The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MOHD AZIF BIN SHUKOR -, 2019-12-16 09:12:40

BUKU PERATURAN SEKOLAH

BUKU PERATURAN SEKOLAH

1

HUKUMAN DAN PROSEDUR TINDAKAN

HUKUMAN DAN TINDAKAN

Pengertian Hukuman

Hukuman boleh diertikan sebagai kuasa mengenakan hukuman yang menyakitkan bagi
sesuatu salahlaku. Terdapat tiga unsur utama dalam pengertian hukuman:

1.1 Yang terpenting sekali ialah pengertian hukuman melibatkan salah laku
yang sebenar atau diandaikan berlaku. Ini merupakan hukuman yang
bersifat memberi balasan kepada sesuatu kesalahan yang telah dilakukan.

1.2 Hukuman hendaklah dikenakan oleh seseorang yang berkuasa ke atas yang
dihukum.

1.3 Hukuman melibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dikenakan ke atas
yang bersalah, ia boleh jadi tindakan fizikal bersifat positif yang
menyakitkan, atau menafikan sesuatu yang disukainya.

1.3 Hukuman dalam Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar
dan Guru ialah Pembuangan Sekolah, Penggantungan Sekolah, Hukuman
Dera (corporal punishment), Penahanan (detention), Denda,dan Amaran.

(Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk
Guru Besar dan Guru , Kementerian Pendidikan
Malaysia, 1988)

Pengertian Pembuangan Sekolah

1.1 Hukuman yang boleh dikenakan ke atas mana-mana murid yang didapati
bersalah bersabit dengan mana-mana kategori salah laku berat selaras
dengan Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

1.2 Seseorang murid yang telah melakukan salah laku atau tingkah laku yang
mengganggu berulangkali dan didapati tidak berubah selepas tindakan
memulihnya diambil oleh Pengetua/Guru Besar atau tingkah lakunya
mendatangkan gangguan yang serius kepada murid-murid lain dan terhadap
keseluruhan disiplin sekolah, tindakan yang sesuai diambil ialah
mengarahkan pembuangannya dari sekolah.

2

(Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar
dan Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:12)

Pengertian Penggantungan Sekolah

1.1 Hukuman penggantungan merupakan satu arahan di mana seseorang murid
itu dilarang dari memasuki kawasan sekolah atau menikmati sesuatu
kemudahan sekolah. Penggantungan adalah bersifat sementara sahaja
dalam jangka masa yang berpatutan sehingga tidak lebih 14 hari
persekolahan.

1.2 Dalam keadaan di mana seorang murid berkelakuan liar dan
mengganggu sehingga perlu diasingkan dari sekolah manakala menunggu
hasil siasatan mengenai cara yang paling sesuai untuk menghadapinya ,
Pengetua/Guru Besar berkuasa mengarahkan penggantungan
persekolahan murid itu sehingga tidak lebih 14 hari .

1.3 Penggantungan yang dibuat kerana menunggu hasil sesuatu siasatan
hendaklah dibezakan sebagai satu hukuman yang dijatuhkan oleh
Pengetua/Guru Besar seperti diperbekalkan dalam Peraturan 8, Peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

1.4 Bila penggantungan dibuat sebagai tindakan menghukum
peluang yang cukup untuk murid membuat penjelasan (to show case)
hendaklah diberi.

(Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan
Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:13)

Pengertian Hukuman Dera (corporal punishment)

1.1 Hukuman dera (rotan) boleh dikenakan (kecuali ke atas murid-
murid perempuan) tertakluk kepada syarat-syarat yang
dinyatakan dalam Peraturan-peraturan (Disiplin Sekolah)1959.

1.2 Dijalankan sebaik-baik sahaja sesuatu salah laku itu dilakukan oleh
murid. Hendaklah dibuat setelah sesuatu salah laku telah dapat disahkan.

1.3 Dijalankan oleh Pengetua/Guru Besar sendiri atau oleh seorang guru yang
berdaftar yang telah diberikan kuasa secara nyata atau khas iaitu mengikut
keadaan ( Perkara 6 Ordinan Pelajaran, 1957, Peraturan-peraturan
Pelajaran (Disiplin) Sekolah 1959).

3

1.4 Hukuman dera hendaklah dijalankan dengan menggunakan rotan ringan
dan pukulan rotan hanya boleh dibuat pada tapak tangan atau di bahagian
punggung yang berlapik. Hukuman dera ke atas pelajar perempuan dilarang
secara nyata dalam (Perkara 5 Ordinan Pelajaran, 1957, Peraturan-
peraturan Pelajaran (Disiplin) Sekolah 1959).

(Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan
Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:14)

Pengertian Hukuman Penahanan (detention)

1.1 Hukuman penahanan adalah untuk mengawal murid-murid yang jahat
(delinquent) supaya tingkah lakunya pada masa akan datang diharap dapat
dipengaruhi dan dibaiki dengan cara menafikannya dari menikmati dan
menggunakan masa lapangnya.

1.2 Arahan penahanan itu hendaklah menentukan masa dan jumlah jam
ditahan seseorang itu ditahan.

1.3 Kehadiran kelas penahanan mendatangkan kesan mencegah kepada murid
berkenaan dan juga murid yang lain.

1.4 Aktiviti penahanan hendaklah merupakan sesuatu yang berfaedah dan
membina..

(Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan
Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:15)

Pengertian Hukuman Denda

1.1 Hukuman denda terpulang kepada Pengetua/Guru Besar
mempertimbangkan secara teliti hubungan antara denda dengan
kemampuan seseorang murid untuk membayar denda itu.

1.2 Denda adalah sejajar dengan wang saku murid itu dan amat penting
ditentukan denda itu tidak dibayar oleh ibu bapanya tetapi oleh murid itu
sendiri.

(Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru
Besar dan Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:15-
16)

4

Pengertian Hukuman Amaran

1.1 Hukuman amaran adalah sesuai apabila Pengetua/Guru Besar atau guru
yang diberi kuasa setelah mempertimbangkan keadaan, jenis salah laku dan
kelakuan murid yang telah melakukan salah laku itu.

1.2 Hukuman amaran yang dilaksanakan adalah kurang wajar dikenakan
hukuman yang lebih berat lagi selepas itu.

1.3 Tindakan hukuman amaran merangkumi Amaran 1, 2, dan 3 bagi kategori
salah laku ringan , Amaran dan Amaran keras bagi kategori salah laku
sederhana dan Amaran Keras bagi kategori salah laku berat.

(Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan
Guru , Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:16)

Kesalahan dan Hukuman

Pengertian Salah Laku Berat

1.1 Kesalahan-kesalahan yang dilarang dengan nyata adalah kesalahan-
kesalahan seperti mana yang dibekalkan dalam Peraturan-peraturan
Pelajaran yang sedia ada seperti mana Peraturan-peraturan Pelajaran
(Disiplin)Sekolah 1959.Kesalahan yang mana perbuatannya
membahayakan keselamatan diri atau murid lain atau pihak lain dan
melahirkan tingkah laku curang yang bertentangan dengan kehendak-
kehendak peraturan dan matlamat yang hendak dicapai.

1.2 Lebih kuat tujuan sesuatu perbuatan salah laku, lebih meningkat bahaya
yang didatangkan, lebih kerap kesalahan berlaku atau lebih bersungguh-
sungguh pelajar melakukan tingkah laku jenayah (curang) sehingga boleh
mengganggu ketenteraman.

1.3 Lebih berat hukuman yang dikenakan setakat mana perbuatan itu
membahayakan sehingga boleh dibuang sekolah.

1.4 Beratnya hukuman yang dikenakan hendaklah jangan sampai tidak setimpal
dengan salah lakunya.

5

( Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1968 dan Bil. 9/1975 dan Panduan
Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru ,
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988 )

Kategori Kesalahan: Berat (B)

Perkara Jenis Kesalahan Tindakan/hukuman Pekeliling/Akta
B1 Menyimpan, membawa, Tindakan:
mengedar, menghisap atau Peraturan-peraturan
B2 bersubahat dalam kegiatan 1. Hubungi Pelajaran Disiplin
najis dadah. ibu/bapa/penjaga. Sekolah 1959.
B3
B4 Menghisap, menyuntik, 2. Hubungi agensi Pekeliling Ikhtisas:
memasukkan dalam diri berkaitan/polis.
B5 sendiri atau orang lain apa- Bil.1/1972
apa jenis najis dadah, 3. Laporan kepada Bil.6A/1975
B6 bersubahat dalam kegiatan JPNM. Bil.9/1975
B7 najis dadah Bil.8/1983
B8 Membawa, menyimpan, 4. Kaunseling. Bil.6/1995
mengedar rokok, bahan- 5. Mendokumentasi Bil.7/1995
bahan tembakau dan vape / Bil.4/1996
rokok elektronik atau kan. Bil.4/1997
bersubahat melakukan Bil.8/1998
Menghisap rokok dan bahan Hukuman: Bil.10/1998
tembakau, vape / rokok Bil.18/1998
elektronik atau bersubahat 1.Amaran keras. Bil.6/2000
melakukan 2.Dirotan 1-3 kali. Bil.11/2000
Membawa, meminum, 3.Membayar ganti
menyimpan atau mengedar Peraturan-peraturan
minuman beralkohol atau rugi. Pelajaran Disiplin
sebarang benda yang
memabukkan/mengkhayalkan 4.Digantung
atau bersubahat melakukan. persekolahan tidak
Menyebabkan/melakukan melebihi 14 hari.
pergaduhan atau kekerasan
Mengancam, menyerang, 5.Dibuang sekolah.
memukul dan mencederakan
Menyerang, memukul, Kuasa Pelaksana:
mendatangkan cedera parah
1.Pengetua.
2.Guru yang diberi

kuasa oleh
Pengetua.

* Murid boleh juga
digantung dari

6

B9 Melakukan perbuatan biadab , persekolahan tidak Sekolah 1959.

tingkah laku tidak sopan dan lebih 14 hari atas

mengeluarkan kata kesat, sebab siasatan Pekeliling Ikhtisas:

kasar

B10 Memeras ugut dan mengugut Bil.1/1972

yang membawa kepada Tindakan: Bil.6A/1975

B11 ketakutan. Bil.9/1975

Memeras ugut dan mengugut 1. Hubungi Bil.8/1983

yang membawa kerugian ibu/bapa/penjaga. Bil.6/1995

kepada harta benda 2. Hubungi agensi Bil.7/1995

B12 Membawa/menyimpan/meng berkaitan/polis. Bil.4/1996

gunakan senjata salah,alat 3. Laporan kepada Bil.4/1997

berbahaya yang boleh JPNM. Bil.8/1998

membawa ketakutan / 4. Kaunseling. Bil.10/1998

kematian atau bersubahat 5. Mendokumentasi Bil.18/1998

melakukan Bil.6/2000

B13 Bil.11/2000

Membawa/menyimpan/meng Hukuman: Bil.6/2001

gunakan bahan letupan yang Bil.9/2001

boleh membawa ketakutan / 1. Amaran keras. Bil.1/2006

kematian / kerosakan harta 2. Dirotan 1-3 kali. Bil.2/2009

benda atau bersubahat 3. Membayar ganti Bil.4/2010

melakukan. rugi. Bil.8/2010

B09 Melakukan buli, penderaaan 4. Digantung Bil.3/2011

atau paksaan terhadap pelajar persekolahan tidak Bil.7/2011

lain. melebihi 14 hari. Bil.8/2011

B10 Mencuri, menyamun, 5. Dibuang sekolah. Bil.9/2015

merompak, memecah masuk

dan menceroboh kawasan Kuasa Pelaksana:
larangan.

B11 Melakukan permainan judi

atau membabitkan diri dalam 1. Pengetua.

pertaruhan, memiliki 2. Guru yang diberi

peralatan perjudian / kuasa

pertaruhan dan bersubahat Oleh Pengetua.

B12 Mencetak, menerbit, Tindakan:
mempamer, mengedar atau

menyimpan rencana, majalah 1. Hubungi

atau pita rakaman dan ibu/bapa/penjaga.

multimedia yang dilarang. 2. Hubungi agensi Peraturan-peraturan

B13 Membabitkan diri dalam berkaitan/polis. Pelajaran Disiplin

kumpulan haram atau kongsi 3. Laporan kepada Sekolah 1959.

gelap.

7

B14 Merogol, meliwat, JPNM. Pekeliling Ikhtisas:
B15 merangsangkan dan mencabul 4. Kaunseling.
B16 kehormatan/gangguan 5. Mendokumentasi Bil.1/1972
B17 seksual. Bil.6A/1975
B18 Melakukan zina dan Hukuman: Bil.9/1975
B19 hubungan luar tabii. Bil.8/1983
B20 Melacur/menjadi 1. Amaran keras. Bil.6/1995
B21 bohsia/bohjan/gigolo/ 2. Dirotan 1-3 kali. Bil.7/1995
B22 lesbian/gay dan kecelaruan 3. Membayar ganti Bil.4/1996
B22 (B) gendar Bil.4/1997
B22 ( C) Bersekedudukan atau rugi. Bil.8/1998
membabitkan diri dalam 4. Digantung Bil.10/1998
B23 kegiatan tidak bermoral Bil.18/1998
seperti mengintai. persekolahan tidak Bil.6/2000
Menulis atau mengeluarkan melebihi 14 hari. Bil.11/2000
kenyataan media/maya dan 5. Dibuang sekolah. Bil.6/2001
perbuatan yang mencemarkan Bil.9/2001
nama sekolah. Kuasa Pelaksana: Bil.1/2006
Merosakkan harta benda Bil.2/2009
sekolah dan kepunyaan orang 1. Pengetua. Bil.4/2010
lain. 2. Guru yang diberi Bil.8/2010
Menulis perkataan, melukis Bil.3/2011
gambar dan isyarat lucah. kuasa oleh Bil.7/2011
Membabitkan diri dalam Pengetua. Bil.8/2011
tunjuk perasaan, perhimpunan Bil.9/2015
haram atau merusuh.
Menyalahgunakan alat Peraturan-peraturan
permainan, atau bahan-bahan Pelajaran Disiplin
multimedia bagi kepentingan Sekolah 1959.
diri atau orang lain
Memfitnah, menjejaskan Pekeliling Ikhtisas:
maruah, resputasi pihak lain
dengan mempamirkan Bil.1/1972
gambar, perkataan di dalam Bil.6A/1975
aplikasi getjet dan peralatan Bil.9/1975
multimedia. Bil.8/1983
Menghasut yang boleh Bil.6/1995
mengugat ketenteraman Bil.7/1995
individu dan awam melalui Bil.4/1996
aplikasi getjet dan peralatan Bil.4/1997
multimedia. Bil.8/1998
Menganjur atau membabitkan Bil.10/1998
diri dalam acara kebudayaan Bil.18/1998
yang bertentangan dengan Bil.6/2000
nilai-nilai masyarakat Bil.11/2000
Malaysia.

8

B24 Melakukan ponteng sekolah Bil.6/2001
berterusan (berturut-turut), Bil.9/2001
selama 31 hari atau berkala Bil.1/2006
selama 60 hari dalam satu Bil.2/2009
tahun sesi persekolahan. Bil.4/2010
Bil.8/2010
B25 Mengganggu/menjejaskan Bil.3/2011
kuasa Pengetua atau guru Bil.7/2011
yang menjalankan tugas. Bil.8/2011
Bil.9/2015
B26 Mengedar, memiliki,
membawa, melukis dan
mempamerkan bahan lucah.

B27 Mengeluarkan kata-kata
lucah, kesat dan melakukan
perbuatan lucah.

B28 Melakukan hubungan yang
mencurigai.

B29 Tidak amanah, menipu, dan
meniru ketika
ujian/peperiksaan.

B30 Melibatkan diri dalam ajaran
sesat/parti-parti politik dan
menyebarkan fahaman serta
mengedar risalah atau
lambang-lambang.

B31 Kesalahan-kesalahan lain
yang difikirkan termasuk
dalam kategori ini oleh
Jawatankuasa Disiplin
sekolah

B32 Melakukan mana-mana
kesalahan sederhana melebihi
tiga (3) kali.

Pengertian Salah Laku Sederhana

1.1 Kesalahan yang mana perbuatannya boleh membawa kepada gangguan
ketenteraman sekolah tetapi tidak sampai mendatangkan bahaya dan
kemudaratan kepada diri atau murid lain atau pihak lain.

1.2 Sekiranya lebih kerap kesalahan berlaku atau lebih bersungguh-sungguh
murid itu melakukannya boleh membawa kepada ikutan oleh murid lain
dan kemudaratan, keharmonian sistem pendidikan di sekolah.

9

1.3 Lebih meningkat perlakuan negatif ini yang didatangkan maka lebih tingkat
pulalah hukuman yang patut diberi sehingga boleh digantung persekolahan.

1.4 Beratnya hukuman yang dikenakan hendaklah jangan sampai tidak setimpal
dengan salah lakunya.

( Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1996 dan Bil. 9/1975 dan Panduan
Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru ,
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988)

Kategori Kesalahan: Sederhana (S)

Kod Jenis Kesalahan Tindakan/Hukuman Pekeliling/Akta

S01 Menyalahgunakan/menggunakan

peralatan/sumber bekalan Tindakan: Peraturan-

elektrik sekolah tanpa kebenaran 1. Surat kepada peraturan

S02 Keluar dari sekolah tanpa ibubapa/penjaga. pelajaran

kebenaran. 2. Kaunseling. disiplin sekolah

S03 Ponteng sebarang acara rasmi 3. Mendokumentasi. 1959.

sekolah.

S04 Tidak menghormati lagu- Hukuman: Pekeliling

lagu/bendera/jata sekolah, negeri 1. Amaran. Ikhtisas:

dan kebangsaan. 2. Amaran keras. Bil.1/1972

S05 Fesyen rambut keterlaluan 3. Dendaan/ganti Bil.6A/1975

seperti punk/ "skin head” atau rugi. Bil.9/1975

berwarna. 4. Rotan 1-3 kali. Bil.8/1983

S06 Mencukur bulu kening bagi 5. Gantung Bil.6/1995
pelajar perempuan.. sekolah. Bil.7/1995
Bil.4/1996
S07 Menconteng pada harta benda Kuasa Pelaksana: Bil.4/1997
sekolah dan orang lain. 1. Pengetua Bil.8/1998

S08 Memakai barang Bil.10/1998

kemas/perhiasan diri keterlaluan, 2. Guru yang diberi Bil.18/1998

menindik kuasa oleh Bil.6/2000

telinga/lidah/hidung/bawah bibir pengetua. Bil.11/2000

dan memakai subang lebih Bil.6/2001

daripada satu pada bawah cuping Bil.9/2001

telinga. Bil.1/2006

S09 Melukis tatoo, memakai inai Bil.2/2009

pada anggota badan. Bil.4/2010

S10 Membawa masuk orang luar ke Bil.8/2010

dalam kawasan sekolah tanpa Bil.3/2011

kebenaran. Bil.7/2011

10

S11 Kesalahan lain yang difikirkan Bil.8/2011
termasuk dalam kategori ini oleh Bil.9/2015
Jawatankuasa Disiplin Sekolah.

S12 Melakukan mana-mana
kesalahan ringan melebihi tiga
(3) kali.

Pengertian Salah Laku Ringan

1.1 Kesalahan-kesalahan salah laku yang dinyatakan seperti mana yang
dibekalkan dalam Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975. Salah laku yang tidak
dinyatakan dalam peraturan, misalnya, membuat bising dalam darjah,
berkeliaran (loitering) dan berbagai lagi perbuatan yang tidak diingini.

1.2 Salah laku dan kelakuan pelajar yang telah melakukan perbuatan salah laku
dilihat sebagai kurang wajar dikenakan hukuman lebih berat lagi.

1.3 Lebih meningkat perlakuan salah laku ini yang didatangkan maka lebih
tingkat pulalah hukuman yang patut diberi sehingga boleh diberi Amaran
Ketiga.

1.4 Beratnya hukuman yang dikenakan hendaklah jangan sampai tidak setimpal
dengan salah lakunya.

( Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1996 dan Bil. 9/1975 dan Panduan
Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru ,
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988)

Kesalahan Kesalahan: Ringan (R)

Kod Jenis Kesalahan Tindakan/Hukuman Pekeliling/Akta
R01 Menyimpan misai, Peraturan-
Tindakan: peraturan
janggut atau jambang Pelajaran
dan berambut panjang 1. Surat kepada Disiplin Sekolah
ibubapa/penjaga 1959.
R02 Berkuku panjang, Pekeliling
mewarnakan kuku 2. Kaunseling Ikhtisas:
3. Mendokumentasi Bil.1/1972
R03 Bermain dalam bilik
darjah, koridor atau
kawasan yang dilarang.

11

R04 Menggunakan dan Bil.6A/1975
Bil.9/1975
membawa keluar Hukuman: Bil.8/1983
Bil.6/1995
sebarang peralatan bilik Bil.7/1995
Bil.4/1996
darjah atau sekolah 1. Amaran satu. Bil.4/1997
Bil.8/1998
tanpa kebenaran. 2. Amaran dua. Bil.10/1998
Bil.18/1998
R05 Keluar dari bilik darjah 3. Amaran akhir. Bil.6/2000
Bil.11/2000
tanpa kebenaran. 4. Membuat kerja Bil.6/2001
Bil.9/2001
R06 Berada di kantin tanpa amal/kesedaran Bil.1/2006
Bil.2/2009
kebenaran pada waktu dan faedah/Kelas Bil.4/2010
Bil.8/2010
pengajaran dan tambahan Bil.3/2011
Bil.7/2011
pembelajaran.. Bil.8/2011
Bil.9/2015
R07 Menyimpan atau Kuasa Pelaksana:
Peraturan-
mengunakan alat peraturan
Pelajaran
permainan kepunyaaan 1. Pengetua Disiplin Sekolah
1959.
sekolah tanpa kebenaran. 2. Guru yang diberi
Pekeliling
R08 Menggunakan harta kuasa oleh
benda sekolah tanpa Pengetua.

kebenaran.

R09 Memasuki dan tidak

mematuhi arahan

makmal/bengkel/bilik

khas/makmal komputer

dan kenyataan bertulis.

R10 Memakai barangan

kemas atau perhiasan

atau alat solek

R11 Memasuki bilik khas

tanpa kebenaran.

R12 Makan atau minum di

bilik darjah.

R13 Melakukan pembaziran

air atau elektrik.

R14 Tidak memakai pakaian

seragam sekolah yang

lengkap.

R15 Semua kesalahan

bersabit dengan Tindakan:

pembelajaran.

R16 Lewat ke sekolah tanpa 1. Surat kepada

mengambil slip lewat ibubapa/penjaga

R17 Lewat bergerak ke 2. Kaunseling
tempat-tempat yang 3. Mendokumentasi

diarahkan

12

R18 Bising dalam bilik Hukuman: Ikhtisas:
darjah dan semua acara
rasmi sekolah sehingga 1. Amaran satu. Bil.1/1972
mengganggu. 2. Amaran dua. Bil.6A/1975
3. Amaran akhir. Bil.9/1975
R19 Menunggang atau 4. Membuat kerja Bil.8/1983
memandu kenderaan Bil.6/1995
dalam kawasan sekolah. amal/kesedaran Bil.7/1995
dan faedah/kelas Bil.4/1996
R20 Berjalan-jalan tanpa tambahan Bil.4/1997
kebenaran (berkeliaran) Bil.8/1998
dalam kawasan sekolah Kuasa Pelaksana: Bil.10/1998
sewaktu pengajaran dan Bil.18/1998
pembelajaran.. 1. Pengetua Bil.6/2000
2. Guru yang diberi Bil.11/2000
R21 Tidak membuat gerak
kerja yang ditugaskan. kuasa oleh
Pengetua.
R22 Memasuki kawasan
larangan

R23 Mengganggu guru.
R24 Lewat masuk ke kelas.
R25 Mengotorkan kelas
R26 Tidak duduk setempat.
R29 Tidak mengikat rambut

panjang) dan klip
rambut yang berjuntai
(pelajar perempuan).

R30 Tidak hadir sekolah
/aktiviti rasmi sekolah

R31 Kesalahan-kesalahan
lain yang difikirkan
termasuk dalam kategori
ini oleh Jawatankuasa
Disiplin sekolah asmi
sekolah tanpa sebab

Pengertian Salah Laku Ponteng
Di mana murid sekolah yang tidak hadir ke sekolah pada hari persekolahan rasmi tanpa
alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu bapa atau penjaga atau doktor
perubatan.

Ponteng Sekolah Secara Berterusan atau Berturut-turut
Di mana murid sekolah telah tidak hadir ke sekolah secara berterusan atau
berturut-turut tanpa alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu
bapa atau penjaga atau doktor perubatan selama 30 hari atau lebih.

13

Ponteng Sekolah Secara Berkala
Di mana murid sekolah telah tidak hadir ke sekolah secara berkala atau
berselang-selang hari tanpa alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan
daripada ibu bapa atau penjaga atau doktor perubatan selama 60 hari atau
lebih .

Pengertian Ponteng Kelas

1.1 Di mana murid sekolah yang hadir ke sekolah telah tidak berada dalam
kelas dalam satu-satu waktu pelajaran atau keseluruhan waktu pelajaran .

1.2 Murid ini masih berada di dalam kawasan sekolah.

Pengertian Ponteng Acara Rasmi

1.1 Di mana murid sekolah yang tidak hadir ke acara rasmi sekolah yang
dimestikan hadir sama ada di dalam sekolah atau di mana-mana di luar
sekolah yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

Ponteng (P)

Kod Jenis Kesalahan Tindakan/Hukuman Pekeliling/Akta

P01 Ponteng berterusan Amaran pertama (1) Peraturan-
 3 hari berturut- kaunseling peraturan
turut Amaran kedua (2) Pelajaran
 7 hari selepas kaunseling Disiplin Sekolah
amaran pertama Amaran ketiga (3) 1959.
 7 hari selepas kaunseling
amaran kedua Buang sekolah Pekeliling
 14 hari selepas Ikhtisas:
amaran ketiga
Bil. 6/1995
Jumlah
keseluruhan: 31
hari

14

P02 Ponteng tidak Amaran pertama (1)
berturutan/berkala kaunseling
 10 hari Amaran kedua (2)
 10 hari selepas kaunseling
amaran pertama Amaran ketiga (3)
 20 hari selepas kaunseling
amaran kedua Buang sekolah
 20 hari selepas
amaran ketiga.

Jumlah
keseluruhan:
60 hari

15

Sekalung Penghargaan Kepada

Pn. Hjh. Rubaiya Binti Abu Nawas, Pengetua
Tn. Hj. Khiruddin Bin Abdullah, Guru Penolong Kanan HEM

En. Mohd Azif Bin Shukor, Ketua Guru Disiplin
Pn. Yanti Hartiny Binti Hamidon, Pen. Ketua Guru Disiplin
En. Mohammad Azrin Bin Mohammad Daud,Guru Pengawas

Pn. Norazlin Binti Mohd Ardani, Guru Disiplin

16


Click to View FlipBook Version