL

DAN MUZIK

12

3.2 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi : Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran

Timbalan Pengerusi 1 : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Timbalan Pengerusi 11 : Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Sahila Binti Mohamad

AHLI JAWATANKUASA Panitia Bahasa Melayu
Panitia Bahasa Inggeris
Hasnawiza binti Mohd Nawi Panitia Matematik
Nor Juliyana binti Ramlan Panitia Sains
Khamisah binti Mohd Mukhtaruddin Panitia Pend. Agama Islam
Sahila binti Mohamad Panitia Bahasa Arab
Mohd Raffi Bin Ismail Panitia Sejarah
Shariful Bukhori bin Alias Panitia Pend. Seni Visual dan Muzik /
Awang Bin Nik Pendidikan RBT / TMK
Normi Binti Yahya Pend. Jasmani dan Kesihatan
Mohamad Azlan bin Mat Rashib Bimbingan dan Kaunseling
Saidi Azhar bin Mat Salleh Penyelaras UPSR
Fauziah Binti Ahmad@Yahya Penyelaras Pra Sekolah
Noor Azah Binti Khalipah Guru Media / Perpustakaan
Masitah binti Mohamed Guru Pemulihan
Azimah Binti Ali Pep. Dalaman / Data J-Qaf
Che Norlia binti Abdullah Penyelaras ICT
Siti Zurinah Binti Ismail SAPS / PLC
Zulkifli bin Othman Data UPSR / SPRINT
Haminah Binti Awang Hitam Penyelaras KSSR
Salmi binti Yasin
Rozina@Rozita binti Jusoh

13

3.3 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

3.3.1: BAHASA MELAYU

Pengerusi : GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Hasnawiza binti Mohd Nawi

Setiausaha : Senana binti Sulaiman

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran

Bahasa Melayu

3.3.2: BAHASA INGGERIS

Pengerusi : GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Nor Juliyana binti Ramlan

Setiausaha : Umil Shafiqah binti Mat Daud

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran

Bahasa Inggeris

3.3.3: MATEMATIK

Pengerusi : GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Khamisah binti Mohd Mukhtaruddin

Setiausaha : Salmi binti Yassin

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Matematik

3.3.4: SAINS : GPK Pentadbiran
Pengerusi : Sahila binti Mohamad
Ketua Panitia : Aziah binti A Wahab
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains
AJK

14

3.3.5: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pengerusi : GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Mohd Raffi Bin Ismail

Setiausaha : Aida binti Hitam

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam

3.3.6: BAHASA ARAB

Pengerusi : GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Shariful Bukhori Bin Alias

Setiausaha : Zakiah Binti Hussin

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran

Bahasa Arab

3.3.7: SEJARAH : GPK Pentadbiran
Pengerusi : Awang Bin Nik
Ketua Panitia : Norliza binti Hanafi
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah
AJK

3.3.8: PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PENDIDIKAN MUZIK

Pengerusi : GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Normi Binti Yahya

Setiausaha : Fatimah binti Abdul Rahman

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran

Pendidikan Seni Visual dan pendidikan Muzik

15

3.3.9: PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Pengerusi : GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Saidi Azhar bin Mat Salleh

Setiausaha : Norhasyimah binti Zakaria

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

3.3.10: REKA BENTUK TEKNOLOGI DAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Pengerusi : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Ketua Panitia : Mohamad Azlan bin Mat Rashib

Setiausaha : Zulkifli bin Alias

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran

Reka Bentuk Teknologi dan Teknologi Maklumat

Komunikasi

3.4 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PPSR, PASR DAN PASCA PPSR

Pengerusi : GURU BESAR

Timbalan Pengerusi : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Penyelaras PPSR : Noor Azah Binti Khalipah

Setiausaha : Salmi Binti Yasin

Kecemerlangan : Umil Shafiqah bin Mat Daud
Tahun 5

AHLI JAWATANKUASA
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Semua Guru Tahun 6 yang mengajar mata pelajaran Teras
Semua Guru yang mengajar Tahun 6 PAI dan Bahasa Arab

16

3.5 JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi : GURU BESAR

Timbalan Pengerusi : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras : Rozina@Rozita binti Jusoh

Pep. dalaman : Siti Zurinah Binti Ismail

Data UPSR : Salmi Binti Yasin

SAPS : Haminah binti Awang hitam

AJK : Semua guru kecuali

Fauziah binti Ahmad@Yahya ( GBK )

Masitah binti Mohamed ( PRA )

Sharifah Fatimah binti Sayid Mustafa ( PRA )

3.6 JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : GURU BESAR

Timbalan Pengerusi : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Setiausaha 1 : Zuraidah binti Hassim ( BI )

Setiausaha 2 : Madiah Binti Idris ( BM )

AJK : Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu

Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

3.7 JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS

Pengerusi : GURU BESAR

Timbalan Pengerusi : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Setiausaha : Che Norlia binti Abdullah

AHLI JAWATANKUASA

Semua guru Bahasa Melayu dan semua guru Matematik Tahun 1 -3

17

3.8 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS DAN PBD )

Pengerusi : GURU BESAR

Timbalan Pengerusi : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Setiausaha : Sahila binti Mohamad

AHLI JAWATANKUASA

Semua Ketua Panitia

Fauziah Binti Ahmad@Yahya - Psikometrik

Fatimah Binti Abdul Rahman - PAJSK

Sahila binti Mohamad - PBD

3.9 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : GURU BESAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Timbalan Pengerusi : Azimah Binti Ali

Setiausaha :

AHLI JAWATANKUASA
Perpustakaan
Azimah Binti Ali
Normi binti Yahya

TVPSS ( SKeMa )
Norliza Binti Hanafi
Zulkifli bin Othman

18

PANDUAN
BIDANG TUGAS

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

1.0 LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah bidang utama atau ‘core business’ bagi setiap guru dan murid-
murid yang belajar di sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan
pendidikan dan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum selaras dengan arus
perdana sistem dan dasar pendidikan kebangsaan.

Menyedari hakikat mampu menjadi yang terbaik dalam pelbagai bidang, suatu
bentuk program yang terancang telah disusun mengikut perbezaan potensi dan
kebolehan antara pelajar untuk menghasilkan impak yang maksima. Seterusnya
menjadi asas yang kukuh kepada kecemerlangan pelajar, bagi mencapai arah tuju
pendidikan yang lebih tinggi dan sempurna sebagaimana yang terkandung dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia.

2.0 OBJEKTIF
Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan:
2.1 Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2.2 Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3 Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Jabatan Pelajaran Negeri.

3.0 DASAR
3.1 Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua aspek pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan potensi diri
dalam diri pelajar dari aspek jasmani, rohani, mantel dan emosi.
3.2 Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana
sistem dan dasar pendidikan kebangsaan.
3.3 Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian
Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
3.4 Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini tentang pendidikan dan
kurikulum semasa.
3.5 Pada sebilangan masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna
sekiranya program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk
program akademik mestilah diberikan keutamaan.

4.0 MESYUARAT
4.1 Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat (4) kali
setahun mengikut standard piawaian jabatan pelajaran bagi membincangkan
pengurusan dan pelaksanaan, masalah dan isu kurikulum di sekolah.
4.2 Agenda mesyuarat mestilah berdasarkan garis panduan yang dicadangkan di
dalam Buku Pengurusan Kualiti SPSK.
4.3 Mesyuarat Panitia – Dilaksanakan sebanyak minimum 4 kali setahun dan minit
mesyuarat mestilah disediakan dalam tempoh seminggu.
4.4 Surat Panggilan Mesyuarat haruslah diedarkan kepada guru 3 hari sebelum
tarikh mesyuarat.
4.5 Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Kurikulum mestilah dimaklumkan dan dibincangkan
pelaksanaannya dalam Mesyuarat Panitia dan maklumbalas yang sewajarnya
mestilah disampaikan kepada Setiausaha Jawatankuasa.
4.6 Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak
terhadap pelaksanaan kurikulum dalam semua mata pelajaran dan Pihak
Pentadbiran Sekolah beserta Ketua-ketua Panitia dipertanggungjawabkan
sepenuhnya.

5.0 PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN
5.1 Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling
Iktisas Bil 4 / 1986.
5.2 Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam,
motivasi dan bakat adalah berkait rapat dengan keberkesanan pengajaran guru
di dalam kelas. Oleh itu semua panitia mata pelajaran hendaklah berfungsi dan
digunakan dengan optimum untuk saling bekerjasama, saling membantu,
berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk memperbaiki kecekapan
dan keberkesanan pengajaran.
5.3 Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada
TOV dan ETR dalam pengurusan prestasi mata pelajaran.
5.4 Semua panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-
strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan
kecenderungan para pelajar untuk belajar dengan lebih baik.
5.5 Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas
mesyuarat kurikulum dan mesyuarat panitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir

sebagai penasihat. Satu salinan minit mesyuarat panitia hendaklah disampaikan
kepada Guru Besar melalui Setiausaha Kurikulum.
5.6 Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit
atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan
panitia sambil diselia oleh ketua panitia.

6.0 SISTEM FAIL
6.1 Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh Setiausaha.
6.2 Semua fail panitia diletakkan di Bahagian Pentadbiran Sekolah (Fail Rasmi –
putih).
6.3 Sebarang aktiviti untuk mengambil dan menyimpan fail ke dalam almari khas
mestilah di bawah pengetahuan dan mendapat keizinan pihak pentadbiran
sekolah.

7.0 SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
7.1 Sukatan Pelajaran (SP), Huraian Sukatan Pelajaran (HSP), Rancangan
Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) adalah
dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa dirujuk oleh setiap guru apabila
merancang proses pengajaran dan pembelajaran.
7.2 Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia hendaklah diperoleh dan disimpan oleh setiap guru.
7.3 Satu salinan SP, HSP dan RPT mestilah disimpan di dalam fail panitia.
7.4 Guru mestilah dapat menghayati, mengenalpasti dan boleh menterjemahkan
objektif mata pelajaran yang tercatat di dalam HSP kepada objektif pentaksiran
dan juga mempraktikkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas, dengan itu setiap guru harus mahir tentang konstruk-konstruk
peperiksaan awam bagi mata-mata pelajaran yang diajar.
7.5 Salinan Rancangan Pelajaran Tahunan bagi setiap mata pelajaran yang diajar
oleh guru yang telah disahkan oleh Guru Besar mestilah dilampirkan bersama di
dalam Buku Rekod Mengajar.
7.6 Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Buku Rekod Mengajar
hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan dalam Mesyuarat Panitia bagi
mata pelajaran masing-masing atau paling minimina mengikut pekeliling yang
ditetapkan.
7.7 Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian di dalam
Buku Rekod Mengajar sebelum masuk ke dalam kelas bagi tujuan pengajaran.

Oleh itu, Buku Rekod Mengajar mestilah lengkap dan dibawa masuk ke kelas

setiap waktu pengajaran.

7.8 Ruangan impak haruslah ditulis setiap kali selesai aktiviti pengajaran untuk

menilai tahap pembelajaran murid dan tahap keberkesanan pengajaran guru

bagi tujuan penambahbaikan pada masa hadapan.

7.9 Buku Rekod Mengajar mestilah dihantar kepada pihak pentadbiran sekolah

setiap hari Jumaat persekolahan minggu berkenaan untuk disemak dan

disahkan.

7.10 Semua guru mesti membawa buku rekod persediaan mengajar setiap kali masuk

ke kelas.

7.11 Setiap guru mestilah menghabiskan Sukatan Pelajaran sebelum bulan Oktober

setiap tahun.

7.12 Pendidikan Bestari – Kaedah pengajaran hendaklah terarah kepada student

centered / berpusatkan murid dan menggunakan ABM serta kemudahan

ICT yang disediakan. Kualiti pengajaran guru haruslah dipertingkatkan dengan

guru juga harus menguasai kaedah-kaedah terkini pengajaran yang didedahkan

setiap masa melalui aktiviti perkembangan staf.

8.0 JADUAL WAKTU
8.1 Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996.
8.2 Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah
dengan persetujuan dalam mesyuarat kurikulum.
8.3 Dasar pengagihan mata pelajaran, keutamaan diberikan kepada guru opsyen
dan kepakaran guru.
8.4 Agihan kelas cemerlang, sederhana dan lemah adalah secara adil.
8.5 Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 30 waktu seminggu
8.6 Kelas Komputer untuk mata pelajaran teras diwujudkan setiap minggu dan jadual
penggunaan makmal komputer turut disediakan.
8.7 Jadual waktu mengajar yang tidak dipenuhi kerana guru bercuti sakit dan bercuti
rehat ataupun menjalankan tugas rasmi di luar kawasan akan diisi dengan
Jadual Waktu Guru Ganti. Guru yang bercuti ini mestilah menyediakan Modul
Kelas Ganti yang akan digunakan oleh pelajar semasa Jadual Waktu Ganti
tersebut. Tugasan dalam Modul Kelas Ganti ini akan dijalankan oleh guru ganti
yang terpilih.
8.8 Jadual Waktu Mengajar dan Jadual Waktu Ganti akan diurus dan disediakan
oleh Pihak Pentadbiran Sekolah.

8.9 Jadual Waktu penggunaan Bilik-bilik Khas mestilah disediakan oleh guru
pengawas Bilik-bilik Khas tersebut apabila Jadual Waktu Induk Guru telah siap.
Satu salinan jadual mestilah diserahkankan kepada pihak pentadbiran sekolah
dan guru-guru mata pelajaran terlibat. Bilik-Bilik khas yang terlibat untuk proses
pengajaran dan pembelajaran adalah Pusat Sumber, Makmal Komputer,
Makmal Sains, Bengkel Kemahiran Hidup, Surau, Bilik J-Qaf, Bilik Seni, Bilik
APD dan Pusat Akses.

8.10 Pusat Sumber Sekolah merupakan nadi yang akan menyokong proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan juga budaya pembelajaran
kendiri pelajar dalam meningkatkan ketrampilan dan potensi diri murid-murid.
Oleh itu matlamat perancangan strategik pusat sumber oleh Guru Penyelaras
Media mestilah mempunyai tujuhala ke arah tersebut dan semua guru penolong
kanan beserta ketua-ketua panitia adalah tertakluk kepada perancangan
tersebut dan perlu memainkan peranan masing-masing dengan baik.

9.0 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
9.1 Program PPSMI akan dimansuhkan pada tahun 2016. Justeru, Pengajaran dan
Pembelajaran bagi mata pelajaran Sains dan Matematik boleh dilaksanakan
menggunakan dwi bahasa, Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.
9.2 Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan
berkualiti selaras dengan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) atau (ICT).
9.3 Menekankan kemahiran mengaplikasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang
berkemahiran dalam ICT. Oleh itu penggunaan peralatan ICT adalah amat
digalakkan dan menjadi keutamaan di dalam menyokong pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah dengan bantuan Bahan Bantu Mengajar yang
lain.
9.4 Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris selaras dengan dasar baru Kementerian Pelajaran iaitu MBMMBI iaitu
Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Bahasa Inggeris.
9.5 Menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah, strategi dan teknik di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan ketrampilan guru, seterusnya
meningkatkan ketrampilan murid dan pada masa yang sama meningkatkan
prestasi pencapaian peperiksaan awam. Ini adalah kerana pengajaran yang
berkualiti akan menghasilkan pembelajaran yang berkualiti.
9.6 Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dinilai oleh guru
mata pelajaran, pelajar dan barisan pentadbir di akhir sesuatu sesi pengajaran

dan pembelajaran berdasarkan penguasaan pengetahuan, kemahiran,
penglibatan dan daya tumpuan pelajar di dalam kelas.
9.7 Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mestilah menggabungkan
pelbagai kaedah dan kemahiran berdasarkan aras kebolehan murid. Oleh itu
setiap orang guru mestilah berusaha meningkatkan ketrampilan diri dengan
meningkatkan kemahiran-kemahiran di atas secara berterusan.
9.8 Guru matapelajaran dan ketua panitia mestilah sentiasa memantau prestasi
pencapaian mata pelajaran setiap murid seperti yang telah ditetapkan oleh
sekolah dan berusaha membuat tindakan susulan untuk mencapai sasaran
tersebut. Oleh itu pengurusan ’Headcount Mata pelajaran’ mestilah menjadi
amalan dan kelaziman bagi setiap orang guru.
9.9 Pengajaran dan pembelajaran menggunakan stesen-stesen pembelajaran dan
pembelajaran di luar bilik darjah digalakkan dan akan dikembangkan secara
berterusan.
9.10 Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas juga mesti memantapkan
budaya membaca, belajar cara belajar, penggunaan pelbagai sumber
pendidikan dan penerapan budaya cintakan ilmu. Murid-murid juga digalakkan
belajar melalui Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).
9.11 Guru juga mestilah mendedahkan pelajar-pelajar dengan soalan- soalan
bercapah ataupun HOTS – Higher Order Thinking Skills Questions.

10.0 GURU GANTI
10.1 Mana-mana guru yang berkursus, bercuti sakit atau diluluskan untuk Cuti Rehat
Khas perlu memaklumkan kepada Guru Besar atau pihak pentadbiran sekolah
lebih awal untul disediakan guru ganti bagi kelas guru tersebut.
10.2 Guru yang dipanggil berkursus perlu menyediakan bahan pengajaran untuk
kelas yang ditinggalkan.
10.3 Guru yang terpilih menggantikan kelas haruslah masuk ke kelas seperti yang
telah diarahkan.

11.0 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
11.1 Ujian Pengesanan - 2 kali setahun
11.2 PKSR - 2 kali setahun
11.3 Semua urusan peperiksaan yang dijalankan haruslah menepati prinsip ekuiti
dalam pendidikan.
11.4 Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan semua pelajar bagi peperiksaan
yang ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996.

11.5 Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan

pentaksiran berpusat serta penekanan kepada penilaian formatif.

11.6 Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman dilaksanakan berdasarkan

prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Pekeliling Peperiksaan
peringkat sekolah Bil 02/2008 – pindaan (rujuk lampiran kurikulum 4) yang

memperincikan bilangan peperiksaan dan ujian seragam setahun, dasar

peratusan markah untuk semua tahun, format peperiksaan, jadual pengawasan,
rekod markah, syarat lulus, jadual spesifikasi ujian, ’content skill’ dan post

mortem peperiksaan menggunakan program yang telah ditetapkan.
11.7 Jawatankuasa ’Headcount Sekolah’ dipertanggungjawabkan untuk

menguruskan semua data yang berkaitan dengan peperiksaan dengan mengkaji
’take off value’ dan meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.

11.8 Format Peperiksaan
11.8.1 Ujian Pengesanan – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.
11.8.2 PKSR – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.

11.8.3 Masa mengikut Kertas Sebenar Peperiksaan Awam.
11.8.4 Format – Mengikut format soalan kertas peperiksaan awam bagi murid-

murid tahap 2 itu tahun 4, 5 dan 6 serta tahap 1 iaitu bagi murid-murid

tahun 2 dan 3.

11.8.5 Untuk murid tahun 1 peperiksaan dan penilaian adalah berasaskan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang baru diperkenalkan.

11.9 Jadual Pengawasan

11.9.1 Ujian diadakan serentak selama 4 hari minggu bagi semua tahun.

11.9.2 Jadual pengawasan disediakan oleh pihak pentadbiran sekolah.

11.9.3 Masa mengikut keperluan peperiksaan awam.

11.10 Rekod Markah

11.10.1 Markah Peperiksaan dimasukkan dalam komputer melalui sistem

SAPS.

11.10.2 Laporan prestasi mata pelajaran murid-murid diserahkan kepada ibu

bapa untuk ditandatangani dan perbincangan tentang prestasi mata

pelajaran murid-murid diadakan semasa Hari Terbuka Sekolah yang

dijalankan selepas peperiksaan.

11.11 Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

11.11.1 Semua penyedia soalan ujian / peperiksaan penggal diminta

menyediakan JSU mengikut tahap kesukaran yang logik untuk para

pelajar.

11.11.2 JSU yang disediakan akan dijadikan asas dalam penilaian pada ujian
berikutnya.

11.11.3 Bagi soalan objektif, analisis item melalui program SP Chart/ PEDIA
mesti disediakan setiap kali selepas ujian / peperiksaan.

11.11.4 Semua soalan mesti disahkan oleh Ketua Panitia atau Penolong Kanan
Pentadbiran sebelum dicetak.

11.12 Post- mortem Untuk Peperiksaan
11.12.1 Post Mortem secara bertulis harus disediakan oleh Ketua Panitia bagi
mata pelajaran masing- masing setiap kali peperiksaan dijalankan.
11.12.2 Kekuatan dan kelemahan soalan mahupun masalah murid-murid
hendaklah dikenal pasti bagi tujuan pemulihan dan pengukuhan.
11.12.3 Semua guru diminta mengisi borang NKRS+W seperti yang ditetapkan
oleh pihak sekolah dan diserahkan kepada PK Pentadbiran.

12.0 PENGURUSAN PANITIA
12.1 Pengurusan Panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Guru Kanan
Pentadbiran.
12.2 Penolong kanan akan menyelia semua perjalanan panitia sepanjang tahun.
12.3 Semua Fail Pengurusan Panitia akan disemak dan diletakkan di pejabat.
12.4 Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal, dan
Pelan Operasi.
12.5 Semua Panitia mesti menentukan sasaran kelulusan peperiksaan setiap tahun
berdasarkan TOV, ETR dan headcount murid.
12.6 Pentadbiran sekolah perlu memastikan panitia membelanjakan peruntukan PCG
secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

13.0 BILIK-BILIK KHAS
13.1 Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang
bertanggungjawab berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah.
13.2 Penyeliaan adalah untuk bilik-bilik seperti berikut:
Pusat Sumber
Bilik J-Qaf
Surau
Makmal Komputer
Bilik Setiausaha Peperiksaan
Bilik Bimbingan dan Kaunseling
Bengkel Kemahiran Hidup.

13.3 Makmal Sains
13.4 Bilik Seni
Bilik Bahan Bantu Mengajar
Rekod penggunaan dan peraturan penggunaan serta jawatankuasa bilik-bilik
khas ini mestilah diwujudkan.
Keselamatan bahan dan peralatan hendaklah diutamakan pada setiap masa.

14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA
14.1 Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat
Kewangan Sekolah. Setiap Panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian
buku dan peralatan bahan bantu mengajar kepada Penolong Kanan Pentadbiran
dengan mengisi borang Nota Minta.
14.2 Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti
mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.
14.3 5-10% peruntukan untuk tahun semasa perlu direzab untuk pembelian ABM bagi
kegunaan awal tahun berikutnya.
14.4 Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang
ada.

PERINCIAN TUGAS KURIKULUM

BIL BIDANG TUGAS PERINCIAN TUGAS

1. Menjadi pengerusi panitia mata pelajaran.

2. Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah

betul dan mengedarkannya kepada semua anggota

panitia.

3. Mengetuai Panitia Mata Pelajaran bagi merangka

Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian.

4. Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat

panitia untuk diedarkan kepada ahli dan salinan

kepada pengurusan sekolah.

5. Mengagih pembahagian tugas di antara anggota

panitia mengenai penyediaan soalan-soalan, ujian,

peperiksaan bulanan, pertengahan tahun dan akhir

tahun.
6. Merangka Takwim Panitia setahun – mesyuarat

panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
BIDANG TUGAS

7. Menentukan target mata pelajaran berasaskan
1 JAWATANKUASA

peperiksaan akhir tahun.
KURIKULUM SEKOLAH

8. Berusaha menambah BBM dan memastikan

penggunaan yang maksimum dan berkesan.

9. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang

pengajaran, rancangan, sukatan pelajaran, ujian dan

lain-lain.

10. Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program

kurikulum dan panitia mata pelajaran.

11. Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru

dalam panitianya.

12. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang

pengajaran, rancangan / sukatan pelajaran, ujian dan

lain-lain.

13. Membantu dalam pengurusan, penyediaan peralatan

Teknologi Pendidikan, Pusat Sumber, Makmal dan

bengkel.

14. Merangka dan melaksanakan Program Kurikulum

yang dianjurkan oleh sekolah seperti Projek UPSR

dan sebagainya.

15. Memberi input yang imaginatif dan inovatif, contoh

membina instrumen penilai yang berkesan.

1. Mengenalpasti kumpulan pelajar.

2. Merancang, mengurus, dan menyelia program

TUGAS bimbingan.

2 JAWATANKUASA 3. Mewujudkan Projek Khas yang inovatif dan memberi

KECEMERLANGAN & kesan berganda.

PENINGKATAN UPSR 4. Membuat penilaian / target mata pelajaran dan

menentukan

5. tindakan susulan.

1. Menyediakan Sukatan Pelajaran bagi setiap anggota.

2. Menyedia Rancangan Mengajar.

3. Mencadangkan buku teks dan buku rujukan.
BIDANG TUGAS

4. Menyelaras soalan-soalanuj ian dan peperiksaan.
JAWATANKUASA
3 5. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan.

PANITIA MATA
6. Mengadakan mesyuarat panitia.

PELAJARAN
7. Menyedia dan menyebar alat bantuan mengajar.

8. Melaksanakan arahan dan keperluan sekolah, PPD,

JPN, KPM.

1. Menyedia takwim/Jadual peperiksaan yang seimbang

dan adil serta mengedarkannya.

2. Menyedia senarai pembuat soalan dan memastikan

mutu dan keesahan soalan.

3. Mengurus peperiksaan dan memastikan keselamatan
BIDANG TUGAS

soalan.
PEPERIKSAAN,
4 4. Menganalisa dan melapur keputusan peperiksaan
PENILAIAN DAN

dalaman dan luaran.
PENTAKSIRAN

5. Memberi taklimat terperinci kepada pelajar

pengedaran borang sementara.

6. Menyedia, mengisi, menyemak borang kemasukan

dan menghantar borang peperiksaan ke JPN.

7. Menyedia /melengkapkan bilik-bilik peperiksaan.

8. Menjalankan kajian sosioekonomi pelajar sebagai

faktor penyebab kecemerlangan.

1. Menyediakan Jadual Waktu Induk

sekolah/Persendirian dan Kelas.
BIDANG TUGAS

2. Mengubah jadual waktu dari masa ke semasa
5 JAWATANKUASA

mengikut keperluan.
JADUAL WAKTU

3. Menyedia jadual waktu ganti guru yang tidak hadir

sekolah.

1. Menyediakan peraturan penggunaan PSS.

2. Menyedia dan memproses senarai alat-alat yang ada.

3. Menyediakan alat-alat dan bahan yang diperlukan

oleh semua bahagian mengikut keutamaan.

4. Berbincang dengan guru besar berhubung pembelian

alat-alat mengikut keutamaan dan kemampuan
BIDANG TUGAS

sekolah.
JAWATANKUASA
6 5. Merancang anggaran belanjawan tahunan – cuba
PUSAT SUMBER

dapatkan sumbangan luar.
SEKOLAH

6. Berhubung rapat dengan pembahagian perkhidmatan

sebaran pendidikan, PKG, PSPN dan lain-lain agensi.

7. Sebagai Juru foto sambilan sekolah - merakam

peristiwa-peristiwa penting di sekolah dan luar sekolah

yang melibatkan penyertaan pasukan sekolah dan

memasukkan ke dalam album.

1. Berusaha menambah alat-alat BBM dan memastikan

penggunaannya secara maksimum.

7 BIDANG TUGAS 2. Mereka dan mengemas kini penggunaan peralatan

JAWATANKUASA BBM BBM.

3. Mengadakan pertandingan reka cipta alatan BBM.

4. Mengkategori alatan BBM mengikut mata pelajaran.

1. Menyediakan rekod penggunaan radio, televisyen,

BIDANG TUGAS LCD dan sebagainya.

8 JAWATANKUASA BILIK 2. Membuat rakaman bagi tajuk-tajuk yang diperlukan

TAYANGAN oleh panitia.

3. Menyelaraskan jadual penggunaan bilik tayang.

1. Menggubal polisi perpustakaan dan peraturan-

peraturan penggunaannya.

2. Berusaha mendapatkan koleksi bibliografi, katalog

buku-buku baru untuk diedarkan kepada guru-guru

bagi memilih buku-buku yang sesuai.

3. Mengurus dan mengemas kini kerja-kerja berikut:

- Merekod semua buku yang ada dalam

perpustakaan dalam buku stok.

- Menggelas, mengkatalogkan dan memproses

buku.

- Menyedia buku rekod penggunaan perpustakaan

- Melantik Pengawas Perpustakaan dan

BIDANG TUGAS menentukan tugas-tugasnya.

9 JAWATANKUASA 4. Merancang aktiviti tahunan perpustakaan seperti:

PERPUSTAKAAN - Sudut Pameran

- Pameran buku baru

- Minggu/bulan perpustakaan dan bulan membaca.

- Mengadakan pertandingan banyak membaca,

mengulas buku.

- Membuat polongan akhbar.
- Mengadakan penerbitan seperti ”Berita

Perpustakaan”

5. Membaikpulih buku-buku yang rosak dan menjilid.

6. Membuat hapus kira, menutup kira-kira akhir tahun

dan membuat anggaran belanjawan tahun berikutnya.

7. Menghias cantik perpustakaan supaya menjadi
“Gedung Ilmu”.


Click to View FlipBook Version